BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

“Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime.” Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių - bitumą. „Eime, - sakė jie, - pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių.”

O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir tarė VIEŠPATS: „Žiūrėk! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia! Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam.” Taip VIEŠPATS išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių, ir jie metė statę miestą. Tada jis buvo pavadintas Babeliu, nes VIEŠPATS ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių”.

(Pradžios knyga, 11 skyrius)

Šiais žodžiais Dievas mus įpareigojo priimti tvirtą moralinę nuostatą, jog visa tai, kad žmoniją veda globalizacijos link turi būti griaunama ir stabdoma, kad bet koks žmonijos vienijimas prievarta yra prieš Jo valią. Babelio bokštas arba nauja pasaulio tvarka - nėra Dievo karalystė, apie kurios atėjimą kalbėjo pranašai ir Jėzus Kristus. Tai maišto prieš Dievą simbolis ir ideologija, kuria bando primesti mums šio pasaulio galingieji, tam, kad kuo daugiau sielų nusinešti su savimi po Didžiosios Pjūties, kuri prasidės netrukus.

Galima sakyti, kad Dievas kalbėjo ne tik apie Karaliaus Nimrodo laikų Babilono imperiją, bet ir apie šiuos laikus, nes galima sakyti, jog tai procesas, išsitęsęs iki dabartinių dienų. Finalas bus toks, kaip ir parašyta Apreiškime. Babelės bokštas simbolizuoja globalizaciją ir naują pasaulio tvarką.

Jeigu laikome save bent kiek tikinčiais žmonėmis, šiandien kaip niekad svarbu užimti tvirtą moralinę poziciją, kurią įkūnija Pradžios knygos 11 skyrius.

Ką sako Siono protokolai?

Iš Protokolo Nr. 10

“Pasaulio caro” paskelbimo valanda. Monarcho pripažinimas gali būti įvykdytas ir ankščiau nei valstybės panaikins konstitucijas (…) Išvargintos anarchijos ir smurto, netekusios gerų valdytojų tautos sušuks: pašalinkit juos ir duokit mums vieną pasaulio karalių, kuris suvienytų mus ir panaikintų peštynes, sienas tarp tikėjimų, valstybių (…)

Iš protokolo Nr. 14

Ateities religija. Kai mes įsikaraliausim, tada nebenorėsim, kad būtų kita religija, kaip tik mūsų viena, su kuria mūsų likimas surištas mūsų išrinkimu ir kuriuo tas pats likimas sujungė su pasaulio likimu. Todėl mes turime sugriauti visus tikėjimus ….

Naujos pasaulio tvarkos 10 įsakymų

JAV, Džordžijos valstijoje stovi paminklas, kuriame akmenyje iškalti 10 naujos pasaulio tvarkos punktų. Paminklą pastatė masonai. Čia glaustai pasakyta tai, kas platesnėje versijoje išdėstyta Siono protokoluose:

1. Žmonijos populiacija turi būti 500,000,000 milijonų individų, nes taip bus išlaikyta pusiausvyra su gamta.
2. Kontroliuoti gimstamumą.
3. Suvienyti žmoniją viena nauja kalba.
4. Valdyti geidulius, tikėjimą ir tradicijas.
5. Apsaugoti žmones teisingais įstatymais ir teismais.
6. Leisti tautoms spręsti savo vidaus reikalus, o išorės - sprendžiant pasaulio teisme.
7. Likviduoti nereikšmingus įstatymus ir nereikalingus pareigūnus.
8. Subalansuoti asmenines teises su visuomeninėmis pareigomis.
9. Vertinti tiesą, grožį ir meilę siekiant darnios harmonijos.
10. Nebūti žemės vėžiu ir saugoti gamtą.

„Jums tai patinka, ar ne, bet Mes turime pasaulinę vyriausybę. Klausimas kyla tik toks, ar ji bus įvesta susitarimo, ar užkariavimo būdu”. 

Paul Warburg - iliuminatas, bankininkas, sionistų lyderis, Tarptautinių santykių tarybos narys, 1950 m.

„Mes esame didelių persitvarkymų išvakarėse. Mums reikalinga gerai valdoma krizė ir tautos savo noru priims naują pasaulio tvarką”.David Rockeffeler, Tarptautinių santykių tarybos narys, Trišalės komisijos pirmininkas, bankininkas, sionistų lyderis, Bildenbergo klubo narys.

Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus. Manęs jau nebestebina tas faktas, kad suokalbių teorijos tyrinėtojai dažnai nesugeba žmonėms suprantama kalba išaiškinti, kodėl pasaulio galingieji nuolat vykdo protu nesuvokiamus eksperimentus. Todėl ir kyla mintys, jog tokius dalykus gali kurti ne žemiškas protas, reptilijos žmogaus pavidalu, ateiviai, puolę angelai, galaktikos virusas ir t.t. O gal tai vis dėl to daro žmonės, praradę žmogiškumą dėl nepasotinamo gobšumo, baimės ar valdžios troškulio? O gal tai tik paprasčiausias naujo mokslinės fantastikos filmo siužetas?

„Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą projektą Blue Beam - buvo Kanados žurnalistas Serge Monast. Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos”. Kitais duomenimis, Serge Monast numirė nuo netikėto širdies smūgio 1996 metų gruodžio 5 d. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.

Kadangi informacijos viešoje erdvėje nėra per daug o ir esama reguliariai patyliukais išimama, ypatingai iš socialinių tinklų, pabandžiau surinkti tai kas buvo paskelbta ir suguldyti į vieną tekstą. Kai kas gali kartotis, bet tik dėl to, kad informacija paimta iš skirtingų šaltinių. Manau, jog dėl laiko stokos ne viską esu radęs, tai jeigu kas nors dar turite panašios informacijos, išverskite ir įdėkite komentaruose, arba duokite nuorodas. Bendromis pastangomis pasistengsime atkurti vaizdą, juolab, kad laiko ne itin daug.

Nors šia informacija mažai kas tiki, bet vis dėl to turėti arsenale tokius duomenis apie šią beprotybę, reikia. Nes ką gali žinoti, o gal tai teisybė. Juo labiau, kad techniškai visa tai įgyvendinti įmanoma. Pakanka ir žmonių, kurie galėtų ryžtis tokiai liuciferiškai „misijai”.O jeigu ir nieko neįvyks, tai nereiškia, jog pranašai buvo neteisūs. Laikui atskleista tiesa gali koreguoti įvykių eiga ir apsaugoti planetą nuo žiauraus scenarijaus.

Apibendrintai galima pasakyti, kas juodasis „Blue Beam” scenarijus, apie kurį studiją paskelbė žurnalistas Serge Monast, susideda iš kelių dalių, bet pagrindinė razina - antrojo Kristaus atėjimo arba ateivių invazijos inscenizavimas. Viso šio absurdo teatro tikslas - kad kuo daugiau žmonių „paregėtų” ir užsinorėtų naujos pasaulio tvarkos su vienu mesiju-valdovu, vieningais elektroniniais pinigais, vieninga kariuomene ir policija valdžia ir mikroschemomis, įsiūtomis po oda.

Techninės galimybės projektui Blue Beam įgyvendinti šiandien yra puikios. Trimatė, erdvinė, spalvota holografinė projekcija - jau senai atrastas dalykas. Tokias technologijas per pastaruosius 10-15 metų, ypatingai išpuoselėjo japonai. Jau ir šiandien įvairių televizijos šou metu prie vieno stalo gali sėdėti žmonės, arba vienoje scenoje dainuoti artistai, kurie iš tikrųjų filmuojami skirtingose pasaulio vietose. Realiai ant scenos žmogaus nėra, bet tam tikra tvarka sufokusuoti lazerio spinduliai publikos akyse gali atrodyti kaip gyvas, tikras dainuojantis žmogus scenoje. Tačiau realiai to žmogaus ten nėra. Tokiu pačiu principu lazerio spinduliai gali būti suprojektuoti ir iš palydovų į bet kokią planetos vietą. Jeigu staiga milijardai žmonių vieną rytą atsidarę langus, ir pakėlę į dangų akis, pamato Jėzų, Mozę, Budą ar dar kokį nors „kulto objektą”, jie, žinoma, negali tuo patikėti. O jeigu ta „galva danguje” dar ir kalba, kiekvienam asmeniškai, netgi suprantama kalba, įspūdis gali būti toks stiprus, jog radikaliai gali pakeisti stebinčiojo psichiką? Įsivaizduokime, jog pamatę tokią „grožybę” žmonės puola į ekstazę, nes pranašystės apie antrąjį atėjimą ir 2012 metus, stebuklingai pildosi. O jeigu ta galva danguje pasako” „ej, žmonės, jūs ne taip viską supratot, jums 2 tūkstančius metų visi melavo. Jėzus tėra tik ateivis iš kosmoso, o jūs visi - antrarūšiai. O tikras jūsų dievas juk yra Liuciferis-rytinė žvaigždė, skaisčioji saulutė. Jis irgi iš kosmoso, bet jis geras, nes jumis rūpinasi, jis panaikins chaosą ir betvarkę, susodins žulikus į kalėjimus ir visiems duos darbo, duonos ir žaidimų, galėsite tenkinti savo norus, kiek pajėgsite, nes nuodėmė jau negalioja”.

Visa tai skamba kaip visiškas absurdas ir atrodo, jog toks planas urmu praplauti žmonėms smegenis nerealus ir kvailas.

Bet palaukit, nedarykim išankstinių išvadų, tegul, pradžiai Serge Monast informacija paguli smegenyse. Stebėkime įvykius pasaulyje, gal vėliau ims kažkas aiškėti.

Šio spektaklio, apie kurį kalba Serge Monast, tikslas - mobilizuoti žmonių protus naujo pavojaus, bėdos, ar globalinės agresijos akivaizdoje ir sukurti vieningą pasaulio super valstybę. Nors žurnalistas savo studiją rengė prieš 15 metų, šiandien mes galime pastebėti daug ženklų, jog toks scenarijus pildosi. Europos sąjunga išsiplėtė, rengiamasi Meksikos, JAV ir Kanados sąjungai, Azijos ir Afrikos šalys taip pat vienijasi į bendras ekonomines erdves. Ekonominė krizė, gamtos stichijos, žemės drebėjimai, epidemijos, kryžių nukabinėjimas mokyklose - kiekvieną dieną apie tai galime perskaityti pirmuose laikraščių puslapiuose. O dar tas keistas, paslaptingas žuvų ir paukščių kritimas visame pasaulyje, potvyniai Australijoje ir Brazilijoje. Ir galima pamatyti, jog visos biblijinės pranašystės apie pasaulio pabaigą pamažu pildosi. Ir per artimiausius du-tris metus pamatysime dar daugiau reiškinių. Tik nepatingėkime pakelti akis į dangų.

Tam, kad atsirastų nauja, naujos eros religija - su vienu vieninteliu valdovu ir dievu, būtina kaip reikiant praplauti žmonėms smegenis globaliniu mastu. Tuomet sukurtos naujos taisyklės ir ritualai bus privalomi visiems. Niekas neabejos, kad jie primesti dirbtinai. Ir bus nauji vadovai, nauji dvasiniai lyderiai, kurie visada žinos, kaip turi būti iš tikrųjų, o žmonės galės tik spėlioti kaip reikia teisingai gyventi ir niekad neatspės, nes kokie žmogiški supratimai apie teisingumą, teisę, moralę nebegalios. Žmonės užsinorės naujos pasaulio tvarkos patys, iš baimės ir nevilties, nereikės net agituoti. Tam egzistuoja chaoso valdymo teorija, kai pirma dirbtinai sukuriama betvarkė, o po to neva pasiūloma išeitis - ateina gelbėtojas ir įvedama nauja tvarka, rodant pirštu į tariamus objektyvius socialinių procesų dėsningumus arba mirtiną grėsmę iš kosmoso. Jeigu nori išvengti grėsmės, pritark naujai tvarkai. Jei nenorėsi būti solidarus su pavojuje atsidūrusia pasaulio bendruomene, būsi priverstas, arba sunaikintas.

Jei Blue Beam beprotybė su visa numatoma apimtimi iš tikrųjų bus įgyvendinta, nors tuo aš asmeniškai nelabai tikiu, tai didžiąją dalį žmonijos iš karto galima būtų guldyti į psichoneurologines klinikas. Planeta bus didelė psichiatrijos ligoninė, kurioje daktarų, slaugių ir tramdytojų vaidmenį vaidins kariuomenė ir policija. Medicina vėl turės ką veikti.

Viename iš etapų planuojama sukurti masinę iliuziją, kad Dievas kalba su žmonėmis. Vėliau, siekiant sustiprinti totalinį zombinimo efektą, bus pasitelktas šiuolaikinis elektromagnetinis ginklas. Šiandien niekas negali pasakyti, kiek aplink žemę skraido palydovų ir ką jie ten veikia. Specialistai mano, jog nemažas palydovų tinklas (gal apie 100) per paskutinius 10 metų sudaro galingą ryšio tinką. Sąmokslo teoretikas, buvęs aktorius ir gubernatorius Jesse Venture sako, kad tokių prietaisų kaip Aliaskoje stovinčio HAARP ir palydovų tinklo pagalba jau dabar galima valdyti žmogaus protus, sukelti klimatines katastrofas, purpurines ar rožines revoliucijas valstybėse, kurios nepalankios ar neįtinka globaliniam elitui.

Kas yra HAARP - žiūrėti Jesse Venture filmą, visas dalis:  http://www.youtube.com/watch?v=uZOt29NR0FY

IŠ Serge Monast publikacijų

NASA Blue Beam Projektą sudaro keli skirtingi veiksmai, siekiant įdiegti naujojo amžiaus religiją su Antichristu (žiūrėkite vieno dolerio kupiūrą). Turime prisiminti, kad nauja amžiaus religija yra naujos pasaulio valdžios pagrindas, be kurios tiesioginė vieno asmens diktatūra yra visiškai neįmanoma. Aš kartoju, kad be universalaus tikėjimo, t.y. naujojo amžiaus religijos, siekiant sėkmės naujos pasaulio tvarkos statyboje, bus neįmanoma! Štai kodėl “Blue Beam” projektas yra toks svarbus jiems, būtent todėl jis iki šiol (iki 1996 m.) buvo griežtai užslaptintas.

Pirmasis žingsnis yra susijęs su archeologiniais dalykais. Planetą turi supurtyti žemės drebėjimai, įvairios gamtos stichijos ir anomalijos, kad žmonės matytų, jog pranašystės pildosi. Po to „mokslininkai” atras naujų artefaktų, kurie galutinai paaiškins visiems žmonėms, jog buvo padaryta klaida tikėjimo doktrinose, kuriomis remiasi visos pagrindinės religijos. Klastotės bus naudojamos tautoms įtikinti, kad jų religiniai mokymai buvo nesuprasti ir neteisingai interpretuoti. Psichologinis pasirengimas prasidėjo. 2001 m. buvo parodyti filmai: „Space Oddessy;” „StarTrek”, “Žvaigždžių karai” ir daug kitų. Visa šie filmai - apie invazijas iš kosmoso. Žmonės esą bus raginami susivienyti, kovoje su įsibrovėliais.  Paskutinis filmas “, Jurrassic parke”, susijęs su evoliucijos teorijos ir teigia, Dievo žodžiai yra melas.

Svarbu suprasti tai, jog pirmas žingsnis yra tai, kad šie žemės drebėjimai (ar kitokios stichinės nelaimės) bus skirtingose pasaulio dalyse. Po to mokslas ir ypatingai archeologijos mokslas, nurodys, kad po žemės drebėjimų pavyko atrasti naujus archeologinius duomenis, kurie bus naudojami siekiant diskredituoti visas pagrindines religines doktrinas. 

Tai yra pirma plano dalis, bet tai, ką jie nori padaryti toliau, gali sunaikinti planetą. Krikščionių ir musulmonų religijos praras ideologinį pagrindą. Gali staiga paaiškėti, jog pranašams kalbėjo ne Dievas, bet kokie nors ateiviai. Juk tame dalis tiesos yra. Norėdami tai padaryti, jie turi rasti tam tikrų klaidingų “įrodymų” iš praeities. Taigi neva bus įrodyta, kad religijos buvo klaidingai ir neteisingai suprastos, todėl ir kyla karai brolis prieš brolį.

Antrasis žingsnis yra susijęs su gigantišku “kosmoso šou” su optinių hologramų ir garso-lazerio projekcijomis danguje. Keliose pasaulio vietose bus rodomi holografiniai vaizdai debesyse, pagal regionuose dominuojančią religiją. Danguje pasirodys Dievai, skambės balsai, kurie kalbės visomis kalbomis.

Norint suprasti, ar tai tiesa, mes buvome priversti studijuoti įvairių slaptųjų tarnybų duomenis, surinktus per pastaruosius 25 metų. Taip pat remiamasi tyrimais, apie žmogaus anatomiją, elektromechaninę sudėtį, smegenų veiklą, jų chemines ir biologinės savybes.

Dar SSSR laikais, o taip pat ir JAV, Vakarų Europoje, Kinijoje buvo atliekami eksperimentai, kuomet į kompiuterius buvo buvo suvesdamos visos žmonių kalbos, kultūra. Tokiu būdu buvo išvesti keli pagrindiniai simboliai ir vertybės, kurios svarbios žmonėms. Taip pat naudojamos sovietų technologijos, kurios padeda įpiršti žmogui naujas mintis per atstumą, pavyzdžiui apie norą atlikti vieną ar kitą veiksmą.

Kosmose matysime holografinius vaizdus. Maždaug apie 60 km virš žemės. Tokius bandymus žmonės mato jau šiandien ir jie vadinami NSO.

Šių sąmoningai surežisuotų renginių metu bus pasauliui parodytas naujas “Kristus”, naujas mesijas, Matreya, apie kurį pranašavo teosofai Blavatskaja, Beili, Rerichas ir kiti. Mesijas reikalaus nedelsiant įgyvendinti naują pasaulio religiją. Pasaulio žmonės net neįtars, kad jiems meluojama. Net ir labiausiai išsilavinę žmonės bus apgauti. Projektą planuojama ištobulinti iki tokio lygio, kad galima būtų į ekstazę įvesti didžiulį skaičių žmonių. Nes tai ką jie pamatys, niekada nebus regėję anksčiau ir tai labai stipriai sukrės sąmonę.

Blue Beam Projektas - tai bandymas “praktikoje” įgyvendinti senas pranašystės, kurios numatytos prieš 2000 metų.

Susidarys keli holografiniai vaizdai skirtingose pasaulio dalyse. Virš kiekvienos valstybės tas vaizdas ne tik „kabės” ore, bet ir “kalbės” ta kalba, kurią supranta žmonės. Nei viena žemės vieta nebus apsaugota nuo tokio vaizdo. Tobula kompiuterinė animacija, garsas atrodys kylantis iš giliai kosmoso erdvės, įtikinės siekti naujos pasaulio tvarkos ir naujo mesijo. Tada gali pasirodyti Jėzus, Mahometas, Buda, Krišna, ir t.t, kurie taip pat stengsis “paaiškinti”, kad anksčiau ženklai buvo neteisingai interpretuoti, o religijos - klaidingos, kad yra tik vienas Dievas. Šitas vienas Dievas bus iš tikrųjų bus anti-kristas, kuris taip pat pasirodys ir paaiškins, kad įvairūs raštai buvo nesuprasti ir klaidingai išaiškinti, ir, kad senosios religijos yra atsakingos už karą brolis prieš brolį, ir tauta prieš tautą. Todėl esą senosios religijos turi būti panaikintos kad kelią į naują amžių prasiskintų naujojo pasaulio religiją, su vienu dievu Antichrist.. Žinoma, jie nevadins jo tiesiogiai šituo vardu, jie vadins jį kaip nors kitaip, patraukliai, kad žmonėms neliktų atmetimo reakcija.

Žinoma, tai bus puikiai surežisuota klastotė. Numatytas vadinamųjų “religinių fanatikų” maištas, kuris bus nuslopintas pačių sąmoningų žmonių rankomis ir kariuomenės. Tam rengiamas platus koncentracijos stovyklų ir kalėjimų tinklas. (Šiandien pakankamai duomenų, jog kitamaniams ruošiami kalėjimai ir perauklėjimo stovyklos, ypač po 9/11-aut.).

Jungtinės Tautos net ir dabar planuoja panaudoti Beethovan’s “Daina džiaugsmui” kaip himną naujos religijos įvedimui į naują amžių visame pasaulyje. Kartu su tuo bus naudojama elektromagnetinė spinduliuotė ir hipnozė. Idėja apie naują pasaulio tvarką žmogui gims savaime, lyg tai būtų jo asmeninė mintis, kylanti giliai iš vidaus, nes aplink dėl stichinių nelaimių, ekonominės krizės ir karinių konfliktų tvyraus chaosas ir smurtas. Tam bus naudojami modernūs įtikinėjimo būdai. Subjektas asmeniškai girdės Dievo nurodymus savo smegenų viduje.

Manau, kad tai yra įmanoma, kad asmenys, kurie ne iš blogos valios sukūrė šią mega-proto kontrolės programą, galėtų parduoti programinę įrangą organizacijai ir nežinoti, kad klientas gali naudotis šia programa siekiant pavergti visą žmoniją. Blue Beam Projekto metu telepatiškai ir elektroniniu būdu elektromagnetinės bangos pasieks kiekvieną asmenį. Tai įtikins kiekvieną individą, kad Dievas kalbėjo jiems giliai iš sielos.

Pagal naujausią technologiją žmogaus ryšys su palydovu gali būti abipusis. Kompiuteriai gali ne tik perduoti į smegenis reikalingą informaciją, bet ir įrašyti tavo prisiminimus. Tokiu būdu jie galės kontroliuoti kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo kalbos ar kultūros.

1991 m. sausį, Arizonos universitetas surengė konferenciją “NATO Advanced Research Workshop” apie biologinių gyvių kontrolę, naudojant elektromagnetine spinduliuotę. Ką tai reiškia? It means this: We refer to one paper that was delivered at the conference which stands out for its different attitude towards the development under discussion at that time. Mes kreipiamės su dokumentu, kuriame buvo išsakytas nuogąstavimas apie galimą piktnaudžiavimą mokslinių tyrimų rezultatais.

Išvados, nurodė, kad Jungtinės Valstijos jau parengė ryšių įrangą, kuri gali padėti akliesiems matyti, o kurtiesiems girdėti. Speciali įranga elektromagnetinių spindulių pagalba gali padėti žmonėms, sergantiems nepagydoma liga, nes gali numalšinti skausmą, be chirurginės operacijos, be narkozės atlikti sudėtingas operacijas. Aš kalbu ne apie moksline fantastika. Ši ryšio įranga padeda visiškai naujais būdais žvelgti į žmogaus smegenis ir nervų-raumenų sistemą. Tokia įranga jau veikia Centrinėje žvalgybos valdyboje (CŽV), ir Federaliniame Tyrimų Biure, Rusijoje, Kinijoje ir daug kur pasaulyje. Tokia įranga daugelį metų yra pagrindinis vidaus politinės darbotvarkės klausimas, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką.

Jau dabar JAV, tokia nauja ryšio įranga naudojama kankinimo ir nužudymo tikslais slaptuose CŽV kalėjimuose. Taip pat buvo užfiksuotos seriją keistų savižudybių britų kariškių kompiuterių specialistų tarpe. Visi jie turėjo tam tikrą ryšį su Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno slaptais projektais. Surinkti duomenys rodo, kad vyriausybinės agentūros ir korporacijos, kurios įgyvendina tokius projektus, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką, ir toliau yra pasirengę skatinti priemones, kurios padės jiems siekti savo tikslo - pilnos socialinės kontrolės. Tačiau valdžia visuomet turės argumentą, kodėl ji taip daro. Ji esą nori įgyvendinti drastiškas teisėsaugos priemones pasaugant visuomenę (nuo tariamo terorizmo, klimato kaitos, epidemijų ir t.t..-aut). Baimė visada buvo naudojama kaip elito ginklas, siekiant kontroliuoti ir pavergti mases.

„International Free Press Network” - nėra religinė ar politinė organizacija. Tai nepriklausoma agentūra, vykdanti įvairius tyrimus. Mes specializuojamės ataskaitų ir filmuotos medžiagos kūrimu, siekdami žmonėms paaiškinti, kas gi yra ta naujoji pasaulio tvarka.

Mūsų tikslas - padėti žmonėms suprasti, kad nauja pasaulio tvarka nėra išsvajotasis rojus ir ne sąmokslo teoretikų paranoja. Tai realus satanistinis projektas, kuris tikrai egzistuoja. Koks gi jo tikslas? Tai siekis sugriauti tradicines religijas, ypatingai krikščionybę ir jas pakeisti viena religija, kuri remiasi nusilenkimu vienam vieninteliam dievui-žmogui. Taip pat siekiama atšaukti tradicinės šeimos institutą ir pakeisti jį civilinėmis santuokomis, sukurti vieningą kariuomenę ir represines pajėgas, likviduoti popierinius pinigus, įvesti vieną vyriausybę visame pasaulyje. Jie siekia sunaikinti bet kokią laisvos kūrybos formą. Sąmokslininkai siekia, kad žmogus neturėtų jokių galimybių pasirinkti, išskyrus vieną vienintelę alternatyvą - gyventi valstybėje, kurią valdo viena karinė jėga, kuri užtikrina „teisingumą” ir „saugumą”. Valstybėje, kurioje egzistuoja vieninga komercinė teisė, verčianti žmones gyventi griežtai reglamentuotame ir kontroliuojamame pasaulyje, primetant melagingą dvasingumą ir naują pasaulio kultūrą.

Pirmas žingsnis, kurį jie yra numatę, tai visų religinių tradicijų diskreditacija ir peržiūrėjimas. Planuojama sukelti dirbtinius žemės drebėjimus, liūtis ir potvynius teritorijose, kuriose, kaip tikėtina, yra svarbūs kultūriniai ir religiniai duomenys. Jie tuo pačiu stengsis atsikratyti jau esamų įrodymų ir sukurti vietoj jų klastotes. Taip jau ne kartą istorijoje buvo. Į šį globalų projektą įtraukti ne tik mokslininkai ir politikai. Į pasaulinio elito „sudėtį” įeina režisieriai, kurie pajėgūs danguje sukurti įtikinamus reginius. Į pasaulio vyriausybės sudėtį įeina ir kai kurie religiniai lyderiai, kurie jau yra atidirbę naujos vieningos pasaulio religijos „koncepciją”.

Bus panaudotos pačios perspektyviausios technologijos, patys gabiausi kūrėjai ir meistrai, pačios įtakingiausios asmenybės ir patys didžiausi finansai. Taigi, visai netolimoje ateityje mes galime tapti stebuklų danguje liudytojais. Mums pasirodys šventieji, o gal ir pats Kristus. Mes galime taip pat pamatyti dideles skraidančias lėkštes, išlipančius iš jų humanoidus. Tačiau iki to momento mes būsime ilgai ir kruopščiai ruošiami.

Ištraukos iš įvairių filmų ir straipsnių internete

1994 metais Kanados žurnalistas Serge Monast parašė išsamią ir gerai dokumentuotą studiją, su visais įrpdymais ir net Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) dokumentais, apie NASA projektą Blue Beam. Štai keli pagrindiniai šokiruojantys šio darbo punktai.

 • panaikinti neva klaidingus žmonijos religinius įsitikinimus atrandant naujus archeologinius atradimus, tokius, kaip „Jėzaus sarkofagas”.
 • Milžiniško dydžio holografinių mistifikacijų organizavimas, kurio metu bus imituojamas naujo mesijo atėjimas.
 • Žemo dažinio elektromagnetinių ryšio priemonių naudojimas, siekiant kontroliuoti žmonių protus.

Visas šis planas parengtas ir pamažu įgyvendinamas tam, kad pasaulyje atsirastų dingstis įvesti naują pasaulio tvarką ir naują religiją.

Pagal ilgąjį scenarijų planuojama apie 2020-2025 metus įvesti vieningą vyriausybę, kuri užtikrins neva taiką ir gerovę visame pasaulyje. Pagal greitąjį scenarijų, nauja pasaulio tvarka turi būti įvesta jau 2012 metais. Nes 2012 metų gruodžio 21 diena yra pakankamai išpopuliarinta ir daugelis žmonių su tuo sieja savo viltis, kad pasaulis pats geresnis, kad jis pereis į naują realybę, naują erą

Kanados žurnalistas ir nepriklausomos naujienų agentūros „International Free Press Network įkūrėjas Serge Monast” taip pat žinomas kaip daugelio knygų ir publikacijų autorius naujos pasaulio tvarkos tema. Jis mirė gana keistomis aplinkybėmis. Jau 1996 metais jis viename iš savo interviu paskelbė, jog jam ne kartą grasino įvairaus rango valdžios atstovai, įskaitant Vatikano dvasininkus ir Kanados ministrą pirmininką. Grįžusį namo po šio interviu, artimieji rado mirusį nuo širdies smūgio, nors jis niekada nesiskundė širdies, kraujagyslių ar plaučių ligomis. Po kurio laiko dar vienas žurnalistas iš Serge Monast komandos taip pat mirė mįslingomis aplinkybėmis. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, jog jauną vaikiną taip pat ištiko širdies smūgis. Vėliau paslaptingi širdies smūgiai ištiko dar kelis kolegas kurie vienaip ar kitaip buvo prisidėję prie paslaptingojo projekto paviešinimo darbų.

Tirdamas Blue Beam projektą Serge Monast naudojo tik originalius, patikimus, patikrintus dokumentus, todėl duomenys, kuriuos pateikia šis nepriklausomas tyrėjas, tikrai patikimi.

***

Serge Monast rašė, jog labai įdomi technologija. Ir žinoma, jai atsirastų pritaikymo galimybės buityje, medicinoje, pramonėje. Tačiau įsivaizduokite, kokias galimybes tokia technika suteikia, pavyzdžiui, pramogų ar azartinių lošimų industrijoje?

Šiuo požiūriu, jau senokai egzistuoja įdomios prognozės, susijusios su Blue Beam projektu, kuris savo šaknimis siejamas ir su kitais slaptais projektais „Montawk” ir „Filadelfijos eksperimentas”.

Blue Beam projektui naudojamas didelis kiekis per pastaruosius 10-20 metų į orbitą paleistų žemės palydovų. SGI (strateginės gynybos iniciatyvos) programa Ronaldo Reigeno prezidentavimo laikais nebuvo visiškai palaidota. Ir dabar ši įranga gali sukurti bet kokį holografinį spektaklį, bet kurioje pasaulio vietoje.

Koks gi to spektaklio siužetas - yra aišku. Galima inscenizuoti bet ką nuo ateivių, lėkščių, iki mesijo atėjimo. Mūsų akyse gali būti praktikoje įgyvendinamos įvairios juslinių malonumų technologijos, pasiekiančios įvairius dirgiklius: garso (dažiniai ELF, VLF, LF), optiniai (holofrafiniai vaizdiniai danguje). Taip pat gali būti panaudojamas ultragarsas ir, kas yra svarbiausia, įvairūs mentaliniai dirgikliai. Egzistuoja EM bangų diapazonas, kuris veikia tiesiogiai žmogaus smegenis.

(Galinos Cariovos filme „HAARP Klimatinis ginklas” išsiaiškinama, kad tokiu įtikinimo instrumentu gali būti paprastas mobilusis telefonas. Per jį, tiesiogiai į smegenis gali „patekti” informacija, kurią paprastai normalaus žmogaus proto filtras atmeta. Tokiam žmogui atrodo, kad šovė į galvą mintis, o iš tikrųjų ta mintis į galvą gali patekti mobiliojo ryšio operatoriaus pagalba-aut).

Kaip jau minėjome, scenarijų sudaro keli etapai. Pagrindinė plano razina - technologinis „antrojo mesijo” atėjimo imitavimas. Šito šou tikslas - kad kuo daugiau žmonių „praregėtų”, sužaidžiant žemės gyventojų jausmais ir protais. Toks paradigmų pasikeitimas esą reikalingas tam, kad žmonės priimtų naują pasaulio tvarką kaip išpranašautą dangaus karalystę.

Jūs tikriausiai negalėjote nepastebėti, kaip tam tikri būsimų įvykių „kodai” pastaruoju metu reguliariai rodomi naujuose Hollywoodo filmuose, jų reklamoje, šou versle. Vienas iš paskutiniųjų pavyzdžių. Jungtinėje Karalystėje startavo naujas TV projektas „V”, kuriame imituojamas ateivių išsilaipinimas žemėje. Ten vaizduojami reptilijos-žmonės, kurie slepiasi po taikos nešėjų ir gelbėtojų kaukėmis. Visi tie ne žemiški personažai kuriami techninių priemonių - hologramų pagalba.

Dar kartą apie visas stadijas

A) Klimatiniai, kataklizmai ir jų fone naujų archeologinių „artefaktų” atardimas ir pilnas archeologinių duomenų apie žmogaus kilmę ir evoliuciją peržiūrėjimas. Bus „paskelbti” ir seniau „įslaptinti”, ir naujai „atrasti”, tačiau falsifikuoti duomenys apie tai, kad žmogus - aukštesniojo proto, kokių nors ateivių sukurtas produktas - vergas. Žmogus bus kviečiamas susitaikyti su likimu ir priimti „yra kaip yra”, nes esą visais amžiais žmogus ir buvo tik vergas, tačiau apie tai kartais pamiršdavo. Šioje projekto dalyje bus siekiama įtikinti žmones, kad išsigelbėjimas yra, o jį atneš naujas mesijas, kuris iš esmės bus antichristas.

B) Milžiniškas kosminis šou, naudojant trimatę hologramą su garso takeliu. Projektas HAARP - taip pat yra šio spektaklio techninė dalis. Visose pasaulio šalyse žmonės pamatys dievų galvas danguje, priklausomai nuo to, kokia religija joje dominuoja. Vėliau pasirodys lazerių projekcijose naujai iškeptas dievas, kuris kalbės visomis kalbomis. Tokio reginio priblokštos minios žmonių gaus ilgai lauktą žinią, jog pranašystės pildosi. Žmonės staiga gaus įtikinamus pranašysčių paaiškinimus, jog prasideda vadinamasis „Išėjimas” arba „Žmonijos išgelbėjimas”. Tai pats gudriausias ir pats ryškiausias etapas. Be to, jo aprašymas panašus į paklaikusių režisierių mokslinę fantastiką, todėl, kaip sako Serge Monast, net neverta visus scenarijus vardinti, vien tam, kad neprarasti „blaivaus proto”. Tačiau pažiūrėkime, kiek mokslinės fantastikos dabar jau tapo realybe.

C) Šiame etape bus naudojami kosminės ir antgamtinės manifestacijos, kurios gali būti modeliuojamos ir projektuojamos elektroninėmis priemonėmis. Apie tai yra kelių rūšių informacija. Žmonėms bus masiškai praplautos smegenys, jog į žemę ketina įsiveržti ateiviai. Tai paskatintų žmones labai radikaliems veiksmams. Kiltų ekstremizmo, radikalizmo banga, terorizmas ir kitokios kraštutinės agresijos formos. Palaukus, kol emocijos tam tikru laipsniu įkais, žmonėms bus pasiūlytas greito išsigelbėjimo scenarijus. Jį paskelbs naujas mesijas. Apie tokio gelbėjimo mechanizmą, galima tik spėlioti.

D) Paskutinis Blue Beam projekto žingsnis - įvesti visos planetos kontrolę. Greičiausiai tai bus organizuota imituojant ateivių invaziją į žemę, didžiausiuose mistuose. Iki to laiko, šalys, kurios turi branduolinį ginklą bus nuginkluotos.

Graikų ezoterikas Georgas Kavassilas, gebantis „matyti” ateitį, susipažinęs su informacija apie Blue Beam, pavyzdžiui, mano, kad žmonėms bus pasiūlyta „palikti žemę”, tam, kad „iškeliauti” į labiau šviesius pasaulius. Tačiau tame ir slypi apgaulė, nes žmonės, kurie apsispręs „palikti planetą” atsidurs ne išsvajotame rojuje „kitoje planetoje”, bet naujame kalėjime, kuriame turės vergauti tiems patiems „šeimininkams”.

Bet išvakarėse viso to, pasak Georgo Kavassilas’o, žmonės patirs įvairiausius paranormalius reiškinius, kurie iš esmės bus ne normalūs, o elektroninės infrstruktūros sukelti. Žmonėms gali staiga vizualizuotis tai, apie ką jie galvoja, viskas, kas tik yra žmonijos kolektyviniame informaciniame lauke. Žmonėms tikrai atrodys, jog atsivėrė „trečioji akis” ir gebėjimai akimirksniu materializuoti išsvajotus daiktus. Gali prieš akis atsirasti vaiduokliai, pabaisos, dvasios ir t.t. Kitaip tariant, vyks masinis žmonių mulkinimas iššaukiant tiek kolektyvines, tiek asmenines iliuzijas.

Reiktų pabrėžti, kad ateivių atakų tema pastaruoju metu ypatingai mėgstama Hollywoodo filmuose. Atseit po ateivių invazijos, visos pasaulio šalys pradės glaudžiau bendradarbiauti, spręsdamos apsaugos klausimus (Pavyzdžiui, dabar verčiamos bendradarbiauti sprendžiant taraimą klimato atšilimo problemą ir kovą su terorizmu-aut).

Tačiau visos valstybių pastangos taps beviltiškomis. Ir kai padėtis taps itin kritiška, atsiras gelbėtojas. Tokiais filmais programuojamas naujas žmonių mąstymas. Mes jau mokomi bijoti ateivių. Mus ruošia šiai jokios pergalės neatnešančiai kovai ir gelbėtojo laukimui, kuris nugalėtų įsibrovėlius. Visa tai ne kas kita, o schema, kaip vykdomi protų kontrolės eksperimentai. Ateiviai, čia gali būti tik metafora, svarbu suprasti pačia schemą, kaip veikia šis beprotiškas kontrolės instrumentas. Žmonėms rodomas baubas, kurio objektyviai įveikti neįmanoma, o vėliau atsiranda gelbėtojas, kuris išsprendžia visas problemas, tačiau jis užsibūna ilgam, nes problemos nepasiduoda sprendžiamos taip greitai, kaip nori visuomenė.

Prieš pat gelbėtojo atėjimą bus sunaikinta bet kokia opozicija naujai pasaulio tvarkai. Tuo tikslu bus pastatytos modernios koncentracijos stovyklos ir kalėjimai. (Šiandien mes matome, kad ne tik JAV bet ir Lietuvoje steigiami slapti CŽV kalėjimai-aut).

Specialiai generuojamos elektromagnetinės bangos bus perduodamos šviesolaidžiais, per kabelinės televizijos tinklus, telefonus. Iki 2012 metų šviesolaidžiai pasieks atokiausią kampelį, o skaitmeninė televizija bus privaloma, nes analoginis signalas bus galutinai išjungtas. Būtina prisiminti ir mikroschemas, kurios bus implantuojamos žmonėms į rankas. Bet koks prietaisas, kuris sukonstruotas priimti ir perduoti bangas, taps mirtinų transliacijų instrumentu. Per juos bus perduodama informacija, kuri kels savižudybių, prievartos ir beprotybės bangas.

Kada tiksliai jie galutinai įgyvendinti šį klaikų planą? Manoma, kad kai tik baigsis ekonominė krizė, kuri galutinai išsekins valstybių biudžetus, kai dideli mokesčiai ir specialiai didinamos energetinių išteklių ir maisto produktų kainos nuskurdins didesnę dalį gyventojų. Vėliau bus sukeltas trečias pasaulinis karas su islamu, kaip to norėjo masonų dievas Albert Pike. Tada bus įvesta vieninga elektroninė pinigų sistema. Ja galės naudotis tik tie žmonės, kuri turės įmplantuotas mikroschemas. Jos tarnaus ne tik kaip identifinacinis ar mokėjimų instrumentas, bet kaip ginklas. Kiekvieną nepaklusnų žmogų galima bus sunaikinti, nes per mikroschema galima iššaukti ligas ir mirtis. O vėliau - viskas pagal planą: kariniai konfliktai, gamtos katastrofos, masinės savižudybės, beprotybė, o čia dar ir ateivių invazija. Po tokių kataklizmų žmonės tiesiog melsis, kad ateitų gelbėtojas. Jis, žinoma, ateis ir įves taiką. Jis jis bus Antichristas-Dajjal.

Alex’o Jones kanalas Infowars.com, kurio auditorija šiandien kelis kartus viršija oficialius informacinius kanalus, nesenai rašė, kad dar 1997 metais JAV gynybos ministras William Cohen kalbėjo, kad „teroristai gali panaudoti ekologinį ginklą”. Esą toks ginklas bus elektromagnetinis, tam, kad galima būtų iššaukti žemės drebėjimus. Toliau straipsnio autorius išvardino ginklus, kuriuos vyriausybės naudoja prieš savo piliečius. Alex Jones filmuose „Endgeme” ir „Fall of Rebublic” kaltinama JAV vyriausybė, kuri nuolat išbando naujo ginklo rūšis savo piliečių atžvilgiu. Tam tikslui naudojamas fluoro junginiais apnuodytas geriamas vanduo, GMO, vakcinos, chemikalų purškimas iš lėktuvų (chemtrails), HAARP sukeltos stichinės nelaimės, šeimos planavimo ir kitokie modernios eugenikos projektai, padedantys mažinti gimstamumą ir populiaciją. Tokio „karo” prie žmogų tikslas - sumažinti 80 proc. gyventojų skaičių.

Ir tik tie, kurie atsilaikys prieš tokią ataką ir nepasiduos iliuzijoms, sulauks svarbiausio įvykio.

Ar yra išeitis? Ar yra kokie nors orientyrai bandant susivokti, kas iš tiesų vyksta, kai elitas tiesiog kraustosi iš proto, norėdamas bet kokia kaina įvesti globalią diktatūrą? Yra. Išeitis slypi kiekvieno žmogaus viduje.

Išsigelbėti gali arba visiški agnostikai, arba giliai širdimi tikintys, žinantys ir suvokiantys sielos ir proto darbo principus. Viskas išplaukia iš pagrindinės paradigmos - išorinis pasaulis nėra pirminis mano atžvilgiu. Bet koks išorinis dievas yra tik stabas, proto sukurta iškamša. Būtina ieškoti tiesioginio ryšio su Kūrėju, per save apeinant ratu bet kokias istoriškai susiklosčiusias bažnyčias ar naujos eros judėjimus, nes mes visi ir esame Jis-Tėvas.

Tad jokio išorinio gelbėtojo mums nereikia.

Kelios nuorodos ta pačia tema

http://www.youtube.com/watch?v=naq-W8BH4UQ

http://www.youtube.com/watch?v=m-hn4OiJKSA

http://www.youtube.com/watch?v=nPAYbbGLYlE

 

Patiko (8)

Rodyk draugams

Komentarai įrašui “Projektas „Blue Beam“ ir nauja pasaulio tvarka”
 1. makaule rašė:

  Šauniai čia viską apibendrinai. Davus paskaityt nieko net neįtariančiam žmogeliui jau dabar tektų į ligoninę vežt. Ir tas “Tik nepatingėkime pakelti akis į dangų” manęs visai nebevilioja. Kažkaip dingo noras į tą dangų žvilgčiot, ir mane kaip parasparnistą katik dar kartą traumavai primindamas tą baisuolišką “Blue beam”. Niekšas.. :)

 2. klajūnas rašė:

  Esu įsitikinęs, kad elektromagnetinis ginklas (psichotroninis) yra sudėtinė Blue Beam projekto dalis. Nes vien išorinio hologramų įspūdžio greičiausiai neužtektų. Jeigu vyks globalinis perversmas, tai bus tikrai ne šou. O tam reikia garantuoto rezultato, kurio siekiama bus visom priemonėm, viena kurių - elektromagnetinis/psichotroninis ginklas.

  Apie elektromagnetinį ginklą žinau ne iš interneto ir kitų šaltinių. Esu pats nukentėjęs nuo spec. tarnybų. Bet teigiama pusė ta, kad turėjau galimybę beveik aštuonis metus tyrinėti, kaip elektromagnetinis/psichotroninis ginklas veikia. Svarbiausia išvada, kad visos funkcijos, apie kurias kalba patentai ir kiti šaltiniai - realios. Galima valdyti praktiškai visas smegenų funkcijas. Visų rūšių telepatija - patvirtintas faktas.

  Informacijos nuotrupų ir liudijumų internete begalė. Yra informacijos ir iš patikimesnių šaltinių, tokių kaip patentai. Jie įrodo, kad NWO arsenale elektromagnetinis ginklas yra, ir jeigu reikės - jis bus panaudotas. toliau keli patentų pavyzdžiai. Jie angliški ir parašyti sudėtingu techniniu žargonu, bet esmę suprasti vis tiek galima.

  telepatinė klausos sistema
  http://www.freepatentsonline.com/4877027.pdf

  radijo dažnio akustinis efektas
  http://www.freepatentsonline.com/6587729.pdf

  mikrobangų girdėjimas
  http://www.freepatentsonline.com/4858612.pdf

  norimų sąmonės būsenų sukėlimas EM bangomis
  http://www.freepatentsonline.com/3951134.pdf

  Reikalingos antenos ir siųstuvai gali būti bet kur - ant žemės ar palydovuose. Jeigu kas nors iš tikro vyks, tai laukia sunkus mūšis.

 3. klajūnas rašė:

  Vieną iš patentų, kuriame aprašomas elektromagnetinis “balsų galvoje” ginklas, vadinamas Voice to Skull, išverčiau savo bloge, tuos fragmentus įdedu ir čia. Jeigu bus holograminis šou, tai jis gali būti paįvairintas ir tokiom priemonėm.

  >>>>>

  Patentas 4 858 612
  Philip L. Stocklin, 1989 metai

  Santrauka

  Pateikiamas ir aprašomas metodas ir aparatas klausos simuliavimui žinduoliuose, mikrobangomis veikiant klausos žievės sritį. Garso signalų transformavimui į elektrinius signalus naudojamas mikrofonas. Elektriniai signalai analizuojami ir apdorojami. Pagal šiuos duomenis generuojami skirtingų dažnių mikrobangų signalai. Tada daugiadažnės mikrobangos nukreipiamos į smegenis klausos žievės srityje. Naudojant šį metodą, žinduoliai girdi garsą, kuris atitinka pradinį garsą priimtą mikrofonu.

  Išradimo santrauka

  Smegenų audinio ir smegenų/kaukolės ertmės fizikos teorinės analizės rezultatai, kartu su eksperimentiškai nustatytomis elektromagnetinėmis žinduolių smegenų audinio savybėmis, rodo, kad fiziškai būtinas stovinčių bangų, vadinamų modomis, egzistavimas gyvose žinduolių smgenyse. Modų charakteristikas lemia dvi geometrinės smegenų savybės. Cefalinis smegenų indeksas (smegenų forma ištęstose sferoidinėse koordinatėse) ir pusžidinis smegenų atstumas (smegenų dydžio matas). Buvo padaryta išvada, kad įvertinus smegenų cefalinį indeksą ir pusžidinį atstumą, naudojant subjektų išorinius kaukolės išmatavimus, galima nustatyti tiriamojo charakteringus modų dažnius. Tai leidžia apdoroti duomenis principu „moda po modos“, taip simuliuojant girdėjimą.

  Šis išradimas leidžia simuliuoti mikrobangų spinduliavimą, kuris įprastai kuriamas klausos zonos. Simuliuotos smegenų bangos įvedamos į klausos žievės sritį ir subjektas suvokia garsus.

  Detalus numatomo pritaikymo aprašymas

  Šis išradimas pagrįstas fizinio mechanizmo, kurį žinduolių smegenys naudoja akustinių vibracijų suvokimui, stebėjimais. Dėsningumas pagrįstas iš dalies neuroanatominiais ir kitais eksperimentiniais įrodymais, kuris susijęs su smegenų stimuliavimu mikrobangomis ir garsų suvokimu.

  Buvo pastebėta, kad monochromatinis (vieno tono) įvairių dažnių akustinis stimulas unikaliai stimuliuoja atitinkamas kochlėjos zonas. Taip pat buvo pastebėta, kad tarp monochromatinio akustinio stimulo dažnio ir klausos žievės srities, stimuliuojamos kochlėjos nervo, ryšys yra vienas prie vieno, esant normalioms fiziologinėms sąlygoms (tonotopiškumas).

  Buvo pastebėta, kad žemi akustiniai dažniai stimuliuoja apatinę pirminės klausos zonos dalį, kuri yra po linija, esančia lygegrečiai smegenų vidurio ašies. Aukšti akustiniai tonai stimuliuoja viršutinę pirminės klausos zonos dalį, esančią virš linijos, lygegrečios smegenų vidurio ašiai.

  Neurologinis stimuliavimas sužadina plačią fotonų juostą, keičiantis protonų, sudarančių neuronų membraną klausos žievėje, sukimosi energijos būsenai. Smegenų/kaukolės ertmės fizinis dydis ir forma, kartu su smegenų audinio (puslaidininkių) savybėmis (laidumas ir dialektrinė konstanta), sukuria elektromagnetinę rezonansinę ertmę. Sustiprinami specifiniai pavieniai dažniai, šitaip smegenyse generuojant tam tikrą skaičių stovinčių bangų, kiekviena kurių turi savo elektromagnetinį dažnį, mikrobangų dažnio ruože. Kiekviena tokia stovinti banga vadinama charakteringa moda smegenų/kaukolės ertmėje.

  Analizė pagal ištęstos sferoidinės bangos funkcijos principą rodo, kad šių modų skersiniai elektrinio lauko komponentai savo maksimumus turi klausos zonos srityje. Toliau ši analizė rodo, kad skersinis elektrinis laukas pasižymi aplitudės variaciją su kampu kampinėje plokštumoje (link vertikalaus klausos zonos matmens), kuris priklauso tik nuo pirminio modų skaičiaus.

  Klausos žievė normaliai veikiančiose žinduolio smegenyse yra mikrobangų modų šaltinis. Klausos žievė generuoja šias modas pagal neoroninį klausos žievės stimuliavimą, sužadinamą kochlėjos nervo. Svorinė moda kiekvienam akustinio tono stimului gaunama iš kiekvienos modos amplitudės išilgai „linijos“ srities klausos žievėje, kuri neuroniškai stimuliuojama to akustinio tono stimulo. Modų svorių vs akustinio stimulo dažnių sąrašas vadinamas modų matrica.

  Pereinant prie 1 pav. ir 2 pav., pateikiamas aparatas, kuris leidžia perduoti garsus į žinduolio smegenis. Klausos prietaisas turi mokrofoną 10, kuriuo priimami garsai, akustinių filtrų blokas 12, kuris per mikrofoną priimtus garsus išskaido į dažnius, ir modų kontrolės matrica 14, kuri generuoja modų signalus, naudojamus valdyti mikrobangų radijacijos intensyvumą, kuri spinduliuojama į kaukolės ertmę klausos žievės srityje.

  Antena 24 yra laikoma šalia subjekto galvos, klausos žievės srityje 26. Nustačius anteną 24 klausos žievės srityje 26, mikrobangų laukas generuojamas toks kaip būtų generuojamas jeigu akustiniai garsai būtų suvokiami normalia klausa ir klausos žievė veiktų įprastai.

  Subjekto mikrobangų modų dažniai gali būti nustatyti stebint išorinio mikrobangų spinduliavimo poveikį EEG. Dažnis M (prilygsta 1 modai) tada gali būti naudojamas kaip atskaitos taškas visų kitų modų dažnių įvertinimui.

 4. [...] Projektas „Blue Beam“ ir nauja pasaulio tvarka [...]

 5. klajūnas rašė:

  Apie elektromagnetinę matricą Persinger’io straipsnis pasirodė dar 1995 m.

  ON THE POSSIBILITY OF DIRECTLY ACCESSING EVERY HUMAN BRAIN BY
  ELECTROMAGNETIC INDUCTION OF FUNDAMENTAL ALGORITHMS

  Savo straipsnyje jis daro tokią išvadą:

  “Within the last two decades (Persinger, Ludwig, & Ossenkopp,
  1973) a potential has emerged which was improbable but which is
  now marginally feasible. This potential is the technical
  capability to influence directly the major portion of the
  approximately six billion brains of the human species without
  mediation through classical sensory modalities by generating
  neural information within a physical medium within which all
  members of the species are immersed. The historical emergence
  of such possibilities, which have ranged from gunpowder to
  atomic fission, have resulted in major changes in the social
  evolution that occurred inordinately quickly after the
  implementation. Reduction of the risk of the inappropriate
  application of these technologies requires the continued and
  open discussion of their _realistic_ feasibility and
  implications within the scientific and public domain.”

  Visą straipsnį anglų k. galima perskaityti adresu

  http://bariumblues.com/persinger.htm

  Gali būti, kad šiuo metu reikalingi EM algoritmai jau turimi ir yra galimybė valdyti visus 6 milijardus “smegenų”.

 6. kostas rašė:

  Geras, gal reikejo dar skirti vietos karstu saugykloms, pozeminiams bunkeriams, kuriuos JA vyriausybe issikase. Rusai - irgi. Taip pat apie milziniska laiva, kuriuo isplauks elitas, kai zemyne prasides masine pavika. Gal bu reikejo parasyti apie slaptas tarptautines karines pajegas JTO vardu, sudarytas is savanoriu -galvazudziu, kurie yra rengiami kovai su vidaus priesu. Yra dar daug dalyku, kuriuos dar galima butu apdainuot.

 7. Subsequent to the filming of the Channel 4 programme, he was arrested by Brighton Police on February 15th outside their building and his frequency counter was confiscated to stop him recording the use of microwave weapons around the police station and in public places around the town. Even though no law was broken. It appears Brighton Police are worried that their use of microwave weapons on Brighton’s vagrants is coming to light. The UK government has also bought up all the readily available frequency counters, these being the Watson FC-128 frequency counters, and the Optotronic devices, and the manufacturers now market a ’modified’ model, which most probably has a digital filter so that the microwave weapon frequencies given above, cannot be shown.

 8. Ačiū, Klajūnui, papildymai reikalingi. Šito tinklaraščio tema šiek tiek buvo suplanuota kitokia. Ilgai galvojau ar tos temos reikia, bet pamačiau, jog informacijos trūksta. Kai kurių vietų dėl laiko stokos dar nesutvarkiau iki galo. daigeliui žmonių tokios informacijos smegenys tiesiog nepriima. Aš irgi ilgai ignoravau. Bet jeigu šis scenarijus neišsipildys, bent jau žinosim, kad buvo planuojama.

 9. erika rašė:

  “daugeliui žmonių tokios informacijos smegenys tiesiog nepriima”…
  daugelis zmoniu yra tokioje busenoje…jaucia, kad kazkas blogai…kazkas netaip..netgi itaria, kad gali buti kazkas baisaus..galbut vezys..bet pas gydytoja pasitikrinti neina…ai galvoja, gal kaip nors ir taip praeis…gal cia tik siaip kas nors…bet vezys taip sau nepraeina…ir anksciau ar veliau jie bus priversti atsimerkti…bet kaip jau buna su veziu…paskutinese stadijose ka nors pakeisti jau tiesiog per velu…
  Paskaitinejau siek tiek apie finansinius pasaulio reikalus…del nuvertejanciu pinigu ir stichiniu nelaimiu, pskutiniu metu kyla maisto kainos…..kai didziojoje pasaulio dalyje islaidos maistui sudaro 70 ir daugiau proc….brangstant maistui, zmones eina i gatves kelti revoliuciju…ir pasaulis vis labiau juda link chaoso… ateityje ir toliau tendencija isliks ta pati..prognozuojamas nemenkas maisto brangimas… matyt todel ir tie sandeliai pas Amerikos tiekejus istustejo..visada pries brangima perkamos didesnes atsargos..taip elgiasi ir pavieniai asmenys ir mazmeniniai prekiautojai…
  Del straipsnio, tai jame isnagrinetas tiketinas scenarijus….bet man is karto kyla klausimas…o koks gi viso sito spektaklio motyvas…ko tuo siekiama? valdzios..? elitas jau turi valdzia…pinigu..? elitas jau turi pinigus…nezinau…gal as jau uzsiciklinau ant to pacio…bandau is visu pusiu pazvelgti ir kazkokiu nauju variantu atrasti, bet man viskas susiveda i ta pati…kad reikalingos musu sielos…butent sielos…nes kunus jie gali bet kada panoreje sunaikinti…cheminiu, biologiniu ginklu yra pakankamai…del to nereiketu tokiu spektakliu rengti…Idomu butu ir kitu nuomone isgirsti…

 10. makaule rašė:

  Taip Erikute - būtent sielų. Jie mūsų bijo ne kaip kūno bet kaip dvasinės būtybės, nes jei nuo mūsų nukristų visa iliuzija , visa hipnozė tai mes vien mintimis juos sunaikintume. To jie jokiais būdais neleis, bet šiuo metu išlieta gausybė Šv.Dvasios mums labai padeda, ir jos apimtys su kiekviena diena vis didėja mūsų naudai. Jie stengsis išnaikint kuo daugiau atsivertusiųjų nes kiekviena minutė jiems dabar kaip amžinybė ır jie jau skubina reikalus, jau pradedamas kelti pasaulinio mąsto chaosas, o poto ta vadinama “Order out of chaos”. Ne mums dabar jų bijoti reik, o jiems mūsų ! Tunisas, Egiptas, Jemenas. Albanijoj jau taip pat pradžia. Kiti jau taip pat pradeda krutėt.
  Elitas jau tepa slides.

  Saudi Prince Turki bin Abdul Aziz Al Saud has warned the country’s royal family to step down and flee before a military coup or a popular uprising overthrows the kingdom.

  In a letter published by Wagze news agency on Tuesday, the Cairo-based prince warned Saudi Arabia’s ruling family of a fate similar to that of Iraq’s executed dictator Saddam Hussein and the ousted Iranian Shah Mohammad Reza Pahlavi, calling on them to escape before people “cut off our heads in streets.”

 11. Kalifornija rašė:

  nespejau paskaityti visko, bet jauciu kad saunu, tiesiog jei domina, tai linkom dabar idetas didziulis packas su daugybe knyge nvvo tematika, bei keleta filmus, bendra apimtis 18 gb, manau Gintarui bus ypac daug kas idomu. jei nei ka ieskokite per NWO_3 raktini zodi.
  http://www.linkomanija.net/details?157474.New_World_Order_Pack_3

 12. erika rašė:

  brangstancio maisto kontekste galima siek tiek kitaip pasiziureti i EU ismokas uz dirbamos zemes apsodinima misku, zvejybos laivu pjaustyma i metalo lauza, elektriniu uzdaryma ir pan.

 13. Koks viso to tikslas?
  Viename iš interviu, Insaideris (kažkoks iš elito) tvirtina, jog tikslas yra didžioji pjūtis. Kalbama apie sielų pjūtį. Tikslas - suklaidinti ir nuvesti nuo kelio kuo didesnį kiekį žmonių tam, kad kaip jie savo, kuo daugiau sielų nusivesti į ketvirto išmatavimo planetą, kitaip sakant, neleisti žmogui būti žmogumi.
  Kalbant apie vieno asmens “orvelišką” NWO diktatūrą, tai yra pati nestabiliausia valdymo forma. Aš nežinau, kodėl jie ją pasirinko, bet sukongtroliuoti nebus įmanoma, labai daug atsiranda rizikos faktorių, kurių numatyti neįmanoma. Bet jeigu kalbėti apie Kinojos modelį, tai irgi labai nepatikima. Išskersti 5 milijardus žmonių per trumpą laiką neįmanoma. Man atrodo jie tikisi trumpalaikio efekto - išgasčio, per kurį bus pakabintos sielos.
  Nereikia pamiršti ir kitos pusės, kad yra žmonių, kurie dirba, kad to neįvyktų.

 14. Jisas rašė:

  vel idomus straipsnis ir jame nemazai nerimo, pykcio ir netgi neapykantos. Kaip galima prisideti, kad butu pasaulyje harmonija?

 15. erika rašė:

  To Gintaras..siaip man tas insaideris irgi labai patinka..po tam tikro laikotarpio vis ji is naujo perskaitau…jau skaiciau tris kartus…bet jis raso..kad niekur nera 100 proc. tiesos..taigi reikia surasti..kur jis meluoja..ir atkreipkit demesi kaip lyg ir pirmoje dalyje atsisveikina, pasiteisindamas kad jam tuo metu reikia atlikti “zhertvoprinashenije”…taigi jeigu viskas yra vienis ir pan..tai kodel jie viska zinodami atlieka tuos zhertvoprinashenijas..kazka garbindami…o placioms masems teigia, kad tai nereikalinga, kad reikia remtis tik savimi???:)…tuomet as galvoju taip..kad ir ka jie kalbetu…kad ir kaip mus mokytu..bet as stebesiu ir darysiu taip kaip jie…tik i priesinga puse…jie garbina savo..o as garbinsiu savo…taigi kaip jau rasiau anksciau …elitas ir insaideriai man kaip kelrode zvaigde:)
  http://the-insider.ru/2009/откровения-инсайдера-hidden-hand-правящей-эли/
  Tuo paciu stebiu ir ta zmogu, kuris isverte insaiderio informacija i rusu kalba…nuolat skaitau jo bloga…jis kapsto labai giliai…ir kazkuriuo laikotarpiu priejo isvados..kad neapsivalius nieko nebus…
  http://the-insider.ru/2009/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
  bet idomiausia..kad kuri laika buvo prapuoles..paskutiniu metu rase labai mazai…ir pries kaledas idejo savo bloge provoslavu dvasininko pamoksla apie nuolankuma ir atsidavima Dievo valiai…ir tuo sukele nemenkos dalies savo auditorijos pasipiktinima…(ten per daug nesigilinau i viska , tik pavirsutininkai uzmeciau aki)…ir turiu labai rimtu itarimu, kad tas zmogsu irgi vis labiau arteja prie to pacio:) t.y krikscionybes…..tik , kad per daug nesokiruotu savo gausios auditorijos…to dar nedrista tiesiai pasakyti…o gal dar ir pats iki galo nesuvokia…vienzo… ta istorija as stebiu…su dideliu idomumu…paskutiniame savo blogo irase jis uzsimena apie pasikeitusias paziuras..
  http://the-insider.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/

 16. erika rašė:

  to Jisas
  as kazkaip nepastebejau jokios neapykantos tam straipsnyje…tik pateikiama informacija..tokia kokia ji yra…sako, kad siekiant harmonijos reikia pradeti nuo saves..nes isoreje susitinki su savo atspindziu…t.y kas jus erzina isoreje…is tikruju slypi jusu viduje ir reikia tobulinti ta vidu…kai jus ta vidu patobulinat…isore nebeturi jums itakos..jusu nebeerzina..nebesukelia baimes, neapykantos, pykcio ir pan….taigi reikia samoningai fiksuoti neigiamas emocijas, jas atpazinti ir tokiu budu tobulintis ir harmonizuotis..o kai keitiesi pats..tai keiciasi ir pasaulis aplinkui…
  p.s Gintarai..praleiskit ankstesni komentara..:)

 17. Čia tikrai nėra pykčio. Čia tik fakto knstatavimas: Va buvo toks žmogus, jis tokį darbą pasdarė, už tai jį ir jo kompanijonus nukalė. vadonasi teisybę parašė. Bet tai nereiškia, jog įvyks taip, kaip parašyta. Tam ir yra harmonija ir pusiausvyra. Ir ji atsistato, jei per daug užlenkiama į negatyvią pusę. Tačiau pagrindo nerimui yra labai daug.

  Komentaras dėl kylančių kainų. Aš, žinima ne ekonomistas, bet vis dėl to kainas popieriuje ar kompiuteryje rašo tas pat žmogus. Gal būt vieni ir tie patys žmonės. Juk šiandien niekas nedraudžia niekam užrašyti, kad naftos barelio kaina - 20 usd. Žemėje jos pakanka. Aš vienas iš nedaugelio, kuris netiki ir nepasitiki rinkomis, kad tai yra savireguliatorius. Elitas visada sako, kad rinka viską sureguliuos, bet ir tikrųjų jie ima iš lubų ir parašo kainas kaip nori.

 18. Sandra rašė:

  ”…kuo daugiau sielų nusivesti į ketvirto išmatavimo planetą, kitaip sakant, neleisti žmogui būti žmogumi…”
  Įdomus sutapimas. Mormonų doktrina (Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia) teigia, jog mūsų planetos Dievas (Jehova) gyvena Kolobo planetoje ir turi fizinį kūną. Jėzus ir šėtonas yra jo dvasiniai vaikai (kaip ir mes visi). Visi dori mormonai (tie, kurie gyveno pagal doktriną ir atliko slaptus ritualus šventykloje) turi galimybę gyventi kartu su Dievu ir gauti savo nuosavą planetą, kurioje su savo žmona sukuria naują populiaciją ir tęsia amžinybės ciklą. Anot jų, kadangi esame Dievo vaikai (o Dievas savo ruožtu yra savo tėvo vaikas), dėl Jėzaus pasiaukojimo už mūsų nuodėmes turime galimybę tapti tokiais kaip tėvas. Ir toks ciklas tęsiasi amžinai.

  Seniau tai atrodė kaip eilinis absurdas. Paskaičius Gintaro blog’ą ši istorija pradeda šviesti kiek kitais atspalviais…

 19. erika rašė:

  As dar noreciau parasyti toki pastebejima…aplinkui tiesiog “miskas” ivairiu informuotoju, norinciu padeti mums…visokie insaideriai, chelenguotojai, transuotojai, kontaktuotojai..ivairaus rango dangiskos butybes, nezemisku civiliaciju atstovai…visi siekia isgelbeti zmonija…labai nori mums padeti…bet kazkodel nezinau nei vieno tokio “geranorisko” informuotojo, kuris pasakytu, kas realiai dabar vyksta, ir kokius spektaklius pagal biblija mums demonstruoja elitas…o ju kaip minimum trys… ES su biblijiniu babelio bokstu..antras spektaklis pagal Egipto istorija nuo 2001 iki 2008 septyni metai pertekliaus, nuo 2008 iki 2015 septyni metai bado…siekiama sukelti chaosa…ir trecias spektaklis - 2012-201??? tvarka is chaoso, kuria ives pasaulinis gelbetojas ir grynuju pinigu panaikinmas su visuotine cipizacija..tai bus pasiulyta, kaip progresyvi kovos su kontrobanda, seseliu, nusikalstamumu ir pan. priemone….juk kai nebus grynuju pinigu, nebeliks narkotiku prekybos, nebeliks ginklu prekybos, isnyks kontrobanda, mokesciu nemokejimas..ir t.t.
  Labai keista, kad ivairaus plauko kontaktuotojai to nemato, nezino, nesupranta…ir dazniausiai visi kaip vienas tvirtina, kad mes dievai, tik reikia ta dieviskuma surasti savyje…arba greitai tapsime dievais…
  idomu, kad biblijoje perspejama apie as-dievas filosofija…
  1Kor3-16Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo Dvasia gyvena jumyse? 17 Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla ­tai jūs!
  2Tes2-3Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, 4 prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu.
  pirmoje citatoje, paaiskinama , kas yra Dievo sventykla, tai pats zmogus…o antroje citatoje perspejama, kad pats zmogus laikys save Dievu…

 20. Sandrai, Erikai ir kitiems
  Nepriimkite už gryną pinigą ką rašo įvairios naujosios bažnyčios ir insaideriai. Kodėl sutampa Insaiderio informacija su mormonų, sientologų ir kt. doktrinomis. Viskas labai paprasta. Visos jos - to paties medžio vaisiai. Insaiderio informacija aš nepasitikiu visiškai. Mormonų įkūrėjas Joseph Smith, sientologijos dievas L. Ron Hubbard, taip pat tokie veikėjai kaip Alister Crowlei (kuris po čenelingo su Ra-Ozyriu-Horu) įkūrė O.T.O yra to paties medžio vaisiai. Beje visi jie ir priklausė vėliau O.T.O (rytų tamplieriai),taigi ir žinios - iš to paties “šaltinio”. Crowley, Blavatskaja, Beili ir kt. pranašavo naują eoną po 2012, didžiąją pjūtį, sielų persikėlimą į kitas planetas paskui savo lyderius ir t.t. Aš asmeniškai niekur nesiruošiu teleportuotis, man ir čia gerai, jei gyvas liksiu ir jei nelikviduos pagal raudonąjį sąrašą. Bet aš vis dėl to tikiu, kad nelikviduos ir to niūraus scenarijaus tikrai nabus. Kodėl taip galvoju. Todėl kad 1. Insaiderių tikslas - prigasdinti ir įtikinti juodojo scenarijaus neišvengiamumu. Po to realybė susiformuoja atitinkamai žmonių lūnesčių ir tikėjimų, kuriuos pakursto elitas per panašius “atvirumo” projektus. Aš jau rašiau, kad dvasinės būtybės (tiek šviesiog tiek ir tamsios) negali tiesiogiai veikti įvykių laike-erdvėje. Tai gali padaryti tik žmogus, turėdamas vienokią ar kitokią įsitikinimų sitemą. 2. Iš visų tų niūrių pranašysčių, kurios buvo numatytos 2007-2010 m., išsipildė gal tik 40 proc. Projektai, tokie, kaip pandemijos, karas su islamu, dolerio ar euro išėmimas ir daugelis kitų žlunga ir stringa dar neprasidėję, arba nukeliami į ateitį.
  Taigi yra ir kita pusė, kuri nesėdi sudėjusi rankų. Mes iš tikrųjų pernelyg susikoncentravome į negatyvią pusę. To nori iš mūsų ir elitas. Jie net nesipriešina, kaip anksčiau, jog plinta NWO informacinis virusas. Netgi, sakyčiau skatina tai. Dabar NWO tema darosi panaši į savotišką pop kultūros elementą, arba madingą Underground’ą. Šiaip reiktų atskirti vien tik kalbėjimą, kad viskas bus tik blogai, ir tam tikrą darymą, kad to nebūtų. Informacijos, žinoma, reikia, bet dabar vien jos neužteka, reikia veiksmų. Sakyti, jog vienintelis kelias - tai dirbti su savimi - irgi radikaliai situacijos nepakeičia. Daug kas dirba su savimi, bet kas iš to, ar nuo to keičiasi elito planai? Aš vis dažniau pagalvoju apie kolektyvines maldas už žmoniją ir prie jų bandau prisijungti, bandau dirbti su žemės energetiniu lauku. Ir yra daug žmonių, kurie tai daro šiandien. Gal todėl scenarijus jiems ir nesiseka sklandžiai? Jeigu taip, tai mes galime iš esmės jį pakeisti, kad pranašystės neišsipildytų.

 21. Dar keli sakiniai dėl Insaiderio. Man jis kažkada pasidarė įdomus tik dėl to, jog kalbėjo apie David Icke ir reptilijas. Kažkada labai domėjausi šituo žmogumi ir man buvo įdopmu viskas ir visokios nuomonės. Insaideris yra pasakęs apie Icke, kad pastarasis yra “elito projektas” ir dirba pagal jų užsakymą, ypatingai dėl tų reptilijų. Nemanau, kad tokia informacija apie elito reptiliškumą yra maloni pačiam elitui. Čia buvo panaudota paprasčiausia vietųjų ryšių schema. Jei priešas nori diskreduoti žmogų, jis pasako, kad tas žmogus dirba jo pagal jo užsakymą. Tuomet pasitikėjimas krenta. Taip buvio ir si Icke. Kitas dalykas, gal būt elitui jau laikas pradėti akcentuoti savo ne žemišką (aukštesnę) kilmę, kad žmogus susitaikytų su antrarūšio vaidmeniu…

 22. erika rašė:

  “Aš vis dažniau pagalvoju apie kolektyvines maldas už žmoniją”
  noriu atkreipti demesi, kad biblijoje mums duota malda Teve musu…ir ji labai puikiai atitinka visus reikalingos zmonijai maldos kriterijus..uzrasyta ir rekomenduojama biblijoje….yra sena ir todel, kuo ji senesne tuo daugiau kartu ji kalbeta, tuo daugiau “energetinio uztaiso” ji sukaupusi ir tuo didesne galia ji turi…taip pat tai yra pagrindine krikscioniu malda..visi krikščionys – katalikai, protestantai, ortodoksai ir t.t kartoja šią maldą, todel ja net ir vienas namuose kalbedamas prisijungi prie kitu tuo paciu metu visame pasaulyje ja kalbanciu…t.y malda Teve musu galima sakyti visada yra kolektyvine…ir todel net ir pavieniui kalbama, ji turi nemenka efekta..turbut tai pati efektyviausia is visu maldu ir visada kolektyvine…
  MT 6 Tikroji malda
  5 „Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6 Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
  7 Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. 8 Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 9 Todėl melskitės taip:
  ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje,
  teesie šventas tavo vardas,
  teateinie tavo karalystė,
  teesie tavo valia
  kaip danguje, taip ir žemėje.
  11 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
  12 ir atleisk mums mūsų kaltes,
  kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
  13 Ir neleisk mūsų gundyti,
  bet gelbėk mus nuo pikto’.
  14 Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. 15 O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.
  Placiau maldos prasme ir esme aprasyta sioje knygoje
  http://www.geriausia.lt/parduotuve/s3c302i55807/Knygos/Religija/Tikroji_Kristaus_mokymo_prasme

 23. Kriste rašė:
 24. hmm rašė:

  Na, chebryte, ir pavarot:) Maniau, tik autorius, švelniai tariant, susipykęs su realybe, bet, pasirodo, ir pasekėjų jis turi nemažai… Vaizdelis kaip psichikos ligonių sambūryje. Landsbergis su savo “kas galėtų paneigti” netinka jums net į mokinius:) Įdomu, Rakauskas iš Senukų, tas, kur pentagramoje sėdi, irgi jūsų kolega?

  Buvo kilęs noras su jumis pasiginčyti, bet paskui supratau, kad tai neįmanoma. Mokslinių argumentų privalomumas jums svetimas, kitaip iš naujo permąstytumėt savo reptilijas ir insaiderius…

 25. makaule rašė:

  to hmm..
  Mes tau galim atysakyt tik taip..

  1 Kor 2, 9 Bet skelbiame, kaip parašyta: “Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli”.

  Dievas mums tai apreiškė per savo Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. 11 Kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo Dvasia. 12 O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet Dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. 13 Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko Šventoji Dvasia,­dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais.

  14 Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo Dvasios, nes jam tai kvailystė; ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. 15 O dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. 16 “Kas gi suvokė Viešpaties mintį, kad galėtų Jį pamokyti?” O mes turime Kristaus protą.

 26. Geras klausimas, o kas gi yra ta realybė? Manau, kad mes ne kartą į šį klausimą atsakėme, netgi pasiremdami moksliniais argumentais. Ir jeigu remtis ta pačia kvantine fizika, tai moksliniai argumentai sako, kad jos tiesiog nėra. Ir remiantis tais pačiais moksliniais argumentais galima įdotyti bet kokią “tiesą”, kuri iš esmės yra labai reliatyvi sąvoka. Mes nesišaipome čia nei iš nieko, net iš to paties Rakausko. Jeigu jis mato tokį kelią, tai tik gerbt reikia, kad žmogus ieško, o ne sėdi su bokalu.
  Mes matome pasaulį nuo skirtingų stogų ir nesiveržiame į akademinį lygmenį. Akedeminis lygmuo yra tik vienas iš galimų požiūrų. Tai yra viena iš daugelio filosofijų ir religijų. Realybė priklauso nuo to, kuo tikim. Ir tai yra gerai. Ginčytis tikrai neverta. Nes ginčai nieko nesišspręs - jie tik būdas primesti savo religines tiesas. Jūs turite savo įsitikinimus, aš savo ir reikia džiagtis, kad yra pasirinkimo leisvė išpažinti tai ką nori. Bet jeigu tokia pasirinkimo laisvė vadinate beprotybe, na tada tikrai verta pritarti konspiracijos teorijai, kad gyvaname diktatūros sąlygomis, kur mokslinis argumentas yra lygus “tėve mūsų”. Kita vertus, mes tik skaitom šventus raštus, pranašus ir bandom juos interpretuot dabartinių įvykių šviesoje. Ir man atrodo, kad planetoje ne viskas gerai. Jeigu kam gerai - tai irgi skonio reikalas. Parašykit savo blogą, perskaitysim, pasikeisim nuomonėmis, gal būt vienas kitą praturtinsim, o gal liksim prie savo.

 27. erika rašė:

  to hmm
  labai noreciau su tavim padiskutuoti…kas tau yra realybe… labai idomu butu, kad isakytum savo poziuri…
  del reptiliju, tai mes netiegiame, kad jos yra …mes tik diskutuojam, savrstom ivairius variantus…juk gyvate bibblijoje buvo..ir gyvate yra reptilija, t.y puoles angelas pasiverte reptilija…..arba akis piramideje…kai kurios reptilijos iki siu dienu issaugojo labai neblogai isvystyta trecia aki…ir galbut tai susije..nezinodamas reptilijos, nesuprasi..ka signaliuoja ta akis..o gal tau atrodo nerealu..kad mes tikime Dieva…tuomet atsakysiu..taip as manau, kad protingiau yra tiketi i Dieva -Kureja, nei i atomus su evoliucija..ir galiu nesunkiai pagristi savo pasirinkima…juk jeigu yra tik gamta, kaip teigia tikintys atomais….tai zmogaus prota lemia tik visuma materialiu ivykiu, nuo didziojo sprogimo einanciu per visa evoliucijos istorija…t.y mastant, aiskinant ar irodinejant atomai smegenyse juda tik todel, kad juos stumia kiti atomai…tuomet negali buti jokio, netgi skeptisko mastymo…nes visos mintys yra tik atsitiktinis produktas….juk pagal evoliucijos tikejima protas yra tik pirmapradzio dumblo evoliucinio raugejimo aidas… tuomet noretusi tau ,hmm, uzduoti klausima ? kodel tiki savo protu..jeigu ji lemia tik aklos ir neprotingos materijos jegos, itakojamos tik atomu, vejo, elektros, virskinimo ir pan…man asmeniskai geriausi Dievo egzistavimo irodymai yra jo kuriniai - saule, zvaigzdes, mineralai, augalai , gyvunai, zmones, kalnai ir t.t. ir man labai sunku patiketi, kad tai susikure tik atsitiktinio daleliu judejimo deka…cia panasiai kaip tiketi, kad kasdien atsisedes prie kompo ir spaudydamas atsitiktinius mygtukus, nuolatos kursi puikiai veikiancias kompiuterines programas..:)

 28. erika rašė:

  Gintarai, vis pamirstu parasyti…neatsidaro jusu linkas apie reptilijas kazkodel….gal galit ji is naujo ideti..labai idomu pasiziureti..

 29. erika rašė:

  dar to hmm….siaip jeigu as tikeciau tuo ka raso lietuvos rytas, ziureciau ka rodo per telika…skaityciau tik teisingas knygas, finansus tvarkyciau pagal nausedu analizus, klausyciau ivairiu lopatologu patarimu, tai galiu pasakyti, kad atsidurciau tik vienoje vietoje…iki kaklo itraukta i materialimo vergija…o labiausiai patiko lopatologiska mintis , kad tarp issilavinusiu zmoniu samokslo teorijas nepriimta aptarineti:)…o as manau, kad mes tam ir lavinames, kad paskui patys sugebetume nuspresti, kas mums priimta, o kas nepriimta…ne klausytume, ka mums pataria ivairus apmoketi elito klapciukai…O Gintaro bloge as randu daug idomios informacijos…jos netraktuoju kaip vieninteles ir neklystamos..bet ji man idomi ir padeda praplesti pasaulio suvokima…suprasti, kas vyksta aplinkui..padiskutuoti ivairias klausimais… as pagrinde remiuose biblija…pseudomoksline knyga..bet joje randu visus atsakymus, i mane dominacius klausimus…gal as kvaila..nezinau..nesigincysiu..visko gali buti…bet as stebiu, kaip elgiasi isrinktieji…o jie megsta visokius ritualus, garbinimus ir savas biblijas…
  o cia dar vienas lietuviskas realybes isdestymas…
  http://www.ef511.net/

 30. erika rašė:

  Dar pasiulyciau skeptikams, manantiems , jog puikiai suvokia realybe, pasiziureti nors kelis dokumentinius filmus..
  pvz. Unlocking The Mystery Of Life ir The Privileged Planet, kurie nesunkiai sugriauna evoliucijos tikejima..
  Antrame filme mokslininkai aiskina kiek visokių faktorių turi sutapti milimetro simtosios dalies tikslumu, kad zemeje būtų imanoma gyvybe. Vienas milimetras i kuria nors puse ir baigta - gyvybe neimanoma.
  Dar atkreipsiu jusu demesi, kad pagal atomu tikejima…daleles juda..ir atsitiktinai issidelioja i tvarkinga varianta…zinoma tai imanoma pagal tikimybiu teorija, bet tai galetu buti vienetiniai atvejai tarp daugybes klaidingu variantu…o kur tie klaidingi variantai…kodel ju nematom???…kodel matom tik milijardus teisingu variantu, su labai menkom klaidom..(issigimimai ir pan.)..taip pat pagal tikimybiu teorija, bet koks atsitiktinis darinys neturi testinumo…o mes matome daugybe testiniu dariniu…
  taigi siek tiek pamascius tampa aisku, jog visa tai liudija tik viena..kad egzistuoja viska valdantis intelektas - Dievas Kurejas..
  O tai suvokus, siulau sau atsakyti i klausima…o kodel man realybe patiekia visai kitaip? …manau trumpalaikis tikslas - manipuliuoti, vedzioti uz nosies ir padaryti materialimo vergu…o ilgalaikis - kova del sielu…

 31. Čia dar kartą nuoroda apie reptilijas, kurias radau ne ten kur tikėjausi. Lietuviškas variantas neatsidaro. Čia angliška versija. Jei skaitei Insaiderį, tai paskaičius šitą, pamatai situaciją kitomis akimis. Aš iki dabar nebuvau skaitęs šitos knygos, bet kai perskaičiau tai supratau, kad dėl žemės istorijos mačiau panašų vaizdą. Erika, aš galiu tau paštu atsiųsti doc. variantą

  http://www.scribd.com/doc/15022626/INUAKI-Reptilianul-Din-Mine-Aryana-Havah

 32. Jisas rašė:

  manau cia tas pats, tik lietuviskai http://www.biteplius.lt/lt/2content.content_view_diary_other/2219171.209095-=(101130509?PHPSESSID=6260fe2e383856631a20b8a87aae9145

 33. Jisas rašė:

  http://www.biteplius.lt/lt/2content.content_view_diary_other/2219171.209095-=(101130509?PHPSESSID=6260fe2e383856631a20b8a87aae9145 bandau pakartoti

 34. Parskaičius apie tą berniuką iš Rumunijos “Reptilija manyje” kilo visokių minčių. Pirma negali toks vaikas išsigalvoti. Juk jeigu ir būtų mama su vaidu sumaniusi tokiu būdu išgarsėti, vis viena reiktų perskaityti ne galo daug ezoterinės literatūros. O tokiame amžiuje neįmanoma. Kitas dalykas Deivido versija dėl artėjančio perėjimo į 5 lygmenį ir prieš tai kilsiantį chaosą labai teisinga. Viskas ten jo pasakojime teisinga.
  Viena detalė užkliuvo dėl fluoro junginių. Tai, kad fluoras blokuoja konkorežinę liauką yra pilna informacijos ytb’e. Vakaruose, Amerikoje floruotą vandenį geria nuo antro pasaulinio karo, o pirmoji dantų pasta su fluoru taip par atsirado kažkur 1948 m. Taigi, kam naudinga, kad žmogus dvasiškai netobulėtų? Vaikams tai iš viso pavojinga. Mums tik kala į galvą, kad fluoras padeda nuo ėduonies. Protingesni dantistai pataria vengti pastos su fluoru. Netgi suaugusiems. Nes per gleivinę jis patenka į organizmą, nereikia net ryti. Niekas tokių tyrimų nedarė, o jeigu darė, tai žino, koks jo tikrasis poveikis.

 35. Apie natrio fluoridus ir kt.
  http://www.youtube.com/watch?v=Mth1zwDcms8

 36. kostas rašė:

  Esu skaites to rumuno berniuko interviu apie typo reptilija manyje. Panasu i kliedesi, bet gal dalis tiesos gal yra? gali buti, kad mes visi esame genetiniu eksperimentu aukos, todel darvinistai ir neranda trukstamos grandies evoliucijoje, nors … gali buti kad cia pasidarbavo aliens

 37. Kalifornija rašė:

  na va, jau ir lt raso apie tai kad nyksta bites, apie tai jau buvo kalbeta neviename filme, maistas bus brangesnis uz golda.

  http://verslas.delfi.lt/country/aeinsteinas-buvo-teisus-nykstant-biciu-populiacijai-dideja-visuotinio-bado-gresme.d?id=41736683

 38. makaule rašė:

  Nieko stebėtino, chemtrail’ai, fluoras ir kiti nuodingi junginiai, nauji virusai, o labiausiai turbūt mobilusis ryšys kurio įtaka bitėms ir žmonėms jau seniai ištirta. Tik kaip visad apie tai nutylima, kaip ir apie daugelį kitų dalykų ir kas blogiausia męs žinom kodėl ir vistiek negalim nieko padaryt. Gali šauk kiek nori ir kur nori - tik kvailiu palaikys, uždarys į psichūškę, o jei ne tai minimum parų duos. Jei net artimiausiems žmonėms neįmanoma akių atvert rodant pirštu į visus faktus tai ką kalbėt apie svetimus. Jie bijo tokios informacijos, bijo tiesos, ir net nesusimastydami viską neigia. Sistema (iliuzija) begalo stipri ir mes praktiškai bejėgiai prieš ją. Kaip tam filme “They Live - We Sleep” - “Visų bankų neapiplėšim ir visiems akinių (kurių pagalba atskirdavo kurie aliens’ai) neprigaminsim”
  Mūsų per mažai ! Kolkas geriausias būdas kažką įrodyt yra per Kristų. Bet tai užsimink kamnors apie tikėjimą - tai dar didesniu idiotu palaikys. :) Reik tikėtis kad teorija apie kvantinį šuolį - teisybė. Tik Dievas gali padėt.

 39. Deivido knygos vertine vertėjas išvertė ir tokį dokymentą: Čia kaip sakoma “Be komentarų”

  Annunaki Slaptoji Doktrina

  Iliuzija bus tokia didžiulė ir viską apimanti, kad dauguma liks nieko nesupratę.
  Tie kas supras bus laikomi bepročiais.
  Mes elgsimės taip, kad jie nematytu, kad mes su tuo susiję.
  Mes pastoviai laikysime iliuziją egzistavime.
  Savo tikslo mes sieksime lašas po lašo, kad jie niekada mūsų neįtartu. Tai apribos galimybę matyti pasikeitimus, kai jie vyks.
  Mes visada santykinai stovėsime aukščiau, kadangi mes žinome Absoliuto paslaptį.
  Mes visada dirbsime kartu ir būsime surišti kraujo bei paslapties ryšių. Mirtis ištiks tą, kuris prakalbės.
  Mes laikysime jų gyvenimus trumpais ir protus silpnais, apsimesdami, kad darome priešingai.
  Mes visada naudosime technologijas ir mokslo žinias subtiliu būdu, kad jie niekada nesuprastu kas vyksta.
  Mes naudosime minkštuosius metalus, senėjimo greitintojus ir raminamuosius maiste, vandenyje ir ore.
  Jie bus apkloti nuodais visur kur bepasisuks. Minkštieji metalai privers juos prarasti protą.
  Mes prižadėsime išgydyti juos nuo viso to, kai, tuo tarpu, duosime tik dar daugiau nuodų.
  Nuodai įsigers per jų odą ir burną, sunaikindami jų protus ir dauginimosi sistemą.
  Nuo viso to jų vaikai gims negyvi o mes maskuosime šią informaciją.
  Nuodai bus paslėpti visame kas juos sups, ką jie valgys, gers, kuom kvėpuos ir kuom bus apsirengę.
  Mes turėsime būti be galo sumanūs, nes jų nuovoka stipri.
  Mes mokinsime juos, kad nuodai yra gėris, gražių vaizdų ir muzikos pagalbą.
  Tuos, į kuriuos jie kreipsis pagalbos, mes pasamdysime platinti mūsų nuodus.
  Jie matys mūsų produktus naudojamus filmuose, augs priprasdami prie jų ir niekada nesužinos jų tikrosios paskirties.
  Kai jie gimdys, mes suleisime nuodų į jų vaikų kraują, sakydami, kad taip mes juos gelbėjam.
  Mes pradėsime kuo anksčiau, kai jų protai dar jauni ir atakuosime jų vaikus tuo ką jie mėgsta labiausiai - saldumynais.
  Kai jų dantys supūs, mes pripildysime juos metalais, kurie žudys jų protą ir vogs jų ateitį.
  Kai jų gebėjimas suprasti bus paveiktas, mes sukursime vaistus kurie juos susargdins o tada sukursime dar daugiau ligų ir dar daugiau vaistu.
  Mes paversime juos paklusniais ir silpnais prieš mūsų valią.
  Jie augs depresijoje, lėti ir nutukę ir kai jie ateis pas mus pagalbos, mes jiems duosime dar daugiau nuodų.
  Mes sukoncentruosim jų dėmesį į pinigus ir materialines gėrybes, kad jie niekada negalėtu susijungti su Aukščiausiuoju Aš.
  Mes išblaškysime jų dėmesį paleistuvystėmis, malonumais ir žaidimais, kad jie niekada negalėtu būti viena su Vienybės Esatimi.
  Jų protai priklausys mums ir jie darys tai ką mes norėsime. Jeigu jie nepaklus, mes rasime būdu, kaip integruoti protą veikiančias technologijas į jų gyvenimus.
  Mes naudosime baimę, kaip ginklą.
  Mes skirsime jų vyriausybes ir opozicijas jose. Ir valdysime abi puses.
  Mes visada slėpsime savo tikslą, bet įgyvendinsime planą.
  Jie dirbs mums, o mes jų dėka lobsime.
  Mūsų šeimos niekada nesimaišys su jų. Mūsų kraujas visada bus švarus, nes taip turi būti.
  Mes priversime juos žudyti vieni kitus, kai mums to reikės.
  Mes laikysime juos atskirtus nuo Aukščiausios Tiesos, dogmomis ir religijomis.
  Mes kontroliuosime kiekvieną jų gyvenimo žingsnį nurodydami ką daryti ir kaip.
  Mes juos paslaugiai vesime tuo keliu, priversdami patikėti, kad jie patys juo eina.
  Mes kurstysime priešiškumą tarp jų, per mūsų frakcijas.
  Kai tarp jų nušvis šviesa, mes ją sunaikinsime išjuokdami arba nužudydami, kaip mums bus patogiau.
  Mes priversime juos išplėšti vieni kitiems širdis ir žudyti savo vaikus.
  Mes pasieksime tai naudodami neapykantą, kaip mūsų sąjungininką ir pyktį, kaip mūsų draugą.
  Neapykanta visiškai juos apakins ir niekada nematys jie per savo konfliktus kas iš tiesų jų valdovai. Jie bus per daug užsiėmę žudydami vienas kitą.
  Jie maudysis savo pačių kraujyje ir žudys savo kaimynus taip ilgai kiek mums to reikės.
  Mes turėsime iš to daug naudos. Kadangi jie nematys mūsų, kadangi jie negali mūsų matyti.
  O mes ir toliau klestėsime dėka jų karų ir jų mirčių.
  Mes kartosime tai vėl ir vėl, kol mūsų galutinis tikslas bus pasiektas.
  Mes priversime juos gyventi baimėje ir pyktyje per vaizdus ir garsus.
  Mes pasinaudosime įvairiais instrumentais, kad tai pasiekti. Tuos instrumentus mums pagamins jie patys.
  Mes priversime juos neapkęsti savęs ir kaimynų.
  Mes visada slėpsime nuo jų Dievišką Tiesą, kad mes visi esame viena. Jie neturi to niekada sužinoti.
  Žingsnis po žingsnio mes artėsime prie savo tikslo.
  Mes atimsime iš jų žemę, resursus ir turtus, kad galėtume juos visiškai kontroliuoti.
  Mes apmulkinsime juos priversdami priimti įstatymus, kurie atims iš jų net tą dalį laisvės kurią jie dar turi.
  Mes sukursime monetarinę sistemą, kurį įkalins juos amžiams, išlaikydama juos ir jų vaikus skolose.
  Kai jie susiburs į krūvą, mes paversime juos nusikaltėliais ir pateiksime pasauliui savo versiją, kadangi mes valdome informacines priemones.
  Per mūsų valdomą spaudą ir televiziją, mes kontroliuosime informacijos srautus mūsų naudai.
  Jei jie sukils prieš mus, mes sutraiškysime juos kaip vabzdžius. Nes jie yra silpnesni ir už juos.
  Jie bus bejėgiai ką nors padaryti, nes jie neturės ginklų.
  Mes pasamdysime dalį jų pačių, kad įgyvendintu mūsų planus. Mes prižadėsime jiems amžinąjį gyvenimą, bet jie jo niekada neturės, nes jie nėra vieni iš mūsų.
  Samdiniai bus vadinami „Inicijuotais“ ir bus priversti patikėti klaidingais būdais, kaip pasiekti Aukščiausiojo Karalystę. Šių grupių nariai manys, kad yra vienybėje su mumis niekada nežinodami tiesos. Jie negali sužinoti tiesos, kad neatsisuktu prieš mus. Už jų darbą mes juos apdovanosime žemiškais daiktais ir aukštais titulais, bet jie niekada netaps nemirtingais, kaip mes, ir niekada negaus Šviesos ir nekeliaus į žvaigždes.
  Jie niekada nepateks į aukštąsias sferas, nes savo rūšies žudymas uždaro kelius į Aukščiausiojo Karalystę. Šito jie niekada nesužinos.
  Tiesa bus paslėpta prieš pat jų nosį, taip arti jų akių, kad jie nesugebės į ją susikoncentruoti, kol jau bus per vėlu.
  Ir tokia didelė laisvės iliuzija bus, kad jie niekada nesupras esantis mūsų vergais.
  Kai viskas bus sudėliota į vietas, realybė kurią jiems būsime sukūrę, valdys juos. Ši realybė bus jų kalėjimas. Jie gyvens savęs apgaudinėjime.
  Kai mes pasieksime savo tikslą, nauja dominavimo era prasidės. Jų protai bus sukaustyti įsitikinimais, kuriuos mes jiems programuojame nuo neatmenamų laikų.
  Bet jei jie kada sužinos, kad mes lygūs, tada mes žuvę. ŠITO JIE NEGALI SUŽINOTI NIEKADA.
  Jeigu jie kada nors sužinos, kad kartu gali mus sunaikinti, jie imsis veiksmų. Jie niekada negali sužinoti, ką mes jiems padarėme. Nes jei jie sužinos, mes neturėsime kur bėgti. Nes nukritus uždangai jie pamatytu kokie mes iš tiesų. Jie medžiotu mus ir nei vienas žmogus nesuteiktu mums prieglobsčio.
  Tai slaptas paktas, pagal kurį mes gyvensime dabartinį ir būsimus gyvenimus. Ši realybė peržengs daugelį kartų ir gyvenimų.
  Šis paktas yra sutvirtinamas krauju – mūsų krauju.
  Mes – tie, kurie atvykome iš dangaus į Žemę.
  ANNUNAKI

 40. makaule rašė:

  Žiaurusis scenarijus pasirodo ir toliau sėkmingai juda į priekį..
  http://www.prisonplanet.com/obama-launches-total-takeover-of-media.html

 41. makaule rašė:
 42. Dėl Egipto, tai jo elitas islamistams neatiduos Egipto, kiek bekainuotų pinigų ar gyvybių, nes ten jų dasinės ištakos, taip sakant tėvonija. Tame liaudies fronte, garantuotai yra radikalių kurstytojų, kurie dirba vakarų žvalgyboms ir mosadui. Manau, kad ten viskas baigsis greitai ir žiauriai, nes jie tkrai moka susitvarkyti su tokiais projektais. Tarp “musulmonų brolijos” ir “al quaedos” yra didžiulis skirtumas. Pirmoji pradėjo revoliuciją “brolija”, nes jų tikslas - islamo respublika tokia, kokia buvo viduramžių bagdade arba ispanijoje, ją užkariavus maurams. ten tvyravo religinė tolerancija ir pagarba kitaminčiams, nors valdžioje buvo musilmonai. Ko jie labiausiai bijo - tai taikos šiaurės afrikoje ir artimuosiuose rytuose, todėl palaiko ir diktatūtas, ir radikalųjį sparna vienu matu, kad galima būtų sukurti naujus įtampos židinius. Tačiau vienu metu jau maniau, jog situacija Egipte išėjo ir elito kontrolės. Dabar gi ta kontrolė vėl matosi, o kaip bus toliau - pamatysime.

 43. Dabar bandau vėl peržvelgt projekto Camelot dokumentus. Čia toks Bill Rayan kalbina insaiderį iš elito apie norą sukelti 3 pasaulinį karą ir chaosą arabų pasaulyje. Panašu, kad elitas nori, kad Egipte valdžia užimtų radikalai, tada kiltų pilietinis karas, įsimaišytų vakarai, po to būtų įtrauktas Iranas, o po Irano ir Kinija. Gaunasi nemaloni dėlionė.

  http://projectcamelot.org/lang/ru/anglo_saxon_mission_ru.html

 44. Jisas rašė:

  Atrodo, kad su zmonemis tvarkytis vieni juokai, ka nori ta daro. Kazin ar yra kas nors, kas stabdo tokius planus….?

 45. erika rašė:

  siandien sutikau tokia moteri, kuri sekmadieni grizo is Egipto, tai pagal Egipto televizija ir vietinius duomenis, is kalejimu pabego kaip minimum 10000 kaliniu…klausiau…ka patys egipteiciai kalba…kodel viskas prasidejo..sake daug kas kalba, kad viskas buvo sukelta tam, jog paleisti kalinius..o kaliniai tokie, kad jiems zmogui galva nupjauti be problemu…sake vaizdas baisus….viesbuciai isdauzyti, visi be darbo liko..prarasti investuoti milijardai..buvo salis ir nebeliko salies…nes tu kaliniu pakol neisgaudys, tol ramybes niekam nebus…ir turistai neatvaziuos…buvo salis..ir nebeliko salies…per kelias dienas…

 46. erika rašė:

  TO Gintaras
  “Koks viso to tikslas?
  Viename iš interviu, Insaideris (kažkoks iš elito) tvirtina, jog tikslas yra didžioji pjūtis. Kalbama apie sielų pjūtį. Tikslas - suklaidinti ir nuvesti nuo kelio kuo didesnį kiekį žmonių tam, kad kaip jie savo, kuo daugiau sielų nusivesti į ketvirto išmatavimo planetą, kitaip sakant, neleisti žmogui būti žmogumi.”
  Vis negalejau prisiminti, kur Biblijoje apie ta pjuti buvau skaiciusis…tai pagaliua radau
  Apreiskimas Jonui14,
  Pjūties metas žemėje
  14 Ir aš regėjau: štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į Žmogaus Sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje – aštrų pjautuvą. 15 Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė galingu balsu sėdinčiajam ant debesies: „Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda, ir žemes derlius prinoko“. 16 Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemėn, ir žemės derlius buvo nupjautas.
  17 Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. 18 Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžią ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą: „Paleisk darban savo aštrųjį pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo“. 19 Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn ir nuskynė žemės vynmedį, ir supylė vynuoges į didįjį Dievo rūstybės spaustuvą. 20 Spaustuvas buvo minamas už miesto, ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas, pakildamas arkliams iki žąslų tūkstančio šešių šimtų stadijų atstumu.

 47. Jisui
  “Atrodo, kad su zmonemis tvarkytis vieni juokai, ka nori ta daro. Kazin ar yra kas nors, kas stabdo tokius planus….?”

  Yra nemažai žmonių, kurie dardo, t.y. stabdo, kaip tu sakai, tokius planus. Bet dažniausiai nesiviešina, nes tai pakankamai pavojingas darbas.

  Bet yra ir drąsuolių. Pasižiūrėk Project Camelot ir Project Avalon.
  http://projectcamelotportal.com/

  Tai turintys ne mažesnį kaip mokslų daktaro laipsnį žmonių grupė, kuri nuolat ieško insaiderių elito grupėse, renka informaciją, sistemina ir viešina. Jie turi savo radio stotį internete. Ten toksai Bill Rayan’as, tai iš viso jis yra atskleidęs nerealius dalykus. Jeigu tas kanadietis, apie kurį rašiau straipsnyje Serge Monast buvo tik pradžia, tai šita chebtytė tęsia tuos darbus. Iš pradžių, kai tik project Camelot atsirado, galvojau, jog tai to paties medžio vaisiai, kaip ir Zeitgeist. Bet detaliau susipažinęs su jų informacija, manau, kad jie daro teisingus darbus.

  http://projectcamelotportal.com/

 48. Projektas Camelot. Insaideris iš Norvegijos vyriausybės rašo, kad rausiami bunkeriai, planuojama, kad chaoso metais žus 26 mln. norvegų.
  Pas mus gi, negirdėjau, kad būtu kas nors kasama koks nors bunkeris. vadinasi Lietuvoje turi būti nužudyta 3,5 milijonai su visa valdžia ir elitu….

  http://www.ufo.onsy.xz.lt/viewtopic.php?f=12&t=569

 49. makaule rašė:

  Kartais taip suspaudžia viduj kai žinai kad visa tai teisybė. Supranti kodėl žmonės to nemato, bandai juos gražiai maitint po truputi ta informacija, po mažą šaukštelį bet jie net to nesuvokia ir tu žinai kodėl ir jiems tai bandai paaiškint bet jie netiki ir net nenori matyt. Dažnai pamąstau kad nežinojimas kitą kartą yra palaima. Pradedu po truputi suprast Jezaus kančią kai jis bandė visiems atmerkt akis, jaučiu kaip pradedu viską mylėt, visą planetą su viskuo kas joje ir širdis pradeda plūst krauju kasdien vis dažniau ir dažniau.. :((( Bandai ieškot visko kas tai paneigtų, bet faktai tiesiog bado akis, o bendras vaizdas tiesiog priverčia pult ant kelių.
  Jaučiu kad yra labai daug kurie lygiai taip pat jaučiasi..
  Siūlyčiau kas dar nematė pažiūrėt video “What in the world are they spraying ?” Ten daug ką naujo sužinojau nors atrodė kad jau viską apie juos (chemtrail’ us) žinau.

 50. Jisas rašė:

  ka jus manot apie tai, gal tokie zmones ir yra atsvara visokiems juodiems projektams?…
  http://land-of-spirit.ru/board/34-1-0-669

 51. Jisas rašė:

  tokia zmogaus naturali busena

  http://land-of-spirit.ru/board/34-1-0-668

 52. makaulei
  Kažkada iš aš galvojau, kad chemtrailai yra išsigalvojimas. Bet pažiūrėjęs tavo filmą, pasidarė baisu. Viskas slabai rimta.

 53. Jisai
  Apie tuos indų guru - tai jų dabar kaip niekad daug. Aš netgi susimaišau, kas yra kas. Neabejoju, kad jų informacija stipri. bet ma tas filmukas nepasileidžia

 54. kostas rašė:

  Nu bet is tikruju, chebrai papasakoji ka jus cia rasot, tai idiotu isvadina, typo cia jus visi durchata tiesiu taikymu kaddidatai. Bat man tai idomu nerealiai apie NWO. Skaitau, kad lietuvoje lochotrinika labai gerai isvustyta. niekas per daug nesigilina, visiems dzin. Dieve, eisiu rytoj i baznyca, kazkas pramuse, nerealiai….. sorry

 55. erika rašė:

  dar radau biblijoje citata, kuri siejasi su veliau vyksiancia pjutimi..
  Mt13 Palyginimai apie Dievo karalystę žemėje
  Palyginimas apie sėjėją
  Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti.4 Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5 Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6 Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. 7 Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. 8 Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. 9 Kas turi ausis, teklauso!“
  Aiškinamas palyginimas apie sėjėją
  18 „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. 19 Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 20 Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. 21 Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. 22 Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 23 Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.
  Palyginimas apie rauges
  24 Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. 25 Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 26 Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. 27 Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ 28 Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime’. 29 Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių. 30 Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną’“.
  Garstyčios grūdelis ir raugas maišyme
  31 [i2]Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios[i3] grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. 32 Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu; net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose“.
  33 Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.
  34 Visa tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. 35 Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta:
  Aš atversiu savo burną palyginimais,
  išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus.
  Palyginimo apie rauges aiškinimas
  36 Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. 37 Jis atsiliepė: „Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. 38 Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. 39 Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. 40 Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. 41 [i4]Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius 42 ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. 43 Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje. Kas turi ausis, teklauso!“
  Palyginimas apie tinklą
  47 „Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. 48 Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o netikusias išmeta. 49 Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų 50 ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

 56. erika rašė:

  Apr13-18 Čia slypi išmintis! Kas sugeba, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiašdešimt šeši.[i3]
  And Carbon-12 is the most abundant form of carbon accounting for about 99% of all known forms of Carbon. It is the isotope of Carbon that consists of 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. 6-6-6. Does that sound familiar?
  After Oxygen, the second most abundant element in the human body is Carbon-12. On cremation, the body returns to its Carbon-12 state. After Hydrogen, Helium and Oxygen, which are all gases, Carbon-12 is the most abundant element in the Universe. Carbon-12 is also one of the five elements that make up the human DNA. Thus Carbon-12 is indeed the most crucial element as far as life as we know today, is concerned. This is probably what the writer of the Revelation meant when he said that 666 was the number of man (or number of the beast). It is the number of Carbon-12, which is the basis of Man’s physical body, which ties him to the physical universe.

 57. makaule rašė:

  Kaip manot, kas tie “clasified” ? :)

  http://www.youtube.com/watch?v=LXfXuk6aWJc&feature=fvw

 58. makaule rašė:

  Onion news :)

 59. Tadas rašė:

  Sveiki. Beskaitant Gintaro straipsnius ir komentarus iškilo klausimas. Kaip sekti Jėzumi? Kurioje bažnyčioje reiktų krikštyti savo vaiką (gal jokioje?). Ar yra teisingiausias kelias, religija?

 60. Kaip sekti Jėzumi? Greičiausiai reiktų klausti savo širdies. Taisyklių tikriausiai čia nėra. Galiu pasakyti tik iš savo varpinės. Esu krikščionis, bet nelaikau savęs pririštu prie konfesijų. Sakramentai, tokie kaip krikštas, man atrodo, kad irgi neturėtų priklausyti nuo religinės doktiros. Bet kadangi didžioji dalis žmonių pas mus save priskiria Romos katalikams, mes didelio pasirinkimo neturime. Ir nepriklausomai nuo kunigo, ar jo dvasinio lygio, sakramentas bet kokiu atveju įvyksta, nes atliekams sujungimas su Tėvu per ritualą, per maldą. Aš irgi vaiką krikštyjau katalikų bažnyčioje, bet nuo to mano santykis su ja nepasikeitė. Ir dedu didelį nelygybės ženklą tarp bažnytinio Jėzaus ir to, kuris iš tirųjų buvo yra ir bus, ką mes kartais vadiname Kristaus sąmone arba ezoteriškai 6-7 vibracijų lygio sąmone, link kurios mes norim, ar nenoriom, vis viena judam. Bet laisvė pasirinkti vis viena yra pirminė ir būtent ji apsprendža kaip ilgai ir kokiu būdu užtruks šitas kelias. Aš tiesiog skaitau NT, permastau ir stengiuosi paprasčiausiai vykdyti tai, ką Jėzus mokė. Tai nėra lengva. Kai taip darai, pradedi suvotki, jog kai kurie dalykai, einantys iš širdies, skiriasi nuo bažnytinių doktrinų. Bažnyčia bando visus suvaryti į griežtų religinių įsitikinimų narvą, sakydama, kad tik jos vienintelės mokymas yra teisingas. Dėl to ir atsiranda įvairiausių nesusiptarimų, kai kyka klausimai, išeinantys už dokrinos ribų ir kai ta doktrina negali į tai nieko atsakyti. Dėl per didelio savo susisaistymo su valdžios struktūromis šiandien bažnyčia yra sistemos dalis, nukreipta į siekius valdyti ir kontroliuoti protus, o nepadėti jiems išsilaisvinti, ko šiandien žmogui labiausiai reikėtų.

 61. makauke,

  Šitas šaltinis man nebuvo žinomas. Bet patiko, ypatingai apie ožius.

 62. Erika,

  bet čia parašyta trumpiau ir aiškiau: “Pjūtis ­ tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai ­ angelai” (Mt 13-39).

 63. erika rašė:

  Sveikas, Tadai…smagu, kad musu pamazu daugeja…noreciau atkreipti tavo ir kitu demesi i sio straipsnio tema..i simbolini babelio boksta..kuris reiskia viena kalba, viena piniga, viena mastyma ir t.t. Dievas ji sugriove…man lyg ir is pradziu buvo keista…kodel jis taip padare…bet paskui supratau, kad Dievui nepatinka, tai kas vienoda…jam patinka ivairove… Dievas sukure pasauli labai ivairu ir marga…daug spalvu, daug geliu, ivairus medziai, gyvunai, nepakartojama gamta…o juk galejo buti viena spalva, viena gele ir t.t. kaip ir lageriuose - viena uniforma…taigi manau, tai kas yra viena - rodo, jog tai puolusiu angelu “reikalas”, o ivairove parodo dieviska ranka…matyt ta pati reiktu pritaikyti ir ivairiems dvasiniams mokymams…ju pasaulyje yra daug ir ivairiu…vieni siulo reinkarnacijas…bet visgi siekiamybe isisvaduoti is reinkarnaciju rato…ir tam pasiekti reikia skirti labai daug pastangu…meditaciju…krikscionybe siulo amzina gyvenima per savo nuodemingumo suvokima ir t.t. savo ruoztu ir krikscionybe turi daugybe ivairiu atsaku..taip yra todel, kad biblija - Dievo zodis yra labai ivairi ir kiekvienas is jos gali pasiimti tai, kas kiekvienam atrodo geriausia …mums nuo mokyklos laiku ikala i galva, kad yra tik viena teisinga nuomone, kad yra tik viena tiesa, kad viskas, kas neatitinka siauru “issilavinimo” ribu yra kvaila ir verta paniekos…bet kaip jau anksciau rasiau, manau, kad dieviskume nera vienos nuomones ir vienos teisybes…todel, kad egzistuoja dieviska ivairove…vienas yra tik DIEVAS…ir musu siekiamybe artejant prie dieviskumo, tai tolerancija ir pagarba visiems poziuriams..t.y mes turime vienytis islikdami skirtingi (dieviska)…o ne turime vienytis suvienodedami (to siekia elitas)…unity expressed in diversity..
  as manau, kad nera vienos teisingos konfesijos, vienos teisingos baznycios, vieno teisingo biblijos traktavimo ir pan…egzistuoja daug teisingu pasirinkimu…manau Dievui nereikia vienuodumo todel, kad per ivairove mes giliau ir placiau pazistame pasauli…per ivairove mes mokinami ir isbandomi…juk jeigu butume visi vienodai apsirenge, vienodai atrodantys, vienodai galvojantys, tai gerbti ir myleti vieni kitus butu labai lengva…
  Tadai, as tavo vietoje pirma pabandyciau surasti Jezu savo sirdyje…taip pat pajausti, kad salia taves visada yra Dievo angelas sargas, kuris tave globoja ir paprasyti, kad tavo angelas sargas tau padetu surasti atsakyma i tavo klausima..o siaip manau reikia i viska ziureti paprasciau..nera grieztu taisykliu…svarbiausia nuosirdus noras sekti Jezumi ir tuomet pats greitai pajausi, kas yra teisingiausia..:)

 64. makaule rašė:

  Tadui,

  Pradžiai siūlyčiau perskaityt Bibliją nes tai yra Dievo žodis. O kad tai tikrai Dievo žodis suprasi tik perskaitęs. Skaityk tol kol vieną dieną sau pasakysi : tai vat ką reiškia ATSIVERTIMAS. Pradėsi šokinėt iki lubų iš to džiaugsmo nes tavo protas tokių dalykų iki tol suvokt negalėjo nes ne intelekte viskas o dvasioje. Tą skirtumą taip pat suprasi. Todėl ir skaityt reikia ne bandant ieškot kažkokių neatitikimų ir neieškot sąsajų su tuo ką jau žinai ir kažką lygint o skaityt nuolankiai ir atvira širdimi ir kažkurioj vietoj busi “pagautas” kaip aš sakau. :) Svarbu skaityt ir nenumest jei tik kažkurioj vietoj pasirodys kvaila ar neįdomu nes tame taip pat yra paslapties. Tada suprasi kad tokio dalyko joks žmogus negalėjo padaryt ir milijonai psichologinių ir kitų knygų niekada neatstos tai ką tau davė būtent Biblija. Ten kiekvienas kablelis ir taškelis ir didžioji raidė yra labai reikšmingi. Garantuoju kad apsiverksi kažkurioj vietoj o gal net ne vieną kartą. Aš jau dabar už tave džiaugiuosi nes prisimenu save kai mano pasaulis apsisuko per keletą dienų ir supratau kad atsiverčiau ir kad visas gyvenimas prieš tai vedė tik į mirtį.. Suprasi kad tikras krikščionis atrodo taip kaip ir kiti bet viduje jis yra nepalyginamas su niekuo. Ir suvoksi kad visa ŠIO pasaulio išmintis yra kvailystė prieš tą išmintį kokią tu gausi. Svarbiausia būk atkaklus, kaskart prieš skaitydamas nusiramink ir sukalbėk Tėve Mūsų ir paprašyk Dievo kad duotų tau suprast ir atskleistų kas parašyta.. ;)

  Kaip parašyta:

  Jis kalbėjo jiems: “Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepalus duonos, 6 nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir neturiu ko jam padėti ant stalo’. 7 O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. 8 Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl draugystės, tai dėl jo atkaklumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia.

  9 Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta. 10 Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. 11 Kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies­ duotų gyvatę? 12 Arba prašančiam kiaušinio­ duotų skorpioną? 13 Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo”.

  Gali dar pažiūrėt šitą, man jis visai patiko: youtube.com/watch?v=NaXSjxu3dJU

  Jei tik kyla kokie klausimai mes visada tau padėsim su malonumu..

 65. erika rašė:

  paskaiciau siame bloge kelis komentarus del chemtrailu
  http://mindcontrol.blogas.lt/kaip-lietuvoje-fabrikuojamos-bylos-698.html#comments
  as irgi manau, kad pagrindinis chemtrailu tikslas blokuoti tam tikras smegenu funkcijas ir konkoreezine liauka…, o kodel to siekiama, galima suprasti paskaicius sia citata..
  Apd2-17 Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, –
  aš kiekvienam kūnui
  išliesiu savosios Dvasios.
  Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus,
  jūsų jaunuoliai matys regėjimus,
  o jūsų seniai sapnuos sapnus.
  18 Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms
  tomis dienomis aš išliesiu savosios Dvasios,
  ir jie pranašaus.
  19 Aš darysiu stebuklų aukštai danguje
  ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų:
  kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.
  20 Saulė pavirs tamsybe,
  o mėnulis – krauju,
  prieš ateinant didingai ir šlovingai
  Viešpaties dienai..
  Atkreipsiu demesi, kad tos Dievo dvasios bus islieta visiems…nepriklausomai nuo ju ispazistamu vertybiu.. o ji siuolaikinem ketegorijomis gali buti apibudinta kaip tam tikri zemes dazniu ar saules aktyvumo pokyciai, kuriu itakoje suaktyvetu konkorezine liauka ar pan…idomu, kad tos dieviskos dovanos egzistavo ir pradineje kriskcionybes stadijoje..
  “Šios dovanos egzistavo ankstyvose bažnyčiose (t.y. tikinčių grupėse, priklausančiose pirmai kartai po Kristaus mirties).
  Paskutinis Kristaus įsakymas apaštalams buvo eiti ir skelbti Evangeliją visam pasauliui (Mk 6:15,16). Jie taip ir pasielgė, skelbdami savo klausytojams pirmiausia apie Kristaus mirtį ir jo prisikėlimą. Bet reikėtų prisiminti, kad tuo laikotarpiu nebuvo Naujojo Testamento, kurį mes dabar žinome. Tais laikais, kai jie stovėjo turgaus aikštėse ir sinagogose, skelbdami žinią apie Jėzų, žmogų iš Nazareto, jų pasakojimas galėjo skambėti keistai - dailidė iš Izraelio, kuris buvo tobulas, numirė, o po to prisikėlė (kaip pranašauta Senajame Testamente), ir kuris dabar prašo jų krikštytis ir sekti Jo pavyzdžiu.
  Tomis dienomis kiti žmonės taip pat stengėsi formuoti pasekėjų kultą. Todėl reikėjo būdo parodyti pasauliui, kad krikščionių skelbiama žinia buvo iš Dievo, o ne Šiaurės Izraelio žvejų filosofiniai pamąstymai.
  Šiais laikais kreipiamės į Naujojo Testamento raštus, kalbančius apie Jėzaus Kristaus darbus ir mokymą, norėdami įrodyti, kad mūsų skelbiama žinia yra iš Dievo. Bet, kai Biblija dar nebuvo parašyta, Dievas leido skelbėjams pasinaudoti Jo Šventąja Dvasia tam, kad patvirtintų tiesą, kurią jie skelbė. Tai ypač svarbi priežastis panaudoti dvasios dovanas pasaulio akyse, nes tikintiesiems buvo sunku augti tikėjime, neturint Naujojo Testamento. Spręsdami daugelį praktinių problemų, su kuriomis susidurdavo gyvenime, jie neturėjo galimybių stiprėti tikėjime Kristumi. Todėl Šventosios Dvasios dovanos buvo reikalingos ankstesniesiems tikintiesiems iki tol, kol Raštas ir Jėzaus mokymai nebuvo parašyti ir paskelbti.”
  http://www.biblebasicsonline.com/lithuanian/02/0203.html
  Sekminių dieną kalbėdamas prieš didžiulę minią, Petras pabaigė savo kreipimąsį 38 eilutės žodžiais, kviesdamas krikštytis ir gauti Šventosios Dvasios dovaną. Apie šią dovaną buvo užsiminta todėl, kad apaštalai patys naudojo dovanas kalbėdami miniai įvairiomis kalbomis, aiškindami žmonėms, kad taip elgdamiesi, jie vykdo Joėlio pranašystę apie stebuklingas dovanas (Apd 2:16-20). Visiškai įmanoma, kad Petras pažadėjo Dvasios dovanas izraeliečiams, kurie jo klausė. Susirinkusioje minioje buvo žydai, dievoti žmonės, o ne pagonys (Apd 2:5). Pagal Joėlio pranašystę , dovanos pirmiausia buvo žadėtos žydams. Todėl Petras, kreipdamasis į juos, sakė: “Jums priklauso tas pažadėjimas ir jūsų vaikams” (Apd 2:39), turėdamas omenyje, kad pagal Joėlio pranašystę dvasia bus duota žydams ir jų vaikams (Apd 2:17; žr Jl 2:28-32). Tai galėtų taipogi būti užuomina, kad šios stebuklingos dovanos buvo pažadėtos dviem kartoms - tiems, kurie klausė Petro, ir jų vaikams.
  Mes minėjome, kad pirmojo amžiaus pabaigoje (t.y. apytiksliai 70 metų po Petro kalbos) dovanos jau nebeegzistavo.Tai patvirtina istoriniai faktai. Ne tik dvi žydų kartos turėjo šias dovanas, bet ir pagonys: “Bei visiems, kurie dar toli, kuriuos tik Viešpats, mūsų Dievas, pasišauks” (Apd 2:39). Atkreipkite dėmesį, kad pagonys aprašomi kaip tie, “kurie dar toli” (žr. Ef 2:14-17).
  http://www.biblebasicsonline.com/lithuanian/02/D07.html

 66. erika rašė:

  seniau buvau idejusi linka, kuriame buvo straipsnis apie tai, kad zydams 2006 metais buvo pranesta, kad ju mesijas jau cia ir greit pasirodys..pasidomejau daugiau apie tai…
  siulau pasiziureti kelis filmukus…ir paskaityti kelis linkus…pasirodo jiems pranesta, kad ju laukiamas mesijas bus Jezus…:)
  http://www.youtube.com/watch?v=fO17bVoiYd0&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=RBmhkr_TdY8&feature=related
  gaunasi, kad mesijas apsireiks prie dabartines vyriausybes, bet po Sarono mirties…o jis dabar yra komos bukleje po insulto…
  Del pacio mesijo vardo labai idomu paskaityti cia…
  http://roadturn.com/very-interesting/rabbi-kaduri-ariel-sharon-and-jesus-yeshua-2/
  Rabbi David Kaduri, the 80-year-old son of the late Rabbi Yitzhak Kaduri, denied that his father left a note with the name Yeshua just before he died.
  “It’s not his writing,” he said when we showed him a copy of the note.
  During a nighttime meeting in the Nahalat Yitzhak Yeshiva in Jerusalem, books with the elder Kaduri’s handwriting from 80 years ago were presented to us in an attempt to prove that the Messiah note was not authentic.
  When we told Rabbi Kaduri that his father’s official website (www.kaduri.net) had mentioned the Messiah note, he was shocked. “Oh no! That’s blasphemy. The people could understand that my father pointed to him [the Messiah of the Christians].”
  David Kaduri confirmed, however, that in his last year, his father had talked and dreamed almost exclusively about the Messiah and his coming. “My father has met the Messiah in a vision,” he said, “and told us that he would come soon.”
  Israel Today was given access to many of the rabbi’s manuscripts, written in his own hand for the exclusive use of his students. Most striking were the cross-like symbols painted by Kaduri all over the pages. In the Jewish tradition, one does not use crosses. In fact, even the use of a plus sign is discouraged because it might be mistaken for a cross.
  But there they were, scribbled in the rabbi’s own hand. When we asked what those symbols meant, Rabbi David Kaduri said they were “signs of the angel.” Pressed further about the meaning of the “signs of the angel,” he said he had no idea. Rabbi David Kaduri went on to explain that only his father had had a spiritual relationship with God and had met the Messiah in his dreams.

 67. erika rašė:

  manau, kad tokiu budu zydai pasamoneje palaipsniui ruosiami mesijo atejimui…prie to matyt prisideda ir sausio 29d. butent virs tos vietos, kur turetu buti karunuojamas zydu mesijas, skraide “neatpazinti objektai”:))
  http://www.youtube.com/watch?v=zQ-bNOy_CKQ&feature=related
  ir dar man labai patiko paskaityti vieno atsivertusio i krikscionybe zydo, buvusio kabalisto nuomone apie visa ta mesijini reikala…tik nera vieno straipsnio, kuriame viska aprasyta…visur po truputi info pateikiama, tai yra keli linkai…kuriuos siulyciau skaityti is eiles..
  http://www.ufodigest.com/news/0307/kabbalistic.html
  http://www.ufodigest.com/news/0307/kabbalistic2.html
  http://prophecyforum.com/yulish/testimony.html
  http://www.his-forever.com/extraterrestrials_tremble_at_the_name.htm
  http://prophecyforum.com/yulish/signs.html

 68. Pabandžiau sudėlioti visus galimus scenarijus pagal tą informaciją, kuri pasiekiama viešai. Visus įmanomus scenarijus galima sudėlioti į 4 grupes:
  1. Juodasis arba NWO ir juodojo mesijo atėjimas,
  2. Apokaliptinis (katastrofų),
  3. Šviesusis (pasaulinė dvasios revoliucija, visuotinis nušvitimas, perėjimas į 5 vibracijų lygį),
  4. Nieko nebus, nes NWO, 2012 ir pan dalykai yra nesamonės, paranoja, mokslu nepagrįsta ir t.t. žodžiu, niekas nesikeis, bus ir toliau taip, kaip yra.

  Dėl pirmojo, tai, kaip ir viskas aprašyta BB projekte ir tai tik laiko klausimas, kada viskas įvyks.
  Dėl antrojo, tai yra daug žmonių, kurie galvoja, kad Žemė, kaip 3 vibracijų lygio planeta po 2012 metų nustos egzistuoti. Tai gali įvykti dėl įvairių priežasčių:
  - susidursime su Planeta X,
  - dideliu asteroidu
  - po didelės Saulės audros žemę pasieks dalelių srautas, kuris sukeis planetos polius vietomis ir dėl to kils didelis cunamis, kuris nušluos viską kas gyva.
  - žemė 2013 m. kovo 21 d. lygiadienį taps žvaigžde ir visa materija išsilydis.
  - ir t.t.
  Todėl elitas, žinodamas apie gręsiančius kataklizmus ir statosi požeminius miestus ir didelius laivus, tikėdamieji išsigelbėti. Jei apie 2012-2013 m. iš tiesų įvyks prognozuojami gamtos kataklizmai, tai jokių NWO įvesti jie nesuspės, ir jokio antichristo į valdžią nepastatys. Manau, kad jie naudojasi geresnėmis prognozėmis ir žemės išnykimo po 2012 jie tikrai neplanuoja. Mano EGO norėtų, kad antrasis scenarijus neįvyktų, nes dar norisi pagyventi. Bet giliai viduje sutikčiau, kad viskas sugriūtų, nes esamos žmonių socialinės sistemos, kad ji tarnautų meilei ir taikai, perdaryti neįmanoma.

  Dėl trečiojo. Jeigu sąmoningumo ir prabudimo procesas spartės, visiškai gali būti, jog žmonės “nuvers” totalitarinį bankininkų elitą (arabų šalių pavyzdžiu), įves normalią žmonių tvarką, tačiau nėra jokios garantijos, kad tam tikri elementai iš elito, notrėdami išlikti gyvi ir likti prie valdžios, nepersidažys kitomis spalvomis ir vėls liks prie įtakingų postų. Taip juk būdavo per kiekvieną revoliuciją. Be to trečiasis scenarijus susijęs su pirmuoju. NWO gali būti tas katalizatorius, kuris privers sąmonėjimo procesą vykti starčiau, nors už tai gali būti labai brangiai sumokėta.

  Dėl ketvitojo scenarijaus. Tai mano EGO labiausiai norėtų, kad jis įvyktų. Ir mano loginis, racionalus protas sako, jog taip ir bus. Tačiau siela sako, jog tai neįmanoma. Juk neįmanoma ant to paties išplaukti dar 10 ar 20 metų. Pasaulinė finansų sistema, ekonomika, socialinė sistema, švietimas, kultūra, žodžiu, visos gyvenimo sritys vedamos links griūties. Tai akivaizdu ir neįmanoma nuslėpti. Žodžiu, ketvirtas scenarijos mano gradacijoje, atrodo pats nerealiausias. Tačiau juo neabejoja 90 proc. planetos gyventojų. Vis dėl to pirmenybę teikiu pirmajam ir trečiajam. Į 2012 metus čia nereikia žiūrėti. Žinoma, tai didelio ciklo pabaiga, bet tai dar nereiškia, jog tą pačią sieną viskas ims ir pasikeis. Bus labai ilgais ir sklausmingas pereinamasis laikotarpis. Noriu, kad jie grečiau įvestų NWO, tada bent procesas bus greitesnis. Nes dabartinei tvarkai pasaulyje galėčiau duoti ne daugiau kaip 10 metų, kol jinai pati save galutinai suvalgys.

 69. erika rašė:

  Gintarai..mano keli komentarai yra “pakibe”:) juose butu papildymas del pirmojo varianto - mesijo atejimo…siaip galbut dalinis atsakymas i jusu iskeltus klausimus slepiasi ir apreiskimu 20 skyriuje… http://lit.scripturetext.com/revelation/20.htm
  jame kalbama apie tukstantmeti, kai velnio ir setono zemeje nebus…galbut tai ir bus kazkokia aukstesne dimensija zemeje…apie kuria tiek daug kalbu paskutiniu metu…bet is kitos apreiskimo dalies galima suprasti, kad yra ir dar gereniu pasirinkimu…jeigu manysime, kad sesetai bus chipuose, tai 20 skyriuje aprasomi ivykiai bus jau po pasaulinio “gelbetojo” pasirodymo…..jeigu galvoti, kad zveries zenklas yra tik dvasinis zmogaus pasirinkimas…(Jn6:66 Nuo to laiko daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau su Juo nebevaikščiojo)…tuomet galbut galima siu ivykiu tiketis 2012 metais…viskas tikrai labai painu…biblijoje kartu su juodojo mesijo atejimu minimos ir katostrofos, taigi pirmas ir antras scenarijai turetu apsijungti.. gali buti, kad labai akcentuojami tie 2012, todel, kad tai gali buti uzsifruotas ZION pavadinimas 2012-Z01Z-Z10Z-Z10N-ZION…
  dar yra idomiu sutapimu…sakykim pagal majus yra 13 baktunu ciklas, po 144000 dienas.. yra trylika zydu giminiu (12+ levitai), Jezus+12 apastalu irgi lygu 13, o apreiskime minimos isgelbetos 144000 sielos (7 dalyje)
  ..taip pat butent apreiskimu 13 skyriuje rasoma apie zveries skaiciu…

 70. Kiek teko skaityti prieš 10 ar penkis metus rašytų vizijų bei pranašysčių apie tai, kas bus 2007, 2008, 2009, 2010, tai galiu pasakyti, kad išsipildė kažkur 50 proc. Įdomi detalė tai, kad 1966 metrais eksperimento Montouk metu Long Ailendo karinėje bazėje buvo daromi bandymai kelionėmis laiku. Buvo bandoma savotiška teleportacija į ateitį. Tai va, toliau 2014 metų niekaip nepavyko. Tie, kurie buria iš kotrų ateitį taip pat sako, kad toliau 2013 metų negali pasižiūrėti. Viskas kaip nukirsta kažkur ties 2013 metų viduriu. Aš tuo netikėjau ir pabandžiau pats. Iki 2013 metų dar gali gauti konkretesnį vaizdą, vėliau - nieko - siena. Gal iš tikrųjų tai mūsų linijinio laiko pabaiga?

 71. makaule rašė:

  Gintarui,
  Apie keliones laiku taip pat kažkur skaičiau ir kiek pamenu tai buvo kažkas panašaus sakoma. 2012-2013 ir viskas.
  Idomu būtų sužinot kokį metodą taikei ?

 72. erika rašė:

  Dar galiu priminti Sv. Malaxijo pranasystes (Saint Malachy), kur rasoma apie dabar valdanti paskutini - 111 popieziu, o jis jau labai nejaunas…o paskui apie 112 rasoma taip:
  In extreme persecution, the seat of the Holy Roman Church will be occupied by Peter the Roman, who will feed the sheep through many tribulations, at the term of which the city of seven hills will be destroyed, and the formidable Judge will judge his people. The End.
  baznycios ikurejas ir pirmas popiezius buvo sv. Petras, tai matyt tas 112 popiezius Peter the Roman bus antipetras…EU kopijuoja buvusia Romos imperija…tada ir EU bendras pagalbos numeris tampa iskalbingas - 112:) jis reiskia paskutini popieziu Peter the Roman, kuriuo taps pasaulinis valdovas - juodasis “gelbetojas”..

 73. erika rašė:

  Dar yra tokia citata Rom 8-22 “Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose”…
  vesica pisces zenklas priskiriamas Jezui ir taip pat reiskia gimda…tai galbut reiskia, kad Jezaus pagalba mus per skausmus isgimdys i nauja dimensija…:DD
  o saip man dabar jau atrodo, kad jusu pirmi trys pamineti scenarijai persidengia…

 74. makaukei, ir erikai
  Dėl metodų, tai jų yra labai įvairių, pats paprasčiausias būdas, kurį naudoju tai kontroliuojamas sapnas. Bet paskutiniu metu labai sunku darosi išeit į astralą. Nežinau kodėl ir neturiu atsakymų. Kitas būdas yra taro arba runos. Paprastai, jeigu meti taro metams į priekį, tai viskas ok, kortos išsimėto labai logioškai. Taip būdavo visą laiką. Bet dabar, jeigu kortas mesi 2013, dar gali gauti šiokį tokį aiškumą, bet jau 2014 - kažkoks chaosas, nieko neišeina, jokios logikos. Trečias būdas - svarelis arba virgulės. Savo aš dalies, kuri yra už laiko ir erdvės ribų klausi dėl, pavyzdiui, tam tikrų procesų, kai jie vystysis 2012, 2013, 2014. Paimi neutralų klausimą, bet kokį. Ir nuo 2013 metų vis viena gauni atsakymą 50/50. Nors iki tos ribos, atsakymai yra aiškesni: 20, 80, 90 proc. nesvarbu kiek, bet atsakymas ateidavo konkretesnis. Dabar viskas 50/50. Ir nieko neaišku.
  Ir tik visiškai nesenai radau atsakymą dėl tų vibracijų pasikeitimų, apie kurias kalba new age veikėjai. Klausiausi tokio David Wilcock paskaitų ir jis priminė tai ką buvau pamiršęs. Jeigu mes kalbame apie kvantinį šuolį 2012-2013, tai reiškia, kad jis bus staigus, lygiai taip pat, kaip ir elektronai keičia orbitas - staigiu šuoliu. Elektronas juda viena elipse, staiga jis iš orbitos dingsta ir tuo pat metu išnyra kitoje orbitoje.
  Iš mokyklos laikų galima prisiminti tokį bandymą. Paimamas padėklas su smėliu iš šalia pastatoma kolonėlė su muzika, kuri įjungiama ant viso garso. Smėlis nuo vibracijų pradeda šokti ir susiformuoja piešiniai pagal taisyklingas geometrines formas, panašiai kaip Emoto bandymuose su vandens kristalu. Kristalo forma keičiasi, priklausomai nuo skleidžiamų vibracijų. Elektromagnenės bangos, t.y. garsas verčia vibruoti ir smėlio daleles, kurios padaro piešinį, labai panašų į Tibeto mandalą, jeigu leisi, pvz. meditaciję muziką. Kai tik dinamiką išjungiame, smėlis sukrenta bet kaip ir jokio piešinio nelieka. Bet jeigu pakeičiame muziką iš maditacinės į roko, o bėliau į klasikinę, keičiasi ir piešinys. Ufologai sako, jog priešiniai ant laikų atsiranda būtent tokiu principu. EM laukas “šokdina” elektronus (verčia juos judėti) tam tikra tvarka ir prinkausomai nuo dažinio spektro, keičiasi ir vaizdas, kurį sukelia vibracijos. Čia elementaru.
  2012-2013 kvantinio šuolio atveju mes iš vieno lauko peršoksim į kitą, vadinasi ir piešinys, kurį matom pasikeis (o ne išnyks).
  Dar vienas dalykas pats piešinys, arba materija, kuria matom išorėje: tai ji negali pasikeisti pati savaime. Šiuose procesuose pirminė yra sąmonė. Turi pirmiausia pasikeisti stebėtojas, t.y. žmogus, ir tik po to pasikeis aplinka. Jei kalbame apie kvantinį šuolį, tai pirmiausia kvantinę būsemą turi pakeisti stebėtojas, t.y. sąmonė, žmogus, protas, vadinkim kaip norit.
  Tuo tarpu elitui norisi, jog transformacijos būtų kuo mažesnės arba, kad jos būtų kontroliuojamos. Todėl ir kuriami tokie scenarijai kaip BB ir NWO. Bet kvantinių procesų sukontroliuoti neįmanoma, nes jie veikia už elitui suvokiamos paradigmos ribų.

 75. o štai ką skelbia mano ameninai protokolai, kurie yra aukščiau ir labiau patikimi už siono ar dar kieno nors. Jis nėra toks silpnas, kad Juo būtų galima manipuliuoti. Mūsų valia yra Jo valia. Taigi visi sąmokslai pasmerkti žlugti ir nėr ko tuščiai apie tai kalbėti.
  Kalbų sumaišymas, tai ne alegorija, tai faktas. Tiesiog buvo pasiektas kažkada toks lygis, kad buvo bendraujama išimtinai mintimis nenaudojant verbalikos, o kai tai buvo prarasta, atsirado nesupratimas, kuris pavadintas skirtingomis kalbomis. Ir nepamirškit cikliškumo viskas kartojasi, ir kartosis tol, kol visos teorinės žinios nebus patikrintos praktiškai.

 76. Sunku nesutikti su tuo kas pasakyta, tačiau nebūčiau toks tikras dėl to ar sąmokslas nepavyks. Du pasauliniai karai įvyko, o tai irgi yra faktas. jei iš tikrųjų Jo valia yra mūsų valia, tai nebūtų nei socialinės neligybės, nei elito, nei smurto, nei prievartos, nei melo. Situacija daug gilesnė, nei iš pirmo žvilgsnio atrodo.

 77. erika rašė:

  Samoksla ir ivairius kataklizmus galima traktuoti kaip zemes ir zmoniu karmini apvalyma…o po tam tikro laikotarpio apsivalymo bus naujas gimimas…man visai patinka si lentele sudaryta pagal revelation
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Millennium1.gif
  pasinagrinejus sia lentele ir paskaicius atidziau revelation, lyg ir tampa aisku, kad bus keli “paemimi i dangu” etapai…tuomet man viskas labai normaliai isidelioja…biblijine versija tuomet visai sutampa su kitom versijom del 2012…t.y greiciausiai 2012 nedidele dalis zmonijos pereis i aukstesne dimensija..t.y tie apie kuriuos rasoma 7 revelation skyriuje “9 Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose….13 Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man: “Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais apsiaustais?” 14 Aš jam atsakiau: “Viešpatie, tu žinai”. Ir jis man tarė: “Jie atėjo iš didelio suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje”
  t.y 2012 bus paimti tie, kuriu karma svari arba tie kurie atgailejo uz savo nuodemes…lenteleje jie pavadinti first fruits…toliau vyks tribulation ir juodojo mesijo scenarijus..o po siu ivykiu, kaip po karminio apvalymo ir isbandymo…visa zmonija bus paskirstyta po ivairias dimensijas… goats (weeds) to hell, wheat to heaven, o purified nations to The Millenium…

 78. makaule rašė:

  Nežaiskit žmonės nei su jokiom meditacijom nei su kuo kitu kas nesusiję su sekimu Jezumi. Betkokie kiti tikėjimai, burtai, ateities spėliojimai ir t.t yra nerealus blogis. Jei dar abejojat tai pažiūrėkit šitą ir visus kitus šio pastoriaus darbus: youtube.com/watch?v=tj_7t2Kaa6I&feature=related (tokių dalykų taip tikrai nesuvaidinsi) Pagal mane visi šitie ale kvantiniai šuoliai ir kiti dalykai yra paskutinis ir pats galingiausias šėtono gundymas kuris paskutiniu metu nukreipia dėmesį į save ir nukreipia nuo to kas visada padėdavo, atitolina nuo Kristaus kuris yra svarbiausias ir VIENINTELIS kuris gelbėja, beto tokie žaidimai gali kirst per sveikatą taip kaip tikrai niekam nesinorėtų neskaitant didesnių ar mažesnių apsėdimų. Ta pati Ivanauskaitė manau prisižaidė su meditacijom ir gavo mainais mirtiną ligą. Dar šitą peržiūrėkit: http://www.youtube.com/watch?v=sToZHjyQyeE&feature=related

 79. “Vienas iš paskutiniųjų pavyzdžių. Jungtinėje Karalystėje startavo naujas TV projektas „V”, kuriame imituojamas ateivių išsilaipinimas žemėje. Ten vaizduojami reptilijos-žmonės, kurie slepiasi po taikos nešėjų ir gelbėtojų kaukėmis. Visi tie ne žemiški personažai kuriami techninių priemonių - hologramų pagalba.”
  na tikrai jau labai naujas projektas ir netikėtas. tik kažkodėl 1984m serijalo remeikas. t.y. tikrai nieko naujo.

 80. o karas, tai taip pat patirtis. kad įvertintum taiką, reikia turėti atskaitos tašką. Dvasia neatmeta jokios patirties ir jos siekia. Nėra gi nei gerų, nei blogų dalykų.

 81. erika rašė:

  siaip as visada kazkodel maniau, kad yra evoliution vs creation, t.y kad gali buti arba viena arba kita…pries kelias dienas perskaiciau knyga Francis S. Collins “Dievo kalba. Mokslininkas liudija tikėjimo į Dievą pagrįstumą”. Autorius vadovavo 6 pasaulio salyse dirbusiems 2000 mokslininku, dalyvavusiems zmogaus genomo projekte…Galbut ir nepilnai jis mane itikino, nes man reikia siektiek laiko pripazinti, kad buvau neteisi ir priimti nauja poziuri, todel mano asmenine nuomone dar pilnai su autoriaus nesutampa:)…bet jo nuomone - evoliucija tai yra Dievo projektas, Kurejo sumanymas…pasak knygos autoriaus, evoliucija yra akivaizdi ir nepaneigiama ir naujausios atrandamos fosilijos ir tam tikros DNR ypatybes ta patvirtina…bet vistik daleliu judejimas nera visiskai atsitiktinis ir kartais toks sudetingas, kad autoriui tai aiskiai signalizuoja Aukstesnio intelekto indeli i si procesa…siaip buvo aptarti 4 pagrindiniai poziuriai: 1.evoliucija…2. Kurejo sumanymas - evoliucija, bet Kurejas dalyvavo tik pacioje proceso pradzioje 3. Kurejo sumanymas - evoliucija, bet Kurejas dalyvauja visame “reikale” ir dabar..4.Kreacionizmas…kiekvienas poziuris turi nemenka savo salininku, tame tarpe ir mokslininku, buri, ..knygos autorius laikosi 3 poziurio ir pasidomejes visomis pasaulio religijomis, pasirinko kriskcionybe…taigi jeigu manyti, jog autorius teisus - vyksta evoliucija ir jai vadovauja Kurejas, tai manau visai galimas ir kvantinis suolis…t.y kad po tam tikru zemes salygu pasikeitimu, kokiu nors bangu is kosmoso, del tam tikro dangaus kunu issidestymo, atsibus mieganti, t.y siuo metu neaktyvi DNR dalis ir zmonija taps tobulesne ar pan…juk revelation 20 rasoma, kad bus tukstantis metu zemeje, be setono, kuris bus suristas ir imestas i bedugne, o tai reiskia, kad nebus blogio zmonese, .t.y jie bus tobulesni, bet vistiek materialus ir mirtingi..galbut bendraus mintimis ir pan…..manau visos teorijos apie DNR suaktyvinima, kvantini suoli ir pan. visai nepriestarauja biblijai, nes joje pacioje apie tai rasoma…visa esme slepiasi tame, kam pavyks persokti ta suoli zemeje ir dar tame, kad pasak biblijos yra ir dar geresniu pasirinkimu…biblija yra universali knyga, kuri turi tikti visiems laikams, ir jaunam ir senam, ir sveikam ir ligoniui, ir protingam ir kvailiui, ir vyrui ir moteriai, todel nerealu tiketis, kad joje viskas bus issaiskinta siuolaikinem mokslinem kategorijom…

 82. erika rašė:

  pratesiant ankstesne zinute apie biblija ir astrologija…:)
  “He (Lord) determines the number of the stars and calls them each by name.” (Psalm 147:4).
  idomu, kad vienintelis is visu zodiako zenklu, kuriame vaizduojamas zmogus, yra Gyvatnesis…taip pat zemiau Gyvatnesio yra Skorpiono zvaigzdynas…gaunasi, kad Zmogus rankomis sutramdo gyvate ir yra pamynes skorpiona…visai kaip rasoma Mato evangelijoje18 O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. 19 Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų.
  http://thebelotefamily.info/starrynight/Balm.htm

 83. Agentas Raportuoja rašė:
 84. Agentas Raportuoja papildomai rašė:
 85. Agentas Raportuoja papildomai ++ rašė:
 86. (čia tik trumpas in my humble opinion)

  Gal ir pasikartosiu, bet kiekvieno išsakyta mintis yra teisinga. Viskas yra reliatyvu, netgi požiūris į Dievą ir Tikėjimas. Vienam žmogui gali atrodyti vienaip, kitam - kitaip. Ne-reliatyvu gali būti tik viena - asmeninis ryšys su Dievu. Tačiau yra didelis skirtumas (bent man asmeniškai) tarp istoriškai susiklosčiusios krikščionių doktrinos ir Kristaus mokymo. Tarp šių dviejų dalyku dedu riebų neligybės ženklą, kad ir kiek man įtikinamai įrodinėtų, jog katalikybė ar stačiatikybė yra pati teisingiausia. Į bažnyčią nevaikštau nei sekmadienį, nei kitą dieną, jau senai ir nesilaikau jokių tradicijų. Bet skaitau ST, NT bei įvairiausius nepripažintus apokrifus kiekvieną dieną. Bet tai yra mano pasirinkimas.
  Sąmokslas taip pat yra Dievo plano dalis, tačiau sąmokslininkai neatleidžiami nuo atsakomybės. Vienas iš 12-kos Judas, išdavęs Jėzų fariziejams - taip pat buvo Dievo “plano dalis” ir jeigu kas ją skaitėt, tai Jėzus ir Judas buvo geriausi draugai. Judas buvo patikimiausias mokinys, kuris sutiko prisiimti tokį vaidmenį, nes geriausiai žinojo Dievo scenarijų. Joks kitas mokinys nebūtų galėjęs atlikti šios misijos. Tačiau paradoksas yra tame, kad Judas, prisiėmęs šį vaidmenį, žinojo, kad asmeninės atsakomybės neišvengs ir amžiams bus pasmerktas. Jis sąmoningai ant savęs užsikrovė tokią karmą, kurios joks kitas žmogus negalėtų pakelti. Ir, žinoma, mes teisingai sakome, kad Judas yra sąmokslininkas ir išdavikas. Be to jis teisėtai yra smerktinas, kaip Dievo žudikas. Sąmokslininkai ir visokie BB atlieka Dievo skirtą vaidmenį, lygiai tokį patį, kaip ir Judas, kaip ir reptilijos ateiviai, kaip ir žaltys Edemo sode. Kai kada šitas vaidmuo būna sąmoningi suvoktas, o dažniausiai - ne, bet bepriklausomai nuo to, šis veiksmas nenuima atsakomybės, pasmerkimo ir bausmės nuo pačių sąmokslininkų. Jie turi būti teisiami pagal patį griežčiausią žodį, nes žemė yra dvipolis pasaulis ir tokios yra Dieviškosios evoliucijos žaidimo taisyklės. Evoliucijos kryptis ir veda link išėjimo iš dvipolio pasaulio (3-4 lygmuo), paremto gėrio ir blogio antagonizmu į vienpolį pasaulį (5-6) lygmuo, kuriame visos priešpriešos išnyksta, nes jos nebeturi pasmės. Čia ir yra tas kvantinis šuolis iš dvipolio pasaulio į Dievo karalystę.

 87. erika rašė:

  “Tačiau yra didelis skirtumas (bent man asmeniškai) tarp istoriškai susiklosčiusios krikščionių doktrinos ir Kristaus mokymo. Tarp šių dviejų dalyku dedu riebų neligybės ženklą, kad ir kiek man įtikinamai įrodinėtų, jog katalikybė ar stačiatikybė yra pati teisingiausia”
  Gintarai, istoriskai susiklosciusi kriskcioniu doktrina yra Dievo apreiskimai zmonems apreiksti pries 3500 tukst ir veliau metu..Sv. Rasto apreiskimai baigiasi 100 musu eros metais..jeigu manyti, kad Dievas nuo to laiko del tam tikru priezasciu nutilo ir daugiau nieko nebeapreiskia, tai tada gal ir galima butu deti lygybes zenkla tarp baznytiniu mokymu ir Sv. Rasto…bet jeigu manyti, kad Dievo apreiskimai vyko ir visus siuos 2000 po Kristaus nukryziavimo, t.y kad Dievas yra gyvas , jis nuolat primena save…tai mano nuomone neatitikimai tarp Sv. rasto ir baznytiniu mokymu yra normalu…be to baznycia sprende, kokius Dievo apreiskimus itraukti i Sv. Rasto sudeti, o kokiu neitraukti..gal kai ka ir paredagavo..lygiai ta pati baznycia atlieka ir dabar…o siaip kaip kievienas mes esam riboti, taip pat ir baznycios tarnai yra riboti, o baznycios vadovai dazniau labaiu primena puolusius angelus, nei Dievo tarnus..todel pati baznycia su ribotais, netobulais tarnautojais ir tikinciaisiais, puolusiu angelu vadovaujama niekada nebus tobulas “produktas”..tai paprasciausiai neimanoma…kaip ir neimanoma kiekvienam zmogui tapti tobulu sioje dimensijoje…bet jeigu manau, kad Dievas myli mane…ribota, netobula ir nuodeminga, tai kodel tureciau manyti, kad baznycios atzvilgiu Dievas taiko kitus standartus..as manau visai naturalu ir logiska, kad Dievas myli ir savo netobulas baznycias…provoslavu, kataliku, protestantu ir tai patvirtina stebuklai vykstantys ivairiu konfesiju baznyciose… kalbu dovanos, verkiantys paveikslai, eucharistijos stebuklai ir pan…( youtube 1/7 Faith & Science Conference - Ricardo Castanon Ph.D.)
  manau problemos prasideda tada, kai asmuo iskelia savo pasirinkta Kristaus sekimo buda, o tuo paciu ir save auksciau uz kitus ir pradeda niekinti kitokius nei jis, pradeda ikyriai primesti kitiems savo pasirinkta buda ir pan. ..bet nereikia pamirsti, kad kiekvienas turi laisva valia, prota ir samone, kuriais juos apdovanojo Dievas ir asmenine pasirinkimo teise…todel reikia gerbti ivairius pasirinkimus…
  p.s. Gintarai, mano vienas komentaras “pakibes”

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘1048378923 which is not a hashcash value.

 88. erika rašė:

  Gintarai, mano du komentarai pakibe..

 89. Radau pakibusį tik vieną komentarą. Keista tai, kad per nepilną savaitę radau prikabinta įvairaus reklaminio ir ypatingai pornografionio turinio net 144 komentarus. Gerai, kad sistema automatiškai sulaiko. Tik dabar sunku pasakyti, ar čia bendra tendencija, ar vyksta kažkokios atakos?

 90. erika rašė:

  tas komentaras buvo pakibes nuo penktadienio…ir dabar matau, kad visai prapuole…komentaras buvo tema apie biblija ir astrologija… jame kokie penki linkai i kt. puslapius..gal todel ir isnyko..vakare ar rytoj parasysiu is naujo:)

 91. Istoriškai susiklosčiusi bažnyčia visados buvo dvilypė. Iš vienos pusės tai Dievo namai. Tačiau iš kitos pusės - tai kontrolės, valdžios instrumentas ir netgi pati valdžia. Jeigu ji propaguoja teisingus dalykus, tai turi gerbti ir pasirinkimo laisvę. O dažnai to nėra. Aš galiu patikslinti minti, jog dedu riebų neligybės ženklą tarp ofilialios bažnytinės doktrinos ir bendruomenės. Mes, krikščionys, juk vyskupų nerenkam. Jie patys ateina ir mums pasako: “va štai aš jūsų ganytojas”. Ir aš kaip bendruomenės narys esu įvarytas į kampą, nes neturiu pasirinkimo. Aš nenoriu būti ganomas, aš noriu ganytis pats ir daryti savo išvadas, nepriklausomas nuo bažnyčios autoritetų, o dabar netgi prie parapijos kažkokios esu priskirtas. Būtų gerai, jei bažnyčia, pretenduotų tik į autoriteto vietą. Tačiau dabar ji pretenduoja į valdžios vietą. O juk valdžia priklauso šio pasaulio Kunigaikščiui. Vėl sakau tik IMHO, kad bažnyčia, kaip organizacija ir doktrina buvo sukurta dirbtinai, kaip kontrolės ir pasityčiojimo iš Jėzaus instrumentas. Aš vienodai gerai jaučiuosi visose bažnyčiose, netgi sinagogoje ar mečetėje. Bet jiekvienam teisė rinktis, aš nieko neagituoju.

 92. Algis rašė:

  Man baisu,kad to straipsnio autorius liepia atmesti istoriskai susiklosciusias baznycias ir save vadinti Tevu,ar kaip ten…Jei isstojama pries istoriskai susiklosciusia baznycia-tai antikristo pareiskimas….ir piktzodziavimoas pries baznycia-reiskia pries Kristu!!!!Jum reikia eiti ispazinties!Nes nuodemes padarytas pries Dieva,gali atleisti tik kunigas…Baisu,kad jus nusistates pries Baznycia!!!Todel tas jusu straipsnis lieka kaip spastai,paspesti krikscioniui!!!Nezinau,kokiam judejimui jus priklausot,bet jei teiksites paskaityti Sventuju Tevu rastus-tai neaptiksit tokios puikybes,kad jie kalbetu apie asmenini rysi su Dievu.Jie turejo ji,bet nedryso taip saves aukstinti,sakydami apie asmenini rysi su Dievu!!!Jie kalbejo apie atgaila ir sirdies apvalyma…Sudie…

 93. Ruslis rašė:

  Algi, autorius labai gerai, viska raso. Kaikurios mintys man irgi nepatinka, bet tendencija labai teisinga cia rasoma. O baznycios ir kunigai tai yra sitiek prisidirbe, kad nera ten ko eit ir kazka net sneket su jais, nes tai beprasmiska.
  Jezus berods sitaip yra pasakes : “Tam kas piktzodziaus pries Teva - bus atleista, tam kas piktzodziaus pries Sunu - bus atleista, bet kas piktzodziaus pries Sventaja Dvasia - tam nebus atleista nei danguje, nei zemeje.”. Taip pat sake: “Neteisk ir nebusi teisiamas.” Siti du pasakymai labai artimi vienas kitam, suprantant, kad Dvasia yra visuose. Jeigu tu teisi kitus - atitolsti nuo Dvasios, nes savo sielai, leidi sitaip nuodemingai elgtis, jeigu neieskai savyje Dvasios ir Tiesos, o klausai kitu (kunigu ar betko) - atitolsti ir atmeti Dvasia, jeigu tu elgiesi blogai su kitais, negerbi, zemini - tu taip elgiesi su Sventaja Dvasia. Atleista nebus, netodel, kad kazkas teis ir spres, o todel, kad jei Dvasiai sieloje nebus vietos - siela negali egzistuot be Dvasios. Baznycia savo laikais gerai “pavare”, as jau kiek galiu stengiuos zmonem pasakyt, kad ieskotu tiesos savo sirdyje, ir atejus laikui, tik i ten remtusi, o ne i isorines jegas, tokias kaip baznycia ar dar kas nors.

 94. Žmogus gyvena ,vystosi,jo požiūris ir įsijungimas į pasaulio energoinformacinius srautus irgi keičiasi.
  Žmogus gyvena tam tikrais ritmais-nuo pirmos užsimęzgusios ląstelės iki gimimo ,po to pirmi 14 metų,-tai kūdikystė ir paauglystė,po to brendimas-tai gyvenimas sau,,,,po to seka gyvenimas savo giminės pratęsimui,vaikams,šeimai,ir galiausiai apie 50 m ateina laikas kada truputį galime pagyventi sau.Bet tai labai neilgas laiko tarpas,kada žmogus turi pradėti ruoštis susitikimui su Dievu…
  Kas apsprendžia tokus gyvenimo ritmus? tai karminės ir kitos giluminės energoinformacinės priežastys. Kiekvieną gyvą biologinę sistemą valdo priežasties-pasekmės visuotinis įstatymas.
  Viskas,kas vyksta aplink mus asmeniškai ir su mumis yra to įstatymo valdoma-ką pasėjei tą ir pjauni…
  Pasekmių valdyti yra neįmanoma-tai žmogaus likimas-karma.
  Tačiau galime dirbti su savo gyvenimo priežastimis,jas kaitalioti, dėlioti,jomis manipuliuoti… numatyti pasekmes..Žinoma,jos irgi keisis..
  Yra tokia nuostabi savidiagnostikos ir savigydymo sistema aprašyta L.G.Pučko knygose ,,biolokacija visiems” ir ,,daugiamatė medicina” .
  Tai žinių lobynas,apjungiantis visas pasaulio religinių agnostinių patyrimų išmintį,ezoterinių žinių bagažą,filosofijos,fizikos atradimų lobyną,įvairių tautų ir laikų medicinos žinias į visumą-sistemą.
  PASAULIS YRA DAUGIAMATIS,ŽMOGAUS ORGANIZMAS YRA DAUGIAMATIS,VISAS PASAULIS ,MATOMAS PRO LANGĄ YRA SAVO ESMĖJE VISIŠKAI KITOKS. -koks? Koks jis yra sužinosite tik įsisąvinę šią sistemą,turėsite įrankį keisti savo sveikatą,savo psichiką,mokėsite valdyti savo gyvenimą,tapsite absoliučiai laisvi nuo medicinos pramonės ir jos eskulapų užgaidų,jos dogmų,turėsite galimybę apsisaugoti nuo infekcijų,net jas šalinti be jokių vaistų iš savo artimųjų,patiems nebūnant jokiais ekstrasensais,magais… Tai nuostabi sistema…

 95. Istoriškai susiklosiusios bažnyčios mes turime šiandien apie 50 įvairių skirtingų konfesijų. Vienos pripažįsta Šventą Tėvą Vatikane, o kitos - ne. Man atrodo, kad neturi reikšmės, ką kas pripažįsta, svarbu esmė (turinys), bet ne fasadas. Atsiminkite, kolektyvinių tikėjimo sistemų metas baigiasi ir jau nebėra vieningų standartų ir kanonų. Kolektyvinės sistemos, tokios kaip bažnyčia, greitu laiku paprasčiausiai neveiks. Ir kas sako, jog štai mano kelias yra teisingiausias ir turi visi be išimtyies juo eiti, tas paprasčiausiai nežino kaip veikia žmogaus protas. Aš nesiūlau nueiti nuo istoriškai susiklosčiusios bažnyčios. Ir niekada to nesakiau. Katekoriškumas atsiranda ten, kur nėra kūrybiškumo. O kūrybiškumas yra šventorios dvasios dovana. Jeigu kam patinka eiti oficialios bažnyčios nurodomu keluiu, tai belieka tik džiaugtis. Bet lygiai taip pat istoriškai susiklosčiusi bažnyčia gali būti kilpa ant kaklo, jei žmogus nesugeba kūrybingai pašvelgti į savo dvasinį kelią.

 96. sveiki, tiesiog noriu pasakyti jog Tiesa paprasta ir jus netoli nuo jos ,tiesiog reikia ne tik skaityti bet ir apmastyti biblijos zodzius, kaip kazkas ir minejo ne viskas yra teisinga tai ka darome, bet biblija atskleidzia viska ka reikia zinoti. parasysiu veliau snd velu.

 97. pagal Sventaji Rasta pabaiga arti, bet manau yra klaidinga ruostis paskutinei kovai, besidominant kokie tikslai setono parankiniu zemeje, ir apleisti svarbiausia dalyka vykdyti Dievo valia, kuris zada apsaugoti jam istikimus zmones. Bet kaip galima vydyti jo valia jei nedaug zmoniu pazysta Dieva ir zino jo tikslus?
  -pirma reik suzinoti ko Dievas nekencia ir to vengti. Sio pasaulio kunigaikstis apakines zmonems protus todel kai kuriu dalyku mes nesuvokiam esant blogu, arba turim kazkokiu netinkamu priklausomybiu.

  - viska ka suzinai apie biblini Dieva reikia pritaikyti gyvenime ir kuo greiciau nes laiko kaip ir nera.

  svarbiausiai pasikliauti SventuojuRastu, o ne savo samprotavimais, kadangi daug zmoniu eina i prazuty. paminesiu ka sako Dievo Zodis biblija apie viena ir kita dalyka.

  pvz baznycia. Dievas negyvena ranku darbo sventyklose Apd 17:24,25, 7:48
  visi zinome jog baznycios perpildytos stabais ir atvaizdais, bet krikscionys ispeti del atvaizdu 1Ko10:14. 1Jn5:21. zydams taip pat buvo uzdrausta garbinti stabus Is20:4,5.

  spiritizmas.magija, burimas, astrologija yra demonu veikla, tad to butina vengti Iz 8:19,20, Brb; Kun 19:31; 20:6,27.
  burimas- tai demonizmas; pasmerktas. Apd 16:16-18.

  amzinas gyvenimas garantuotas tiems, kas rodo tikejima, Jn11:25,26. tad turite kasdien apsvarstyti savo zingsniu biblijos sviesoje. nes tikejimas be darbu negyvas rasoma Jokubo laiske.

  Jezus smerke klaidingus mokymus. Mt23:15,23,24; 15:4-9.

 98. Samokslas rašė:

  Geras blogas, staripsnis patiko vel prisimiau ka buvau senai skaites. Daug domejaus visais tais dalykai ir domiuosi. Mano nuomone finansu krize baigsis labai blogai ir per ja/ po jos tikrai pasaulis keisis i blogaja puse. Nezinau, nervina su dauguma zmoniu kaip su siena kalbet, kai kam idomu bet demesio nekreipia, kiti isvis nieko girdet nenori, tik kreipia i savo gyvenimo smulkmenas ir pan. Man atrodo, kad sitiem dalykam reikia pasiruost tiek dvasiskai tiek fiziskai ir saugiausia vieta bus “isnykti gamtoj”, nes kitur nepasislepsi… Ir kol laiko yra reikia kazka daryt arba bent jau viska turet, kad butum pasirenges

 99. Oho, na jūs, žmonės, pasikaustę.:) Tiek visko į vieną galvą nesugrūsi, bet kai pagalvoji ar bent jau įsivaizduoji, darosi baisu.
  Skaičiau aš irgi apie tą ”reptiliją manyje” ir dar daugybę dalykų apie pasaulio pabaiga. Kodėl tiek daug šiomis dienomis žmonės
  apie tai kalba, juk kiek žinau „Tos dienos ar tos valandos niekas nežino“ kada visa tai įvyks. Beabejo blogi dalykai nutinka, nes
  be blogo neatskirtume gero, pažvelgus atidžiau galima aiškiai suprasti: pinigai nėra svarbiausia, visą idealią sistemą galima
  sugriauti lengvai visame pasaulyje, ir net turtingiausios šalys gali netekti šio statuso, ir net regis rūsčiausi lyderiai gali būti nuversti.
  Sakoma, kad mūsų pasamonė žino visus atsakymus į mums rūpimus klausimus, tereikia įsiklausyti į save. Man sunku įsivaizduoti
  kiekvieną iš scenarijų, bet tai, kad mes apie tai jau kalbam yra šis tas, jeigu tikime, prisiimam atsakomybę už savo veiksmus, stengiames
  būti geresni, dvasingesni, įžvalgesni, išmintingesni, tai jau žingsnis į priekį, į geresnį pasaulį. Tikėjimas suteikia žmogui jėgų,todėl
  pradžiai būtų puiku visiems tikėti geresniu pasauliu, siekti gėrio, taikos, laimės, tokio dvasinio švarumo pojūčio, tuomet visiems bus geriau,
  ir išgydysim pasaulio žaizdas,o Aukštesnios jėgos mums padės, jei paprašysim ir tikėsim. Žinau, aš nepataisoma optimistė, bet panika dar
  prie nieko gero neprivedė:) Peace:P

 100. Kalifornija rašė:

  apie kokia aukstasias jegas kabos vyksta, jei jav indeksas SP dle kazkokiu mistiniu priezasciu vakar krito iki -6.66 procento, o kitas iki -5.55, tai cia atsitiktinumas :)? kodel per 2008 metu krize tas pats DOW atrodo nukrito iki 666 punktu, o ne zemiau ? tai aiskus zenklai rodantys kad hebryte daro spec finansines operacijas, per kurias susigrobia trilijonus doleriu. O Gintaras turbut atostogauja ? kaip ir Bernanke FED :) o tokie spektakliai vyskta dabar, labai idomu butu jo velkoki naujas straipsni paskaityti.

 101. Apie bažnyčią aš iš vis patylėsiu…versinykai ir tiek…ir man ji jau senai ne rodiklis jokie straipsniai susije su ja …spekuliuotoja sąvokom ir tiek…

 102. specman rašė:

  gyveno zmones ir pries kelis simtus metu, ir nesuko sau galvos del tokiu nieku, tuomet buvo tik islikimo klausimas, nes bet kas galejo tave uzversti, kaip viduramziais, bet kai jau pasijautem demokratijoj, pradejom haliucinuoti, kad dar kazko truksta ir kazkas del to kaltas, kazkas mus valdo ir tik dabar tik siuo metu pasieke mus si informacija apie kazkokius “bilderberg group”,,, what a fuck !!! ir atsirado “senos” parasytos siandien istorijos, kad tau jau trunka nuo senu senoves, taigi ir po simto metu visagaliam visaslamciam internete, voliosis apokalipsines istorijos ir tai bus jau nebe 2011 bet 2111 ir tada rasysim kad butent dabar mums viskas aiskeja, kaip ir siandien, ar nepagalvojom kad per daug naivus esam, geriau tokia tvarka nei jokios!!! nes ispindejimas be galo, apsivalge, apsigere, apis***** nu ir kiek galiam, galvokit sau ka norit, bet ar tik tie pamastymai nebus tai ko butent ir siekiama… tada ateis isvaduotojai, isiterpia tarp kitu samokslo teoriju propoganduotoju ir tada mes pakliusim i ta fuckin shit, gi zmones tiki tik tuo kas itartina ir neatrodo gerai pagal juos, iesko teisybes, tikslo ir pateisinimo, del ju paciu s**** pragyvento gyvenimo. galu gale susikurkim savo masonu II ar ten bilderbergeriu II saika ir pradekim gasdinti tuos number I , ….

 103. I gotta say this internet web page is definitely unique, hold submitting fantastic info.

 104. sao rašė:

  man patiko, paziurekit, truputi i tema

  http://filmin.ru/9997-metropiya.html

 105. aciu uz straipsni, tiesiog patvirtinote mano mintis, kurios susiformavo perskaicius daug straipsniu, patvirtintu dokumentais, internete…pirmiausiai sokiravo straipsnis apie popieziu..va ten romoje per amzius vyko velniava, paskui apie “komitetas 300, zinoma apie masonus, po to apie laisva energija. kuria jau seniai galejome naudoti ( juk Nikola Tesla XXagenijus, isrado beviele el.energija. O saules energija, kur sukurti saules en.automobiliai, motociklai…taciau gamybai negauna leidimo..nu zinoma…o kas pirk kura?
  Paradoksas nors didzia dauguma informacijos gavau per google, taciau jos simbolikoje nemaza masonu simboliu.

 106. Sveiki visi, Noriu prystatyti savo kanala kuriame verčiu iš rusiškos versijos i lietuvių.populiarų ir labai puikiai atskleidžianti TIESĄ projektą “Pasaulinės Tvarkos Paslaptys” “Тайны мирового порядка” siūlau pasižiūrėti tiems kas nelabai supranta rusiškai, o kas gerai supranta ir skaito siūlau žiūrėti rus.versija visas serijas NEPASIGAILESIT ! štai mano kanalas dabar verčiu jau 5 serija bus ir visos kitos. Ačiū=) https://www.youtube.com/channel/UC8UoKEV3Rv5_rwkRfUCkZfw/videos

Komentuokite