BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
Kai kas pasakytų, o kam reikia kapstytis 10 ar 100 tūkstančių metų senumo tarpplanetinėje sąmokslo istorijoje ir ieškoti ten kažkokios prasmės, tuo tarpu kai čia ir dabar po nosimi yra prisikaupę tonos problemų. Man atrodo, jog nežinant kur mes esame, iš kur atėjime ir kur einame, nematant realaus pasaulio vaizdo, niekur neįmanoma toli nueiti. Tamsoje vaikščioti, žinoma, galima, akis juk pripranta, tačiau tuomet bet koks prašviesėjimas atrodo lyg mirtinas pavojus.

Tai, kas žemiau parašyta - asmeninis bandymas prasiverti daugiau langinių.

Akademinio mąstymo žmonėms toks skirtingų temų suplakimas į vieną “kūrinį” gali atrodyti šventvagiškai. Bet aš būtent šitaip improvizuodamas bandau atsakyti sau ir kitiems į keistus klausimus, be kurių tolesnė kelionė darosi neįmanoma.

Juo labiau, kad šiandien visos sąmokslo teorijos jau yra atskleistos. Apie tai kalba šimtai tūkstančių žmonių visoje planetoje. Bet vien tik žinoti ir kalbėti nepakanka, reikia kažką ir daryti.

Paprastai sudėtinga ir sudėtingai paprasta

Prieš kelis šimtus metų mokslo menų viršūne buvo laikomas sugebėjimas mintinai dauginti ir dalinti didelius skaičius. Dabar šių menų vaikai mokosi trečioje klasėje, jeigu ne anksčiau. Ar tai reiškia, kad žmonės tapo protingesni? Ne, tiesiog skaičiavimo būdai tapo paprastesni. Dabar mes naudojame arabiškus skaičius, o iki beveik 18 amžiaus pradžios universitetuose buvo skaičiuojama romėniškais simboliais.

Vienas iš nedaugelio dalykų, ką davė ši keista civilizacija, tai sudėtingumo ieškojimas paprastuose dalykuose. O po to, kai nusibosta sudėtingumas, vėl ieškoma paprastumo. Vieni sako, kad tai daroma iš tingėjimo, kiti - kad dėl laiko stokos, treti - jog egzistuoja sąmokslas prieš žmogų. Tačiau, nepaisant to, kad aplink vis dar pilna painių teorijų ir mes pamažu grįžtame prie paprastumo, kurį buvome pamiršę nuo Aukso amžiaus.

Trečiasis Niutono dėsnis kaip tik ir sako apie tai, kad egzistuoja tokie atskaitos taškai, iš kurių gyvenimas atrodo žymiai paprastesnis. Jeigu mes atsisėsime į sūpuokles ir besisupdami stebėsime akmens skrydį, tai jo trajektorija atrodys mums labai keista. Bet jeigu mes stovėsime vietoje, suprasti akmens skrydį būtų žymiai paprasčiau.

Žinoma, kai kam geriau paprastą reiškinį aprašyti 3-4 storiausiais knyginiais tomais. Tuo tarpu koks nors piemenėlis, neturintis jokio sisteminio išsilavinimo, atsidėjęs ant kalnelio, svajodamas apie nieką, surimuos ketureilį, kuriame tilps visi didžiulės mokslininkų darbo grupės moksliniais terminais sukalti  4 tomai.

Viskas reliatyvu. Atrodo, kad sėdint vienoje vietoje, prie teleskopo yra lengviausias būdas stebėti dangaus kūnus. Tačiau jeigu giliau pažvelgsime į tokio stebėtojo “darbą” tai pamatysime, kad tiek planetos, tiek pats stebėtojas juda savomis trajektorijomis. Ir norint išlikti objektyviam, būtina įvedinėti papildomus parametrus, kurie leistų tiksliai atlikti skaičiavimus. Toks astronimo darbas iš tiesų pasirodo sudėtingas.

Prisimenu studijų laikais grupėje buvo be galo protingas bendramokslis, kuris nuolat puldavo į ginčus su profesūra dėl paprasčiausių dalykų. O dėl savo užsispyrimo daryti viską paprastai, vos neiškrito po eilinės egzaminų sesijos. Kai jam pateikdavo uždavinį, jis akimirksniu pasakydavo teisingą atsakymą. Paklaustas, kaip jis tai daro, jis atsakydavo, jog mintyse sustato proporciją ir paskaičiuoja, tačiau dėstytojas reikalaudavo, kad jis išvestų formulę. Ir tam studentui iki pat paskutinio kurso nebuvo aišku, kodėl mokslo įstaigose visuomet reikia iš Vilniaus važiuoti į Kauną per Biržus.

Ezoteriniuose moksluose ne ką geriau. Ten taip pat yra sričių, kur terminų ir simbolių šabakštynuose  galima nusilaužti kojas, paskęsti beprasmiuose ritualuose, kurių kilmės ir esmės kartais nežino net labiausiai apsišvietę guru. Yra nemažai religinių tradicijų, kuriose viskas pavaizduota taip sudėtingai, kad pagalvoji, nejaugi Dievas norėjo, kad žmonės, ieškodami Tiesos dar ir pasikankintų. Man, iš šių dienų pozicijų atrodo, kad Dievo kūrinija arba Visata yra tokia paprasta, kad ji galėtų sutilpti į piemenėlio ketureilį. O kadangi ji paprasta, Tiesa apie ją daug kam atrodo nepastebima.

Ir vis dėl to, kaip paprastais būdais aprašyti, pavyzdžiui, regimos ir neregimos visatos konstrukciją, kad kiekvienas žmogus ją suprastų jau trečioje klasėje? Juk tiksliai žinant kaip viskas yra, kas iš tikrųjų yra žmogus ir ką jis dali, iš to išsivysto etikos ir moralės supratimas, o taip pat ir kasdieninis gyvenimas. Tokias schemas bandė paišyti ne vienas tūkstantis tyrinėtojų. Tačiau jos kažkodėl vis viena atrodo griozdiškai. Ir norint pagal tuos metodus studijuoti realybę, reikia smarkiai paplušėti.

Dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia

Dievas mėgsta paprastumą. Yra keli pagrindiniai dalykai, dėl kurių veikia Visata. Tai besąlyginė meilė, Tiesa, laisva valia ir atjauta mažiausiems (supratimas), o fizinėje plotmėje - priešingų polių jėgų pusiausvyra. Jeigu to nėra, Visata yra lyg negyva konstrukcija, kuriai aprašyti reikia daug knygų, schemų, simbolių ir formulių. Jų, žinoma, reikia. Bet einant šiuo keliu, kelias pasirodo ilgesnis ir sunkesnis. Tai lavonų kelias. Tačiau prisiminus tai, kas mes iš tikrųjų esame (o mes esame Žmonės), viso to tikrai kažkada nebereikės. Tas sakralinis žinojimas ateina lyg savaime, be jokių schemų ir formulių. Iš tikrųjų mes ne mokomės visko iš naujo. Savo laiku, ne dėl savo kaltės, mes patyrėme amneziją. Dabar mes viską prisimename. Gal būt mūsų kaltė dėl to šiokia tokia ir yra. Tačiau ji atsirado dėl švento naivumo, budrumo ir sąmoningumo, o gal ir patirties stokos. Bet ne todėl, kad mes peržengėme kažkokias gyvenimo Visatoje taisykles. Tam tikra prasme mes tapome sąmokslo aukomis. Šią pamoką, žinoma, mums privalu išmokti ir jos nebekartoti. Ir tai gal būt yra vienintelis pozityvus veiksnys geležies eroje arba Kali Jugoje.

Populiari ezoterinė prielaida, esą žmogus pats nusipelnė, kad Tiesa nuo jo būtų paslėpta po septyniais užraktais ir atiduota į piktų žiniuonių rankas, kuriems patikėta saugoti dieviškas paslaptis nuo pilkos neišmintingos minios, man atrodo labai spekuliatyvi. Dieve, koks tai žiaurus Žmogaus nuvertinimas. Ar mes to nusipelnėme? O kai kurie mūsų kolegos, išgirdę tuos žodžius linkčioja galvomis. Ar tai nėra  pačių savęs išdavystė.

Ir dar sakoma, kad neva tik tie, katrie stropiai dirba, praeina bandymus ir išbandymus, gali būti verti gauti atsakymus. Tai yra labai sena ir šių dienų požiūriu, jau nebeteisinga paradigma.

Visų pirma, Dievas nuo žmogaus nieko nenuslėpė ir nepaslėpė paslapčių po septyniais užraktais ir neatidavė jų saugoti rūstiems žiniuoniams ar vienuoliams. Iš tikrųjų tie žiniuoniai tas paslaptis pavogė iš Dievo ir iš mūsų. Tiksliau sakant mus nuo jų uždarė į tamsų urvą, tam, kad susireikšmintų ir galėtų valdyti pasaulį. “Dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia”, sakė Jėzus (Mt.11-12). Į Žemę kažkada labai senai atėjo ir tebėra čia kitos jėgos, kurios iš žmogaus šventą žinojimą atėmė ir paslėpė po sudėtingumo labirintų skraiste. Jų palikuonys dabar užima svarbius postus. Ir jie tebesirūpina tuo, kad žmonės niekad nepamatytų realaus vaizdo, antraip jų verslas nueis perniek, o patys jie nebeteks postų. „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate”, (Mt. 23-13) - tiesiai-šviesiai kalbėjo apie tokius Mokytojas.

Suprantu, kad ir aš irgi neretai rašau sudėtingai, mat trūksta filologinio ir filosofinio išsilavinimo, bet vis dėl to norėčiau atimti iš žiniuonių tiesos aiškinimo duoną ir paversti mokslą apie realybę Jėzaus pavyzdžiu, t.y. paprastais, gyvenimiškais dalykais kiekvienam. Ir tai nėra stebuklai, tai realus gyvenimas.

Viduramžiais už savavališką ir neteisingą šventraščių traktavimą bausdavo giljotina. Šiandien tokia veikla turėtų būti netgi skatinama, nes ji byloja apie sąmonės prabudimą. Prabudusi sąmonė linkusi aklai nepasitikėti tuo, kas jau parašyta ar pasakyta, nors tai gali būti ir pati švenčiausia tiesa. Žinoma, žmonijos sukurtos fundamentinių-klasikinių ir dvasinių mokyklų žinios yra neįkainojamas turtas, bet, iš kitos pusės, tai yra tik medžiaga-molis tolesniam darbui. Prabudusi sąmonė nepuola aklai tikėti, ji tiesiog savaime žino ir jaučia tikrąją priežasčių ir pasekmių logiką ir daro savo išvadas.

Gyva ir negyva visatos

Kažkada rašiau apie tokį dalyką, kaip apie galimybes aprašyti kvantines dalelių sistemas pagal būsenos vektorių (kažkokią vieną, konkretų, apjungiantį parametrą). Jeigu, pavyzdžiui, dvi sistemos (du daiktai) kada nors tarpusavyje sąveikavo (ar iš vienos atsirado dvi ir daugiau), tai kiekviena iš jų jau nebeturės savarankiško būsenos vektoriaus. Tai reiškia, kad abi jos tampa viena sistema (vienu kūnu) visam likusiam gyvenimui. Ir nebegali pasakyti, jog štai viena savybė priklauso vienam objektui, o kita- kitam. Jei du daiktai  susimuša kaktomis ir nulekia kažkur į skirtingas galaktikas, tai toliau jie yra tas pats daiktas, tik dėl laiko ir erdvės iliuzijos randamas skirtingose vietose tuo pačiu metu. Iš klasikinių pozicijų žiūrint, tokio dalyko kaip non locality negali būti, nes daiktas negali nusidriekti iš vienos Visatos pusės iki kitos akimirksniu, mūsų 5 juslėmis jaučiamo erdvėlaikio rėmuose. Šiuose rėmuose šviesa turi konkretų greitį ir jokia kita energija negali jos aplenkti. Kvantinį nelokalumą sukuria sąmonė, kuriai negalioja erdvėlaikio rėmai, kuri gyvena už šių rėmų. 

Žmogus, bet ne lavonas yra Visata minimaliame pavidale. Lavonai (arba golemai, pagal kabalą) gyvena erdvėlaikyje, todėl jiems regimas pasaulis ir atrodo apribotas. Ir dėl to Visatos non locality principas jiems atrodo antgamtiškai. Todėl jie pradeda joje ieškoti klasikinių koreliacijų, tokiu kaip elektromagnetizmas, bet jo ieško ne ten kur reikia. Žmogus nuo golemo-lavono skiriasi tuo, kad jis yra gyva kurianti sąmonė. Ir Jis turi visas savybes, kurias turi ir Visata, ir Tėvas-Kūrėjas. Mes norim to ar nenorim esame Jo holografinės kopijos, išsibarstę po visą Visatą dėl erdvėlaikio iliuzijos. Ir netgi būdami golemais, t.y., atsisakę Dievo malonės, mes nuolat jaučiame Jo meilę ir globą. Nes ši meilė pasireiškia dar ir tuo, kad nei vienas nesame prarastas. Ir netgi tie, kurie mano valdą šiandieninį pasaulį, jie yra tokie patys Dievo vaikai, kaip ir mes. Nors dabar aiškėja kas yra tarp jų sąmokslo prieš Dievą ir Žmogų dalyviai, juos reikia lygiai taip pat mylėti, kaip Dievas myli kiekvieną iš mūsų, netgi tą, kuris juo Jo nusisuko ir dėl lengvesnės duonos susidėjo su sąmokslininkais. Jeigu mes juos smerksime ir keiksime, pasitarnausime tam pačiam blogiui, nes KITI labai nori, kad mes tas negatyvias emocijas nuolat skleistume. Todėl jie mus sąmoningai kankina, tikėdamiesi tokio “maisto”. 

Pirminiame Visatos kūrimo etape (kvantinio dekogerencijos proceso pirmojoje pakopoje, žr. ankstesnius įrašus) atsirado dvi natūralios jėgos - vyriškas ir motetiškas pradas, duodanti ir imanti jėgos. Kiekviena iš tų jėgų turi ir tai, kas yra priešingoje pusėje. Antraip tos dvi jėgos viena kitos nematytų ir netrauktų. Magnetizmas atsiranda ir dėl kvantinio panašumo, kuris kyla dėl to, kad esame iš Vieno Šaltinio ir turime su Tėvu-Motina (Vienu Dievu) bendrą informacinį-energetinį lauką arba dvasinį kūną. Mes esame Jo holografinės kopijos.

Gėris ir blogis yra jau kita išvestinė. Ir šita gėrio-blogio dvikova yra ne tas pat, kas natūrali, harmoniją kurianti Jin ir Jan jėgų sąveika. Žmogaus protas yra ta vieta, kur spalvos dėl tam tikro programinio viruso, buvo sukeistos vietomis ir išorinis vaizdelis išsikreipė, o dauguma iš mūsų tapome golemais arba lavonais, kitaip sakant, perprogramuojamais robotais, kurie kuria-surenka negyvą Visatą pagal į kolektyvinį CD-grotuvą įdedamų kompaktinių diskų turinį. Negyvas daiktas juk negali sukurti gyvo daikto.

Tikras blogis yra tiesos nuslėpimas ir manipuliacija, o tai natūraliai Žmogaus prigimčiai nėra būdinga savybė. Tai būdinga tik negyvai kultūrai. Pagrindinis blogis yra virusinė programa, kuri atėmė iš žmogaus žinojimą apie tikrąją savo prigimtį. Gėrio ir blogio pažinimo medis, nuo kurio skynė obuolį ir jį ragavo Edemo gyventojai yra ne kas kita, kaip Tiesos apie save žinojimo praradimas, atskirtis nuo vieningosios, kuriančios Dievo Sąmonės lauko. Visa tai krikščionys vadina prigimtine nuodėme. Blogio virusas ištrynė tam tikras sąsajas tarp atminties ir gyvybiškai būtinų programų bei sukūrė naujas, kurios sukėlė iškreiptą vaizdą monitoriuje. Iškreiptas vaizdas atrodo todėl, kad mes matome save ir kitus nepriklausomus nuo Vieningo Šaltinio. Jaučiamės pamesti, vieniši ir svajojame grįžti į tą patį Vieningąjį Šaltinį. Bet nežinome kaip. Jeigu niekas nebūtų trukdęs, mes senai būtume sugrįžę. Tačiau, kad to mes niekad nepadarytume, virusinės programos yra nuolat atnaujinamos. Ir tai yra dėl to, jog iki šiol esame per daug emociški ir nepakankamai budrūs. Energijų pusiausvyros mimyse kol kas nėra.

Reptilija, kuri atliko gundymo aktą kažkodėl užkelia ant sosto, kaip geriausia žmonijos draugė, davusi pažinimo pagrindus. Tačiau šios reptilijos tikslas buvo kitas - užimti pačio Šaltinio vietą ir sukurti programą, naują pasaulį arba naująją pasaulio tvarką. Ir šis naujasis pasaulis, apreiškime Jonui vadinamas Didžiąja  Babele-Babilonu (Apr. 18-10), kuris nuosekliai buvo statomas ir tebestatomas iki šių dienų, nors Dievas kelis kartus visa tai griovė. Iš tikrųjų ši maištininkų buveinė jau senai pasmerkta sugriūti, bet atsipalaiduoti neverta, nes mūšis dar nebaigtas. Žemė - svarbus Visatoje kovos laukas. Ir nuo kiekvieno žmogaus asmeninio pasirinkimo priklauso pilna pergalė. Kiekvienas turime įdėti savo indėlį į komandinį darbą, kitaip nieko nebus.

Naujas pasaulis, arba didysis Babilonas, kurio ištakos siekia pirmąją žmonijos istorijoje sąmokslo aktą Edemo sode,  nėra visiškai naujas, o tik nevykusi Kūrėjo Visatos kopija, pritaikyta siauram interesų ratui. Tai ne tik teritorija su pastatais ir medžiais, kalnais, jūromis ir miestais, tai pasaulėžiūra ir filosofija, arba kitaip tariant negyvos Visatos modelis (kopija), kuris yra prieš Dievo ir žmogaus valią instaliuotas į mūsų smegenis, kaip koks filmas (žr. filmą “Matrica” I dalis). Tačiau šis netikras pasaulis, Vedų tradicijoje dar vadinamas Kali Juga (iliuzijų era), vis viena išlaikė kvantines koreliacijas su Tėvo karalyste. Dėl to mes neesame pamiršti, girdime apreiškimus ir viltis ištrūkti į laisvę niekada nebuvo mūsų apleidusi. Tačiau kol kas šis pasaulis, kurį matom išlieka vis dar iliuzinis, o jo valdžia priklauso ateiviui, reptiliniam humanoidui su sparnais, kuris save vadina Kunigaikščiu Liuciferiu.

Akivaizdu, kad ten kur mes atsidūrėme, nėra Tėvo Karalystė, tai Mirusiųjų Karalystė arba Didysis Babilonas, kuris de-jure jau sugriautas. Bet nereikia pamiršti, jog Tėvo Karalystė mumyse yra, netgi ir tuo atveju, jeigu esame robotai-lavonai. Tačiau Jos nematome dėl blizgučiais iškreipto vaizdo, kurį mes pradėjome regėti dar Edemo sode, kai atsikandome vaisiaus nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio.

Masoniški stulpai simbolizuoja vogtą Visatą

Man patinka mažiau populiari nuomonė, kad šio laikotarpio, kurį Vedų tradicija vadina KaliJuga arba geležies amžius, iš viso neturėjo būti. Kad tai, kur mes dabar gyvename visatos mastu yra anomalija. Tai yra klaida arba maištas. Satja (aukso), treta (sidabro), dvapara (vario), kali (geležies) erų-jugų ciklas yra šiek tiek iškreiptas, o klaida dabar yra beveik jau likviduota, kai Saulės sistema, besisukdama aplink galaktikos centrą įėjo į vadinamąjį įkrautų fotonų lauką.

Klaida susiveda į tai, jog kažkada, prieš 10-12 tūkst.  metų tam tikros maištaujančios jėgos Visatoje gerokai viršijo savo įgaliojimus. Jos pastatė save į lygias pozicijas su Kūrėju, mūsų monitorių laidus prijungė prie savo procesorių ir tokiu būdu aptemdė žmonių protus, iškreipė realų vaizdą. Dvi kolonos masoniškoje simbolikoje reiškia ne Jin ir Jan energijas, bet maištą prieš Dievą. Šis simbolis nėra toks paprastas, kad galima būtų jį suvokti nedviprasmiškai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad du stulpai, tai kaip du banginiai, reiškiantys kad Visatos variklis - priešingų polių magnetizmas. Tai tiesa. Tačiau tikrasis Dievas-Kūrėjas lieka įkalintas tarp kolonų, o išaukštinamas vienaakis ciklopas piramidės viršuje. Tai ir yra iliuzijų ir maišto dievas-reptilija, kuris nuolat stato piramidę - naująją pasaulio tvarką.

Iki viską matančios akies trikampyje ir nuo jos į visas puses sklindančių “saulės” spindulių nusidriekęs juodai-baltos mozaikos takas, simbolizuoja Visatos fraktalinį atkartojamumą. Iš tikrųjų virš jo puikuojasi Liuciferio akis, to kurio šviesa apakina ir kuris mato kiekvieną bei stato “pagerintą” pasaulį arba Babiloną. Taigi akivaizdu, jog masonų simbolika netiesiogiai simbolizuoja netikrą, iliuzinį pasaulį, kurio piramidės viršuje puikuojasi viską matanti blogio akis. Raidė “G” - God-Dievas, tai net tikrasis Tėvas-Kūrėjas. Ši raidė simbolizuoja maištininkų dievą, nes kaip sakė masonystės apaštalas Alisteris Crowley, masonai meldžiasi tik savo dievui.

Tokią prielaidą sutvirtina dar viena mintis. Jei slaptos organizacijos, tokios kaip masonai, tikėtų į Dievą-Tėvą, o jų simbolika iš tikrųjų atspindėtų tikrąją Visatos sandarą ir tikėjimą, tai nebūtų nei karų, nei epidemijų, nei bado, nei ekologinių katastrofų. Nes tie žmonės, kurie dalyvauja slaptose organizacijose, visados buvo ir yra valdžios struktūrose. Jei jie būtų tikrai nuo Dievo, žmonija eitų taikos keliu ir grįžtų prie savo ištakų. Dabar gi matome, kad viskas vyksta priešingai. 

Bet, teisingumo dėlei reikia pripažinti, jog Visatos sandaros paslaptis masoniškoje simbolikoje perteikta ganėtinai teisingai, tačiau labai meistriškai užmaskuota  sudėtingais simboliais. Tai reiškia, jog universumo mechanizmas buvo tiesiog grubiai nukopijuotas, o tikroji paslaptis užantspauduota septyniais atspaudais. Tai negyvos Visatos schema, kuri piešiama lyg koks mechanizmas su dantračiais ir liniuotėmis. Dabar tie antspaudai vienas po kito atplėšiami. Ir nebereikia sudėtingų simbolių, kad realiame gyvenime atpažintume paprastus dalykus.

Kodėl atėjo kiti ir ką jie čia pametė?

Vedų tradicija taip pat mums sako, kad tas vaizdelis, kuris yra mūsų galvose ir kurį mes matome prieš akis, yra klaidingas. Ir pagrindine priežastimi nurodoma ne žmogaus kaltė (kaip žydų-krikščionių tradicijose), bet ilgalaikiai natūralūs ciklai Satja, Treta Dvapara, Kali, per kuriuos Saulės sistema apsisuka aplink galaktikos centrą. Kali Juga yra tada, kai Saulė yra toliausiai nutolusi nuo artimiausios mums Juodosios Skylės. Tai kaip ir pavasaris, vasara, ruduo, žiema, šie astrologiniai ciklai realūs, tačiau jų sureikšminti per daug nereikėtų. Bet vertėtų nepamiršti kitko, kad kaip danguje, taip ir ant žemės. Tai yra kvantinis procesų atsikartojamumo principas.

Taip pat mes žinome, jog žiemos gali būti šaltos arba šiltos ir tai priklauso nuo įvairiausių faktorių. Kažkada atėjo metas, kai prieš eilinę galaktikos žiemą į vieną krūvą sukrito daug negatyvių aplinkybių, o jas pritraukė tam tikras tuo metu buvęs bendras žmonijos ir/ar planetos (o gal ir visos Saulės sistemos) vibracinis spektras, kuris iki šios dienos nėra niekur išnykęs. Antraip mes būtume laisvi. Kaip tai tiksliai buvo, sunku pasakyti, bet faktas yra tai, jog tuo momentu pasinaudojo vadinamieji KITI aliens’ai. Jau rašant šitą tekstą man atėjo mintis, jog šitie aliens’ai patys užkibo ant to paties kabliuko, kaip ir žmogus - emocionalumo energijų ir lemiamu momentu nesugebėjo jų suvaldyti. Bet apie tai šiek tiek vėliau.

Šitų aliens’ų tikroji paskirtis, kaip ir žmonių - Dieviška. Ne veltui uždraustojoje Enocho knygoje jie buvo pavadinti Dievo sūnumis, sargybiniais, stebėtojais. Tai buvo savotiška tarpplanetinė saugos tarnyba (jeigu taip galima išsireikšti), kurios paskirtis - prižiūrėti besivystančias civilizacijas. Šie aliens’ai neturėjo teisės kištis į vystymosi procesus, o tik jį prižiūrėti, kaip stebėtojai, arba kaip policijos pajėgos, kad būtų laikomasi tam tikros Kūrėjo nustatytos tvarkos. Kai kurie ufologai tyrinėtojai teigia, kad jie turėjo savų problemų - neišvystytą emocinį kūną. Tuo tarpu mentalinis ir eterinis kūnai buvo per smarkiai išbujoję. Jie buvo išmintingai šaltakraujiški ir teisingi Dievo akyse. Todėl jiems buvo pavesta prižiūrėti kitus humanoidus, pas kuriuos emocinis kūnas arba per daug išsivystęs, arba nesuvaldomas. Kitaip tariant, tokios būtybės, kurios negalėdavo pilnai savęs kontroliuoti energijų sraute, reikalavo priežiūros ir prievaizdų. Tokius humanoidus ne tik reikėdavo prižiūrėti, bet ir mokyti dorovės ir pagarbos kosminiams įstatymams.

Tie aliens’ai (paveikslėlyje - šumerų lentelėse minimų anunakių motina “En”; jos galva - kaip driežo) iš tikrųjų atrodė tobuli kaip dievai. Bet tuo pačiu jie buvo ir yra nesukalbami, šaltakraujiškai gudrūs programų administratoriai, kurie nepasiduoda jokiai lyrikai.

Sunku dabar pasakyti, koks buvo tikrasis jųjų maišto motyvas, tik faktas yra tas, kad galimo “karinio pučo” pradžia sutapo su Kali Jugos pradžia ir tai Saulės sistemai galaktinę žiemą padarė nepalyginamai sunkesnę nei įprasta. Ką gali žinoti, gal tai prasidėjo ne žiemą, bet jau nuo pirmosios rudens dienos.

Tačiau Pradžios knygos 6 skyriaus 1 dalies žodžiai verčia suabejoti, ar tie ateiviai iš tikrųjų buvo tokie jau šaltakraujai ir nepažeidžiami. “Kai žemėje žmonės pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterys, Dievo sūnūs,  žiūrėdami į jas, matė, kokios jos buvo gražios, ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios jiems patiko”. Tie patys žodžiai minimi ir Enocho knygoje bei gnostikų apokrifuose. Šiame Senojo Testamento apokrife Jie (puolę angelai) dar yra vadinami sargais arba stebėtojais. Vadinasi, būdami neutraliais stebėtojais, jie mokėjo vertinti grožį. Sunku dabar pasakyti, kaip jie paslydo ant banano žievės, tačiau faktas kaip blynas. Pradžios knygos 6 skyrius mums tiesiai šviesiai sako apie tai, kad jie nesuvaldė savo emocijų (žemiškos kundalini energijos) ir dėl to ryžosi su žemės moterimis atlikti stulbinantį lytinį aktą. Tai sako, kad šitie aliens’ai, turėdami, kaip Enocho knygoje sakoma, Dievišką  išmintį ir žinojimą, vis dėl to neišlaikė drausmės ir Visatos mastu atliko neleistiną veiksmą bei pažeidė kosminius įstatymus.

 Taigi, maišto motyvas galėjo būti dvejopas. Pirma - jie, neturėdami išvystyto emocinio kūno, todėl nesugebėjo suvaldyti žemiškų energijų. Antra - už jų stovėjo kitos jėgos, kurios, siekdamos savo tikslų, pastaruosius pakurstė pulti į nuodėmę su žmogaus dukterimis. Elizabeth Clare Prophet rašo, kad galėjo būti dvi puolimo prieš Žemę bangos, nes Senajame Testamente ir apokrifuose minimos dvi angelų ir žmonių hibridinių palikuonių rūšys: Nifilimai ir Refilimai. Antrieji žemėje esą jau buvo, kai Dangaus sūnums žemės moterys pradėjo gimdyti pabaisas Nefilimus. Apie tai rašo Pradžios knygos 6 skyriaus 4 posmas: “Tomis dienomis, - kaip ir vėliau, - kai Dievo sūnūs susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai”. “Milžinai” čia reikia suprasti ne tiesiogiai. Gal būt vienas kitas iš jų buvo didelio ūgio, lyginant su vietiniais, nes semitų genčių vyrai ūgiu nepasižymėdavo. Didybė reiškė ir tam tikrą tuometinį socialinį statusą. Arba jie turėjo būti karvedžiai, arba žiniai, arba karaliai.  “Senovės galiūnai, garsūs vyrai” - ko gero tai ir reiškia. Prielaida, kad dar iki Didžiojo Tvano mus aplankė ne viena ateivių delegacija, rodo ir archeologiniai kasinėjimai nuo Egipto iki Mesopotamijos. Vadinasi procesas buvo ne vienkartinis, o pastovus ir tęstinis, trunkantis, ko gero, iki šių dienų.

 Šio maišto pasekmėje Saulės sistema prarado vieną planetą, vos neprarado Marso, o Žemė ir toliau lieka paskutine mūšio arena. Ir tai yra apdainuota viso pasaulio tautų pasakose bei padavimuose. Nereikia pamiršti ir tai, jog tie aliens’ai-KITI yra taip pat mūsų pačių dalis, nes mes savyje atkartojame Visatą. Šie KITI ir mes vieni kitus atradome ir pritraukėme, nes turėjome bendrų neišspręstų dvasinių reikalų. Tačiau tai nekeičia esmės ir nenuima atsakomybės nei juo jų, nei nuo mūsų. Žinoma, teismas pasakytų, jog didesnė atsakomybė prieš Dievą krenta ant ateivių pečių, nes jie pradėjo pirmi. Ir nesvarbu, ar jie tai padarė pakurstyti dar KITŲ, ar patys sugalvojo.

Mūsų pagrindinė bėda - vibracija, kuri pritraukė nelaimę buvo ta, kad iki-edeminiame laikotarpyje, mums trūko savybių, kurias turėjo aliens’ai - t.y. šalto proto, žinių, strateginio mąstymo, analizės. Kitaip tariant, mums trūko pažinimo meno ir kosminio budrumo, t.y. gebėjimo atpažinti ir valdyti energijas. Tačiau menas pažinti mums būtų buvęs duotas per tolesnę evoliuciją be tokių baisų sukrėtimų, kuriuos patyrėme po Edemo. Juo labiau, kad Dievas mus jau ir taip yra apdovanojęs ir šaltu protu, ir jausmais. Bet visa tai mumyse turėjo atsiskleisti labiau elegantišku būdu, negu, kad įvyko.

Įvairių interpretacijų kas gi iš tikrųjų įvyko Edemo sode ir kur apskritai buvo tas nuostabus vaismedžiais apsodintas parkas, yra šimtai. Pavyzdžiui Zulų gentis tiki, kad Edemo sodas buvo Afrika. Ir, anot afrikiečių legendos, buvo tokie laikai, kai žmonės gyveno sočiai, laimingai ir garbino vieną Dievą. Tačiau kartą atsitiko baisus dalykas: iš dangaus ėmė leistis kalbančios gyvatės ir gundė žmonių moteris. Ir tada žmonės prarado tikėjimą, kad Dievas yra žmogaus viduje ir ėmė garbinti dangaus dievus, atvykusius iš Sirijaus sistemos. O moterys, kurios susidėjo su kalbančiomis reptilijomis visos buvo nekaltos, tačiau pagimdė monstrus, kuriuos Afrikos gentys vadino Čitauri. Ir atseit šie monstrai vėliau tapo genčių vadais ir šamanais dėl jų ryšio su dievais. Šie išsigimėliai-valdovai davė žmonijai naujus mokymus, kaip pažinti gėrį ir blogį, o išrinktiesiems atskleidė paslaptis apie dangaus šviesulių judėjimą. Jie išmokė žmones pasidaryti įrankius ir dirbti žemę, Taip pat išmokė išdirbti auksą, gaminti papuošalus bei ginklus. Ir nuo to laiko prasidėjo kaimyninių genčių karai, ligos ir visokios nelaimės.

Kur gi ši istorija man girdėta? Šumerų Anunakiai? Dievo Anu sūnūs Enlilis ir Enkis  simbolizavo gėrį ir blogį, dviejų prieštaraujančių energijų magnetizmą, kuris šumerų lentelėse ir masoniškoje simbolikoje vaizduojamas kaip reptilija-paukštis su dvejomis galvomis. Kažkodėl pas šumerus geras dievas Enkis pasivertė gyvate ir keršydamas broliui blogajam Enliliui, sugundė Ievą, kuri Edemo sode nuraškė obuolį nuo pažinimo medžio ir jį kartu su Adomu valgė. Tuo tarpu Enlilis buvo piktas sodo saugotojas, nenorėjęs, kad žmonės taptų “kaip lygūs mums” arba “kaip dievai.

Šiaip aš nelabai noriu tikėti šumerų kultūros tyrinėtojo Zacharijaus Sitčeno versija, kad anunakiai į žemę atskrido aukso ir norėdami palengvinti sau darbą, išvedė žmogaus rasę. Man atrodo, kad buvo šiek tiek kitaip. Jie, anunakiai, tie patys Biblijoje minimi milžinai, Enocho knygoje pavadinti puolusiais angelais iš tikrųjų žmogaus rasės nesukūrė, jie ją tiesiog “patobulino” pagal savo supratimą. Jie tiesiog žmogaus psichiką pajungė sau. Iki anunakių atėjimo į Žemę žmonės, pasak kito šaltinio - Zulų genties šamano Credo Mutwos, žmonės joje gyveno ir gyveno labai laimingai. 

 Centrinėje Amerikoje gyva yra Sparnuotosios Gyvatės Kvetzalcoutl’o (Quetzalcoatl) legenda. Šis padaras atėjo iš paralelinių pasaulių ir neva davė žmonėms išmintį, tačiau pareikalavo aukų - jaunų moterų. Sparnuota gyvatė yra ir baltų mitologijoje. Ji užstoja lietaus vandenį, tada įsiviešpatauja sausra. Matyt buvo turima omenyje dvasinė sausrą. Mitas sako, kad sparnuotos gyvatės pavidalu velnias pavagia dievaičio Perkūno griaustinio instrumentą, todėl septynerius metus žemė trokšta lietaus. Kai Perkūnas atgauna griaudimo instrumentą ir juo sugriau­džia, sparnuota gyvatė krinta negyva, pasipila lietus ir atgaivina išdžiū­vusią žemę. Mitologiniai pasakojimai apie sparnuotas gyvates baltų kultūroje susieti su velniu. Ta pati reptilija, kurią mes vadiname aitvaru, slavų tautosakoje vadinama “zmej” (gyvatė). Na ir reikėtų paminėti patį svarbiausią Enocho knygos ir Biblijos 6 skyriaus lietuviškąją versiją - “Eglę žalčių karalienę”. Esu tikras, kad šioje pasakoje aprašomi tikri įvykiai, tik apvilkti tų laikų žmonėms suprantamais simboliais. Nes pagal N. Vėliaus interpretaciją, Žilvinas tokiu atveju tampa kunigu, jis gali būti ir velnias, kuris taip pat priklausė tai požeminei (anapusinei) sferai.

 Na ir kodėl dabar aš pradėjau apie taurius dalykus - mokslą, žinias, Visatą, Edemą ir baigiau gyvatėmis? Kai aš pirmą kartą, išklausęs David Icke paskaitų sužinojau apie tas reptilijas, man atvirai pasakius pasidarė negera. Pagalvojau, kad Icke’as tikrai išprotėjęs. Kaip gali žmogui į galvą šauti tokia idiotiška mintis, kad visas dabartinis valdantysis elitas yra anunakių ir nifilimų-refilimų (kitaip sakant gyvačių) palikuonys.

 Kaip gali gyvatės patekti į žmogaus kailį? Jei anksčiau nebuvo aišku, tai dabar visa tai galima paaiškinti moksliškai ir paprastai. Tai genų inžinerija. Jei dabar žmogus gali išvesti genetiškai modifikuotus augalus. Tai kodėl nebuvo įmanoma išvesti genetiškai modifikuotų žmonių? Egiptiečių ir šumerų raižiniuose yra net pavaizduota kaip visa tai vyko.

Buvo laikai, kai tie aliens’ai valdė ir valgė žmones pakankamai atvirai, nesislėpdami savo tikrojo veido. Bet švento Jurgio pavyzdžio įkvėpti (tai irgi geras simbolis) žmonės ėmė juos žudyti. Juk žaltys “Eglėje žalčių karalienėje” taip pat buvo nužudytas. Tada jie “išėjo į pogrindį” (iš mūsų matomo spektro), išvesdami savąją žmogaus ir ateivio hibridinę rūšį -  Refilimus, o po to ir Nifilimus. Pastarieji, būdami pusiau žmonės, pusiau “dievai”, tapo genčių ir valstybių vadovais bei dvasiniais lyderiais, nes turėjo žinojimą apie Visatos paslaptis ir ryšį su dievais. Tuo tarpu žinojimas buvo iš Žmogaus pavogtas, o jam pakištas neteisingas, iškreiptas filmas. Dievas juos Enocho knygoje yra palaidojęs gyvus ir pavertęs piktomis dvasiomis. Jie Enocho Dievo yra pasmerkti amžinai kančiai - žudyti vienas kitą, todėl visais laikais tautų valdovai kariavo, nusinešdami milijonus nekaltų gyvybių. O jų pačių likimai, kaip taisyklė, susiklostydavo dramatiškai ir klaikiai. Mūsų laikais ginklais kariaujama nedaug. Šiais laikais sukeliamos pandemijos, kuriamos vakcinos ir ekonominės krizės. Kaip ir tada, taip ir dabar jie mano, jog žmonių ant svieto gyvena per daug, todėl juos reikia naikinti. 

Šita hibridinė rūšis per amžių amžius stengėsi išsaugoti savo venose karališką (ateivišką) mėlyną kraują, jie ir toliau stato Didįjį Babiloną, naująją pasaulio tvarką. Jie mano, kad mūsų pasaulyje yra per daug, kad mes nepagrįstai daug norime. Šitų biblijinių milžinų palikuonys ir toliau stengiasi žinias slėpti po sudėtingumo skraiste. Tuo tarpu, kai viskas yra ganėtinai paprasta.

Toliau galima skaityti tik tiems, kam jau yra 18 metų

Žinoma, aš nepasitikėjau D.Icke papasakota reptiline elito kilmės versija ir atlikau savo tyrimą. Dabar, mano akimis žiūrint, atrodo, kad D.Icke buvo teisus beveik 70-80 proc. Iš tikrųjų, nemaža dalis buvusių monarchų Europoje ir Azijoje prieš kelis šimtus metų vėliau perėjo į slaptas organizacijas ir tapo bankų, firmų bei valstybių administratoriais. Jie iš esmės yra ne reptilijos, kaip, kad sako D.Icke ir taip, kaip mes tą suprantame. Jie visi yra žmonės, tačiau panašesnį į vaikščiojančius lavonus-golemus. Tai kūnas, kuriuose siela yra atsisakiusi Dievo maisto. Ir greičiausiai tos sielos vietą yra užvaldę reptilinio tipo mąstymą turintys KITI, kurie veikia iš už mums matomo elektromagnetinio spektro širmos.

Kaip jau minėjau, slaptų organizacijų simbolikoje figūruoja negyvos nukopijuotos Visatos schemos. Taip pat jų simbolikoje apstu įvairiausių driežų su sparnais ir gyvačių su ragais. Tai yra vogtos Visatos simbolika. Ši simbolika taip pat pabrėžia ir kraujo linijas.

Kraujo linija aristokratų ir monarchų bendruomenėse (ir Europoje, ir Azijoje) palaikoma ne itin tradiciniu ir ne visai mums suprantamu būdu. Moterys pastoja “nuo dvasios”, po savotiško inkubo akto. Inkubo - reiškia lytinį aktą su ne žemiškos kilmės būtybe pakitusios sąmonės būsenoje. Negaliu sakyti, kad visų monarchų moterys, norėdamos susilaukti palikuonių iki šiol atlieka lytinius aktus su demonais. Bet, kad yra tokie atvejai aprašyti literatūroje - taip pat faktas. Ir nemanau, kad tokie aprašymai gimė tuščioje vietoje.  Kad būtų aiškiau įsivaizduoti kaip visa tai vyksta, prisiminkime Romano Polanskio filmą “Rozmari kūdikis”. (Vaizdo nuomos punktuose jis yra).

Kalbant apie aristokratų santuokas, tai iš istorijos puikiai žinome, kad ten vadinama meilė ir laiminga santuoka beveik neegzistuoja. Partneriai parenkami. Nieko neįprasto čia nėra. Regimoje plotmėje partneris gali atrodyti kaip vyras. Jis ir atrodo kaip vyras. Tačiau dėl kraujomaišos baimės kai kuriose Vakarų Europos aukštuomenės dinastijose buvo atliekami tam tikri maginiai ritualai, pavyzdžiui geriamas gyvų žmonių, vaikų kraujas. Atliekant ritualus, pasitelkiamos dvasinės būtybės iš “astralinio plano”, kurios, ekstazės metu vizualizuojasi kaip reptilijos su sparnais (žr. minėtą R.Polanskio filmą). Iš esmės vyras golemas duoda tik vyrišką sėklą, o jai energijos suteikia ir visą kitą atlieka tas aliens’as, esantis už įprasto regimumo ribų. Savo ruožtu tas demonas-ateivis nemato žmogaus, taip, kaip mes jį matom. Jis mato tik tą mūsų biolauko dalį, kuri atitinka jojo pačio energetiką, t.y. vibracijų spektrą. O tai žemas ir grubus diapazonas, kurį žmogus, norėdamas atlikti inkubą, dar turi pasiekti. Tokia būsena atsiranda keliais būdais: per kankinimą arba atliekant tam tikrus ritualus (nekaltų vaikų kankinimas, žudymas ir pan.), arba sąmoningai gyvenant pasišlykštėjimo vertą gyvenimo būdą. Dauguma valdovų ir vadovu iš tikrųjų nėra visiškai tokie patys žmonės kaip mes, nors biologinė sandara - tokia pati. Šita rūšis yra tam tikri “biologiniai-elektrogagnetiniai langai”, per kuriuos į mūsų regimą pasaulį žiūri nematomos būtybės. Tai tipiškas apsėdimas. Vienu tuo pačiu kūnu naudojasi ir įprastas žmogus, ir būtybė iš anapus.

Pavyzdys kad ir toks: princas prieš medaus naktį su princese, privalo nužudyti kelis šimtus nekaltų žmonių kovos lauke, arba paaukoti juos kitais būdais. Tam, kad inkubo aktas būtų dar “kokybiškesnis”, vienas iš partnerių gali užleisti savo kūną demonui. Tuomet tas aliens’as moterį matys žmogaus akimis, o moteris matys reptiliją su sparnais. Žodžiu, variantų gali būti labai  įvairių, bet faktas yra tai, kad susilieja du biolaukai, dvi virtualiosios DNR dalys. Žmogaus ir reptilijos. Prisiminkime beveik viso pasaulio tautų pasakose minimas karalaites, kurias pavogdavo drakonai. Jei toks kilmingas aristokratas ir monarchas vėliau atsiveda palikuoniu su normaliais žmonėmis, prarandamas kraujo ryšys ir mėlynas kraujas tampa nebe mėlynu. Tai ką aš pasakoju - yra to paties nekalto prasidėjimo atvirkštinė versija.

Kai 18-19 amžiuose griuvo monarchijos, tos pačios “giminystės pratęsimo” tradicijos buvo tęsiamos masonų ložėse ir panašiose slaptose organizacijose. Ir dabar galima internete rasti daug nuorodų į tai, kad pavyzdžiui Bavarijos iliuminatai, kilę ne tik iš meravingų, bet ir iš žydų levitų klano, o Bušų (tėvo iš sūnaus) tolimas prosenelis buvo liūdnai pagarsėjęs meravingas, tamplierius Gotfridas Bulonietis.

Šie vaikinai iš pasaulio vyriausybių, korporacijų ir bankų šiandien nė kiek nesibaido savo tamsios praeities. Jie viešai rengia satanistines orgijas “bohemiškose giraitėse”. Jie “užsako muziką” ir mums nurodo kuo turime tikėti ir kuo ne, kur yra pasaulio ribos. Šita kosminių šiukšlių, arba kaip Kristus sakė “angių išperų” padermė šiandien, per žiniasklaidą, per švietimo sistemą, per kultūrą, politiką religijas ir mokslą mums nurodo kam turim žinoti ir ko neturim žinoti. Jie taip pat sprendžia kam gyventi, o kam negyventi. Kas jiems suteikė tokus įgaliojimus?

Ir šiandien mes turim ką turim. Teisti ir smerkti Jų mes negalime, antraip suteiksime jiems energijos toliau daryti niekšybes. Žinoma, jie mums davė gėrio ir blogio pažinimą, religijas, valstybes, žinias, pinigus, išmokė gaminti ginklus ir papuošalus, bet atėmė iš mūsų tikrą žinojimą apie save ir planetą. Mes sumokėjome už savo naivumą ir patiklumą per didelę kaina. Ir mes to nenusipelnėme. Dabar metas viską susigrąžinti su kaupu. Ir pats Dievas, pati Visata dabar yra mūsų pusėje. Energijos teisybei atstatyti dabar ypatingai palankios.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad visa tai pasakos. Bet neskubėkime vertint. Aš irgi iš pradžių netikėjau, kol nepradėjau gilintis. Ir prieš daug metų pradėjau nuo paprasto klausimo: kodėl kvantinė teorija nedėstoma vaikams trečioje klasėse. O dabar prisikasiau iki tų gyvačių ir driežų. Tačiau protas tuo dar nenori patikėti. Ir jeigu atsiras bent vienas patikimas argumentas, kad taip nebuvo ir to nėra, aš norėčiau tuo patikėti. O gal ir ne. Laikas parodys.

Patiko (7)

Rodyk draugams

Komentarai įrašui “Kosminis sąmokslas atskleistas”
 1. erika rašė:

  saunuolis, Gintarai:) puikiai viska aprasete..net nera ka komentuoti…pamazu vaizdas vis labiau ryskeja…bet ko mums tiketis ateityje, kokie elito planai…kaip galetume apsisaugoti, kaip elgtis, ka turetume ar galetume daryti??? taigi dar yra daug klausimu, i kuriuos reikia rasti atsakymus:)..manau, kad as jau beveik tuos atsakymus radau…tik jie labai iskrypsta is mums visiems iprasto konteksto ir nera labai placiai propaguojami kaip iprastos samokslo teorijos..beto nezinau ar jie teisingi, gal taip atrodo tik man…idomu ar siektiek pasidomeje mano Jums nurodytais saltiniais surastumete panasius atsakymus…labai noreciau su jumis susisiekti el.pastu ar per skype…parekomenduociau jums kelis linkus…nes jeigu ir jus tai suprastumete kaip as, vadinasi butu daug didesne tikimybe, kad rastas atsakymas artimas tiesai:)

 2. klajūnas rašė:

  Sąmokslas prieš žmogų arba žmoniją yra faktas. Nors man asmeniškai klausimas ar šis sąmokslas jau baigėsi ir mes gyvename planetoje, kurioje šis sąmokslas jau seniai įvykęs faktas, ar sąmokslo vykdymas dar tik prasideda - neatsakytas.

  Nebūčiau linkęs tikėti istoriniais mitologiniais religiniais paaiškinimais. Šį sąmokslą laikau daugiau technologiniu, o šio sąmokslo vykdytojų, valdančiosios klasės, lyginimas su įvairiais žvėrimis, dievais, ateiviais yra ribotos perspektyvos ir vaizdingo simbolinio mąstymo produktas. Metaforizacija gali būti labai paprasta, buitinė. Žiaurų žmogų žvėrim arba niekšą gyvate pavadindavo remdamiesi paprastu buitiniu palyginimu: žvėris iš tikro žiaurus, todėl žiauriai besielgiantį žmogų galima perkeltine prasme irgi vadinti žvėrimi. Gyvatė klastinga todėl, kad ją iš tikro sunku pastebėti ir ji gali padaryti “niekšybę”. Šitą paprastą žmogaus apibūdinimo simboliką galima mitologizuoti ar sureliginti ir paversti alegoriniais pasakojimais ir projektuoti juos į kokius nors žmones ar sluoksnius.

  Žmonės vykdantys (įvykdę) sąmokslą iš tikro yra žvėrys, “reptilijos”, šitą žodį vartojant kaip keiksmažodį. Dėl šių žvėrių ambicijų visa planeta iš tikro gali virsti (jeigu dar nevirto) “lavonų” planeta, vaikštančiais lavonais vadinant su psichotronine technika valdomus zombius, kurie yra ir tokie kaip visi žmonės, bet tuo pačiu juos galima valdyti kaip robotus, su kompiuteriu. Turėjau progą patirti kas yra būtent šitoks sąmokslas prieš žmogų. Nemananau, kad dėmesio nukreipimas į praeitį, kuri duota mums alegorinių tekstų pavidalų yra produktyvus. Technologinius sąmokslus manau reikėtų spręsti technologinėmis priemonėmis ir remiantis gera žmonių valia.

  Pagrindinė reptilijų klasės paslaptis yra ta, kad jie žino arba visą arba dalį žmogaus paslapties (kurios užtenka psichotroniniam valdymui), bet šį žinojimą slepia nuo žmonijos. Daug dalykų, kurie vis dar laikomi fantastinėmis jau seniai realybė. Sąmonę galima sujungti su kompiuteriu ir ją valdyti. Tai iš tikro spjūvis į veidą ne tik žmogui, bet ir pačiam Dievui.

  Niekšiškiausia šio sąmokslo dalis yra niekšybė, kai žmogaus nukenksminimui, kad negalėtų priešintis ir būtų lengviau masę valdyti, yra psichotroninė lobotomija, su kuria užblokuojamas protas ir žmogus tegali naudotis tik keliais procentais savo tikrų sugebėjimų - tai yra pagrindinė priemonė kaip žmogus atskiriamas nuo Dieviškos tiesos - žinojimo apie save ir pasaulį.

  Aš nesu optimistas ir matau labai mažai galimybių priešintis technologiniam sąmokslui prieš žmoniją.

 3. erika rašė:

  “Aš nesu optimistas ir matau labai mažai galimybių priešintis technologiniam sąmokslui prieš žmoniją.”
  to klajunas
  o jus pabandykite pazvelgti i tai kiek kitokiu kampu…kaip sako vienas rusu priezodis…tupikovix situacij nebivajet, jest tolko tupikovoje mishlenije…..jeigu nejausit neigiamu emociju sioje situacijoje..ir Jums nuosirdziai parups gauti atsakyma, ka galiu padaryti..manau tikrai atsakyma gausit..:) belsk ir bus atidaryta:) ..zmogus tikrai nera toks bejegis, kaip bando mums parodyti pasaulio ‘elitas”..o gal Jums tiesiog patinka pakliuvus i elito spastus suktis uzburtam rate ir savo pasipiktinimais, niekinimais, nusivylimais ir baimemis “maitinti” “technologini samoksla”:)
  p.s Jus samokslo teorijos traktavimas irgi labai idomus:)

 4. klajūnas rašė:

  to erika
  “Aš nesu optimistas ir matau labai mažai galimybių priešintis technologiniam sąmokslui prieš žmoniją.”
  Mažai ar daug galimybių yra vertinimas, o jis gali būti pagrįstas ne tik jausmais, bet ir objektyviais kriterijais. Mano pesimizmas kyla iš vertinimo, o ne iš jūsų išvardintų dalykų.

  “savo pasipiktinimais, niekinimais, nusivylimais ir baimemis “maitinti” “technologini samoksla””
  Mano nuomonė yra labai aiškiai pasakyta: “Technologinius sąmokslus manau reikėtų spręsti technologinėmis priemonėmis ir remiantis gera žmonių valia.”

  Nors ir sakiau, kad pesimistas, bet bet tikrai ne toks, kuris nemato jokios net teorinės perspektyvos. Bet manau reikėtų remtis mokslu ir žmonių ryžtu keisti pasaulį. Technologinio sąmokslo “maitinti” nesiruošiu - aš ieškau galimybių.

  Neįsitikinęs, kad simbolinė kalba, alegorijos, religiniai mitologiniai paaiškinimai ir jų perkeltinės prasmės interpretavimas “moksliškai” ir suteikiant tiesioginės empirinės tikrovės statusą geriau mobilizuotų žmonių sąmonę, nei šiuolaikinė racionali grynai mokslinė kritika be jokių alegorinių priemaišų.

  Neapykantos mobilizavimas perkeltinės prasmės vaizdiniais nemanau yra teisingas kelias, net jei neapykanta yra pagrįsta. Neapykanta užnuodija sąmonę, net jeigu ji nukreipta į “reptiliją”.

 5. erika rašė:

  “Bet manau reikėtų remtis mokslu ir žmonių ryžtu keisti pasaulį. Technologinio sąmokslo “maitinti” nesiruošiu - aš ieškau galimybių”
  o man atrodo, kad reikia ieskoti atsakymo praeityje…ka gali mokslas..tik patobulinti zmoniu susinaikinimo/islikimo priemones…arba kazka irodyti…nu irodys, kad yra Dievas arba nera ir kas is to…kaip A. Einsteinas karta paklaustas ar galima tiketis, kad kada nors viskas bus paaiskinta moksliskai, atsake: “taip, bet tai netures jokios prasmes”. Si savo atsakyma jis paaiskino taip: “jeigu jus norite Bethoveno Penktaja simfonija isreiksti matematinemis lygtimis, oro slegimo i ausies bugneli kreivemis, visa tai imanoma, taciau tai jau nebebus Bethoveno Penktoji simfonija”:)
  del jusu vertinimo objektyviu kriteriju, tai jusu kriterijai matyt yra daugiau materialus ir moksliski…galbut pabande i savo ivertintinima itraukti ir objektyvius dvasinius kriterijus, gautumet ir kitoki rezultata..bet kaip jau rasiau… galbut galima tiesiog pasibelsti ir gauti atsakyma, t.y apseiti be jokiu vertinimu…:) Zinoma kiekvienas laisvas rinktis - juk esame gave ypatingas dovanas is Kurejo- laisva valia, samone ir prota…

 6. erika rašė:

  del mokslo…mums iteigiama nuo vaikyste, kad mokslas tai pazinimas, kad tai auksciausia protingumo ir ismintingumo israiska, kad net jokia mintis niekada nebekiltu abejoti tuo mokslu…bet jeigu pabandyti kritiskai ivertinti ta moksla, kas tai, ar galima juo is tikro pasitiketi…kas per pazinimas tai yra realiai…tai suprantu, kad jokiu pazinimu cia nei is tolo nera…pvz. vienas mokslininkas teigia, kad skiepytis sveika, kitas irodineja, kad nesveika…dar galbut jie abu nupirkti..vienas atstovauja farmacininkams, o kitas gal turi koki savo ekologini versla…o mokslo gerbejui, belieka tik pasirinkti kuo TIKETI ar vienu mokslininku, ar kitu…ir nera jokiu pazinimu…nes pazinimas vyksta tada, kai pats pazisti, o ne tada , kai tau istaria stebuklinga fraze - taip nustate mokslas, kuria mus uzkoduoja nuo vaikystes, kad po to lengviau uz nosies vedzioti:) arba jusu minimos technologijos…sakykim gruzinu-rusu karas…nepaisant siu laiku aukstu technologiju, visokiu palydovu, viska filmuojanciu ir fiksuojanciu, niekas nezino kas ta kara pradejo…tiria visokios komisijos, kuriami filmai be pabaigos…o teisybe keikvienas supranta kaip nori..vienas nemegsta rusu, tai sako rusai pirmi uzpuole, kitam rusai patinka, sako gruzinai uzpuole..o tos jus minimos technologijos net nera pajegios atskleisti teisybe apie dalykus, kurie ivyko pries kelis metus…tai ka jau kalbeti apie istorinius ivykius vykusius pries simtus, tukstancius metu…ko galime tuomet tiketis is mokslininku-istoriku , ko yra vertas ju siulomas “pazinimas”???

 7. Gerbiamieji, dėl technologinės sąmokslo pusės, galiu sutikti su Klajūno mintimis. Kai, pavyzdžiui, yra sukuriamas koks nors eilinis IT stebuklas, mums praneša, kad tai pagerins gyvenimą. tai ir yra. Bet kiekvienu atveju, lazda turi antrą galą. Tos pačios technologijos, kurioms mums neva palengvina gyvenimą ir apsaugo nuo taip vadinamų teroristų, skirtos ir mūsų pačių kontrolei. Pamenate prieš 5-6 metus visus buvo ištikęs šokas, kai Australijoje rado nuo paukščių gripo nugaišusę gervę su smegenyse įmplantuota mikroschema. Kai ištytė tą mikroschemą civiliai, jie pamatė, kad tos gervės paskirtis buvo grynai karinė. Tačiau šiandien jau nieko nebestebina faktas, kai prieš savaitę mūsų laikraštis “Lietuvos žinios” praneša, jog kiekvienam namų augintiniui (šuniui ar katei) planuojama įsegti implantus-mikroschemas. Anglijoje tokiu būdu jau ženklinami ir benamiai. Ir viskas dėl gerovės? Jie kaip daro? Pirma sukuria dirbtiną problemą, kad galima būtų pateisinti tam tikrų technologijų reikalingumą. Nors iš tikrųjų tos technologijos vargu ar taip jau reikalingos.
  Spec tarnybos, kaip ne keista, labiausiai yra paskendusios mistikoje, negu paprasti žmonės. Pažiūrėkite per Google maps kaip atrodo naujasis saugumo departamento pastatas Viliuje, Pilaitėje. Tai juodas maltiečių kryžius su apskritimu viduje. Grynai okultinis simbolis. Tai pretenzijos į valdžią ir nuomonės diktatūrą. O ta mintis, kad mes esame JAV karinės pramonės IT korporacijoms bandymų poligonas, man taip pat abejonių nekelia.
  Kalbant apie tai ką daryti ir kaip su tuo kovoti - tai viešumas. Tą mes ir darom, taip kaip kiekvienas suprantame. Kiekvienas iš savo varpinių. Be to pats kosmosas šiuo metu yra mums palankus. Gyvatės jie, ar ne, šiaip jau nėra didelio skirtumo. David Icke visa tai labai sureikšmino. Gali būti Bet stop. Yra krūvos senovės Egipto piešinių ir Sumerų lentelių, kur grafiškai pavaizduota, kaip su žmonėmis buvo vykdomi genetiniai eksperimentai. Aš pasistengsiu tuos piešinius kitą kartą įdėti.

 8. klajūnas rašė:

  nereiketų painioti skirtingų dalykų - mokslo ir mokslininkų. Mokslas pvz. yra Einsteino reliatyvumo teorija, kvantine mechanika ir jos tikrai yra pažinimas. O dėl tikėjimo ar netikėjimo žmonėmis - kitas klausimas, visiškai nesusijęs su teorijomis. O isaiskinimai ar neisaiskinimai kas koki kara pradėjo ir t.t. yra politika, o ne mokslas.

  koks dar yra pažinimas be mokslo, jeigu mokslas ne pažinimas. Man šios savokos yra vienodos - mokslas yra pažinimas, o pažinimas yra mokslas. Nematau ka dar į šią lygybę būtų galima įstatyti (gal mitai=pažinimas, literatūrinė alegorija=pažinimas ir t.t.). Kad realybės alegoriją būtų galima sukurti, pirmiausiai turi darba padaryti empirinis racionalus protas, tik tada žinias galima versti į simbolių ir alegorijų kalbą. bet ar tokia kalba reikalinga, ar ji pranašesnė už lygtį, kažką geriau išreiškia?

  Tokia kalba tėra paprastų žmonių sąmonės mobilizavimo ir valdymo kalba, kuri dažnai net neskatina pačiam pažinti ir pririša žmogų prie žodžio.

 9. erika rašė:

  “nereiketų painioti skirtingų dalykų - mokslo ir mokslininkų..”
  to klajunas
  sakykit o ar jie nera supainioti..ar jie yra kaip nors atskirti..stebuklinga fraze - mokslas nustate, mokslininkai istyre ir visa banda net nesusimastydama keliauja paskui…ir niekam tai neuzkliuna…taip pat manau, kad niekur kitur nera tiek intrigu, purvo, nesvariu zaidimu, ideju vagysciu, neissaiskintu, netiketu mirciu kiek mokslineje terpeje…siek tiek pasigilinus, pamatai, kad pries mokslines intrigas visi vatikanai su popieziais ir kunigais pedofilais atrodo tik nekalti avineliai:) visas skirtumas, kad apie mokslines intrigas ziniasklaida nerekia isteriskai ant kiekvieno kampo…nes paskui vergai nustos mokslu tiketi:)
  koks dar gali buti nemokslinis pazinimas…sakykim mano asmeninis pazinimas..kiekvieno individo asmeninis pazinimas, t.y patyrimas , isgyvenimas…
  kurio sakykim ta reliatyvumo teorija nesugeba paaiskinti..bet man nesvarbu…nes tai mano pacios isgyventa patirtis…ir tuomet gaunasi, kad arba Jusu minima realiatyvumo teorija klaidinga, arba nepilna, dar nesubrendusi iki procesu, vykstanciu aplink mus…mano nuomone mokslas dar labai jaunas ir negalima remtis vien tik “atsilikusiu” nuo gyvenimo mokslu:)

 10. erika rašė:

  to klajunas
  idomu, o kaip jus moksliskai paaiskintumete toki reiskini…labai daznai zydu tauta irgi sutapatinama su samoklininkais…galima butu sakyti, kad jai priskiriama ypatinga samokslininku palaikymo role..is jos kile didele dalimi visi samokslininkai, kaip sakoma zydai valdo pasauli…bet kita vertus pagal savo religinguma, jie atrodo lyg gyventu giliuose viduramziuose… religija - opium dlia naroda..religija- tik “durniams”, bet kodel tada tie “durniai” valdo visus finasus, visas stambiausias korporacijas, tarp mokslininku ir nobelio premijos lauretu ju skaicius irgi didziausias..sabai, koseriniai maistai, apranga, plaukai, moteru skutimasis plikai?? kam visa tai? kaip tai padeda valdyti pasauli? kaip visa tai paaiskina reliatyvumo teorija??? sakykim piramides virsuneje ispazistamos jau kitokios vertybes ,ne judaizmas.. judaizmas arba kokia krikscionybes pakraipa daznai tik elito kauke…atliekami visokie garbinimo ritualai, vartojama daugybe simboliu…nors mokslas neigia tokiu procesu poveiki…tai logiskai galvojant arba samokslininkai kvaili, arba mokslas kvailas…ir dar atkreipsiu jusu demesi, i tai o kas stovi uz mokslo…kas tampo mokslo virvutes..argi ne tie patys samokslininkai:)

 11. erika rašė:

  siap prisiminiau ir viena antisamokslo teorija…jeigu yra dvi zuvys akvariume, tai jos trapusavyje pykstasi…t.y savyje esancia agresija, nukreipia viena i kita…jeigu idedamas stiklas ir uz stiklo ileidziama kita zuvis, tai tos dvi susivienija ir savo agresija jau skleidzia ne viena i kita, bet i ta esancia uz stiklo…tas yra ir musu gyvenime..visada surandamas preisas isoreje - rusai, teroristai, arabai, zydai, amerikieciai..tada visa agresija nukreipiama i isorini priesa…o viduje slyginai ramiau…galima tylai vogti, prichvatizuoti ir pan… taigi remiantis sia teorija, samokslininkai negali nieko zmonijai padaryti…nes mes ju priesas..jie savo agresija nukreipe i mus…mus sunaikinus, ju irgi lauktu zutis, nes agresijos kiekis pas juos dar didesnis, nei pas eilinius zmogelius ir nebeturedami prieso jie neisvengiamai sunaikintu vienas kita…t.y gyvete surytu save…ir jie turetu tai puikiai suprasti:) todel viskas kas vyksta aplinkui yra tik siekimas isprovokuoti mus neigiamom emocijom ir tiek…ir reikia ieskoti atsakymo…kodel..kodel jiems tai naudinga, kodel butent dabar tie prosecai yra labai aktyvus…ko jie siekia is tikruju…:)

 12. erika rašė:

  dar prisiminaiu ir viena antisamokslo teorija…jeigu akvariume gyvena dvi zuvys, jos pradeda pyktis…jeigu atskirti akvariuma stiklu ir uz stiklo paleisti trecia, tai tos dvi zuvys, susivienija ir nustoja pyktis, o savyje esancia agresija nukreipia i zuvi uz stiklo….todel valdyti mases yra lengviausia, kai surandamas preisas, esantis isoreje…rusai, teroristai, arabai, zydai, amerikieciai ir t.t. tada viduje galima vogti, prichvatizuoti ir pan….nes minios agresija nukreipta i i isorini preisa…remiantis sia teorija..samokslininkai negali sunaikinti zmonijos, nes mes ju priesas, ju agresija nukreipta i mus…jeigu zmonija butu sunaikinta, tai samokslininku irgi lauktu neisvengiama zutis…nes pas juos vidines agresijos kiekis dar didesnis nei pas eilinius piliecius…t.y gyvate surytu pati save…jie puikiai ismano siuos procesus ir tai zino…todel tikrasis ju tikslas gali buti visai kitoks nei skleidzia samokslo teorijos…kodel paskutiniu metu ypatingai siekiama visus isprovokuoti neigiamoms emocijoms…kodel butent dabar?? Kokie yra tikrieji tikslai??? juk galima buvo ivesti google filtrus siektiek apribojancius paieskas su samokslais ir teorijos sklistu daug leciau…o ju tikslai butu pasiekiami daug lengviau..kodel jie patys prisideda prie tu teoriju skleidimo? kuo jiems tai naudinga??

 13. erika rašė:

  galvojau, kad zinute issitryne, o ji tik pasislepe…issitrinti negaliu, tai gal Jus, Gintarai ,pravalysite:)

 14. erika rašė:

  apmascius ankstesnes zinutes, reiketu atkreipti demesi i viena idomu, iskirtini atveji…sakykim visos salys turi isorinius priesus…daznai ir po kelis ir vienas is ju butinai zydai…Gerbiamieji, ar nepastebite, kad zydai isskirtiniai, jie padaromi priesais visiems…visos pasaulio salyse ir tautose didesne ar mazesne dalimi eskaluojama neapykanta zydams…Rusijoje ji ypatingai ryski, Lietuvoje irgi egzistuoja laikas nuo laiko vis pakurstoma…kai tik atejo krize ir truksta pinigu, tai buvo pradetos ismoketi kompensacijas uz ju turta…nu ir bjaurus tie zydai…galvoja visi…nemanau, kad tai atsitiktinumas…taigi jeigu elitas per savo ziniasklaida siekia isprovokuoti viso pasaulio neapykanta zydams, tai irgi kyla klausimas - kodel? kuo jiems tai naudinga? i si klausima irgi reikia ieskoti atsakymo…o gal tuo siekiama nukreipti visu demesi nuo zydu gyvenimo budo isskirtinumo …juk kai nekenti, tai automatiskai galvoji, kad jis durnas, blogas ir t.t..kai valdo pyktis tuomet sunku suvokti, kad jie ypatingi,….juk jie issikiria is visu moderniu vakarieciu, jie religingiausi ir tuo paciu turtingiausi…gal reikia elgtis atvirksiciai..vietoj neapykantos, kuriai mus siekiama isprovokuoti, juos pamilti, pradeti dometis ju kultura, paprociais, ir bandyti surasti ta “rakta” nuo pasaulio valdymo:) bandyti suprasti, ko tikisi, ko laukia ateityje zydai…vienas toks zydu “tyrinetojas” vaiksciodamas po brooklin’a, gausiai zydu apgyvendinta rajona, pastebejo, kad zydu knygynuose Zecharia Sitchin’o knygos neparduodamos ir jiems pasakos apie niburu ir pasaulio pabaigas 2012 nepasakojamos, nors visas tas pasakas seka ju tautietis:) idomu, o ko gi tikisi netolimoje ateityje zydai…ko jie laukia:))

 15. erika rašė:

  labas rytas, Mielieji:) geriu kava ir skaitineju Jusu ,Gintarai ,rasinius..patinka jie labai…jauciuosi laiminga, kad suradau sia vieta:)..tuo paciu vis mastau, kas bus…kas atsitiks, ka daryti…kaip tureciau elgtis…nevertinu…tik nardau, sklendziu savo mintyse..kazkodel man atrodo, samokslininkams nereikalingi musu kunai…jiems reikia daug daugiau…jiems reikalingos musu sielos…jauciu, kad gyvenu kazkokiais ypatingais laikais..pastebiu kaip zmones, skirtingose pasaulio dalyse tuo paciu laikotrapiu susivokia tuose paciuose dalykuose…vyksta kazkas labai idomaus…man labai smalsu…noriu viska suprasti…noriu viska zinoti…nerupi man tas mokslas…nieko jame neismanau…fizika, chemija man visiska tamsuma..ten kur rasote moksliskai, Gintarai, tai praleidziu, tingiu skaityti…man per sunku:)) bet zinau viena…jeigu kazko is manes prievarta siekiama, jeigu jauciu, kad kazkas nori mane pavergti, pagauti kaip zuvele i tinklus…tai reikia daryti atvirksciai ir tuomet tampu nesugaunama…galvoju dabar , kokius jausmus man sukelia tie samokslininkai…turbut nieko…ju atzvilgiu esu neutrali, nuline..man patinka protingi zmones, gerbiu prota, ir jeigu kazkas apdovanotas juo daugiau, matyt taip norejo Dievas..(plius 1), bet nemoralumas mane atsumia (minus 1)…sudejus tuos vienetus…gaunasi nulis:)) visai neblogai..svarbu nera neapykantos…kazkodel iskyla pasaka apie grazuole ir pabaisa…labai idomu…juk pabaisa buvo baisi ir pikta tik tol, kol ja pamilo grazuole..kai grazuole ja pamilo, tai pabaisa pavirto i nuostabu princa…prisimenu istrauka is filmo samokslus…vienas vyras aiskina…kad sviesa daug stipresne uz tamsa…kad i tamsu kambareli, inesus mazute liepsnele, kambarys nusvinta ir sviesa traukiasi…o i pilna sviesos, sauleta, spindinti kambari inesus kad i ir didesne dalele tamsos, ji tiesiog prapuls…sviesa daug stiprene uz tamsa…o gal ta pasaka apie grazuole ir pabaisa ne siaip sau…visi atsakymai mums duoti tiesai po nosim…. tereikia atsimerkti, pabandyti islysti is savo purvinu neapykantos, baimes, paniekinimo minciu voniu ir atsakymas atsiranda:))) vartau jusu bloga toliau…vis krenta i akis antrastes…isdurkime Horui aki…isdurkim Horui aki…idomu..ar tikrai to reikia ar tai teisingiausias kelias…ar kito iskaudinimas tikrai butinas mano isigelbejimui…juk pabaisai labai skaudes…juk kaip baisu, kai tau isduria aki…nenoreciau, kad man isdurtu akis…elkis su kitu kaip nori, kad elgtusi su tavim…ne nedursiu jau akies…nesinori…tai ka tada daryti su ta akim…iskyla prisiminimas , kai norejau nupirkti dukrai dovanu petshopu, tu maziuku vaikisku gyvuneliu rinkinuka…negalejau nupirkti…nes kiekviename rinkinuke vienas is zvereliu buvo viena aki uzmerkes:) vienakiai vaikiski gyvunelai…idomu…idomu..tai ka visgi reikia daryti su ta akim…nenoriu jos isdurineti…nenoriu skaudinti pabaisos…jauciu, kad kai pradedu ja geriau pazinti..ji darosi man miela, artima, nebetokia baisi…jauciu, kad ji irgi bijo..zinau, kad jai paciai labai baisu…skirtumas tame,kad mes labiausiai bijom pabaisos..o ji labiausiai bijo pati saves….ji zino, kad ji siaubune..kad kelia visiems siurpa …..ji siurpina pati save…bet visgi kazkodel man atrodo, kad gilumoje ji ilgisi meiles…dieviskos, besalygiskos meiles..ji nori kad ja kazkas pamiltu…tada burtai issiklaidytu ir ji taptu grazi ir gera….jauciu, kad pamazu pamilstu sia pabaisa, pradedu suprasti, kur jos silpna vieta…nors matau, kad ji bega nuo meiles, labai bijo jos, bet jauciu,kad pasamoneje ilgisi jos…nes meile yra visagale ir kiekvienas pavarges istisai kovoti su savim noretu pasiduoti meilei….ne durti akies jai tikrai nenoriu…:) tai ka visgi man daryti su ta akim?????? nezinau…pakolkas nezinau…atsakymo nera:)))

 16. erika rašė:

  jau zinau, ka reikia daryti su ta Horo akimi..reikia ja tiesiog uzmerkti…isisvaizduoti kaip ji uzsimerkia ir tiek:) o jeigu matai dviaki, kurio viena akis uzmerkta, tai reikia isivaizduoti, kad uzmerki ir kita jo aki…
  reikia tiesiog uzmigdyti Hora:)) paprasta ir niekam neskausminga…ir Horas nukenksmintas:))

 17. erika rašė:

  nezinau, kuo toliau, tuo mielesne man darosi ta pabaisa…jauciu, kad ji jau pavargusi, jauciu kad ji nori pailseti, bet negali…nes turi saugoti savo aki…akys….juk jos tokios svarbios…jos leidzia mums pamatyti nuostabius Dievo kurinius ir ziurint i sia kurinija, protu suvokti Dievo neregimasias savybes - jo amzinaja galybe ir dievyste…vargse pabaisa ji bijo del savo akies…miegok, mieloji, miegok…tu pavargai…pailsek..linkiu tau susapnuoti nuostabu sapna…keliauti sapne per Dieviskus Rojaus sodus ir istirpti Dieviskos sviesos begalybeje…:)

 18. Jeigu pastebėjot, aš niekur nevartoju žodžio žydas, taip pat neminiu jokios kitos tautybės ar rasės. Demonas Azazela Enocho knygoje Dievo buvo paverstas atpirkimo ožiu dėl viso blogio, kuris yra žemėje, tam, kad žmonės turėtų kur nukreipti savo negatyvią energiją. Bet tie, kurie mato plačiau, jiems nereikia ieškoti priešų. Aš akcentavau ir tai, kad net ir toje sąmokslo teorijoje, reikia įžvelgti ir pozityvius momentus ir pabandyti pamatyti gilesnę prasme, priimant kaip neginčijamą faktą, jog nusikaltimas prieš žmogų buvo padarytas ir apie tai savo padavimuose ir legendose pasakoja viso pasaulio tautos. Tačiau toks požiūrio kampo pakeitimas, neieškant kaltų, nei kiek nenuima atsakomybės nuo tų, kurie visa tai surengė. Nenuima atsakomybės iš nuo žmogaus, kuris susigundė pigiais saldainiukais. Aš regiu sąmokslą kaip faktą, tačiau nieko nesmerkiu, o einu toliau, bandau suvokti. Gal būt taip reikėjo, ką mes dabar žinom?
  Tačiau faktai, kad tiesos apie tai kas mes esame buvo slepiamos per visą žmonijos istoriją nuo taip vadinamos “pilkos minios” kaip tik ir kalba apie tai, jog esti ne kas kita, o pats tikriausias sąmokslas. Nes laikyti žmogų nežinioje yra nusikaltimas. Čia jokio geranoriško tikslo negalėjo būti. Mokslas, religija, valstybė tam irgi pasitarnavo. Informacijos dozavimas atskiroms socialinėms grupėms, pagal neva jų “atsilikimo-išsivystymo lygį” dirbtinai suformuoja tokius dalykus kaip hierarchija. O kiekvienos hierarchijos palydovai yra negatyvios emocijos, tokios, kaip egoizmas, pavydas, pyktis. Bet kokia vertikali hierarchinė sistema žmogų žlugdo kaip tokį. Kas suteikė teisę aukštuomenei spręsti, kokias ką sakyt žmogui, o ką nesakyt. Dabar situacija keičiasi. Nuslėptų dalykų beveik neliko. Bet to neužtenka. Žinias apie tai kas mes iš tikrųjų esame, kur gyvename ir ką galime, reikia dalinti dykai ir gatvėse. Pati aplinkos vibracija tam yra labai palanki.
  Pažinimas, mano galva yra neatsiejamas nuo pasaulėžiūros ir filosofijos. Kažkoks mokslininkų sukurtas techninis įrengimas yra niekuo nekaltas. Viskas priklauso nuo to, kaip su juo elgiamasi. Tai priklauso nuo pasaulėžiūros ir filosofijos. O pasirinkti teisingą pasaulėžiūrą ir filosofiją galima tik tiksliai žinant kas mes esame ir kas yra Visata iš tikrųjų. Jeigu žmonės turėtų žinojimą, o ne tik 5 juslėmis apribotas pažinimo “galimybes”, tai tos žuvys akvariume nesipyktų, jie matytų visa kame gilesnę prasmę. O žinios naujojoje pasaulio tvarkoje viskas yra dozuojama porcijomis. Jei tu nori žinoti daugiau, mokėk pinigus. O žmonės jų neturi.
  Dabar esti dar didesnis paradoksas – informacijos šaltiniai atviri, o ar žmogus turi laiko domėtis, kai tuo metu jis priverstas galvoti tik apie išgyvenimą šiandien? Ar jis gali įpirkti knygą, kuri kainuoja ne pigiau 50 litų? Iš išorės jokiais apribojimais hierarchiniai laipteliai nėra apibrėžti, atseit sąžinės ir spaudos laisvė, demokratija. Tačiau visa tai, kas buvo viduramžiais - cenzūra tebeegzistuota, bet veikia iš už nugaros. Ji ateina per socialinius dalykus. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės žinotų kvantinę teoriją, jiems būtų paprasčiau suvokti, kaip atsiranda ekonomikoje burbulai ir krizės. Tuomet pykti ant bankininkų, Rokfelerių, Kubiliaus ar Šimonytės nebereikėtų. Tuomet nesiakumuliuotų negatyvi papiktintos minios energija, kuria minta politikai ir bankininkai. Nepamirškite, kad jie patys yra tik marionetės ir jie nesąmoningai mus piktina todėl, kad jiems reikia šito energetinio maisto. Visa tai yra gilesnio, globalesnio sąmokslo padariniai. Ir kaip jau sakiau šis sąmokslas, kuris trunka jau beveik 10 ar 12 tūkst. metų yra tam tikra energetika, pasaulėžiūra, įsitikinimų sistema, kuri yra kaip vėžinis svetimkūnis žmonijos pavidale. Jis mus kankina, o po to minta tuo ką mes išgeneruojame atgal ir karuselė sukasi be galo.
  Mes turėtume išmokti įvardinti blogį, bet pasistengti matyti plačiau. Tas matymas vis viena nebus tikslus, juk kiekvienas mes esame kūrėjai ir pridedame kažką nuo savęs. Be to ir matom skirtingai. Bet visa tai padeda nekurti naujo blogio. Jeigu nepatinka kažkokie dalykai, geriau nekreipt dėmesio ir stengtis nedalyvaus. Žinoma tai sunku. Čia ir yra ta Agni Joga, kuri moko mus būti budriais ir neklastingais.

 19. kostas rašė:

  Straipsnis idomus. panasaus turinio strainsniu internete galima rasti nemažai, bet lietuviskoj erdvej reiktu gerai paieskoti. As tai siulau apsijungti tiems,kurie panasiom temom dirba ir isleisti kokia knyka apie NWO lietuviu kalba ir nemokamai isdalinti Seimo nariams.

 20. Kriste rašė:

  Manau kad labai teisingai pastebėta kad yra toks reiškinys kaip kosminis sąmokslas.
  Ima kažkoks tai žmogus vaidentis ir gabumai dingsta. Bandžiau būti ragana ir užsiiminėti raganiškais dalykėliais bet viskas yra tik taip kaip yra ir yra akivaizdus kosminis sąmokslas. Teisingai pastebėta. Ir tai tęsis tol kol visko nepereisime kaip sfinksai. Tai lyg mirties ir užgimimo klausimas bet perėjimas būna labai baisus. Vieną sykį. Paskui tai turi liautis ir baigtis kai nugalime. Nugalime kaip sfinksai.
  Man visi langai uždaryti ir vient tik tėvas vaidenasi. Esu kažkokioje tai kosminėje painiavoje. Kur labai dideli gabumai reiškia labai mažus gabumus. Kaip sfinksė aš esu dar nepasiruošusi. Tol kol vaidensis tėvas. O jis tikrai vaidensis. Jau per tris dimensijas tas reiškinys buvo perskridęs ir labai stipriai sukrėtęs. Iš esmės laiminga buvau tiktais metus. Metus kada kosmosas man turint 23 metus buvo atviras ir girdėdavau kiekvieną dieną nuostabius angelų balsus. Jie tiesiog dainuodavo ir dainuodavo be paliovos man. Kokia laiminga tada buvau. Ir gabi buvau. Tiesiog mane kažkas tai vedė lyg už rankos. Bet genai galingesni, todėl toje kosminėje erdvėje ir susipainiojau su savo tėvu. Buvau nelaiminga. Bet pasiruošusi gyventi esu dėl to kad dar kada nors savo senatvėje ir vėl išgirsiu tuos nuostabius angelų balsus. Ištisus jų chorus o dainuoja jų milijonai ir viskas girdėti viskas toje muzikoje taip malonu ir artima.

 21. Kriste rašė:

  Net mano tėvas pripažino kad per daug auklėti vaikų negalima, nes per daug auklėjami vaikai išprotėja.
  O aš stengsiuosi galvoti, kad kiti man tetrokšta ir telinki tik gero ir gal dar išgirsiu dar kartą savųjų angelų balsus. Man tai buvo tikrasis gyvenimas tais mano 23 metais.

 22. Kriste rašė:

  Nemanau kad yra išprotėjimas girdėti muziką. Vieniems tik ūžia ausyse, o kiti vietoje ūžesio girdi muziką. Tai įvairių erų mišiniai ir garsai su balsais kurie paprastai nutęsia įvairių pobūdžių garsus susidedančius iš balsės “AAAA”. Tai kažkas tai tokio nepakartojamo. Ir labai tobulo tuose garsuose.Galima girdėti nuolat. Kaip asmeninis radijas.

 23. Kriste to erika rašė:

  Labai keistai rašai. Kartais protingai kartais vaikiškai. Bet man vis vien. Erika mes čia rimtai diskutuojame. O tu…Sunku tave suprasti. Tu juk nerimtai. Postringauji kokią mintį pasigavusi.

 24. Kriste to erika rašė:

  …ta mintis bent teisinga būtų. Turbūt tau filosofija tolima. Lauksiu ką dar parašysi. Turbūt galėsiu tave suprasti.

 25. Kriste to erika rašė:

  Gintaras labai protingai rašo ir bent aš priekaištų jam neturiu.

 26. kostas rašė:

  Turiu prisipazinti, kad toks dalykas kaip kosminis, o gal ir Visatos samokslas egzistuoja. Juk gerai pasakyta, kad zmogus pries save negali daryti nieksybiu, jeigu jis zino priezastis ir pasekmes to, kas vyko, yra ir bus. Gali buti,kas egzistuoja tokios DNR kombinacijos,kurios yra tipiskos tik zmogui. Bet mes esame sumaisyti ne tiksu gyvatemis, bet ir su kitais zverimis. Ogal but zverys yra isvestiis zmogaus. Juk zmogus turi 223 genus, kuriu neturt ijoks kitas gyvis. Ir pasak Darvino, truksta reikalingos grandies evoliucijoje. Manau, kad mokslas tikrai tos trukstamos grandies niekad nesuras.

 27. erika rašė:

  Kriste, tu esi labai miela…siek tiek keista…bet nuosirdi ir atvira..ne kiekvienas isdristu tokius dalykus aprasyti..Gintaras tikrai raso protingai, sutinku su tavim…tiesiog jis iesko..pamazu iriasi vis toliau…jis juda letai,nes kapstosi giliai…as maziau kapsciau, tai greiciau ir iki galutinio suvokimo atejau…Nors manyciau , kad svarbiausia ir pati reiksmingiausia dalyka jis jau suprato..tai, kad tiesa yra Jezus Kristus…visa kita smulkmenos, kurios sukasi aplink Jezu…kaip kazkas rase…Jesus Kristus tai ne religija, tai Tiesa..tai kelias i Laisve…man patinka kartais paskaityti cia:)
  http://www.kiekvienamstudentui.lt/m/istorijos.html
  o siaip viskas yra atvirksciai..ten kur daugiausia pila s…ten ir guli tikras lobis..materialinese vertybese, isjuokiamas auksas, dvasiniam - auksciausios moralines- Jezus…Ikala i galvas zmonems, visokias kvailas nuostatas, kurias jie priima, nesusimastydami…jeigu pasakau, kad tikiu Jezumi, tai is karto pradeda apie popiezius , vatikanus, pedofilus ir t.t…ir toks mano poziurtis sukelia pajuoka net mano tevams…o as tiesiog atsakau, kad jeigu sakykim svietimo minterijai vadovaus debilai ar nusikalteliai, o gal kokie pedofilai, tai ar tai reiks, kad nereikia eiti i mokykla ir nereikia mokytis skaityti..reikia skirti svirtimo ministra nuo mokejimo skaityti ir taip pat reikia skirti vatikanus nuo Jezaus ir jo destomu auksciausiu moraliniu vertybiu:)
  O siaip Kriste, realybeje as rimtesne, bet virtualiai galima siek tiek ir pakvailioti:)

 28. erika rašė:

  siaip idomi tokia citata is biblijos
  Nelabojo sugrįžimas
  43 „Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio, ir neranda. 44 Tada ji sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. 45 Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai“.
  http://biblija.lt/index.aspx/lt_vertimai/leidimai/b_rk_k1998/kn_skyriai/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_12
  t.y reikia susidraugauti su blogybemis ir pamilti jas, o ne kovoti ir bandyti iveikti jas…nes laimeti pries savyje esanti blogi neimanoma..jis vistiek niekur nedings…bus salia..kuo daugiau kovoji, tuo smarkesnio puolimo sulauki…priezasties pasekmes desnis …ir tiek

 29. erika rašė:

  to kostas
  nepuoselek tusciu iliuziju, kad kazkas kazka padarys..siuo metu Lietuvoje galima sakyti, kad atsiskleide samokslo dalis…visi zino apie pedofilija, bet kaip vergai nenori pasijudinti ir apginti savo ir Lietuvos vaiku, taip ir isrinktieji, nenori aukoti savo geroves , o ir siaip kompromatu pagalba uz virvuciu tampomi…manau tokia pati nauda butu ir jeigu visi apie samoksla suzinotu:)

 30. Kriste rašė:

  Gintarai, gaunasi kad žmogus yra silpnesnis, nes žmogaus kūną gali apsėsti ir jį valdyti jam to nė nežinant reptilija. Kartais ar manęs dar kokia reptilija nepersekioja. Štai iš kur problemos su tėvu gali būti. Juk to mes realiai nežinome. Tai juk nematoma. Tiesiog retkarčiais apsėsti gali. Štai nuo ko nuprotėti ir išprotėti galima, nes realybė išsikreipia…

 31. erika rašė:

  Kriste..man teko skaityti knyga, kur visokie raganavimai prilygta savo blogom pasekmem zudymams…abieju pasekmes - atsirandantys kazkokie kontaktai su blogio jegom, kurios pradeda persekioti..juk neveltui seniau visokiais raganavimais uzsiimdavo tik tam tikros isskirtines asmenybes, o savo zinias perduodavo zodine tradicija isrinktam pasekejui…tai budavo labai stiprios asmenybes, sugebancios nebijoti ir susitvarkyti su tom blogio jegom…o tos zinios eiliniams zmonems buvo labai pavojingos, todel jos net nebudavo uzrasomos…viskas budavo perduodama tik is lupu i lupas…o pasiraganavimai kievienam baigiasi labai labai blogai…jeigu salia dar kazkokios problemos iskyla, tai is viso padetis liudna tampa…tu ne viena tokia, tokiu labai daug…siu atveju tau patarciau eiti sekmadieni i misias, o kai uzeina blogumai, tiesiog kalbeti malda Teve musu…zinau zmoniu, kurie taip issivadavo nuo savo dideliu praeities kosmaru…vienas po karo afganistane, o moteris irgi po visokiu kontaktu su dvasiom…tiesiog tavo energetine struktura tavo veiksmu pasekoje issibalansavo ir dabar jauti aplink save ne itin malonius reiskinius…zinoma tai gali butu ir rimtesnes ligos pasekmes…turetum suvokti, kad tie pasiraganavimai buvo klaida, gailetis del ju …o dabar vietoj to atvirksciai, galvoji paskui toliau tuos raganavimus testi..
  dar vyksta spacialios vidinio isgydymo pamaldos http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=3099
  dar tau patarciau paskaityti knyga http://www.patogupirkti.lt/book/book.asp?isbn=9789955290810
  Gal manai, kad tai nesamone, bet nueik i knygyna ir pasiziurek kokios leidziamos vaikams knygos- burtai, raganavimai, vampyrai, drakonai ir kitokie pabaisos…ar manai, kad cia atsitiktinai tokios knygos leidziamos…tiesiog dabar labai suaktyvejo kova del sielu..
  As asmeniskai, nei meldziuosi, nei i baznycia neinu, nors zadu, gal ir nueiti kada kelis kartus…bet zinau, kad kai issibalansuoja energetine sistema, tai padeda malda ir sv.misios, zinoma padetu ir atviras pokalbis su kunigu..bet tai tikrai nebutina,jeigu nesinori…netgi, kai garliavoje budejo zmones ir saugojo mergaite, tai viena diena buvo atsiradusi tokia zinute, atsargiai, kad nusiustas minios psichologas, kad psichologiskai paveiktu minia ir sumazintu jos ryztinguma, buvo perspejama neduoti niekam naujai atvykusiam jokio mikrofono ir cia pat buvo to pacio asmens patarimas, kad apsisaugoti nuo poveikio galima mintyse kalbant malda..:)

 32. Kriste rašė:

  Fantazija nėra realybė ( fantazija yra labai gera), o reptilijų reikia saugotis.

 33. Yra sukurta labai daug rimtų filmų apie taip vadinamą egzorcizmą. Bet apie apsėdimus galima pasakyti labai paprastai. Žmogus turi sutikti laisva valia būti apsėstas, arba jam taip atsitinka dėl per daug nužemintų vibracijų. Pavyzdiui, jeigu tu nori, kad tave vestų ir tau vadovautų anapusinė būtybė (tegul tai būna koks nors replilinis padaras, gyvenantis paraleliniuose realybės sluoksniuose) tai tu privalai atlikti ritualą, paaukojimą. Pavyzdžiui, pasiųsti mirtin tūkstantį kareivių, arba pasityčioti iš bejėgio vaiko ar motinos, priimti blogą įstatymą, kad žmonės badautų ir poktintųsi.
  Visi tie teroristiniai aktai yra iš esmės ritualinės orgijos, kurias užsako tam tikri vadovaujantys asmenys, susijungę į tam tikrus satanistinius junginius, pvz. masonus. Tiesa, dabar masonai nebemadingi, dabar visa tai vadinasi kitaip.
  Visi stambaus kalibro pedofilai priklauso tokioms organizacijoms. Todėl ne nuostabu, kad negali niekas išaiškinti. Pedofilija yra smarkiai plintantis reiškinys tarp oligarchų, bankininkų, teisėsaugininkų. Tai pripažįsta dauguma rimtų sociologų ir psichologų. Bet jie nežino kodėl taip vyksta. Vaikų pedofilija yra ritualas, o ne šiaip sau užsiėmimas iš nuobodybės.
  Tai va, žmogaus reptiliškumas pasireiškia per laisvanorišką sutikimą dalį savęs atiduoti tam anapusiniam gyviui. Bet yra ir tokių, kurie iš prigimties turi dominuojantį R-kompleksą (reptilines smegenis). Va šitie yra hierarchiniu laipteliu aukščiau už apsėstuosius.
  Viename seriale yra pavaizduota kaip tai vyksta. Prievartautojas išprievartavo kelias moteris, bet policijoje jis teigia nieko nežinąs. Moterų sudarytas fotorobotas atrodo ne taip kaip tikrasis prievartautojas, nors panagėse likę odos likučiai sako apie tai, jog būtent jis ir yra prievartautojas. Kaip taip gali būti? Iš tikrųjų, kaip vėliau paaiškėjo, tas prievartautojas prievartavimo metu pasiversdavo į kitą žmogų, su kita išvaizda. Po to hipnozės metu buvo išsiaiškina, kad tą prievartautoją, užvaldydavo kita būtybė, kurią ir matydavo aukos.
  Iš tikrųjų būna žmonių, su kuriais kalbantis, jie keistai pasikeičia. Atrodo, kad jų akimis žiūri kažkas kitas. Mane asmeniškai toks jausmas apimdavo kai kalbėdavausi su kai kuriais aukšto rango politikais ir teisėsaugininkais. Ir tik po daug metų supratau, kad daugelis valdančiųjų, jeigu taip galima išsireikšti, lemiamais momentais savo kūną užleidžia kitiems.

 34. Kriste rašė:

  Tai pas mane yra labai nužemintos vibracijos. Bet tu Gintarai teisus, tavo rašiniai padeda man nusiraminti, nes jie kaip bebūtų atskleidžia tiesą ir gražiai viskas surašyta yra kad būtų galima suprasti. Bet dėl labai nužemintų vibracijų jaučiuosi labai prispausta.
  Lyg kas verstų mane pašalinti tėvą iš gyvenimo. Taip buvo. Nes nepakenčiamos tos labai nužemintos vibracijos ( kančia…) ir jos turi tikslą. Tad reptilinis reiškinys šalia manęs…Dėl tų vibracijų…To savo tobulumo nesugebu pasiekti. Žemos vibracijos visad maišys. Tik labai sena būdama, kada tėvas jau pats mirs, būsiu nusiraminusi ir įgausiu aukštas vibracijas. Tas gyvenimas tikrai spaudžia. Ir dėl nieko… Bet džiaugiuosi kad turėsiu ramią senatvę su aukštomis tikrai gyvenimiškomis vibracijomis. Ruošiuosi ilgai gyventi ir to sulaukti. Noriu ramybės. Ir aukštų gyvenimiškų vibracijų. Tie 23 gyvenimo metai man buvo neapsakomai laimingi. Ir angelai milijonais milijardais balsų man giedodavo. Tiesiog jaučiausi gerai. Ką daigiau ir bepridurti. Na žinai kai kitiems tik ūžia ausyse aš vietoje ūžesio girdėdavau muziką. Ir įvairių erų nuostabią muziką panašias į operas susidedančią iš garo ” A ” . O su ” A ” galima labai daug ką išdainuoti, tai ir girdėdavau.Buvau laiminga muzikoje ir aukštose vibracijose turėjau skaidrų protą. O žemose vibracijose klaidžioju viskas labai painu sudėtinga ir nebesusigaudau tiesiog visiškai net paprastuose dalykuose. Užtad tą skirtumą ir matau. Lyg kažkas iš manęs regeneruotų elektrą energiją. Atrodo kad tam išpastatė man tokį didžiulį skirtumą kad iš manęs galėtų išregeneruotį elektros… Mano tėvas aiškino kaip reikia gaminti elektrą, todėl man ta mintis ir kilo. Tiesiog šalto ir šilto vandens skirtumas pastatomas šalia ir prijungiami laidai o laidais nuteka elektra… Gal kokiai reptilijai ( na dabar nesigilinsime tai filosofija fantazija ar realybė, - tebūnie) gaminu elektrą. Gal jos, tos būtybės iš kito pasaulio taip irgi maitinasi…

 35. Kriste rašė:

  Gale labai įdomiai parašei…
  O man smegenis atrodo visai iškastravo…
  Labai tiksliai pamenu kad vienas penktadienis kartojosi net du kartus( kiekvieną dieną atneša vis naują dienos žurnalą, o tuo tarpu žurnalas buvo tas patskaip ir vakar, paklausiau kodėl ir t.t. ir išsiaiškinau kad ir vėl penktadienis( žurnalus pastebiu gerai reptilija jau manęs tuo dalyku neapgaus…). Nors man dažnai atrodydavo kad kažkas tai kartojasi( diena). Taip būdavo. Vieną sykį savęs net rodomoje kameroje nemačiau( kaip kad būna televizoriai ( nemoku pasakyti, - suprasi) ir parduotuvėse ar kitur rodo tave( budėjimo aikštelės, per stebimas kameras)) Savęs nemačiau( o turėjau matyti, nes tenais stovėjau). O kai pamačiau toje juostoje judėjau be galo keistai ir neapsakomai greitai lyg sutraukyta juosta būtų kartais prapuldavau kartais pasirodydavau). Nežinau iš kur visa tai, bet atsižvelgiau į tai kad kiti žmonės toje juostoje kokie buvo tokie ir liko - normalūs. Vadinasi ir juosta buvo sveika, - tik su manimi kažkas tai ne taip. Be to žinias vieną sykį per televizorių penktą valandą ryto mačiau, nežinau ar išvis normaliuose reiškiniuose gyvenu( žinių penktą valandą ryto niekas nerodo, - per anksti…). O kad veidai keičiasi tai tu teisus. Paskutinis matomas veidas yra pats stipriausiais ( MAN VIENA RAGANA TAIP SAKĖ. JI TAIS DALYKAIS NESISTEBĖJO).

 36. Kriste rašė:

  Gintarai, aš nemeluoju, nes nėra tikslo man meluoti. Juk ieškau sau pagalbos, tai tikrai esu sąžininga. Daugiau nepasakosiu, nes tau taip iškart bus per daug informacijos. Pirma tai suvirškink. Be to dienos gali ir prapulti. Vieną sykį taip buvo. Iš ketvirtadienio vakare tiesiai persivertė į šeštadienį. Tad visas penktadienis kažkur tai tiesiog dingo…Ten manęs nebuvo… Ir penktą valandą ryto žinių tikrai nerodo…Ar ne? Savimi pasitikiu, nes esu labai tiksli ir viską atskaičiuojanti… Kažkas man visai supudrino protą. Štai tau ir labai žema vibracija…Kad matei besikeičiančius veidus labai tikiu tavimi, nes ir man taip buvo. O ragana, tai tik patvirtino kaip normalų reiškinį. Paskutinį matomą veidą ji apibūdino kaip stipriausią ir liepė tai įsiminti ( paskutinį)…

 37. Kriste rašė:

  Gintarai, o tėvas sako kad negalima per daug gilintis nes J I E supyks…

 38. Kriste rašė:

  Pagal tavo išvadas , Gintarai, karai buvo ir bus. Kaip ir reptilijos…
  Bet jau geriau šaltieji karai ( krizės)…

 39. Kriste rašė:

  Tiesiog kai kavinėje dirbau ir šefė tikrino juostą ir pamačiau kaip juostoje judu. Man tai pasirodė nenormalu netikroviška ir vaizdas trūkinėdavo( aš tai pasirodydavau tai prapuldavau…) nuo to mano lakstymo o kitų žmonių vaizdas netrūkinėdavo. Kad ir kokia nepastabi būčiau vistiek smegenyse man užsiliko, - tai nenormalu…Juk taip greitai nejudu…( gal čia menka tema, pamirškim).
  Visi kiti dalykai neišsigalvojimai. Kad ir kokia nepastabi būčiau, vistiek jausdavau kažkas tai ne taip. Diena kartojasi…
  O tu teisus dėl tų besikeičiančių veidų. Man taip irgi buvo ir visu 100 procentų tikiu tavimi.

 40. Kriste rašė:

  O gal juostą pagreitintai pravarinėjo. Bet kodėl tada kitų judėjimas normalus atrodė..
  Gerai. Tą temą pamirškime. Vienu žodžiu, bet tuos veidus matyti galima. Kad per vieną žmogų net keli veidai pereina…
  Vienu žodžiu kai kuriais dalykais reikia dar įsitikinti. Ne viskas yra taip kaip atrodo… Bet tai nereiškia, kad visad mes klaidingi ir vient tik klaidas darome.

 41. Kriste rašė:

  Man ta juosta vis tiek neduoda ramybės. Jei jau aš pagreitintai judėjau tai ir kiti irgi turėjo pagreitintai juostoje judėti irgi jų vaizdas turėjo trūkinėti…
  Ir dar tos žinios per Lietuvą. Daugiau tokių žinių nesutinku įsijunk televizorių naktį jis miega.
  Dar esu savo pačios balsą iš dangaus girdėjusi, kad aš pati sau atseit rėkiu, - “nerūkyk daugiau cigarečių “. Tai sau pačios sau pačiai prašymas ir priminimas buvo. Jau savęs su niekuo kitu nesupainiočiau. Bet kaip aš galiu būti drauge ir čia ir atskirai danguje. Čia irgi iškvaršino galvą. Bet teigiamai.
  Bet faktas kaip blynas, - veidai. Čia tu Gintarai esi pilnai teisus. Kad viename veide gali permainingai keistis atsirasti ir kiti veidai. Vaizdas lyg bėgioja.

 42. Noriu pasakyti, kad David Icke idėjos apie tas gyvates man visiškai nepatinka. Geraiu aš jo iš viso būčiau neskaitęs.Iki tol visados su savimi nešioju Enicho knygą, puolusių angelų istoriją, kuri man pasirodė labai iškalbinga, vertinant dabartinę padėtį mūsų planetoje. Tik aš visa tai buvau pavadinęs galaktiniu virusu. Kai perstaičiau, D.Icke, jį numečiau kaip ereziją, bet po to, pamažu kaupėsi informacija, kurios niekaip negalėjau apibūdinti. Tikrinau faktus, ir jie pasirodė teisingi. Noriu pasakyti, kad aš niekad nepriimu už gryną tiesą to ką perskaitau. Ypatingai kas liečia ezoterinius dalykus. Viską 100 kartų tikrinu iš nepriklausomų šaltinių. Kartais tas patikrinimas užtrunka daug laiko. Gyvatės yra loginė seka to ką man pavyko patikrinti. Iki D.Icke, mano favoritas buvo ir tebėra Robert Anton Wilson. Su jo knygomis iš viso buvo mistika. Kai tik pradėjau gilintis į kvantinę teoriją, ant stalo radau lapelį su jo vardu ir pavarde. Geltonas lapelis parašytas mano ranka, tik aš neprisimenu kad aš jį būčiau rašęs. Juk naktį aš darbe nebūnu, o raštelį radau ryte. Tada aš supratau, kad manyje irgi sėdi gyvis, bet neblogas. Pagalvojau, tegul sėdi kir tegul diktuoja. Bet po to tas gyvis prisistatė trim vardais. Visi jie jau prieš kelis tūkstančius metų mirę budistų vienuoliai iš Pendžabo provincijos Indijoje. Tikrinau ir iš tikrųjų tokie vardai šiausrės-vakarų Indijoje egzistuoja. Ir jie, žingsnis po žingsnio mane atvedė prie tų gyvačių. Nes aš nuolat meldžiausi Dievui ir Kristaus prašiau: parodyk man realų vaisdą be iškraipymų, nes aš niekuo netikiu ir niekuo nepasitikiu.
  Apie tas gyvates ilgai nerašiau, laikiau savyje, galvojau niekas nesupras. Juk dėl tų reptilijų iš David Icke ir iki šio spauda tyčiojasi, kaip ir bepročių. Manes irgi laukia toks pat likimas, jei aš eisiu tuo keliu. Bet laimei, aš knygų kol kas nerašau, ir socialiniuos tinkluose nesėdžiu. Taip, kad neesu smarkiai “apsišvietęs” visuomenėje. Tiesa parapsichologinėse mokyklose bei eziterikų klubuose paskaitas vedu nuo 2007 metų, bet į didesnes auditorijas kaip, kad David Icke, persikelti nesinori. Anksti.

 43. erika rašė:

  to Gintaras
  rasote, kad egzistuoja ivairus ritualai, siekiant igyti blogio jegu parama..kazdada ir suradau Jusu bloga, ivedusi i google ‘ritualines zudynes :)…taigi turime juodaja magija, siekiant igyti valdzia naudojamasi tokiais ritualais - gyvuliu zudymas , gyvuliu zudymas kankinant, paskui zmoniu zudymas ir zmoniu zudymas kankinant..nors mokslas tokius dalykus neigia ir vadina bobuciu pasakomis…bet tereikia siektiek atmerklti akis, atsibusti ir pamatai, kad tai egzistuoja visai salia musu..pvz. Rainiu zudynes …taip pat man atrodo, kad ir tie 19 ar 20 gyvunu, kurie pirma buvo tamsios saplvos sunys, bet paskui pavirto i lapes prie kelio vedancio i garliava irgi koks nors ritulas..nes idomiai sutampa ritualas, laikas ir vieta…bet idomu Gintarai, jeigu pats suvokiate ir rasote apie tai, kad egzistuoja ivairus blogio ritualai, ar jums nekyla minciu, kad jeigu yra minusas, tai turetu buti ir pliusas…t.y jeigu yra juoguju jegu ritualai, tai turetu egzistuoti ir sviesiuju jegu ritulai…juk tai logiska mintis..ar ne:)…ir nesvarbu, ka kalba oficialus mokslas, nes jis tik kudikis palyginus su tuo, kas vyksta gyvenime..

 44. erika rašė:

  Kaip manote, kokie yra tie galimi geruju jegu ritualai?..bent jau teoriskai jie turetu egzistuoti? Ir dar suprantant siu laiku ziniasklaidos manipuliacijas masine samone, jie turetu buti visiskai sumaisyti su s…ir verti pajuokos:)

 45. klajūnas rašė:

  manyje sėdi daug gyvių, apie dešimt. iš pradžių prisistatė “matricos dievais”, bet kai pradėju rusiškai keiktis - supratau, kas tai per gyviai ir kokią techniką jie naudoja…:)

 46. erika rašė:

  nu jau jeigu visi atvirauja, tai paatvirausiu ir as:)…esu viena katra patyrusi NDE, t.y neartdeath experience.. buvo toks susitikimas su spindincia sviesa…tai ivyko jau pries daug metu, bet ispudziai atrodo sviezi iki siol…ir poto karto labai pagerejo mano intuicija..pvz as skaitau kazka, ar nueinu kazkur ir kazkaip per virsugalvi jauciu..sviesa, maziau sviesos, daugiau sviesos ar tamsu…tuo pagrinde ir vadovaujuosi iskodama Tiesos..kazkada domejausi ritualinem zudynem ir perskaiciau knyga apie ivairius ritualus…skaiciau ir buvo labai baisu, bet kazkokia jega vede mane tolyn, pakol perskaiciau labai ziauru zmogaus nuzudymo kankinant vudu religijoje aprasyma…kazkas man atsitiko..supratau..kad perzengiau riba, kurios neturejau perzengti..kad papuoliau i kazkokia blogio zona…kelias dienas negalejau akiu sumerkti, buvo mane surakinusi siaubinga baime..paskui pradejau klausti, ka daryti ir atejo mintis, kad reikia sukalbeti malda Teve musu…kalbejau letai..isivaizdavau, kaip ateina ta karalyste, kaip danguje taip ir zemeje…isivaizdavau spindincia sviesa aplinkui ir neuzilgo uzmigau…kelis vakarus sukalbedavau ta malda ir pradejau miegoti normaliai…po keliu savaiciu vel prasidejo kazkokios nesamones…kai preis gilu uzmigima atsidurdavau tokioj busenoj, kuri rusiskai vadinasi “son na javu”..man pradedavo viskas labai smarkiai dauzytis..girdedavau labai baisius garsus…paskui praeidavo…kas kelias dienas vis pasikartodavo…paskui viena vakara tai kartojosi 8 kartus…tik pradedu uzmigti ir dunda…jauciuosi siaubingai, paskui nusiraminu ir vel tik pradedu snausti..ir vel smarkus garsai…ir taip 8 kartus…tada nutariau, kad reikia nueiti i SV.misias…dar ten baznycioje pasiziegnoti sventintu vandeniu ir po to keliu kartu nuejimo viskas praejo…manau, kad perzengus ta nematoma riba, sutriko mano energetine pusiausvyra, kuria labai lengvai atstate malda, misios ir sv. vanduo…dar esu skaiciusi tokia knyga..Tu gyveni amzinai…ten buvo aprasomi NDE potyriai, kaip sviesus, taip ir tamsus…kazkaip uzsiliko pasakojimas kaip vienas vyras papuole i labai baisius vaizdinius..jam buvo siaubingai baisu..tada jis puole ant keliu..ir pradejo sauktis Dievo..visi baisumai atsitrauke ir jam nusvito sviesa…tai kai man tada dunksedavo galvoje as visada mintyse sakydavai, as renkuosi sviesa, as renkuosi sviesa…
  ka as daryciau, klajunai, tavo vietoje…tai pabandyciau kalbeti malda ir svarbiausia nejausti jokio pykcio ant “sveciu” …bendrauti su jais tik is gerio poziciju…as gal esu siek tiek priciuozusi ir pakvaisusi, bet as sudaryciau toki sandori…kad melsiuos uz juos ir prasysiu jiems Dievo atleidimo, jeigu mane paleis…jeigu ne - vistiek melsiuos ir prasysiu…t.y nekovociau, bet pasiduociau ir daryciau jiems gera darba…O kaip elgiesi su kitais, taip ir paciam sugrizta…t.y jeigu gerai elgciausi su savo sveciais, tai gal ir jie su manim geriau elgtis pradetu…juk galima ir juose atrasti kazka gero…pvz..sakykim , kad dave nakti ramiai pamiegoti…uz tai jiems padekoti ir sukalbeti kokia maldele ju uztarimui…

 47. Erika, čia tik mano asmeninė nuomonė - gėriui nereikia ritualų. Meilei juk nereikia jokios technikos, išskyrus bendą maldą. Technika prasideda tada, kai miršta Meilė. Bet tai daugiau negu paprasta meditacija, nes meditacija irgi yra technika. Mums, norint išlikti gyviems reikalingas nuolatinis žemiškojo proto susijungimas su auštesniuoju aš. Turi būti švarus sachasrara kanalas. Bet tam nereikia žvakių ir aukojimų nors tam reikalingi sibmoliai be abejonės egzistuoja. Mozė visa tai pasakė iš karto grįžęs nuo Sinajaus kalno, kai pamatė savo gentainius aukojančius aukso veršiui. Buda tai pasakė dar paprasčiau - užtenka būti harmonijoje su savimi. Meilė ne ritualai, tai natūrali žinančiojo būsena, kurią žmogus, kaip alfa ir omega jau ŽINO ką tik gimęs. Bet atmintis augant ir bręstant per gyvenimą šiame pasaulyje ištinama. Vieni sako, kad tai natūralus procesas, bet aš sakau, jog tai sąmokslas. Žmogus tą informaciją atsineša su DNR dalimi, kurią mokslininkai vadina miegančia, arba nepabudusia, virtualia. Jos nėra, bet ji yra, nes ji yra kvantinė. Kadangi mūsų sąmonę įspraudė į kūną, mes savo virtualią dalį neigiam, sakydami, jog objektyvus pasaulis yra atskirtas nuo mūsų vidaus. Tai yra klaida.
  Tamsos jėgos tuo ir ypatingos, kad jos (sąmoningai arba ne) atsisakė ryšio su savo aukštesniuju Aš arba, kitaip sakant Dievu. Jie atsisakė dvasinio maisto, nes sukūrė savo pasaulį, kuriame maistas yra tik fizinis. Ir neturėdami tikro dvasinio ryšio arba šventos dvasios maisto, jiems reikia technikos, kad gauti energijos. Tam tikslui tarnauja tamsūs agregorai, kurie minta tik žemutine prana ir negatyvių emocijų energetika, kurią skleidžia besikankinantys arba pykstantys žmonės. Tam, kad ta energetika akumuliuotųsi nuolat, reikia aukoti ir reikia aukų. Ir aukoti ne bet kur, o energetiškai aktyviose vietose, kur susikerta magnetinės linijos. Visi didžiausi pasaulio kariniai mūšiai vyko energetiškai aktyviose vietovėse. Tai padeda negatyvią energiją suakumuliuoti į tam tikras “saugyklas”, kurios vadinamos agregorais. Visi teroristiniai aktai yra ritualinės žmogžudystės. tai aš galiu pakartoti tūkstantį kartų, nes žinau. Ir jos niekad nesibaigs. Tai gal būt atlieka ir tikri teroristai-mirtininkai, bet jų organizavimas yra viena iš specialiųjų tarnybų funkcijų. Kita jų paslėpta finkcija - ieškoti būdų kaip gaminti negatyvią energetiką, kuria minta politikai ir bankininkai, už kurių, astraliniame pasaulyje (juk mokslas jau pripažino paralelinių pasaulių realumą) žinoma, slypi tos būtybės su gyvačių galvomis. Kaip jau sakiau visos spec. tarnybos yra paskendusios ezoterijoje ir mistikoje. Pasižiūrėkite jų atchitektūrą. Jie mums duoda ženklus, o mes nematom.
  Aš netgi esu įsitikinęs, o tai yra siaubinga visuomenės atžvilgiu nuomonė, jog dalį taip vadinamų atchitektūros šedevrų reikia nugriauti vien todėl, kad apsivalytų žemės energetinis laukas. Bet tai jau kitas etapas.

 48. klajūnas rašė:

  Ilgai galvojau, kokia logika valdo VSD ir kitas spec. tarnybas. Bet niekada nebūčiau pamanęs, kad VSD gali būti paprasčiausia satanistų organizacija ir kad jų tokios “operacijos” yra ne kas kita kaip satanistų orgijos. Manydavau, kad jie yra paprasčiausi sadistai ir išsigimėliai… Pasirodo jų sadizmas gali būti įsivaizduojamas ir kaip “mistinis ritualas”…

 49. erika rašė:

  “Erika, čia tik mano asmeninė nuomonė - gėriui nereikia ritualų. Meilei juk nereikia jokios technikos, išskyrus bendą maldą.”
  Nu va matot, pats paminit svarbiausia gerio generavimo rituala - bendra malda:) bet jau taip nereiksmingai..lyg tarp kitko ir paskui nukrypstat i lanaks:)…o man atrodo, kad tai labai galingas irankis, duotas zmonems…neatsimenu, kur skaiciau, bet buvo isdestyta, kad priklausomai nuo besimeldzianciu zmoniu skaiciaus, maldos stiprumas ir tuo paciu efektyvumas dideja xkvadratu…t.y 1zmogaus prilygsta vienetui, 100 zmoniu malda prilygsta 100kvadratu=10000 ir t.t. tik cia dar per daug nesigilinau..gal sia ziema reiks paieskoti atsakymu, bet klausimai man iskyla tokie…kada bendra malda efektyvesne…ar skiriasi maldos efektyvumas, kai ji kalbama viduje ir lauke, t.y ar ji blokuojama, (galbut dalinai blokuojama), kai stogas virs galvos…sakykim zydu raudu siena..pagrindine ju maldos vieta yra po atviru dangumi…paskui krenta i akis, kad jie su kepuraitem…ar tai irgi turi kokia nors reiksme…naujajam testamente rasoma, kad moterys turetu melstis apsisiaute galvas skarelem…ar galvos apdangalas reiksmingas?…dar tas jau anksciau minetas “zydu tyrinetojas” buvo pastebejes, kad zydu religiniu svenciu datos yra nustatomos ypatingai tiksliai, kiekvienais metais vis kitu kalendoriniu laiku…ir kiekvienas zydas privalo ta diena daug melstis…butent privalo…tai ju sventa pareiga ta diena, akzkaip ten sako, kad tas nezydas, kuris per ta ju svente nepasimels……zinant, kad ir ritualines zudynes atliekamos tam tikromis datomis, tai logiskai ir maldu efektyvumui tam tikros datos turi tureti itaka…
  Del blogio jegu…dabar perskaicius jusu zinute, parasyciau taip - blogis minta zemesnio daznio emocijomis - baime, pykciu, neapykanta ir pan., kai asmuo jas pavercia aukstesnio daznio emocijomis - meile ir malda, maisto nebelieka ir “sveciai” priversti ieskoti sau maisto kitur:) o kaip tas zemo daznio emocijas paversti auksto daznio emocijomis - “skonio” reikalas:)
  Gintarai, egzistuoja juodieji architekturos sedevrai, egzistuoja ir sviesieji…egzistuoja blogio generuojamos energijos, egzistuoja ir gerio generuojamos energijos - viso pasaulio vienuolynuose, maldos namuose…juk susirinke bendrai maldai zmones irgi kazka isgeneruoja:)
  taigi po truputi klausima, ka galima daryti jau pradedam gvildenti:) butent ir yra svarbiausia isiskelti klausimus, o atsakymai paskui ir patys ateina:)
  cia irgi staripsni verta paskaityti…susirinko zmones pasimelsti i miska bendrai maldai, kaip is karto prisistate jegos strukturos, kad tai sutrukdyti…vadinasi, tai veiksminga ir satanistams pavojinga…
  http://ariru.info/news/3568/
  dar sitam puslapyje daug demsio skiriama lenino mauzoliejaus okultikai

 50. o siaube, siaubeli. tai kaip dabar gyventi? žinant kiek baisių sąmokslų aplink?
  o dar nepaminėjote tamsiosios visatos sąmokslo. Palyginus kosminis sąmokslas tik žiedeliai. Tik menkas filialas viso PLANO.

 51. erika rašė:

  to boardgames
  gyventi paprastai..kaip daugelis ir gyvena..uzmerkti akis ir tiek..nieko nepastebeti, nieko nematyti, nieko neskaityti..nieks gi nevercia tamstos skaityti Gintaro blogo..skaityk Lietuvos ryta, ziurek LRT ir dziaukis gyvenimu…nepatinka, eik pro sali, bet negali nepakarksejes…kai individas pilnas kompleksu ir pats nemyli ir negerbia saves, tai lengviausias budas palaikyti iliuzine saviverte, tai pazeminti kita…pasijuokti is kitu…tada pats pasijauti protingesnis, gudresnis…pats paciausias:)..tik visa beda, jog tai tik iliuizja, kuri greitai issiklaido, o kompleksai ir baimes niekur nedingsta ir tada reikia ieskoti nauju pajuokos auku..:)

 52. Kriste rašė:

  Gal visa kita ir nesąmones parašiau, nesigilinsiu. Bet Gintaras dėl tų besikeičiančių veidų yra be galo teisus. Dėl to kad veidai( žiūri į žmogų o per žmogų perbėga dar daug veidų…) gali keistis. Tai faktas kaip blynas. Gintaras absoliučiai teisus.

 53. Erika, šitas tavo sakinys
  Del blogio jegu…dabar perskaicius jusu zinute, parasyciau taip - blogis minta zemesnio daznio emocijomis - baime, pykciu, neapykanta ir pan., kai asmuo jas pavercia aukstesnio daznio emocijomis - meile ir malda, maisto nebelieka ir “sveciai” priversti ieskoti sau maisto kitur:) o kaip tas zemo daznio emocijas paversti auksto daznio emocijomis - “skonio” reikalas:)
  yra visiškai teisingas.
  Ritualas yra tam tikras per laiką ir erdvę išplėstas simbolis arba raktas į paralelinius pasaulius. Žmogus, atlikdamas ritualą automatiškai pasineria į lokalų vibracinį lauką, susidarantį pagal kvantinį panašumo principą. Kiti sako, kad tokiu būdu pritraukiamos aplinkybes. Čia ne pritraukimas. Geras pavyzdys anksčiau buvo tos lempinės radijo stotys. Ir norint pagauti reikiamą stotį, turi sukinėti rankelėlę, kol imtuvas randa tam tikrą bangą. Tik skirtumas toks, kad žmogus tą imtuvą-siųstuvą nešiojasi savyje. Ir žmogaus atveju, jeigu, atlikdamas ritualą keiti savo diapazoną, matai ne tik objektą pasirinktame diapazone, bet tu su juo susijungi į lokalinio pobūdžio vieningą lauką bei daliniesi su to vieningo lauko gyventojais informacija ir energija. Tai yr yra tam tikra prasme “paralelinė visata”. Į šiuos klausimus puikiai atsako kvantinė teorija: bet koks panašumas automatiškai suformuoja vieningą lauką. Kodėl serijiniai žudikai, tokie kaip Džodžas Bušas ir Hitleris niekad negali sustoti? Todėl, kad jie pasirinko tokį diapazoną, kuriame jaučiasi nuolat maitinami. Mainais už tai jie turi aukoti gyvybes ir sukelti skausmą nekaltiems, bejėgiams žmonėms. Jie gali kovoti tarpusavyje, bet tokie tariami “priešai” nėra visiški priešai. Jis išlika tame pačiame diapazone, nes yra maitinami iš to paties šaltinio ir turi bendrą tikslą - aukoti toliau.
  Tam tarnauja tatuiruotės, papuošalai, amuletai, kurie sako, kad žmogus priklauso tam tikram agregorui. Todėl ir sako: pasikabink virtuvėje šv. Antano paveikslą ir jis apsaugos nuo vagių. Dažnai žmonės taip elgiasi nesąmoningai. Ar per paveldėjimą ar per karmą, jie jau atsineša į šį pasaulį tam tikrą “bagažą”. Kuris vėliau ir “pritraukia” (jeigu taip galima pasakyti) tam tikras aplinkybes. Tada jis nesąmoningai jau yra paaukotas, dalį savęs atiduoda tam agregorui. Bet jis visada turi šansą išeiti, jeigu suvoks, kokioje stotelėje “sėdi”. Bet skaudžiausia yra tai, jog dažnai ir susivokus, išeiti nėra taip paprasta. Tiesiog neleidžiama. Ir tau nepasako: va tu nedaryk ko ar ano. Bet juk iš esmės tai tu pats sau įsakai: aš to ir ano nedarysiu, nes….”. Va ties tuo “nes…”, pagavus save už rankos, reikia ir sustoti. O sustojus susimąstyti. Ar aš tai sakau, ar už mane kalba agregoras, ar kokia nors reptilija, kurios diapazone aš sėdžiu dėl tam tikro, neva savarankiškai pasirinkto gyvenimo būdo. O asmenybę žlugdančiai agregorais gali būti bet kas: ir šeima, ir valstybė, ir bažnyčia, ir šachmatų būrelis, ir t.t. (tuo kažkiek atsakau ir Kristei).
  Šiame kontekste mes matom, jog simboliniai ir ritualai - tai puikus socialinės kontrolės instrumentas. Kas tai išmano, tampa karaliais, kunigais ir karvedžiais. Kaip jau sakiau, pilkai žmonių masei tos žinios nėra prieinamos ir tokio meno niekas nemoko. Mums pasako, kad tai nesąmonė ir tai neegzistuoja. Bet iš tikrųjų jie tą daro. O taip yra dėl sąmokslo, o ne todėl, kad žmogus nusipelnė bausmės. Mes nenusipelnėme bausmės. Jei kam nors tokios mintys ateina, tai reikia susimąstyti apie jų kilmę.
  Reikia pridurti, jog šviesos agregoras irgi yra agregoras, aš stengiuosi praktikuoti beagregorinį ryšį su Dievu, t.y. be jokių tarpininkų. Todėl nedarau jokių ritualų arba susigalvoju nestandartinius. Nors tie savo paslaugas kartais siūlo labai įkyriai. Bet didžiajai daliai žmonių to reikia, nes kitaip jie pereiti prie subtilesnių diapazonų savarankiškai negali.

 54. Klajūnui:
  Negaliu sakyti, kad spec. tarnybos yra satanistų kompanija. Tiesiog jų toks darbas, nes jie saugo teritoriją. O valstybės teritorija ne vien tik krūmai, miestai gatvės, nekilnojamasis turtas ir pan. Tam tikra prasme - jų darbas saugoti to vaizdelio ribas, kurį matome. Juk fizika mums sako, kad išorėje realiai nieko nėra, išskyrus energijų jūrą. Realų vaizdą parado mums mūsų smegenys. Šitų dalykų vaikus jau moko per biologijos pamokas.
  Ir tai, kokį vaizdą mes savo smegenyse sukuriame, atsako saugumo tarnybos. Tik jos veikia ne administraciniais metodais, kaip KGB laikais, bet iš už nugaros.
  Tarp virtualios geografijos ir standartinės skirtumas yra tas, kad mes antruoju atveju žinome, kad už sienos yra Lenkija ir galime net nuvažiuoti. be to valstybė mums pasako, kad ten savi ir yra saugu. Virtuali, vidinė geografija yra kitokia. Šiaip jau išorinė geografija yra tik vidinės atspindys per veidrodį.
  Vidinėje geografijoje saugomas ne valstybės teritorinis vientisumas, bet 5 juslėmis apčiuopiamo pasaulio ribos, kurias mes įprastai dekoduojam. O tai yra labai siauras diapazonas, užimantis nedaug vietos asmeniniame atminties diske. O juk iš principo mes galime aprėpti daugiau ir pamatyti plačiau. Tai va to diapazono ribos ir yra spec. tarnybų saugomos. Iš esmės yra bendras planetos diapazonas, kurį stropiai tokios saugo tarnybos, kurių viešumoje praktiškai niekad nėra. Ir yra lokalios, kurios, kaip pagrindą turi tą bendrą motininį spektrą, tik papildo jį savais, lokaliais atspalviais. Tos valstybės, kurios bando išeiti į užribį yra vadinamos “blogio ašimi” ir t.t.
  Ta apsauga nėra blogai, jei kalbėtume apie tam tikrus pozityvius žmonijos gyvenimo aspektus, tačiau tas motininis spektras (vadinami matricos rėmai) yra pakankamai žemo dažinio, kuris pagal panašumo principus labiau atitinka satanistinius agregorus. Atkreipkite dėmesį, visų ne išimties slaptų tarnybų simbolika yra atėjusi iš taip vadinamos juodosios magijos. Bet tai nereiškia, kad visi agentai išpažįsta demonus. Ten dirba nemažai ir gerų žmonių. Tačiau kiekvienoje iš jų veikia skyriai, kurie atsakingi už filosofijos, etikos, pasaulėžiūros kontrolę ir parapsichologiją. Pas Hitlerį veikė toks specialus padalinys, KGB – irgi. Tai yra dokumentuota. Jie veikia ir dabar.
  Tradiciniais klasikiniais metodais spektro kontrolės užtikrinti neįmanoma, nes tai neapčiuopiami dalykai, lemiantys, kokiame diapazone gyvena visuomenė.
  Niekas cenzūros neįvedinėja ir netikrina ką tu kalbi ir rašai. Bet egzistuoja tokios kontrolės formos, kurios esti už mūsų apčiuopiamumo ribų.
  Aš esu įsitikinęs, kad bendras motininis spektras sąmoningai yra užžeminamas nuolatinių karų, katastrofų, konfliktų, terorizmo, epidemijų metodais, t.y. ritualinių žmogžudysčių orgijomis. Tokiu būdų mes nuolat esame paaukojami demonams, kad neišeitume iš to bendro vaizdelio rėmų. Jie įsitikinę, jog atleidus tas vadeles, negalės kontroliuoti savų visuomenių jų vadovai liks be pajamų. Ir jie bijo, kad atėjus Kristaus sąmonei (o ji pamažu ateina), situacija planetoje bus nevaldoma. Todėl vibracijas jie nori laikyti kuo žemesnes, nes tai jų ginklas, tai jų toks supratimas apie kontrolę
  Kitas dalykas, tau juk niekas į akis nepasako: “tu privalai galvoti taip ar anaip”. Išoriškai deklaruojama žodžio ir įsitikinimų laisvė, tačiau per socialinius instrumentus, visuomenė vis viena įstatoma į rėmus. Ir tada tau pačiam “ateina” į galvą neva savo mintys, kad mano ribotos ir aš privalau to ar ano nedaryti. Taisyklės kaip gyveni, žinoma reikalingos, bet jos yra reliatyvus ir laikinas dalykas, nes žmonės ir pasaulis keičiasi kas sekundę. Iš šiais laikais netgi pažeisti tam tikras visuomenines normas yra naudinga sveikatai. Svarbiau yra laikytis Dievo tvarkos, nustatytos dekaloge. Ir jeigu žmonių nustatytos normos kertasi su dekalogu, tokių normų galima nesilaikyti tais atvejais, kai nėra pavojaus pakenkti kitiems.

 55. Neformalią cenzūrą praėjusiais metais aš patyriau du kartus. Pirmą kartą 2009 metais, po to, kai buvo paskelbta apie kiaulių gripo pandemiją. Iš karto po to kitame tinkrašašyje parašiau straipsnį su visais įrodymas, kad pandemija yra afera ir provokacija. Tas įrašas pusę metų buvo populiariausias google paieškoje. Ir kai Lietuvoje prieš metus žmonės masiškai pradėjo sirgti kiaulių gripu, tas interneto puslapis buvo užblokuotas. To puslapio administratorius net nesuprato kodėl. Vėliau kai jau pradėjau kelt skandalą, puslapį atblokavo. Po to tas mano straipsnis iš google paieškos iš viso buvo išimtas. Nežinau, kaip tai techniškai daroma, bet įvedus pilną pavadinimą, paieška jo nebeištraukia. Nors svetainė oficialiai buvo atblokuota ir tebeveikia.
  Antro atveju neminėsiu, bet jei trumpai, kartą dėl savo keistų įsitikinimų buvau “savo noru” atleistas iš darbo. Ir čia spec. tarnybos nieko nedarė. Kolegoms pasirodė gėda, kad dirba su tokiu žmogumi, o aš pasirodo, būdamas viešu asmeniu, grioviau gerą, nepriekaištingą kolektyvo įvaizdį.
  Tai štai, kaip asmeniškai susiduri su tokiais dalykais, pradedi galvoti apie galaktinį sąmokslą. Spec. tarnybos juk manęs neuždarė į kalėjimą, aš tiesiog kelis kartus pakliuvau “už ribos” ir gavau per galvą. Jeigu per galvą gausiu dar kelis kartus, meno centrinė nervų sistemą suformuos refleksą ten daugiau nelįsti.
  Ir dar mes kalbame apie laisvę. Tegul nejuokina. Mums rodomas filmas, kurį nori, kad mes matytume. Ir aš asmeniškai matau sąmoningas, kryptingas tam tiktų struktūrų pastangas, kad tas filmas būtų rodomas ir toliau.

 56. klajūnas rašė:

  sutinku, kad formaliai spec. tarnybos galbūt tik “saugo”, bet tai per daug neutralus žodis. iš tikro jie ne tik saugo, bet ir valdo ir šeimininkauja kaip nori, jausdamiesi vos ne dievais savo teritorijoje.

  kiek man teko asmeniškai susidurti su spec. tarnybom (be jokios rimtos tam priežasties), tai jų elgesio paprastu teritorijos ar vaizdelio valdymu paaiškinti neįmanoma. turi būti kažkas daugiau, kas netelpa į įprastinio mąstymo rėmus ir galbūt paaiškinama tik iš slaptų valstybės organizacijos valdymo/užvaldymo planų ir tikslų.

  atsakymo į šį klausimą aš ieškau jau aštuonis metus ir lygiai tiek esu jų persekiojamas.

  nežinau kiek čia klasikiniu mokslu pagrįstos technologijos ir kiek “kvantinė magija”, bet VSD turi techniką, su kuria galima prisijungti prie žmogaus sąmonės ir ją valdyti. nežinau kiek tokių technologijų naudojimas paplitęs - ar tai pavieniai atvejai, ar masinis reiškinys, nes viskas vyksta žmogaus viduje ir iš išorės nesimato. iš išorės gali matytis kaip šizofrenikas ar beprotis, o iš tikro jo sąmonė yra užgrobta su tokiom technologijom.

  Koks to tikslas? kam tai yra daroma? vien saugojimu to nepaaiškinsi, nes su tokiais “apsėdimais” nesiekiama jokių pozityvių tikslų, o saugojimas yra, atrodytų, pozityvus dalykas. iš to, ką esu patyręs, tai gręsia ne tik cenzūra, kontrolė ar saugojimas, bet gryniausia psichotroninė vergovė.

  Ir ši psichotroninė vergovė yra labai niekšiška, nes socialinė inžinerija ir valdymas, arba susidorojimas, vykdomas pirmiausiai per psichotroninę lobotomiją, kuri, kad žmogų nukenksmintų, gali padaryti net neveiksniu.

  Jaučiu, kad ši tendencija ateina net ne iš Lietuvos, ir vietinės spec. tarnybos yra tik globalinių struktūrų marionetės.

 57. erika rašė:

  bet jeigu yra galima psichotronone lobotomija, tai kodel ji nepritaikoma E.Kusaites atveju…jauna mergina netrumpa laiko tarpa praleido saugumo “globoje”, bet vistiek jos nesugebejo palauzti? juk turint jusu aprasoma technika, tai vieni juokai priversti prisipazinti zmogu, tai ko jis nepadare…nors antra vertus man buvo kilusi siektiek kitokia mintis apie Kusaite..neperseniausiai Stankunaite ir po keliu dienu Kusaite LR televizijoje dalyvavo Jasukaicio laidoje..paskui ziurejau tas laidas internete viena po kitos ir kilo mintis, kad jos labai panasios..amzius , juodi ilgi plaukai..galbut kusaite saugumo moraliskai kankinama, pripaisant nebutus dalykus, kad ji pyktu, niekintu, jaustusi pazeminta, apimta nevilties, o tos jos emocijos kokiais nors ritualais paverciamos energija, Stankunaitei stiprinti…uztai ta vaiksto patenkinta, tryksta gyvenimo dziaugsmu, nejaucia jokios sazines grauzaties del savo dukros ir pan…o gal tokiais atvejais reikalingi naturalus jausmai…o ne psichotronone technika sukeltos emocijos..juk galeciau ir as galvoti, kad kai tie triuksmai man galvoje buvo…jie buvo labai panasus i radijo triuksma, kai ieskai radijo stoties..irgi dirbtinai sukelti…bet kai pasigydziau “auksto daznio emocijomis” praejo ir daugiau niekada nesikartojo…jeigu jusu aprasoma psichotronine technika egzistuotu ir butu naudojama, tai ji labai grubiai pazeistu ne tik zmogaus teises, bet ir visatos laisvos valios principa..

 58. to Erika
  tai aš rimtai, o tu ką pagalvojai?
  kokius veiksmus, be kalbėjimo darai, kad kovoti prieš PLANĄ?

 59. Klajūnui,
  tu teisus, jų logikoje turi būti kažkas daugiau, kas netelpa į įprastinio mąstymo rėmus. Mes jų nesuprantam, nes esame skirtiguose vibracijų diapazonuose. Aš vėl grįžtu prie atchitektūros ir simbolių. Žinoma, paprastam “vartotojui” pasakys, kad tai tik kvailas sutapimas, jog VSD naujieji rūmai iš paukščio skrydžio ardoto kaip juodas maltiečių kryžius, tai tik nelemtas sutapimas, kad prokuratūra pasirinko atchitektūrinį akcentą - juodąjį kūbą, kad pentagonas tai pentragrama, kad ant Mi5 būstinės Lodnone puikiuojasi demonų statulėlės. Visi tokie simboliai turi gilų semantinį bagažą. Ką jie vaikai, nežino ką daro? Galiu tik tave paguosti, kad dabar Faradėjaus magnetinės linijos, kuriomis remiasi tam tikros jų technologijos, nebeatitinka to, kas buvo prieš 10 ir 5 metus. Todėl kai kurios “akcijos” baigiasi fiasco ir skandalais. Esu įsitikinęs, kad kuo toliau, tuo labiau jie įžūlės, nes jiems akivaizdžiai nesiseka. Tavo stiprybė ta, kad tu kovoji, o juk gali būti taip, kad tokių kaip tu yra šimtai ir jie dirba kaip programuojami zombiai, ti net nežinodami, užimant netgi labai aukštus postu valstybės tarnybose.

 60. erika rašė:

  as nedarau nieko ir nesiruosiu nieko daryti…kovoti, net nesiruosiu…ar galima avinu bandai iskovoti laisve…tai tik iliuzija, kad avinai galetu gyventi laisvi…revoliucijas kelti tikrai man nelyla noras..man labai idomu suprasti, kaip viskas vyksta..tam ,kad paskui prisitaikyti …tam kad bent jau dalinai apsaugoti save ir savo artimuosius…O saip tai viska stebiu, fiuksuoju… man atrodo, kad tai kaip kazkoks serialas…as pati jauciuosi labai saugi ir saugoma, ir tai ka matau aplinkau, manes negasdina, nesukrecia…sakyciau as tiesiog esu stebetoja…jeigu kam idomu, tai pasidalinu savo pastebejimais ir tiek….kam neidomu, tai gelbeti ju noras man nekyla:) ir mano manymu padaryti pasauli siektiek geresni, galima malda paprasius pas Dieva daugiau Tiesos ir Sviesos..o ne keliant revolicijas, kurios visada pasibaigia vienodai…o siaip sakoma, reikia keistis paciam, tada keisis ir pasaulis aplinkui:)
  beto jeigu issikelciau klausima, ka reikia gelbeti…save, kitus, o gal visus..? man asmeniskai atrodo, kad nemenka tu ‘gerieciu” dalis neturi nei proto, nei morales..tik savo issiputusi ego, uz kurio jie ir tampomi…kol gyvenimas veliau jiems stipriai sonu neaplamdo:) galiu tik paprasyti mintimis, kad jie greiciau atsibustu ir tiek…

 61. erika rašė:

  to Gintaras
  Vis mastau, ka Jums ,Gintarai, atsakyti del gerio ritualu…siaip is pirmo zvilgsnio jusu poziuris isdestytas labai logiskai ir is principo su juos sutikciau…bet…kazkas man kliuna…kazkas nesueina ir tiek…pirmas dalykas , tai ego…zmogus visada linkes buti pats paciausias…mokykloje mums lavina kairiji smegenu pusrutuli (mokslini:)), slopina desiniji pusrutuli (intuicija) ir kuo labiau ispucia ego…taip gaunami avinai, kuriuos uz virvuciu tampyti veliau labai paprasta…ir tereikia zmogui sutraukti, sumazinti savo ego…ir is karto jis tampa daug laisvesnis, juo manipuliuoti darosi daug sunkiau…todel, atsekti manipulaicijas savimi, pastebeti jas..nebutina nei ypatingi issilavinimai, nei dideli protai…eilinis kaimo zmogus,baiges pradine ir neturintis dideliu ambiciju, gyvenatis darnoje su gamta yra daug maziau paveikiamas manipuliaciju, nei koks savimyla profesorius…todel as visada, ieskodama tiesos samoningai tikrinuose, ar nepuciamas mano ego..ir jeigu puciams, tai tiesiog siulomas “tiesas” atmetu ir tiek…nes laisve nuo manipuliaciju, man yra uz viska svarbiau…taigi Jusu isdestytas Jusu pasirinkimas, skatintu pustis mano ego, o as labiau linkusi tiesiog pabuti dulke…dulke gimiau, dulke ir mirsiu…man tinka tai, kas ir visiems eiliniams…esu silpna dulkele ir tiek..nes kai pabandau ta savo ego ispusti, tai visada gaunu smugi atgal per savo savimeile…as renkuosi buti dulke:)
  o siaip problema yra tame, kad geris yra pasyvus, o blogis yra aktyvus…blogis, visada kazka daro, atlieka savo blogus darbus, o geris dazniausiai pasirenka pasyvia nieko nedarymo pozicija..t.y geris suprantamas, kaip blogio nedarymas…..todel, kai egzistuoja 100 pasyviu gerieciu ir 1 blogietis, jis kuo puikiausiai atlieka savo juodus darbus ir atrodo, kad vyrauja blogis…kaip liaudyje sakoma - sauktas deguto, visa statine medaus sugadina:) o jeigu jau geris nutaria kazka nuveikti, tai dazniausia buna pasirenkama kova, kuri irgi yra savotiskas gudriai apsuktas blogis..

 62. Kriste rašė:

  Man visiškas sugriuvimas buvo prasidėjęs, ne tik kai tėvas aprėkė ( gyvuliu išvadino)- išsiurbinėjo paskutinę energiją, bet drauge ir su tuo buvau užsapnavusi piramidę, kad esu jos viršuje, kur piramidė turi savo visą matančią akį. Man to buvo per daug. Tam dar buvau nepasiruošus,i už tad labai greitai laipteliais žemyn ir nuvirtau. )))))
  Kad sapnuoti piramidę reikia turėti jaunikį ( taip tose proto ribose taip ir buvo, - tokie reikalavimai). Jaunikio nebuvo, tad įvyko visiškas viasko.))))Gal ir jūs sapnavote piramidę( kad jos viršūnėje sėdite) ir žinote kas tai yra.

 63. tai va būtent. visi gauna to, ko nusipelno. jiems atrodo, kad kartais gauna nepelnytai. ir tada klausia. už ką man taip?
  bet dauguma nežino, ko jie ištikrųjų nori.

 64. Kiekvienas pasirenka tai ką nori pasirinkti. Stengiuosui laikyti ant pulso tai kas vyksta, bet vien tik pasyviu stebėtoju būti nesinori. Būna momentų, kai reikia patylėti, o būna, kai būtina eiti į žūtbūtinę kovą. Šiek tiek EGO niekad nekenkia, tik reikia stropiai jį kontroliuoti, kad nepridarytų bėdos. Kova šiuo atveju - tai ne karas su vėjo malūnais. Su tom gyvatėm jų pačių metodais nepakovosi. Darbas prasideda nuo visai kitų dalykų. Dabar dauguma žmonių pereina į 4 lygmenį. Tačiau elitas gali būti tik trečiam lygmenyje. Jie kelią į transformacijas užsidarė patys. Jų astralinis kūnas pripildytas tasma ir jie nebegali mūsų pasivyti. Nepaisant to, kad jie jau pasmerkti, manau kad neįmanoma daryti kažką toliau, nepasidarius normalios SWOT analizės. Tokią analizę bandau daryti kiekvieną dieną, nes bendras vibracinis spektras planetoje kinta kas sekundę. Ir ne tik aš, tikriausiai daugelis žmonių tą jaučiu visais savo sąnariais. Jeigu tu atsiveri tam srautui, jis tave neša, bet nereikia pamest galvos. Aš stengiuosi būti atviras Dievo malonei, bet ir būti budrus, kad galėčiau ne tik matyti kas vyksta, bet ir tas energijas peteikti ten, kur jų labiausiai reikia. Štai stebi gyvenimą ir skaitai tarp eilučių, nes matai kitokias sąsajas tarp įvykių ir žomnių. Tada gali daryti kitokias išvadas, kitokias, negu logiškai plaukia iš to, kas oficialiai patekiama. Po to parašai savo nuomone, o ir iš tikrųjų tai ne tik nuomonė, bet ir vibracijos, energija, kuri daro savo darbą.

 65. erika rašė:

  jeigu Jus stebite, kas vyksta aplinkui ir dalinetes tuo su kitais, o tai jau ne pasyvus stebejimas ir labai aciu Jums uz tai, Jusu mintys labai idomios ir vertingos:) sakyciau, Jus bandote pabudinti kitus:)

 66. kostas rašė:

  Jo , is tikruju viskas keiciasi. Ka tik parziurejau rutos laida apie kosmetika. Anksciau tokias laidas neleisdavo i eteri. Viskas lenda ismaiso. bet kas is to, jie vis viena mus nuodys.

 67. Kriste rašė:

  Ant Egipto piramidžių sienų irgi nupieštos reptilijos ( gyvatės). Esu uždaryta į narvą. Matyt su tuo Egiptu prisižaidžiau. Atrodė laisva teritorija…atrodė tik muzikali tapsiu ir visa suprantančia muzikoje…Ir visko netekau, tik narvą jaučiu…Tada tamsa neatrodė bloga. Metus gerai gyvenau. Buvau laiminga. O kai galutinai piramidė atsiskleidė tiesiog nuvirtau. Ten nesutapo viena styga. Turėjau turėti jaunikį, o ne tėvą… Gyvenu tam kad žinau jog laikui einant man tai turėtų vėl atsiskleisti…Labai geras gyvenimas buvo( tuos metus, kai man buvo 23 metai). O dabar bent senatvėje tai pajusiu…Ir kaip angelai gieda…
  Ir nesuprantu kaip penktadienis dali būti du kartus. Kas darosi su kosmosu tikrai nesupratu. Mums užpudrintos smegenys.
  Kad veikas pasikeisti gali tai suprantu, tai priimtiniau ir nieko čia tokio stulbinančio( suprantama). Kad iš dangaus pati save šaukiau tai irgi suprantu. Nieko čia tokio stulbinančio. Bet teko pajusti kad penktadienis buvo du kartus. Ir čia jau stulbinamai nesuprantama. Tikrai gerai užpudrinti reikėjo. Nes užsienyje stotyje laikraščiai keičiasi kiekvieną dieną ir seno laikraščio niekad nelaiko. Tada įvyko tai kad laikraštis buvo tas pats, - vakarykštis. Labai gerai prisimenu tą laikraštį. Ir jis ir ant rytojaus vėl tas pats. Paskui su žmonėmis išsiaiškinau kad penktadienis. Kaip penktadienis? Juk vakar buvo penktadienis. Vakar buvo tas pats laikraštis. Taip ir likau kaip ant ledo. Nevisai supratusi kas darosi.
  Be to vėjas į mane visad labai stipriai pūsdavo. Kiti žmonės net šalia manęs eidavo visai ramiai be jokio vėjo gūselio( jie niekad nesigilindavo kodėl į mane pučia vėjas, - jiems tai nerūpėjo…), o man visą lietsargį išlankstydavo kad dažnai naują lietsargį tekdavo pirktis. O su lietsargiu eidavau nuo vėjo. Kad save šiek tiek apsaugoti nuo tų vėjo gūsių. Irgi stebino kodėl į kutus vėjas nepučia, o mane visą išplaisto ratais…

 68. Ačiū visiems už komentarus. Kiekvieno patirtis yra vis kitokia. Taip mes ir praturtiname vieni kitus

 69. kostas rašė:

  reuktu daugiau info skleist apie NWO. gerai,kad darai sita. smagu paskaityt net ir komentarsus.

 70. Esmita rašė:

  Paziurekite http://www.sozvezdie-love.ru paskutines 2 naujienas-filmus.Tikiuosi,Gintarai,ilgai laukti nereikes jusu naujo straipsnio.Aciu.

 71. Kriste rašė:

  Ačiū

 72. Sveiki juk magija ateivius mes pribaiktume nereik tecnikos net xD

 73. Found this on MSN and I’m happy I did. Well written article.

Komentuokite