BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Sausis 2011 archyvas

“Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime.” Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių - bitumą. „Eime, - sakė jie, - pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių.”

O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir tarė VIEŠPATS: „Žiūrėk! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia! Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam.” Taip VIEŠPATS išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių, ir jie metė statę miestą. Tada jis buvo pavadintas Babeliu, nes VIEŠPATS ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių”.

(Pradžios knyga, 11 skyrius)

Šiais žodžiais Dievas mus įpareigojo priimti tvirtą moralinę nuostatą, jog visa tai, kad žmoniją veda globalizacijos link turi būti griaunama ir stabdoma, kad bet koks žmonijos vienijimas prievarta yra prieš Jo valią. Babelio bokštas arba nauja pasaulio tvarka - nėra Dievo karalystė, apie kurios atėjimą kalbėjo pranašai ir Jėzus Kristus. Tai maišto prieš Dievą simbolis ir ideologija, kuria bando primesti mums šio pasaulio galingieji, tam, kad kuo daugiau sielų nusinešti su savimi po Didžiosios Pjūties, kuri prasidės netrukus.

Galima sakyti, kad Dievas kalbėjo ne tik apie Karaliaus Nimrodo laikų Babilono imperiją, bet ir apie šiuos laikus, nes galima sakyti, jog tai procesas, išsitęsęs iki dabartinių dienų. Finalas bus toks, kaip ir parašyta Apreiškime. Babelės bokštas simbolizuoja globalizaciją ir naują pasaulio tvarką.

Jeigu laikome save bent kiek tikinčiais žmonėmis, šiandien kaip niekad svarbu užimti tvirtą moralinę poziciją, kurią įkūnija Pradžios knygos 11 skyrius.

Ką sako Siono protokolai?

Iš Protokolo Nr. 10

“Pasaulio caro” paskelbimo valanda. Monarcho pripažinimas gali būti įvykdytas ir ankščiau nei valstybės panaikins konstitucijas (…) Išvargintos anarchijos ir smurto, netekusios gerų valdytojų tautos sušuks: pašalinkit juos ir duokit mums vieną pasaulio karalių, kuris suvienytų mus ir panaikintų peštynes, sienas tarp tikėjimų, valstybių (…)

Iš protokolo Nr. 14

Ateities religija. Kai mes įsikaraliausim, tada nebenorėsim, kad būtų kita religija, kaip tik mūsų viena, su kuria mūsų likimas surištas mūsų išrinkimu ir kuriuo tas pats likimas sujungė su pasaulio likimu. Todėl mes turime sugriauti visus tikėjimus ….

Naujos pasaulio tvarkos 10 įsakymų

JAV, Džordžijos valstijoje stovi paminklas, kuriame akmenyje iškalti 10 naujos pasaulio tvarkos punktų. Paminklą pastatė masonai. Čia glaustai pasakyta tai, kas platesnėje versijoje išdėstyta Siono protokoluose:

1. Žmonijos populiacija turi būti 500,000,000 milijonų individų, nes taip bus išlaikyta pusiausvyra su gamta.
2. Kontroliuoti gimstamumą.
3. Suvienyti žmoniją viena nauja kalba.
4. Valdyti geidulius, tikėjimą ir tradicijas.
5. Apsaugoti žmones teisingais įstatymais ir teismais.
6. Leisti tautoms spręsti savo vidaus reikalus, o išorės - sprendžiant pasaulio teisme.
7. Likviduoti nereikšmingus įstatymus ir nereikalingus pareigūnus.
8. Subalansuoti asmenines teises su visuomeninėmis pareigomis.
9. Vertinti tiesą, grožį ir meilę siekiant darnios harmonijos.
10. Nebūti žemės vėžiu ir saugoti gamtą.

„Jums tai patinka, ar ne, bet Mes turime pasaulinę vyriausybę. Klausimas kyla tik toks, ar ji bus įvesta susitarimo, ar užkariavimo būdu”. 

Paul Warburg - iliuminatas, bankininkas, sionistų lyderis, Tarptautinių santykių tarybos narys, 1950 m.

„Mes esame didelių persitvarkymų išvakarėse. Mums reikalinga gerai valdoma krizė ir tautos savo noru priims naują pasaulio tvarką”.David Rockeffeler, Tarptautinių santykių tarybos narys, Trišalės komisijos pirmininkas, bankininkas, sionistų lyderis, Bildenbergo klubo narys.

Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus. Manęs jau nebestebina tas faktas, kad suokalbių teorijos tyrinėtojai dažnai nesugeba žmonėms suprantama kalba išaiškinti, kodėl pasaulio galingieji nuolat vykdo protu nesuvokiamus eksperimentus. Todėl ir kyla mintys, jog tokius dalykus gali kurti ne žemiškas protas, reptilijos žmogaus pavidalu, ateiviai, puolę angelai, galaktikos virusas ir t.t. O gal tai vis dėl to daro žmonės, praradę žmogiškumą dėl nepasotinamo gobšumo, baimės ar valdžios troškulio? O gal tai tik paprasčiausias naujo mokslinės fantastikos filmo siužetas?

„Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą projektą Blue Beam - buvo Kanados žurnalistas Serge Monast. Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos”. Kitais duomenimis, Serge Monast numirė nuo netikėto širdies smūgio 1996 metų gruodžio 5 d. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.

Kadangi informacijos viešoje erdvėje nėra per daug o ir esama reguliariai patyliukais išimama, ypatingai iš socialinių tinklų, pabandžiau surinkti tai kas buvo paskelbta ir suguldyti į vieną tekstą. Kai kas gali kartotis, bet tik dėl to, kad informacija paimta iš skirtingų šaltinių. Manau, jog dėl laiko stokos ne viską esu radęs, tai jeigu kas nors dar turite panašios informacijos, išverskite ir įdėkite komentaruose, arba duokite nuorodas. Bendromis pastangomis pasistengsime atkurti vaizdą, juolab, kad laiko ne itin daug.

Nors šia informacija mažai kas tiki, bet vis dėl to turėti arsenale tokius duomenis apie šią beprotybę, reikia. Nes ką gali žinoti, o gal tai teisybė. Juo labiau, kad techniškai visa tai įgyvendinti įmanoma. Pakanka ir žmonių, kurie galėtų ryžtis tokiai liuciferiškai „misijai”.O jeigu ir nieko neįvyks, tai nereiškia, jog pranašai buvo neteisūs. Laikui atskleista tiesa gali koreguoti įvykių eiga ir apsaugoti planetą nuo žiauraus scenarijaus.

Apibendrintai galima pasakyti, kas juodasis „Blue Beam” scenarijus, apie kurį studiją paskelbė žurnalistas Serge Monast, susideda iš kelių dalių, bet pagrindinė razina - antrojo Kristaus atėjimo arba ateivių invazijos inscenizavimas. Viso šio absurdo teatro tikslas - kad kuo daugiau žmonių „paregėtų” ir užsinorėtų naujos pasaulio tvarkos su vienu mesiju-valdovu, vieningais elektroniniais pinigais, vieninga kariuomene ir policija valdžia ir mikroschemomis, įsiūtomis po oda.

Techninės galimybės projektui Blue Beam įgyvendinti šiandien yra puikios. Trimatė, erdvinė, spalvota holografinė projekcija - jau senai atrastas dalykas. Tokias technologijas per pastaruosius 10-15 metų, ypatingai išpuoselėjo japonai. Jau ir šiandien įvairių televizijos šou metu prie vieno stalo gali sėdėti žmonės, arba vienoje scenoje dainuoti artistai, kurie iš tikrųjų filmuojami skirtingose pasaulio vietose. Realiai ant scenos žmogaus nėra, bet tam tikra tvarka sufokusuoti lazerio spinduliai publikos akyse gali atrodyti kaip gyvas, tikras dainuojantis žmogus scenoje. Tačiau realiai to žmogaus ten nėra. Tokiu pačiu principu lazerio spinduliai gali būti suprojektuoti ir iš palydovų į bet kokią planetos vietą. Jeigu staiga milijardai žmonių vieną rytą atsidarę langus, ir pakėlę į dangų akis, pamato Jėzų, Mozę, Budą ar dar kokį nors „kulto objektą”, jie, žinoma, negali tuo patikėti. O jeigu ta „galva danguje” dar ir kalba, kiekvienam asmeniškai, netgi suprantama kalba, įspūdis gali būti toks stiprus, jog radikaliai gali pakeisti stebinčiojo psichiką? Įsivaizduokime, jog pamatę tokią „grožybę” žmonės puola į ekstazę, nes pranašystės apie antrąjį atėjimą ir 2012 metus, stebuklingai pildosi. O jeigu ta galva danguje pasako” „ej, žmonės, jūs ne taip viską supratot, jums 2 tūkstančius metų visi melavo. Jėzus tėra tik ateivis iš kosmoso, o jūs visi - antrarūšiai. O tikras jūsų dievas juk yra Liuciferis-rytinė žvaigždė, skaisčioji saulutė. Jis irgi iš kosmoso, bet jis geras, nes jumis rūpinasi, jis panaikins chaosą ir betvarkę, susodins žulikus į kalėjimus ir visiems duos darbo, duonos ir žaidimų, galėsite tenkinti savo norus, kiek pajėgsite, nes nuodėmė jau negalioja”.

Visa tai skamba kaip visiškas absurdas ir atrodo, jog toks planas urmu praplauti žmonėms smegenis nerealus ir kvailas.

Bet palaukit, nedarykim išankstinių išvadų, tegul, pradžiai Serge Monast informacija paguli smegenyse. Stebėkime įvykius pasaulyje, gal vėliau ims kažkas aiškėti.

Šio spektaklio, apie kurį kalba Serge Monast, tikslas - mobilizuoti žmonių protus naujo pavojaus, bėdos, ar globalinės agresijos akivaizdoje ir sukurti vieningą pasaulio super valstybę. Nors žurnalistas savo studiją rengė prieš 15 metų, šiandien mes galime pastebėti daug ženklų, jog toks scenarijus pildosi. Europos sąjunga išsiplėtė, rengiamasi Meksikos, JAV ir Kanados sąjungai, Azijos ir Afrikos šalys taip pat vienijasi į bendras ekonomines erdves. Ekonominė krizė, gamtos stichijos, žemės drebėjimai, epidemijos, kryžių nukabinėjimas mokyklose - kiekvieną dieną apie tai galime perskaityti pirmuose laikraščių puslapiuose. O dar tas keistas, paslaptingas žuvų ir paukščių kritimas visame pasaulyje, potvyniai Australijoje ir Brazilijoje. Ir galima pamatyti, jog visos biblijinės pranašystės apie pasaulio pabaigą pamažu pildosi. Ir per artimiausius du-tris metus pamatysime dar daugiau reiškinių. Tik nepatingėkime pakelti akis į dangų.

Tam, kad atsirastų nauja, naujos eros religija - su vienu vieninteliu valdovu ir dievu, būtina kaip reikiant praplauti žmonėms smegenis globaliniu mastu. Tuomet sukurtos naujos taisyklės ir ritualai bus privalomi visiems. Niekas neabejos, kad jie primesti dirbtinai. Ir bus nauji vadovai, nauji dvasiniai lyderiai, kurie visada žinos, kaip turi būti iš tikrųjų, o žmonės galės tik spėlioti kaip reikia teisingai gyventi ir niekad neatspės, nes kokie žmogiški supratimai apie teisingumą, teisę, moralę nebegalios. Žmonės užsinorės naujos pasaulio tvarkos patys, iš baimės ir nevilties, nereikės net agituoti. Tam egzistuoja chaoso valdymo teorija, kai pirma dirbtinai sukuriama betvarkė, o po to neva pasiūloma išeitis - ateina gelbėtojas ir įvedama nauja tvarka, rodant pirštu į tariamus objektyvius socialinių procesų dėsningumus arba mirtiną grėsmę iš kosmoso. Jeigu nori išvengti grėsmės, pritark naujai tvarkai. Jei nenorėsi būti solidarus su pavojuje atsidūrusia pasaulio bendruomene, būsi priverstas, arba sunaikintas.

Jei Blue Beam beprotybė su visa numatoma apimtimi iš tikrųjų bus įgyvendinta, nors tuo aš asmeniškai nelabai tikiu, tai didžiąją dalį žmonijos iš karto galima būtų guldyti į psichoneurologines klinikas. Planeta bus didelė psichiatrijos ligoninė, kurioje daktarų, slaugių ir tramdytojų vaidmenį vaidins kariuomenė ir policija. Medicina vėl turės ką veikti.

Viename iš etapų planuojama sukurti masinę iliuziją, kad Dievas kalba su žmonėmis. Vėliau, siekiant sustiprinti totalinį zombinimo efektą, bus pasitelktas šiuolaikinis elektromagnetinis ginklas. Šiandien niekas negali pasakyti, kiek aplink žemę skraido palydovų ir ką jie ten veikia. Specialistai mano, jog nemažas palydovų tinklas (gal apie 100) per paskutinius 10 metų sudaro galingą ryšio tinką. Sąmokslo teoretikas, buvęs aktorius ir gubernatorius Jesse Venture sako, kad tokių prietaisų kaip Aliaskoje stovinčio HAARP ir palydovų tinklo pagalba jau dabar galima valdyti žmogaus protus, sukelti klimatines katastrofas, purpurines ar rožines revoliucijas valstybėse, kurios nepalankios ar neįtinka globaliniam elitui.

Kas yra HAARP - žiūrėti Jesse Venture filmą, visas dalis:  http://www.youtube.com/watch?v=uZOt29NR0FY

IŠ Serge Monast publikacijų

NASA Blue Beam Projektą sudaro keli skirtingi veiksmai, siekiant įdiegti naujojo amžiaus religiją su Antichristu (žiūrėkite vieno dolerio kupiūrą). Turime prisiminti, kad nauja amžiaus religija yra naujos pasaulio valdžios pagrindas, be kurios tiesioginė vieno asmens diktatūra yra visiškai neįmanoma. Aš kartoju, kad be universalaus tikėjimo, t.y. naujojo amžiaus religijos, siekiant sėkmės naujos pasaulio tvarkos statyboje, bus neįmanoma! Štai kodėl “Blue Beam” projektas yra toks svarbus jiems, būtent todėl jis iki šiol (iki 1996 m.) buvo griežtai užslaptintas.

Pirmasis žingsnis yra susijęs su archeologiniais dalykais. Planetą turi supurtyti žemės drebėjimai, įvairios gamtos stichijos ir anomalijos, kad žmonės matytų, jog pranašystės pildosi. Po to „mokslininkai” atras naujų artefaktų, kurie galutinai paaiškins visiems žmonėms, jog buvo padaryta klaida tikėjimo doktrinose, kuriomis remiasi visos pagrindinės religijos. Klastotės bus naudojamos tautoms įtikinti, kad jų religiniai mokymai buvo nesuprasti ir neteisingai interpretuoti. Psichologinis pasirengimas prasidėjo. 2001 m. buvo parodyti filmai: „Space Oddessy;” „StarTrek”, “Žvaigždžių karai” ir daug kitų. Visa šie filmai - apie invazijas iš kosmoso. Žmonės esą bus raginami susivienyti, kovoje su įsibrovėliais.  Paskutinis filmas “, Jurrassic parke”, susijęs su evoliucijos teorijos ir teigia, Dievo žodžiai yra melas.

Svarbu suprasti tai, jog pirmas žingsnis yra tai, kad šie žemės drebėjimai (ar kitokios stichinės nelaimės) bus skirtingose pasaulio dalyse. Po to mokslas ir ypatingai archeologijos mokslas, nurodys, kad po žemės drebėjimų pavyko atrasti naujus archeologinius duomenis, kurie bus naudojami siekiant diskredituoti visas pagrindines religines doktrinas. 

Tai yra pirma plano dalis, bet tai, ką jie nori padaryti toliau, gali sunaikinti planetą. Krikščionių ir musulmonų religijos praras ideologinį pagrindą. Gali staiga paaiškėti, jog pranašams kalbėjo ne Dievas, bet kokie nors ateiviai. Juk tame dalis tiesos yra. Norėdami tai padaryti, jie turi rasti tam tikrų klaidingų “įrodymų” iš praeities. Taigi neva bus įrodyta, kad religijos buvo klaidingai ir neteisingai suprastos, todėl ir kyla karai brolis prieš brolį.

Antrasis žingsnis yra susijęs su gigantišku “kosmoso šou” su optinių hologramų ir garso-lazerio projekcijomis danguje. Keliose pasaulio vietose bus rodomi holografiniai vaizdai debesyse, pagal regionuose dominuojančią religiją. Danguje pasirodys Dievai, skambės balsai, kurie kalbės visomis kalbomis.

Norint suprasti, ar tai tiesa, mes buvome priversti studijuoti įvairių slaptųjų tarnybų duomenis, surinktus per pastaruosius 25 metų. Taip pat remiamasi tyrimais, apie žmogaus anatomiją, elektromechaninę sudėtį, smegenų veiklą, jų chemines ir biologinės savybes.

Dar SSSR laikais, o taip pat ir JAV, Vakarų Europoje, Kinijoje buvo atliekami eksperimentai, kuomet į kompiuterius buvo buvo suvesdamos visos žmonių kalbos, kultūra. Tokiu būdu buvo išvesti keli pagrindiniai simboliai ir vertybės, kurios svarbios žmonėms. Taip pat naudojamos sovietų technologijos, kurios padeda įpiršti žmogui naujas mintis per atstumą, pavyzdžiui apie norą atlikti vieną ar kitą veiksmą.

Kosmose matysime holografinius vaizdus. Maždaug apie 60 km virš žemės. Tokius bandymus žmonės mato jau šiandien ir jie vadinami NSO.

Šių sąmoningai surežisuotų renginių metu bus pasauliui parodytas naujas “Kristus”, naujas mesijas, Matreya, apie kurį pranašavo teosofai Blavatskaja, Beili, Rerichas ir kiti. Mesijas reikalaus nedelsiant įgyvendinti naują pasaulio religiją. Pasaulio žmonės net neįtars, kad jiems meluojama. Net ir labiausiai išsilavinę žmonės bus apgauti. Projektą planuojama ištobulinti iki tokio lygio, kad galima būtų į ekstazę įvesti didžiulį skaičių žmonių. Nes tai ką jie pamatys, niekada nebus regėję anksčiau ir tai labai stipriai sukrės sąmonę.

Blue Beam Projektas - tai bandymas “praktikoje” įgyvendinti senas pranašystės, kurios numatytos prieš 2000 metų.

Susidarys keli holografiniai vaizdai skirtingose pasaulio dalyse. Virš kiekvienos valstybės tas vaizdas ne tik „kabės” ore, bet ir “kalbės” ta kalba, kurią supranta žmonės. Nei viena žemės vieta nebus apsaugota nuo tokio vaizdo. Tobula kompiuterinė animacija, garsas atrodys kylantis iš giliai kosmoso erdvės, įtikinės siekti naujos pasaulio tvarkos ir naujo mesijo. Tada gali pasirodyti Jėzus, Mahometas, Buda, Krišna, ir t.t, kurie taip pat stengsis “paaiškinti”, kad anksčiau ženklai buvo neteisingai interpretuoti, o religijos - klaidingos, kad yra tik vienas Dievas. Šitas vienas Dievas bus iš tikrųjų bus anti-kristas, kuris taip pat pasirodys ir paaiškins, kad įvairūs raštai buvo nesuprasti ir klaidingai išaiškinti, ir, kad senosios religijos yra atsakingos už karą brolis prieš brolį, ir tauta prieš tautą. Todėl esą senosios religijos turi būti panaikintos kad kelią į naują amžių prasiskintų naujojo pasaulio religiją, su vienu dievu Antichrist.. Žinoma, jie nevadins jo tiesiogiai šituo vardu, jie vadins jį kaip nors kitaip, patraukliai, kad žmonėms neliktų atmetimo reakcija.

Žinoma, tai bus puikiai surežisuota klastotė. Numatytas vadinamųjų “religinių fanatikų” maištas, kuris bus nuslopintas pačių sąmoningų žmonių rankomis ir kariuomenės. Tam rengiamas platus koncentracijos stovyklų ir kalėjimų tinklas. (Šiandien pakankamai duomenų, jog kitamaniams ruošiami kalėjimai ir perauklėjimo stovyklos, ypač po 9/11-aut.).

Jungtinės Tautos net ir dabar planuoja panaudoti Beethovan’s “Daina džiaugsmui” kaip himną naujos religijos įvedimui į naują amžių visame pasaulyje. Kartu su tuo bus naudojama elektromagnetinė spinduliuotė ir hipnozė. Idėja apie naują pasaulio tvarką žmogui gims savaime, lyg tai būtų jo asmeninė mintis, kylanti giliai iš vidaus, nes aplink dėl stichinių nelaimių, ekonominės krizės ir karinių konfliktų tvyraus chaosas ir smurtas. Tam bus naudojami modernūs įtikinėjimo būdai. Subjektas asmeniškai girdės Dievo nurodymus savo smegenų viduje.

Manau, kad tai yra įmanoma, kad asmenys, kurie ne iš blogos valios sukūrė šią mega-proto kontrolės programą, galėtų parduoti programinę įrangą organizacijai ir nežinoti, kad klientas gali naudotis šia programa siekiant pavergti visą žmoniją. Blue Beam Projekto metu telepatiškai ir elektroniniu būdu elektromagnetinės bangos pasieks kiekvieną asmenį. Tai įtikins kiekvieną individą, kad Dievas kalbėjo jiems giliai iš sielos.

Pagal naujausią technologiją žmogaus ryšys su palydovu gali būti abipusis. Kompiuteriai gali ne tik perduoti į smegenis reikalingą informaciją, bet ir įrašyti tavo prisiminimus. Tokiu būdu jie galės kontroliuoti kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo kalbos ar kultūros.

1991 m. sausį, Arizonos universitetas surengė konferenciją “NATO Advanced Research Workshop” apie biologinių gyvių kontrolę, naudojant elektromagnetine spinduliuotę. Ką tai reiškia? It means this: We refer to one paper that was delivered at the conference which stands out for its different attitude towards the development under discussion at that time. Mes kreipiamės su dokumentu, kuriame buvo išsakytas nuogąstavimas apie galimą piktnaudžiavimą mokslinių tyrimų rezultatais.

Išvados, nurodė, kad Jungtinės Valstijos jau parengė ryšių įrangą, kuri gali padėti akliesiems matyti, o kurtiesiems girdėti. Speciali įranga elektromagnetinių spindulių pagalba gali padėti žmonėms, sergantiems nepagydoma liga, nes gali numalšinti skausmą, be chirurginės operacijos, be narkozės atlikti sudėtingas operacijas. Aš kalbu ne apie moksline fantastika. Ši ryšio įranga padeda visiškai naujais būdais žvelgti į žmogaus smegenis ir nervų-raumenų sistemą. Tokia įranga jau veikia Centrinėje žvalgybos valdyboje (CŽV), ir Federaliniame Tyrimų Biure, Rusijoje, Kinijoje ir daug kur pasaulyje. Tokia įranga daugelį metų yra pagrindinis vidaus politinės darbotvarkės klausimas, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką.

Jau dabar JAV, tokia nauja ryšio įranga naudojama kankinimo ir nužudymo tikslais slaptuose CŽV kalėjimuose. Taip pat buvo užfiksuotos seriją keistų savižudybių britų kariškių kompiuterių specialistų tarpe. Visi jie turėjo tam tikrą ryšį su Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno slaptais projektais. Surinkti duomenys rodo, kad vyriausybinės agentūros ir korporacijos, kurios įgyvendina tokius projektus, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką, ir toliau yra pasirengę skatinti priemones, kurios padės jiems siekti savo tikslo - pilnos socialinės kontrolės. Tačiau valdžia visuomet turės argumentą, kodėl ji taip daro. Ji esą nori įgyvendinti drastiškas teisėsaugos priemones pasaugant visuomenę (nuo tariamo terorizmo, klimato kaitos, epidemijų ir t.t..-aut). Baimė visada buvo naudojama kaip elito ginklas, siekiant kontroliuoti ir pavergti mases.

„International Free Press Network” - nėra religinė ar politinė organizacija. Tai nepriklausoma agentūra, vykdanti įvairius tyrimus. Mes specializuojamės ataskaitų ir filmuotos medžiagos kūrimu, siekdami žmonėms paaiškinti, kas gi yra ta naujoji pasaulio tvarka.

Mūsų tikslas - padėti žmonėms suprasti, kad nauja pasaulio tvarka nėra išsvajotasis rojus ir ne sąmokslo teoretikų paranoja. Tai realus satanistinis projektas, kuris tikrai egzistuoja. Koks gi jo tikslas? Tai siekis sugriauti tradicines religijas, ypatingai krikščionybę ir jas pakeisti viena religija, kuri remiasi nusilenkimu vienam vieninteliam dievui-žmogui. Taip pat siekiama atšaukti tradicinės šeimos institutą ir pakeisti jį civilinėmis santuokomis, sukurti vieningą kariuomenę ir represines pajėgas, likviduoti popierinius pinigus, įvesti vieną vyriausybę visame pasaulyje. Jie siekia sunaikinti bet kokią laisvos kūrybos formą. Sąmokslininkai siekia, kad žmogus neturėtų jokių galimybių pasirinkti, išskyrus vieną vienintelę alternatyvą - gyventi valstybėje, kurią valdo viena karinė jėga, kuri užtikrina „teisingumą” ir „saugumą”. Valstybėje, kurioje egzistuoja vieninga komercinė teisė, verčianti žmones gyventi griežtai reglamentuotame ir kontroliuojamame pasaulyje, primetant melagingą dvasingumą ir naują pasaulio kultūrą.

Pirmas žingsnis, kurį jie yra numatę, tai visų religinių tradicijų diskreditacija ir peržiūrėjimas. Planuojama sukelti dirbtinius žemės drebėjimus, liūtis ir potvynius teritorijose, kuriose, kaip tikėtina, yra svarbūs kultūriniai ir religiniai duomenys. Jie tuo pačiu stengsis atsikratyti jau esamų įrodymų ir sukurti vietoj jų klastotes. Taip jau ne kartą istorijoje buvo. Į šį globalų projektą įtraukti ne tik mokslininkai ir politikai. Į pasaulinio elito „sudėtį” įeina režisieriai, kurie pajėgūs danguje sukurti įtikinamus reginius. Į pasaulio vyriausybės sudėtį įeina ir kai kurie religiniai lyderiai, kurie jau yra atidirbę naujos vieningos pasaulio religijos „koncepciją”.

Bus panaudotos pačios perspektyviausios technologijos, patys gabiausi kūrėjai ir meistrai, pačios įtakingiausios asmenybės ir patys didžiausi finansai. Taigi, visai netolimoje ateityje mes galime tapti stebuklų danguje liudytojais. Mums pasirodys šventieji, o gal ir pats Kristus. Mes galime taip pat pamatyti dideles skraidančias lėkštes, išlipančius iš jų humanoidus. Tačiau iki to momento mes būsime ilgai ir kruopščiai ruošiami.

Ištraukos iš įvairių filmų ir straipsnių internete

1994 metais Kanados žurnalistas Serge Monast parašė išsamią ir gerai dokumentuotą studiją, su visais įrpdymais ir net Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) dokumentais, apie NASA projektą Blue Beam. Štai keli pagrindiniai šokiruojantys šio darbo punktai.

  • panaikinti neva klaidingus žmonijos religinius įsitikinimus atrandant naujus archeologinius atradimus, tokius, kaip „Jėzaus sarkofagas”.
  • Milžiniško dydžio holografinių mistifikacijų organizavimas, kurio metu bus imituojamas naujo mesijo atėjimas.
  • Žemo dažinio elektromagnetinių ryšio priemonių naudojimas, siekiant kontroliuoti žmonių protus.

Visas šis planas parengtas ir pamažu įgyvendinamas tam, kad pasaulyje atsirastų dingstis įvesti naują pasaulio tvarką ir naują religiją.

Pagal ilgąjį scenarijų planuojama apie 2020-2025 metus įvesti vieningą vyriausybę, kuri užtikrins neva taiką ir gerovę visame pasaulyje. Pagal greitąjį scenarijų, nauja pasaulio tvarka turi būti įvesta jau 2012 metais. Nes 2012 metų gruodžio 21 diena yra pakankamai išpopuliarinta ir daugelis žmonių su tuo sieja savo viltis, kad pasaulis pats geresnis, kad jis pereis į naują realybę, naują erą

Kanados žurnalistas ir nepriklausomos naujienų agentūros „International Free Press Network įkūrėjas Serge Monast” taip pat žinomas kaip daugelio knygų ir publikacijų autorius naujos pasaulio tvarkos tema. Jis mirė gana keistomis aplinkybėmis. Jau 1996 metais jis viename iš savo interviu paskelbė, jog jam ne kartą grasino įvairaus rango valdžios atstovai, įskaitant Vatikano dvasininkus ir Kanados ministrą pirmininką. Grįžusį namo po šio interviu, artimieji rado mirusį nuo širdies smūgio, nors jis niekada nesiskundė širdies, kraujagyslių ar plaučių ligomis. Po kurio laiko dar vienas žurnalistas iš Serge Monast komandos taip pat mirė mįslingomis aplinkybėmis. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, jog jauną vaikiną taip pat ištiko širdies smūgis. Vėliau paslaptingi širdies smūgiai ištiko dar kelis kolegas kurie vienaip ar kitaip buvo prisidėję prie paslaptingojo projekto paviešinimo darbų.

Tirdamas Blue Beam projektą Serge Monast naudojo tik originalius, patikimus, patikrintus dokumentus, todėl duomenys, kuriuos pateikia šis nepriklausomas tyrėjas, tikrai patikimi.

***

Serge Monast rašė, jog labai įdomi technologija. Ir žinoma, jai atsirastų pritaikymo galimybės buityje, medicinoje, pramonėje. Tačiau įsivaizduokite, kokias galimybes tokia technika suteikia, pavyzdžiui, pramogų ar azartinių lošimų industrijoje?

Šiuo požiūriu, jau senokai egzistuoja įdomios prognozės, susijusios su Blue Beam projektu, kuris savo šaknimis siejamas ir su kitais slaptais projektais „Montawk” ir „Filadelfijos eksperimentas”.

Blue Beam projektui naudojamas didelis kiekis per pastaruosius 10-20 metų į orbitą paleistų žemės palydovų. SGI (strateginės gynybos iniciatyvos) programa Ronaldo Reigeno prezidentavimo laikais nebuvo visiškai palaidota. Ir dabar ši įranga gali sukurti bet kokį holografinį spektaklį, bet kurioje pasaulio vietoje.

Koks gi to spektaklio siužetas - yra aišku. Galima inscenizuoti bet ką nuo ateivių, lėkščių, iki mesijo atėjimo. Mūsų akyse gali būti praktikoje įgyvendinamos įvairios juslinių malonumų technologijos, pasiekiančios įvairius dirgiklius: garso (dažiniai ELF, VLF, LF), optiniai (holofrafiniai vaizdiniai danguje). Taip pat gali būti panaudojamas ultragarsas ir, kas yra svarbiausia, įvairūs mentaliniai dirgikliai. Egzistuoja EM bangų diapazonas, kuris veikia tiesiogiai žmogaus smegenis.

(Galinos Cariovos filme „HAARP Klimatinis ginklas” išsiaiškinama, kad tokiu įtikinimo instrumentu gali būti paprastas mobilusis telefonas. Per jį, tiesiogiai į smegenis gali „patekti” informacija, kurią paprastai normalaus žmogaus proto filtras atmeta. Tokiam žmogui atrodo, kad šovė į galvą mintis, o iš tikrųjų ta mintis į galvą gali patekti mobiliojo ryšio operatoriaus pagalba-aut).

Kaip jau minėjome, scenarijų sudaro keli etapai. Pagrindinė plano razina - technologinis „antrojo mesijo” atėjimo imitavimas. Šito šou tikslas - kad kuo daugiau žmonių „praregėtų”, sužaidžiant žemės gyventojų jausmais ir protais. Toks paradigmų pasikeitimas esą reikalingas tam, kad žmonės priimtų naują pasaulio tvarką kaip išpranašautą dangaus karalystę.

Jūs tikriausiai negalėjote nepastebėti, kaip tam tikri būsimų įvykių „kodai” pastaruoju metu reguliariai rodomi naujuose Hollywoodo filmuose, jų reklamoje, šou versle. Vienas iš paskutiniųjų pavyzdžių. Jungtinėje Karalystėje startavo naujas TV projektas „V”, kuriame imituojamas ateivių išsilaipinimas žemėje. Ten vaizduojami reptilijos-žmonės, kurie slepiasi po taikos nešėjų ir gelbėtojų kaukėmis. Visi tie ne žemiški personažai kuriami techninių priemonių - hologramų pagalba.

Dar kartą apie visas stadijas

A) Klimatiniai, kataklizmai ir jų fone naujų archeologinių „artefaktų” atardimas ir pilnas archeologinių duomenų apie žmogaus kilmę ir evoliuciją peržiūrėjimas. Bus „paskelbti” ir seniau „įslaptinti”, ir naujai „atrasti”, tačiau falsifikuoti duomenys apie tai, kad žmogus - aukštesniojo proto, kokių nors ateivių sukurtas produktas - vergas. Žmogus bus kviečiamas susitaikyti su likimu ir priimti „yra kaip yra”, nes esą visais amžiais žmogus ir buvo tik vergas, tačiau apie tai kartais pamiršdavo. Šioje projekto dalyje bus siekiama įtikinti žmones, kad išsigelbėjimas yra, o jį atneš naujas mesijas, kuris iš esmės bus antichristas.

B) Milžiniškas kosminis šou, naudojant trimatę hologramą su garso takeliu. Projektas HAARP - taip pat yra šio spektaklio techninė dalis. Visose pasaulio šalyse žmonės pamatys dievų galvas danguje, priklausomai nuo to, kokia religija joje dominuoja. Vėliau pasirodys lazerių projekcijose naujai iškeptas dievas, kuris kalbės visomis kalbomis. Tokio reginio priblokštos minios žmonių gaus ilgai lauktą žinią, jog pranašystės pildosi. Žmonės staiga gaus įtikinamus pranašysčių paaiškinimus, jog prasideda vadinamasis „Išėjimas” arba „Žmonijos išgelbėjimas”. Tai pats gudriausias ir pats ryškiausias etapas. Be to, jo aprašymas panašus į paklaikusių režisierių mokslinę fantastiką, todėl, kaip sako Serge Monast, net neverta visus scenarijus vardinti, vien tam, kad neprarasti „blaivaus proto”. Tačiau pažiūrėkime, kiek mokslinės fantastikos dabar jau tapo realybe.

C) Šiame etape bus naudojami kosminės ir antgamtinės manifestacijos, kurios gali būti modeliuojamos ir projektuojamos elektroninėmis priemonėmis. Apie tai yra kelių rūšių informacija. Žmonėms bus masiškai praplautos smegenys, jog į žemę ketina įsiveržti ateiviai. Tai paskatintų žmones labai radikaliems veiksmams. Kiltų ekstremizmo, radikalizmo banga, terorizmas ir kitokios kraštutinės agresijos formos. Palaukus, kol emocijos tam tikru laipsniu įkais, žmonėms bus pasiūlytas greito išsigelbėjimo scenarijus. Jį paskelbs naujas mesijas. Apie tokio gelbėjimo mechanizmą, galima tik spėlioti.

D) Paskutinis Blue Beam projekto žingsnis - įvesti visos planetos kontrolę. Greičiausiai tai bus organizuota imituojant ateivių invaziją į žemę, didžiausiuose mistuose. Iki to laiko, šalys, kurios turi branduolinį ginklą bus nuginkluotos.

Graikų ezoterikas Georgas Kavassilas, gebantis „matyti” ateitį, susipažinęs su informacija apie Blue Beam, pavyzdžiui, mano, kad žmonėms bus pasiūlyta „palikti žemę”, tam, kad „iškeliauti” į labiau šviesius pasaulius. Tačiau tame ir slypi apgaulė, nes žmonės, kurie apsispręs „palikti planetą” atsidurs ne išsvajotame rojuje „kitoje planetoje”, bet naujame kalėjime, kuriame turės vergauti tiems patiems „šeimininkams”.

Bet išvakarėse viso to, pasak Georgo Kavassilas’o, žmonės patirs įvairiausius paranormalius reiškinius, kurie iš esmės bus ne normalūs, o elektroninės infrstruktūros sukelti. Žmonėms gali staiga vizualizuotis tai, apie ką jie galvoja, viskas, kas tik yra žmonijos kolektyviniame informaciniame lauke. Žmonėms tikrai atrodys, jog atsivėrė „trečioji akis” ir gebėjimai akimirksniu materializuoti išsvajotus daiktus. Gali prieš akis atsirasti vaiduokliai, pabaisos, dvasios ir t.t. Kitaip tariant, vyks masinis žmonių mulkinimas iššaukiant tiek kolektyvines, tiek asmenines iliuzijas.

Reiktų pabrėžti, kad ateivių atakų tema pastaruoju metu ypatingai mėgstama Hollywoodo filmuose. Atseit po ateivių invazijos, visos pasaulio šalys pradės glaudžiau bendradarbiauti, spręsdamos apsaugos klausimus (Pavyzdžiui, dabar verčiamos bendradarbiauti sprendžiant taraimą klimato atšilimo problemą ir kovą su terorizmu-aut).

Tačiau visos valstybių pastangos taps beviltiškomis. Ir kai padėtis taps itin kritiška, atsiras gelbėtojas. Tokiais filmais programuojamas naujas žmonių mąstymas. Mes jau mokomi bijoti ateivių. Mus ruošia šiai jokios pergalės neatnešančiai kovai ir gelbėtojo laukimui, kuris nugalėtų įsibrovėlius. Visa tai ne kas kita, o schema, kaip vykdomi protų kontrolės eksperimentai. Ateiviai, čia gali būti tik metafora, svarbu suprasti pačia schemą, kaip veikia šis beprotiškas kontrolės instrumentas. Žmonėms rodomas baubas, kurio objektyviai įveikti neįmanoma, o vėliau atsiranda gelbėtojas, kuris išsprendžia visas problemas, tačiau jis užsibūna ilgam, nes problemos nepasiduoda sprendžiamos taip greitai, kaip nori visuomenė.

Prieš pat gelbėtojo atėjimą bus sunaikinta bet kokia opozicija naujai pasaulio tvarkai. Tuo tikslu bus pastatytos modernios koncentracijos stovyklos ir kalėjimai. (Šiandien mes matome, kad ne tik JAV bet ir Lietuvoje steigiami slapti CŽV kalėjimai-aut).

Specialiai generuojamos elektromagnetinės bangos bus perduodamos šviesolaidžiais, per kabelinės televizijos tinklus, telefonus. Iki 2012 metų šviesolaidžiai pasieks atokiausią kampelį, o skaitmeninė televizija bus privaloma, nes analoginis signalas bus galutinai išjungtas. Būtina prisiminti ir mikroschemas, kurios bus implantuojamos žmonėms į rankas. Bet koks prietaisas, kuris sukonstruotas priimti ir perduoti bangas, taps mirtinų transliacijų instrumentu. Per juos bus perduodama informacija, kuri kels savižudybių, prievartos ir beprotybės bangas.

Kada tiksliai jie galutinai įgyvendinti šį klaikų planą? Manoma, kad kai tik baigsis ekonominė krizė, kuri galutinai išsekins valstybių biudžetus, kai dideli mokesčiai ir specialiai didinamos energetinių išteklių ir maisto produktų kainos nuskurdins didesnę dalį gyventojų. Vėliau bus sukeltas trečias pasaulinis karas su islamu, kaip to norėjo masonų dievas Albert Pike. Tada bus įvesta vieninga elektroninė pinigų sistema. Ja galės naudotis tik tie žmonės, kuri turės įmplantuotas mikroschemas. Jos tarnaus ne tik kaip identifinacinis ar mokėjimų instrumentas, bet kaip ginklas. Kiekvieną nepaklusnų žmogų galima bus sunaikinti, nes per mikroschema galima iššaukti ligas ir mirtis. O vėliau - viskas pagal planą: kariniai konfliktai, gamtos katastrofos, masinės savižudybės, beprotybė, o čia dar ir ateivių invazija. Po tokių kataklizmų žmonės tiesiog melsis, kad ateitų gelbėtojas. Jis, žinoma, ateis ir įves taiką. Jis jis bus Antichristas-Dajjal.

Alex’o Jones kanalas Infowars.com, kurio auditorija šiandien kelis kartus viršija oficialius informacinius kanalus, nesenai rašė, kad dar 1997 metais JAV gynybos ministras William Cohen kalbėjo, kad „teroristai gali panaudoti ekologinį ginklą”. Esą toks ginklas bus elektromagnetinis, tam, kad galima būtų iššaukti žemės drebėjimus. Toliau straipsnio autorius išvardino ginklus, kuriuos vyriausybės naudoja prieš savo piliečius. Alex Jones filmuose „Endgeme” ir „Fall of Rebublic” kaltinama JAV vyriausybė, kuri nuolat išbando naujo ginklo rūšis savo piliečių atžvilgiu. Tam tikslui naudojamas fluoro junginiais apnuodytas geriamas vanduo, GMO, vakcinos, chemikalų purškimas iš lėktuvų (chemtrails), HAARP sukeltos stichinės nelaimės, šeimos planavimo ir kitokie modernios eugenikos projektai, padedantys mažinti gimstamumą ir populiaciją. Tokio „karo” prie žmogų tikslas - sumažinti 80 proc. gyventojų skaičių.

Ir tik tie, kurie atsilaikys prieš tokią ataką ir nepasiduos iliuzijoms, sulauks svarbiausio įvykio.

Ar yra išeitis? Ar yra kokie nors orientyrai bandant susivokti, kas iš tiesų vyksta, kai elitas tiesiog kraustosi iš proto, norėdamas bet kokia kaina įvesti globalią diktatūrą? Yra. Išeitis slypi kiekvieno žmogaus viduje.

Išsigelbėti gali arba visiški agnostikai, arba giliai širdimi tikintys, žinantys ir suvokiantys sielos ir proto darbo principus. Viskas išplaukia iš pagrindinės paradigmos - išorinis pasaulis nėra pirminis mano atžvilgiu. Bet koks išorinis dievas yra tik stabas, proto sukurta iškamša. Būtina ieškoti tiesioginio ryšio su Kūrėju, per save apeinant ratu bet kokias istoriškai susiklosčiusias bažnyčias ar naujos eros judėjimus, nes mes visi ir esame Jis-Tėvas.

Tad jokio išorinio gelbėtojo mums nereikia.

Kelios nuorodos ta pačia tema

http://www.youtube.com/watch?v=naq-W8BH4UQ

http://www.youtube.com/watch?v=m-hn4OiJKSA

http://www.youtube.com/watch?v=nPAYbbGLYlE

 

Rodyk draugams

Comments Komentavo 110 »

„Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, kuriems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. Ir jiems buvo leista ne žudyti žmones, bet kankinti penkis mėnesius; jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą, o jų veidai - tartum žmonių veidai; jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys. Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys daugybės vežimų ir arklių, bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per penkis mėnesius. Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai „Abaddon”, o graikiškai tas vardas „Apollion”. Pirmoji neganda praėjo; štai iš paskos eina dar dvi negandos”.

(Apreiškimo 9, 1- 12)

Kai pagalvoji, štai iš kur kilęs erdvėlaivio “Apolon” pavadinimas …. J

 

Atsiprašau visų, bet nepretenduoju į visažinystę, tai tik mano asmeninė patirtis. Kai kurių dalykų mūsų gyvenime neįmanoma suvokti nesigilinant į mistiką ir konspiracines teorijas.

Priešpaskutiniame straipsnyje minėjau, kad turėtų egzistuoti pagrindinis kvantinis kompiuteris, per kurį užkraunamos iliuzinės programos visai žmonijai arba tam tikram sociumui. Taip pat minėjau, kad turi egzistuoti nestruktūriniai “non locality” principu veikiantys socialinės inžinerijos instrumentai. Pigiausias ir patikimiausias iš jų įpiršti žmogui naują religiją ir pasaulėžiūrą. Jeigu pavyksta nuslopinti žmogaus budrumą techninių priemonių pagalba, su juo gali daryti ką nori - įpiršti bet kokią nuomonę ir ta nuomonė atrodys kaip “asmeninis atradimas”. Bet jeigu toks “atradimas” ištinka milijardus žmonių vienu metu, tai tik sako, kad projektas įgyvendintas nepriekaištingai tiksliai.

Specialiai konspiracinėmis teorijomis nesidomėjau. Kaip ir kiekvienas “normalus” žmogus maniau, kad tai yra fantazijos žaismas, paklaikusių politikų, nusenusių visuomenės veikėjų “paranoja”. Kvantinė teorija gerokai atvėrė akis, nes privertė susimąstyti apie tai, kad tas vaizdelis, kurį mums rodo mūsų smegenys iš tikrųjų nėra realus. Jeigu jis nėra realus, tai koks tada yra realus?

Kai nusprendžiau pamatyti realų, susidūriau su pasipriešinimu ir tam tikra cenzūra. Ji lyg nematoma ranka uždėjo leteną ant daugelio mano projektų. Tačiau jos ištakų ilgai negalėjau apčiuopti. Realybės vaizdo suvokimo, interpretavimo cenzūra vyksta labai subtiliai. Ir jeigu kam apie tai pasakai, niekas nepatiki. Bet aš per visa tai jau praėjau.

Taip pat įsitikinau, kad tuo vaizdeliu, kurį man rodo smegenys, galima manipuliuoti. Galima manipuliuoti milijardų žmonių įsitikinimų sistemomis. Po to perėjau Noam Chmsky bei K.G. Jungą ir sužinojau, kad žaisti su simboliais nėra sudėtinga. O kai žinai technologijas, gali valdyti pasaulį neišeidamas iš kabineto. Ir tam nereikia papildomų techninių priemonių, tokių kaip HAARP arba palydovai.

Kai kažkada dėl savęs padariau tokį atradimą, dar nežinojau nei apie naują pasaulio tvarką (NW O), nei apie globalinį sionistų ar ateivių sąmokslą. Buvau perskaitęs tik Orvelo 1984. Po kurio laiko tapo aišku, jog tas mano “atradimas” yra senai jau žinomas ir plačiai naudojamas daugiau kaip 5 tūkstančius metų. Taigi, nieko naujo neatrandau. Ir tik nuoseklaus darbo su savimi dėka atsiveria tiesos labirintai. Ir ta tiesa neatrodo visiškai maloni. Ji ne tokia graži, kokios tikėjaisi. Taip pat susiduri akis į akį su mašina, kuri įkyriai kišasi į tavo asmeninį gyvenimą, į tavo vertybių ir įsitikinimų sistemą, kuri kruopščiai atredaguoja tai ką tu turi žinoti, o ko ne; kuo tu privalai būti įsitikinęs, o kuo - ne.

Esti mažiausiai 3-4 manipuliacijų lygiai. Jei nesuveikia vienas, tai būtinai suveiks kitas. Juos kažkada buvau suskirstęs pagal kelis požymius: psichologinis-lingvistinis, technologinis-elektromagnetinis ir kvantinis. Įdomiausias visados man buvo kvantinis, veikiantis laukų principu, todėl, kad ši sistema dirba “non locality” ir iš dalies apsprendžia pirmuosius du. Elektromagnetinis principas mane domino mažiausiai, bet dabar gailiuosi, kad jam neskyriau pakankamai dėmesio.

Dabar, kai turi tokį filtrą, nesunkiai identifikuoji manipuliacines technologijas, kurių vieni žmonės nepastebi, kiti - nenori pastebėti. “Lenfilme” pastatytame Šerloko Holmso nuotykių seriale, pradžioje ir pabaigoje yra toks vaizdelis. Bėga beprasmis žodžių ir raidžių kratinys, o kai uždedi tam tikrą lentelę su skylutėmis, pamatai prasmę. Tai štai, kai turi tokį filtrą, kiekviename chaose gali matyti paslėptą vektorių, vedantį naujos sistemos link.

Šiandien nebetikiu galingųjų deklaruojama “gera valia”, “laisve, lygybe, brolybe”, “meile ir rūpesčiu žmonėmis” ar panašiais lozungais, nes faktai apie naudojamus metodus prieš paprastą žmogų, kurie nuolatos iškyla viešumon net ir oficialioje spaudoje, verčia galvoti, kad tikslas yra kitas. Koks tas kitas tikslas? Šiandien pasaulis panašus į nuo kalno paleistą mašiną. Niekas negali jos sustabdyti, o ji, kuo toliau tuo labiau įgauna klaikų pagreitį, o stulpas jau prie pat. Ką daryti? Šokti lauk jau per vėlu. Nežinia ar suveiks oro pagalvės.

Kažkas pataria priimti viską kas vyksta kaip neįpareigojantį žaidimą. Manau kad tai geras pasirinkimas. Kai įvyks “bum”, mažiau skaudės. O gal iš viso neskaudės? Tačiau tai būtų paviršutiniškas sprendimas, reiktų kažkaip bandyti išvairuoti? Bet kokiu atveju kažkas šiandien galvoja - “kuo blogiau tuo geriau”. Ir vis dėl to neurologinis reliatyvizmas sunkmečiu padeda. Jis padeda neužsikabinti už televizinių marazmų apie būtinybę solidarizuotis vardan sistemos išgelbėjimo. Sistemos, kuri yra lyg girnapusė ant kaklo. Nieko neišeis, mašina jau pakalnėje.

Šventyklos paslaptis

Viskas kas aplink mus - tėra tik holograma. Mes visi taip pat hologramos. Bet vis viena turėtų egzistuoti pagrindinis įrenginys, kuris viską valdo. Kvantinė holograma šiek tiek skiriasi nuo tokių holografinių Blue Beam. Bet iš esmės principas yra panašus. Pagrindinio procesoriaus paieškoms skyriau daug laiko. Ir šiandien yra aišku, kad tai ne dieviška, o velniška struktūra.

“Sandoros skrynios” arba šventyklos reikšmę aš iškėliau ne veltui. Šventykla simbolizuoja kolektyvinę sąmonę. Vieningą kvantinį-informacinį lauką, kuriame objektai yra holograma ir informacija tarp jų cirkuliuoja be jokios energijos nešėjos. Kiekvienas individas yra savotiška kopija to, kas yra užkrauta į bendrą įrenginį. Tai ne tik elektromagnetinis, bet ir kvantinis agregatas.

Jeigu mano paradigma ribojasi tik pamatuojamais elektromagnetizmais ir atmeta kvantinę dedamąją dėl to, kad ji nėra praktiškai bei racionaliai išmatuojama, tai nereiškia kad jos nėra ir kad tokiomis “technologijomis” kas nors nesinaudoja. Kvantinės informacinės technologijos nereikalauja turėti nešančios energijos, jos veikia “non matrix” principu, todėl veikia užtikrintai.

Aš sėkmingai jomis naudojuosi ypatingai tais atvejai, kai reikia rasti informaciją ir “non matrix” ir “non locality”, nesinaudojant įprastomis komunikacinėmis priemonėmis. Ir paskutinis mano bandymas apčiuopti kol kas mažai žinomas aliens gijas žemės istorijoje, einančias nuo Šumerijos-Babilonijos iki šių dienų, galima sakyti, pavyko.

Teorija yra tik teorija, tad metas viską ką rašiau patikrinti praktikoje. Teko papiktnaudžiauti kalėdiniais burtais. Kažkokį panašų daiktą į centrinį Žemės (mūsų matomos hologramos) kompiuterį vis dėl to radau. Taikiau C.Castanedos metodą. Ėjau pėsčias atitinkamu ritmu, atitinkamą atstumą, ritmiškai kvėpuojant, kol neperėjau į visišką alfa būseną. Reikėjo būti pakankamai atsargiam, nes vienu metu turi būti ir čia, ir ten, o dar ir fiksuoti informaciją, nes paskui greitai užsimiršta. Ėmė plaukti informacija, kurią vėliau, žinoma, reikėjo dar patikrinti ir oficialiais kanalais. Informacija plaukė gabalais, ne linijine, ne logine seka, kaip biserio gabaliukai. Kai kada atrodė, lyg aš pats čia fantazuočiau, kad protas ima informaciją ir jau iš perskaitytų šaltinių, o kai kada jautėsi stebėtinas informacijos naujumas, šviežumas ir objektyvumas. Tai normalu, nes patenki absoliučiai į ne linijinę, neklasikinės geometrijos apsuptą aplinką, kur susipina tavo pasąmonės turinys su kolektyvinės sąmonės struktūromis. Ir taip, palaipsniui, mažais gabaliukais susidėliojo kažkoks keistas vaizdas, kurį dar reiktų suguldyti pagal atitinkamą logiką. Bet paprastai tokiam darbui pritrūksta laiko, o įspūdžiais norisi pasidalinti kuo greičiau. Taigi, kažkokias nuotrupas bandysiu pateikti, tik nesu tikras, ar tai pavyks.

Atvirai pasakius nieko ypatingai stulbinančio nepamačiau. Viskas ką girdėjau yra aprašyta literatūroje, internete, knygose apie mesijo atėjimą, NW O ir t.t. tai tik patvirtina, jog konspiracijos tyrinėtojai yra visiškai teisūs. Ir pagrindo nerimui yra iš tiesų labai, labai daug. Kadangi apie sąmokslą prieš žmoniją buvau girdėjęs tik teoriškai, dabar viską pamačiau praktiškai ir apčiuopiamai. Man reikėjo tokio žingsnio, kad galutinai įsitikinčiau, jog tai ką sužinojau iš knygų ir filmų yra tiesa, nes mano inžinerinės smegenys reikalavo tokio laboratorinio patikrinimo, ypatingai apie tai, kas yra rašomą knygose ir internete apie NW O, 2012 m. ir Antichristo atėjimą, visuotinį žmonijos nušvitimą ir t.t.

Kelionės įspūdžiai

Toje “kelionėje” įdomios pasirodė detalės. Pavyzdžiui, didžiausiu atradimu man buvo tai, jog egzistuoja aliens struktūra, kuri nustebino savo ilgaamžiškumu. Taip pat nustebino kitas faktas, jog buvau apskritai įsileistas pamatyti ganėtinai “slaptus” dalykus ir net nesijautė menkiausių pojūčių, jog būtų blokuojama, gąsdinama ir t.t. Ankstesni mėginimai (prieš 5-6 metus) paprastai baigdavosi ties pirmu susitikimu su kokia nors pabaisa ir suveikdavo apsaugos. Dabar viso to nėra ir durys atviros, o apsaugų visai nėra. Išvadas dariau žaibiškai, nes nebuvo laiko gilesniems apmąstymams. Pirma išvada - jie jau visiškai nebesislepia, antra - iš tikrųjų tarp astralinio ir klasikinio plano uždanga mažėja tad slapstytis nėra prasmės, trečia - tokiems turistams kaip aš yra paruoštas specialus informacinis paketas, kaip tai daroma viešųjų ryšių projektuose ir pamačiau kitą vaizdą negu iš tikrųjų yra.

Nemanau, kad jie norėtų taip lengvai įsileisti, nors kiti faktoriai, susiję su vadinamuoju astralinės uždangos sumažėjimu taip pat turi reikšmę. Bet nereikia atmesti ir svarbiausio dalyko, kad mano maldos pamatyti realią situacija buvo išgirstos ir kažkiek pamačiau. Mėginau aptikti tuos David Icke minimus aliens-roplius kur tik įmanoma. Aš juos ir radau, ir ne. Tiksliau radau ne ten kur tikėjausi. Kai kuriais atvejais mano fantazija per silpna, kad galėčiau nupasakoti tiksliai tai kas matėsi. Gal būt reikėtų pradėti piešti, gal tada bus geriau. Taigi, kol kas reikia laiko informacijai susigulėti.

Visų pirma tie, kuriuos priimta vadinti Siono išminčių taryba yra reali struktūra. Aš tuo įsitikinau. Siono išminčių protokolai - realus dokumentas. Tik jo turinys, kurį galima laisvai perskaityti internete, ganėtinai atredaguotas. Iš tikrųjų - jame - nieko naujo. Tik suspaustoje formoje atkartota tai, kas jau buvo parašyta Biblijoje, Toroje. Jeigu žiūrėti pagal tautinę ir rasinę sudėtį, jie ir yra “mišrūnai”, kuriuos biblija ir Enocho knyga vadina Nefilim. Tai nėra vien tik žydai, tai struktūra, kuri yra virš bet kokių tautybių. Mišrūnų, t.y. roplių žmogaus apvalkale yra ir žemesnėse grandyse, t.y. masoniškose organizacijose, valdžios institucijose, bankuose, korporacijose, tačiau tik vienetai.

 Apskritai, man buvo pateiktas toks skaičius, kad mišrūnų įvairiose grandyse mūsų žemėje yra nuo 100 iki 500 tūkst. Tikslios statistikos nėra, nes genetiniai eksperimentai slaptose laboratorijose po žeme vykdomi nuolat ir mirtingumas yra tikrai didelis. Ir, deja, kaip rašoma tame press-kite jie yra išnykstanti rūšis. Jų vidutinė gyvenimo trukmė kažkada buvo apie 130 metų. Tai natūralus Nefilim monstrų amžius, bet dabar jų DNR nebeatlaiko vibracijų, susijusių su Žemės priartėjimu prie Galaktikos centro. Sakau vidutinė, nes vyriausiam iš jų - apie 300 metų ir jis dar prisimena Prancūzijos revoliuciją, nes pats ten dalyvavo.

 Bet yra dar viena struktūra, esanti aukščiau Siono tarybos. Tai 13 giminių, vadinamųjų Liuciferio angelų, kurie, maža to, kad žemiškomis sąlygomis gali gyventi iki 600 metų, yra nepaprastai išmintingi. Jų išvaizda - tokia pati kaip mūsų, o kilmė - angeliška. Tai va, šitie yra grynakraujai ropliai, kurių genealoginiai medžiai siekia Šumerijos-Babilonijos laikus ir net anksčiau - Atlantidą. Jie mums pasirodytų kaip Atlantai, kaip iš pieno plaukę vyrai ir moterys. Bet tai tik iliuzija. Tie 13 šeimų, kurie visada sudarė 600 individų ir yra reali okupacinė valdžia? Kai tuo tarpu Siono taryba, Bildenbergo grupė, Pasaulio bankas, Trišalė taryba, JTO yra tik godžių kolaborantų organizacijos, kurios vykdo nurodymus duodamus “iš viršaus”. Jie tik vykdytojai, nors dedasi esą išminčiai.

 Negalima kategoriškai sakyti, kad visi vadovai ir valdovai yra mišrūnai. Jų tarpe nemažai, gal net ir didžioji dalis yra paprasti žmonės. Visados yra tokių, kurie stengiasi dirbti gerus darbus, būdami priešo teritorijoje. Taip pat yra ir atsivertusių į šviesiąją pusę. Bet tokių - vienetai.

 Legendos apie nematomą jėgą

Man anksčiau kildavo visiškai natūralus klausimas. Kaip galima užtikrinti istorinių procesų vyksmą, kurie, lyg loginė seka apima labai ilgą periodą, pavyzdžiui, penkis tūkstančius metų. Kas gali vesti žmoniją iš kartos į kartą, būdamas “ne žaidimo aikštelėje”. Astronominiai, astrologiniai ir gamtos ciklai? Socialiniai dėsniai? Evoliucijos dėsniai? Marazmas. Socialiniuose procesuose nėra jokios mechanikos, jokių objektyvių dėsnių, tad jie negali vykti savaime. Vienintelė jų savybė - vibraciniai procesai, tačiau tai neatsako į pagrindinį klausimą, kas už rankos veda istoriją. Dievas neveda žmonijos, jis yra palikęs laisvą valią ir meilę.

Bet vis dėl to, jeigu nebūtų kažkokios konkrečios jėgos “virš visko”, sunku būtų užtikrinti konkrečių “projektų” tęstinumą, ypatingai tais tamsiais laikais, kai nebuvo nei rašto nei komunikacinių priemonių. O juk reikėjo tiksliai perduoti žinias iš kartos į kartą. Pasirodo, kad amžino žydo arba Dankano McClaudo legendos turi labai realų pagrindą. Visos legendos ir pranašystės yra kodai, kurie išsišifruoja laike ir erdvėje ganėtinai tiksliai, kartais net dienų tikslumu.

Man visa tai buvo labai didelis atradimas. Kita vertus, kaip jau sakiau, pasilieku sau teisę abejoti, nes nežinau, kiek tame yra racionalaus grūdo. Hermetinį principą, kad mes visi išėjome iš Vienio ir į jį turime sugrįžti, istoriniuose procesuose taikyti negalima. Tuo principu buvo ir yra piktnaudžiaujama savanaudiškais tikslais. Vienybės, t.y. vieningos visuomenės principą sugriovė pats Dievas, nes Jis sugriovė Babelės bokštą ir sumaišė kalbas. Dievas puikiai žinojo, kokį pavojų kelia naujos pasaulio tvarkos tipo vienybė žemėje su viena kalba religija ir papročiais. Ir jeigu mes esame Dievo vaikai, turime nepasiduoti kvietimas ir prievartavimams solidarizuotis į vieną globalią planetos valstybę ar visuomenę.

Anksčiau “nematomos jėgos” principą, kad kažkokia struktūra gali egzistuoti nepaisydama nei laiko, nei erdvės apribojimų, siejau su kolektyvinės sąmonės principu. Esą kolektyvinės sąmonės elementai laikas nuo laiko inkarnuojasi į žemišką pavidalą ir lemiamais istorijos įvykiais pasuka žmonijos evoliucijos kryptį tam tikra linkme. Per paskutinį 1000 metų ta gija/grandis buvo slaptos organizacijos ir ordinai. Natūralios socialinės evoliucijos teoriją, klasių kovą, dialektiką ir kitokį darvinistinį šlamštą aš jau senai iš savo galvos išmečiau, kai tapo aišku, jog ložių nariai dalyvavo visuose karuose ir revoliucijose abiejose barikadų pusėse. 1917 metų revoliucijos metu masono Kerenskio vyriausybę nuvertė tai pačiai ložei Rytų frankomasonų ložei priklausę Leninas ir Trockis. 

 Kai matrica perkraunama, reikalinga revoliucija. Tai ne savaiminiai procesai, tai, pagal galimybes valdomi procesai. Ne visada pasiseka iš pirmo karto, todėl revoliucijos buvo kartojamos kas keleri metai, pavyzdžiui, kaip Rusijoje.

Kokia čia gali būti dialektika, kai ta pati struktūra komandiruoja savo atstovus dalyvauti abiejose prieštaraujančiose pusėse? Pasirodo istorija yra tik spektaklis. Kodėl jis vyksta tobulai? Todėl, kad kiekvienas žaidėjas duoda besąlyginę priesaiką ir privalo besąlygiškai ją vykdyt, nes tam gauna reikalingas žinias, leidžiančias teisingai suvokti savo vaidmenį tam tikrame istorijos etape. Iki naujausių laikų istorijos, visuose lemiamuose lūžiuose matėsi Babilono ir Egipto išminčių įtaka. Atrodė, lyg kažkokia paslaptinga struktūra, žinodama Dievo planus, vedė žmoniją nuo imperijos prie imperijos, nuo revoliucijos iki revoliucijos griežtai numatyta “revoliucijų”, “perversmų”, monarchų ir santvarkų seka. Marxsas ir Engelsas buvo uolūs ložių nariai, jų veiklą fundavo slaptos organizacijos.

Bet kokį socialinį darvinizmą automatiškai atmetu. Jokių savaiminių procesų, jokios klasių kovos, jokios dialektikos. Prieštaravimai inicijuojami ir kuriami dirbtinai. Tai išgalvoti ir inspiruoti dalykai. Iš vienos pusės, kai kažkokia socialinė ar religinė sistema nebesugebėdavo atlikti savo užduočių, buvo sukeliamas dirbtinis chaosas, supriešinamos pusės iki revoliucijos (matrica perkrauta ir matrica revoliucija). O iš tos revoliucijos gimdavo nauja pasaulio tvarka. Masonai visose revoliucijose būdavo pirmajame veikiančių asmenų ešelone abiejose barikadų pusėse. Tokios revoliucijos periodiškai vyko ir anksčiau: Egipte, Babilone, Judėjoje, Graikijoje o vėliau, periodiškai, visoje Europoje, kai reikėdavo pakeisti atgyvenusią neefektyvią, susiskaldžiusią socialinę santvarką.

Visa tai vyksta ir dabar, kai kalbame apie naują pasaulio tvarką XXI amžiuje. Priemonės nepasikeitė. Principas  “Tvarka iš chaoso” veikė ir veikia nepriekaištingai. Jokių objektyvių dėsnių čia nėra. Yra tik sąmoningas vedimas link tikslo ir tų dėsnių imitavimas. Visos revoliucijos vedė visuomenės integracijos ir centralizacijos kryptimi. Ar tai buvo karų, ar revoliucijų, ar demokratinių rinkimų keliu. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad per pastaruosius 20 metų spalvotosios revoliucijos Europoje ir Azijoje atvedė į demokratiją, tautos išsikovojo nepriklausomybes. Tas pat vyko prieš 40 metų Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Tačiau iš tikrųjų jos atvėrė duris finansų rinkoms ir išlaisvėjusių valstybių žmonėms užkrovė dar didesnę naštą negu ji buvo užkrauta prie nedemokratinės diktatūros. Neefektyvi sistema buvo išardyta ir sukurta (kuriama) modernesnė, kad žmonės nebejaustų tiesioginės priespaudos. Revoliucijos modernėja. Dažnai vyksta be smurto. Žmonės grandines ant kojų ir rankų užsideda patys, savo norų ir ima garbinti savo naują gelbėtoją. O tas gelbėtojas, pažadėjęs rojų, po kurio laiko, užveržia veržles ir vėl viskas kaip buvo.

Jei ir atsirasdavo žmonių tarpe lyderis, jam vėliau ar anksčiau kas nors pasiūlydavo kontraktą su šio pasaulio realiu valdovu - Kunigaikščiu. Taigi, išeities į realią demokratiją ir laisvę - jokios. Kažkas yra pasakęs, kad geriausias vergas yra tas, kuris nesuvokia kad yra vergas ir besąlygiškai myli savo darbą.

Iš šio konteksto dabar matosi, kad visos revoliucijos, visos religijos ir imperijos yra tos pačios vergovinės santvarkos tobulinimas link vieningos visame pasaulyje vergovinės sistemos. Žmogus vedamas už rankos nuo tiesioginės vergovės iki subtiliosios katorgos naujojoje pasaulio tvarkoje, kuomet jis, pats, savo noru pasirinks budelius ir kankinimo būdus, visiškai nesuvokdamas ką realiai daro.

Tačiau iš kitos pusės, negali paneigti, jog per 10 ar 5 tūkstančių metų istoriją nesijautė Dievo Apvaizdos. Dievas už Edemo nuodėmę, siekdamas mus išlaisvinti ir išgelbėti, pasiuntė myriop vienatinį savo Sūnų. Per visą šį laikotarpį vyko nuožmi gėrio ir blogio kova, antraip naujojoje pasaulio tvarkoje mes būtume gyvenę jau po 1917 m. spalio perversmo.

Taigi, nauja pasaulio tvarka nėra naujas reiškinys. Tai yra nuolatinis procesas, kurio pagrindinė užduotis - integracinių formulių tobulinimas ir ryšio su Kūrėju seklinimas. Prievartinė sekuliaricacija yra tik instrumentas.  Tai vedimas  nuo tikro Dievo, kadangi jis mus išmetė iš Rojaus, link kito rojaus žemėje, esant vienam diktatoriui, kurio kilmė, žinoma, ne žemiška. Taip, kad, dabar jau atrodo, kad dvasingumas, XXI amžiuje gali būti netgi kenksmingas, nes diktatas persikels ir į dvasinę-religinę plotmę sukuriant naują New Age religiją, kuri turėtų apjungti visas tradicines konfesijas. Bus verčiama tikėti Aukščiausiu Protu be konkretaus vardo. Nors tas vardas visiems yra aiškus. Netgi laimingesni bus absoliutūs agnostikai, kurie visiškai niekuo netiki.

Aš ilgai nesupratau Blue Beam prasmės. Dabar, po gana sėkmingos mano “ekskursijos” į priešo teritoriją, suvokiau jog tai iš tiesų labai rimta. Rimta tokiu laipsniu, kad negali būti tikras dėl savęs, ar reikiamu momentu atsilaikysi. Ir tik tvirtas tikėjimas, lyg stuburas, gali išgelbėti.

 Lankantis ten, kilo ir daugiau minčių. Logiškai mąstant kolektyvinei sąmonei, kokia ji bebūtų, teigiamos, ar neigiamos poliarizacijos, reikalinga nuolatinė žemiška “tarnyba”, kuri užtikrintų procesus tarp reinkarnacijų. Taip, pavyzdžiui Jonas Krikštytojas buvo pranašo Elijo inkarnacija, o Elijas, savo ruožtu Abraomo ir t.t. Čia mes kalbam apie pozityviąją poliarizaciją.

 Bet kalbant apie negatyvią poliarizaciją, šitie padarai, esantys Siono taryboje ir virš jos, po žeme veltui nesibasto. Jiems jau paskutinė inkarnacija žemėje. Jie turi konkrečias savo būstines, konkrečias savo funkcijas ir šiandien, kaip niekad laiko veltui neleidžia. Jie pluša išsijuosę, kaip niekad anksčiau, nes laikas tiksi ne jų naudai. Jie tą puikiai suvokia, kad dabar yra paskutinis šansas prieš Didžiąją Pjūtį. Ir šito šanso išleisti iš rankų, patikėkit manimi, jie tikrai neketina.

Kitas ne ką mažiau įdomus atradimas, kad yra tikrų “roplių ateivių”, kurie neturi tiesioginių  giminystės ryšių su Liuciferio šeima, tačiau jam tarnauja dėl absoliučiai trumparegiškų tikslų - jiems reikia šilumos ir saulės. Jie nepasiverčia į žmones ir gyvena po žeme, kur šalta ir drėgna. Apie juos plačiai pasakoja Zulu šamanas iš Pietų Afrikos Credo Mutwa David Icke knygose bei vaizdo įrašuose.  Juos žmonės dažnai vadina pilkaisiais ar žaliaisiais ateiviais. Tai galima vadinti techniniu personalu. Tam tikrais istoriniais periodais juos sukryžmina su žmonėmis ir tokiu būdu išvedamos naujos mišrūnų gimines, jei kyla poreikis sukurti naujus zombius ir pastatyti juos į karalysčių sostus. Galima sakyti, kad yra tokia roplių rūšis, kurią anunakiai atsivežė su savimi kaip darbinę medžiagą tolesnei selekcijai vystyti. Biblijoje minimi dviejų tipų mišrūnai Nefilim ir Refilim. Pirmieji yra tie, kurie patys anunakiai kryžminosi su žmonėmis, o antrieji buvo išvesti atskirai, iš tos darbinės medžiagos, kaip biologiniai robotai - vykdytojai. Būtent pastarieji buvo labiau pritaikyti karinėms ir represinėms struktūroms, nes yra visiškai paklusnūs šeimininkui. Keista ar ne, bet  yra istorinių duomenų, jog Egipto žiniai visada “konsultuodavo” didžiausius užkariautojus, tokius kaip Aleksandras Makedonietis ir Napoleonas.

Elito šaknys ne žemiškos?

Pavyzdžiui mano jau minėtų frankų-galų karalių merovingų legenda byloja, kad jų kilmė yra ne žemiška. Jų tarpusavio kalbos vietiniai gyventojai - frankai, galai, germanai nesuprato. Prancūzų atžvilgiu jie buvo atvykėliai. Manoma, jog merovingai buvo ne tik žydai, kuriuose tekėjo mažiausiai trijų žydų giminių kraujas (Levio, Dano ir Judo). Apie tai rašo ir Den Brownas: „Les Dossiers secrets” pergamentų bei Rennes-le-Château paslaptis mena klaikią žydų emigrantų istoriją, kurie į Prancūziją atplukdė iš Izraelio Dievo šventyklos paslaptis. Sprendžiant pagal tai, merovingai iš tikrųjų turėjo paveldėję Dovydo kraują, vadinasi karališką, dievišką, tačiau nieko bendro neturėjo su Jėzumi iš Nazareto bei Jokūbo Dievu (nors sąsajas galima atrasti ir tokias, žiūrint iš kokio kampo pasižiūrėsi). Tačiau jie taip pat buvo paveldėję mišrūnišką Levio kraują, o kas dar yra įdomiausia, vienas iš merovingų dinastijos “pradininkų” Merovinas, pasak legendos, iš jūros išlipo kaip drakonas-pabaisa. Panašiai kaip Dagonas pas finikiečius, tik pastarasis išlipo su mitra - žuvies galva, panašia į tą kurią dėvi Šventasis Tėvas. Vadinasi nemažai Europos monarchų dinastijų atstovų, įskaitant ir dabartinius “lyderius-prezidentus”, bankininkus ir korporacijų vadovus, vis dėl to nešioja tą nešvarų drakonišką geną. Nors jie mano, kad tai - mėlynas, dieviškas Dovydo kraujas.

David Icke teisus. Ir jis visa tai labai aiškiai suformuluoja: “Didžiuma dabartinių “lyderių” vienaip ar kitaip susiję su šituo mutantišku genu”. Merovingų pavyzdys rodo, kad tautoms vadovavo ir tebevadovauja ne žmonių išrinktieji, bet anunakių, merovinų, mardukų ir dagonų palikuonys Nefilim, kurie iš esmės nėra natūralūs žmonės, tokie kaip mes visi, bet vis dėl to žmonės. Jie yra užauginami, parenkami ir pastatomi į sostus, kuriuos “išugdo” išminčiai, tokie, kaip “Siono vienuolynas”, kurie “žino” Dievo planus ir istorijos tėkmę, o patys lieka už oficialių įvykių kadrų. Ir už juos, kaip už kiekvieną priešą, reikia melstis, ne žmogiška prigimtis yra stipresnė už drakonišką. Ką gali žinoti, gal mišrūno širdyje gali plakti jautri žmogaus širdis.

Žmogus yra pranašesnis ir galingesnis už roplius. Žmogus vienu kojos spyriu galėtų nušluoti iš savo sostų tą padermę, jei suvoktų kas iš tiesų jis yra, kas yra žemė ir koks apskritai čia vyksta žaidimas. Mišrūnai žino, kad jie tik įrankiai šiame nešvariame žaidime, kuris tęsiasi nuo Edemo laikų. Jie jaučia begalinį nepilnavertiškumą, dėl savo apgailėtinai šlykščios padėties, kurį kompensuoja despotiškumu ir kraugeriškumu žmonių atžvilgiu. Jiems belieka vienintelis kelias - besąlygiškai paklūsti savo šeimininkui, nes be jo, jie absoliutus nulis. Todėl jie gali žudyti milijonus, vogti valstybių iždus, kelti mokesčius. Ir jiems širdis dėl to nepasiverks krauju. Jie visados ras pasiteisinimą, kodėl taip pasielgė, baksnodami pirštu į “objektyvius” faktorius, kuriuos jie, ar jų šeimininkai patys ir sukūrė. Ir žmones jais tiki, nes jų argumentai pasirodo “logiški”, beveik dieviški, paremti objektyviu mokslu, esą kitos išeities esą nėra. Kū kū… Ir milijardai “lochų” eina panardinę galvas vėl į tuos pačius darbus, prie tų pačių balsadėžių, sėdi galvas įkišę į tas pačias “dėžes” nes “kito kelio nėra”. Žiū, kokia objektyvi tikrovė, o aš tai kas? Mažas sraigtelis didelėje mašinoje…

Den Brownas norėjo savotiškai reabilituoti merovingus, dėl to, kad jie - elito dalis, tačiau atidarė dar didesnę pandoros skrynią ir visa dūmų uždanga galutinai pasitraukė. Ką Rennes-le-Château bažnyčioje veikia siaubingas demonas? Maža detalė ta, jog marovingų valdymo laikais Šampanijos provincijoje veikė didžiausias ir Izraelio emigravęs Rashi  kabalos centras, kuriame ir buvo vystomos “Gralių” ir “Dievo karstų ir sostų” idėjos bei planuojami tamplieriški kryžiaus žygiai Saliamono šventyklos turistams saugoti bei turtams neva susigrąžinti. Wolframas von Eschenbachas (1170 - 1220) visa tai gražiai aprašė savo kūriniuose ir dar gi, prisipažino, kas jam į ausį pakuždėjo tą mintį apie Dievo sostą ir Gralį. Pasirodo, tai buvo kažkoks kabalistas burtininkas, gyvenęs musulmoniškoje Ispanijoje. Kodėl ne krikščionis, kodėl ne Kristaus mokinys, o kabalistas-burtininkas? Taigi - jis visiškai ne krikščioniškas šaltinis, kuris autoritetingam viduramžių rašytojui staiga paatviravo apie Dievo sosto ir Siono paslaptį? Kas žino, iš kur kilo šis žodžių žaismas: San Gral (Šventa Taurė, į kurią buvo subėgęs Kristaus kraujas), ar vis dėlto Sang Real (Šventas sostas, priklausęs Dovydui ir Saliamonui, o dabar ir Antichristui-Dajjal)? Informacijos apie tai pilna internete David Icke, Umberto Eco ir kitų autorių knygose, tad giliau plėstis į istorijos užkaborius nėra laiko. 

Bet keliais žodžiais norisi dar pakomentuoti. Na ir kas, kad „Les Dossiers secrets” ir pergamentai apie vadinamąjį “Siono vienuolyną” yra, grynos kabalistų klastotės. Žmonės juk tiki pasakomis ir romanais. Nors, palaukit, ar ne keista, kodėl reikėjo taip akylai saugoti merovingus nuo popiežiaus ir karolių-iperatrorių. Vienok, “Siono vienuolynas” - nėra paprasčiausia mistika, greičiausiai kažkokia slapta struktūra egzistavo. Ji greičiausiai ir dabar egzistuoja. Tačiau jos tikslas, matomai, - saugoti ne dievišką, o puolusių angelų Liuciferio giminę.

Tie “slapti” dokumentai buvo perduoti Nacionalinei Paryžiaus bibliotekai. Su tuo dokumentu susiję labai keisti žmonės. Kai pasigooglini kas jie tokie, darosi viskas aišku. Vienas iš jų  -Nicolas Flamelis, jis gi Dano (vieno iš 13) giminės burtininkas, keistai išlindęs Hario Poterio nuotykiuose. Visos šioje klastočių istorijoje išnyrusios pavardės yra vienaip ar kitaip susijusios su slaptais ordinais arba masonais. Leonardas da Vinci (1452-1519) ir Izaokas Newtonas (Niutonas, 1642-1727), Charles`as Nodieras (1780-1844), Victoras Hugo (1802-1885), Claude Debussy (1862-1918), Jean`as Cocteau (1889-1963) visi buvo masonai. Iš jų paišomas visai kitas vaizdelis, esą jie ir priklausė šventai brolijai, turėjusiai apsaugoti dievo giminės dinastiją. Keisčiausias toje šutvėje Rennes-le-Chateau miestelio klebonas, Berengei Sauniere (1852-1917), kuris, naudodamasis šia paslaptimi, pateko į to meto masoniškus ir politinius ratus bei tapo labai turtingas. Panašiai, kaip kažkada tapo labai turtingi tamplieriai.

Masoniška klastotė apie tai, kad marovingai yra Jėzaus Kristaus ir Marijos Magdalietės vaikaičiai, vėl naujai atgimsta apie 1970 metus. Ją taip pat iškėlė taip pat masonas režisierius - Henry Lincoln`as. Niekas dabar nesigilina, kad ta istorija yra paremta klastotėmis. Klastotės labai dažnai paprastų žmonių galvose pavirsta “istoriniais faktais”. Ir jeigu prisiminti projektą Blue Beam, tai pirmoje stadijoje turėtų būti vykdoma dabartinių krikščioniškų doktrinų diskreditacija. Juk daug kam aišku, kad merovingai - aliens - Lieciferio šeima. O Siono vienuolynas, jeigu toks apskritai buvo, yra ne kas kita, o ta pati Siono išminčių taryba, kuri saugo Liuciferio, t.y. merovingų vaikaičius paskutiniam atėjimui.

Įdomesni yra momentai, kurie nėra visiškai vadovėliniai. Jie pasako, apie tai, jog esti ta nematoma jėga, kurią David Icke vadina reptiliniais ateiviais, kurie yra aukštesnio išsivystymo negu mes ir kažkada, kaip galaktikos saugos tarnyba, buvo pasiųsti mūsų prižiūrėti. Tačiau “puolė” į trečią dimensiją, kaip Enocho angelai. Nes jie ir yra angelai. Ir šią “puolimo” istoriją aprašo apokrifai ir Pradžios Knygos 6 skyrius. Ateis laikas, paminėsite šiuos žodžius, kai iš “dėžės” atviru tekstu bus kalama į galvą, kad mes antrarūšiai, o jie - Dievo pateptieji, nes nešioja Dovydo kraują, todėl turi teisę spręsti mūsų likimus. O mes esą - neišsivystę beždžionžmogiai. Jie netgi “pasistengs” iš po žemių  atkasti naujus artefaktus, kurie neabejotinai įrodys, jog Kristus buvo paprastas žmogus ir turėjo vaikų. Jie pasakys, kad esame menkystos, o jie - teisėti Dievo tarnai, Jėzaus giminės, vedantys mus gėrį ir laimę. Taigi jie ne veltui atskrido erdvėlaiviais iš tolimojo kosmoso mokyti Rojaus sode paklydusių humanoidų, kurie kilę ne tik iš besmegenių beždžionių, bet ir yra visiški kosminiai lūzeriai. Iš pradžių jie nuvedė mus klystkeliais, o ateis laikas ir sakys, jog esame patys kalti, nes laisva valia pasirinkome maištininkų dalią.

Iš tikrųjų jie man pasirodė ne kaip reptilijos, bet kaip angelai. Ar yra skirtumas? Geras klausimas. Tam reikėtų platesnės diskusijos kai informacija susisluoksniuos. Galima būtų duoti tokį atsakymą: reptilijos gali atrodyti kaip angelai, jie gali atrodyti kaip nori, tačiau ne visi angelai būna reptilijomis. Paukščiai yra reptilijos. Tą visi pripažįsta. Sparnus gali turėti tik iš roplių kilę gyviai. Toliau išvadas tegul daro kiekvienas sau, nes aš ne biologas ir ne antropologas.

Liuciferio angelai - iš tikrųjų šviesos būtybės, pakylėtieji išminčiai. Žinoma, puolę. Kalbu apie tuos 13. Jeigu būčiau naivus dvylikto amžiaus tamplierius, sakyčiau, jog susidūriau su realia galinga jėga, konkretesne negu Dievas, kuri yra čia ir dabar, Žemėje, kuri myli žmogų ir nori jam padėti. Keista, kad ši jėga atskleidžia savo planus, net ir žinodama, kad aš juos paviešinsiu. Bet viskas jau paviešinta. Aš tik norėjau savo akimis įsitikinti, kad tai tiesa. Ir iš tikrųjų, tai tiesa. Bet vis dėl to, nors tai yra jėga, tačiau visgi ne Dievas. Greičiau tai okupacinė armija, o žemė iš tokių aukštumų, jų akimis žiūrint, panaši į greitojo režimo kalėjimą. Sunku tik suprasti vieną, kodėl Dievas leido jiems čia šeimininkauti tiek ilgai, nors atsakymą ir žinau.

Edemo istorija tik parodo, kad esame sukurti tobuli. Bet tas tobulumas irgi turėjo ribas. O tai, kad esame nublokšti į trečią dimensiją ne mūsų pačių noru tik sako apie tai, jog kaltė yra ne tik žmogaus. Mus ir mišrūnus skiria viena vienintelė, bet esminė linija. Dievas žmogų išgelbėjo, leidęs už mūsų prigimtinę nuodėme nužudyti Savo Sūnų. Gi Enochas perdavė puolusių angelų prašymą Dievui “pasigailėti”, tačiau Dievo sprendimas angelų atžvilgiu buvo kategoriškas: “jokio pasigailėjimo”.

Kova su drakonu nesibaigia

Dėl to mes esame išgelbėti. Bet tik iš dalies. Mes geresnėje padėtyje nei jie. Dievas nori, kad mes rimtai susikautume su aliens ropliais. Susikauti su reptilijomis reiškia susikauti su ta mūsų pačių dalimi, kuri ištikimai jiems tarnauja, netgi tuo atveju, jei manai esąs saugus ir dievobaimingas krikščionis. Tai yra išbujojęs EGO. Bet tu negali kautis tol, kol nesuvoki, kad visas tas EGO tau ir rodo tą netikrą filmą.

Susikauti, reiškia nutraukioti bet kokias energetines gijas su savo priešu. Tai yra pilietinis nepaklusnumas savo EGO atžvilgiu. Tai nelengva net ir labiausiai nušvitusiam žmogui. Todėl, manau, kad kalbėti apie vibracijų šviesėjimą ir totalinį žmogaus sąmonės laisvėjimą dar anksti. New Age skleidėjai sako, kad žmogus jau yra laisvas, nes atėjome į Vandenio erą, atseit viskas savaime išsisprendė, mes tapome 4 dimensijos kvantinėmis būtybėmis. Netiesa. Tai tik iš dalis tiesos, persmelkta dar didesne dalimi melo. Kol kiekviename žmoguje tūnos roplys, jokio išsilaisvinimo nebus. O kad jis pakankamai laisvai tūno ir dar planuoja parodyti tokius spektaklius, kaip Blue Beam, reiškia ne ką kitą, o bręstančią žiaurią ir bekompromisę kovą.

Mes esame išvakarėse pačios didžiausios atakos prieš žmogų visoje Galaktikos istorijoje. Atsilaikyti prieš tokią ataką bus labai sunku. Bent jau aš pats už save negarantuoju, galiu tik melstis ir prašyti Tėvo pagalbos. Tyliai, asmeniškai išsigelbėjimo planą galima įgyvendinti. Pabandysiu jį išdėstyti diskusijoje, gal ne taip kris į akis. Bet tylios rezistencijos šiandien taip pat neužtenka, būtini ir kolektyviniai veiksmai, nes laiko liko santykinai nedaug.

Jeigu šiandien parašyčiau ko nereikia daryti, ir ką reikia daryti, kad tapčiau laisvas, mane tuoj pat nubaustų pinigine bauda arba pasodintų į kalėjimą už konstitucinės santvarkos laužymą ir socialinės tvarkos griovimą. Nes tai apima ne tik dvasinius, bet ir politinius, ekonominius ir socialinius dalykus. Iš tikrųjų konspiracijos teorija nėra konspiracijos teorija, tai realybės teorija. Žmonės nesuvokia kvantinių-informacinių sąsajų tarp reiškinių, todėl, jų nematydami kalba, kad NW O ir reptilijų sąmokslas yra pasaka. Ar mes juos vadinsime ropliais, ar ateiviais, ar puolusiais angelais, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi - esmė juk ta pati. Mes kalbame apie tą pačią struktūrą, kuri ruošia mums “nuostabų” ir tikrai “įsimintiną” spektaklį.

Tik kažkaip norėtųsi jame nedalyvauti.

Jis turi daug vardų …

Tęsdamas vadinamą ekskursiją po priešo teritoriją stengiausi fiksuoti detales, bet ne esmę. Esmė žinoma, bet visokios smulkios detalės išduoda gilesnius dalykus. Elito nariai tarp savęs kalba senąja šumerų kalba, kuria net Babilonijos karaliaus Nimrodo laikais žmonės bijojo bendrauti, nes tai - esą buvusi dvasininkų, dievų kalba. Karalius ir statybininkas, masonų Saulės dievas Nimrodas - jūrų pabaisos ir tuo pačiu Nojaus anūkas buvo tik įrankis, padėjęs jiems atsigauti po Didžioji Tvano. Visi Babilonijos, Persijos, Egipto, ir net Judėjos valdovai buvo mišrūnai, o jų globėjai, kalbėjo senovės šumerų kalba ir atrodė kaip dievai. Nes jie realiai ir bendravo su dievais. Žmonių akimis žiūrint jie ir buvo dievai. Taigi, nepamirškim, kad mes visada kalbam apie dvi kategorijas: grynuosius ir mišrūnus.

Žinantys tuos dalykus, pataria neskirstyti atskirai Babilonijos, Egipto ir Judėjos. Visą teritoriją, nusidriekiančią nuo Sacharos iki Gango, reikia vadinti Is-Ra-El. Tai trijų dievų Ištar, Ra ir El žemė. Visose šiose žemėse visados buvo garbinami tie patys dievai, pagal tuos pačius papročius ir ritualus. Skyrėsi tik pavadinimai. Štai iš kur kilo New Age idėja, kad Dievas yra vienas, tik atskiroms tautoms apsireiškė skirtingais vardais. Ši imperija, pagal legendą turi būti atstatyta po 2012 metų viso pasaulio mastu. Su vienu dievu, viena pasaulio vyriausybe, vienu karaliumi, vieningais elektroniniais pinigais ir t.t. Viskas jau yra paženklinta jo vardu. Niekas negali nei pirkti nei parduoti be šio ženklo. Štai kodėl įvedinėja turgavietėse kasos aparatus. Ko gero?

Tada bus aiškiau suvokti, kad išminčiai visados svajojo apie žemišką imperiją su vienu karaliumi Mesiju- Moshiach’u-Antichristu. Juk esą pranašai Biblijoje pranašavo ne Jėzaus, bet  Moshiach’o atėjimą, kuris ateis viešpatauti žemėje ir bus žmogus tapęs dievu (o ne Dievas, tapęs žmogumi, Jėzaus atveju). Praėjus daug metų po Kristaus, Senasis Testamentas buvo tik patobulintas, kad atrodytų, jog pranašai kalba apie Kristų. Žydai Kristaus nepripažino ir turi savo Mozės penkiaknygės versiją, nes Kristus atnešė jiems ne tą karalystę, kurios tikėjosi. Jie svajoja apie Saliamono karalystę ir Dievo sostą amžiams, kuris, ateis po trijų karų. Du jau buvo. Trečias - vyksta su islamu. Kaip ir viskas pildosi. Todėl antrasis atėjimas, jų supratimu, siejamas su Mochiach’o, o ne Kristaus atėjimu. Bet visos tos legendos skirtos žmonėms, bet ne tiems 13 šeimų kurie yra aukščiausiame Liuciferiškos piramidės ešelone. Nes jie ir bus tas realus Mochiach’as.

Kita ne mažiau svarbi detalė - jie turi sulaukti Nibiru, kad atiduotų žydų sukaiptą auksą, taip, kaip yra aprašęs Zacharia Sitchin. Pirma galvojau, kad tai vykusiai sukurta pasaka, tačiau toje pasakoje gali būti daug tiesos.

Išgirsime kalbant, kad vieni nori atstatyti Nimrodo imperiją su Babelės bokštu (realiai tai jau įvyko Strasbūre), kad kiti laukia ateinant Egipto saulės dievo Horo valdžiai, o treti - Saliamono soste nori pasodinti  Mochiachą. Tai - Danielio knygoje minimos Istukano kojos iš molio ir geležies. Žinokit, kad tai yra vienas ir tas pat daiktas, tik skirtingais vardais pavadintas. Musulmonai turi irgi panašią legendą, apie dievo al-Masih ad-Dajjal eros atėjimą. Dajjal žydai pasodins į pasaulio valdovo sostą. Visi tie vardai turi vieną vardą - Antichristas. Tai bus universalus žmogus-dievas, gerasis diktatorius, genijus, geradaris, visuotinės taikos ir gerovės, naujos pasaulio tvarkos nešėjas.

Kol kas tokiais dalykais netiki arti 80 proc. žmonių. Tuo tarpu elitas, kaip nebūtų keista, tuo šventai tiki, nes dauguma elito priklauso ložėms, o ložėse - tie dalykai aiškinami. Aš tą pats girdėjau. Susimąstykime, iš kur Olimpinių žaidynių simbolizme yra tiek daug apokalipsinės tematikos. Iš kur šiuolaikinėje architektūroje ir versle tiek daug okultinių detalių. Visas šiuolaikinis Hollywoodas, pop industrija mums nuolat rodo pranašystes kas yra ir kas bus. Pažiūrėkite blogbasterį “Kovos laukas: žemė” ir daug kas bus aišku.

Roplių melas

Mums demonstruojamajame filmą per mass-media kanalus matome gražų vaizdelį, kurį retsykiais sukrato koks nors žemės drebėjimas, cunamis, ar finansų krizė. Atrodo, kad tame filme daugiau nieko nevyksta: žydi gėlytės, sninga, gatvėse dūzgia mašinos, einame į darbą, sudarinėjame sutartis, stovime prie staklių, vaikštome po parduotuves, ilsimės prie televizoriaus. Kartais vaizduotę audrina įvairios energetinės melžyklos su nesibaigiančiomis estrados blondinių lovų istorijomis ar Europos taurėmis. Per žinias paberiamos kažkokios miglotos nuotrupos, kurios mūsų lyg ir neliečia, o rytoj vėl viskas tas pat: ta pat logika, fizika ir matematika. Kokie dar gali būti klausimai? “Laikyk tvirčiau rankose baranką, vairuotojau, solidarizuokis, jei to dar nepadarei, mokėk mokesčius ir neuždavinėk durnų klausimų, jei nori išbristi iš ekonominės krizės ir sumažinti CO2 emisijas …”

Jei kas nors kur nors vyksta, ko negali suprasti, nesijaudink, tikrai  gausi gatavą atsakymą, mąstyti pačiam nieko nereiks, nes viską žinantis ekspertas apžvalgininkas paaiškins, pakomentuos  ir taps ramiau: “fu… ačiū Dievui, pranislo vėl ramu ir gera”. Jeigu dar neramu - suvalgyk tabletę, išgerk. Nors iš tikrųjų nieko gero ir nieko ramaus. Bet ar dėl to žmogui skauda galva?

Solidarus ir susipratęs pilietis žino, kad bet kokiu gyvenimo atveju (nuo virtuvės, lovos iki ateivių) mums bus pateiktas gatavas atsakymas, kuris nuskambės iš “autoritetingo šaltinio” ir milijardai klonuotų avelių dolių su vienodais paltais ir stilingai pakirptomis žmogaus galvomis grįš į savo įprastą normalų ritmą. Ir jiems po 2012 metų vėl viskas bus taip kaip buvę?

Ir netgi tais atvejais, kai žmogus susiduria su realybe, jo protas tuo nenori patikėti. Jis  automatiškai paspaudžia mygtuką ESC. Nes yra taip užprogramuotas. Tai yra didžiausias laimėjimas tų, kurie vykdo šį genialųjį planą: tu gali rėkti nuo tribūnų apie tai, kas mūsų laukia, visi ir toliau žiovaus, sakydami, jog tauškiu niekus, aiškindami, jog štai “oksfardus” turintis ekspertas jau viską išdėstė - pavėlavai, gerbiamasis.

Pilnas internetas informacijos, bet matančių realią situaciją - vienetai. Suvokimo prasme, Amerikoje kur kas geresnė padėtis negu Lietuvoje ir net Europoje. Nes eiliniai amerikiečiai šiandien susiduria su klaikiu spaudimu jų laisvėms ir teisėms. Amerikoje šiandien tokia padėtis, kokia pas mus buvo sovietų sąjungoje: kaimynai skundžia kaimynus, vaikai - tėvus. Jei ir bus kur nors įvesta nauja pasaulio tvarka, tai pirmiausia Amerikoje. Amerikiečiai greičiau bunda iš to zombinio miego negu mes, nes yra visuomenės dalis, kurios atstovai lipa valdžiai ant kulnų dėl kiekvienos aferos. 

Taigi ropliai iš mano žodyno kol kas niekur nepasitraukė, nors, kaip minėjau, juos galima vadinti ir puolusiais angelais, ir ateiviais - klaidos nebus. O jei nepatinka šitas epitetas, galima tiesiog vadini vėžinėmis ląstelėmis, galaktikos virusu. Savo ne žemiškos prigimties tie 13 net nevengia. Jie sako, kad atėjo atlikti misiją, o kai reikės, tai pasitrauks patys. Kol kas negali (ar nenori), nes esą Dievas juos prirakino Žemės astraliniame plane iki laikų pabaigos.

Čia tai grynas melas.  Šitų aliens’ų bėda yra ta, kad jie šventai tiki savo išskirtinumu ir absoliučiai nepasitiki žmonėmis. Jiems ši planeta tokia pati šventa kaip ir mums, todėl be nuožmios kovos, apie kažkokių savanorišką atsitraukimą negali būti nei kalbos. Klausimas, ar yra ginklas nuo viso to? Yra. Ir tą ginklą visi žino.

 www.kvantinemagija.lt

Rodyk draugams

Comments Komentavo 164 »