BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

“Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai”. (Apr.12-9)

“Per kraštą, pavojingą ir neramų, ten, kur liūtė ir riaumojantis liūtas, kur angis ir skraidančioji gyvatė, jie gabena savo turtą ant asilų nugarųir lobius savus ant kuprių keterų tautai, iš kurios jiems nėra naudos”, - (Iz 30-6)

 Skraidančioji gyvatė, arba ta, kuri degina. Būtent ją išaukštino ir paminklą pastatė tamplieriai Londone. Kokia garbė tam padarui, kuris sugundė ir pasmerkė žmogų nežinojimui, gėrio ir blogio pažinimo kelionėms, kurios niekad nesibaigia.  Kokia šlovė maištaujančiam ateiviui, kuris atėmė iš Žmogaus Sūnaus antrąją pusę - nuotaką, arba tikrąją paskirtį, esminę prigimtį bei pasmerkė keliauti keliu, kurio pabaigos nesimato. Šis “svetimas” ateivis reptilijos odoje,  įkalino žmogų jo paties kūno sąmonės kalėjime ir, atskirdamas sąmonę nuo jo paties aplinkos, atėmė tikrąjį gyvenimą Tėvo karalystėje. O jos išvesta genetinė linija - pasaulio turtingieji ir galingieji tebeminta nekaltų žmonių krauju ir jaučiasi nebaudžiami. Tikrieji mūsų Namai vagiami, “Dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia” (Mt.11-12).  Tokia nevilties gaida dar galima buvo kalbėti prieš 10 ar 20 metų, tačiau ne dabar.

Laimei, laikai keičiasi. Mes gyvename eroje (tiksliau- jos išvakarėse),  apie kurią kalbėjo ir pranašavo visos religijos ir visi pranašai. Ir energijos jau visai kitos. Žmogus pamažu tampa kvantiniu, daugiaplaniu, galinčiu veikti ir kurti nepriklausomai nuo matricos rėmų. Žmogus pamažu atsiima tai, kas buvo atimta - atmintį apie save ir realųjį pasaulį, kuris ir yra Kristaus pranašauta Dangaus karalystė. Jau šiandien galiu drąsiai pasakyti, jog eilinio paprasto žmogaus, dirbančio nuo algos iki algos vibracijos tapo žymiai aukštesnės subtilesnės, negu tų, kurie mus valdo tiek tiesiogiai, tiek ir iš už širmos. Tai reiškia, kad mes pamažu išeiname iš kontrolės gniaužtų, nes kvantinis žmogus negali būti priklausomas, jis yra laisvas. Tačiau nuleisti rankas ir pasakyti, kad ta padermė nugalėta ir viskas baigta - dar tikai per anksti. Kiekvieną dieną mes turime būti pasiruošę sulaukti iš jų naujų siurprizų: pandemijų, krizių, karų, naujų melo ir veidmainystės dozių. Valstybė, bažnyčia, švietimo ir teisinė sistema, ekonomika ir verslas kol kas dar tebėra ateivių - reptilinių humanoidų instrumentai, per kuriuos Visatos maištininkų gauja desperatiškai bando išlaikyti prarandamą turtą ir pozicijas, laikyti žmogų už pavadėlio ir toliau mulkinti. Kiekvieną dieną jie susiduria su naujais laisvėjančio žmogaus iššūkiais, kuriuos nedelsiant turi spręsti, antraip praras kontrolę. Kol kas jiems sekasi. Bet tik kol kas. Nes pastaruoju metu sekasi ir mums.

Tikroji mūsų prigimtis - kvantinė santuoka

Kodėl aš taip įsitikinęs. Todėl, kad prieš 10 metų pradėjau kelionę nuo paprasto klausimo: kodėl kvantinė teorija nedėstoma vaikams trečioje klasėje? Ir po daugelio metų radau atsakymą, kuris netilpo mano galvoje, jog tai daroma ne šiaip sau ir ne atsitiktinai. Kažkas iš viršaus nusprendžia, ką mes turime žinoti, o ką - ne. Motyvai, kodėl taip elgiamasi kyla ne iš žmogiškosios prigimties. Nuspęsti už žmogų, ką jis turi žinoti,  tie asmenys neturi jokių įgaliojimų nei iš tikrojo Dievo Tėvo, Visatos Kūrėjo nei iš pačio žmogaus. Šiandien aš tuo įsitikinęs todėl, kad žinau, kaip atrodo realus pasaulis ir tikroji mūsų prigimtis. Aš matau kaip yra ir žinau kaip galėtų būti. O viso to nėra todėl, ne dėl atsitiktinių priežasčių ar žmogaus kaltės, bet dėl sąmokslo žmogų.

Tikroji mūsų prigimtis - yra kvantinės ir materialiosios pusių sąjungą. Mes dabar matome tik materialiąją pusė, o pažinti kvantinę pusę niekas nemoko. Netgi įžūliai kartojama, kad ji neegzistuoja. Ne tik mistikoje, bet ir moksle, beveik iki XXI a. pradžios Quantum non locality (QLN) principas buvo oficialiai neigiamas, nors laboratorijų tyrimai jau beveik 50 metų sako, kad tai egzistuoja. Laboratoriniai tyrimai nepajudinamais faktais ir argumentais parvirtina ir tai, kad sąmonė neatsiejama nuo kvantinės Visatos prigimties ir, kad tai yra vieningas, materialia akim nematomas, tačiau viską lemiantis tikrasias priežasčių ir pasekmių grandines, laukas.

Todėl esame atskirti nuo išorinio pasaulio specialiai, tam, kad nematytume giluminių sąsajų tarp tikrovės reiškinių, kurie mezgasi pirmiausia kvantinėje pusėje (kurios nepažįstame) ir pasireiškia laike ir erdvėje per kasdieninius malonius ir nemalonius įvykius. Valstybiniai ir religiniai institutai stropiai tarnauja tam, kad mes nematytume šių giluminių dalykų, bet pasyviai stebėtume atredaguotą filmą, kuriam negalime daryti jokios įtakos. Didžiausia išdavystė yra tai, kad valstybiniai ir religiniai institutai (ir užkulisiniai, ir vieši), patys kiekvieną dieną vykdo socialinės inžinerijos projektus, naudodamiesi praktine ir kvantine magija (pasižiūrėkite į specialiųjų tarnybų simbolius), tačiau mums į akis sako, jog tai neegzistuoja. Ir jeigu kas nors apie tai prabyla, iš karto užkemšama burna. Tokiu būdu jie mus pastato į durnių ir vergų padėtį, kad galėtų maitintis mūsų pačių sielvartu ir baimėmis, kylančiomis iš tikrosios savo paskirties Visatoje nežinojimo.

Sėdėti sudėjus rankas ir nieko neveikti, žinant tikruosius sąmokslininkų kėslus, būtų nedovanotina klaida. Ir jeigu mes ir toliau tikėsime ta pasakaite, kurią kiekvieną dieną jie mums seka iš televizorių ekranų, laikraščių, ir toliau liksime penktąja kolona arba akla minia, kuriai nieko nereikia tik sekso, duonos ir žaidimų. Tai netikras lavonų kultūros kelias, kuris skiriasi nuo tikrojo Žmogaus Sūnaus kelio.

Tiesa, prisipažinsiu, kad po paskutiniojo posto, kuris vadinosi “Kosminis sąmokslas atskleistas”, viename ezoteriniame klube teko daryti pranešimą panašia tema ir diskusijų metu kai kurie dalyviai pareiškė tokią nuomonę: “o kam tu kapstai tuose šiukšlynuose, nesikoncentruok į blogį, nes su juo sutapsi”. “Sutinku!”, - atsakiau. Bet mes turime žinoti savo ligos istoriją, turime atlikti SWOT analizę, dar kartą pergyventi tuos nemalonius įvykius, dėl kurių dabar kenčiame ir pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume gyventi be jų, vyresniųjų “brolių” pagalbos. Tai patikimas psichoterapijos būdas, norint siekti tikros laisvės.

Taip atrodo (paveikslėlyje) reptilinis humanoidas - ateivis be žmogiškojo grimo. Juos nupiešė Afrikos Zulu genties šamanas Credo Mutwa. Tokie padarai, anot jo, Afrikoje gyvena iki šių dienų. Kodėl mes jų nematom? Todėl, kad jie, kaip ir Sniego žmonės naudoja hipnozę. Jie mums prisistato kaip paprasti žmonės. Bet tai yra optinė apgaulė. Būtina atydžiai įsižiūrėti į akis, jos būna kitokios, be šilumos. Žiūri į žmogaus akis, o iš jų sklinda tamsi bedugnė. Apima toks toks jausmas, kad į tave žiūri kažkas iš anapus ir skrodžia kiaurai. Tokių žmonių daug tarp politikų, bankininkų, korporacijų vadovų, kurie šaltakraujiškai, negailestingai sprendžia paprastų žmonių likimus ir nurodo kas yra tikra, o kas ne. Tačiau neretai tokių pasitaiko ir kasdieniniame gyvenime - šalia mūsų. Tokie padarai jaučiasi tvirtai ir savimi pasitikinčiai, nes žino savo “dieviškąją” kilmę. Kartais pagalvoji, kodėl vienas ar kitas žmogus staiga iš niekur parado stulbinančią karjerą, lyg jį stumtų kažkas iš už nugaros. Tuo tarpu kai jo gyvenimo būdas tiesiog pasišlykštėjantis ir netelpa į jokius 10 Dievo įsakymų. Iš tikųjų tokie žmonės - ne dievai, ir ne apsišaukėliai ar apsimetėliai. Jie yra hibridinė rasė. Ir turi rimų užtarėjų “iš anapus”.

 Trys evoliucijos kryptys

Daugelyje Europos tautų tautosakoje galima rasti maždaug panašaus turinio pasaką, bylojančią apie tris Visatos civilizacijų evoliucijos kryptis. Jaunoji arba mergina-princesė, simbolizuoja kvantinę, nelokaliąją, esminę pusę. Jaunikis - žmoniją. Trys civilizacijos - tai trys jaunikiai, šaunantys strėles. Strėlė - evoliucijos kryptis. Ir kur ta strėlė nulėks, ten bus ir jaunoji - bekraštė prigimtis, antroji, kvantinė pusė. Pirmiems dviems šauliams likimas lėmė vystytis teisingai, nes jie rado nuotakas be problemų. Taip turėjo atsitikti ir su trečiuoju. Tačiau pastarasis būdamas jauniausias ir neišmintingiausias, pritraukė ne itin malonias aplinkybes. Jis gavo antrąją pusę, įvilktą į reptilijos odą. Naktį, kai pasąmonė atvira, žmogus akis į akį susiduria su bekrašte savo prigimtimi, todėl pasakoje sužadėtinė iš varlės pasiverčia gražia mergina, plaukiančia iš pieno ir medaus, o ryte vėl grįžta į reptilijos kailį.

Į reptilijos odą merginą įvilko piktas demonas, kuris, taip pat būdamas šliužas, pakurstė jaunikį klaikiam žingsniui - vieną naktį jis sudegino princesės rūbą krosnyje. Ir tokiu būdu pasmerkė save gėrio ir blogio pažinimo kelionėms, bandant vėl surasti prarastąją nuotaką - kvantinę savo pusė. Paskutiniai gražuolės žodžiai buvo iškalbingi: “tau reikėjo palaukti tik tris dienas ir aš amžiais būčiau tavo”. Norėdamas susigrąžinti savo jaunąją, jaunikis turėjo įveikti ugnį, vandenį ir varinius trimitus, o galiausiai susigrumti su pačia reptilija - demonu. O galėjo viso to juk nebūti.

Šita pasaka - suspaustas kodas - kalba apie tai, kas gi įvyko Edemo sode, prieš jį ir po jo. Ji taip pat mums primena žmonijos istoriją didelėje lako perspektyvoje ir padeda susigaudyti kas vyksta dabar. Jaunoji - kvantinė, antroji pusė mums priklauso ir taip. Nemokamai. Ji būtu  atitekusi, tik mums buvo duotas likimo išbandymas, pakentėti ir išlaukti tris dienas. Tačiau, pakurstytas žmogus neiškentė, nes panoro išrinktą turėti jau dabar, kaip ir vyresnieji broliai. Todėl buvo pasmerktas ilgoms kelionėms per kalnus ir dykumas, ką Biblija vadina gėrio ir blogio medžio pažinimo keliu. Žmogus patyrė daug pamokų ir iš jauniausiojo kvailelio, tapo išmintingiausiu broliu Visatoje. Iš tokios didelės perspektyvos matosi, jog Dievas yra neprilygstamas strategas. Jis žino, kad nei pirmasis, nei antrasis brolis su tokia užduotimi - susikauti su Kūrinijos pašaliniu produktu - blogiu - būtų nepajėgūs. Tai galėjo padaryti tik jauniausias ir kvailiausias - Saulės sistemoje, Žemėje planetoje gyvenantis žmogus, nes būtent jis, žinodamas tikrąją savo prigimtį ir paskirtį, yra gelingesnis už baisiausią blogį. Tai didelis pasitikėjimas ir atsakomybė, turi tenka Žmogaus Sūnui Dievo akyse. Savo ruožtu, žinodama tokį pavojų, reptilija žengė taip pat svarbų strateginį žingsnį - atėmė iš žmogaus atmintį apie savo prigimtį. Tai buvo vienintelis būdas likti nesunaikintai ir dar šiek tiek laimėti laiko. Nes sunaikinimas neišvengiamai ateis.

O juk mūsų likimas galėjo susiklostyti kaip anų, vyresniųjų brolių, kurie simbolizuoja Sirijaus ir Oriono civilizacijas. Jie nepatyrė tokių kataklizmų kaip Žemės žmonės. Tačiau mes, būdami jaunaisiais broliais per savo naivumą, patiklumą ir atvirą širdį, patyrėme siaubingus išbandymus ir beveik jau tapome visa galva aukščiau už savo brolius ir priešus.

Realybės valdytojai ir atminties vagys

Tai buvo perspektyvinė panorama, tačiau susifokusuokime į mūsų pasaulį čia ir dabar, tam kad geriau suvoktume atskirus savo ligos istorijos fragmentus.

Paslaptingieji, magiškieji ilgaplaukiai Merovingai. Šie frankų ir galų valdovai, viešpatavę iki beveik 9 mūsų eros amžiaus Pietvakarių Europoje, taip ir būtų likę istorijos vadovėliuose, kaip niekuo ypatingu nepasižymėję monarchai, kurie labiausiai už viską mėgo gerti ir tarpusavyje muštis. Tačiau taip tik atrodo. Daugelis šių dienų Europos ir Amerikos prezidentų gali didžiuotis tuo, jog jų genealoginių medžių šaknys kyla būtent iš šitos “pateptųjų” monarchų dinastijos, kuri turėjo ne tik paslaptingus globėjus ir pararėjus užkulisyje (taip, kaip ir šiandieniniai valdovai), bet ir vadinamąją “dievišką kilmę”, atėjusią per kraują iš Izraelio, Babilonijos ir Egipto. Ta kilmė iš tikrųjų buvo ne dieviška, o reptilinė.

Paveikslėlyje vieno iš lyderių - Bušo (taip pat ir jo tėvo) geneologinis medis. Kaip mes matom, čia yra ir Obama ir daug daugiau pažįstamų veidų, iki tamplierių ordino įkūrėjo Godfrido Buloniečio.

Merovingai taip ir būtų likę tik nebyliais tamplierių ordino krikštatėviais, jei Den Brown’as nebūtų jiems nepelnytai uždėjęs šventosios šeimos palikuonių aureolę. Šis rašytojas padarė keistą karjerą iš nieko, surinkdamas ir vietomis sukeisdamas įvairius istorinius faktus. Bet ne apie jį daina. Svarbiau yra atsakyti į kitą klausimą, kodėl merovingai ir kuo jie taip ypatingi?

Tam, kad galėtume reikiamai interpretuoti kai kuriuos ankstyvųjų viduramžių Europos istorijos faktus, turėsime nusikelkim į dar senesnį istorijos etapą - Antruosius išėjimo iš Egipto žemės metus.

 Senojo Testamento skaičių knygoje, skyrelyje “Žmonių surašymas” yra rašoma:

Antraisiais metais po jų išėjimo iš Egipto žemės, antrojo mėnesio pirmąją dieną, VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas:  „Surašykite visą izraeliečių bendriją pagal klanus ir protėvių namus, įrašydami visus vyrus vardais.  Tu ir Aaronas surašysite pagal jų gretas visus dvidešimties metų ir vyresnius Izraelio vyrus, tinkamus karinei tarnybai. Gausite iš kiekvienos giminės po žmogų, jo protėvių namų galvą, jums padėti”.

Vyrų buvo išvardinta 12: Reubenas, Simeonas, Gadas, Judas, Issacharas, Zebulunas, Juozapas, Manasas, Benjaminas, Denas, Ašeras,  Naftalis. “Tad Mozė ir Aaronas pasiėmė tuos išvardytus vyrus  ir antrojo mėnesio pirmąją dieną surinko visą bendriją. Tada {izraeliečiai} buvo surašyti pagal savo protėvių namų klanus, įrašant dvidešimties metų ir vyresnius vyrus vardais”, - rašoma toliau Skaičių knygoje.

Tačiau tame sąraše trūko vieno vardo, kuris buvo paminėtas atskirai. Keturiasdešimt devintame Skaičių knygos posme toliau rašoma: 

„Kartu su kitomis nesurašysi tik Levio giminės, jų surašymo kartu su kitomis giminėmis nedarysi. Levitus įpareigosi rūpintis Sandoros Skrynia, visais jos reikmenimis ir viskuo, kas tik jai priklauso. Jie turi nešti Skrynią ir visus jos reikmenis, - ją turės prižiūrėti ir aplink ją palapines statytis. Kai Sandoros Skrynia, turės leistis į kelionę, levitai ją išardys; o kai sandoros Skrynia turės būti pastatyta, levitai ją statys. Kas iš pašaliečių prie jos artintųsi, bus nubaustas mirtimi. Kiti izraeliečiai statys palapines gretomis, kiekvienas savo dalinyje prie savo ženklo. Bet levitai statysis palapines aplink Sandoros Skrynią, kad {Dievo} pyktis neištiktų izraeliečių bendrijos. Levitai eis Sandoros Skrynios sargybą”. Visa tai izraeliečiai įvykdė taip, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs”.

 Kas gi yra tie levitai, kuo jie ypatingi, kad juos Viešpats atskyrė nuo kitų ir pavedė vykdyti tokią stulbinančią misiją? Ir galų gale, kas gi toji Sandoros Skrynia?

Iš pirmo žvilgsnio tai buvo paprasta, bet didelė dėžė, kurioje turėjo būti laikomas Toros įstatymas arba 10 Mozės Dievo įsakymų iki bus pastatyta pirmoji šventykla Jeruzalėje.  Ant dankčio- dvi figūros su sparnais, simbolizuojančios energijų pusiausvyrą (paveikslėlyje).

Bet iš tikrųjų tai portatyvinis (anų laikų modelio) kvantinis kompiuteris su CD leistuvu, per kurį į žmonių kolektyvinę pasąmonę integruojama informacija apie realų pasaulio vaizdą, duotu atveju apie Dievo Tvarką. Savo laiku, ten iš tikrųjų buvo įdėtas akmeninis CD “diskas”, kurio laikmenoje buvo ir 10 Dievo įsakymų ir paslaptys, kaip valdyti tą grynai techninį įrenginį. Jis paprastai buvo pastatomas ten, kur susikerta Faradėjaus magnetinės linijos. Jos kompiuterį ne tik užmaitina energija, bet paskleidžia informaciją per korinį sąsajų tinklą į kiekvieno bendruomenės nario asmeninį kompiuterį. Sąsajų tinklas yra holografiniu principu veikianti kolektyvinės pasąmonės struktūra, kur kiekvienas elementas atkartoja tai, kas yra pagrindiniame kompiuteryje. Ir tokiu būdu visų sistemoje esančių individų tikėjimų-įsitikinimų sistema sinchronizuojama pagal vieną motininį šabloną. Ir tada monitoriuje (mūsų centrinėje nervų sistemoje) per 5 jusles priimamas ir atkuriamas vaizdas atitinka tą, kuris yra užkrautas į centrinį kompiuterį. Kiekviena korio akutė atitinka atskiro individo sąmonę. Tokiu būdu per centrinį CD leistuvą, keičiant informacinius diskus, galima koreguoti ir keisti žmogaus sąmonės ir materijos struktūrą. Kvantinės teorijos terminais sakant, Sandoros Skrynia yra nuolat veikiantis kvantinis kompiuteris subatominiame lygmenyje. Jis sukuria vieningą informacinį-energetinį sūkurį, lauką, kuris apjungia į vieną sistemą, arba energetinį kūną atskiras individualias sąmones.

Vieningas informacinis energetinis laukas į kurį pasijungia daug žmonių vadinamas bažnyčia arba šventykla. Slavų kalboje šis terminas yra aiškesnis: sobornaja ličnist arba kolektivnyj razum. “Sobor” kilęs iš veiksmažodžio “sobrat”. Išvertus į lietuvių kalbą, jis reiškia: suburti, surinkti. Iš socialinės inžinerijos pozicijų žiūrint, vieningas informacinis energetinis laukas (bažnyčia) yra kontrolės ir saugumo instrumentas, laikantis tam tikrą atskirų individų skaičių standartinių mąstymo šablonų rėmuose. Matrica - tai dirbtinai sukonstruotos realybės kontūrai - atredaguotų tikėjimų sistemą.

Kadangi Toroje pasakyta, kad Sandoros Skrynia bus reikalinga iki tol, kol bus pastatyta pirmoji bažnyčia, vadinasi po to šis prietaisas turėjo būti nebenaudojamas. Nes šventykla iškilo Jeruzalėje, kaip tik toje vietoje, kur susikirto Faradėjaus magnetinės linijos. Bažnyčios ir šventyklos - taip pat kompiuteriniai CD leistuvai, tačiau stacionarūs, pakeitę nešiojamą - Sandoros Skrynią.

 Reikia pabrėžti, kad ši technologija yra labai sena. Jos techninis aptarnavimas tų laikų žmogaus akimis žiūrint, prilygdavo magijos, kabalos išmanymui. Tam reikalavo turėti specialų išsilavinimą (žinias apie Visatos, Kosmoso, žmogaus, materijos struktūrą).

 Sandoros Skrynia reikalavo kvantinės mechanikos ir kvantinės gravitacijos žinių. Tuo metu paprastiems žmonėms, tokio išsilavinimo niekas neteikdavo. Žinios buvo perduodamos tik išrinktiesiems, iš kartos į kartą, per šiek tiek kitokią nei įprasto žmogaus DNR struktūrą.

 Šias sistemas turėjo ne tik žydai, bet ir daugelis kitų tautų. Tam tikra prasme, atskirtas kvantinio kompiuterio modifikacijas prieš žydus kūrė Egipto ir Babilonijos žyniai, senovės Kinijos imperatoriai.  Babelio bokštas taip pat buvo viena iš tokių technologijų, tik ją mėginta panaudoti blogiems tikslams - maištauti prieš Dievą ir kurti iliuzijų pasaulį, kuris, skirtingais vardais, tačiau tebekuriamas ir šiandien. Tačiau tais laikais technologijos tobulėjo, kaip jos tobulėja ir šiandien

 Buvo laikai, kai žemėje Faradėjaus magnetinės linijos, kaip ir dabar (dėl to kai kurios bažnyčios praranda galią), keisdavo savo vietas. Statyti stacionarią bažnyčią atskirais istorijos etapais būdavo nepraktiška, nes programos išsiderindavo. Permainų laikais, žydų technologija buvo pranašesnė tuo, kad ji buvo portatyvinė. Sandoros Skrynią galima būdavo pernešti ten, kur reikia. Po to, matyt, vėl nusistovėjo ramesni laikai ir, kai Faradėjaus linijų struktūra stabilizavosi, praktiškesnių daiktu tapo stacionarios sistemos, t.y. bažnyčios su varpais ir kupolais. Reikia pridurti, kad šiandien vėl situacija pasikeitė ir praktiškiau naudoti nešiojamas, o ne stacionarias sistemas, nes faradėjaus magnetinės linijos vėl nepastovios.

 Kai kurie tyrinėtojai sako, kad dabar žydų Sandoros Skrynia yra dingusi. Netiesa. Ji niekur nedingo ji yra teleportuota į kelias žemės vietas. Viena iš jų - dabartinė Prancūzija. Kažkuri iš jų tebeveikia kaip centrinis kompiuteris per kurį valdomos į iliuzijos. Nei vienoje iš jų Toros jau nėra. Prancūzijoje pirmoji Jos kopija atsirado ankstyvaisiais amžiais po Kristaus su eiline emigrantų iš Izraelio banga. Bet apie tai - šiek tiek vėliau

Dabar baikime išsiaiškinti dar vieną svarbų klausimą, kodėl levitai buvo išskirti iš kitų ir paskirti kvantinio kompiuterio aptarnavimo personalu. Kodėl jiems buvo suteiktos tokios išskirtinės teisės? Kodėl jie įsižeidė, kad Mozės Dievas juos pažemino pareigose, kai tuo tarpu jie save laikė pakylėtais ir pateptais, maždaug lygiais su pačiu Dievu. O todėl, kad jie iš tikrųjų niekada nebuvo ir nėra žmonės, tokie kaip mes. Jie ir yra tie ateiviai - reptiliniai humanoidai. Tiksliau sakant viena iš nedaugelio išvestų hibridinių rūšių. Panašios kastos buvo išvestos ir Kinijoje, ir Indijoje, ir Šiaurinėje Europoje (Apie tai mums primena “Eglės - žalčių karalienės” istorija).

Pažemino? Taip. Taip ir buvo. Jie iš tikrųjų jautėsi pakylėti ir patepti, nes ir be Mozės jie puikiai žinojo Visatos ir Žmogaus struktūrą ir netgi Dievo planus. Jie buvo vieninteliai žydų terpėje tuo metu žinomi specialistai ir profesionalai, kurie mokėjo elgtis su realybės valdymo technologijomis. Bet jie vis dėl to buvo svetimi.

Nei vienas kitas žydų klanas nebūtų susitvarkęs su šia užduotimi dėl paprasčiausio dalyko - neišsilavinimo. Mozė ir Aaronas tiesiog neturėjo kitos išeities. Juk samdyti specialistus iš Egipto ar Babilono,  jiems draudė Jų Dievas, kuris vedė žydus į Pažadėtąją žemę, išlaisvindamas iš egiptiečių jungo. Tad prašyti pagonių, kad jie atliktų švenčiausią paslaugą - Mozei buvo neįsivaizduojamas dalykas.

Smulkmena tai ar ne, bet levitai, apart savo išskirtinumo, turėjo vieną keistą paveldimą ligą - žvynelinę. Juos, kaip nebūtų keista, Jėzus net 4 kartus Naujajame Testamente yra pavadinęs angių išperomis. Ar jis žinojo ką sako? Ar tai buvo atsitiktinis, nekaltas, tais laikais populiarus keiksmažodis? Jėzus niekada nesikeikė, nes puikiai žinojo, kad levitai ir kunigai yra siejami su šumerų anunakiais, Dievų sūnumis, puolusiais angelais. Tai reptilinis kraujas, sparnuotos gyvatės sūnūs, apdainuoti daugumos pasaulio tautų padavimuose.

Nepaisant savo atsidavimo Abraomo Dievui ir Mozei, jie tarnavo ir kitai pusei, buvo ištikimi magijai ir okultizmui, vykdė tuos pačius ritualus, kaip ir buvo mokyti Babilonijos karaliaus Nimrodo. Tai tos pačios maištaujančios Visatos saugos tarnybos palikuonys, kurių tėvai puolė į nuodėme su Žmogaus Dukterimis ir Enocho Dievo buvo prakeikti. Levitai yra viena iš daugelio Refilimų, Nefilimų arba anunakių genetinė linija, bandyta reabilituoti po didžiojo maišto. Jie visada turėjo ir tebeturi tiesioginį ryšį su dievais-ateiviais, bet ne su tikru Dievu.

Dievas yra nepakartojamas ir neprilygstamas strategas. Sandoros Skrynios aptarnavimas buvo paskutinis projektas, kurį Viešpats leido jiems vykdyti su kai kuriomis išlygomis: kad jie nebekartos praeities scenarijų, vadinasi nebetrokš pakartoti maišto ir užvaldyti regimąjį erdvėlaikį, į žmonijos kolektyvinę sąmonę importuojant klaidingas programas. Bet jų puikybė ir ego neleido šitų sąlygų ištesėti. Ir jie realybės valdymo technologijas ne tik laikė toliau nuslėpę nuo žmonių, bet ir jomis naudojosi neteisėtais būdais iki pat šių dienų.

Nuo Lemūrijos ir Atlantidos laikų neteisėtai paslaptis nuo žmonių saugoję Egipto ir Babilono žiniai yra Levitų protėviai. Tora sako, kad jie kitus savo gentainius ir kitas tautas laiko žemiau negu gyvulius. Kiti judėjai yra tik jų tikslų vykdytojai, pusiau gyvuliai,  programuojami robotai, mašinos, kurių nelabai ir brangino.

Sakau iki atėjimo į Europą. Nes po to buvo visko. Jų likimas pirmaisiais krikščionybės eros metais buvo pakibęs ant plauko ir jie buvo priversti įjungti išgyvenimo programą, netgi asimiliuodamiesi su frankų-galų genčių didikais į bendras šeimas. Dėl savo išskirtinės išminties ir ryšio su “dievais”, jie buvo priimami į karalių ir kunigaikščių klanus, kur tarnavo patarėjais “už kadro”. Tomas Akvinietis, savo teologijoje galutinai atskyręs Žmogų nuo Dievo, buvo vienas iš jų. Levitai, atgavę prestižą, išvedė ir tam tikrą hibridinę liniją su vietiniais valdovais, o patys išlaikė kraujo grynumą iki šiol, likdami istorijos užkulisyje. 

Kaip tai buvo toliau, pasakoja Den Brown’as. Bet jis viską sumaišo aukštyn kojom. Pirmaisiais mūsų eros amžiais, emigracija į Vakarų Europą griūnant Romos imperijai buvo paplitęs reiškinys. Žmonės iš Artimųjų Rytų bėgo į Europą dėl įvairių priežasčių. Prancūzijos Rivjera buvo nusėta emigrantais. Iš tikrųjų ne Jėzaus žmona Marija Magdalena su vaikais, bet žydų klanai traukė į Europą, bėgdami nuo arabų siautėjimo. Tarp jų buvo ne viena bėgančių žinių šeima, kuri atsinešė į naująją gimtinę ir paslaptis. Kažkuriame laive matyt buvo ir Sandoros Skrynia arba jos brėžiniai, kurie po to stropiai, nuo visuomenės akies buvo paslėpti giliuose vienuolynų požemiuose.

Kaip tiksliai levitai buvo susaistyti su merovingais, sunku tiksliai pasakyti. Apie tai įvairių pamąstymų literatūroje galima aptikti nemažai. Taip, jie buvo frankai-galai, bet jų gyslose jau tekėjo “pateptųjų” kraujas. Ir ne vien ik žydų, bet ir Egipto, Babilono, Romos žynių, kurie jau tada matė tolesnę veiklos areną Europoje, o vėliau ir Amerikoje. Vienas iš rimčiausių “ligos istorijos” tyrinėtojų David Icke rašo, kad iš kartos į kartą, skiedžiant kraują su paprastų žmonių krauju, buvo prarandamos ir sakralinės žinios.

Todėl visiškai natūralu, kad praėjus kokiem penkiems šešiems šimtmečiams, dalis slaptos informacijos, kaip valdyti pasaulį, buvo prarasta. Tokio magiškų žinių praradimo priežastimi kai kurie tyrinėtojai įvardina ir krikščionybę. Rašyti tais laikais mažai kas mokėjo, skaityti, taip pat. Merovingai, žinoma buvo krikščionys, bet jie buvo ir magai, apjungę druidų, žydų, egiptiečių, na ir žinoma senovės Babilono žinias į vieną sistemą. Jie prarado valdžią 8-9 amžiuje. Todėl 1119 metais, pateptiesiems monarchams jau nuėjus nuo politinės arenos, devyni prancūzų riteriai (jie visi buvo iš merovingų šeimų) ryžosi unikaliam ir beveik neįmanomam projektui - susigrąžinti žinias. Juos tiesiog apsėdo mintis, kad metas susigrąžinti ne tik žinias, bet ir realią valdžią. Žinoma, tamplieriai plėšikavo Kristaus vardu, nes buvo tikri, jog Jis yra dar viena amžinojo Babilonijos karaliaus Nimrodo reinkarnacija. Šiuo atveju aš nesiremiu šaltiniais, čia mano asmeninė išvada.

 “Šentovės sargai” (”Temple”) - grakštus, gilią prasmę turintis žodžių junginys, primenantis, kokia gi buvo tikroji levitų paskirtis Mozės laikais - saugoti Sandoros Skrynią, kol nebus pastatyta Šventykla Jeruzalėje. Ta šventykla, yra pagrindinis kvantinis kompiuteris su CD leistuvu, kuris valdo sąmonę ir materiją subatominiame lygmenyje. Turėdamas tokią mašiną, gali valdyti pasaulį ir nebijoti nieko, net ir pačio Dievo. Taip ir atsitiko. Jų palikuonys šiandien valdo ir beveik atstatė karaliaus Nimrodo naująjį Babiloną su viena kalba, vienais papročiais, viena religija ir vienais finansais atsiskaitymo kortelėse bei mikročipais kūne. Tai naujoji pasauli tvarka, kuri yra ne tiek socialinis, ekonominis ar politinis darinys, kiek reptilinė filosofija, manipuliacijų būdu uždaranti žmogų į tamsiausią įsitikinimų sistemos urvą. Kadangi visos jų užmačios jau yra atskleistos, o jie patys kalba apie save atvirai, todėl norėdami toliau užtikrinti kontrolę, naujų, žmogaus sąmonę žadinančių energijų sraute, pasaulio galingieji pereis ir prie tiesioginės diktatūros, jau netrukus. Orveliškas fašistinis režimo visoje planetoje - tai ne utopija. Jei taip atsitiks, o aš tokiais bandymais net neabejoju, visa tai reikš ne ką kitą, o agoniją ir baimę, kuri vis labiau ištinka tuos padarus, matant ateinantį Žmogaus Sūnų.

 Kas iš mūsų buvo pavogta?

Pavogta atmintis apie tai, kas iš tikrųjų mes esame. O tai sukuria tam tikras globalias pasekmes, kurias mes dabar pasaulyje ir matom. Filme “Matrica”, (”The Matrix”) yra scena, kuri vaizdžiai pasako tai, ką jie pavogė. Agentas Smitas pasidalina į daug agentų ir sako: “Neo, mes atėjome atsiimti tai, ką tu pavogei iš mūsų - paskirtį”. Iš tikrųjų turėtų būti atvirkščiai. Dabar mes, o ne jie turime atsiimti prarastąją savo dalį.

Kaip veikia šį pragariška amnezija, į kurą mus panardino šitos kosminės šiukšlės? Kvantinė teorija mums sako, kad stebėjimo aktas yra tuo pačiu ir kūrimas. Mes matome tai kuo tikime. Tai yra svarbiausia tiesa, iš kurios išplaukia daugelis kitų dalykų. Stebėdami mes ne tik matome kažkokią vaizdų panoramą, tačiau sukuriame minties projekciją, kuri akimirksniu materializuojasi prieš mūsų akis. Tos projekcijos egzistuoja priklausomai nuo mūsų įsitikinimų sistemos ir išankstinių vertinimų (vidinės filosofijos). Kai tik pradedame stebėti, mes iš karto kažko tikimės. Tai, ko tikimės, išorėje ir atsiranda. Ir šitas tikėjimasis kyla iš mūsų įsitikinimų. Realybę atspinti stebėtojo įsitikinimai. Ji kvantiniame lygmenyje jokiu būdu negali būti objektyvi. Objektyvumas yra iliuzija, kurią sukuria kolektyvinė matrica.

Fizikas ir mistikas Deepak Chopra yra pasakęs: subatominiai reiškiniai ekvivalentiški pasąmonės reiškiniams. Tai pripažino garsiausi XX a. mokslininkai: Nilsas Boras, Albertas Einšteinas, Karlas Gustavas Jungas, Davidas Bhomas ir daugelis kitų. Iš kvantinės teorijos išplaukia labai svarbi dorovinė-moralinė išvada: mes išorėje bendraujame ne su objektyvia tikrove, bet su pačiais savimi. Mikrodalelių lygmenyje mūsų sąmonė yra ta pati energija ir informacija. Mes bendraujame ne su dalelėmis, bet su laukais.

Sąmonė ir energija sąveikauja subatominiame lygyje ir tai yra neatsiejami dalykai. Tuo tarpu fiziniame lygyje mes viską matome kaip atskirus daiktus. Nuo mūsų buvo paslėpta ši giluminė grandis, kad yra mūsų dalis, vadinama pasąmone, kuri mus apjungia su aplink esančia visumą, ir valdo realybę. Visi mūsų įsitikinimai, be jokios pasirinkimo teisės ir laisvės, prievartine tvarka valstybės institutų imprintuojami nuo pat gimimo iki mirties. O tai lemia ir tą tikrovę, kurioje gyvename.

 Čia yra didelė problema - dauguma įsitikinimų susiformuoja nesąmoningai. Ir žinant kvantine socialinės inžinerijos technologijas, tokį programavimą galima atlikti kad ir visos planetos gyventojų mastu. Reptilinių ateivių palikuonių sukurti institutai, tokie, kaip valstybė, bažnyčia, švietimo sistema, spauda, televizija skirti tam, kad atliktų nuolatinį programavimą, programų palaikymą ir atnaujinimą. Todėl priimti ir suvokti tikrovę už matricos ribų žmogus negali dėl paprasčiausios priežasties - dirbtinės amnezijos, kurią atliko gyvatės su sparnais.

Kai mes ką nors stebime, mes kuriame, nes keičiame vibracijų dažinį. Tokiu būdu mes galime transformuoti ir pačią materiją. Bet netgi ir suvokdami visa tai, mes nieko padaryti negalim, nes tam reikalinga energija. O energija yra tikėjimas, savo paskirties žinojimas. Paskirties, kurią agentas Smitas atėjo atsiimti iš Neo.

Nors žmonija akivaizdžiai bunda, dauguma individų dar yra uždaryti į tą pačią seną matricą, galvodami, kad regimas pasaulis atskirtas nuo jų. Tačiau nepaisant tokio įsitikinimo, giliai pasąmonėje mes ir aplinka veikiame kaip energijos subatominiame lygyje. Nesąmoningai, nežinodami ir nesuvokdami tikrosios savo prigimties mes sukuriame rezultatus, kurių nenorime, bet kurių tikisi užkulisiuose tūnantys socialiniai inžinieriai su driežų galvomis. Bet jeigu kiekvienas suvoksime, kad stebėjimas yra stebimojo objekto kūrimas, visa tai turės svarbias moralines ir etines pasekmes kiekvienam ir visai planetai.

 Klasikinis kontrolės mechanizmas veikia per bausmės baimę. Mes, nežinodami savo tikrosios prigimties ir paskirties, verčiami kęsti nuolatinį stresą dėl ateities, kas sekundę gailėdamiesi ir apgailestaudami dėl vakarykščio. Visa tai, kaip sako David Icke, mus įveda į itin lėtą vibracijų spektrą. Stresas dėl ateities yra itin lėta ritualinė žmogžudystė, nes aukų energetika yra maistas ir kuras matricos saugumui palaikyti.

Norėdami būti laisvi, kvantiški, pirmiausia turėtume būti labai atidūs tam kuo tikime, nes kuo daugiau esame priklausomi nuo primestos ribotos įsitikinimų sistemos, tuo aktyviau kuriame tą pasaulio modelį, kurio tikisi naujosios pasaulio tvarkos, arba Naujojo Babilono statytojai.

Kitas epizodas iš filmo “Matrica” mums kalba apie tą patį.

Pagrindinis herojus Neo, eidamas pas Orakulę, pamato berniuką. Berniuko rankose linksta šaukštas. Tačiau, kai tik jį pradeda stebėti Neo, šaukštas išsilygina. Berniukas užkalbina Neo ir įvyksta mįslingas dialogas:

Berniukas: nebandyk sulenkti šaukšto - tai neįmanoma. Verčiau pabandyk suprasti tiesą.
Neo: Kokią tiesą ?
Berniukas: Šaukšto nėra.
Neo: Šaukšto nėra??
Berniukas: Ir tu pamatysi, kad ne šaukštas linksta, bet mes patys.
Tada Neo paėmė šaukštą ir jis sulinko.

Kokia gi ta tiesa ? Labai paprasta: tai, kas yra išorėje - yra mūsų pačių projekcija. Senoji DAO išminti sako: “Mes nematome to, ką matome, nes matome tai, kuo tikime”.

Mes matome tai kuo tikime, bet tuo pačiu mes kuriame tai, ko sąmoningai nežinome. O blogiausia tai, jog visą tą šlamštą kuriame pastoviai. Iliuzinių programų paveiktas žmogus pradeda ieškoti savo teisumo įrodymų ir juos suranda. Tokiu būdu jis tampa vienu ir JŲ ir tarnauja sąmokslui. Neįsisąmonindami sukuriame tai, kas atrodo nepriklausomai nuo mūsų.

Sandoros Skrynia - tai instrumentas, per kurį į mūsų pasąmonę, ateina realybės vaizdas. Tai tas modelis, kuris mums sako: štai čia yra pradžia, o čia - pabaiga, jeigu peržengsi ribas, susilauksi bausmės. O už viso to - nieko nėra. Bet jeigu prabudęs žmogus pradeda kapsyti, kas gi už viso to yra, suvokia kaip veikia socialinės kontrolės instrumentai, tai toks individas pastatomas už žaidimo ribų, kaip psichas, pavojingas eretikas, nusikaltėlis. Mozės atveju, nešiojama Sandoros Skrynia tarnavo geram reikalui. Joje buvo užkoduota Dievo tvarką, kuri turėjo būti tedeportuota į kiekvieno žydo pasąmonę ir apjungti tautą į vieningą aukštos vibracijos kvantinį lauką.

Tačiau šis instrumentas pateko į ne itin geras rankas - pas levitus, kurie vėliau tas paslaptis išdavė už duonos kąsnį laukiniams galams merovingams. Dėl to merovingus, o vėliau ir tamplierius ištiko Dievo ir Mozės prakeiksmas, lygiai toks pat, koks ištiko ir puolusius angelus Enocho knygoje, nes jie prisilietė prie materijos valdymo paslapčių, turėdami piktus, savanaudiškus kėslus.Naujojo Babilono arba naujosios pasaulio tvarkos dvasia persikėlė į Europą ir tapo tolesnio sąmokslo prieš žmogų citadele.

Levio, kaip ir daugelis kitų panašių reptilinių klanų visame pasaulyje, naujausiais laikais niekada nebuvo politinės arenos pagrindiniuose postuose. Jie išėjo į užkulisius, burdami slaptas brolijas ir ordinus. Jie visados rasdavo tuos, kurie dėl garbės ir pinigų yra pasirengę parduoti sielą. Ir visais laikais tokių atsirasdavo nesunkiai. Į “Sandoros skrynią” jie patalpino kitą įstatymą, kuris įkalino žmogų iliuzijose ir padarė jį objektyvios tikrovės įkaitu. 

Pabaigai pateikiu kelis piešinius iš senovės Egipto, kur aiškiai matomos genetinės manipuliacijos, gyvatės žmogaus pavidale. Paveikslėlyje pavaizduota, kad faraonai-valdovai yra išvesta hibridinė rasė, bet ne žmonės. O šias genetines manipuliacijas atliko gyvatė, kurios siluetą mes taip pat puikiai matome.

Ppagaliau yra dar vienas momentas, kuris plaukia iš viso to, kad parašyta. Kažkur vis viena turi būti pagrindinis kompiureis, kuris transliuoja iliuzinės tikrovės filmą. Žinoma, jo galios turėtų silpti. Vis dėl to, norėtųsi įsibrauti į tą pagrindinį kompiuterį ir jį nulaužti, tada gal atsitiktų taip, kaip toje Zen budistų pasakėčioje: kalnai taptų vėl kalnais, medžiai vėl medžiais, upės vėl upėmis. Tik atspalviai būtų kitokie. Tai kitoks supratimas, jog viskas telpa sąmonėje. Jei nori, gali viską pakeist, jei tai nepažeidžia Dievo nustatytos tvarkos. Bet ar reikia? Gal geriau su viskuo kas mus supa, tiesiog sudaryti partnerystės sąjungą. O tai reiškia, kad sudarytume partnerystės sąjungą, santuoką su savo kvantine dalimi. Tada trečiasis brolis taptų pilnaverčiu šeimos nariu, netgi su didesniais įgaliojimais, negu pirmieji du, nes kovoti su priešu jo paties teritorijoje ir laimėti galime tik mes, žmonės. Kol kas.

Patiko (4)

Rodyk draugams

Komentarai įrašui “Ištraukos iš “ligos istorijos””
 1. klajūnas rašė:

  Kad “išorinis” pasaulis nėra tikrovė, bet tik atvaizdas smegenyse, yra tikras dalykas. Įrodymų tam yra kiek nori. Pavyzdžiui, Hawkingas savo knygoje “The Grand Design” pateikia tokį pavyzdį:

  “Pasaulio modelio kūrimas smegenyse toks tobulas, kad jeigu žmogus užsideda akinius, kurie akyse apverčia vaizdą aukštyn kojom, po kurio laiko smegenys pakeičia modelį taip, kad jis vėl matomas normaliai. Tada nusiėmus akinius, kurį laiką pasaulio modelis matomas apverstas aukštyn kojom, bet po kurio laiko sąmonė vėl prisitaiko ir matomas normalus vaizdas.” (Hawking. The Grand Design, 2010)

  Yra daugybė buitinių būdų pamatyti “išorės” netikroviškumą. Vienas jų psichologijoj vadinamas diplopija, kas reiškia vaizdo dvejinimasis (juk žmogus turi dvi akis, du vaizdus į vieną sujungia sąmonė). Diplopiją galima pamatyti ir paprastai, pvz. žiūrint į kokį nors objektą pajudinus pirštu vieną akies obuolį, vaizdai išsiskiria ir vienas vaizdas pradeda judėti pagal piršto judesius, o kitas lieka stabilus. Arba prie pat akių iškėlus nykštį matosi ne vienas, bet du nykščiai (skirtingų akių siunčiami atskiri vaizdai). Su šiuo diplopijos fenomenu susijęs efektas, vadinamas binocular rivalry, kai pakaitomis į pirmą planą iškyla tai vienas, tai kitas vaizdas.

  Šitą vidinį vaizdą žmogus laiko “pasauliu”, ojektyvia tikrove. Bet tai yra iliuzija - kokia tikrovė iš tikro niekas nežino (tai suprato dar I. Kantas).

  Labai tikėtina, kad žinant sąmonės ir tikrovės paslaptį, šį vidinį pasaulio vaizdą galima valdyti ir kurti matricą, tiek “personalinę”, tiek kolektyvinę.

  Man asmeniškai mokslo istorija kelia įtarimų, tvirtindama, kad modernus mokslas atsirado tik prieš kelis šimtus metų, tik kokiam 16 amžiuje.

  Tokios žinios, kokias dabar turime turėjo būti sukurtos prieš tūkstančius metų, nes tam tikra prasme jos yra elementarios.

  Man neatrodo neįmanoma, kad žmonija gyvena kažkokiame iliuzijų rezervate, ir nuo jos slepiama tiesa, kuri žinoma jau tūkstančius metų. Juolab aš žinau, kokios šiuo metu realiai sukurtos ir naudojamos psichotroninės technikos galimybės, apie kurias dauguma net nenutuokia (minčių skaitymas ir perdavimas, proto valdymas ir t.t.). Šios galimybės rodo, kad “elitas” žino žmogaus sąmonės paslaptį, bet slepia nuo rezervato.

 2. klajūnas rašė:

  Dėl piešinėlio su genetinėm manipuliacijom, tai gerai būtų perskaityti ir šalia esančius hieroglifus - kas juose rašoma.

 3. erika rašė:

  Aciu ,Gintarai, buvo labai idomu paskaityti… jeigu remiates biblija, tai biblija raso ir apie antikristo atejima…gal siuo klausimu domejotes? ka apie tai manote?

 4. kostas rašė:

  Bravo Gintarai, sakau išleisk knygą, Su internetu bus kairu tuo Wikileaks, uzblokavo ir ales kaput.

 5. Kažkada vaikystėje teko skaityti Ranko Heinerio fantastinį romaną Galingųjų Bejėgiškumas. Nors knyga parašyta apie 75-uosius metus, joje labai simboliškai perteikta tai kas dabar vyksta. Siužetas labai panašus į “Matricos”. Ten kalba eina apie planetą, kurioje gyvena iš visų galaktinų suvežti kaliniai. Jimes išoperuota atmintis, nežino jie kas jie tokie yra, bet nerūpestingai toliau leidžia gyvenimą. Kita dalis žmogių paversti tarnais. Ten irgi veikia kontroliuojamas realybės suvokimas per centrinį kompiuterį. Taip pat, kaip šiandien, veikia mikročipai, populiacijos kontrolė ir t.t. Ir pagrindinis herojus turėjo išjungti maitinimą pagrindiniam kompiuteriui, kuris užkrauna iliuzijas. Autorius žinojo ką rašo. Žmogus iš tikrųjų yra kvantinis kompiuteris. Logiškai kažkur turėtų veikti centrinė jėgainė, kuri maitina pagrindinį kompiuterį, kuris mums rodo šitą filmą.
  Bet su tuo filmu čia kaip ir su ta daosistine pasakėčia. Prieš studijuodamas DAO žmogui medžiai yra medžiais, upės - upėmis, kalnai - kalnais. Kai žmogus pradeda studijuoti DAO, medžiai, kalnai, upės tampa iliuzijomis. O kai žmogus pasiekia DAO, medžiai vėl tampa medžiais, upės- upėmis, kalnai - kalnais. Tik, tie jau tampa tikri, be išorinio reglamantavimo, be grimo ir be retušavimo.
  Grįžtant prie mūsų pasaulio, tai iš tikrųjų mokslinis-techninis progresas - neatrodo, kad yra 200 metų žmonijos nuopelnas. Tam tikroje mūsų dalyje, kuri yra kvantinė ir veikia už laiko ir erdvės ribų, visa mokslinį-techninė informacina jau yra. Reikia tik mokėti ją pasiimti. Va, Mendelejavas susapnavo lentelę ir pasiėmė. Jei žmogus nuo pat vystyklų būtų mokomas kaip tą informaciją pasiimti, atpultų daug problemų.

 6. Erika,
  Apie Antichristo atėjimą yra labai daug kur pasakyta ir Biblijoje ir Korane ir netgi Toroje. Ir ne tik Abraomo religijos, bet ir Vedos turi tokių vietų, kur užsimenama apie blogio įsiviešpatavimą. Iš tikrųjų, tarp Kristaus ir Antichristo yra plonytė skiriamoji linija. Nes pastarasis ateidamas labai kopijuos Kristų. Jis ateis, kaip dalintojas “gerietis”. Tokios vertybės, kaip laisvė, atrodo šventas dalykas. Laisvė gėjų santuokoms arba laisvė viešai vartoti narkotikus - jinai tampa griaunanti. Iš Danielio knygos kai kas daro tokias išvadas, kad Antichristo valdžia realiai ateis apie 2020-2025 (ne 2012!) metus, bet užtruks 3,5 metų. Po to ateis Kristaus valdžia. Tai bus baisiausia orveliška valstybė visos žemės mastu. Bet dar prieš tai, jie turėtų imtis kažkokios didelės diversijos prieš žmogų, kad bent 2-3 milijandais sumažinti Žemės žmonių populiaciją. Aš neatmetu ir pandemijų ir branduolinio karo. Nostradamusas, Vanga ir kiti tokį scenarijų mato. Bet jie mato vieną iš galimų variantų - patį juodžiausią. Ir svarbiausia, visas šis scenarijus įvyks jeigu žmonija nepasikeis. O šiandien daroma viskas, kad nepasikeistų. Nes anos jėgos žino tokio pasikeitimo kainą jų asmeniniam likimui. Bet dar iš kitos pusės - tokių pasikeitimų išvengti nepavyks, nes dabar Saulės sistemą veikia labai palankios astrologinės perspektyvos, susijusios su neišvengiamu aukštesnių vibracijų atėjimu per vadinamąją įkrautų fotonų juostą. Dabar, nuo galaktikos centro iki žemės, nėra nei vieno dangaus kūno, kuris užstotų jo energiją. Viena man aišku, jog žinant realų jėgų išsidėstymą šiandien (neaišku kaip bus rytoj), mes neišvengsime didesnio ar mažesnio BUM. Bet rytoj gali būti kitaip negu šiandien.

 7. Kriste rašė:

  Labai įdomu

 8. klajūnas rašė:

  Padarius prielaidą, kad protas yra kvantinis kompiuteris, tai įprastinės jo galimybės yra minimalios ir tai verčia abejoti ar šios galimybės yra tikros, ar tik kažkoks leidžiamas minimumas.

  Aš laikausi nuomonės, kad daugumai žmonių yra padaryta psichotroninė lobotomija, kuri ir yra valdoma matrica. Matrica yra išoriškai primetamas smegenų aktyvumas, uždedamas ant natūralaus aktyvumo ir jį pakeičiantis. Tokią matricą galima uždėti, pvz., ant sąmonės ir pavadinti “dėmesiu” arba “suvokimo apimtimi”. Suvokimo apimtis yra objektų skaičius, kurį vienu metu gali suvokti sąmonė. Galima pavyzdžiui, pažiūrėti į teksto pastraipą, maždaug į vidurį, ir “dėmesys” ar “suvokimos apimtis” leis išreikšti tik vieną žodį, kitiems gal kelis. Kiti žodžiai nesuvokiami ir reikia vedžioti šį suvokimo spindulį, kad jo centre atsidurtų kiti žodžiai ir būtų galima skaityti.

  Bet tai yra sąmonės matrica, suvokimo apimtis turėtų būti daug didesnė ir žmogus iš tikro geba vienu žvilgsniu perskaityti visą eilutę ar net pastraipą. Pavyzdžiui, Amerikoje gyveno toks savantas Kim Peek, kuris gebėjo viena akimi skaityti vieną puslapį, o kita akimi - kitą tuo pat metu. Puslapį perskaitydavo per 8 sekundes, visą knygą per maždaug valandą ir galėjo pakartoti mintinai bet kokį jos fragmentą. Toks sugebėjimas priklauso pirmiausiai nuo suvokiamų objektų skaičiaus, kuris yra valdomas su psichotronine technika, šį gebėjimą blokuojant ar praplečiant.

  Priimta manyti, kad savantai yra “anomalija”, o gali būti, kad jiems paprasčiausiai dėl kažkokios priežasties nuimta matrica nuo sąmonės ir jie gali naudotis gabumais, kurie pas kitus žmones užblokuoti su psichotronine lobotomija.

 9. Klajūnai, tu iš kitos pusės pažiūrėjai ir pamatei visiškai teisingą panoramą. Visa tai galima pavadinti ir lobotomija. Pavyzdžiui yra yprastinė mūsų “matrica”. Ir ji bus tik stilizuotas žemėlapis, lyginant su tikrąja teritorija (kurios niekas nematė ir negirdėjo). Tai galima vadinti leidžiamu minimumu, arba fiksuotu bangų diapazonu, iš kurio išeiti neleidžiama. Bet žmogaus protas gali dalyvauti gyvenime už šio spektro ribų. Tai jis daro miegant kiekvieną naktį. Iš čia kilo dvi filosofinės mokyklos, kurioms pradžią davė Einšteinas ir Boras. Boras aiškino, kad objektyvios tikrovės negali būti iš viso, nes realiai nėra jokių objektyvių svertų ją pamatuot ar pasvert. Todėl nėra prasmės apie tai kalbėti, jei negali pamatuoti ar pasverti. Todėl gali egzistuoti tik sutartinė tikrovė. Ta, dėl kurios viešai ar neviešai susitariama. Tai normų rinkinys, kuriomis viešai priimta vadovautis. Bet toks “fundamentalusis pamatas” yra parempas kieno nors prielaidomis arba pamąstymais, be ne objektyviais rodmenimis. Ir yra kita kryptis, sakanti, kad kažkur objektyvios tikrovės šablonas turi būti. Gal būt prie jo dar prieisime, kuomet vis labiau tobulės matavimo instrumentai. Bet va, praėjo 100 metų, matavimo istrumentai patobulėjo, o tos fundamentalios tikrovės kaip nėra, taip nėra. Tada ir buvo įvesta marticos sąvoka. Šiandien daugiau kalbama ne apie fundamentaliosios tiesos egzistavimą, bet apie programavimą. Kaip užprogramuosi, tokią realybę kolektyvinis protas, per atskitų individų CNS ir sukurs. Programavimas vyskta ne mūsų matricos rėmuose. Tam, kad suprogramuoti, reikia būti už viešo žaidimo ribų, o tuo tarpu kiti turi nežinoti, kad apskritai kažkas egzistuoja už tų ribų. Tada efektas būna pats geriausias.

 10. erika rašė:

  Gintarai, bet jeigu jus labaiu pasidometumet tuo antikristu visaai netolimoje ateityje, tai manau tikrai atrastumet pamastymo vertu , idomiu faktu..labai idomu butu, jegu pasidometumet ta tema..idomios koks vaizdelis apgal Jus susiklostytu…
  siaip noreciau jumas kelis linkus paskaitymui pasiulyti…
  viename is ju rasoma, kad zydu mesijas jau cia…tik dar nepasirode, kad dabartine vyriausybe jau yra ta kurios valdymo metu pasirodys mesijas…ir taip teige zydu vyriausias kabalistas, isgyvenes 108 metus ir mires 2006 metais…
  http://www.rusidea.org/?a=130082
  paskui labai idomu dar pasiziureti Rik Clay interviu su vaizdine medziaga…taip pat pasidometi ir jo likimu, po sios medziagos atskleidimo 2008 birzeli…tiesiog pagooglinkit apie ji…tik tegul nesuklaidina jusu toks menkas to interviu ziurimumas ir researcher’io jaunumas….patikekit, tikrai tikrai verta pasiziureti… jeigu neturite laiko, tai rekomenduosiau pasiziureti 5 dali ir ta dali, kurioje Londono olimpiados vieta yra apsupta biblijiniu gatviu pavadinimu..atkreipkit demesi iritualines zudynes haityje, apie kurias kalba Rik Clay 5 dalyje..va butent jos ir rodo, kad i sita interviu, reiketu pazvelgti rimciau…
  http://www.youtube.com/watch?v=xR5NNo1AB9g
  dar verta pasidometi apie biblijoje skelbiamas pranasystes..pasiziureti kelis ivairius ju traktavimus…
  http://www.youtube.com/watch?v=YJc2yzVgfwQ&feature=related
  cia apie tai kaip zydai tai traktuoja
  http://www.youtube.com/watch?v=z9UgP85ovqs&feature=related
  yra ir daugiau visko youtubej..galima paieska naudotis ir ieskoti idomios informacijos…o paskui “delioti puzle” ir ziureti, koks vaizdelis gaunasi… o jis tikrai susideda labai idomus…ypac jeigu dar papildomai kai kurias faktais pasidomi ir pasigoolini siek tiek…dar verta paskaityti ir apie project blue beam… jo atskleidejai irgi jau po zeme…

 11. erika rašė:

  istrinkit ankstesne zinute prasau..
  Gintarai, bet jeigu Jus labiau pasidometumet tuo antikristu visai netolimoje ateityje, tai manau tikrai atrastumet pamastymo vertu , idomiu faktu..labai idomu butu, jeigu pasidometumet ta tema..idomu koks vaizdelis pagal Jus susiklostytu…
  siaip noreciau Jums kelis linkus paskaitymui pasiulyti…
  viename is ju rasoma, kad zydu mesijas jau cia…tik dar nepasirode, kad dabartine vyriausybe jau yra ta kurios valdymo metu pasirodys mesijas…ir taip teige zydu vyriausias kabalistas, isgyvenes 108 metus ir mires 2006 metais…
  http://www.rusidea.org/?a=130082
  paskui labai idomu dar pasiziureti Rik Clay interviu su vaizdine medziaga…taip pat pasidometi ir jo likimu, po sios medziagos atskleidimo 2008 birzeli…tiesiog pagooglinkit apie ji…tik tegul nesuklaidina jusu toks menkas to interviu ziurimumas ir researcher’io jaunumas….patikekit, tikrai tikrai verta pasiziureti… jeigu neturite laiko, tai rekomenduociau pasiziureti 5 dali ir ta dali, kurioje Londono olimpiados vieta yra apsupta biblijiniu gatviu pavadinimu..atkreipkit demesi i ritualines zudynes haityje, apie kurias kalba Rik Clay 5 dalyje..man asmeniskai butent jos ir rodo, kad i sita interviu, reiketu pazvelgti rimciau…
  http://www.youtube.com/watch?v=xR5NNo1AB9g
  dar verta pasidometi apie biblijoje skelbiamas pranasystes..pasiziureti kelis ivairius ju traktavimus…
  http://www.youtube.com/watch?v=YJc2yzVgfwQ&feature=related
  cia apie tai kaip zydai tai traktuoja
  http://www.youtube.com/watch?v=z9UgP85ovqs&feature=related
  yra ir daugiau visko youtubej..galima paieska naudotis ir ieskoti idomios informacijos…o paskui “delioti puzle” ir ziureti, koks vaizdelis gaunasi… o jis tikrai susideda labai idomus…ypac jeigu dar papildomai kai kuriais faktais pasidomi ir pasigooglini siek tiek…dar verta paskaityti ir apie project blue beam… jo atskleidejai irgi jau po zeme…

 12. Būtinai peržiūrėsiu. Bet noriu atkreipti dėmesį į dar vieną momentą. Tokių temų internete yra nemažai, tačiau kai kurių iš jų yra skirtingi motyvai. Pastebėjau, kai kai kurie iš jų tyčia kelia pernelyg didelę paniką. Aš remiuosi gyvų, matančių žmonių pastebėjimais, kurie realiai mato energijas pasaulyje. Aš jas kartais irgi matau, bet ne visada, nežinau nuo ko tai priklauso. Bet situacija paišosi tokia. Kol kas antichristo struktūros neužsimaitina pakankamai energijos, kad galėtų padaryti didelį BUM. Priešingai, jos silpsta, kadangi jų jėgos centrai arba ritualinių žudynių vietios beneatitinka Faradėjaus magnetinių linijų sankirtų. Faradėjaus linijos šiandien labai nepastovios. Tai yra todėl, kad Žemė priartėjo prieš aukštų vibracjų zonos. Na, schematiškai žmogaus ir aplinkos vibracijos, kad perėjimas sklandžiai vyktų, turi būti –12 Hz. O tam, kad nevyktų procesas, turi būti 20 Hz. ir daugiau. Standartinis žmogus dalar yra ties 20-40 hz, tai yra ant ribos. Astrologinė Žemės aplinka reikalauja dabar nedaug, kad būtų apie 15-18 Hz. Dauguma žmonių dar nerezonuoja, bet prisitaikančių, rezionuojančių skaičius eksponantiškai didėja. Tiem kas negali ar nenori prisitaikyti, įsijungia sunaikinimo programa, ir žmogus pasigauna infarktą, vėžį ir dar ką nors. Tai va. Tam kad ateitų antichristo valdžia, jiem dabar reikia vibracijas išlaikyti apie 40-60 ir daugiau Hz. Visos ritualinės žmogžudystės užžemina vibracijas. Baimė tam geriausias instumentas. Ir dabar, kadangi nėra pastovių faradėjaus linijų, jie pastatė dalelių greitintuvą, kurio paskirtis - sukurti galingą juodąją skytę, nes to dabar trūksta lemiamam žingsniui. Todėl labai daug šviesos darbuuotojų dirba tam, kad greitintubžvas neveiktų. Ir tai padaryti sekasi, nes jis nuolat lūžta ir jau varo į neviltį tuos, kurie jį pastatė.

 13. klajūnas rašė:

  Matricą, kuri valdė žmoniją per visą istoriją, galima vadinti “Antikristo šešėliu”. Tai “šešėlis” užvaldantis žmogaus sąmonę. Tai yra sena matrica, bet ruošiama nauja versija, kurioje negalės gyventi net žmonės, kurie buvo vadinami “watchers” (stebėtojai ir saugotojai), per visą istoriją analizavę šešėlio (Antikristo matricos) vidines struktūras. Antikristo atėjimas reiškia tik tiek, kad žmonės pradės matyti tai, kas meta šį “šešėlį”.

 14. erika rašė:

  AS nelabai nusimanau apie tas vibracijas ir matricas, tai nieko komentuoti apie tai negaliu:) bet parasysiu, tai apie ka nusimanau…mano ir specialybe, ir is dalies pomegis yra finansai..o finansiniam pasaulyje viskas vyksta visos pasaulines finansines sistemos kolapso kryptimi…dabartines problemos laikinai sprendziamos salims skolinantis ir spausdinant pinigus…ir tereika kazkam duoti koamda nebeskolinti ir nustoti spausdinti pinigus…arba pradeti juos spausdinti pagreitejusias tempais ir visas pasaulis atsidurs gilioje finansineje krizeje..tai gali atsitikti bet kuria diena, elitui panorejus..jeigu teisingai as tas vibracijas suprantu, tai finansines krizes pasekmes ir galetu labai greitai nuzeminti tas vibracijas…siaip pagal zydus esme to antikristo yra tokia, kad jis turi pasirodyti zydu sventykloje, zydai siuo metu net patarnautojus apmokina, kaip reikes tam mesijui patarnauti, o sventykla siuo metu priklauso musulmonams…cia ir slypi problema…ir jos kazkokie sprendimai busimi…jeigu zydai atima is musulmonu ta sventykla ( o taip ir turetu buti, jeigu jiems bus paskelbta, kad mesijas jau cia, truksta tik sventyklos), tai prasidetu turbut karas tarp zydu ir arabu…o sutaikyti juos galetu tik ypatingas asmuo..kuri vertina ir zydai ir arabai…ir idomiausia, kad tas Rik clay atskleistas asmuo ir yra gerai vertinamas musulmonu… del mamos istorijos…taip pat kazkada atsitiktinai skaiciau, kad jis dar yra oksfordo ar tai harvardo universiteto islamo katedros globejas ir pagrindinis sponsorius ir pan..o youtubej ivedus jo varda ir antichrist galima dar irgi ivairiu fakteliu prisirankioti…

 15. Klajunai, vadinasi žmonės matys tą, kurs meta šešėlį, vadinasi jie išeis iš po širmos. Apie tai kalba visos pranašystės.
  Tik aš neesu tikras, kaš šis procesas pavyks. Bet bandymų bus daug ir ne vienas.

 16. erika rašė:

  Apokalipse reiskia uzdangos nukritima..atsidengima…
  An Apocalypse (Greek: Ἀποκάλυψις Apokálypsis; “lifting of the veil” or “revelation”) is a disclosure of something hidden from the majority of mankind in an era dominated by falsehood and misconception, i.e. the veil to be lifted.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Apocalypse

 17. Erika, ekonomiką aš irgi matau. Bet mano specializacija yra viešieji ryšiai ir dabar stebiu kaip kryptingai vykdomos pasaulinio pobūdžio propagandinės kampanijos, ruošiant dirvą kažkam tokiam, ko aš dar nesugebu įvardinti tiksliai, gal būt tam pačiam NWO. Vyksta labai panašu į tai, kas šou versle tai vadinama promo kompanija, naudojant pačius įvairiausius instrumentus. Tai yra kryptingas kompleksas naujų media veiksmų, kuris labai suaktyvėjo. Pavyzdžiui, kad ir su ta Wiki leaks. Daug požymių rodo, kad tai yra dirbtinas skandalas, kurio mes dar reikiamai neįvertinom. O jo tikslas pasėti paniką pakankamai aukštuose tarpinių valdininkų ešalonuose, tarpe tų, kurie priima sprendimus tarpvalstybiniame lygmenyje.
  Sutinku kad dabar rinkose neveikia jokie racionalūs svertai. Ir apskritai niekas nesudaro dabar prognozių toliau kiap mėnesiui. Žodžiu, situacija visose srityse ganėtinai įtempta. Čia tai faktas.

 18. Esmita rašė:

  Kad zeme ir zmonija sekmingai iveiktu si keliu metu laikotarpi, sviesos darbuotojai paskelbe nusvitimo,pakilimo ideja ir tiksla.Didieji Indijos avatarai taip pat aktyviai kviecia ir ruosia zmones nusvitimo busenai gauti.Pav.AmmaBhagavanas sako,kad su savo esme susitiksime kai isnyks magnetinis zemes laukas.Kuo daugiau zmoniu sugebes atsiskirti nuo iliuzinio proto,tuo daugiau kureju bus.Bet,atrodo,dauguma zmoniu vengia,bijo net mastyti apie tai ir nepripazista jokios pagalbos ir darbo su savimi.Karta,mastant apie tai,prisiminiau degancius seneliu namus,kai senukai,lyg zombiai, vel apsisuke grizo ugni.Gintarai,ka jus zinote apie dabartinius Indijos avatarus.

 19. klajūnas rašė:

  Man turbūt mažiausiai pasisekė, nes aš esu psichotroninis vergas, savo kailiu patiriantis kaip šita NWO bus pritaikoma praktikoje. Tokia technika, galima spėti, dar tik išbandoma su žmonėm visoje planetoje, ir tokie žmonės yra vadinami TI, arba Targeted Individuals, kurie bando susiorganizuoti, bet jiems nelabai sekasi, nes jie yra valdomi su matricos implantais. Parodė, ką su tokia technika galima daryti: skaityti mintis, vaizduotę, atmintį, šnekėti žmogaus sąmonėje, valdyti minčių srautą ir vaizduotės vaizdinius, stabdyti mąstymą, atskirti sąmonę nuo kūno ir valdyti kūną kaip mašiną, valdyti žmogaus valią ir elgesį per implantuotus tikslus ir motyvacijas arba naudojant valios blokatorių, valdyti kūno funkcijas, kelti haliucinacijas, daryti įvairių kognityvinių funkcijų lobotomiją, generuoti mintis ir idėjas ir t.t. Su tokia technika NWO pasikelia į tokį lygį virš paprastų žmonių visuomenės, kad jie tampa vos ne dievais, o žmonės apačioje valdomais gyvuliais, su kuriais jie gali daryti ką nori, tiesiogiai net nekontaktuodami. NWO galės žaisti įvairius “žaidimus”, daryti nusikaltimus ir nebus įmanoma iš jų pareikalauti jokios atsakomybės. Kai koks nors rezonansinis “nusikaltėlis” pradeda aiškinti apie “balsus”, “anunakius”, įvairias misijas (išplautų smegenų požymis) ar kad jį valdė kažkokios jėgos, tai visai nejuokinga, tai yra NWO naujų valdymo formų sadistiniai eksperimentai, kuriuos visuomenė praplautomis smegenimis neteisingai interpretuoja, paprasčiausiai nesuvokia, kas iš tikro vyksta.

 20. Esmita rašė:

  Jau pries desimt metu jogo Siderskio knygoje isiminiau minti- svarbu kokiam meistrui i rankas pakliusi.Kai zmogus pasiruoses,jam sia virtuve leidzia matyti.Tavo,Klajunai.atveju manau reikia dvasiniu jegu riktelt visa siela -,,as ne vergas,as Dievo vaikas”Jeigu nepatikesi ir nepanoresi patirti Dievo ir sviesos jegu veikimo-malones-pagalbos-pamoku,ikita fronto linija nepereisi.

 21. Klajūno patirtis tikrai nėra juokinga. Įsivaizduokit kad tokie žmonės užima aukštus postus, kur priimami svarbūs sprendimai. Aš anksčiau galvojau, kad žmonės, kurie sprendžia likimus daro keistus ir nelogiškus sprendimus todėl, kad 1. jie prigąsdinti netekti gyvybės; 2. dėl to, kad patys turi bėdų ir bijo paviešinimo, nes žlugs reputacija; 3. kad paveikti hipnozės; 4 yra inicijuoti į slaptas draugijas. Dabar suprantu, kad gali būti penktas variantas - paveikti technologijų, kaip, kad liūdija Klajūnas. Tai šiek tiek plačiau atveria akis vertinant tą technologinį arsenąlą, kuriuo jie disponuoja. Bet Esmita parašė svarbų dalyką - magnetinis laukas. Žemės magnetizmas - nėra pakankamai ištirtas dalykas. Žinoma tik tiek, kad jis sparčiai mažėja. Paskutiniais dvidešimt metų Žemės magnetinio lauko įtampa sumažėjo 1,7%, o Atlanto vandenyno pietiniuose rajonuose net 10%. Iš viso per paskutinius du šimtmečius Žemės magnetinis laukas nusilpo daugiau nei 10%.
  Jeigu pvz. pakistų dar labiau pakistų žemės magnetinio lauko struktūra, kas dabar faktinai ir vyksta, dauguma elektronikos prietaisų nustotų veikti, taip pat ir visos nuotolinės technologijos, kuriomis galima būtų valdyti žmogaus smegenis. Mūsų atmintis taip par priklauso muo magnetinio lauko. Visiškai magnetinis laukas išnykti negali dėl gravitacijos ir daugelio kitų geofizinių dalykų. Bet faktas yra tas, kad žemės magnetinio lauko struktūros pokyčiai rimtai gąsdina NWO kūrėjus, dėl to jie sukūrė dalelių greitintuvą, kad kompensuoti šituos galimus praradimus. Yra tokia prielaida, ne mano, bet ir ji man atrodo logiška, kad žemės magnetinio lauko struktūra buvo iškreipta, todėl mes praradome atmintį, o dabar grįžta į savo pradinę normalią padėtį. Kintanti struktūra reiškia, kad mes atgausime atmintį. Kitaip tariant sąlygas, matricai atsirasti ir transformuotis sudaro ir geofiziniai dalykai. Sandoros skrynia, kurią aš paminėjau yra stilizuota žemės magnetinės sistemos kopija.

  Bet yra dar vienas momentas, tos zombinimo technologijos veiks, jei sąmonę laikysime kūne, t.y. smegenyse. Kai žmogus tampa kvantiniu, arba pereina į vadinamąjį ketvirtąjį sąsmonės lygmenį, jis yra faktiškai nepagaunamas ir nekontroliuojamas.

  Dėl Indijos avatarų, tai aš jų tikrai visų nežinau. Mes čia Lietuvoje turime savų avatarų, bet jie dirba tyliai ir mažai kas juos žino. Tam tikra prasme jie mane ir įkvėpė rašumui, nes jeigu gauni žinias, turi jas ir atiduoti.

 22. erika rašė:

  prisiminiau, kad apie olimpiada galima ne tik interviu pasiziureti, bet ir paskaityti..nes kai kurie vaizdai pirmoje interviu dalyje isimti..del copyright
  RU
  http://www.insiderrevelations.ru/forum/forum20/topic373/
  EN
  http://www.atlanteanconspiracy.com/2009/02/rik-clay-london-zion-2012-book.html

 23. erika rašė:

  paskaiciau dabar pati rusiska varianta, tai jis labai sutrumpintas…bet pirmam susipazinimui ir susidomejimui visai tinkamas…jame atskleidziami faktai tikrai iskalbingi…mano nuomone visokie david icke ir pan.. yra tik elito agentai, kad tam tikrais momentais sencacijomis pridengti laukiancius tikruosius ivykius…nes apie Rik Clay pastebejimai apie olimpiada buvo rasoma david icke forume, bet jo tai nesudomino….ir tai daug ka atskleidzia apie ji.. manau zmonijai dabar atskleidziamos tam tikros tiesos, tik tam, kad nukreipti demesi nuo elito ateities planu…

 24. Erika, paskubom susipažinau, tokia informacija man labai įdomi. Jei bus laiko laisvo tarp švenčių, pabandysiu padaryti vertimus. Manau, kad žmonės turi tai žinoti. Apie Londoną kaip apie naująją Jeruzalę arba naująjį babiloną daug rašė David Icke, pasigooglink jo paskaitas, yra jau pačios naujausios 2010 metų. Sukrečia smegenis labai stipriai. Ten visa tai jis labai detaliai išaiškina. Dėl Danielio pranašysčių, ir Apr. Jn. tai vizija paišosi šiandien tokia, kad tas scenarijus, pagal visus skaičiavimus, turėtų prasidėti po 2020 m. Prieš tai nieko ypatingo nebus, tik mes pajausime palaipsninį veržlių užveržinėjimą visose srityse, į kurį niekas nekreips dėmesio ir suvoks kaip savaime suprantamą ir būtiną procesą, kaip gelėjimąsi iš chaoso. Atkreipkite dėmesį šiandien iliuminatas Gordanas Brownas, kuris prieš porą metų oficialiai pasakė, jog bus įvesta NWO, atvirai pareiškė, kad finansų srityje įsivyraus chaosas jau artimiausiais metais. Euras žlugs, nes jis turi žlugti, kaip ir doleris, nes bus palaipsniui įvedinėjama kita valiuta. Čia jų tokia taktika. Jie prieš rengdami projektą viasados pasako kas bus. Po to palaipsniui sukuria chaosą ir vėliau - pasiūlo sprendimą kaip iš to chaoso išeiti. 2012 metai, kaip man šiandien atrodo, ir kaip sako energijams matantys žmonės, yra dik dėmesio nukreipimas nuo problemos. Dūmų uždanga. nereikia koncentruotis į 2012 metus. Tai ne tie metai, tai tik preliudija į rimtesnius įvykius.
  Po švenčių planuoju atsidaryti normalią svetainę ir viską ten krauti, tik kol kas laiko neužtenka. Reikia dar vertėjus surasti, žodžiu, viskam trūksta laiko.

 25. erika rašė:

  Dar Gintarai atkreipsiu Jusu demesi, kad kazkuriame foruma apie Ric klay skaiciau, kad Anglijoje visuose miestuose ir miesteliuose turi buti pastatyti dideli televizoriai stebeti olimpines zaidynes, ir siaip dabar vyksta perejimas prie skaitmenines televizijos..as tose technologijose nenusimanau, bet jauciu, kad ruosiamasi neblogai “praplauti” smegenis televizoriaus pagalba…
  dar vienas poziuris idomus ir nestandartinis, kuri verta paskaityti..tik sakyciau viskas per daug niuru…juk logiskai galvojant, jeigu jau viskas aprasyta ir pateikta , tegul netiesiogiai, per pasakas, per bobuciu pasaka - biblija…tai galimybe isaugoti savo vidine laisve turetu islikti..tereikia paaukstint vibracijas ir isisklausyt i save…ir atsakymai bus duoti..
  http://planet-nefelana.ucoz.ru/forum/19-117-
  man atrodo, kad neverta laiko gaisti tu tais vertimais…niekur nera viskas padeta ant lekstutes..reikia perskaityti ir perleisti per savo filrtus nemazai info, pakol iki tam tikru isvadu prieini…Jums labai puikiai sekasi viska apibendrinti ir aprasyti..manau, jeigu tiesiog pasidomesit giliau ir parasysit savo straipsnius, tai bus daug vertingiau:)

 26. Esmita rašė:

  Si info kelia nerima ir baime net man,turiu patirti panasia i klajuno ir priesinga-kai konkretus zmogusdievas parodo veikima mintimis,nukreipia zvilgsni ir matai kaip salia esantis pradeda kalbeti ir elgti ne i tema,kaisu tavimi zaidzia lyg su vaiku,iveda i palaimos busena ir gydo vaikystes traumas arba pamirsti kazka labai zinomo ir t.t.Karta Anglijoje kazkam nezinomam mintimis pasakiau,,dar paziuresim,kas valdys pasauli,,Tuomet atrode,kad jauciu ir bendrauju su pasamonine zmoniu dalimi,bet buvo nuojauta,kad tai kazkokia konkreti jega.Lietuvoje buvau salia mirties.Busena buvo siaubinga ir zinojau,kad esu stumiama i tai.Dabar viskas gerai,patirtis ir zinios dar pagilejo.Vieno seminaro metu 11 vartu ikureja ziuredama i akis pasake:,,jei esi reikalingas zmonems,sviesos jegos neleis numirti,,O ries 20 metu senas kunigas netiketai pasake man:,,masonai neleidzia Lietuvai pakilti,,Dabar viskas aiskeja.Visuomet viduje tvirtai zinojau su kuo as-su tuo kas man yra Dievas:galybe meile visas sviesos pasaulis.Gintarai,jus neteisus del 2012 metu,dabar kaip niekad svarbu pasirinkti ir isreiksti ketinima tobuleti pajustidieviskumo savyje buvima.Paziurekite sozvezdie-love.ru ,,prosvetlenije kak ono est,,13mecio Zoros interviu.Linkiu usikresti tuo.

 27. klajūnas rašė:

  Nenorėčiau sutikti su Rik Clay kai jis kalba apie NWO religiją, kuri pasak jo bus pagrįsta dvasingumu. Savo interpretaciją jis daro remdamasis mėlynu Pekino olimpinių žaidynių talismanu, kuris neva turi “trečią akį”, kuri simbolizuoja dvasingumą. Bet galima interpretuoti ir kitaip. Gal aš kalbu iš savo varpinės, bet man labiau tikėtina, kad tai daugiau susiję su technologiniu smegenų valdymu. Žmonės su kuriais aš kalbuosi per tokias priemones užsimena apie Psichotroninės eros pradžią, kuriai prasidėjus viena sąmonė su kita galės bendrauti teisiogiai - mintimis, vaizdiniais, kiekvienas savo sąmonėje turės tiesioginį interfeisą su kompiuteriu ir t.t. Proveržis yra būtent toks, o “seno tipo” dvasingumo atgimimu prasidėjus NWO aš abejoju. Jeigu 2012 iš tikro kas nors įvyks, tai aš manu, kad labiau tikėtini tokio pobūdžio triukai. Gal bus alien invasion su Blue Beam technologijom, arba tarkime pradės šnekėti žmonių galvose ir paskelbs naujos eros pradžią ir t.t.

 28. erika rašė:

  panasu, kad viskas vyksta pagal biblijoje aprasyta scenariju……pavyzdziui Irako uzpuolimas buvo pagal biblija Gogo Magogo karai ir pan. sioje nuorodoje pateikti Buso “argumentai” Sirakui del Irako uzpuolimo…jeigu atsimenat, tai Prancuzija ir Vokietija nepalaike sio karo..idomu, kad Busas girdi galvoje dieviskus balsus ir Irako uzpuolima vadina Gogo Magogo karu is biblijos…
  http://rodon.org/koltsov/rviz.htm#a15
  ir Srioderis savo atsiminumu knygoje raso apie Busa panasiai…
  http://rodon.org/polit-070829132832
  t.y galingiausios valstybes prezidentas girdi galvoje dieviskus balsus ir vykdo biblijini scenariju…
  tai logiskai galvojant ir atsakymo kaip nuo visko apsisaugoti ir isigelbeti reikia ieskoti biblijoje:)

 29. erika rašė:

  siaip pernai pavasari buvau tokioje vieno krikscionio paskaitoje…jis labai susirupines studijuoja kaip atskirs tikraji mesija…kuo jo pasirodymas iskirtinis…todel pasakojo apie mesiju pasirodyma ivairiose religijose…tai yra toks vienas idomus issiskiriantis dalykas…pasirodo visose religijose mesiju pasirodymas yra lokalus..t.y jis pasirodo kakzokioje meceteje ar pan. t.t toje vietoveje, kur ispazistamos jo religijos…ir tik vienintelio Jezaus pasirodymas yra globalus…Jis bus matomas visam pasauliui is debesu…
  http://www.charity.lt/biblija/index.php?s=Mt24%2C21-51
  Mt 24,30 Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove.
  Mt 24,31 Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito
  kiek domejausi, tai lyg ir zydai laukia savo mesijo pasirodymo konkrecioje meceteje…t.y lokalaus…

 30. Esmita rašė:

  visa si diskusija yra dualistinio pasaulio realija.Sviesos-tamsos jegu kova.Jeigu demaskavai kazka,kas zeidzia tavo zmogiska oruma,buk geras pripazink, padekok ir tuo sustiprink priesinga puse.Toks desnis.Kaip jums atrodo,kodel galbut nebera tu,kurie atskleide,demaskavo.Tai tik intelektualiosios pasaulio banbos.o,,stogo virs galvos ,,tai nera.Yra ir trecias kelias-beminte meditacija.Bet,mano suvokimu,pirma reikia issiugdyti vidini heroju,ieskojimo,ziniu,praregejimu ir malones pagalba ismokti TIKETI irpasitiketi ir pats butum vertas pasitikejimo.

 31. Esmita rašė:

  stengiuosi atskirti info,kuri kelia baimes ir nerima,vidumi atrinkti,kas veda i issilaisvinima.Kaip Gintaras rase,energijos labai galingos bus.Jau 2011 pradzioje.Intelektualiosios info pagalba zmones arba gasdinami,klaidinami arba demesys ir laikas atimami.Juk vyksta kova del zmoniu sielu.Daugumai ji nematoma.Perskaiciau pie blue beam ir toliau galiu niekuo netiketi,tik technologijom[jau priesmetus skaiciau apie tai].Gintaras raso profesionaliai,nuosirdziai, apibendrina ir zmonems reikia zinoti ir sia tiesa.As tik noriu ,kad cia skambetu ar butu akcentuojama iseitis.Ji kiekvieno musu viduje,pasirinkime.Skaiciau,kad sekanciais metais prasides lemiama kova tarp priesingu jegu.Kas nenori kad zmogus atrastu Dieva savyje,klaidins.

 32. erika rašė:

  labai idomu Esmita tavo zinutes skaityti…..bet as tai tikrai nesu stipri ir zinau, kad nutikus kazkokiam ekstra ivykiui, negalesiu jokiais Dievais esanciais savyje pasitiketi…man geriau tiketi i galingiausia Dieva, kuris veda i amzinaji gyvenima ir bus rami galva…as vertinu save realiai…zinau, kad stresinese situacijose remtis savimi negaliu, man baisu..as panikuoju ir man tokiais momentais reikalingas Dievas…zinoma neturiu nieko pries meditacijas ir pries tobulejimus..domiuosi viskuo po truputi…dabar budistu vienuolio knyga skaitau…manau mums cia reikia dalintis ivairia idomia informacija, rasyti kaip kiekvienas ja suprantam… bet kiekvienas turi ieskoti savo asmeninio kelio…tokio, kuri jam nurodo jo vidus ir jo intuicija..tiesiog labai sunku tarp daugybes dezinformacijos, surasti TIESA…manau reikia tiesog zengti sviesos keliu ir tiketis, kad atsakymai bus duoti…jeigu busi vertas…

 33. Esmita rašė:

  as irkalbu apie TA VIENI-DIEVA,bet juk pajauciam JI savo viduje,o ne isoreje.Ir nesisavinu JO.Stresinese situacijose pasakau:,,nieko nera galingesnio uz Dieva,Dievas manyje,Dievas mane myli,Dievas aplink mane,,Su baime greit susitvarkau.Per laika issiugdo savybes,generuojamos vidiniu nuostatu,palaimos bangos.Kartais uztenka tik minties krustelejimo ir uzlieja sviesa.be bereikalingu samprotavimu,naturaliai priimu kitozmogaus dieviskuma.Kaip vaiko asmenybe ugdo seima,sociumas,draugai,taip avatarai,nusvite arba auksto dvasingumo zmones vien artimu buvimu keicia mus.

 34. erika rašė:

  Esmita is tavo zinuciu matosi, kad esi jau labai pazengusi dvasiniame tobulejime..ir matyt tavo dvasinio tobulejimo kelias pareikalavo nemazai pastangu is taves…lyg ir kalbam apie ta pati VIENI-DIEVA..taciau man vis kirbejo mintyse kazkoks neapciuopiamas skirtumas tarp musu pasirinkimu…siandien daug galvojau apie tai…as irgi kaip ir tu jauciu , kad vyksta butent kova del sielu…ta labai jauciu…bet man atrodo, kad vien tik susitapatinti su Dievu ir jausti jo visaapimancia meile savyje ir uz savo ribu neuztenka….salia sito reikia visa sirdimi suvokti Jezaus zmonijos atpirkimo auka…sielu siekiamybe yra amzinas gyvenimas…budizme, induizme ir kituose ivairiuose filosofiniuose mokymuose, net ir labai pazenge sielos uzsitarnauja tik reinkarnacija…o priimantys Dievo Jezaus atpirkimo auka, net ir nebudamo auksto dvasinio lygio, uzsitarnauja amzina gyvenima…vis galvojau apie tavo minetus Diziuosius Indijos avatarus….pavarciau siandien “Sai Baba kalba Vakarams” knyga…apie Kristu jis raso: “Jis (Jezus Kristus) paskatino daugybe sielu pasiekti tokias aukstumas, kad sios patyre issilaisvinima ir daugiau negime…..Kristus daugeliui sielu skyre tiek daug meiles tam, kad per pati trumpiausia laika jos pasiektu toki tobuluma, kuriam igyti isties butu prireike simtmeciu”…Naujajam testamente siandien atradau tokia minti…Lk 7-28 “Sakau jums: tarp gimusių iš moteries nėra buvę didesnio už Joną, bet ir mažiausiasis Dievo karalystėje didesnis už jį” http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_7 ja suprantu taip…Jonas Krikstytojas buvo labai auksto lygio siela, ji galima butu prilyginti Didiesiems Indijos avaratams…bet net ir zemiausio lygio dvasioms yra duota galimybe pasiekti amzinaji gyvenima, jeigu suvoks Jezaus auka ir ji pamils visa sirdimi…
  labai idomu butu..jeigu Gintaras is kvantines magijos puses pagvildentu si Jezaus Kristaus pasiaukojima zmonijos atpirkimui…as jauciu , kad butent tos Jezaus aukos pripazinimas ir yra labai svarbus…butent todel ir ruosiama dirva ne Antibudos, ne Antisaibabos ar pan…bet butent Antikristo atejimui…
  dar galvodama kaip reikes gelbetis nuo ateinaciu ivykiu, radau tokia daina :)
  You stay the same through the ages
  Your love never changes
  There may be pain in the night
  But joy comes in the morning
  And when the oceans rage
  I don’t have to be afraid
  Because I know that you love me
  And your love never fails
  http://www.youtube.com/watch?v=IoezWBPGRAc

 35. erika rašė:

  Ir kai pagalvoji, tai butent nukreipti demesi nuo tos atpirkimo aukos ir skirti visokie Blue beam projektai ir New Agai ir is dalies net ir pacioj kriscioniskoj baznycioje tos aukos suvokimas yra iskreiptas…buvau pernai ziema provoslavu cerkvej ta diena, kai visi provoslavai eina ten sventinto vandens..apie sausio pabaiga…ir buvo labai idomu stebeti, kai cerkve buvo pilna pilna zmoniu, visi stengesi uzdegti zvakutes prie ivairiu ikonu…prie daugelio is ju nebebuvo jau kur statyti zvakuciu…stovejo ilgos eiles…o prie dvieju Jezaus ikonu buvo tuscia…jokios eiles ir laisvos vietos zvakutems uzdegti…kaip keistai atrode…lyg ir Jezaus garbinimo baznycia, bet jis pats yra pamirstas ir pasleptas tarp ivairiausiu sventuju, Mariju ir kitokiu stabu…ir lietuviskoje baznycioje tas pats…daug daugiau suklupusiu visada pamatysi prie ivairiu sventuju, ypatingai Sv. Mergeles Marijos, bet ne prie Jezaus… t.y net ir dauguma besilankanciu Jezaus garbinimo namuose, nesuvokia jo aukos svarbos…

 36. Esmita rašė:

  Gerai,Esmita,kad skaitai ir budistine literatura.Tikrai pajusi…O as samoningai neklimpau i joki judejima ar religija.Net New Age esu dekinga uz poziurio islaivinima.Juk zmonijos dvasines tradicijos taip pat turi istorija.Laisvas,tiriantis poziuris padejo suprasti mums mus pacius nuo samanizmo iki nusvitusiuju.arba tai,apie ka raso Gintaras.Perskaiciau kai ka is naujo,patikrinau kaip kilo mano emocijos.Koncentuokimes i siandiena,reptilinius planus mintimis sumenkinkime.Juk ne veltui avataru pora Amma ir Bhagavanas sako,jog iki vasario jau turi buti tam tikras skaicius nusvitusiuju.Tame didele jega laisvo,dieviska potenciala turincio zmogaus.Manau 13mecio Zoros interviu http://www.sozvezdie-love.ru,,prosvetlenie-kak ono est” vainikuoja visu dvasiniu mokymu esme ir religiju taipat,otaip pat pasako apie galimus ivykius del sios samonejimo bangos.Kazkada as melsdavausi irmedituodavau taip:,,Dieve parodyk man,kas as esu tavo pirminiame sumanyme”.Juk sakoma i neteisinga klausima nera teisingo atsakymo.

 37. Esmita rašė:
 38. erika rašė:

  Esmita, o gal gali paaiskinti, o kas tame budizme ypatingo…ka tureciau pajusti…budizmas tegali pasiulyti reinkarnacijas…daugybe meditaciju tobulejimui ir po to vistiek reinkarnacijas…net pats Dalai Lama reinkarnuojasi…o juk siekiamybe - amzinas gyvenimas…..to siekia ir budistai eidami tobulejimu keliu…tai as medituosiu valandu valandom…kad paskui kazkur pereiti, o paskui vel atgimti ir cia elitui vergauti…Jezus savo pasiaukojimu atvere kelia i amzina gyvenima…tai nera kazkokia religija, tai TIESA, vadinama Kristaus samone…
  o apie budizma labai idomu paskaityti J. Ivanauskaites nuomone…jos nueitas ilgas saves atradimu kelias irgi baigesi Jezaus atradimu…
  http://www.rasyk.lt/ivykiai/jurga-ivanauskaite-kuo-rizikuoja-keiciantis-religija-zmogus.html
  bet siaip as gerbiu visus dvasinius mokymus..visuose galima atrasti daug bendrumu ir pasisemti isminties..
  Dar rasai, kad reikia mintyse menkinti reptilinius planus…o kam menkinti tai, kas jau ir taip menka…man gaila butu tam svaistyti savo dvasinius resursus…menkini kazka..menkini ir save…
  tavo nurodyto linko siandien neturejau galimybes pasiziureti…rytoj pasiziuresiu…

 39. erika rašė:

  pateiksiu kelias idomiausias mano nuomone istraukas

  Tavo knygoje yra toks sakinys: „… atvykėlių laukia iliuzijų žlugimas“. Taigi sakyk, kokias iliuzijas vežasi žmonės ir kodėl jų tyko žlugimas?
  Na, manding kiekvienas nori mažų mažiausiai tapti Buda. Daugelis keliauja trumpam į kokį konkretų ašramą, kur viskas daroma dėl atvykėlio, kur jo iliuzijos maitinamos naujomis iliuzijomis. Tokiose vietose Nušvitimo ištroškusiam keliautojui suteikiamas ne tik vakarietiškus standartus atitinkantis materialinis komfortas, bet ir nuolatos plaunamos smegenys, o už bet kokias dvasines žinias reikia mokėti nemažus pinigus. Kai kurie tibetiečiai surado tikslų apibūdinimą šitokiam būviui – dvasinis materializmas. Kaip mokslinis materializmas ar mokslinis komunizmas.

  Norėtųsi platesnio komentaro…
  Tai yra specifinė dvasingumo rūšis, patogiai paruoštas „produktas“ turistui iš Vakarų. Kaip atvykėlis įsivaizduoja dvasingumą, taip šis ir pateikiamas. Rūpinamasi, kad „dvasinis turistas“ (yra ir toks terminas) nepervargtų, kad neprivalėtų nieko gyvenime keisti ar kažko atsisakyti, kad religija – budizmu ar hinduizmu – galėtų naudotis, kaip psichoterapija ar raminamaisiais vaistais. Bet jei tu važiuoji nusiteikęs žūtbūt prasiveržti iki pačių aukščiausių tiesų, įsidėmėk, ką sako patys tibetiečiai lamos: Aukščiausioji Išmintis yra tokia pat pavojinga kaip branduolinė energija. Todėl budizme nuolat pabrėžiama, kad šalia mokinio būtinai turi būti Mokytojas, o į tikslą saugiausia keliauti kartu su visa bendruomene.
  Individualistiškai nusiteikusiems vakariečiams tai ne visada priimtina. Daugelis stačia galva puola į pačias slapčiausias, pasauliečiams išvis draudžiamas doktrinas ir paprasčiausiai išprotėja. Esu savom akimis mačiusi keletą atvejų, kai žmogaus asmenybė nuo kokios ilgalaikės tantrinės meditacijos subyra į šipulius. Aš irgi esu individualistė, o dar slapčia net vyliausi, kad būsiu už visus gudresnė ir pasieksiu tą tikslą – Budos būvį, prie kurio nė vienam vakariečiui iki manęs nepasisekė net priartėti. Taip užsispyrėliškai mąstant ir atsiranda psichologinių problemų, su kuriomis vėliau būna vis sunkiau susidoroti…..
  Moderniojoje civilizacijoje žmogus dažnai pasijunta nieko nereiškiančiu sraigteliu. Tavo knygose visi tie dvasinio nušvitimo ieškotojai įvardijami psichonautais. Tai dažnai praradę vidinę pusiausvyrą žmonės. Kai toks žmogus susiduria su nepažįstama kultūra, yra priverstas panirti į žmogaus prigimtines gelmes, ko gero, jis gali žlugti, būti sunaikintas. Aš radau daug tokių istorijų tavo knygose. Kartais kildavo įtarimas, kad daugumą žmonių, patekusių į Indiją ar Tibetą, ištinka tokia negailestinga lemtis. Ar ne?
  Išties tokių atvejų ganėtinai daug. Vien tas faktas, kad Indijoje daugumoje Vakarų ambasadų dirba psichiatrai, kurie rūpinasi nukentėjusiaisiais ir transportuoja juos tėvynėn, daug ką pasako. Beje, Dalai Lama teigia, kad daugelis nušvitimo ieškančių vakariečių ir taip jau yra nelabai stabilios psichikos. Tačiau ten sutikti žmonės yra labai įdomūs, o apie kiekvieno neįtikėtiną biografiją iškart gali rašyti romaną. Dauguma jų – maksimalistai, pasiryžę siekti aukščiausių tikslų bet kokia kaina. Tačiau kaina neretai būna sveikas protas. Kartais juo susimokama iki paskutinės monetos, nieko nebelieka. Esu mačiusi ūminio išprotėjimo atvejų, kai žmogų reikėdavo išgabenti iš Indijos į tėvynę su tramdomaisiais marškiniais. Kartą su grupe draugų buvau budistų Mokytojo paskaitose Maskvoje. Po savaitės grįžtant namo, viena mergina ėmė iš traukinio mesti lauk visus daiktus, aiškindama, kad tapo visiškai laisva, kad jai nieko nebereikia. O Vilniuje psichiatrinėje ligoninėje ji praleido pusmetį. Taigi susidūrimas su kita religine tradicija kartais yra ganėtinai pavojingas, netgi žiaurus. Tokiam išbandymui mes nepasiruošę.

 40. erika rašė:

  Esmita, pradejau ziureti tavo nurodyta interviu, bet pasiklausius 5 minutes toliau ji klausyti nebematau kokios prasmes….nes girdziu istisini proto paniekinima…niekini kazka..niekini save…Mums kurejas suteike tris dovanas - laisva valia, samone ir prota…as manau, kad niekinti prota, tai tas pats ,kas paniekinti pati kureja…jeigu as ir siekciau atjungti prota, tai ne tam, kad jis nereikalingas, o tam , kad jis brangus, geras ir nuostabus pailsetu ir poto man dar geriau tarnautu…be to mano asmenine patirtis sgyvenus NDE (near death experience) rodo, kad protas visai netrukdo isgyventi spindincios sviesos sukelta ekstaze…as buvau visa uzlieta sviesos.. mano protas klausinejo vis klausinejo..kas cia, kur as , kas vyksta..mano protas buvo su manimi tuo metu…tu irgi rasai, kad isgyvenai NDE…ar tuomet proto nejautei?
  Dar del tibeto vienuoliu, tai manau, kad zemeje tam tikros sielos reinkarnuojasi toje pacioje vietoje ir atlieka zemes energetinio lauko apvalymo role…Juk Dalai Lama reinkarnuojasi visada Tibete…matyt ir kitos vienuoliu sielos panasiai…jie savo mantromis ir meditacijomis skleidzia sviesa zemei, taip palaikydasm pusiausvyra..as labai gerbiu ir vertinu Tibeto vienuolius, kaip ir kitu dvasiniu mokymu vienuolius…bet nemanau, kad man reikia sekti ju keliu…jeigu budizmas butu mani kelias, tai as buciau gimusi salyje, kurioje ispazistamas budizmas…

 41. erika rašė:

  siaip tai as visada galvojau, kad buti nusvitusiu, tai matyti , pastebeti ar atpazinti Dieviskuma visame kame…tai toks jausmas, kai tu ziuri i smirdancia bename, i drebanti narkomana ir jauti, kad nepaisant dabrtines ju bukles ir isores, jie yra mylimi Dievo vaikai…man keista, kad “nusvites” 13metis mato proto kamuojamus zmones ir jaucia vien negatyva aplinkui esanciuose zmonese…apie kazka pozityvaus jis net neuzsimena….zinau, kad tokio nusvitimo tikrai nenoriu…noriu tokio, kurio pasekoje visus myleciau…savo prota, save, savo artimuosius ir visus aplinkui….myleciau gyvenima, myleciau Dieva….t.y visur jausciau dieviskuma…o ne pajuokciau ir niekinciau Kurejo dovana, kuria jis apdovanojo iskirtinai zmogu…

 42. erika rašė:

  Man vis dazniau kyla tokios mintys..kad kazkam labai naudinga propaguoti proto paniekinimus ir proto atjungimus…juk kaip gerai, kai visi atsijunge prota…niekas nieko negalvoja, protas tik priesas…tada tokius “beprocius” taip paprasta valdyti ir vedzioti uz nosies….vis dazniau man kyla mintys, kad tokie “nusvite” kaip sitas 13, ivairus chenelingai, tai tiesiog neatskleistu zmonijai technologiju, veikianciu tam tikru individu samone pasekme…kad per juos technologiju pagalba tiesiog perduodamos kazkokios iskreiptos zinios….o juk atskirti tiesa labai paprasta - Dieviskuamas tai Meile…

 43. Kriste rašė:

  Labai įdomu.

 44. Mielosios ir mielieji,
  Kadangi šeštadienį buvau viename panašia tema tarptautiniame forume, jaučiausi šiek tiek pakylėtai. Galiu glaustai pakomentuoti pasisakymus toje dvasioje. Jauskimės tikrai ramūs, mes tikrai ne vieni ir tą puikiai žinom. Šiandien su mumis tokios jėgos, kad to net neįsivaisiuojame. Tačiau vis viena šis darbas reikalauja kiekvieno iš mūsų konkretaus indėlio. Nepraraskime budrumo nė sekundei. O tai reiškia sveikas protas turi būti įjungtas 24 val.per parą. Protas turi kaip niekad anksčiau būti pusiausvyroje su mūsų emociniais sprendimais galvojant ir planuojant kas bus vos už kelių nepilnų metų.

 45. Tam tikra prasme Edemo tragedija ir įvyko todėl, kad žmonija tada nebuvo buri, ji darė jausmingus sprendimus. Tai nėra blogai, bet nepakankama sąlyga eiti toliau. Šis mūsų “trūkumas” ne vien tik mūsų problema. Tai tarpgalaktinė problema. O kadangi žmonija kažkada gyveno nepatyrusi klastos ir melo, tai laisvos valios principas, kurį atnešė Liuciferio kolektyvinė sąmonė, nuvesdama mus gėrio-blogio pažinimo keliu, mus išmušė iš normalaus Visatos vibracijų ritmo. Taip įvyko todėl, kad mes patys pritraukėme šią problemą dėl grynai emocinių dalykų. Tarp plėšrūno ir aukos, visuomet esti energetinis ryšys. Bet auka visados gali nugalėti plėšrūną, jei po kiekvienos dvikovos darys išvadas ne emocijomis, bet protu. Tai yra ištaisomi dalykai. Todėl mes, tam tikra prasme dabar “atidirbinėjam karmą” už Edeme priimta kolektyvinį sprendimą gyventi pačiomis žiauriausiomis okupacijos sąlygomis.

 46. Todėl stručio pozicija mus vėl gali nublokšti atgal. Slėptis meditacijose ar už altorių, neprisiimat ant savęs atsakomybės – šiandien netinkama taktika. Bet tai kiekvieno asmeninis apsisprendimas kaip elgtis. Svarbiau yra mūsų, kaip kolektyvinės sąmonės būsena šiandien. Kai kurie naujos eros dvasiniai judėjimai tik ir nori, kad mes panirtume į meditacijas ir nedarytume savarankiškai jokių išvadų. Baimė neturėtų užvaldyti. Prisiminkime ką žmonės darė prieš 20 metų. Situacija dabar lygiai tokia pati kaip dabar. Tik masteliai dabar – galaktinilo lygio Jaunesni gal to neprisimena. Mašina prieš kurią sukilo žmonės prieš 20 metų buvo tokia galinga, tokia baisi, kad kiekvieną galėjo sutraiškyti, bet jie nieko negalėjo padaryti prieš vieningą kolektyvinę sąmone. Žmonės kūnais stabdė tankus ir sustabdė. Šiandien mes taip pat turime reikalą su galinga mašina, kuri ir traiško žmones ir plauna smegenis, o kas baisiausia – žudo dvasiniais būdais. Ir atrodo, kad atsilaikyti prieš tokia mašiną neįmanoma. Bet iniciatyva jau priklauso mums. Jeigu mes nesiduosime išmušami iš kelio per visokius New Age ir t.t. Mes lyg ir gyvenam okupacijos sąlygomis, bet jų mašina jau nebegali žudyti taip, kaip žudžiusi ir kontroliuoti taip, kaip kontroliavusi. Ne tik kosminės jėgos, bet ir pati žemė mums padeda. Ji keičia savo magnetinę konfigūraciją kiekvieną dieną. Kiaulių gripo pavyzdys rodo, jog naikinamieji projektai nebeturi energijos, kad sunaikintų milijardus žmonių. Šalys jau atšaukinėja iš karštų taškų savo kareivius, nepaisydamos vadinamųjų terorizmo atakų, kurių paskirtis – kelti paniką ir chaosą. Viskas lengvai demaskuojami, kaip ir Alo Goro sapaliojimai apie klimato atšilimą, Londono olimpinės žaidynės ir t.t.

 47. Analizuoti situaciją, kalbėti apie scenarijus ir kaip mums elgtis tai yra rimtas šios dienos darbas. Nes jeigu mes teisingai diagnozuosime, darysime teisinga išvadas, teisingai ir pasielgsime be jokios vidinės baimės. Tačiau vien tik daryti išvadas iš 3 lygmens logikos nepakanka. Reikia pakilti aukščiau. Būtina atsiverti vedimui tos energijų bangos, kuri yra šiandien ir tas srautas tave pastatys ten, kur to labiausiai reikia ir duos atsakymus, kurie labiausiai rūpi. Bet tam tikra saugumo technika reikalinga, kuri irgi bus duota, jeigu atsiversime tam srautui.

 48. Apie tai kas bus yra labai aiškiai viskas išstudijuota ir aprašyta. Paišomi kol kas trys scenarijai (tik nereikia manyti, kad labai tiksliai taip, nes kasdien viskas keičiasi). Visos pusės, tiek šviesioji, tiek juodoji vienodai priima , kad tai yra Didžiosios pjūties metas. Pirmas scenarijus, vadinkim juodasis Antichristas+NOW (kurį mes puikiai visi žinom iš Biblijos, t.y Danielio pranašysčių, Apr. Jn ir kt.), trečias – pasaulinė revoliucija (čia turima omeny sąmonės revoliuciją, staigus žmonijos perkėlimas į 4 dimensiją su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis). Ir antrasis – vidurinysis variantas – mišrus arba šliaužiantis (čia turima omenyje, kad viskas liks kaip buvo, tik palaipsniui bus demontuojami tam tikri elementai ir jie keičiami labiau atitinkančiai 4 lygmenį. To pasakoje pasaulis pasidalins į dvi gėrio ir blogio zonas). Apie vidurinį kelią reiktų plačiau kalbėt, bet yra tai, kas iš esmės dabar ir vyksta. Kitaip tariant mes 2013 metus mes pasitiksime įprastai, tik demontavimas vyks palaipsniui ir jokios NOW tikrai nebus.

 49. Kaip nebūtų keista, tie analitikai, kurie turi daugiau ezoterinio žinojimo, pasisako, kad labiau tikėtinas pirmasis arba trečiasis variantas. Gi labiau pasauliečiai – pasisako už vidurio kelią. Aš iš savo varpinės šiandien negaliu pasakyti, koks kelias yra realiausias. Tik žinau, kad šiuo metu dirba galinga tarptautinė komanda, kuri rimtai, labai aukštame lygyje projektuoja dvasinę-politinę-socialinę-ekonominę sistemą, kuri galėtų veikti po to. Su jais dirba ir kontaktuotojai, kurie nuolat gauna informaciją iš Pakylėtųjų valdovų. Kad kilus chaosui (ir ne tik, svarstomi visi įmanomi scenarijai, ne vien tie 3 paminėti) būtų galima išvesti žmoniją ir užtikrinti jos tolesnį normalų funkcionavimą. Nes daugelį gyvybiškai svarbių institutų reikės perimti ir juos vienaip ar kitaip demontuoti. Toje tarptautinėje komandoje yra ir Lietuvos atstovas. Tai ne valstybinė, o daugiau pogrindinė struktūra. Nes jos nariai dabar ypatingai persekiojami ir žudomi. Pirminis šios grupės produktas, jeigu pamenate, buvo tokia “visuomenės saugumo koncepcija”, o kompaktai, bent jau Vilniuje 2004-2005 metais sparčiai buvo platinami iš rankų į rankas. Šiandien tas karininkas, kuris skaitė tas video paskaitas, kaip ir Rik Clay, jau negyvas.

 50. Reikia pridurti, kad kita pusė darys viską, tam, kad nusitempti su savimi kuo daugiau sielų. Jeigu Didžioji gyvatė, bus galutinai išmesta iš žemės, ji privalės atidirbti karmą kitoje trečio lygio planetoje. Tokia perspektyva jų netenkina. Todėl jie planuoja, kaip nebūtų keista, vis dėl to likti žemėje ir paversti ją – 4 lygmens planeta. Tai bus dvasinga planeta, kurios akcentas bus – trečia akis, dvasingumas. Iš tikrųjų žmogus bus kvantinis, kur išrinktųjų ratas tenkinsis visais 4 lygmens privalumais, o dalis (koks milijardas) žmonių bus vergais, kurie dirbs juodą darbą tik 3 lygmenyje. Tam jiems reikia surinkti kuo daugiau sielų. Tokiu būdu, surinkę daugiau sielų, jie planuoja sukurti atsvarą planetos vibracinio fono pasikeitimams. Kitu variantu, jeigu Kristaus atėjimas sugriaus tokius planus, jie tikisi gauti atskirą planetą Gulbės arba Lyros žvaigždynuose, kur jie tikisi sukurti sau savotišką rojų. Liuciferis, kaip kolektyvinė sąmonė, persikėlusi į kitą planetą, norėtų turėti ir aptarnaujantį 3 lygmens personalą. Reikia priminti, kad jie neįsivaizduoja socialinės struktūros be vertikalios hierarchijos. Čia pas juos tas dalykas yra užkoduotas. Todėl, kur bebūtų, jie kurs tokią pačią sistemą kaip ir žemėje: elitas – kurie mėgaujasi viskuo ir aptarnaujantis personalas.

 51. Gi iš tikrųjų Dievo valia yra tokia, kad mes, kaip kolektyvinė siela Žmonija, pasiekusi 4-5 lygmenį (gal būt jau po kelerių metų), privalome juos teisti Dievo vardu. Teismo čia nereikia suprasti taip, kaip mes tai suprasim. Jie turi būti atvesdinti prie Tarpgalaktinės Karminės Tarybos Teismo stalo ir mes kartu spęsim ką su jais daryti. Pagal tuos scenarijus, kurie yra paišomi, atrodo, kad jie bus “atrišti” nuo žemės astralinio plano (nes jie čia savo karmos visiškai neatidirbo, o tik papildė naujais nusikaltimais) ir perkelti į naują 3 lygmens planetą, kur turės pergyventi evoliuciją nuo pat pradžių su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis.
  Bet vėl gi, daug kas priklauso ir nuo pačio žmogaus.
  Kol kas tiek,
  Su Meile

 52. erika rašė:

  Del ateities ivykiu as asmeniskai labiau linkstu i Klajuno versija..manau netolimoje ateityje zmonijai teks isgyventi technologini “nusvitima’ ir technologini Mesijo atejima danguje…

 53. Nušvitimas dar nereiškia, kad žmonės pradės jausti tiesioginį ryšį su Dievu. Agregoras irgi gali duoti nušvitimą. Nušvitimas namo supratimu – tai staigus ar palaipsninis sąmonės išėjimas iš trimatės skaidančios matricinės logikos į kvantinę logiką. Kolektyvinis nušvitimas tiesiog būtų kvantinės sąmonės šuolis į 4 dimensiją, kuri reiškia, kad šalia trimatės erdvės valdysim ir kvantinius procesus. Mes labiau artėsime prie kolektyvinės sąmonės formos, tuo pačiu neprarasdami individualumo. Tai iš dalies duoda ir technologijos. Tačiau tai dar ne Rojus. Jeigu ir toliau tokiu greičiu žemės magnetinis laukas dreifuos, reikės perdaryti visas technologijas į kvantines. Nes tos, kurios veikai elektromagnetinių laukų principu, paprasčiausiai praras savo galią. Tokio dvasingumo eros tikisi ir Liuciferio kolektyvinė sąmonė. Jie taip pat tikisi, kad žmonija pereis į 4 dimensiją ir tam mus ruošia. “Šviesą nešantis” taip pat nori iš mūsų nušvitimo. Bet jie tikisi iš to išspausti kuo dagiau naudos sau. Tai ir yra esminis skirtumas. Būvimas ketvirtoje dimensijoje nepanaikina poliškumo. Vis viena išliks tarnaujantys sau ir tarnaujantys kitiems. O jeigu taip atsitiks, planetos laukia didelis BUM. Panašu į tai, kad žmogaus augimas gali būti per daug staigus iki 5 dimensijos. Todėl tarnavimo sau reikia atsisakyti, nes tokia būsena toliau, augant iki 5 lygio, gali žmogų susprogdinti iš vidaus. Kitais žodžiais sakant, visuotinis nušvitimas po 2012 lygiai toks pat ir jiems, ir mums. Čia lygiai taip pat, kaip žinotum, kad rytoj švies saulė. Ir ji vienodai šviečia visiems: ir blogiems ir geriems. Bet ką tu su ta Saule darysi? Natūralu, kad tam tikra dalis žmonių nėra pasiruošę transformacijoms ir bus sunaikinti fiziškai. Dėl to jie ir kalba apie auksinį milijardą Liuciferio išrinktųjų, kurie neva bus išgelbėti. Bet kadangi jų polius yra neigiamas, t.y. tarnavimas sau, nebeturi nei teisių nei galių vesti žmoniją iki 5 dimensijos. Jei nušvitus iki 4 lygmens, nežiūrint to, kad žmogus tampa kvantiniu, poliarizacija išlieka, o tai pakilus iki 5 neturi likti jokios poliarizacijos. Penktame lygmenyje individas ne tik jaučia save kaip kolektyvinės sąmonės dalį, bet ir abi priešpriešas, kaip vieningą sistemą. Reiktų pabrėžti , kad šiuo periodu, mes galime ir turime juos praaugti, jeigu atsiversime ir laikysime savo centrinį kanalą sachasrara švarų ir išsivalysime kauzualįnį kūną. Tam reikia būti atviram transformacinių energijų srautui ir dirbti su savimi. Nušvitimą patirs ir materialistai-bedieviai tik jų tolesnį augimą apibos giluminių ezoternių dalykų nesuvokimas ir jie nesivystys toliau.

 54. klajūnas rašė:

  Norėčiau atkreipti dėmesį, kad realiam pasaulyje pagrindinės kovos priemonės yra ne “dvasinės”, bet ta pati, sena karinė jėga. Šiuo metu pagrindinis NWO (New World Order) tikslas yra visos planetos centralizavimas, centrinės valdžios sukūrimas ir vienos planetinės valstybės įsteigimas. O to neįmanoma bus padaryti be karinės jėgos. O pagrindinę karinės jėgos formą aprašo ne kvantinė bet Niutono mechanika. Primityviai kalbant, kas turi daugiau niutonų (jėga matuojama niutonais), to ir pranašumas bei pergalė. Tad strateginis tikslas yra niutonų didinimas, plečiant ir stiprinant aljansą, šiuo metu NATO. NWO centras ir bus JAV, bei jos valdomas NATO karinis aljansas, kuris šiuo metu agresyviai bando išbalansuoti jėgų pusiausvyrą ir įgyti pranašumų. Bet savo valdžios niekas savo noru atiduoti nesiruošia, tad visų “įšaldytų konfliktų” zonos kaupia niutonus ir ruošiasi karui, kuris NWO bus neišvengiamas, nes be jo neįmanoma sukurti vienos centrinės planetos valdžios. Todėl mano nuomonė dėl perspektyvų dažnai būna pesimistinė. Nei vienas žmogus, nei kokia organizacija sujungta kažkokio tikslo (išgelbėti nuo NWO ar pan.) galimybių turi nedaug (visoms organizacijoms, išskyrus valstybės organizaciją “niutonus” kaupti yra uždrausta ir persekiojama). Belieka “dvasinis” pasipriešinimas, kuris nelems perspektyvų, lems niutonai (karinė jėga). Tad visi nušvitimai, Kristaus arba Antikristo laukiami atėjimai manau tėra dūmų uždanga. Tikrasis Antikristas veiks Niutono mechanikos lygmenyje ir bus bandoma centralizuoti planetą karine jėga. Todėl daug kas mano, kad 21 a. neišvengiamas III pasaulinis karas, kuris lems, kas valdys planetą.

  Apie įšaldytų konfliktų zonas ir jėgų išsidėstymą galima paskaityti čia
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22170

 55. kostas rašė:

  Niekas negali pasakyti kaip bus uz mus pacius. kaip nuspresim taip ir bus. 2012 problema sukure zmogaus fantazija. realiainiekas nesikeicia. Ir nesikeis. Nebent mastymas zmogaus. Yra tos reikalas su EGO. Jonepanaikinsi. Tai visados buvo zmonijos varomoji jega. Liuciferio maistas, Gintarai, atnese ir geru dalyku. Siandien mes medziotume mamutus,jeigu to nebutu. Kaip bus, vis viena -musu paciu reikalas. NWO gerai sake Klajunas - grynai amerikoniskas projektas. keliu bankininku ir kariskiu sumanymas.

 56. Esmita rašė:

  Atleisk,Erika,kad suklydau pavadindama tave savo vardu.Tiesiog ziurejau i vardo laukeli kompiuterio ekrane ir rasiau.Ir del zodzio,,sumenkimkime” abejojau rasydama.Noriu parasyti daug,gaunasi glaustai.Esu nei budiste,nei induiste,nei osiste ir t.t.Pasirinkau KELIA.Auksciausias atoritetas visuomet yra Dievas. Sakiau:,,Parodyk man mano kelia,noriu pazinti si pasauli,visa zeme,noriu suprasti tiesa apie si pasauli”Prisilieciau prie daugelio mokymu.Tiesa visuomet turi savo kaina,kartais ji labai skausminga,kartais isaukstinanti.O delto berniuko…jo beklausant sukyla vidinis dziaugsmas ir jokio proto paniekinimo as nejauciu,atvirksciai,protas tampa tobulu,valdomu instrumentu.Ten jis kalba ir apie emocini prota,tavyje jis stipriai sukilo ir tai tik todel,kad pajudino iprastus isitikinimus.Man dar tai tik siekiamybe.Tai pat artimos tiesos,kurias raso Gintaras.Kartais klausiu saves,okokioms jegoms as atsiveriau per savo imluma.GIntaras uzdave daug klausimu. Kazkada SatjaSai Baba per 5 minutes istrauke mane is ilgai trunkancios skausmingos busenos. Atlikau psichoterapija pati sau,gilinausi ipsichologija.Bet liko skausmas del meiles,beriau dangui priekaistus,savinausi zmogu,jausmus.Buvau labai jauna,aistos tampe…Nesimeldziau,nelankiau baznycios,bet netiketai vidiniu regejimu pamaciau Kristaus veida ir uzliejo pilnatve.Joje telpa viskas-ir besalygine meile irpalaima ir zinojimasirdaug daugiau…Daug karu uzliedavo malone,bet ta-nepalyginama.

 57. Visada ateina etapas, kai kai kažko ieškai. Kažkada, kelio pradoje buvau uolus katalikas, kol neišvijo tikrąja ta žodžio prasme iš bažnyčios, už paprastą dalyką: už tai, kad be bažnytinės santuokos norėjom krykštyt vaiką. Nuo to laiko ten nekeliu kojos (nebent ne mišių metu). Bet vis viena save laikau krikščioniu, esančiu Kristaus kolektyvinėje sąmonėje. Bandau savyje atrast tą pirminį mokymą, kuris buvo pirmaisiais po Kristaus amžiais. Todėl teko praeiti daug ką: grosticizmą, kabalizmą, hermetizmą, parapsichologijos akademiją, New Age, Lazarevą, Castanedą, teosofus, Vydūną, Reiki, Ci-gun, jogą, ilgesniam laikui sustojęs ties Urantija. Kol galų gale viską palikau ir pradėjau gilintis į grynai mokslinius dalykus, nes mistinės mokyklos man vis vieną neduodavo atsakymų į esminius klausimus. Esu technokratinio profilio žmogus, todėl atsakymų reikėjo pamatuojamų ir apčiuoliamų. Tačiau perėjęs mokslą vėl grįžau prie mistikos. Tiesiog mokslas vėl mane atvedė prie mistikos. Ir dabar į visus tuos mistinisu dalykus žiūriu kitomis akimis. Man kvantinė teorija davė tą trečią akį ir pradėjo matytis kai kurie globaliniai procesai, pes visas uždangas. Aš meldžiausi kitaip negu Esmita, aš prašiau Dievo: “parodyk man realią situacija, kad žinočiau kur eit”. Nesakau, kad mano nuo monė, ar matymas teisingas. Visiškai nepretenduotu į tiesą. Bet mano misija tokia, kad gal būt mano nuomonė bus akstinas kitiems žmonėms daryti savo išvadas. Gal būt kitokias. Visų jūsų patirtis man asmeniškai yra neįkainojamas turtas ir pamoka, plečianti žinojimą. Ilgai šitas blogas buvo nelankomas iš viso. Ir kam reikia, kam lemta, tas suranda.

 58. Esmita rašė:

  O kaip atskirti ta esmini skirtuma tarp Liuciferio nesamo nusvitimo irDievo.Juk kai kas gali greit sutapatinti si naturalu dvasios sauksma su Liuciferio jegomis.Prasau,dar karta isiskaitykime igintaro isvadas ir pasiulymus.Dabar kiekvienas laikosi senu isitikinimu,kuriuse jokios pozicijos nera:,,nieko nebus…bus technologijos…blu bymas”Net nuosirdziai tikinti Erika nukelusi savo vilti uz gyvenimo ribu.Mano vaikai,mano zeme-musu vaikai,musu zeme.Asstengiuosi[mokausi] pozicijonuoti tai,ko noriu is ateities,jau dabar.Jau pries pora dienu galvoje eme suktis skaityta fraze:,,Ir atejo piktoji dvasia ir pamate issluotus,sutvarkytus namus ir atsivede 7 dar piktesnes”Psichologiniai kursai,tobulejimo mokyklos,protingi,nusimanantys manipuliacijose verslininku ,vadybininku veidai…Lyg ir gerai,bet auksciausio tikslo,tos Biliuno zvaigzdes nera.NWO labai patogu jaunaja karta prisivilioti blizguciais-moderniomis technologijomis ir uzdeti apyna…[atsiprasau-apyveidi] su pavadeliu-nematotomu cipsu{nebulviniu]Ir klajunas,gal but jau uzprogramuotas kareivis.Jo vyriskas ego ar leis prasyti …Praeitis.Lankiausi vieno rusijos mokslininko seminaruose.Salia to zmogaus vel pdidejo vidinio AS jutimas.Tas zmogus pirmas atnese zinias apie psichotronini ginkla.Tuomet ji persekiojo Rusijos valdzia.Netrukus eme detis keisti dalykai-lyg tai viene,kitas nuklydo ilankas.Netrukus ir pajutau draskyma.Giliai viduje buvau rami,nebegau,niekam nesiskundziau.Oi kiek dar turejau kabliuku-visokie trdiciniai isitikinimai,charakterio ydos,savaime suprantamos normos[automatiskai modeliujancios elgesi,mintis].Busena vis blogejo.Butent tuomet Satja Sai Baba sugrazino harmonija.truputi veliau Kristaus malone.Is visos sirdies prasiau pagalbos,vedimo.Prdejau atskirti energijas-dieviskas ir tu kitu.Ir karta aiskiai galvoje isgirdau:,,chorosich zascitnikov imees”Manau supratote kaip jie kenke tam mokslininkui.Tai mano samonejimo pradzia. Erika,mano savybe jausti.As tenorejau skaitant ka nors pakviesti tave pajusti to kurinio jega,kuria perduoda autorius.Tai tiek siam kartui.Ramybes ir harmonijos jums visiems.

 59. erika rašė:

  Brangi, ESmita…visi mes esame skirtingi, turime skirtingas patirtis ir jomis cia dalinames…visada egzistavo zmones pasaulieciai, kurie tiesiog gyveno, augino vaikus, dirbo, ir pan. ir egzistavo zmones, kurie buvo atitole nuo gyvenimiskos realybes, tai - ivairiu dvasiniu mokymu vienuoliai…jie savo gyvenima leisdavo dazniausiai islaikomi pasaulieciu, bet kita vertus savo meditacijomis, mintimis ir maldomis palaikydavo zemes energetine pusiausvyra ir manau tokiu budu sudarydavo salygas egzistuoti tiems pasaulieciams… tu man daugiau panasi i zmones, pasirinkusius dvasini kelia…o as einu daugiau pasaulietisku keliu…pasaulyje ne dvi spalvos - ju labai daug…ir tai nuostabu…mes visi galime buti skirtingi ir galime rinktis, tai kas mums yra artimiau ir priimtiniau…man asmeniskai protas yra labai didelis turtas…ir mano ispazistamas dvasinis mokymas nerekomenduoja jo man atsisakyti…niekur Kristaus mokymuose nera protas ivardinatas kaip trukdis zmogaus tobulejimui…netgi ivairiuose budistu mokymuose apie ji atsiliepiama labai svelniai…ir i nusvitimus kvieciama ne “varant” ant proto, koks jis blogas, nereikalingas, visu nelaimu kaltininkas ir pan…bet siuloma issiklausyti i save, nutildyti mintis ir pan…as irgi daznai jauciu kazkokia palaima….bet to nesureiksminu ir nepuolu visiems irodineti, kad esu kazkokia iskirtine…mano kelias, tai proto ir jausmu pusiausvyra…bet man visai nebutina, kad juo visi eitu paskui mane…jeigu visi eitu paskui..kaip tik jausciausi nejaukiai ir ieskociau kito - siauresnio kelio…
  http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_7
  13 „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. 14 Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“.

 60. Esmita rašė:

  Ar kai zmones priims kvantine santuoka ir prades kalbeti apie savo potyrius,jiems irgi taikysi isskirtiniu etikete.Nekalbu apie tai niekam.Taip,sutinku,pasielgiau neetiskai del taves,Gintarai.Atleiskit visi jeigu manot,kad bruku savo poziuri.Siek tiek nesamoningai,moteriskai issreiskiau savo susirupinima ateitimi ir samoningai norejau inesti IN dvasia,priespastatyti vyriskai logikai.O del proto…na neizvelgiu jo niekinimo,o su viskuo kitu sutinku.

 61. erika rašė:

  Esmita, tikrai tu nebruki savo poziurio..tavo zinutes labai idomios ir vertingos man…nu ir kas kad musu poziuriai siektiek skiriasi…musu tikslas panasus, tik siekiam jo skirtingais metodais…tiesiog as esu labai tvirtai stovinti ant zemes..esu labai atsargi ir man visada reikia labai tvirto pamato…todel as viska atidziai apgalvoju ir niekda nesivadovauju vien emocijomis…nes vien emocijos mane labai daznai paveda..be to as esu tingine ir tiesiog tingiu su savim dirbti medituoti, todel ir renkuosi lengvesni kelia…atleisk man prasau uz kai kurias nekorektiskai isreikstas mano mintis…tu , kurie jaucia, kad netolimoje ateityje vyks kazkokie kardinalus pasikeitimai palyginus yra labai nedaug…mes turetume nors ir su siektiek skirtingais poziuriais, bet vistiek visi laikytis kartu..as labai dziugiuosi, kad tu pradejai cia rasyti..aciu tau uz tai:)

 62. Esmita rašė:

  oman patinka tavo nuosirdumas.Kaip matai emocijos sukyla ir man.Leiskim,,nusodinti” mus vyriskam sveikam protui.Labos nakties.

 63. kostas rašė:

  Jo - is tikruju ,paskaitai kaikurias vietas antra karta ir siurpas ima. kaip nemaciau anksciau tokiu akivaizdziu dalyku

 64. Kazkaip nepastebėjau iš Esmitos jokio nuomonės brukimo, todėl neturiu už ką atleist. Priešingai, aš džiaugiuosi, kad mes galim ramiai apie tokius dalykus kalbėti. O kad kyla narūralūs nuomonių skirtumai, tai tik rodo Dievo meilę, kuri pasireiškia per įvairovę ir skirtingas patirtis. Kartais pagalvoju, jeigu turėčiau daugiau laisvo laiko, dar perskaityčiau tą ar aną knygą, bet dabar net knygų neperku. Ne dėl to, kad neįperku, bet neturiu laiko. Tiksliau - laiko gal ir atsirastų, bet ar reikia save perkrauti informacija ? Buvo metas kai skaičiau per naktis. Bet dabar to nebereikia. Tiesiog pajauti tas enetrgijas ir jos tave arba užveda ant reikalingos informacijos, arba ateina kaip gatava informacija, sapnų metu ir pan. Žmonės tai vadina čenelingu. Bet tokias patirtis šiandien patiria daug žmonių. Ir tai normalu, nes artėjame prie didelių įvykių.

 65. Noriu atkreipti dėmesį į dar vieną Esmitos pastabą. Taip, nauja era susijusi su dvasingumu, nes sąmonės kvantinis šuolis į ketvirtą dimensiją yra neišvengiamas. Bet perėjimas į 4 vibracijų lygį yra ne vien šuolis į savo dvasinę-kvantinę pusę, o tik laiptelis, kuris nepanaikina poliškumo ir blogio. Ketvirta dimensija nepanaikina Liuciferio valdžios. Bet elitas visa tai mums pateiks kaip nušvitimą ir dvasingumo eros pradžią. Su tuo yra susijusios ir tam tikros socialinės pasekmės. Reikia stebėti laiko ženklus. XX a pradžios klasikinė paradigma arba vadinamasis sekuliarusis materializmas (pasaulietiškumas) vakaruose jau nebemadingas. Visa ta paradigma formaliai buvo atšaukta su Hario Poterio serialu. Magija, okultizmas, spiritizmas, levitacija, bendravimas mintimis per atstumą, teleportacija - visa tai - ateinančios į žemę energijos leis žmogui daryti laisvai, jeigu jis atsisakys tam tikrų stereotipų požiūryje į save ir pasaulį. Užkietėjusių fundamentalistų visą laiką buvo, yra ir bus. Bet jie bus nušluoti nuo žemės paviršiaus, nes neatlaikys iš standartinių rėmų bet ką metančių energijų ir pokyčių lavinos, susijusios su dešiniojo smegenų pusrutulio atktyvizacija ir t.t. Visa tai neišvengiama. Laiko ženklų yra visur. Parapsichologiniais dalykais užsiiminėju daugiau kaip 10 metų. Dar prieš 5 metus už tokią veiklą galima buvo susilaukti griežtų sankcijų ir pasmerkimo. Bet dabar visa tai, kas buvo dėstoma ezoterinėse ir parapsichologijos mokyklose, per administracinių gebėjimų lavinimo projektus kalba ofizialūs diplonuoti psichologai. Ir visa tai jie pateikia, kaip mokslo atradimus. Tiesa, Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje galioja sankcijos prieš parapsichologus ir apskritai prieš bet kokią ezoterinę veiklą. Kodėl taip yra - atskira tema. Dabar mokyklose paklauskit mokinių, ką jie žino apie čakras, apei astrologiją. Jie atsakys, kad visa ta praktinė magija, pavadinta popiliaria psichologija, dėstoma etikos pamokose. Vakaruose, Amerikoje - visa tai senai įprastas dalykas. Peršama nauja paradigma, kad Dievo nereikia, reikia tik atskleisti savo galias. Tačiau nereikia pasiduoti iliuzijai, kad čia vyksta veržlių išlaisvinimas. Nieko panašaus. Vienoje vietoje atveržiama, o kitoje užveržiama. Žinoma, pats sąmonės laisvėjimo faktas yra neišvengiamas faktas. Bažnyčia turėtų į tai reaguoti, bet ji miega. Todėl iniciatyva perima New Age okultizmas - kaip nauja religija. Va taip mes ir artėjame prie dvasingumo eros. Niekas to nepaneigs. Kaip sakė žymus budistas Rinpoche, tai dvasinio materializmo kelias, kuriame galioja visi tie patys blogio-gėrio ir manipuliacijų atributai, kaip ir materialistiniame pasalyje, tik jie persikelia į aukštesnį lygmenį.

 66. Esmita rašė:

  Visgi nusprendziau pasidalinti patirtimi,kurios kam nors gal prireiks.Jieme kilti is po laiko skraites labai intensyviai,nes si svetaine padeda suvokti kas gi vyko su manimi.Netrukus po nepriklausomybes atkurimo sedziu nedidelio miestelio karcemoje ir kalbuosi su jos seimininku.Jis zvilgt pro langa,kazko susijaudino[pamate kaimynines masinos numerius.Izengia tamsiu akiu vyras .Seimininkas raitosi pataikaudamas.Mano ir to zmogaus akys susitiko-lyk prikauste kas prie suolo.Uzliejo didele neapykanto ir antipatijos banga.Kazkokia labai didele tamsi jega sklido is to zmogaus.Keista,bet butent tais momentais i pagalba ateina ta AS,kurios kasdienybeje nejauciu.Zmogus pasisukinejo nedrisdamas prieiti prie manes,prie baro ir isejo.Ilga masciau,kas jis toks,ko jieskojo Lietuvos miestelyje[iuose].PO kiek laiko,vedama poreikio susitikti su artimais sielai zmonemis patekau ivieno zmogisko,zmogisko,silto,silto zmogaus is Rusijos grupele.PO poros metu lankiausi vienoje pinigais disponuojancioje Lietuvos imoneje.Vyko apmokymai.Jau pirma diena pajutau verianti zvilgsni to vadovo.Viduje eme deginti.Mano as buvo jega istrauktas.Buvo nejauku,jauciausi lyg apnuoginta,varle,kuriai prievarta nuplese oda.Pertraukos metu,bandydavo prie manes prieiti,artejant imdavodeginti.Ir karta jis ryzosi prieiti arti-kaip nuplikytas,paskubomis atsoko.Daugiau ten nesilankiau.Paklasiau regincios moterskodel taip,kas vyko.JI atsake;,,Tai vienas is tamsiuju”.Namuose,savoje aplinkoje,kuri laika megavausitisiog buvimu savimi,masciau.tumet ir gime mintis:,,kaip ilgai,sunkiai bunda suvokimas,jog pats didziausias atradimas sau ir pasauliui esu as pati”. Mielieji,kaip ilgai,ilgai,ilgai bunda suvokimas,kad pats didziausias atrdimas sau ir pasauliui ESATE JUS PTYS!

 67. Esmita rašė:

  Pataisymas:,,kaimynines valstybes diplomatini numeri”.Nepykit uz klaidas.

 68. erika rašė:

  norejau paklausti..ar matot jus vienodus skaicius..ka jie reiskia…kaip juos suprasti…ka galvojat apie juos …

 69. Esmita rašė:

  Miela,Erika,siek tiek buvau susidomejusi Krajono skaiciu knyga.Norejau patyrineti kai kuriuos savo gyvenimo momentus,bet per daug neiklimpau i tai.Skaicius pateikia daug variantu-raktiniu zodziu,trumpu savoku.Intuityviai pasirenki, vel skaiciuoji,zodziu,daug darbo.Jeigu butu 1 atsakymas,galima butu ir cia parasyti,bet rinktis raktinius zodzius turi pati.Pagooglink internete,tikrai yra visokiu burimu ir su skaiciais.

 70. erika rašė:

  as ne apie burimus kalbu..o apie tai, kad kiekviena diena apie 3-5 kartus matau skaicius 11:11, 12:12, 08:08 ir pan. tikrai jie matosi daug dazniau, nei turetu matytis pagal tikimybiu teorijas..mazdaug puse kartu, kai ziuri i laikrodi, mobilu ir pan. matosi skirtingi skaiciai, o apie puse vienodi…tuos skaicius matau kazkur daugiau nei metai…pernai rudeni vaziavau i ryga ir kai pasiziuredavau kiek kilometru nuvaziavau, tai pamatydavau 55 66 88 111 ir t.t tada labai nustebau, kad vien vienodus skaicius matau, o paskui juos pradejau matyti visur kaip minimum 3 kartus per diena…bet man ta masine versija nezinau..nelabai patinka…man visada norisi galvoti kitaip nei visi:))…
  http://www.1111spiritguardians.com/
  http://www.greatdreams.com/11coin.htm
  http://www.solara-nvisible.ru/
  nezinau, o gal jie kaip tik susije su kazkuo neigiamu…sakykim tie 11:11 yra ant dolerio pavaizduoti…ir 11 susijes su rugsejo 11 ivykiais…nors kita vertus tu skaiciu matymas rodo, kad tikrai gyvenam kazkokiu isskirtiniu laiku… idomu ar jus tuos vienodus skaicius matot ir ka apie juos galvojat?

 71. Vytis rašė:

  Gerb Gintarai,

  tikrai labai idomiai rasot ir perskaiciau tai su dideliu susidomejimu, o dar ir tai, kad labai jau jauciama siuo metu, kad kazkas ne taip gyvenime ir kazko labai truksta, nera ramybes, pusiausviros, per TV ir laikrascius transliuojama nesamone, prekybos centruose maistas vos ne nuodingas, o zmones vis skuba ir lekia, ir vis nespja, o kai paklausi kur, tai nezino ka atsakyti. Tad man iskyla paprastas klausimas - ka daryti paprastam zmogui, kad astatyti pusiauvira , ramybe? Mano manymo, tai meditacija , maldos. Tik Jus rasot, kad “Slėptis meditacijose….”, as manau, kad kai zmoguje atsiranda vidine ramybe, tuomet ir protas prasvieseja ir laimingesnis tampi, ir sprendimus tinkamus gali priimti. Nezinau kito kelio. Pasidalinkit mintimis…

 72. Vyčiui,
  Klausimas teisingas. Atsakysiu tik iš savo praktikos, nes, manau, tai bus teisingiausia.
  Aš juk nesakiau, kad meditacijos negerai. Net ir labiausiai ramus žmogus šiais laikais stokoja pusiausvyrą atstatančių praktikų. Vieniems tai yra malda, kitiems meditacija, joga, kovos menai ar pan. Bet šiandien labiau už viską reikalinga aiški nedviprasmė kiekvieno pozicija atžvilgiu to kas vyksta. Jeigu kuo daugiau žmonių reikš ketinimą-valią kažką keisti ir turės tam savyje išsigrynintus prioritetus, viso to ką mes matome - neliks akmens ant akmens. Viskas transformuosis. Bet išorės transformacijos primiausia priklauso nuo darbo su savimi. Čia ne aš sugalvojau. Anksčiau protui nuraminti buvo reikalingos ilgai trunkančios technikos, ilgai trunkantys išbandymai. Šiandien energijos tokios, kad užtenka atsisėsti miške ant kelmelio, valandą pasėsėti ramybėje ir viskas ateina. Bet juk žmonės net ir tam neturi laiko. Bet yra ir kiti būdai, neturint laiko, kuriuos taikiau sau. Jei anksčiau žmogus norėdavo tapti dvasinės mokyklos adeptu arba vienuoliu, turėdavo įveikti dirbtinas kliūtis, dabar išgyvenimio mokyklas pereiname kiekvieną dieną, realiame gyvenime. Suvokiant tai, kad visos išorinės aplinkybės yra tavo vidaus suprojektuotos, pirmiausia ir svarbiausia praktika yra ta [jei kas sugeba tokią atlikti] - atsekti, kad kiek aš kuriu sąmoningai ir nesąmoningai. Mokslo yra nustatyta, kad arti 70-80 proc. tikrovės kuriame nesąmoningai, per tai, kad priklausome kolektyvinėms matricinėms programoms. Jeigu nėra laiko meditacijoms [man būtent taip ir atsitiko] naudiju kitą techniką - atsekti kiekvieno veiksmo, minties ar net mechanini raumenų krustelėjiomo motyvus. NLP yra tokia “5 kodėl” praktika. Labai veiksminga atsikratyti bet kokių automatizmų. Tu klausi savęs kodėl, kodėl , kodėl … Tai padeda maksimaliai būti čia ir dabar. Iš pradžių tai nervina ir būna sunku, bet vėliau pripranti ir kiekvienas darbas tampa savotiška meditacija.

 73. dėl skaičių
  nežinau, ką turit omenyje, kaip suprantu tai irgi tam tikra sąmoninga ar nesąmoninga projekcija. Man gan dažnai būdavo, kai pasižiūriu į laikrodį matau 11;11, 15;15., 21;21 ir pan. kadangi atasitiktinų dalykų Visatoje nebūna, žinoma, tai kažką reiškia. Per išorės simbolius su mumis kalba mūsų pačių vidus. Bet tokia kalba (tam tikroje, kolektyvinėje mūsų savasties dalyje) dažnai vyksta per bendruomeninius, kolektyvinius archetipus, būdingus vienai ar kitai kultūrai. Tai gali būti skaičiai, taro simboliai, runos, i-dzino hekzagramos ir pan. Koknrečiai į numerologiją nelindau, nors kursą Parapsichologijos akademinije kažkada praėjau. Gal būt tam nepekankamai skyriau laiko.

 74. Vytis rašė:

  aciu uz atsakyma!

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 75. klajūnas rašė:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22473

  New World Order: Insider Reveals Diabolical Secrets Of The Rand Corporation

  “Abella explains how RAND was instrumental in developing the strategy behind the use of nuclear weapons, and how they actively promoting nuking the entirety of Eastern Europe as well as China in case of problems in Western Europe, a policy that could easily have sparked off a catastrophic nuclear holocaust. RAND researchers believed that as long as 10 million Americans survived a nuclear war, the war was won.”

 76. kostas rašė:

  nu jus gintarai pavarot nespeju skaityt

 77. Visiems dar kartą dėkoju

 78. kristė rašė:

  sveki…su šv.Kalėdom visus…..Nustebinot tokiomis žiniomis ir giliu atsidavimu tam, kuo domitės…yra tiesos…t.y su kai kuriomis mintimis sutinku…bet daugiausiai jautėsi savotiška paranoja tam ko “nematom”. Mano nuomone pamirštame vieną svarbų aspektą, kad jei ir laukiam mesijo, tai nebūtinai vyro beje ir nebūtinai jis apsiskelbs taip kaip karalius anuomet….
  Ir dar. Tai, kas vyksta dabar yra kvantiniam lygmeny karas. Laimės tik tie, kas savyje nešioja geną, gebantį atsilaikyti prieš tokias “atakas”. Sekmės ir Jums.

 79. erika rašė:

  antikristo tema visai idomu man buvo paskaityti ir tokia provoslavu sventojo Lavrenjaus Cernigovskio pranasyste
  http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=605
  idomiausia, tai, kad jis mire 1950 metais, ir idomiai nupasakoja antikristo pristatyma pasauliui…per televizoriu..panasu metoda ir mes cia aptareme neprseniausiai…jis pranasauja, kad kiekvienas paziurejes per telika “прельстится и пойдет ему (antikristui) навстречу с поклонением”..o ES sankcijos ipareigoja pereiti prie skaitmenines televizijos iki 2012 pabaigos…
  matyt per 2012 kaledas vietoj visokiu Niburu ir pasaulio pabaigu ir new age propaguojamu transformaciju, …sulauksime antikristo “paguodos” per telika…
  «Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно.» Св. Угодник Божий — свидетельствовали Арх. Симон, Арх. Феодосий, Еп. Иаков и Архимандрит Феофан — говорил: «Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица антихриста.
  Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещания всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне».

  Они же спросили старца: «Как сие будет?» Св. Старец ответил со слезами: «На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, и они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится антихрист и весь мир увидит его одноразово.» Отцы вопросили Святого: «Где на святом месте? В церкви?» Преподобный ответил: «Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады[3](televizorius:)) для прельщения людей. Многие скажут: «Нам нужно смотреть и слушать новости…»
  Вот в новостях-то и явится антихрист.[4]»

 80. Beje, skaitmeninis signalas, kaip teigia žinovai, patenka tiesiai į pasąmonę. Jis netgi apeina akį, ausį, tiesiai eina į smegenis.

 81. Gal galit placiau? Jei teisingai supratau, tai nerikalingas yra-ar bus televizorius, kad tas signalas pasiektu musu pasamone?

 82. Rolandas rašė:

  Ne taip seniai internete medzioju tokio pobudzio informacija, viskas man dar nauja, bandau susivokti kas darosi su pasauliu. Labai sudomino mane jusu visu cia destomos mintys. Esu naujokas tad i diskusijas su jumis leistis man dar anksti. Bet jauciu savyje dideli poreiki tokios informacijos gavimui. Aciu kad jus esate. O cia mano smulkus indelis - http://www.om3.org/lit/main.php Ka manote apie tai?

 83. Aurelija rašė:

  “Smulkmena tai ar ne, bet levitai, apart savo išskirtinumo, turėjo vieną keistą paveldimą ligą - žvynelinę. Juos, kaip nebūtų keista, Jėzus net 4 kartus Naujajame Testamente yra pavadinęs angių išperomis. Ar jis žinojo ką sako? Ar tai buvo atsitiktinis, nekaltas, tais laikais populiarus keiksmažodis?”. Mane sudomino Jūsų nuomonė, nes aš sergu žvyneline. Tai išeitų, kad aš reptilija…. Patikėkite, labai neįprasta. Šia liga susirgau vaikystėje, kada mokiausi plaukti. Nuplaukiau per toli nuo kranto, o vandenyje apsisukti nemokėjau- pradėjau skęsti. Mane ištraukė iš vandens, bet vakare sukilo aukšta temperatūra. Po keletos dienų aš susirgau. Kaip Jūs tai paaiškinsite…

 84. Aš rėmiausi istoriniais faktais. Yra tokia prielaida, kad tai reptiliškumo požymis, tačiau nebūtinai tai taisyklė. Jei domina mano nuomonė, tai žvynelinė yra karminė liga, atsirandanti nuo labai labai daug aplinkybių, kurių čia taip trumpai nenupasakosiu. Viskas priklauso nuo konkrečios situacijos

 85. Marytė rašė:

  Apokalipsės aušra artėja. Matome, kaip įsigalėjo įvairūs antikristiniai judėjimai: Urantai, Sirijaus Pakylėtieji Valdovai,Merkinės piramidės titanai, raganynai, NEW AGE( ezoterika, okultizmas, magija, raganavimas). Visa tai tik parodo Kristaus NT minimus faktus, kad atsiras daug netikrų arba antikristinių pranašų. Jie jau NEW AGE mundūruose.Jie plinta labai greit.Jie maitinami nuodėmių, antikristinių pažadų, greitu dvasiniu maistu.

 86. “NEAIŠKUMAS (kaip ten su piramidės Poviliuku, su kokiu jis ten dievu kalba, kuris mokymas patikimiausias, kuri religija - tikroji?). Toks NETIKRUMAS (visame kame) daugeliui žmonių spaudžia ant nervų - norėtusi, kad KAŽKAS viską (patikimai) surūšiuotų ir sudėliotų į lentinėles - čia blogis, čia gėris…
  Taip nebus… Ir būti negali, nes abi priešybės labai painiai (o gal ir neatskyriamai) persipynę. Neatskyriamai ta prasme, kad vistiek kiekvienos lazdos, lieka - du galai. ” Merkinės piramidės pastoliai turi tris strypus.Titanams matyt dviejų neužtenka.Trys kryžiai, trys sienos, trys dievai, nors yra vienas Dievas.Nesuprantu , kodėl dar du nukryžiuoti? Taip buvo, ar planuoja padaryt titanai. Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia nebuvo iki šiol dar nukryžiuoti, išskyrus Česukų piramidės pastolių , ateivių sietyno KOMPLEKSE. Šarmingas reikalas!

 87. Raganavimo vaisiai rašė:

  Raganavimo burtininkystė Merkinės piramidės kundalinio rato centre yra pelninga.Raudona spalva visada norėjo ir nori visiems vadovauti, ar ne?
  “neblogai gyvena, neblogai žėkai. moka prasukti savo ir mūsų smegenis… o dėl to, kad ima iš mūsų, o tikri šventieji duoda mums. tuo tik skirias tikri pranašai nuo netikrų, kad vieni ima, o kiti byzniauja imdami energiją iš Dievo, ja prekiaudami, lyg patys negalėtume paimti… bet energija titanų ar vampyrų tik ligotiems, sveikiems protiškai raikia tikrojo Dievo pagalbos.. ne titanų, o ne..” O ką daryt protiškai nesveikiems, lolišvilininkams… pripratusiems prie atidavimo turtų, įsivaizduojantiems, kad dievams, o vėliau išaiškėjo, kad titanams, jų apaštalams. alytuj girdėtų paskaitų vaisius povilioko smegenyse turbūt sukūrė piramidės įvaizdį, palapinę, o manęs neišgydė nors važinėjau daug kartų, gydytojai , diekui pamačyjo,,, verst tokias baidykles, metalo krūvas, da užkris kam unt galvos.” Atsakymas Dėl širdžių šventovės įsikūrimo Merkinėje - Klauskkunigo.lt „Google“ kopija: “Atkreipkite dėmesį, kaip mažai ir kaip neaiškiai jis kalba apie tai ką kas … vidiniu sukrėtimu, maniakiškomis mintimis, haliucinacijomis ir polinkiu į prievartą. “taip tikrai, kaltina piramidininkai bažnyčias, rašo raštuos , kad nereikia jų klausyti, biblija pasenus…,o jų liucifer raštai nauji, okultiniai, njueičiniai - raaniški nuo titanų arba šėtonų.

Komentuokite