BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

„Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, kuriems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. Ir jiems buvo leista ne žudyti žmones, bet kankinti penkis mėnesius; jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą, o jų veidai - tartum žmonių veidai; jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys. Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys daugybės vežimų ir arklių, bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per penkis mėnesius. Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai „Abaddon”, o graikiškai tas vardas „Apollion”. Pirmoji neganda praėjo; štai iš paskos eina dar dvi negandos”.

(Apreiškimo 9, 1- 12)

Kai pagalvoji, štai iš kur kilęs erdvėlaivio “Apolon” pavadinimas …. J

 

Atsiprašau visų, bet nepretenduoju į visažinystę, tai tik mano asmeninė patirtis. Kai kurių dalykų mūsų gyvenime neįmanoma suvokti nesigilinant į mistiką ir konspiracines teorijas.

Priešpaskutiniame straipsnyje minėjau, kad turėtų egzistuoti pagrindinis kvantinis kompiuteris, per kurį užkraunamos iliuzinės programos visai žmonijai arba tam tikram sociumui. Taip pat minėjau, kad turi egzistuoti nestruktūriniai “non locality” principu veikiantys socialinės inžinerijos instrumentai. Pigiausias ir patikimiausias iš jų įpiršti žmogui naują religiją ir pasaulėžiūrą. Jeigu pavyksta nuslopinti žmogaus budrumą techninių priemonių pagalba, su juo gali daryti ką nori - įpiršti bet kokią nuomonę ir ta nuomonė atrodys kaip “asmeninis atradimas”. Bet jeigu toks “atradimas” ištinka milijardus žmonių vienu metu, tai tik sako, kad projektas įgyvendintas nepriekaištingai tiksliai.

Specialiai konspiracinėmis teorijomis nesidomėjau. Kaip ir kiekvienas “normalus” žmogus maniau, kad tai yra fantazijos žaismas, paklaikusių politikų, nusenusių visuomenės veikėjų “paranoja”. Kvantinė teorija gerokai atvėrė akis, nes privertė susimąstyti apie tai, kad tas vaizdelis, kurį mums rodo mūsų smegenys iš tikrųjų nėra realus. Jeigu jis nėra realus, tai koks tada yra realus?

Kai nusprendžiau pamatyti realų, susidūriau su pasipriešinimu ir tam tikra cenzūra. Ji lyg nematoma ranka uždėjo leteną ant daugelio mano projektų. Tačiau jos ištakų ilgai negalėjau apčiuopti. Realybės vaizdo suvokimo, interpretavimo cenzūra vyksta labai subtiliai. Ir jeigu kam apie tai pasakai, niekas nepatiki. Bet aš per visa tai jau praėjau.

Taip pat įsitikinau, kad tuo vaizdeliu, kurį man rodo smegenys, galima manipuliuoti. Galima manipuliuoti milijardų žmonių įsitikinimų sistemomis. Po to perėjau Noam Chmsky bei K.G. Jungą ir sužinojau, kad žaisti su simboliais nėra sudėtinga. O kai žinai technologijas, gali valdyti pasaulį neišeidamas iš kabineto. Ir tam nereikia papildomų techninių priemonių, tokių kaip HAARP arba palydovai.

Kai kažkada dėl savęs padariau tokį atradimą, dar nežinojau nei apie naują pasaulio tvarką (NW O), nei apie globalinį sionistų ar ateivių sąmokslą. Buvau perskaitęs tik Orvelo 1984. Po kurio laiko tapo aišku, jog tas mano “atradimas” yra senai jau žinomas ir plačiai naudojamas daugiau kaip 5 tūkstančius metų. Taigi, nieko naujo neatrandau. Ir tik nuoseklaus darbo su savimi dėka atsiveria tiesos labirintai. Ir ta tiesa neatrodo visiškai maloni. Ji ne tokia graži, kokios tikėjaisi. Taip pat susiduri akis į akį su mašina, kuri įkyriai kišasi į tavo asmeninį gyvenimą, į tavo vertybių ir įsitikinimų sistemą, kuri kruopščiai atredaguoja tai ką tu turi žinoti, o ko ne; kuo tu privalai būti įsitikinęs, o kuo - ne.

Esti mažiausiai 3-4 manipuliacijų lygiai. Jei nesuveikia vienas, tai būtinai suveiks kitas. Juos kažkada buvau suskirstęs pagal kelis požymius: psichologinis-lingvistinis, technologinis-elektromagnetinis ir kvantinis. Įdomiausias visados man buvo kvantinis, veikiantis laukų principu, todėl, kad ši sistema dirba “non locality” ir iš dalies apsprendžia pirmuosius du. Elektromagnetinis principas mane domino mažiausiai, bet dabar gailiuosi, kad jam neskyriau pakankamai dėmesio.

Dabar, kai turi tokį filtrą, nesunkiai identifikuoji manipuliacines technologijas, kurių vieni žmonės nepastebi, kiti - nenori pastebėti. “Lenfilme” pastatytame Šerloko Holmso nuotykių seriale, pradžioje ir pabaigoje yra toks vaizdelis. Bėga beprasmis žodžių ir raidžių kratinys, o kai uždedi tam tikrą lentelę su skylutėmis, pamatai prasmę. Tai štai, kai turi tokį filtrą, kiekviename chaose gali matyti paslėptą vektorių, vedantį naujos sistemos link.

Šiandien nebetikiu galingųjų deklaruojama “gera valia”, “laisve, lygybe, brolybe”, “meile ir rūpesčiu žmonėmis” ar panašiais lozungais, nes faktai apie naudojamus metodus prieš paprastą žmogų, kurie nuolatos iškyla viešumon net ir oficialioje spaudoje, verčia galvoti, kad tikslas yra kitas. Koks tas kitas tikslas? Šiandien pasaulis panašus į nuo kalno paleistą mašiną. Niekas negali jos sustabdyti, o ji, kuo toliau tuo labiau įgauna klaikų pagreitį, o stulpas jau prie pat. Ką daryti? Šokti lauk jau per vėlu. Nežinia ar suveiks oro pagalvės.

Kažkas pataria priimti viską kas vyksta kaip neįpareigojantį žaidimą. Manau kad tai geras pasirinkimas. Kai įvyks “bum”, mažiau skaudės. O gal iš viso neskaudės? Tačiau tai būtų paviršutiniškas sprendimas, reiktų kažkaip bandyti išvairuoti? Bet kokiu atveju kažkas šiandien galvoja - “kuo blogiau tuo geriau”. Ir vis dėl to neurologinis reliatyvizmas sunkmečiu padeda. Jis padeda neužsikabinti už televizinių marazmų apie būtinybę solidarizuotis vardan sistemos išgelbėjimo. Sistemos, kuri yra lyg girnapusė ant kaklo. Nieko neišeis, mašina jau pakalnėje.

Šventyklos paslaptis

Viskas kas aplink mus - tėra tik holograma. Mes visi taip pat hologramos. Bet vis viena turėtų egzistuoti pagrindinis įrenginys, kuris viską valdo. Kvantinė holograma šiek tiek skiriasi nuo tokių holografinių Blue Beam. Bet iš esmės principas yra panašus. Pagrindinio procesoriaus paieškoms skyriau daug laiko. Ir šiandien yra aišku, kad tai ne dieviška, o velniška struktūra.

“Sandoros skrynios” arba šventyklos reikšmę aš iškėliau ne veltui. Šventykla simbolizuoja kolektyvinę sąmonę. Vieningą kvantinį-informacinį lauką, kuriame objektai yra holograma ir informacija tarp jų cirkuliuoja be jokios energijos nešėjos. Kiekvienas individas yra savotiška kopija to, kas yra užkrauta į bendrą įrenginį. Tai ne tik elektromagnetinis, bet ir kvantinis agregatas.

Jeigu mano paradigma ribojasi tik pamatuojamais elektromagnetizmais ir atmeta kvantinę dedamąją dėl to, kad ji nėra praktiškai bei racionaliai išmatuojama, tai nereiškia kad jos nėra ir kad tokiomis “technologijomis” kas nors nesinaudoja. Kvantinės informacinės technologijos nereikalauja turėti nešančios energijos, jos veikia “non matrix” principu, todėl veikia užtikrintai.

Aš sėkmingai jomis naudojuosi ypatingai tais atvejai, kai reikia rasti informaciją ir “non matrix” ir “non locality”, nesinaudojant įprastomis komunikacinėmis priemonėmis. Ir paskutinis mano bandymas apčiuopti kol kas mažai žinomas aliens gijas žemės istorijoje, einančias nuo Šumerijos-Babilonijos iki šių dienų, galima sakyti, pavyko.

Teorija yra tik teorija, tad metas viską ką rašiau patikrinti praktikoje. Teko papiktnaudžiauti kalėdiniais burtais. Kažkokį panašų daiktą į centrinį Žemės (mūsų matomos hologramos) kompiuterį vis dėl to radau. Taikiau C.Castanedos metodą. Ėjau pėsčias atitinkamu ritmu, atitinkamą atstumą, ritmiškai kvėpuojant, kol neperėjau į visišką alfa būseną. Reikėjo būti pakankamai atsargiam, nes vienu metu turi būti ir čia, ir ten, o dar ir fiksuoti informaciją, nes paskui greitai užsimiršta. Ėmė plaukti informacija, kurią vėliau, žinoma, reikėjo dar patikrinti ir oficialiais kanalais. Informacija plaukė gabalais, ne linijine, ne logine seka, kaip biserio gabaliukai. Kai kada atrodė, lyg aš pats čia fantazuočiau, kad protas ima informaciją ir jau iš perskaitytų šaltinių, o kai kada jautėsi stebėtinas informacijos naujumas, šviežumas ir objektyvumas. Tai normalu, nes patenki absoliučiai į ne linijinę, neklasikinės geometrijos apsuptą aplinką, kur susipina tavo pasąmonės turinys su kolektyvinės sąmonės struktūromis. Ir taip, palaipsniui, mažais gabaliukais susidėliojo kažkoks keistas vaizdas, kurį dar reiktų suguldyti pagal atitinkamą logiką. Bet paprastai tokiam darbui pritrūksta laiko, o įspūdžiais norisi pasidalinti kuo greičiau. Taigi, kažkokias nuotrupas bandysiu pateikti, tik nesu tikras, ar tai pavyks.

Atvirai pasakius nieko ypatingai stulbinančio nepamačiau. Viskas ką girdėjau yra aprašyta literatūroje, internete, knygose apie mesijo atėjimą, NW O ir t.t. tai tik patvirtina, jog konspiracijos tyrinėtojai yra visiškai teisūs. Ir pagrindo nerimui yra iš tiesų labai, labai daug. Kadangi apie sąmokslą prieš žmoniją buvau girdėjęs tik teoriškai, dabar viską pamačiau praktiškai ir apčiuopiamai. Man reikėjo tokio žingsnio, kad galutinai įsitikinčiau, jog tai ką sužinojau iš knygų ir filmų yra tiesa, nes mano inžinerinės smegenys reikalavo tokio laboratorinio patikrinimo, ypatingai apie tai, kas yra rašomą knygose ir internete apie NW O, 2012 m. ir Antichristo atėjimą, visuotinį žmonijos nušvitimą ir t.t.

Kelionės įspūdžiai

Toje “kelionėje” įdomios pasirodė detalės. Pavyzdžiui, didžiausiu atradimu man buvo tai, jog egzistuoja aliens struktūra, kuri nustebino savo ilgaamžiškumu. Taip pat nustebino kitas faktas, jog buvau apskritai įsileistas pamatyti ganėtinai “slaptus” dalykus ir net nesijautė menkiausių pojūčių, jog būtų blokuojama, gąsdinama ir t.t. Ankstesni mėginimai (prieš 5-6 metus) paprastai baigdavosi ties pirmu susitikimu su kokia nors pabaisa ir suveikdavo apsaugos. Dabar viso to nėra ir durys atviros, o apsaugų visai nėra. Išvadas dariau žaibiškai, nes nebuvo laiko gilesniems apmąstymams. Pirma išvada - jie jau visiškai nebesislepia, antra - iš tikrųjų tarp astralinio ir klasikinio plano uždanga mažėja tad slapstytis nėra prasmės, trečia - tokiems turistams kaip aš yra paruoštas specialus informacinis paketas, kaip tai daroma viešųjų ryšių projektuose ir pamačiau kitą vaizdą negu iš tikrųjų yra.

Nemanau, kad jie norėtų taip lengvai įsileisti, nors kiti faktoriai, susiję su vadinamuoju astralinės uždangos sumažėjimu taip pat turi reikšmę. Bet nereikia atmesti ir svarbiausio dalyko, kad mano maldos pamatyti realią situacija buvo išgirstos ir kažkiek pamačiau. Mėginau aptikti tuos David Icke minimus aliens-roplius kur tik įmanoma. Aš juos ir radau, ir ne. Tiksliau radau ne ten kur tikėjausi. Kai kuriais atvejais mano fantazija per silpna, kad galėčiau nupasakoti tiksliai tai kas matėsi. Gal būt reikėtų pradėti piešti, gal tada bus geriau. Taigi, kol kas reikia laiko informacijai susigulėti.

Visų pirma tie, kuriuos priimta vadinti Siono išminčių taryba yra reali struktūra. Aš tuo įsitikinau. Siono išminčių protokolai - realus dokumentas. Tik jo turinys, kurį galima laisvai perskaityti internete, ganėtinai atredaguotas. Iš tikrųjų - jame - nieko naujo. Tik suspaustoje formoje atkartota tai, kas jau buvo parašyta Biblijoje, Toroje. Jeigu žiūrėti pagal tautinę ir rasinę sudėtį, jie ir yra “mišrūnai”, kuriuos biblija ir Enocho knyga vadina Nefilim. Tai nėra vien tik žydai, tai struktūra, kuri yra virš bet kokių tautybių. Mišrūnų, t.y. roplių žmogaus apvalkale yra ir žemesnėse grandyse, t.y. masoniškose organizacijose, valdžios institucijose, bankuose, korporacijose, tačiau tik vienetai.

 Apskritai, man buvo pateiktas toks skaičius, kad mišrūnų įvairiose grandyse mūsų žemėje yra nuo 100 iki 500 tūkst. Tikslios statistikos nėra, nes genetiniai eksperimentai slaptose laboratorijose po žeme vykdomi nuolat ir mirtingumas yra tikrai didelis. Ir, deja, kaip rašoma tame press-kite jie yra išnykstanti rūšis. Jų vidutinė gyvenimo trukmė kažkada buvo apie 130 metų. Tai natūralus Nefilim monstrų amžius, bet dabar jų DNR nebeatlaiko vibracijų, susijusių su Žemės priartėjimu prie Galaktikos centro. Sakau vidutinė, nes vyriausiam iš jų - apie 300 metų ir jis dar prisimena Prancūzijos revoliuciją, nes pats ten dalyvavo.

 Bet yra dar viena struktūra, esanti aukščiau Siono tarybos. Tai 13 giminių, vadinamųjų Liuciferio angelų, kurie, maža to, kad žemiškomis sąlygomis gali gyventi iki 600 metų, yra nepaprastai išmintingi. Jų išvaizda - tokia pati kaip mūsų, o kilmė - angeliška. Tai va, šitie yra grynakraujai ropliai, kurių genealoginiai medžiai siekia Šumerijos-Babilonijos laikus ir net anksčiau - Atlantidą. Jie mums pasirodytų kaip Atlantai, kaip iš pieno plaukę vyrai ir moterys. Bet tai tik iliuzija. Tie 13 šeimų, kurie visada sudarė 600 individų ir yra reali okupacinė valdžia? Kai tuo tarpu Siono taryba, Bildenbergo grupė, Pasaulio bankas, Trišalė taryba, JTO yra tik godžių kolaborantų organizacijos, kurios vykdo nurodymus duodamus “iš viršaus”. Jie tik vykdytojai, nors dedasi esą išminčiai.

 Negalima kategoriškai sakyti, kad visi vadovai ir valdovai yra mišrūnai. Jų tarpe nemažai, gal net ir didžioji dalis yra paprasti žmonės. Visados yra tokių, kurie stengiasi dirbti gerus darbus, būdami priešo teritorijoje. Taip pat yra ir atsivertusių į šviesiąją pusę. Bet tokių - vienetai.

 Legendos apie nematomą jėgą

Man anksčiau kildavo visiškai natūralus klausimas. Kaip galima užtikrinti istorinių procesų vyksmą, kurie, lyg loginė seka apima labai ilgą periodą, pavyzdžiui, penkis tūkstančius metų. Kas gali vesti žmoniją iš kartos į kartą, būdamas “ne žaidimo aikštelėje”. Astronominiai, astrologiniai ir gamtos ciklai? Socialiniai dėsniai? Evoliucijos dėsniai? Marazmas. Socialiniuose procesuose nėra jokios mechanikos, jokių objektyvių dėsnių, tad jie negali vykti savaime. Vienintelė jų savybė - vibraciniai procesai, tačiau tai neatsako į pagrindinį klausimą, kas už rankos veda istoriją. Dievas neveda žmonijos, jis yra palikęs laisvą valią ir meilę.

Bet vis dėl to, jeigu nebūtų kažkokios konkrečios jėgos “virš visko”, sunku būtų užtikrinti konkrečių “projektų” tęstinumą, ypatingai tais tamsiais laikais, kai nebuvo nei rašto nei komunikacinių priemonių. O juk reikėjo tiksliai perduoti žinias iš kartos į kartą. Pasirodo, kad amžino žydo arba Dankano McClaudo legendos turi labai realų pagrindą. Visos legendos ir pranašystės yra kodai, kurie išsišifruoja laike ir erdvėje ganėtinai tiksliai, kartais net dienų tikslumu.

Man visa tai buvo labai didelis atradimas. Kita vertus, kaip jau sakiau, pasilieku sau teisę abejoti, nes nežinau, kiek tame yra racionalaus grūdo. Hermetinį principą, kad mes visi išėjome iš Vienio ir į jį turime sugrįžti, istoriniuose procesuose taikyti negalima. Tuo principu buvo ir yra piktnaudžiaujama savanaudiškais tikslais. Vienybės, t.y. vieningos visuomenės principą sugriovė pats Dievas, nes Jis sugriovė Babelės bokštą ir sumaišė kalbas. Dievas puikiai žinojo, kokį pavojų kelia naujos pasaulio tvarkos tipo vienybė žemėje su viena kalba religija ir papročiais. Ir jeigu mes esame Dievo vaikai, turime nepasiduoti kvietimas ir prievartavimams solidarizuotis į vieną globalią planetos valstybę ar visuomenę.

Anksčiau “nematomos jėgos” principą, kad kažkokia struktūra gali egzistuoti nepaisydama nei laiko, nei erdvės apribojimų, siejau su kolektyvinės sąmonės principu. Esą kolektyvinės sąmonės elementai laikas nuo laiko inkarnuojasi į žemišką pavidalą ir lemiamais istorijos įvykiais pasuka žmonijos evoliucijos kryptį tam tikra linkme. Per paskutinį 1000 metų ta gija/grandis buvo slaptos organizacijos ir ordinai. Natūralios socialinės evoliucijos teoriją, klasių kovą, dialektiką ir kitokį darvinistinį šlamštą aš jau senai iš savo galvos išmečiau, kai tapo aišku, jog ložių nariai dalyvavo visuose karuose ir revoliucijose abiejose barikadų pusėse. 1917 metų revoliucijos metu masono Kerenskio vyriausybę nuvertė tai pačiai ložei Rytų frankomasonų ložei priklausę Leninas ir Trockis. 

 Kai matrica perkraunama, reikalinga revoliucija. Tai ne savaiminiai procesai, tai, pagal galimybes valdomi procesai. Ne visada pasiseka iš pirmo karto, todėl revoliucijos buvo kartojamos kas keleri metai, pavyzdžiui, kaip Rusijoje.

Kokia čia gali būti dialektika, kai ta pati struktūra komandiruoja savo atstovus dalyvauti abiejose prieštaraujančiose pusėse? Pasirodo istorija yra tik spektaklis. Kodėl jis vyksta tobulai? Todėl, kad kiekvienas žaidėjas duoda besąlyginę priesaiką ir privalo besąlygiškai ją vykdyt, nes tam gauna reikalingas žinias, leidžiančias teisingai suvokti savo vaidmenį tam tikrame istorijos etape. Iki naujausių laikų istorijos, visuose lemiamuose lūžiuose matėsi Babilono ir Egipto išminčių įtaka. Atrodė, lyg kažkokia paslaptinga struktūra, žinodama Dievo planus, vedė žmoniją nuo imperijos prie imperijos, nuo revoliucijos iki revoliucijos griežtai numatyta “revoliucijų”, “perversmų”, monarchų ir santvarkų seka. Marxsas ir Engelsas buvo uolūs ložių nariai, jų veiklą fundavo slaptos organizacijos.

Bet kokį socialinį darvinizmą automatiškai atmetu. Jokių savaiminių procesų, jokios klasių kovos, jokios dialektikos. Prieštaravimai inicijuojami ir kuriami dirbtinai. Tai išgalvoti ir inspiruoti dalykai. Iš vienos pusės, kai kažkokia socialinė ar religinė sistema nebesugebėdavo atlikti savo užduočių, buvo sukeliamas dirbtinis chaosas, supriešinamos pusės iki revoliucijos (matrica perkrauta ir matrica revoliucija). O iš tos revoliucijos gimdavo nauja pasaulio tvarka. Masonai visose revoliucijose būdavo pirmajame veikiančių asmenų ešelone abiejose barikadų pusėse. Tokios revoliucijos periodiškai vyko ir anksčiau: Egipte, Babilone, Judėjoje, Graikijoje o vėliau, periodiškai, visoje Europoje, kai reikėdavo pakeisti atgyvenusią neefektyvią, susiskaldžiusią socialinę santvarką.

Visa tai vyksta ir dabar, kai kalbame apie naują pasaulio tvarką XXI amžiuje. Priemonės nepasikeitė. Principas  “Tvarka iš chaoso” veikė ir veikia nepriekaištingai. Jokių objektyvių dėsnių čia nėra. Yra tik sąmoningas vedimas link tikslo ir tų dėsnių imitavimas. Visos revoliucijos vedė visuomenės integracijos ir centralizacijos kryptimi. Ar tai buvo karų, ar revoliucijų, ar demokratinių rinkimų keliu. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad per pastaruosius 20 metų spalvotosios revoliucijos Europoje ir Azijoje atvedė į demokratiją, tautos išsikovojo nepriklausomybes. Tas pat vyko prieš 40 metų Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Tačiau iš tikrųjų jos atvėrė duris finansų rinkoms ir išlaisvėjusių valstybių žmonėms užkrovė dar didesnę naštą negu ji buvo užkrauta prie nedemokratinės diktatūros. Neefektyvi sistema buvo išardyta ir sukurta (kuriama) modernesnė, kad žmonės nebejaustų tiesioginės priespaudos. Revoliucijos modernėja. Dažnai vyksta be smurto. Žmonės grandines ant kojų ir rankų užsideda patys, savo norų ir ima garbinti savo naują gelbėtoją. O tas gelbėtojas, pažadėjęs rojų, po kurio laiko, užveržia veržles ir vėl viskas kaip buvo.

Jei ir atsirasdavo žmonių tarpe lyderis, jam vėliau ar anksčiau kas nors pasiūlydavo kontraktą su šio pasaulio realiu valdovu - Kunigaikščiu. Taigi, išeities į realią demokratiją ir laisvę - jokios. Kažkas yra pasakęs, kad geriausias vergas yra tas, kuris nesuvokia kad yra vergas ir besąlygiškai myli savo darbą.

Iš šio konteksto dabar matosi, kad visos revoliucijos, visos religijos ir imperijos yra tos pačios vergovinės santvarkos tobulinimas link vieningos visame pasaulyje vergovinės sistemos. Žmogus vedamas už rankos nuo tiesioginės vergovės iki subtiliosios katorgos naujojoje pasaulio tvarkoje, kuomet jis, pats, savo noru pasirinks budelius ir kankinimo būdus, visiškai nesuvokdamas ką realiai daro.

Tačiau iš kitos pusės, negali paneigti, jog per 10 ar 5 tūkstančių metų istoriją nesijautė Dievo Apvaizdos. Dievas už Edemo nuodėmę, siekdamas mus išlaisvinti ir išgelbėti, pasiuntė myriop vienatinį savo Sūnų. Per visą šį laikotarpį vyko nuožmi gėrio ir blogio kova, antraip naujojoje pasaulio tvarkoje mes būtume gyvenę jau po 1917 m. spalio perversmo.

Taigi, nauja pasaulio tvarka nėra naujas reiškinys. Tai yra nuolatinis procesas, kurio pagrindinė užduotis - integracinių formulių tobulinimas ir ryšio su Kūrėju seklinimas. Prievartinė sekuliaricacija yra tik instrumentas.  Tai vedimas  nuo tikro Dievo, kadangi jis mus išmetė iš Rojaus, link kito rojaus žemėje, esant vienam diktatoriui, kurio kilmė, žinoma, ne žemiška. Taip, kad, dabar jau atrodo, kad dvasingumas, XXI amžiuje gali būti netgi kenksmingas, nes diktatas persikels ir į dvasinę-religinę plotmę sukuriant naują New Age religiją, kuri turėtų apjungti visas tradicines konfesijas. Bus verčiama tikėti Aukščiausiu Protu be konkretaus vardo. Nors tas vardas visiems yra aiškus. Netgi laimingesni bus absoliutūs agnostikai, kurie visiškai niekuo netiki.

Aš ilgai nesupratau Blue Beam prasmės. Dabar, po gana sėkmingos mano “ekskursijos” į priešo teritoriją, suvokiau jog tai iš tiesų labai rimta. Rimta tokiu laipsniu, kad negali būti tikras dėl savęs, ar reikiamu momentu atsilaikysi. Ir tik tvirtas tikėjimas, lyg stuburas, gali išgelbėti.

 Lankantis ten, kilo ir daugiau minčių. Logiškai mąstant kolektyvinei sąmonei, kokia ji bebūtų, teigiamos, ar neigiamos poliarizacijos, reikalinga nuolatinė žemiška “tarnyba”, kuri užtikrintų procesus tarp reinkarnacijų. Taip, pavyzdžiui Jonas Krikštytojas buvo pranašo Elijo inkarnacija, o Elijas, savo ruožtu Abraomo ir t.t. Čia mes kalbam apie pozityviąją poliarizaciją.

 Bet kalbant apie negatyvią poliarizaciją, šitie padarai, esantys Siono taryboje ir virš jos, po žeme veltui nesibasto. Jiems jau paskutinė inkarnacija žemėje. Jie turi konkrečias savo būstines, konkrečias savo funkcijas ir šiandien, kaip niekad laiko veltui neleidžia. Jie pluša išsijuosę, kaip niekad anksčiau, nes laikas tiksi ne jų naudai. Jie tą puikiai suvokia, kad dabar yra paskutinis šansas prieš Didžiąją Pjūtį. Ir šito šanso išleisti iš rankų, patikėkit manimi, jie tikrai neketina.

Kitas ne ką mažiau įdomus atradimas, kad yra tikrų “roplių ateivių”, kurie neturi tiesioginių  giminystės ryšių su Liuciferio šeima, tačiau jam tarnauja dėl absoliučiai trumparegiškų tikslų - jiems reikia šilumos ir saulės. Jie nepasiverčia į žmones ir gyvena po žeme, kur šalta ir drėgna. Apie juos plačiai pasakoja Zulu šamanas iš Pietų Afrikos Credo Mutwa David Icke knygose bei vaizdo įrašuose.  Juos žmonės dažnai vadina pilkaisiais ar žaliaisiais ateiviais. Tai galima vadinti techniniu personalu. Tam tikrais istoriniais periodais juos sukryžmina su žmonėmis ir tokiu būdu išvedamos naujos mišrūnų gimines, jei kyla poreikis sukurti naujus zombius ir pastatyti juos į karalysčių sostus. Galima sakyti, kad yra tokia roplių rūšis, kurią anunakiai atsivežė su savimi kaip darbinę medžiagą tolesnei selekcijai vystyti. Biblijoje minimi dviejų tipų mišrūnai Nefilim ir Refilim. Pirmieji yra tie, kurie patys anunakiai kryžminosi su žmonėmis, o antrieji buvo išvesti atskirai, iš tos darbinės medžiagos, kaip biologiniai robotai - vykdytojai. Būtent pastarieji buvo labiau pritaikyti karinėms ir represinėms struktūroms, nes yra visiškai paklusnūs šeimininkui. Keista ar ne, bet  yra istorinių duomenų, jog Egipto žiniai visada “konsultuodavo” didžiausius užkariautojus, tokius kaip Aleksandras Makedonietis ir Napoleonas.

Elito šaknys ne žemiškos?

Pavyzdžiui mano jau minėtų frankų-galų karalių merovingų legenda byloja, kad jų kilmė yra ne žemiška. Jų tarpusavio kalbos vietiniai gyventojai - frankai, galai, germanai nesuprato. Prancūzų atžvilgiu jie buvo atvykėliai. Manoma, jog merovingai buvo ne tik žydai, kuriuose tekėjo mažiausiai trijų žydų giminių kraujas (Levio, Dano ir Judo). Apie tai rašo ir Den Brownas: „Les Dossiers secrets” pergamentų bei Rennes-le-Château paslaptis mena klaikią žydų emigrantų istoriją, kurie į Prancūziją atplukdė iš Izraelio Dievo šventyklos paslaptis. Sprendžiant pagal tai, merovingai iš tikrųjų turėjo paveldėję Dovydo kraują, vadinasi karališką, dievišką, tačiau nieko bendro neturėjo su Jėzumi iš Nazareto bei Jokūbo Dievu (nors sąsajas galima atrasti ir tokias, žiūrint iš kokio kampo pasižiūrėsi). Tačiau jie taip pat buvo paveldėję mišrūnišką Levio kraują, o kas dar yra įdomiausia, vienas iš merovingų dinastijos “pradininkų” Merovinas, pasak legendos, iš jūros išlipo kaip drakonas-pabaisa. Panašiai kaip Dagonas pas finikiečius, tik pastarasis išlipo su mitra - žuvies galva, panašia į tą kurią dėvi Šventasis Tėvas. Vadinasi nemažai Europos monarchų dinastijų atstovų, įskaitant ir dabartinius “lyderius-prezidentus”, bankininkus ir korporacijų vadovus, vis dėl to nešioja tą nešvarų drakonišką geną. Nors jie mano, kad tai - mėlynas, dieviškas Dovydo kraujas.

David Icke teisus. Ir jis visa tai labai aiškiai suformuluoja: “Didžiuma dabartinių “lyderių” vienaip ar kitaip susiję su šituo mutantišku genu”. Merovingų pavyzdys rodo, kad tautoms vadovavo ir tebevadovauja ne žmonių išrinktieji, bet anunakių, merovinų, mardukų ir dagonų palikuonys Nefilim, kurie iš esmės nėra natūralūs žmonės, tokie kaip mes visi, bet vis dėl to žmonės. Jie yra užauginami, parenkami ir pastatomi į sostus, kuriuos “išugdo” išminčiai, tokie, kaip “Siono vienuolynas”, kurie “žino” Dievo planus ir istorijos tėkmę, o patys lieka už oficialių įvykių kadrų. Ir už juos, kaip už kiekvieną priešą, reikia melstis, ne žmogiška prigimtis yra stipresnė už drakonišką. Ką gali žinoti, gal mišrūno širdyje gali plakti jautri žmogaus širdis.

Žmogus yra pranašesnis ir galingesnis už roplius. Žmogus vienu kojos spyriu galėtų nušluoti iš savo sostų tą padermę, jei suvoktų kas iš tiesų jis yra, kas yra žemė ir koks apskritai čia vyksta žaidimas. Mišrūnai žino, kad jie tik įrankiai šiame nešvariame žaidime, kuris tęsiasi nuo Edemo laikų. Jie jaučia begalinį nepilnavertiškumą, dėl savo apgailėtinai šlykščios padėties, kurį kompensuoja despotiškumu ir kraugeriškumu žmonių atžvilgiu. Jiems belieka vienintelis kelias - besąlygiškai paklūsti savo šeimininkui, nes be jo, jie absoliutus nulis. Todėl jie gali žudyti milijonus, vogti valstybių iždus, kelti mokesčius. Ir jiems širdis dėl to nepasiverks krauju. Jie visados ras pasiteisinimą, kodėl taip pasielgė, baksnodami pirštu į “objektyvius” faktorius, kuriuos jie, ar jų šeimininkai patys ir sukūrė. Ir žmones jais tiki, nes jų argumentai pasirodo “logiški”, beveik dieviški, paremti objektyviu mokslu, esą kitos išeities esą nėra. Kū kū… Ir milijardai “lochų” eina panardinę galvas vėl į tuos pačius darbus, prie tų pačių balsadėžių, sėdi galvas įkišę į tas pačias “dėžes” nes “kito kelio nėra”. Žiū, kokia objektyvi tikrovė, o aš tai kas? Mažas sraigtelis didelėje mašinoje…

Den Brownas norėjo savotiškai reabilituoti merovingus, dėl to, kad jie - elito dalis, tačiau atidarė dar didesnę pandoros skrynią ir visa dūmų uždanga galutinai pasitraukė. Ką Rennes-le-Château bažnyčioje veikia siaubingas demonas? Maža detalė ta, jog marovingų valdymo laikais Šampanijos provincijoje veikė didžiausias ir Izraelio emigravęs Rashi  kabalos centras, kuriame ir buvo vystomos “Gralių” ir “Dievo karstų ir sostų” idėjos bei planuojami tamplieriški kryžiaus žygiai Saliamono šventyklos turistams saugoti bei turtams neva susigrąžinti. Wolframas von Eschenbachas (1170 - 1220) visa tai gražiai aprašė savo kūriniuose ir dar gi, prisipažino, kas jam į ausį pakuždėjo tą mintį apie Dievo sostą ir Gralį. Pasirodo, tai buvo kažkoks kabalistas burtininkas, gyvenęs musulmoniškoje Ispanijoje. Kodėl ne krikščionis, kodėl ne Kristaus mokinys, o kabalistas-burtininkas? Taigi - jis visiškai ne krikščioniškas šaltinis, kuris autoritetingam viduramžių rašytojui staiga paatviravo apie Dievo sosto ir Siono paslaptį? Kas žino, iš kur kilo šis žodžių žaismas: San Gral (Šventa Taurė, į kurią buvo subėgęs Kristaus kraujas), ar vis dėlto Sang Real (Šventas sostas, priklausęs Dovydui ir Saliamonui, o dabar ir Antichristui-Dajjal)? Informacijos apie tai pilna internete David Icke, Umberto Eco ir kitų autorių knygose, tad giliau plėstis į istorijos užkaborius nėra laiko. 

Bet keliais žodžiais norisi dar pakomentuoti. Na ir kas, kad „Les Dossiers secrets” ir pergamentai apie vadinamąjį “Siono vienuolyną” yra, grynos kabalistų klastotės. Žmonės juk tiki pasakomis ir romanais. Nors, palaukit, ar ne keista, kodėl reikėjo taip akylai saugoti merovingus nuo popiežiaus ir karolių-iperatrorių. Vienok, “Siono vienuolynas” - nėra paprasčiausia mistika, greičiausiai kažkokia slapta struktūra egzistavo. Ji greičiausiai ir dabar egzistuoja. Tačiau jos tikslas, matomai, - saugoti ne dievišką, o puolusių angelų Liuciferio giminę.

Tie “slapti” dokumentai buvo perduoti Nacionalinei Paryžiaus bibliotekai. Su tuo dokumentu susiję labai keisti žmonės. Kai pasigooglini kas jie tokie, darosi viskas aišku. Vienas iš jų  -Nicolas Flamelis, jis gi Dano (vieno iš 13) giminės burtininkas, keistai išlindęs Hario Poterio nuotykiuose. Visos šioje klastočių istorijoje išnyrusios pavardės yra vienaip ar kitaip susijusios su slaptais ordinais arba masonais. Leonardas da Vinci (1452-1519) ir Izaokas Newtonas (Niutonas, 1642-1727), Charles`as Nodieras (1780-1844), Victoras Hugo (1802-1885), Claude Debussy (1862-1918), Jean`as Cocteau (1889-1963) visi buvo masonai. Iš jų paišomas visai kitas vaizdelis, esą jie ir priklausė šventai brolijai, turėjusiai apsaugoti dievo giminės dinastiją. Keisčiausias toje šutvėje Rennes-le-Chateau miestelio klebonas, Berengei Sauniere (1852-1917), kuris, naudodamasis šia paslaptimi, pateko į to meto masoniškus ir politinius ratus bei tapo labai turtingas. Panašiai, kaip kažkada tapo labai turtingi tamplieriai.

Masoniška klastotė apie tai, kad marovingai yra Jėzaus Kristaus ir Marijos Magdalietės vaikaičiai, vėl naujai atgimsta apie 1970 metus. Ją taip pat iškėlė taip pat masonas režisierius - Henry Lincoln`as. Niekas dabar nesigilina, kad ta istorija yra paremta klastotėmis. Klastotės labai dažnai paprastų žmonių galvose pavirsta “istoriniais faktais”. Ir jeigu prisiminti projektą Blue Beam, tai pirmoje stadijoje turėtų būti vykdoma dabartinių krikščioniškų doktrinų diskreditacija. Juk daug kam aišku, kad merovingai - aliens - Lieciferio šeima. O Siono vienuolynas, jeigu toks apskritai buvo, yra ne kas kita, o ta pati Siono išminčių taryba, kuri saugo Liuciferio, t.y. merovingų vaikaičius paskutiniam atėjimui.

Įdomesni yra momentai, kurie nėra visiškai vadovėliniai. Jie pasako, apie tai, jog esti ta nematoma jėga, kurią David Icke vadina reptiliniais ateiviais, kurie yra aukštesnio išsivystymo negu mes ir kažkada, kaip galaktikos saugos tarnyba, buvo pasiųsti mūsų prižiūrėti. Tačiau “puolė” į trečią dimensiją, kaip Enocho angelai. Nes jie ir yra angelai. Ir šią “puolimo” istoriją aprašo apokrifai ir Pradžios Knygos 6 skyrius. Ateis laikas, paminėsite šiuos žodžius, kai iš “dėžės” atviru tekstu bus kalama į galvą, kad mes antrarūšiai, o jie - Dievo pateptieji, nes nešioja Dovydo kraują, todėl turi teisę spręsti mūsų likimus. O mes esą - neišsivystę beždžionžmogiai. Jie netgi “pasistengs” iš po žemių  atkasti naujus artefaktus, kurie neabejotinai įrodys, jog Kristus buvo paprastas žmogus ir turėjo vaikų. Jie pasakys, kad esame menkystos, o jie - teisėti Dievo tarnai, Jėzaus giminės, vedantys mus gėrį ir laimę. Taigi jie ne veltui atskrido erdvėlaiviais iš tolimojo kosmoso mokyti Rojaus sode paklydusių humanoidų, kurie kilę ne tik iš besmegenių beždžionių, bet ir yra visiški kosminiai lūzeriai. Iš pradžių jie nuvedė mus klystkeliais, o ateis laikas ir sakys, jog esame patys kalti, nes laisva valia pasirinkome maištininkų dalią.

Iš tikrųjų jie man pasirodė ne kaip reptilijos, bet kaip angelai. Ar yra skirtumas? Geras klausimas. Tam reikėtų platesnės diskusijos kai informacija susisluoksniuos. Galima būtų duoti tokį atsakymą: reptilijos gali atrodyti kaip angelai, jie gali atrodyti kaip nori, tačiau ne visi angelai būna reptilijomis. Paukščiai yra reptilijos. Tą visi pripažįsta. Sparnus gali turėti tik iš roplių kilę gyviai. Toliau išvadas tegul daro kiekvienas sau, nes aš ne biologas ir ne antropologas.

Liuciferio angelai - iš tikrųjų šviesos būtybės, pakylėtieji išminčiai. Žinoma, puolę. Kalbu apie tuos 13. Jeigu būčiau naivus dvylikto amžiaus tamplierius, sakyčiau, jog susidūriau su realia galinga jėga, konkretesne negu Dievas, kuri yra čia ir dabar, Žemėje, kuri myli žmogų ir nori jam padėti. Keista, kad ši jėga atskleidžia savo planus, net ir žinodama, kad aš juos paviešinsiu. Bet viskas jau paviešinta. Aš tik norėjau savo akimis įsitikinti, kad tai tiesa. Ir iš tikrųjų, tai tiesa. Bet vis dėl to, nors tai yra jėga, tačiau visgi ne Dievas. Greičiau tai okupacinė armija, o žemė iš tokių aukštumų, jų akimis žiūrint, panaši į greitojo režimo kalėjimą. Sunku tik suprasti vieną, kodėl Dievas leido jiems čia šeimininkauti tiek ilgai, nors atsakymą ir žinau.

Edemo istorija tik parodo, kad esame sukurti tobuli. Bet tas tobulumas irgi turėjo ribas. O tai, kad esame nublokšti į trečią dimensiją ne mūsų pačių noru tik sako apie tai, jog kaltė yra ne tik žmogaus. Mus ir mišrūnus skiria viena vienintelė, bet esminė linija. Dievas žmogų išgelbėjo, leidęs už mūsų prigimtinę nuodėme nužudyti Savo Sūnų. Gi Enochas perdavė puolusių angelų prašymą Dievui “pasigailėti”, tačiau Dievo sprendimas angelų atžvilgiu buvo kategoriškas: “jokio pasigailėjimo”.

Kova su drakonu nesibaigia

Dėl to mes esame išgelbėti. Bet tik iš dalies. Mes geresnėje padėtyje nei jie. Dievas nori, kad mes rimtai susikautume su aliens ropliais. Susikauti su reptilijomis reiškia susikauti su ta mūsų pačių dalimi, kuri ištikimai jiems tarnauja, netgi tuo atveju, jei manai esąs saugus ir dievobaimingas krikščionis. Tai yra išbujojęs EGO. Bet tu negali kautis tol, kol nesuvoki, kad visas tas EGO tau ir rodo tą netikrą filmą.

Susikauti, reiškia nutraukioti bet kokias energetines gijas su savo priešu. Tai yra pilietinis nepaklusnumas savo EGO atžvilgiu. Tai nelengva net ir labiausiai nušvitusiam žmogui. Todėl, manau, kad kalbėti apie vibracijų šviesėjimą ir totalinį žmogaus sąmonės laisvėjimą dar anksti. New Age skleidėjai sako, kad žmogus jau yra laisvas, nes atėjome į Vandenio erą, atseit viskas savaime išsisprendė, mes tapome 4 dimensijos kvantinėmis būtybėmis. Netiesa. Tai tik iš dalis tiesos, persmelkta dar didesne dalimi melo. Kol kiekviename žmoguje tūnos roplys, jokio išsilaisvinimo nebus. O kad jis pakankamai laisvai tūno ir dar planuoja parodyti tokius spektaklius, kaip Blue Beam, reiškia ne ką kitą, o bręstančią žiaurią ir bekompromisę kovą.

Mes esame išvakarėse pačios didžiausios atakos prieš žmogų visoje Galaktikos istorijoje. Atsilaikyti prieš tokią ataką bus labai sunku. Bent jau aš pats už save negarantuoju, galiu tik melstis ir prašyti Tėvo pagalbos. Tyliai, asmeniškai išsigelbėjimo planą galima įgyvendinti. Pabandysiu jį išdėstyti diskusijoje, gal ne taip kris į akis. Bet tylios rezistencijos šiandien taip pat neužtenka, būtini ir kolektyviniai veiksmai, nes laiko liko santykinai nedaug.

Jeigu šiandien parašyčiau ko nereikia daryti, ir ką reikia daryti, kad tapčiau laisvas, mane tuoj pat nubaustų pinigine bauda arba pasodintų į kalėjimą už konstitucinės santvarkos laužymą ir socialinės tvarkos griovimą. Nes tai apima ne tik dvasinius, bet ir politinius, ekonominius ir socialinius dalykus. Iš tikrųjų konspiracijos teorija nėra konspiracijos teorija, tai realybės teorija. Žmonės nesuvokia kvantinių-informacinių sąsajų tarp reiškinių, todėl, jų nematydami kalba, kad NW O ir reptilijų sąmokslas yra pasaka. Ar mes juos vadinsime ropliais, ar ateiviais, ar puolusiais angelais, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi - esmė juk ta pati. Mes kalbame apie tą pačią struktūrą, kuri ruošia mums “nuostabų” ir tikrai “įsimintiną” spektaklį.

Tik kažkaip norėtųsi jame nedalyvauti.

Jis turi daug vardų …

Tęsdamas vadinamą ekskursiją po priešo teritoriją stengiausi fiksuoti detales, bet ne esmę. Esmė žinoma, bet visokios smulkios detalės išduoda gilesnius dalykus. Elito nariai tarp savęs kalba senąja šumerų kalba, kuria net Babilonijos karaliaus Nimrodo laikais žmonės bijojo bendrauti, nes tai - esą buvusi dvasininkų, dievų kalba. Karalius ir statybininkas, masonų Saulės dievas Nimrodas - jūrų pabaisos ir tuo pačiu Nojaus anūkas buvo tik įrankis, padėjęs jiems atsigauti po Didžioji Tvano. Visi Babilonijos, Persijos, Egipto, ir net Judėjos valdovai buvo mišrūnai, o jų globėjai, kalbėjo senovės šumerų kalba ir atrodė kaip dievai. Nes jie realiai ir bendravo su dievais. Žmonių akimis žiūrint jie ir buvo dievai. Taigi, nepamirškim, kad mes visada kalbam apie dvi kategorijas: grynuosius ir mišrūnus.

Žinantys tuos dalykus, pataria neskirstyti atskirai Babilonijos, Egipto ir Judėjos. Visą teritoriją, nusidriekiančią nuo Sacharos iki Gango, reikia vadinti Is-Ra-El. Tai trijų dievų Ištar, Ra ir El žemė. Visose šiose žemėse visados buvo garbinami tie patys dievai, pagal tuos pačius papročius ir ritualus. Skyrėsi tik pavadinimai. Štai iš kur kilo New Age idėja, kad Dievas yra vienas, tik atskiroms tautoms apsireiškė skirtingais vardais. Ši imperija, pagal legendą turi būti atstatyta po 2012 metų viso pasaulio mastu. Su vienu dievu, viena pasaulio vyriausybe, vienu karaliumi, vieningais elektroniniais pinigais ir t.t. Viskas jau yra paženklinta jo vardu. Niekas negali nei pirkti nei parduoti be šio ženklo. Štai kodėl įvedinėja turgavietėse kasos aparatus. Ko gero?

Tada bus aiškiau suvokti, kad išminčiai visados svajojo apie žemišką imperiją su vienu karaliumi Mesiju- Moshiach’u-Antichristu. Juk esą pranašai Biblijoje pranašavo ne Jėzaus, bet  Moshiach’o atėjimą, kuris ateis viešpatauti žemėje ir bus žmogus tapęs dievu (o ne Dievas, tapęs žmogumi, Jėzaus atveju). Praėjus daug metų po Kristaus, Senasis Testamentas buvo tik patobulintas, kad atrodytų, jog pranašai kalba apie Kristų. Žydai Kristaus nepripažino ir turi savo Mozės penkiaknygės versiją, nes Kristus atnešė jiems ne tą karalystę, kurios tikėjosi. Jie svajoja apie Saliamono karalystę ir Dievo sostą amžiams, kuris, ateis po trijų karų. Du jau buvo. Trečias - vyksta su islamu. Kaip ir viskas pildosi. Todėl antrasis atėjimas, jų supratimu, siejamas su Mochiach’o, o ne Kristaus atėjimu. Bet visos tos legendos skirtos žmonėms, bet ne tiems 13 šeimų kurie yra aukščiausiame Liuciferiškos piramidės ešelone. Nes jie ir bus tas realus Mochiach’as.

Kita ne mažiau svarbi detalė - jie turi sulaukti Nibiru, kad atiduotų žydų sukaiptą auksą, taip, kaip yra aprašęs Zacharia Sitchin. Pirma galvojau, kad tai vykusiai sukurta pasaka, tačiau toje pasakoje gali būti daug tiesos.

Išgirsime kalbant, kad vieni nori atstatyti Nimrodo imperiją su Babelės bokštu (realiai tai jau įvyko Strasbūre), kad kiti laukia ateinant Egipto saulės dievo Horo valdžiai, o treti - Saliamono soste nori pasodinti  Mochiachą. Tai - Danielio knygoje minimos Istukano kojos iš molio ir geležies. Žinokit, kad tai yra vienas ir tas pat daiktas, tik skirtingais vardais pavadintas. Musulmonai turi irgi panašią legendą, apie dievo al-Masih ad-Dajjal eros atėjimą. Dajjal žydai pasodins į pasaulio valdovo sostą. Visi tie vardai turi vieną vardą - Antichristas. Tai bus universalus žmogus-dievas, gerasis diktatorius, genijus, geradaris, visuotinės taikos ir gerovės, naujos pasaulio tvarkos nešėjas.

Kol kas tokiais dalykais netiki arti 80 proc. žmonių. Tuo tarpu elitas, kaip nebūtų keista, tuo šventai tiki, nes dauguma elito priklauso ložėms, o ložėse - tie dalykai aiškinami. Aš tą pats girdėjau. Susimąstykime, iš kur Olimpinių žaidynių simbolizme yra tiek daug apokalipsinės tematikos. Iš kur šiuolaikinėje architektūroje ir versle tiek daug okultinių detalių. Visas šiuolaikinis Hollywoodas, pop industrija mums nuolat rodo pranašystes kas yra ir kas bus. Pažiūrėkite blogbasterį “Kovos laukas: žemė” ir daug kas bus aišku.

Roplių melas

Mums demonstruojamajame filmą per mass-media kanalus matome gražų vaizdelį, kurį retsykiais sukrato koks nors žemės drebėjimas, cunamis, ar finansų krizė. Atrodo, kad tame filme daugiau nieko nevyksta: žydi gėlytės, sninga, gatvėse dūzgia mašinos, einame į darbą, sudarinėjame sutartis, stovime prie staklių, vaikštome po parduotuves, ilsimės prie televizoriaus. Kartais vaizduotę audrina įvairios energetinės melžyklos su nesibaigiančiomis estrados blondinių lovų istorijomis ar Europos taurėmis. Per žinias paberiamos kažkokios miglotos nuotrupos, kurios mūsų lyg ir neliečia, o rytoj vėl viskas tas pat: ta pat logika, fizika ir matematika. Kokie dar gali būti klausimai? “Laikyk tvirčiau rankose baranką, vairuotojau, solidarizuokis, jei to dar nepadarei, mokėk mokesčius ir neuždavinėk durnų klausimų, jei nori išbristi iš ekonominės krizės ir sumažinti CO2 emisijas …”

Jei kas nors kur nors vyksta, ko negali suprasti, nesijaudink, tikrai  gausi gatavą atsakymą, mąstyti pačiam nieko nereiks, nes viską žinantis ekspertas apžvalgininkas paaiškins, pakomentuos  ir taps ramiau: “fu… ačiū Dievui, pranislo vėl ramu ir gera”. Jeigu dar neramu - suvalgyk tabletę, išgerk. Nors iš tikrųjų nieko gero ir nieko ramaus. Bet ar dėl to žmogui skauda galva?

Solidarus ir susipratęs pilietis žino, kad bet kokiu gyvenimo atveju (nuo virtuvės, lovos iki ateivių) mums bus pateiktas gatavas atsakymas, kuris nuskambės iš “autoritetingo šaltinio” ir milijardai klonuotų avelių dolių su vienodais paltais ir stilingai pakirptomis žmogaus galvomis grįš į savo įprastą normalų ritmą. Ir jiems po 2012 metų vėl viskas bus taip kaip buvę?

Ir netgi tais atvejais, kai žmogus susiduria su realybe, jo protas tuo nenori patikėti. Jis  automatiškai paspaudžia mygtuką ESC. Nes yra taip užprogramuotas. Tai yra didžiausias laimėjimas tų, kurie vykdo šį genialųjį planą: tu gali rėkti nuo tribūnų apie tai, kas mūsų laukia, visi ir toliau žiovaus, sakydami, jog tauškiu niekus, aiškindami, jog štai “oksfardus” turintis ekspertas jau viską išdėstė - pavėlavai, gerbiamasis.

Pilnas internetas informacijos, bet matančių realią situaciją - vienetai. Suvokimo prasme, Amerikoje kur kas geresnė padėtis negu Lietuvoje ir net Europoje. Nes eiliniai amerikiečiai šiandien susiduria su klaikiu spaudimu jų laisvėms ir teisėms. Amerikoje šiandien tokia padėtis, kokia pas mus buvo sovietų sąjungoje: kaimynai skundžia kaimynus, vaikai - tėvus. Jei ir bus kur nors įvesta nauja pasaulio tvarka, tai pirmiausia Amerikoje. Amerikiečiai greičiau bunda iš to zombinio miego negu mes, nes yra visuomenės dalis, kurios atstovai lipa valdžiai ant kulnų dėl kiekvienos aferos. 

Taigi ropliai iš mano žodyno kol kas niekur nepasitraukė, nors, kaip minėjau, juos galima vadinti ir puolusiais angelais, ir ateiviais - klaidos nebus. O jei nepatinka šitas epitetas, galima tiesiog vadini vėžinėmis ląstelėmis, galaktikos virusu. Savo ne žemiškos prigimties tie 13 net nevengia. Jie sako, kad atėjo atlikti misiją, o kai reikės, tai pasitrauks patys. Kol kas negali (ar nenori), nes esą Dievas juos prirakino Žemės astraliniame plane iki laikų pabaigos.

Čia tai grynas melas.  Šitų aliens’ų bėda yra ta, kad jie šventai tiki savo išskirtinumu ir absoliučiai nepasitiki žmonėmis. Jiems ši planeta tokia pati šventa kaip ir mums, todėl be nuožmios kovos, apie kažkokių savanorišką atsitraukimą negali būti nei kalbos. Klausimas, ar yra ginklas nuo viso to? Yra. Ir tą ginklą visi žino.

 www.kvantinemagija.lt

Patiko (9)

Rodyk draugams

Komentarai įrašui “Apreiškimas apie tai, kas jau parašyta”
 1. klajūnas rašė:

  Iš jūsų pateiktos informacijos pirmi įspūdžiai maždaug tokie. Veikia kažkoks Dieviškas planas, apie kurį iki galo nežino nei planetos valdovų, nei žmonių rasė. Toliau šio plano kontekste pusiau laisvi, pusiau ne veikia ateiviai, reptiliniai planetos valdovai, kurie savo ruožtu turi jų pačių atskirą planą žmonėms, galbūt galaktikos mąstu. Ir apačioje stovi žmonės, priklausomi nuo šių dviejų planų, bet patys gyvennatys iliuzijų pasaulyje, akli ir negalintys nieko padaryti. Atrodytų, kad Dievas net yra nusisukęs nuo šios planetos, atidavęs ją “puolusiems angelams” ir parinkęs ne lengvą gyvenimą, bet išbandymus. Tai būtų ir gana žiauru, nes žmogus (vos ne vergo padėtyje) beginklis - tai tas pats kaip įsakyti plikomis rankomis eiti prieš tankus - baigtis aiški, nebent žmogus atrastų savyje kokių nors galių.

  Taip pat jūsų aprašytas istorinių procesų sąmoningas valdymas ir dirigavimas jiems yra gana keistas, nes šie valdovai, elitas praktiškai su žmogumi gali daryti ką nori, pavergti sunaikinti ir t.t Net atvirai. Ir žemesnės klasės vis tiek jėgai negalėtų pasipriešinti. tačiau procesai vykdomi kitaip, atsargiai, lyg žmoniją saugant (bent išrinktuosius) ar juos kažkam ruošiant. Ši situacija keistai primena mano situaciją. Mane dėl implantų galėjo nužudyti jau prieš dvidešimt metų, tačiau aš gyvas iki šiol, nors sako, kad esu vaikštantis lavonas. Bet kažkodėl nedaroma nieko, nors įvykdyti galėtų bet kokį pasirinkimą ir nereikėtų atsakyti, būtų sugalvota patogi priedanga ir nekiltų jokių klausimų. Tačiau nedaroma nieko. Toks pats įspūdis ir su visa žmonija, atrodo, kad ji kažkam ruošiama, bet normaliu protu sunku suvokti delsimo, vilkinimo logiką.

  Bet kokiu atveju manau, kad žmonijos situacija sudėtinga ir jeigu Dievas iš tikro nori mūšio, tai jis siunčia mus plikomis rankomis prieš tankus.

 2. klajūnas rašė:

  Taip pat galiu pateikti pavyzdį, kad sekamas kiekvienas mūsų žingsnis ir bloguose pateikiama informacija. Esu gaves net keistų laišku, su keistomis asmeninėmis užuominomis. Tai kažkoks eilėraštis, kuris baigiasi žodžiais

  onE world decree…
  Sp@cE

  Atrodo, kad turiu leidimą rašyti tai, ką rašau - tai didesnio plano dalis. Kažkoks emeilas iš NWO.

  OnE
  da…
  Scean…
  if it’s moved…
  it’s moved…
  da naturalist…
  is still watching…
  but even the natural scientist…
  has to eat…
  needs a roof…
  clothes…
  da scean…
  never had news paper’s…
  opinions were seen…
  not heard…
  felt…
  not voiced…
  if that’s still alive…
  it’s in the eye of the Tiger…
  till then just cruise…
  get on da band wagon…
  to the secrets of the universe…
  this is not a onE night stand…
  let the opus take you mind…
  this belongs to uS…
  everything’s alright…
  let g0…
  you will find…
  that you’re going…
  my way…
  dignified…
  knowing what it feels like to cry…
  someTimes…
  out of faith…
  torn…
  naked…
  inspiration run dry…
  cold…
  looking…
  for that holy light…
  perfect sky…
  onE world decree…
  Sp@cE

 3. ne visi žino kas per ginklas. tai koks ginklas?

 4. erika rašė:

  to Gintaras
  kadangi viskas vyksta pagal biblija, tai jusu pandymas pazvelgti “uz ribos” manau ta nemaa dalimi ir patvirtina..pamatete angelus…as pries kelias savaites skaiciau knygute “Angelai ir demonai” http://www.patogupirkti.lt/book/book.asp?isbn=9789955290407 , kuri labai patiko..joje logiskai ismastomas tokiu butybiu egzistavimas…t.y kad dievo kuriniai yra laipsniski…mineralai(M) augalai(M), gyvunai(M), zmogus(MD), angelai(D) ir Dievas(D)…M-materija, D-dvasia…kad jie turi buti, nes kitaip tarp zmogaus ir Dievo labai didelis tuscias tarpas ir pan…tai del tu demonu jo versija tokia…angelai yra angelai, tai ne mirusios dvasios..jei yra angelai ir niekada nera buve zmonemis…jie neturi kuno - materijos ..bet jie turi prota ir valia - dvasia…ir ta ju valia yra laisva…jie kaip ir mes gali pasirinkti…taip pat jie buna ivairiu lygiu…tarp angelu irgi egzistuoja hierarchija…taigi Liuciperis buvo antras po Dievo…bet norejo buti aukstesnis..jis sukilo, su juo ir trecdalis angelu…paskui vyko inirtinga kova dnguje …jie pralaimejo ir atsidure cia…
  ir kaip jus rasote, dabar mus dusina:) del siono protokolu, tai irgi manau, kad jie tikri…nes ju istorija tokia, kad, kai juos apviesino ilgai buvo tylu…tylu buvo tol, pakol nesukele revoliucijos, neuzgrobe caro archyvo ir neprivatizavo originalo…paskui caras ir jo seima buvo nuzudyti, itariu, kad ritualiskai…ir buvo pradeda rekti pasauliui apie negera cara, kuris sukure protokolus…
  beto ir Londonas 2012 sion daug ka pasako… manau siaip manau visokios reptilijos tik tam ,kad nukreipti demesi nuo biblijos…

 5. erika rašė:

  dar parasysiu , koki informacija atejo del kryziaus…kryzius linijos skersai zymi geri ir blogi zemeje…o kryziaus linijos isilgai…aukstyn - i amzinybe, kur absoliutus geris, zemyn - i nebuti, kur absoliutus blogis…nezinau kaip tiksliai ta nebuti pavadinti…, tai amzinybes priesingybe.. tai ne pragaras…bus pabaiga i visika sielos sunykima…bet keliaujama i ta pabaiga per absoliutu blogi ir tas kelais labai ilgas…tai ir rodo kryzius…todel jie apvercia ta kryziu…nori sutrumpinti ta kelia…
  del New Age ir pan. informacija tokia…tai yra sukimasis ratu….tai nera blogis….tai tiesiog stovejimas vietoje….nes is vienos puses - sviesios mintys, meditacijos ir pan, valomas kanalas, bet tuo paciu jis ir tersiamas, paniekinant Dieva, iskeliant save auksciau Dievo…taigi po visu pastangu, rezultatas nulis….ta beje pastebejau ir skaitydama forumuose…nemaza dalis po ilgu metu meditaciju, pastebi, kadd niekas nepasikeite…o siaip labai paprastai i tuos mokymus pazvelgus, matosi aiskus sukimasis ratu….as Dievas, tuomet - ego suvaldymas, as Dievas, tuomet - ego suvaldymas, Krisatus mokyme - Yra Dievas, o as dulke…nieko valdyti nebereikia ir dvasiniai resursai nesvaistomi…paskui tas populiarusis cia ir dabar - jie stengiasi buti cia ir dabar…bet nori nusvitimo…tai pagrindinis ju gyvenimo tikslas….ir nori jo cia -gyvenime…tai irgi sukimasis ratu…as cia ir dabar, bet esu cia ir dabar, todel, kad turiu tiksla - noriu nusvisti…tai paskui ir rezultatas gaunamas toks - sukimasis ratu, reinkarnacijos…krikscionybe suteikia ta cia ir dabar be jokiu dideliu pastangu..zinoma jeigu ziureti idealiu atveju..bet tai ir turi buti siekiamybe…praeities nera…ji jau “sudeginta” per atgaila…ateities irgi nera…ja pasirupins Dievas…as galiu buti cia ir dabar..tiesiog gyventi, laikydamasis taisykliu ir tiek…ir po mirties, be jokiu dideliu pastangu gausiu dovana - amzinybe, nes Dievas yra mylintis ir gailestingas…siaip informacija buvo, kad zinoma jie pakils kaip ir mes, jeigu turi kanala…nes bus bus zaidimo pabaiga…reinkarnacijos buvo, pakol zaidimas vyko…tiesiog jie stovi vietoje, ju kanalas nesivalo…nors jie tam skiria daug savo laiko ir pastangu…

 6. Tai, kad planas dar neįgyvendintas, įrodo, jog viskas tuti vykti pagal pranašystes. Negaliu pasakyti, kad tragiškoje padėtyje. Tai, kad mes dar gyvi - vadinasi yra ir Dievo apvaizda. Bet Dievas be mūsų pačių negali nugalėti aliens 3D plotmėje. Nes Dievas ir esame mes visi, tiksliau toji mūsų dalis, kuri yra 7-8 dimansijoj. Bet kadangi mūsų sąmonė yra įžeminta 3D, tos vienybės nejaučiame. Mes nuo jos atkirsti, kadangi pasirinkome gėrio ir blogio pažinimo kelą ir nusekėme paskui Liciferio ateivius. Bet ji yra. Ir jeigu žmogus pasuka dvasini keliu, jis tą vienybę vėliau ar anksčiau atranda. Tačiau smegenų praplovimas susiveda į tai, kad mums norima įpirti mintį, jog turime siekti vienybės 3D. Trečioje dimensijoje vienybė iš principo neįmanoma, išsyrus prievartinius būdus, tokius, kaip NWO. Paižiūrėkite, kiek žmonių yra miegančių tiesiogine prasme. Ir tam, kad bend dalį jų sukrėsti reikia siaubingų įvykių. Gal todėl Liuciferiui, kaip negatyviai poliarizacijai ir “leista” veikti, nors faktinai maištas jau yra likviduotas. Sunku pasakyti kodėl jiems leista veikti. Aš pats sau galutinio atsakymo neturiu. Vis dar ieškau.

 7. erika rašė:

  to Klajunas
  noriu atsiprasyti uz asmeniskumus…ir uz viska…nezinau..siap jus is dalis teisus ir del tu busenu…LSD , holotropiniu…man tiesa yra kaip narkotikas..kai pradedi ja atrasti..norisi vis daugiau ir daugiau…tu pradedi ja jausti..ja uzuosti..jos labai noreti…tada labai stengiesi buti jos verta…ir paskui tai isvirsta i koki nors “priepuoli”, t.y tu tiesos paiesku rezultata…
  Manau, dabar priepuolis bus negreit…jauciu, kad mano faze pasikeite…nebenoriu pakolkas dometis NWO pagal biblija…nes jau kaip ir pakankamai viskas man aisku…visa kita tik smulkios detales…atvirksciai..man dabar kyla noras atsitolinti nuo visko..pazvelgti i tai is priesingos puse…o kas jeigu viskas ne taip…jeigu as klystu…patikrinti….gal visi tie antikristai tik mano fantazijos vaisius…galu gale kiekviena diena viskas keiciasi…ir po kurio laiko bus galima izvelgti nauju faktu, paneigianciu ar patvirtinancias tas versijas…ir jeigu pasirodys, kad visgi tai tiesa, tai tada ir atsakymas i klausima ka daryti yra labai paprastas…

 8. Aš irgi gaunu labai keistų komentarų iš US ir U.K. Visa tai priimu kaip spamą ir naikinu. Bet nesenai su tokiu laišku gavau ir visusą, labai nemalonų. Ir net kasperskis nepadeda. Taip pat pajutau, jog telefonas yra praklausomas. Pradedant kalbėti po kelių sekundžių įsijungia keistas fonas, lyg pokalbis byktų bačkoje, su kažkokiu aidu. kalbėjau su specais, jie įtaria, kad gali būti pasijungiama, bet įrodymų neturiu. Ir visas šitas “š” prasidėjo nesenai, kai facebooke pradėjau aktyviai krauti info apie NWO ir ieškoti bendrininkų. Gal čia paranojos pradžia. Bet įtarumas didėja kasdien. Esu girdėjęs apie specialią, dar KGB laikais vykdytą taktiką. Disidentams tyria buvo duodama suprasti, kad juos seka, tačiau niekas tuo nepatikėdavo, o galiausiai tokį žmogų patubydavo į psichuškę. Tokie bajeriai aprašyti ir plačiai žinomi. tačiau bandau save įtikinti, jog tai yra tik kvaili pokštai, nes jeigu norėtų sunaikinti, tai sunaikintų.

 9. erika rašė:

  siaip paskaiciau dar karta, tai pastebejau kelis netikslumus…cia atsiranda taip del uzrasymo…kaip mintis ir vaizdinius bandai uzrasyti..paversti zodziais…del new age tai paklausiau , turedama omenyje kelis savo internetinius draugus NEw age’us ir pasirode vaizdinys, ju kanalai…t.y kad tas rysys yra, jis neuzvertas…paskui atejo mintimis paaiskinimas…manau maciau tuos kanalus dabartiniu momentu…rasau, kad jie zinoma pakils, nes zaidimo pabaiga…tai netikslu..mano klaida…jie pakils jeigu to rysio neuzvers…tiksliau butu parasyti, kad zinoma rysys dabar yra…kazkaip “zinoma” buvo pabreztas…buvo stipri mintis…stipresne nei kitos tuo metu…manau jiems labai sunku tuos kanalus uzverti…todel jie visais budais stengiasi uztersti, uzkimsti….ir finalas lemiamas…nes visi visi dabar turi rysi…stipru, ar labai siplna, bet vistiek turi…dar mintis buvo…karalyste didele, vietos visiems uzteks,…
  dar netikslai parasiau del O.Milasiaus..nes skubejau…klausiau kodel neissipilde del Lenkijos..mintis.. pats pridejo…paskui klausiau del to menulio gabalo…kur turi nukristi…pasak Milasiaus…ir informacija buvo, kad viskas keiciasi…niekas nera numatyta…o as skubedama uzrasiau klausimo pradzia ir pabaiga…viduri praleidau…Man vaikysteje mociute daug pasakodavo apie O.Milasiu..todel ir jauciu jam sentimentus:)
  kad jus gaunat laiskus ir pan…tai galiu parasyti, kad as nieko negaunu…bent jau pakolkas ir nejauciu jokiu sekimu ir pan…..ir siaip yra vidinis saugumo jausmas…esu rami…manau, todel, kad as revoliuciju kelti neketinu ir su niekuo kovoti nesiruosiu…taigi, kai as pasiduodu, tai pasiduoda ir jie…kai jus ruosiates kovoti, tai kovoja ir jie….o kam cia rupi sekti kazkokia nupezusia krikscione…krikscionybe neuzdrausta…ir apie ja savo nuomone galima reiksti laisvai…o ta nuomone niekam neidomi ir sukelia tik pajuoka…taigi galioja paprasta taisykle…pasiduodi -pasiduoda, kovoji- kovoja…o tie laiskai ir pan. rodo, kad ir jums abiems jau laikas keisti faze..kaip ir man…ir judeti toliau…neuzsiciklinti ant vieno…parasysiu, savo nuomone, kur reikia judeti toliau …dabar mintis rikiuoju…

 10. Šiandien prie manęs priėjo krišnaitas (kažkodėl jie mane labai mėgsta). Na ir padovanojo knygą “Kelionė į savęs atradimą”. Autorius Jo Dieviškoji Kilnybė A.C.Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Aš jų pavardžių niekaip naįsidėmiu, nes jos ilgos ir sunkiai tariasi. Pradėjau skaitinėti ir radau to ko reikia. Iš tirųjų dabar žmonijai atsiveria nuostabios energijos. Tik naudokis. Jeigu anksčiau vienuoliams reikėdavo nueiti dvasinį kelia, kuris užtrukdavo visą gyvenimą, tai dabar tam užtenka trijų dienų ar net kelių valandų. Vaikai gimsta jau nušvitę. Kai pabendravau su tuo krišnaitu, mane kaip žaibas nutrankė. Nors esu skaitinėjęs Bhavadgitą ir žinau jų doktriną. Tam, kad priimti energijas vieniems žmonėms reikalingas negatyvus myktukas, t.y. jis turi kojomis atsimušti į visišką dugną, o kitam užtenka žodžio ir jo smegenys persisuka, lyg kas perjungų kažkokį mygtuką. Matomai daugiau yra tokiu, kuriems reikia gero smūgio per galvą. Gal yra tokių, kuriems reikia prasilošti, pasigerti, prisirūkyti, prasiskolinti, persivalgyti, patirti išdavystes, pažeminimus, priespaudas ir t.t. kai pagalvoji, tai yra pačios geriausios patirtys (jeigu tu sugebi iš to dėl savęs padaryti išvadas). Kei taip supranti , tu pereini singuliarinį tašką, tu numiršti savo buvusiam pasauliui ir atgimi naujoje pasaulio tvarkoje, tu tada išeini iš negatyvios poliarizacijos į pozityvią. Mes taip pat juk vaikus gąsdinam, kad jie savo noru priimtų sprendimą pasikeisti. Savo vaikų ir net pavaldinių darbe atžvilgiu mes kartais elgiamės kaip Deivido Aiko reptilijos ir norime įvesti savo tvarką. Dėl to ir yra kuriamas (tik dėl tokių žmonių) tas negatyvus fonas apie NWO ir etc. Žiūrėdamas iš tokios perspektyvos aš pradedu suprasti Dievo planus. Pats terminas “nauja pasaulio tvarka” yra diskredituotas. Nors pati savoka, jeigu ją taikyti atskirai kiekvienam individui, yra labai pozityvi.

 11. Amerikoje visai darosi nejauku. Skaitinėju įvairius forumus. Kad ir toks faktas, labai įdomus.

  HAARP/MKULTRA
  MKULTRA assassination & drug cartel targeting of Rep. Gabrielle Giffords
  Rep. Gabrielle Giffords was an outspoken opponent of the drug cartels operating and causing apparent violence in Mexico.
  Assassinations of John F. Kennedy, Robert Kennedy, Dr. Martin Luther King, Jr., and Malcolm X.
  It is highly probable, by the evidence, that MKULTRA teams accomplished each of these assassinations.
  Get ready for stage 4 of the police state clampdown after this horrible event…. wouldn’t be surprised to see martial law imposed and wouldn’t be surprised if the shooter was a FBI patsy/ and this was yet another false flag event to take away more of our freedoms and liberties.”
  Pattern of increased state terrorism and attempted destabilization in 201

 12. Dėl paukščių, žuvų ir krabų. Kažkas tikrai vyksta, visas pasaulis kunkuliuoja, o nupirkta žiniasklaida tyti

  500 carcasses collected after dying in Louisiana on Monday
  As many as 5,000 birds dead in Arkansas on New Year’s Eve
  Kentucky woman reports dozens of dead birds in her yard
  Up to 100,000 dead and dying drum fish washed up in Arkansas River
  Tens of thousands of dead fish in Chesapeake Bay in Maryland
  Lab tests could take weeks to establish true cause of death
  The mystery over thousands of birds raining from the sky in America deepened today after hundreds more plunged to their deaths in different parts of the country.

  Scientists said that New Year’s Eve fireworks might have been to blame for the 3,000 blackbirds that died in a small town in Arkansas.

  But they were forced to order more tests last night after 500 birds plummeted to the ground 360 miles away in Louisiana on Monday and dozens more died in Kentucky.

  And just a 100 miles away from the Arkansas mass bird kill, at least 83,000 dead and dying fish washed ashore – possibly as many as 100,000.

  The Internet has been abuzz with conspiracy theories about secret government testing and a looming Armageddon.

  Experts insist a link between the bizarre incidents is unlikely.

  Hundreds of dead birds lay along the side of the highway in Pointe Coupee Parish, Louisiana, about 300 miles south of the thousands dead in Arkansas

  Assistant State Veterinarian Dr. Brandon Doss examines dead red-winged blackbirds at the Arkansas Livestock and Poultry Commission Diagnostic Laboratory in Little Rock. Further testing will be back next week

  The thousands of blackbirds that plummeted to their deaths in front of horrified New Year revellers in Arkansas may have been sent into their deadly spirals by fireworks, raining onto rooftops and into fields as Beebe residents enjoyed the midnight celebrations.

  But that doesn’t explain why more than 500 birds dropped dead from the sky in Louisiana on Monday or why a Kentucky woman found dozens of dead birds in her yard.

  Louisiana state biologists are trying to determine what led to the deaths of the hundreds of red-winged blackbirds and starlings on highway La. 1 on Monday.

  State Wildlife Veterinarian Jim LaCour said lab tests could take several weeks to come up with an explanation for the deaths, and he declined to speculate on possible causes.

  But he did say massive bird deaths have been known to occur in the state in the past, albeit in smaller numbers.

  He said ‘underlying disease, starvation and cold fronts where birds can’t get their body heat up’ have caused similar occurrences ‘in various species over the years’.

  The bird carcasses were lying with many clumped in groups, some face down, some with wings outstretched.

  Necropsies are being performed and samples are being sent to multiple institutions for disease testing.

  And in Kentucky a woman told a local television station she found dozens of dead birds in her yard on Monday.

  It is unclear what if anything is happening with the Kentucky carcasses.

  Up to 100,000 dead and dying drum fish washed up along a 20-mile stretch of the Arkansas River, about 100 miles west of Beebe.

  Wildlife officials say the fish deaths are not related to the dead birds, and that because mainly one species of fish was affected, it is likely they were stricken by an illness.

  Had it been an environmental cause, other kinds of fish would be dead, too.

  Full test results on the fish could take up to a month.

  A little further north the Maryland Department of the Environment said that tens of thousands of small fish have died in the Chesapeake Bay.

  As many as 100,000 drum fish washed up dead from the Arkansas River

  Residents examine a dead bird on the Beebe street as another can be seen in the background. Witness described dead birds raining down on cars and homes. One hit a woman walking her dog

  They blame the fish kill on the stress of the cold water. The dead included menhayden, spots and croakers.

  In Arkansas one dead bird struck a woman walking her dog and another hit a police vehicle.

  Birds were ‘littering the streets, the yards, the driveways, everywhere’, said Robby King, a county wildlife officer in Beebe, a community of 5,000 north east of Little Rock.

  ‘It was hard to drive down the street in some places without running over them.’

  For some people, the scene evoked images of the apocalypse and cut short New Year celebrations. Many families phoned police instead of popping champagne.

  ‘I think the switchboard lit up pretty good,’ said Beebe police captain Eddie Cullum. ‘For all the doomsdayers, that was definitely the end of the world.’

  In all, more than 3,000 birds tumbled to the ground with estimates as high as 5,000.

  Scientists now say that the fireworks appeared to have frightened the birds into such a frenzy that they crashed into homes, cars and each other. Some may have flown straight into the ground.

  ‘The blackbirds were flying at rooftop level instead of treetop level’ to avoid explosions above, said Karen Rowe, an ornithologist with the Arkansas Game and Fish Commission.

  ‘Blackbirds have poor eyesight and they started colliding with things.’

  But Ms Rowe stopped short of declaring the mystery solved, saying labs planned to test bird carcasses for toxins or disease.

  A few birds survived their falls and stumble around, but most died of ‘massive trauma’ upon hitting each other and then the ground below

  Another theory was that violent thunderstorms might have disoriented the flock or even just one bird that could have led the group in a fatal plunge to the ground.

  A few stunned birds survived their fall and stumbled around like drunken revellers.

  There was little light across the countryside at the time, save for the glimmer of fireworks and some lightning on the horizon. In the tumult, many birds probably lost their bearings.

  ‘I turn and look across my yard, and there’s all these lumps,’ said Shane Roberts, who thought hail was falling until he saw a dazed blackbird beneath his truck.

  Paul Duke filled three five-gallon buckets with dead birds on New Year’s Day. ‘They were on the roof of the house, in the yard, on the sidewalks, in the street,’ said the school supervisor.

  Red-winged blackbirds are among North America’s most abundant birds, with somewhere between 100 million and 200 million nationwide, according to the Cornell Lab of Ornithology in Ithaca, New York.

  Ms Rowe put the number of dead in Beebe at ‘easily 3,000′. Thousands can roost in one tree.

  The Game and Fish Commission shipped carcasses to the Arkansas Livestock and Poultry Commission and the National Wildlife Health Centre in Madison, Wisconsin.

  Cleanup is underway. Here is bucket of bird carcasses. Some are being sent out to Wisconsin and Georgia for more tests

  Researchers at the University of Georgia’s wildlife disease study group also asked for a set of birds.

  Test results could be back in a week.

  A few grackles and a couple of starlings were also among the dead. Those species roost with blackbirds, particularly in winter.

  ‘They died from massive trauma,’ said Game and Fish Commission spokesman Keith Stephens.

  Residents heard loud fireworks just before the birds started hitting the ground.

  ‘They started going crazy, flying into one another,’ Mr Stephens said. The birds apparently also hit homes, trees and other objects, and some could have been killed by flying hard into the ground.

  The area where the birds fell is too large to determine if any specific blast rousted the birds, Police chief Wayne Ballew said.

  ‘It was New Year’s Eve night. Everybody and their brother was shooting fireworks,’ he said.

 13. klajūnas rašė:

  Žinau, kas yra lietuviškas MKULTRA ir kaip jie veikia - deda implantą į galvą ir valdo arba naudoja smegenų plovimo taktiką tol, kol pradeda kontroliuoti visą elgesį. Jų tikslas padaryti, kad vykdytų visas komandas. Tam žmogų “pakabina” ant kablio ir paskui šantažuoja. Tada naudoja savo suplanuotoje operacijoje kaip manjurian candidate. Ir nusiplauna rankas pasodinę į kalėjimą vargšą žmogų, prieš tai suvaidinę viešą spektaklį. Nenustebčiau jaigu paminėtais atvejais kaip tik taip ir buvo veikiama.

  Tokia LT MKULTRA grupė telepatiškai terorizuoja mane jau aštuonis metus.

 14. erika rašė:

  manau toliau rasant reiketu patikslinti siek tiek apie save…apie tas mano mintis…jos buna skirtingo stiprumo…visai silpnos..pvz. vakar, o buna labai stiprios - tai buvo uzvakar…o siandien tokios kaip visada…bet bandau pagauti..kur mano mintys, kur nemano..nieko nebesuprantu..nezinau kur ta riba, koks stiprumas yra mano, o koks jau nebemano…uzvakar buvo vien tik mintys..negalejau nieko daryti…pamirsau, kad reikia nueiti i parduotuve dukrai nupirkti gimtadieniui mandarinu…pamirsau, kad reikia jau nupirktas vaises nunesti i mokykla…paskambino pries pat paskutine pamoka…pamirsau pasveikinti seseri su gimtadieniu , nuejusi nupirkti valgyti i parduotuve, atnesiau surio gabala ir saldainiu dvieju rusiu…o kadangi stiprokos mintys jau ir iki tol buvo, tai vakarienei dukra valge saldainius…vakar jauciausi nekaip…buvau isizeminusi…pykau ant savo “virsininko”, kam pastate mane i tokia padeti…o dabar apleido…jauciausi kalta pries jus, buvo labai geda…si puslapi tik vakare atsidariau…bijojau net lysti, kad vel viskas nesukiltu…siaip landziojau po interneta…norejau rasti ka nors apie NWO pagal biblija ir radau tik viena menkute smulkmenele…bet aptikau kitokiu radiniu, kurie vakar lyg ir atrode bereiksmiai, niekam nereikalingi…bet dabr manau, kad viskas yra i tema…siandien atsikeliau puikioje nuotaikoje…atleidau savo “virsininkui”…pati atsiprasiau..t.y atsikraciau zemisko krovinio ir vel mano mintys sklando ramiai, lengvai ir delioja puzzle…taigi tai, ka rasysiu toliau…yra tiesiog mano iprastos mintys…dar ten liko kelios is tos dienos neaprasytos, tai parasysiu kada kita karta, kai bus ikvepimas…o dabar rasau taip kaip ir anksciau…galit ju rimtai nepriimti…
  Siandien parasysiu izanga, to ka sugalvojau, kaip matau siandien visa situacija…ir kokia mano manymu turetu buti kita faze…
  Siaip labai dziaugiuosi, kad jus suradau…jus man labai brangus…visi kurie cia raso…o ypatingai, jus Klajunai ir Gintarai…jus man primenat mane..manau mes esam skirtingi, bet su savotiskais keistumais, kurie sunkai suvokiami aplinkiniams…todel jauciame vienas kitam supratima, toleruojam vienas kito keistumus, o kai toleruoji kito keistumus, toleruoja ir tavo…galioja ta pati auksine taisykle kaip ir visur… ir esam trise…ne 2, ne 4 bet trise..tie, kuriu pakolkas neiskiria jokios “audros”…o trys kaip zinom, tai dieviskas skaicius, o ne zemiskas… toliau paziurekit i viska kaip i zaidima:)
  Tevas -Gintaras…jis sukuria si pasauli…kuriame dabar bendraujam…jis yra mylintis, labai tolerantiskas, priima cia i savo karalyste visus…todel, kad jam vienam liudna, jis dalinasi savo patirtimi..ir jam brangus visi, kurie pas ji ateina..jis visada teviskai palaiko Klajuna…jis daznai isgyvena labai nezemiskas patirtis ir pan…Sunus-Klaujunas….jis labai isizemines ir jam labai nelengva gyventi…bet jis LAIMETOJAS ir as..kuri yra Dvasia…kuri visada jaucia zeme…bet mintimis klajoja kitur…taigi as nemanau, kad cia susitikom atsitiktinai…manau toks yra dieviskas planas..ir tada tereikia pabandyti atsakyti i toki klasima, o ko gi noretu Dievas is musu…kaip Jis noretu, kad mes elgtumemes…ka Jis noretu, kad mes darytume…cia uzduotis jums namu darbams:)
  Manot taip negali buti…o kodel gi ne..elitas isleido tokia knyga Trobele…ji labai jau isreklamuota..nors viduje nieko gero..paskaitykit atsiliepimus ir aprasyma..
  http://www.knyguklubas.lt/trobele+9789955386377.html
  taigi ten gauna kvietima is Dievo…nuvaziuoja ir randa toje trobeleje tris veikejus…kazkokia negre…siaip iki tol skaitesi idomiai, bet paskui nebeprisiverciau toliau to briedo skaityti…negre, ir dar keli veikejai…kurie buvo tevas, sunus ir dvasia..o toliau visas veiksmas vyksta isaiskinti tam nuvaziavusiam, kad kiekvienas pats yra Dievas…t.y tas iprastas smegenu pudrininimas kaip ir visur…
  tai kodel tada ir Dievas negaletu padaryti lygiai taip pat….kodel jeigu ten smeiziama ir paniekinama jo trejybe, jis negaletu sukurti savo ir per jas taisyti ta sugadinta reputacija…jis yra visagalis..paklausykit sita daina ir pajauskit jo galia…jis isskiria juras ir judina kalnus…jam niekas negali sutrukdyti ir jeigu tai jo planas, o jus ji tiesiog vykdysit, t.y leisites jo vedami…o tai tikrai ne kazkokia kova…tai tada turetumet pasijausti tokie saugus, kaip ir as…
  http://www.youtube.com/watch?v=HzNsEBPB-Z8&feature=related

 15. erika rašė:

  cia kur vakar radau …
  Apr 12-12
  Todėl džiūgaukite, dangūs ir jų gyventojai!
  Bet vargas žemei ir jūrai,
  nes pas jus nukrito velnias, kupinas baisaus įniršio,
  žinodamas mažai beturįs laiko“.
  Tuos 12-12 galima sieti su 2012 12 men. o gal su visais 2012 metais…
  siaip viskas vyksta pagal palna..zeminamos vibracijos….ir jos bus zeminamos iki 2012 kurios nors datos…kad butu labai didelis poreikis gelbetojo…juk jeigu viskas butu gerai, tai kam tas gelbetojas reikalingas butu…

 16. erika rašė:

  cia sekanciai fazei medziaga:)
  Istorija apie du kūdikius

  Nėščios moters įsčiose kalbasi du kūdikiai. Vienas jų tikintis, kitas - ne.

  Netikintis: Ar tu tiki į gyvenimą po gimimo?

  Tikintysis: Žinoma. Juk akivaizdu, kad po gimimo gyvenimas tęsiasi. Mes esame čia, kad taptume pakankamai stiprūs ir pasiruoštume tam, kas laukia mūsų po gimimo.

  Netikintis: Tai kvailystės! Po gimimo jokio gyvenimo negali būti. Ar tu gali įsivaizduoti, kaip toks gyvenimas atrodytų?

  Tikintysis: Na, smulkmenų nežinau, bet aš tikiu, kad ten bus daugiau šviesos ir kad mes galbūt patys vaikščiosime ir valgysime savo burna.

  Netikintis: Kokia nesąmonė! Neįmanoma pačiam vaikščioti ir valgyti burna. Tiesiog juokinga! Juk mes pririšti prie virkštelės, kuri mus maitina. Žinai, ką aš tau pasakysiu: neįmanoma, kad būtų gyvenimas po gimimo todėl, kad mūsų gyvenimo aprūpintojas - virkštelė - yra labai trumpa.

  Tikintysis: Aš esu įsitikinęs, kad gyvenimas po gimimo yra galimas. Tiesiog viskas bus kitaip. Galima kai ką ir įsivaizduoti.

  Netikintis: Bet juk iš ten dar niekas niekada nesugrįžo! Taip jau yra, kad gyvenimas baigiasi gimimu. Ir apskritai, gyvenimas - tai kentėjimas tamsoje.

  Tikintysis: Ne, ne! Aš tiksliai nežinau, koks bus gyvenimas po gimimo, tačiau bet kokiu atveju mes pamatysime mamą ir ji mumis pasirūpins.

  Netikintis: Mamą? Tu tiki į mamą? Ir kur gi ji yra?

  Tikintysis: Ji yra apie mus. Ji visur, mes joje esame ir dėka jos judame ir gyvename. Be jos mes tiesiog negalėtume gyventi.

  Netikintis: Visiška nesąmonė! Aš nemačiau jokios mamos ir todėl akivaizdu, kad jos nėra.

  Tikintysis: Nesutinku su tavimi. Tu tiesiog neįsiklausai. Juk kai viskas nutyla, galima išgirsti kaip ji dainuoja ir pajusti, kaip ji glosto mūsų pasaulį. Aš tvirtai tikiu, kad tikrasis mūsų gyvenimas prasidės tiktai po gimimo.

  Nežinomas autorius

 17. erika rašė:

  o cia labai geras yra, kur Born-Again? (virsuje) privilioja kiap laisvos prekybos agentai..is pradziu pasiulo uz dyka..paskui “pudrina” smegenis, o paskui…pabaigos neisduosiu..paskui bus neidomu ziureti…
  http://www.bible-codes.org/Geneva-peace-treaty-covenant-Israel.htm
  ir cia dar ne viskas…

 18. erika rašė:

  Ar Dievas yra?

  Vyras nuėjo į kirpyklą, nusikirpti plaukų ir jo apsikarpyti barzdos. Kai kirpėjas pradėjo dirbti, jie pradėjo kalbėtis. Jie kalbėjo apie labai daug dalykų ir įvairiomis temomis. Kai jie galų gale paminėjo Dievo temą, kirpėjas pasakė:
  - Aš nemanau, kad Dievas egzistuoja.
  - Kodėl jūs taip sakote? - paklausė klientas.
  - Na, jūs tik išeikite į gatvę ir suprasite, kad Dievas neegzistuoja. Pasakykite man, jei Dievas egzistuoja, ar ten būtų tiek daug sergančių žmonių? Tiek pamestų vaikų? Jei Dievas egzistuotų nebūtų nei kančios, nei skausmo. Aš negaliu įsivaizduoti mylinčio Dievo, kuris leistų visus šituos daiktus.
  Klientas minutėlę pagalvojo, bet nieko nepasakė, nes nenorėjo pradėti ginčo. Kirpėjas baigė savo darbą, ir klientas paliko kirpyklą. Tik po to, kai jis išėjo, pamatė vyrą gatvėje su ilgais, suveltais, purvinais plaukais ir neapkarpyta barzda. Jis atrodė purvinas ir netvarkingas. Klientas pasuko atgal ir vėl įėjo į kirpyklą, ir pasakė kirpėjui:
  - Žinote ką pasakysiu? Kirpėjai neegzistuoja.
  - Ką jūs sakote? - paklausė nustebintas kirpėjas. - Aš esu čia, ir aš esu kirpėjas. Juk aš ką tik jus pakirpau.
  - Ne! - klientas sušuko. - Kirpėjai neegzistuoja, nes jei jie egzistuotų nebūtų žmonių su purvinais ilgais plaukais ir neapkarpytomis barzdomis, kaip tas vyras lauke.
  - Bet kirpėjai TIKRAI egzistuoja! - atsakė kirpėjas. - Tik ne visi žmonės ateina pas mane.
  - Būtent! - patvirtino klientas. - Tai ir yra esmė! Dievas, taip pat, TIKRAI egzistuoja! Tik ne visi žmonės eina pas Jį ir ieško Jo. Štai kodėl yra tiek daug skausmo ir kančios pasaulyje.

  Autorius nežinomas

  i

 19. erika rašė:

  pataikiau sita komentara i praeita tema…tai nukopinu ir cia…
  dar parasysiu del tos savo busenos ir kaip ieskau savo tiesu…as manau, kad Dievas mums dave tris dovanas…laisva valia, samone ir prota…bet kurios is siu dovanu atsisakydami, mes paniekinam ir pati Kureja… ir as asmeniskai esu labai greiztai nusistaciusi pries visas tokias patirtis…cia is karto po Nauju rasiau apie tai….
  http://forumas.veducentras.lt/viewtopic.php?f=3&t=2744
  del tu kvepavimu tai vienam forume pries metus irgi diskutavau apie tai…bet man viskas prasidejo kazkur nuo lapkricio…nezinau kaip jums tai parasyti….kai mazdaug prisikapstai iki tos tiesos…tampi ramus…visai nebera noro, kam nors apie ja rasyti…ypac, jeigu po to sulaukiama tik pajuoku kazkokiu…bet kazkas mane versdavo..jauciau kad turiu rasyti..daznai rasydavau per prievarta….ne cia pas Gintara, o tokiam forume pas new age’us kelis…jie ten savo dainele giedojo, o as savo…ir jauciau kad mane kazkas vercia…ir nesenai man truko “plionke” as labai supykau..net nezinau ant ko..verkiau..prasiau, kad noriu buti tokia kaip visi, kad paliktu mane ramybeje…issitryniau ten tam forume apie 300 zinuciu…rankiniu budu…t.y kiekviena atskirai…atsisveikinau su tais new ageais…o paskui kita diena vienas atrase…ir dar asmenine zinute parase…kad galim bendrauti asmeninem zinutem…cia toks kaip ir to aptarto anksciau rysio zenklas buvo…kazkas prasimuse ir dabar jis mane palaiko..jam labai patiko tos Hillsong dainos…
  ir tose 300 zinuciu irgi buvo mano labai labai neigiamas poiuris i holotropini kvepavima…mano poziuris yra grynai krikscioniskas..o krikscionybe i tai ziuri grieztai…todel vakar ir pykau ant virsininko…manau turejau teise pykti uz tokius dalykus…bet kita vertus…as isaugojau visas tas tris dovanas…buvau samoninga, protavau ir turejau laisva valia…t.y ateina mintis…paskui as ja tikrinu..kai praleidziu …tada ateina kita…pvz..uzduodu klausima..ateina atsakymas…tada ji tikrinu..kartais ir kelis minutes…tada vel..t.y as viska galejau kontroliuoti…ir tikrai as tikrinu viska..pagal 10 isakymu….paskaitykit dar karta mano zinute..ta briediska…kai nepraleidau Gintaro minties apie akies isdurima…nes toks poelgis neatitinka Dievo isakymu…
  o siaip manau, kad tikrai kazkokie ypatingi laikai arteja…todel ir patirtys ivairios…siandien nors minciu nespaudzia…bet gavau toki labai akivaizdu zenkla…Klajuno jau nenoriu mineti..bet jeigu atsivertu kanala, tai gal tas pats virsininkas kaip pavarytu per jo mintis, tai taip ismustu ir jiems ir ju aparaturai visus “saibas”…kad mazai nepasirodytu….o gal viskas kas vyksta yra todel…kad Klajunas kitu atveju cia neatsirastu…juk mes cia su Gintaru esam todel, kad kazkaip pasidalinti ir tuo padeti kitiems..o Klajunas todel, kad padetu sau…bet padedi kitiems, padedi ir sau….
  Gintarai, jusu nektitikuoju ir kadangi jus Tevas , jusu patirtims esu tolerantiska…manau esat ne koks vaikezas ir zinot su kuo zaidziat…gerbiu jusu pasirinkima..

 20. erika rašė:

  dar kilo tokia mintis…atsimenat klausiau del tu vienodu skaiciu..kai pastoviai matai 11:11 , 09:09 ir pan…kad jie yra tai faktas…pastoviai juos matau…ir pilnas internetas…forumai tam skirti…oficiali versija yra, kad cia perejimas, tu ypatingas, kad angelai primena, kad tu ne vienas…kad jie padeda ir pan…kai kas tai vadina zadintuvu….bet man visada nelabai patinka tos masines versijos…ypac kai matai, kai ir elitas tuos vienodus skaicius naudoja savo darbeliams…ir paskutiniu metu, kai juos pamatau..padekoju Kristui uz jo auka…ir dabar galvoju, o gal taip as irgi is kokios matricos istrukau….nes kaip teisingai jus Gintarai pastebejot…tu matricu labai daug…

 21. erika rašė:

  nekreipkit demesio i tuos mano prirasymus..galim issitrint ir pradet nuo pradziu…As manau esu Dievo vaikas..mane sukure Kurejas ir galvodama, ka daryti …as turiu galvoti, ka noretu Kurejas, kad as daryciau ir paskui tikrinti ar tie mano “darymai” atitinka 10 dievo isakymu…t.y ar jie neskatina zudyti, neniekina, nepropaguoja neapykantos, nepakelia i puikybe ir .tt. tai man ir atsakyma surasti labai paparasta…
  kazkada minejau, kad elita as atidziai stebiu…jie protingi +1, bet nemoralus -1…tai kaip man elgtis susigaudau labai paprastai - materialiam, finansiniam pasaulyje , kur jie +1 ..reikia atspet ka jie darys ir daryt taip kaip jie….o dvasiniam pasaulyje, kadangi jie yra -1, tai reikia daryti atvirksciai ir tada gausis +1…idealiu atveju sumoje as tureciau 2 pliusus ir buciau uz juos pranasesne:)…taigi man elitas yra kaip kelrode zvaigzde:)…jis rodo man kelia…be jo as nezinociau kur eiti…
  kadangi manau, jog kova vyksta del sielu…tai manau reikia koncentruotis ne i pati procesa, o i galini rezultata…jeigu elitas kemsa ir siaurina kanalus, tai reiketu elgtis atvirksciai - platinti ir svarinti, valyti juos…jeigu elitas ruosiasi pakisti savo gelbetoja, tam kad visiskai nulauzti kanalus.. tai reikia daryti atvirksciai..siulyti…Dievo siusta gelbetoja…kad issaugoti tuos kanalus nenulauztus…dabar nelabai dar kam tu gelbetoju reikia…bet manau vibracijos vis zemes ir zemes…ir ateis laikas, kai gelbetojo visiems prireiks…todel manau reikia dabar rinkti , kaupti ir ieskoti ivairios medziagos…kuria butu galima suvilioti zmones….nes jeigu reiketu apibudinti si pasauli keliais zodziais…tai manau labiausiai atitiktu vieno zmogaus pasakyti zodziai…”tu pastebek ir pamatysi, kad zmonems daug labiau patinka melas, nei tiesa”…taigi juos reikia vilioti i dieviskus tinklus ne pasenusiais budais…bet siuolaikiniais…viska pakuoti i grazu blizguti…o agliskam internete visko labai daug…dar atradau toki filmuka http://rutube.ru/tracks/62169.html?v=3dcb122a761c0284f7472ab1294aae6c pasiziurejau, tai siek tiek keista, kad pagal ji zemei tik 6000 metu…idomu kaip jis tai argumentuos toliau…tai siunciuosi is torrentu visa jo paskaita..apie 10 valandu..savaitgali ziuresiu…bet evoliucijos teorija suvare kapitaliai…nu vienzo as manau, kad reikia sugalvoti ar koki puslapi sukurti, kur keltume ivairia medziaga su tuo susijusia…foruma, kur apie tai diskutuotume…bet kad jame butu daugiau gerio, nei blogio…nes zmonems baisu ir jie bijo pazvelgti tiesai i akis…jie tada renkasi mela…kuris grazesnis ir patrauklesnis….Manau jeigu mes pradetume po truputi galvoti ta kryptim, tai surastume argumentus..kaip itikinti kitus…zinoma reikia dar tikrinti ir pacia tiesa..ir siaip atidziai stebeti elita…ir nebutina ten kelti aukstus tikslus..kazka kazkur atversti…jeigu zmogus paklausys grazios dainos, tai ir jo kanalas prasvieses…arba reikia tiesiog informuoti placiau, kad Jezus zemeje jau nebus joks valdovas ar karalius…ir pan. o jeigu tokiu kazkas sieks buti, tai bus antikristas ir pan.
  Zinau, kad jums nelengva i tai persijungti bus..bet ir nereikia persijungti is karto..cia man faze pasikeite…jus vyrai, racionalaus proto atstovai…jus zirgus balnojat ir kardus galandat…jums daug sunkiau persijungti…bet laiko yra..skubet niekur nereikia…

 22. Kartais peržiūriu rusiškus šaltinius, kurie nėra susiję su analogais vakaruose. Yra tokia autorių grupė, kuri vadinasi “vnutrennij prediktor”. Ten tokie Petrov, Jefimov , Zaznobin. Tai Visokie nusenę, bet dar ne visiškai kvaili buvę KGB generolai. Teko būti jų seminaruose, klausyti daug įrašų. Jie yra aršūs rusiški šovinistai, kalba apie tokius dalykus, kaip rusų civilizacija ir t.t. Čia savotiška konkuruojanti firma Liuciferiškam vakarų elitui. Jie mielai užimtų elito vietą, jei tik galėtų ir visur įvestų rusišką tvarką.
  Įdomiausia tai, kad jie labai gerai yra išstudijavę globalinį sąmokslą ir jų tikslas, kaip supratau - užimti “globalinio prediktoriaus”, kaip jie patys vadina, vietą. Tai va, jie sako, kad egzistuoja tas globalinis prediktorius, tai ką męs vadiname Liuciferio kolektyvine sąmone, kuris valdo planetą. Visa tai, kas vyksta NWO ir kitus dalykus jie vadina “Biblijiniu projektu”, todėl, kad ST Pakartoto įstatymo knygoje nubrėžta viešpatavimo pasaulyje koncepcija. O ta koncepcija yra “bandos-elito” visuomenė.
  Labai įdiomiai jie traktuoja elitą. Jie tai vadina “nie čielovečeskij stroj psichiki” (ne žmogiška psichikos sudėtis), bet ne ne reptilijomis ir ne aliens. Taip pat jie labai įdomiai apibrėžia tikslą. Tas elito tikslas esą yra ne pinigai, ne valdžia, ne dominavimas, bet - “neleisti žmogui būti žmogumi”. Jie atseit gali organizuoti projektus, kurie visiškai nepelningi ir nenaudingi, tačiau kurie griauna žmogaus psichiką.
  Ir dabar, atserit tas Biblijinis projektas “perkrautas”, taip, kaip perkrauta matrica. Atseit jau nuo tada, kai buvo sugalvotas rinkos kapitalizmas, Adamas Smitas, Marxsas ir kiti matematiškai paskaičiavo, jog sugriovus feodalizmą ir perdalinus turtą, šitam modelui vėliau ar anksčiau ateis pabaiga. O pabaiga ateists todėl, kad didės vidurinis sluoksnis, kuris, nuolat skatins vartojimą, tai sekins resursus, ir visa tai, savo ruožtu, atves prie krizės, kurioje mes ir esame. Leninas, kaip pamenu visa tai buvo irgi išdėstęs. Elitas dar septyniolikto amžiaus pabaigoje numatė, kad dėl gamybos priemonių išlaisvinimo ir kilsiančio vartojimo, padidės vidutinė statistinė individo gerovė, dėl ko augs gimstamumas ir panetoje atsiras per daug gyventojų, atsiras dideli megapoliai. Taip ir buvo. Iš dviejų milijardų 17 amžiuje dabar pasidarė 7 milijardai. Atseit, išmaitinti tokiį kiekį žmonių bus neįmanoma. Gyventojų skaičiaus didėjimą jie buvo numatę kaip rinkos kapitalizmo “šalutinį poveikį”. Todėl buvo peleidžiami į darbą tokie instrumentai: epidemijos, vakcinacijos, karai, rasių gryninimo teorijos, darvinizmas, komunizmas, šeimos planavimo, chemikalų barstymas iš lėktuvų ir kitos idėjos, kurios mažina populiaciją.
  Tame tarpe buvo sugalvota ir Marxso “permanentinė revoliucija”. Taip pat buvo ieškota teritorijų, kur tą modelį galima būtų realizuoti. fašizmas buvo kuriamas kaip tobulesnis modelis, kuris turėjo kaktomuša susidurti su Komunizmu ir pavirsti į ilgai trunkantį karą. Prancūzijoje nepavyko, užtat pavyko Rusijoje. Atseit permanentinės revoliucijos ir socializmo modelis nepasiteisino ir jis 1990 metais buvo išimtas iš apyvartos. Dabar vystoma kita idėja, paremta stiprios asmenybės kultu, o Baltarusija yra - Rotschildo projektas, kuris bus įgyvendintas planetos mastu.
  Valstybių sistemas Zaznobinas ir kiti jie vadina “adaptiniais modeliais”. Tai yra valstybinė-konstitucinė sąranga. Kaip rišamoji medžiaga yra masoniškos organizacijos, kurios atstoja ideologiję valdžią ir kuri yra už struktūros ribų, tačiau nurodinėja pačiai struktūrai, kaip jai reikia vystytis.

 23. erika rašė:

  tai ka dabar aprasete yra panasiai vaizduojame siame filme…tik jis cia isnegrinetas rusijos atzvilgiu..bet atitinka, tai ka jus parasete…vieno valdo…transliuoja bangas is bokstu…o yra tokie, kuriu tai neveikia..turbut cia ir pavaizduoti tie KGB generolai…bet ju tikslas uzgrobti valdzia ir transliuoti tas bangas patiems…gal cia taip sistema sukurta, kad jie konkuruotu tarpusavyje ir efektyvesnis darbas ir rezultatai gautusi…
  http://ariru.info/news/3275/
  “Visa tai, kas vyksta NWO ir kitus dalykus jie vadina “Biblijiniu projektu”, todėl, kad ST Pakartoto įstatymo knygoje nubrėžta viešpatavimo pasaulyje koncepcija. O ta koncepcija yra “bandos-elito” visuomenė.”
  tai kad viskas ka elitas daro dabar yra atvirksciai…t.y kiek as pastebiu, tai elitas nori ta religine banda isskaidyti i atskirus individus as-dievas… visa mass media dabar pajungta nuvarymui nuo tos bandos dvasiniu poziuriu… bet paskui galima sutikti, kad tikslas bus vel visus suvaryti i banda….tik jau per nauja gelbetoja….bet musu variantas - Jezus Kristus yra kaip tik variantas nuo bandos…o siaip manau tie rusiski generolai ir elitas yra vienas ir tas pats…cia panasiai kaip konservatoriai su socialdemokratais…tik imituoja priesybes…manau pagrindinis tu KGB generolu tikslas - skleisti neapykanta..priesinti…atskleidzia dali tiesos..juk vyksta apokalipse..uzdangos krenta…dali savo melo prideda ir per neapykanta paskui tampo uz virvuciu…manipuliuoja ten kur jiems reikia…ir zinoma kryptis kaip ir visur viena…nuo Jezaus…as galvociau, gal klystu…nu bet viskas tam pajungta..jeigu jis toks niekam vertas, nereiksmingas, tai kodel jo paniekinimui tiek pajegu skiriama…jeigu nevertingas, tai ir nekreiptu demesio…kaip i koki Buda…

 24. Šio straipsnio, kurį nurodė Erika, autoriai, yra savotiškai teisūs. Tokie objektai, kaip Salaimono šventykta, Mauzoliejus yra savotiški kvantiniai-torsiniai generatoriai. Tokią informaciją jau teko kažkur skaityti. Dar 1984 metais, per kompartijos kažkokį plenumą “Pravda” išspausdino nuotrauką kur Gorbačiovas ant stalo buvo pasidėkęs nukirstą kaukolę. Niekas to nepastebėjo, bet kam reikia, tas pastebėjo. Kitas pavyzdys. 2009 pavasarį niekam į akis nekrintančiame žurname “stroityelstvo ir obustruistvo” buvo apspausdinta pasaulio prekybos centro dvynių bokštų nuotrauka, perbraukta raudonu brūkščiu, kur tarp skaičių matėsi 9-11. Bet manau, kad tokia laikraštinė komunikacija tarp slaptų organizacijų - jau yra atgyvenęs reikalas, dabar jie susikalba tais interfeisais, apie kuriuos rašė Klajūnas.

  Tai va, ta KGB grupė “vnutrennij prediktor SSSR” gimė (o gal senai veikė, niekas nežino) igri po tam tikrų čeneligų su aukštesniuoju protu. Jeigu jie nori konkuruoti su Liuciferiu, tai jie ne veltui pasirinko placdarmą Rusiją: pakankamai užzombinti ir pragerti žmonės. Kad tai analogiškos jėgos, aš net neabejoju, nes priemonės jų - tokios pačios: zombinimas, bestruiktūrinė komunikacija etc. Jie net nesiūlo griauti esamos vertikalės. kažkaip tą klausimą nutyli. Jie laukia pilno bildenbergerių kracho. Tačiau kaip ten bebūtų “miortvaja voda” - pakankamai įdomus kūrinys, iekšant atsakymų į kai kuriuos klausimus.

 25. Kam įdomu, pasiskaitinėkit. 50 proc. čia propagandinis briedas, bet yra ir vertingų paralelių.

  http://dotu.ru/

 26. erika rašė:

  Sitoj citatoj viskas ir pasakyta..uz kadro nematomas elitas…kuris viska valdo…o paskui vieni su kitais kovoja…tas pats principas, kaip rasete apie revoliucija savo dabartiniame straipsnyje…o mases, nesvarbu ka pasirinks, vistiek bus valdomos to pacio elito…tik skirtingom spalvom pasipuosusio…
  Таким образом, выясняются истинные планы руководителей Сопротивления: Штаб планирует снести Неизвестных Отцов и …просто занять их место. Более того: главному герою объясняют (хотя это видно и по ходу фильма) что нынешние марионетки Неизвестных Отцов - это на самом деле тоже «выродки», на которых психотронное излучении действует по-особому. В силу некоей генетической особенности работа Башен никак не влияет на их сознание, но, видимо зная это, Неизвестные Отцы предусмотрели этот факт в конструкции Башен: два раза в сутки Башни передают некий особый сигнал, от которого «выродки» очень страдают. Сомнительно, что Неизвестные Отцы сами стали бы себя так мучить, поэтому получается, что Неизвестные Отцы – это какой-то третий, особый вид людей: на них Башни не действуют вообще никак.
  kad filme vaizduojama visgi ne rusija, o platesnis pasaulis…galime suprasti is sios citatos…
  Как мы уже заметили выше мир «Обитаемого Острова» хотя и сильно похож на мир россиянской федерации, тем не менее, в нём есть одно бросающееся в глаза отличие: на улицах Саракша как-то не было видно пьяных. Тема алкоголизма вообще показана как-то мельком – не пьёт почти никто, хотя в России пьют почти все и очень давно. Это очень важный момент, связанный с любым психотронным воздействием, поэтому если в Саракше есть Башни, то должны быть и алкоголики. Толпы алкоголиков.
  manau tai bendras modelis, kuris veikia ir Lietuvos ir Rusijos ir JAV ir bendrai pasaulio mastu…yra valdantieji, yra - opozicija ir yra “neizvestnije otci”…kuriems tarnauja elitas, bet kurie yra nematomi…uz kadro..
  o del “miortvaja voda”, tai tik is tokiu ir pan. kuriniu ir galima suprasti, kaip viskas veikia ir vyksta…bet visi zeitgeist principu…tiesa sumaisoma su melu…ir propaguojama neapykanta…zydams, globalistams, teroristams ir t.t.
  o as skaiciau panasia knyga…udar ruskix bogov…joje irgi labai gerai paaiskinta kaip veikia sitema…bet irgi primaisyta melo…to pacio kaip ir visur:)
  pagalvojau, kad man butu labai idomu paskaityti, tai ka jie raso apie “biblijini projekta”..gal jus Gintarai galit koki linka numesti…kur apie tai placiau raso…

 27. klajūnas rašė:

  Esu įsitikinęs, kad NWO bus neatsiejamas nuo psichotroninio ir spindulinio ginko, kuris šiuo metu yra naudojamas tik prieš pavienius žmones. Tačiau tokių žmonių kiekvienais metais vis daugėja. Ši tendencija ypač išryškėjo po 2000 metų. Žmonės kuriuos persekioja su tokia technika pasaulyje vadina Targeted Individuals (sutrumpintai TI). Jie buriasi į grupes ir bando kovoti, nors jiems sunkiai sekasi, nes tokias technologijas sunku įrodyti, ir valstybė arba mafija turi stogus ir yra neliečiami.

  Internete yra socialiniai tinklai, kuriuose jie buriasi ir kaupia informaciją: foto, video, forumai, blogai ir t.t. Informacija iš pirmų lūpų. Galima susidaryti vaizdą apie tai, kas iš tikro dedasi visame pasaulyje.
  http://peacepink.ning.com/
  http://mcvictimsworld.ning.com/

  Aš esu vienas iš tokių žmonių Lietuvoj, t.y. NWO psichotronikos išbandymo auka. Kitaip sakant, lietuviškas Targeted Individual. Tai rodo, kad NWO neaplenkia ir Lietuvos ir viskas ir čia vyksta “pagal planą”.

 28. Dabar žiūriu viską kas susiję su paukščiais o kuo toliau, tuo įdomiau darosi

  Мёртвые птицы, осыпающиеся дождём с неба, и реки мёртвых птиц являются атрибутами апокалиптичной точки зрения, а в стране, где 41 процент людей верят, что до 2050 года Иисус вернётся на землю, во всём этом некоторые видят десницу Бога и библейский «конец света».

  Количество интернет-запросов по ключевым словам «мёртвая рыба и Библия» и «мёртвые птицы и рыбы откровение» резко выросло.

  Bet čia dar įdomesnė citata:

  Ещё до того как в дикой природе начали погибать некоторые виды животных, союз христианских групп распространил заявление о том, что конец света начнётся 21 мая этого года. Эта дата была вычислена калифорнийским проповедником Гарольдом Кемпингом, который в своих вычислениях опирался на Библию.

  http://www.xoc2012.narod.ru/changes/099_120111birds.html

 29. erika rašė:

  To Gintaras
  paskaiciau jusu straipsni dar karta ir galiu paakyti, kad…rasote per ilgus straipsnius…kadangi pateikiate labai idomia medziaga, tai sunku tiek daug is karto suvirskinti…reikia sakityti po kelis kartus…kaip suprantu, jums labai aktualus klausimas…kas jie tokie…t.y praeitis…galbut atsakyma rasite sioje knygoje… http://slavs.org.ua/valerii-emelyanov-desionizatsiya
  “Десионизация” это конечно бомба. За эту книгу ему жизнь сломали, жену его грохнули и подставили все так , что это он сделал. За что и отправили в психушку на препараты. Великий человек. As stengiuosi skaityti “neteisingas” knygas ir kita medziaga..kuriu autoriai nukencia..tai zenklai, kurie rodo man kelia i tiesa…taigi sioje knygoje aprasoma masonu versija…puoles angelas, pasivertes gyvate, suvilioja Ieva..is to rysio gimsta Kainas, is Ievos su Adomu santykiu, gimsta Abelis…toliau skaitykit pradzios knyga 4 skyriu…si versija man atrodo realiausia…taigi visi merovingai ir pan..yra Kaino palikuoniai..jie zmogaus (Ievos) ir puolusio sviesos angelo hibridas…toje desionizacijoje pasakojama visa kaino palikuoniu istorija…t.y masonu alternatyvi biblija…

 30. erika rašė:

  Taigi yra patys puole angelai…nezemiskos kilmes…kurie nematomi…uz kadro…neizvestnije otci…ir yra ju hibridai, pasaulio elitas…kuris tarp saves konkuruoja, “keicia spalvas” ir taip vedzioja placias mases uz nosies….ir pagrindinis kabliukas uz kurio pakabina, tai neapykanta…zydams, rusams, teroristams, globalistams, samokslininkams ir t.t bet kaip ir nutinka hibridams…visko gali nutikti…sakykim pazinojau negro ir lietuves pora…kuri turejo visiskai baltapuki berniuka…ir sakykim tas baltapukis galetu su savo irgi sviesaus gymio zmona susilaukti negro..ne kokio mulato, bet negro…arba taip galetu nutikto jo anukams…taigi hibridams visko pasitaiko…manau Diana pasitaike daugiau zmogus…galbut visiskai zmogus…jiems nepasiseke ir kazkaip manau, kad numatytas gelbetojas irgi yra daugiau zmogus…bet cia tik mano lengvos sestadienio ryto mintys…

 31. erika rašė:

  To klajunas
  turiu ir jums ka nors parasyti…dabar visiems lygios teises..paskui apskusit mane lygiu galimybiu kontrolieriui, kad skiriu jums maziau demesio, nei Gintarui…
  Jums galiu parekomenduoti toki skaitini… http://grailcode.net/ manau tikrai verta paskaityti..ir pasiziureti yra nemazai ka…tik as pavirsutiniskai perzvelgiau…nes laiko viskam neuztenka…ten izangoje viskas paaiskinta….o pabaigoje irgi Kaino versija pateikta…nezinau, ka ten raso….neskaiciau…nesinori kartotis…bet kaip suprantu autorius mano, kad kaino versija yra realiausia…o siaip galima skaityti ne is eiles..susirandi kur stambiom raidem naujos temos pavadinimas ir skaitai…arba galima per ctrl+F paieska susirasti blue beam ir pan. siaip man labai patiko.. ten ir del tos davincio kodo versijos parasyta…tos knygos pirmtake buvo knyga - “Sventasis gralis, Sventasis kraujas”, kuri isejo tuo metu, kai Diana laukesi…idomus sutapimai…skaiciau ja… joje nemazai demesio ir Siono vienuolynui skirta, kuri kaip tik mini Gintaras…arba sakykim , princas Carlzas gime tais paciais metais kada buvo ikurtas Izraelis ir pan…Bet man ten neaisku, kodel pasak to puslapio autoriaus antikristas taip ilgai valdys…7 metus, po 2015m…bet dabar nera noro i tai gilintis..gal todel, kad ten daug visokios politikos…o gal todel, kad dar ne laikas…gal jus issiaiskinsit ir papasakosit…

 32. erika rašė:

  del tu savo patirciu..bandau ka nors issiaiskinti…tai vakar radau toki straipsneli…
  http://news.softpedia.com/news/No-039-God-Spot-039-in-the-Brain-of-Christian-Believers-34290.shtml
  taigi tam tikros patirtys visgi yra…o kodel mokslas ju “neaptinka”…galbut todel, kad jis dar per jaunas … o atsakymas matyt slepiasi konkorezineje liaukoje…
  http://www.youtube.com/watch?v=fxnXC9t7lQA

 33. erika rašė:

  To Gintaras…negalejau pagaut kampo…kodel manes visai nedomina tie pauksciai…vos prisiversdavau perskaityti jusu pateikta medziaga..skaiciau tik is pagarbos jums…ir dabar supratau, kodel man tai neidomu….tai zenklas jiems…kad ju laikas jau baigiasi…todel man ir tie pauksciai nebeuzkliuna…

 34. makaule rašė:

  Kaip smagu rasti panašiai mąstančių žmonių. Domėtis visokiais NWO ir kitais dalykais pradėjau prieš keletą metų, bet kažkaip to nesureikšmindavau - galvojau žaidžia elitas kažkokius savo susigalvotus žaidimus iš neturėjimo ką veikt ir nežinojimo kur daugiau save realizuot, ir žiūrėjau į tą konspiracjos teoriją kaip į teoriją. Teorija pavirto realybe tik perskaičius Bibliją, suvokiau kad viskas kas vyksta mūsų dirbtiniame 3D pasaulėlyje tai tik ištisinė kova už sielas, kova už tai kas ką garbins atėjus pabaigai ir labiau pasigilinus pamačiau kad dabar tas metas kai ta kova pasiekė neregėtą lygi - Armagedonas mano galva jau prasidėjo ir pabaiga jau tikrai netoli. Šv. Raštas labai padeda sužinot sekančius įvykius, kaip padeda ir “puolusiųjų” noras save išaukštint ir iš anksto parodyt netgi savo ėjimus į priekį - kas manau juos ir parklupdys. Dar tiek daug klaustukų ir tie patys gauti atsakymai tokie neapibrėžti ir karts nuo karto vėl nupuolu žemyn pradėjęs abejot, poto vėl viską pergalvoju, pamatau kad neverta abejot vien dėlto kad kiti to nesuvokia, nesupranta, net nenori matyt, jei parodai iškart neria į krūmus ir kitą dieną jau nebeprisimena. Ne veltui Šv.Rašte parašyta ” girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysit” Žinau tik tai kad aptikau tą ko ankščiau nemačiau nes buvau “aklas” ir žinau kodėl ir dėkoju už tai Dievui. Amen. Blogiausia kad tokių žmonių labai mažai, nors gal ištikro mes nežinom nes jie nesiskelbia ir atėjus reikiamam metui jie pasirodys visame savo gražume. O kas liečia perėjimą į kitą dimensiją pakilus vibracijoms tai manau tas procesas įvyks pakankamai staigiai nes ir Šv.rašte rašo “Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti,­ 52 staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti. 53 Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybe, ir šis marus apsivilkti nemarybe. 54 Kada šis gendantis apsivilks negendamybe ir šis marusis apsivilks nemarybe, tada išsipildys užrašytas žodis: “Pergalė prarijo mirtį! 55 Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė?” Aš pats paskutiniu metu jau nebesistengiu niekam nieko perdaug įrodinėt, parodai, papasakoji ir jei to nepriima tai daugiau nebekvaršinu galvos, nes pastebėjau kad tai pradeda griaut mano pačio tikėjimą, kad ir kaip norėtųsi visus atverst visgi neverta persistengt.. Kaip parašyta “Neduokite to, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų”. Atsivertinui labai padėjo tokie filmai kaip “The Network” (1976m), They Live
  (1988m). Taip pat Alex Collier pasisakymai, DR. Bill Deagles (nors dėl jo dar daug abejonių nes aš ne mokslininkas) Didelis ačiū Gintarui. Taip ir toliau. Laukiu naujų pamąstymų..

 35. erika rašė:

  “pamatau kad neverta abejot vien dėlto kad kiti to nesuvokia, nesupranta, net nenori matyt, jei parodai iškart neria į krūmus ir kitą dieną jau nebeprisimena”
  todel, kad zmonems labiau patinka melas nei tiesa…melas saldus, o tiesa visai neviliojanti..nes jiems kyla baime…ir jie nenori matyti tos tiesos…bet laiko dar yra…manau visi pamazu atsibus..jie neturi pagrindo po kojomis, ji ateme is ju…juos apgavo , pakise jiems evoliucijos “tikejima”…o tas tvirtas pagrindas, tai - Jezus Kristus…

 36. erika rašė:

  ar gali man parasyti tiesiogiai i skype kas nors ir tu, kuriuos vadinu “jie” …labai daug minciu, kurios skirtos tiesiogiai jums…nezinau ar taip gali buti…prisijungsiu apie 21val.

 37. makaule rašė:

  Kokis skype vardas ? Pabandysiu surast laiko.. Aš būsiu makaulius25..

 38. erika rašė:

  to makaule..aciu..isivele mazute klaida..viena raide ne tokia…man reikia susisiekti su “jais”..tais nematomais..tais, kurie mus stebi…ateina mintys skirtos jiems…

 39. makaule rašė:

  Čia toks pamąstymas iškilo. Kodėl “jie” vis nesiliauja rodyt savo žingsnių į priekį ? Kokia to prasmė ? Prieš keletą mėn pastebėjau dar viena idomu faktą, turbūt visi girdėjot tą pranašystę apie ateinantį žvėrį kurį aprašo Jonas. “Žvėris, kurį regėjai, buvo, bet jo nebėra; jis ruošiasi išlipti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsis, žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra, ir jis vėl pasirodys. 9 Čia reikia proto, turinčio išmintį! Septynios galvos reiškia septynis kalnus, ant kurių sėdi moteris. 10 Taip pat yra septyni karaliai; penki žlugo, vienas tebėra, o vienas dar neatėjo; kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. 11 O žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra,­tai aštuntasis, bet vienas iš septynių, ir jis eina į pražūtį.” Tai dabar nei kiek nebeabejoju kad tai tkrai bus Jonas Paulius II. (Spetyni kalnai tai Roma, Vatikanas stovi ant vienos iš kalvų, 7 karaliai tai septyni popiežiai, 7 nes tik nuo 1929 metų įgavo nepriklausomos valstybės/miesto statusą. Nuo to laiko skaičiuojant tai dabar kaip tik tas septintasis kuris turės trumpam pasilikt ir ateis vienas iš buvusių 6) O kaip to patvirtinimas man buvo Lady Gaga Bad romance klipas kur pačioje pradžioje parodoma patalpa (Bath of Lady Gaga) kurioje guli 7 karstai ir ant vieno iš jų užrašyta “Monster”) na o dainos žodžiai tai dar daugiau pasako (I want your revenge, I want your desease) ir kiti masoniški ženklai (kontrastas juoda/balta, ožių galvos ir t.t.) Ir dar tas jos stuburas paryškinamas, sakyčiau toks visai “reptiliškas”. Ir tas priedainis labai tinka Ra, Ra, Roma, ma.. Dievas Ra, Roma. Tas pats kaip ir Poker face dainoj - kai dainuoja Papa, papa, papa poker face (Popiežius netikru veidu), arba PapaRAzzi.. Geras ane ? :) Ir taip beveik visose naujausiose dainose visų žinomiausių atlikėjų. Pvz. AHA daina Butterfly nėra jau tokia nekalta kaip ištikro atrodo su tokiais žodžiais kaip Tomorrow, you don’t have to say what you’re thinking
  You don’t have to mean what you say, Chrysalis dreams waiting on the fifth in star, These stained glass wings could only take you so far. Fifth in star - mūsų saulė yra klasifikuota kaip G5 tipo žvaigždė - čia vėlgi tas pats saulės dievas. Drugelis vėlgi simbolizuoja gyvenima, mirtį, atimimą. Chrysalis (drugelio leliukė). Hotel California tai grynai satanic church (paskaitykit žodžius ir suprasit :D) Kad ir Michael Jakson tokia sena daina “Another part of me” su žodžiais A Rather Nation, Fulfill The Truth, The Final Message,We’re Bring To You, There Is No Danger, Fulfill The Truth, So Come Together, We’re Mean Is You. RAther nation manau aišku ką reiškia. Bando nuteikt kad čia tikrai nieko baisaus. Mean žodis kaip būdvardis turi daug neigiamų reikšmių (šlykštus, piktas, žemas, niekšiškas), Balck eyed peas bevek visos naujausios dainos, Jay Z, Kanye West (POWER klipas labai daug pasakantis) Rihanna (Umbrella) su žodžiais we are Rockafellas, G5’s are better ir t.t. Ir dar vienas pastebėjimas kad nemažai iš jų priklauso Rock-a-fellas muzikos kompanijai. Ir taip visur visur tik reik pasigilint. Vien žo duoda suprast kad jų pajėgos beveik sukauptos :) taigi klausyt ką klausot ir Kristuje stovėkime tvirtai !

 40. erika rašė:

  siaip apie ta pranasyste yra klipas…as manau, kad tai demesio nukreipimas…arba atsarginis variantas…
  http://www.youtube.com/watch?v=-n55RR4Lp-M&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=2s56Vb50ETU

 41. Šitą knygą visados nešioju su savimi. Čia yra sausai ir glaustai pateikta tai, kas rašoma Apr.Jn.

  Падшие ангелы и истоки зла. Почему Отцы Церкви запретили Книгу Еноха и ее Потрясающие Откровения
  http://www.ozon.ru/context/detail/id/3093233/
  Autorė Elisabeth Clare Prophet, minė taip pat keistomis aplinkybėmis, ne sava mirtimi. Po šitos knygos mane ir stumtelėjo kažkas … nuo kvantinės teorijos prie konspiracijos teorijos. Nes vien tik iš psichokvantinių dalykų jau nebesugebėjau sau paaiškinti kodėl eina tam tikrų temo blokavimas. Kai matai mechanizmus, kaip visa tai veikia, norom nenorom pradedi pastebėti ir struktūras, kurios tais mechanizmai naudojasi.
  Kodėl per dideli tekstai? Nežinau, tai yra tam tikras pasąmonės kodas. Aš visus tekstus užkraunu. Pavyzdžiui žmogus perskaito, pirmą kartą nesupranta, arba net atmeta, bet pasąmonėje “kirminas” lieka. Ir tas kirminas verčia prasimerki plačiau akis. Antra - visados rašau tam, kad neužsimirštų. nes jei kažkas ateina į galvą, tai gali greitai ir išeiti. va, kai užrašai, lieka ilgam.
  Pirma dar galvojau, kad gimiau su tam tikru virusu, nes jau nuo darželio kirbėjo mintis, kad tai ką aš matau yra tik viena iš galimų realybės versijų ir, kad visi susitarę vieni kitiems meluoja. O juk iš tikrųjų - visi susitarę meluoja.

 42. Makaule, dėl tų lady gaga, facebooke jau metus laiko keliu triukšmą, bet niekas negirdi ir niekas netiki. Sudėjau į profilį visus filmukus su paaiškinimais, ką reikia lagy gaga simbolizmas. Ir jau jaučiu, kad pradėjo blokuoti. Maža to, ar žiūrėjot, ką reiškia Shakiros waka waka. Yra irgi atlikta simbolių semantinė analizė. Viskas su jais aišku, juk ne veltui iliuminatiniuose MTV topuose tokie kūriniai jau gal antrus metus neiškrenta žemiau trečios vietos.

 43. makaule rašė:

  Retai būnu facebooke :) beto planavau visai ištrint viską dėl viso pikto. O dėl Elisabeth Prophet tai aš turiu savo nuomonę ir nebelendu, nors prieš tai buvau sėdęs ant tų diktavimų. Po kurio laiko bac, mintis, - juk nėra kito vardo kuriuo galim būt išgelbėti !!! Ar nors vienas kitas paaukojo save už mūsų nuodėmes ? Ir dar užkliuvo kad jos mirtis nebuvo neaiški, ji mirė nuo alzheimerio. O kas dar labiau užkliuvo tai žodžiai iš Apreiškimo Jonui “Žinau tavo darbus, meilę, tikėjimą, tarnavimą, kantrybę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius. 20 Bet Aš turiu šį tą prieš tave: tu leidi moteriškei Jezabelei, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams paaukotas aukas. 21 Aš jai daviau laiko atgailauti dėl ištvirkavimo, bet ji neatgailavo. 22 Štai Aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja­į didelį sielvartą, jeigu jie neatgailaus dėl savo darbų. 23 Jos vaikus išžudysiu, ir visos bažnyčios sužinos, kad Aš esu Tas, kuris ištiria protus ir širdis; Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus” Labai jau panašu į ją. Daugiau nesiruošiu melstis jokiems Helijams ir prašyt jų pagalbos. Šėtonas gali apsimest ir šviesos angelu - o tie diktavimai nors atrodytų labai teigiami bet bijau kad jie nuves į lankas ir trukdys ištikro tobulėt į tą pusę kur reikia. Čia mano pamastymai..

 44. Šiaip tai moterys nuo atcheimerio retai miršta. Yra būdų kaip privesti žmogų prie tokios ligos. Sutinku Elisabeth Prophet vėliau nusivažiavo. Jūs teisus. Bet štai šitos knygos viduje yra tai ko reikėjo man - Enocho knyga, arba puolusių angelų istorija. Šitas apokrifas yra, ir buvo uždraustas bažnyčios visais laikais. Dėl biblijos citatų, tai nereikia pamiršti, kad šitas dokumentas taip pat buvo rašytas žmonių ir ganėtinai atredaguotas. Ir mes nežinom kaip autentiškai skambėjo tos citatos ir koks jų tikrasis turinys. Dabartiniai įvykiai yra kai kuriais atvejais sukuriami ir “pritraukiami” prie parašytų pranašysčių, todėl atrodo įtikinamai.
  Apie žūstančius paukščius ir žuvis - tai irgi yra vietų biblijoje, kur pasakyta apie tai. Bet vis dėl to tai nėra savaiminis “gamtos” reiškinys. Tai sąmoningai, tokių sistemų kaip HAARP iššauktas gamtos atsakas. Jie reguliariai šaudo jonosferą EM spinduiliais, o gamta (žemė) reaguoja. Kaip ji toliau sureaguos, Dievas vienas težino. O kaip jie elgsis yra aišku. Dar 1999 m., kai buvo pastatyta pirmoji The Matrix dalis, buvo aišku, jog tai iliumitatinis message’as saviems kad “proceso finalinė dalis prasidėjo”. Šitas filmas simbilizuoja visą masonišką “tvarką iš chaoso” ir visas tas revoliucijos, kurios tėra tik rūbo pakeitimas, arba sistemos atsinaujinimas, nekeičiant esmės. Ir visi slaptose organizacijose žino kas bus. Jie tam ruošiasi. Mus ruošia eiliniam, karui “tarp gėrio ir blogio”, nors iš esmės ta priešprieša - dirbtinė. Eilinis neapykantos pliūpsnis. Kaip kai kas čia pasakė - didelio masto energetinė melžykla. Norim to ar nenorim ir tas Neo - juodasis mesijas - jau beveik prie durų. Ir tai, kad greičiausiai įvyks per du-tris metus. Aš negąsdinu, bet visa tai reikia ramiai žiūrėti ir tiek. Vis viena mes esame išgalbėti, o jie - vargu-bau. Jų dienos suskaičiuotos.

 45. makaule rašė:

  to Gintaras
  Na gal tu ir teisus. Nesiginčysiu nes aš dar žalias, tik norėjau pasakyt kad nepradėtume garbint to ko nereikia. O info daug kur kertasi. Žinoma tuos diktavimus kuriuos dabar perėmė Tatjana Mikušina gali perdavinėt kad ir tie gerieji aliens’ai. Kažkaip man labai patiko Alex Collier - jis ten gana rimtai šneka, pasirodo labai retai bet pradėjo nuo maždaug 90-tųjų, esą kaikurie iš mūsų gali būt žymiai aukštesnio dvasinio lygio ir prabudę pateksim ne į 4D-5D o net netgi 10-11 ko Reptilijos ir kiti labai bijo nes jiems tada jau niekas nepadės, nei Blue Beam nei planas A nei B nei kiti.. Būtų idomi tavo nuomonė apie jį ir apie tai ką jis atskleidžia..

 46. Dė Tatjanos Mikušinos, tai galiu pasakyti tik savo nuomone. Ji žaidžia ne su tais kuriais reikėtų. Paskaitai jos čenčlingus ir nerandi nieko ypatingo. Pradėjo savo veiklą ji neblogai, kaip ir Elisabeth Prophet, kaip ir Jasmuheen (beje man ji irgi atrodo keistokai, nepaisant ankstesno jos įdirbio), bet vėliau susideda nežine su kuo. Čia tas pat ir su Alisa Beili. Iš pradžių ji pradėjo rašyti įdomiai, bet paskui susidėjo su masonais. Lyg būtų jų augimas tam tikrame laiptelyje sustabdytas. nežinau, gal čia nėra grynai moteriška problema, bet nereikia pamiršti, teatleidžia man Erika. Bet moteriška energija labiau yra susijusi su žeme. Ne prie Adomo, bet prie Ievos pirmiausiai prislinko reptilija. Todėl moterims, kurios paskura rimtesniu dvasiniu keliu yra sunkiau negu vyrams, ant jų gula didesnė atsakomybė, reikia žymiai daugiau budrumo, nes jas labiau “išbando” ir gundo negu vyrus. Matyt ne visos ištveria.
  Man kol kas nėra aišku, kas tie pakylėjieji valdovai? Skaičiau jų nemažai, neturiu iki šiol nuomonės. Greičiausiai tai tik tarpinės būtybės, tare kurių yra nemažai apsimetėlių. Pirminiame dvasingumo etape gal to žmogui reikia. Bet to po reikia eiti toliau. Kryonas man taip pat neprilipo, nors regiliariai stengiuosi perskaityti jo čenelingius, tik tam, kad žinot. Jo energija stipri ir švari, bet tai anglakalbiam pasauliui skirtas produktas.
  Dėl Alex Coller - tai su juo mažai teko susidurt, neturiu nuomonės.
  Dėl Blue Beam, žinant viešųjų ryšių technologijas, tai susidaro įspūdis, jog buvo tučia paleistas džinas iš butelio. Praktiškai A dalis planetos mastu nėra įgyvendinama. Pasipriešinimas kils milžiniškas ir visiems burnų neužčiaupsi, juo labiau interneto eroje. O tai, kad gali pasiųsti kokia nors tautai marijos holografinį vaizdelį ir įpiršti kokią nors pseudoisėją apie mesiją - tai tikrai realu. Nors kita vertus, ką gali žinoti. Kadangi Blue Beam yra išaiškintas, tai gal jie gali turėti planą C, kurio mes net nežinom.

 47. Jisas rašė:

  del moteru, tai nesutinku:) Butent moterys lengviau ir paprasciau randa tiesa, nes jos nera taip stipriai, taip kaip vyrai, prisirise prie savo mastymo strukturos. O pabandykit “ismusti” mastymo tiesas is kokio vyro didvyrio, stipruolio, vado, kuris zino, kaip visiems gyventi, kuris zino tiesa ir pan:-) Na cia as ir i savo darza pavariau….:)

 48. erika rašė:

  o kas moderuoja mano komentarus? kodel nepraleidziami komentarai? as juos matau…prie ju parasyta..Apie jūsų komentarą pranešta moderatoriui..ir kiti ju nemato..kad tas moderatorius?

 49. erika rašė:

  konkreciai buvo toks komentaras…ir ne jis vienas
  erika rašė: Apie jūsų komentarą pranešta moderatoriui
  2011-Sausis-15, 12:40 del tu savo patirciu..bandau ka nors issiaiskinti…tai vakar radau toki straipsneli…
  http://news.softpedia.com/news/No-039-God-Spot-039-in-the-Brain-of-Christian-Believers-34290.shtml
  taigi tam tikros patirtys visgi yra…o kodel mokslas ju “neaptinka”…galbut todel, kad jis dar per jaunas … o atsakymas matyt slepiasi konkorezineje liaukoje…
  http://www.youtube.com/watch?v=fxnXC9t7lQA

 50. erika rašė:

  cia turbut kazkoks automatinis moderavimas vyksta..nepraleidziami komentarai su linkais tam tikrais? ar kaip?

 51. erika rašė:

  Po sia tema yra mano trys komentarai - 13.15 ir 16 dienos, kuriu is kitu kompu nesimato, nes …jie yra moderuojami…seniau irgi tokius dalykus pastebedavau…bet patikrinau pries tai buvusius 2 straipsnius, tai ten tokiu moderavimu lyg ir neaptikau dabar…

 52. erika rašė:

  to Jisas
  jus teisus…bet, jeigu vyras sugeba samoningai suvokti tuos trukumus, kuriuos minite ir …perzengti per savo racionalu prota ir savo ego…tai tada laisvai perspjauna visas moteris, kartu sudejus…tik visa beda, kad mazai tokiu vyru…manau kad makaule keliauja teisinga linkme…todel labai puikiai gaudosi situacijoje ir pastebi daug daugiau nei kiti…
  2 Kor 12- 9 Bet man atsakė (Viespats): „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje.”.

 53. erika rašė:

  ir ankstesniame komentare siek tiek minejau apie tai..tik jis nebuvo praleistas..lyg ir todel, kad jame keli linkai i y*o*u*t*u*b*e…taigi pabandysiu paaiskinti svais zodziais..yra tokia konkorezine liauka..paminklas jai stovi vatikano aiksteje…apie ja pasakojama new age’ams filme Raising Eden 17 ir 18 dalyse…jis atskinga uz visas “mistines” patirtis…jis apdeda prisijungti prie auksciausios samones ir gauti is ten info…tai ne chenelingai ir pan….manau, kad ji butent ir atsiveria, kai praktikuoji krikscionybe..10 dievo isakymu ir savo ego kreipi i dulkes puse, o ne link as -dievas…suvoki savo netobuluma, ribotuma ir atgailauja u tai…tuomet ji ir atveria tas patirtis…tik dabar jau suprantu,kad reikia ne tik ismokti atverti, bet ir moketi valdyti jas toliau…

 54. erika rašė:

  o kad tokias patirtis isgyvena kriskcionys ir jas tiria mokslininkai…tik zinoma nieko neistiria, nes mokslas per jaunas…ir nezino, kad reikia tirti konkorezine liauka (pineal gland), galima paskaityti cia..
  http://news.softpedia.com/news/No-039-God-Spot-039-in-the-Brain-of-Christian-Believers-34290.shtml

 55. erika rašė:

  kaip suprantu, tai automatiskai nepraleidziami komentarai su linkais i y*o*u*t*u*b*e…juos praleidzia tik po tam tikro laiko..dabar belieka issiaiskinti, kas ir kodel nustate tokius apribojimus…

 56. erika rašė:

  o ta apreiskima apie vatikana ir popieziu galima pasiziureti y*o*u*t*u*b*e*j ivedus i paieska “Cпешите видеть пока это не произошло! ” ,o antra dali galima susirasti ivedus i paieska ” Пророчество от века | возвращение Иоанна Павла II ” siaip antra dalis tai neatrodo rimtai…galbut tai koks atsarginis variantas ar tiesiog demesio nukreipimas…

 57. Automatinis moderavimas sijungia tada, kai įterpi nuodoras. Einu peržiūrėsiu turinio valdyme, ten dažnai kažkaip sulaiko, kol nepetržiūri.

 58. penkis komentarus buvo automatiškai sulaikiusi sistema. O dabar ar visi yra?

 59. erika rašė:

  siaip pasiziurejau as dar karta apie apie ta konkorezine liauka..tai nuomone tokia..jie sukuria filma new age’ams ir mokina kaip reikia atverti ta konkorezine liauka..ir kodel gi neisduoti paslapciu, jeigu ji per filosofija as-Dievas niekada , kad ir kaip ten save iki dievu tobulinsi, vistiek neatsivers…..o dar prie to pacio ir vatikana apkaltina, kad viduryje savo centrines aikstes paminkla siai liaukai pastates…ir idomiausia, kad vis daugiau zmoniu pradeda susivokti…todel nemazai daliu siu filmu salinami is youtubes, del autoriniu teisiu pazeidimu…o 18 dalyje pasiziurekit labai atidziai nuo 3.20 iki 4.00..viskas pasakoma…3.59..kokie ju tikslai…
  rusiskai ziureti galima per paieska Новый Эдем. Часть 17. Шишковидная Железа, o 18 dalis pasalinta yra, bet yra rutubej..

 60. erika rašė:

  idomiai sistema nustatyta…vienus linkus praleidzia, o kitu ne…youtubes nepraleidzia..klajuno linku irgi nepraleido…kitus praleidzia…tai norint, zinoti, kad garantuotai zinute bus matoma, reikia kaip ir i delfi komentarus..tuos linkus “pamoderuoti” siektiek…kad sistema neatpazintu…

 61. Buvau matęs tuos filmus Ytb yra toks kanalas Alexorcisto, ten yra tie filmai. Bet, pavyzdžiui, “Tiesos labirinkai” jau išiminėja kai kurias serijas. Norėjau dar antrą kartą peržiūrėt kai kuriuos, bet jau neberadau.
  Mane sužavėjo revoliucija Tunise. Dar viena eilinė, permanentinė, spalvota masoniška revoliucija: Tvarka iš chaoso arba kaip išeiti pasiliekant kontrolę. Islamo pasaulis bus palaužtas po vieną, be kraujo, o taikiomis revoliucijomis, kaip buvusios sovietų respublikos. Kai vyko vadinama rožių revoliucija gruzijoje irgi buvo malonu stebėti kai masonas saakašvinis nuverčia kitą masoną ševardnadę, o valdžioje palieka visą seną aparatą, o vėliau dar kariausia su tos pačios ložės bičiuliu putinu. Ir sakau sau, jei kils dar viena revoliucija, pas mus, kojos iš namų nekelsiu. Atitarnavęs daiktas pakeičiamas nauju, o struktūrose pasilieka tie patys. Jokios dialektikos, jokios klasių kovos - visa tai masoniška dūmų uždanga. Jei keisti ką nors, tai iš esmės - žmogaus suvokimo žemėlapį, turi įvykti rimta paradigmų slinktis, atliekant pirmiausia inversiją sielose, širdyse, protuose. Kol žmogus nesuvoks, kas jis toks yra, nieko nebus. Čia new age yra teisūs. O išorinis fasado pakeitimas, visuokie mitai ir legendos apie vadinamą “gerovės pseudovisuommenė” yra akių dumimas, o geriausiu atveju problemos nustūmimas, nieko iš esmės nesprendžiant.

 62. makaule rašė:

  To Gintaras.
  Kadangi planas A ir B jau žinomi, tai bijau kad iš nevilties planas C gali būt labai agresyvus, panaudojant viską ką turi, tiek psichotroninius, tiek cheminius, bakteriologinius ir kitus pačius baisiausius kurių neminėsiu. Kaip tame Black eyed peas klipe - Boom boom Pow.

  I’m on the supersonic boom
  Y’all hear the spaceship zooooom
  When, when I step inside the room
  Them girls go ape-shit, uh
  Y’all stuck on Super 8 shit
  That low-fi stupid 8 bit
  I’m on that HD flat
  This beat go boom boom bap
  I’m a beast when you turn me on
  Into the future cybertron..
  Here we go, here we go, satellite radio
  Y’all gettin’ hit with boom boom
  Beats so big I’m steppin’ on leprechauns
  Shittin’ on y’all with the boom boom..

  :) gražu ir daug pasako.. We will all go ape-shit.. Vien žo tapsim sušiktom bezdžionėm.. :)

 63. Čia apie kietą ir minkštą scenarijų NWO įvedimo. Pakankamai tobulai parašyta.

  http://crisis-blog.ru/world/krizis-ili-novyj-mirovoj-poryadok.html

 64. makaule rašė:

  Labai patiko, nors turb8t pas visus panašiai skamba.. :)

  Great Spirit, whose voice I hear in the winds,
  and whose breath gives life to all in the world.
  Here I be.., I’m small and I’m week,
  and I need your strength in your wisdom.
  Let me walk in beauty, and let my eyes ever behold
  the red and purple sunsets that you have created, with me.
  Make my hands respect the things that you have made,
  and my ears sharp to hear your words and your voice.
  Let me learn the lessons that you have hidden,
  under every rock and leaf.
  I seek strength not to be greater than my brother ,
  but to fight my greatest enemy, - myself (!)
  Make me always ready to come to you,
  with clean hands, and straight eyes, so,
  that when my life fades as the fading sunset,
  my spirit can come to you without shame, Amen.

 65. Planas C be jokios abejons egzistuoja ir jis turi kažkur matytis viešai. Jik turi būti paslėptas kažkur mums po nosim, pavyzdžiui, kokiame nors naujame Hollywoodo blogbasteryje. Reikėtų ten raktų paieškoti. Gaila, nevaikštau į kinus, laiko nėra.

 66. Kaistas daiktas tas Fecebookas. Ne pirmą kartą pastebėjau, kad informacija yra filtruojama. Matyt yra kažkokie raktiniai žodžiai, pagal kuriuos informacija blokuojama. Ji tiesiog ir lieka profilyje ir į kitiems typo “draugams” nepasiskleidžia. Nekenčiu šito “instrumento”, bet tai vienas iš būdų skleisti informaciją.

 67. Rick Clay įkvėptas pradėjau nagrinėti lietuviškus logotipus. Na ir atradau neįtikėtinus dalykus. Gal kas pamenat sąjūdžio logotipą? Ar nieko jis neprimena? Norim to ar nenorim, bet tenka pripažinti, kad SSSR “išformavimas” buvo specialus iliuminatinis projektas. Lietuvai, tai, žinoma, buvo į naudą. Mes atgavome laisvę, bet pasauliniu kontekstu žiūrint, mūsų “laisvė” buvo NWO projekto dalis. Sovietų imperija nebeghalėjo atlikti savo finkcijos, kuri buvo numatyta. Tokia sistema nepasiteisino ir buvo išformuota. Panašiai, kaip ir buvo sukurta. Rusai, kaip ir mes čia buvome tik bandomieji triušiai. Dar yra įdomesnių dalykų. Pavyzdžiui, yra tokia išleista sausio 13-osios proginė moneta. Ten pavaizduota akis stilizuotoje piramidėje. Bet jeigu padėtume greta Alisterio Crowley masonišką kepurę ir darbo partijos logotipą, tai galima būtų užduoti klausimą: surask 5 skirtumus. Gal būt tai savotiškas messenge’as šeimininkams “ei, chebra, mes savi”?

 68. makaule rašė:

  Bet rimtai.. Katık peržiūrėjau tą monetą. Tie gyveatės visai nebesislepia.. Erzina kažką žinančius ir toliau sėkmingai plauna smenenis miegantiems.. :) Kad SSSR žlugimas tai jų projekto dalis net neverta abejot. Užtenka pažiūrėt Gorbačiovo kalbą kur jis kaip iš Bushas vyresnysis 91m, kalba apie naują pasaulio tvarką. youtube.com/watch?v=MI_He2IRH5E

 69. Erika, jei turėsit gamilybę, parašykit man į mailą, jis yra profilyje

 70. Makaule rašė:

  Čia man iškilo toks pamastymas, kurio ilgai nesvarščiau ir iškart rašau. Jei mus “programuoja” ir klaidina visokiais elektromagnetinės prigimties signalais tai mums reikia tik to vadinamo ekrano. Užsidedi ant galvos metalinį puodą o dar geriau pats į jį sulendi ir užsidengi dangčiu :D ir viskas. Tam tikra prasme nufiltruotume netikrus išorinius signalus, kurie gali būti tarsi barjeras prieti prie tiesos blaškant smegenis. Ir manau kad tokios akcijos kaip: pirk telefoną už vieną litą, beveik nemokami pokalbiai, ir kiti panašūs dalykai mums ne šiaip sau brukami.. Kaip ir tuose “Pakylėtųjų valdovų” laiškuose kažkada skaičiau, neva jei gyveni dideliame mieste tai užsklanda tarp pasaulių yra labai tanki kad pro ją prasiskverbtų ta vadinama šviesa ir tie valdovai negali ateiti mokyti net astraliniam plane ir kaip vaistas siūloma išvažiuot kuo toliau (100-200) km nuo didelių miestų į gamtą. Pasamprotaukim..

 71. ne tik “Pirk telefoną už vieną litą”, bet ir “įsigyk skaitmeninę televiziją”. Juk nustatyta, kad skaitmeninis signalas tiesiogiai veikia pasąmonę ir yra labai puiki zombinimo priemionė. O kur dar visokie 3D ekkranai, etc. Tiesa, gal būt ta, tad mieste žmogų labiau veikia įvairios zombinimo technologijos. Gi pagyvenus kur nors miške, ar kalnuose gali lengvai nušokti nuo matricos. kaip jūs galvojat, kogėl atėjo į madą trumtinti atostogas iki 2 sav. ir pan. Per 40 dienų tu gali pilnai nušokti nuo matricos ir tada gali kitomis akimis įvertinti tai, kad vyksta. O tada gal būt tu mapatysi tai, ko neturėtum pamatyti. Tada gali kilti tau klausimų, į kuriuos niekas nenori duoti atsakymų. Tu tada tapsi prastai motyvuotas ir negalėsi tinkamai atlikti tau pavestų finkcijų. Čia kaip tame filme - nusileidi ir nekaltomis ufonauto akimis pamatai tau prieš nosį paslėptus dalykus.

 72. Beje, dėl tos taisyklės “švęs sekmadienį” irgi labai rimta. Juk kažkada sekmadienis - saulės diena buvo nusilenkimo liuciferiui diena. Ta sekmadienio tradicija taip pat atsirado visai nesenai. Sekmadienis šiaip yra pirmoji savaitės diena. Šabas - šeštadienis - paskitinė savaitės diena.

 73. makaule rašė:

  Na taip.. bet juk telefono signalas taip pat koduotas ta vadinama impulsine kodine moduliacija, ir į tuos paketus galima įkoduot kokią nori skaitmeninę informaciją, ir manau kad nešantysis dažnis ne veltui 1800 mhz parinktas . Beto labai įtartinai atrodo kai ant kiekvieno aukštesnio namo po minimum 5 antenas stovi, nors visiškam padengimui ir abonentų kiekiui aptarnaut tiek tikrai nereikia. Skaitmeninė TV, 3D, HD, palydovinis ryšys, mobilus ryšys, GPS kiti radio signalai - vien žo gyvenam didelėj elektromagnetinėj košėj - kaip kažkas minėjo kad dabar ne Electronic age bet cage. Ir dar girdėjau kad Nokia turi belenkokio slaptumo skyrių kuriame dirba slaptų tarnybų žmonės - tia greičiausiai tikrai ne žaidimus telefonams kuria. Čia iš DR. Deagle paskaitėlių. video.google.com/videoplay?docid=-2221852945040630461# , jis ten ir daugiau apšvies, apie labai labai daug ką. Dar jei kas netingit galit pasidomėt apie Codex Alimentarius. O dėl tų Sekmadienių kaip ir viskas aišku, tik vat šabas pagal tai kiek aš suprantu yra 7 diena skaičiuojant pagal mėnulio kalendorių pradedant nuo jaunaties pasirodymo, ir jei žiūrint pagal saulės kalendorių tai šabas gaunasi skirtingomis dienomis. Pasistengė sakyčiau padaryt taip kad niekur nedingtum, nebent darbą mest reiktų.

 74. makaule rašė:

  Ir kaip jums tai patinka ? Nėkiek nenustebau kad turi greitu metu pasirodyt panašus straipsnis - tik nesitikėjau kad taip nevykusiai bandys visus apmulkint. grynas.lt/gamta/netrukus-zeme-gali-tureti-antra-saule.d?id=41095137

 75. Kriste rašė:

  Labai įdomu.

 76. Esu jau skaitęs kažkur užsienio saituose apie tą sumernovą, net neįtariau, kad galima tokį briedą sustumt.

  Nu, atrodo, aiškėja ir naujametinių fejeverkų paslaptis
  http://www.liveinternet.ru/users/bagira999/post146701349/

 77. makaule rašė:

  Turiu įtarimą kad ir LT turi vieną tokį “fusion” centrą ir seka tokius kaip mes ir panašius..
  youtube.com/watch?v=HtI72nZLw2s&feature=related

 78. edita rašė:

  Taip, viskas labai teisingai krypsta. Kad vis daugiau žmonijos pradeda prabusti ir susivokti, kur jie esti, kokia misija jiems skirta iš tikrųjų akivaizdu iš Gintaro raštų. Gilus žmogaus ieškojimas, su dideliu bagažu žinių. Skaityti galima daug, susivokti sąmoningai
  reikia daug pastangų, kaip ir dirbti pradėti nuo savęs. Savo minčių, poelgių, atsakingumo už vieną ar kitą pasakytą žodį. Nes žodžio galia ypatinga(nekalbant jau apie mintis). Vieni iš didžiausių kenkėjų yra žiniasklaida. Jie kaip skėriai prie jauko nuodina aplinką. O svarbiausia, kad jie tai suvokia. Gerai jai dar lieka pasirinkimas ir atidaroma daug langų ir durų.

 79. Net neabejoju, kažkurioje laidoje Alex’as Jones apie tai irgi minėjo. Mūsiškiai, kai visuomet stengiasi uoliai vykdyti. Mūsų valstybė čia kaip niekad unikumas. Net apie slaptus CŽV kalėjimus nieko negali ištirt…

 80. Kalifornija rašė:

  Is tiesu saunu ir unikalus blogas. Didziulis ziniu srautas ir nemazai nauju ziniu pateikiama. Pats esu isstudijaves irgi turbut visus 9 0 11 vivykiu filmus bei versija, taip pat gerai susipazines ir su NWO. Tik perskaicius kas rasoma siame bloge susirado ispudis kad kai kurie is cia rasanciu zmoniu isivaizduoja esantys revoliucionieriai ir didziai sekami zmones. Visgi mielieji, nemanau kad taip jau ta Jusu veikla jiems kenkia ar panasiai. be to toks beprecedentinis isitikinimas kad mums cia leidziamos ploksteles pagal kurias mes sokame irgi biski per daug radikalu ir neitiketina. Suprantu kad zmogiska prigimtis tokia, kad tie kas stovi auksciau visa galva reikia nuversti ir sunaiknti, jau nekalbant apie tai kad patraukti pastoviai gerai per danti. Juk tie visi Rot , Morg, Rockf ir panasus veikejai niekur nesibrauna nei i pirmus turtinguju desimtukus nei panasiai, jei jau jie prieme kad ju pareiga valdyti pasauli, as asmeniskai sakyciau, jie tai daro tikrai atsakingai ir moraliskai. beda manau ne juose, o zmonese, man idomu kaip jus pasikeistumete jei turetumete tiesioge galimybe per nakti atsispausdinti FE de sunkvezimi legaliu doleriu ir panasiai, nekalbant apie valdzios jega ? as jums visgi neatrodo kad mzoguas prigimtis is tiesu yra su siteminemis klaidomis, ir ju neimanoma istaisyti tiesiogiai visu neperpruogramavus per dnr ir kitas sturkturas ? godumas, valdzios siekimas, pavydas ir panasiai, juk tai esmines musu varomosios jegos sioje zemeje. Kaip pasauli pradetu valdyti tas Alx Jns jei jis prieitu prie to vairo ? kokias alternatyvas jie pateikia is tiesu ? nieko esminio ? kovojama prie viska prie ko prisiliete tie ponai, bet alterntyvu nera , ir tai manau visi suvokiate. yra desniai, ir jie veikia objektyviai, ir jie sako, visi nera lygus, visi nera vienodai protingi, diferencijacija yra visatos varomoji jega. Kokia jus plokstele idetumet prie uzgrobto per “revoliucija: to irenginio ? Maloniausia yra protestuoti ir dergti visus kurie yra auksciau.

 81. erika rašė:

  As esu optimiste…ir jeigu vyksta biblijinis scenarijus, tai ES simboliuoja atkurta Romos imperija…arba Babelio boksta…Babelio bokstas , tai viena kalba, viena valdzia, vienas pinigas ir pan…ES apjungia ivairias tautas ir todel yra tas simbolinis Babelio bokstas…o Babelio boksta sugriove Dievas, o ne puole angelai…todel manau salyginai EU yra saugi vieta gyventi…siuo metu atskiras EU tautas zinoma bandoma “pagriebti” uz gerkles..jas pasodinant ant paskolu kabliuko ir padarant labai priklausomas…nuo centro…kur spausdinami eurai…bet pats centras manau turi islikti..visoje eigoje…nes tai biblijinis simbolis, kuris elitui reikalingas…o visas kitas salis - JAV ir pan…reikia pajungti siam centrui…todel ten gali buti imamasi daug drastiskesniu metodu, kad pajungti jas babelio “centrui” ir vienai pasaulinei valdziai…o mums sakyciau salyginai pasiseke, kad gyvename Lietuvoje, nes mes jau senai pajungti ir pavergti ir paruosti NWO…ko daugiau is ubagu ir vergu dar galima noreti …manau viskas , kas vyksta EU, tai yra siekimas finansiskai pavergti tokias istoriskai stiprias nacijas, kaip graikus, ispanus, portugalus, italus, airius ir pan.. greiciausiai,sekanciame etape bus privatizuotas siu saliu gyvybiskai svarbus turtas, kuris dabar yra valstybinis…(cia kaip egipte per 7 metu badmeti, zmones apie 3-5 bado metais pardavinejo savo gyvulius)…ir nereikia mums lygintis su JAV ….Europa , ypac Rytu…jau atbuvo savo konclageriuose…ir jau yra senai paruosti naujajai tvarkai…JAV gyvena zmones…kuriems kelis simtmecius kale i galva apie ju laisvas teises..o dabar sitas teises atims…tai bus labai sunku elitui padaryti….t.y pavergti pacia laisviausia pasaulio nacija - amerikiecius… todel ir mobiliuojamos visos imanomos pajegos ir priemones…
  ir siaip Lietuva yra palyginti saugiausia visokiu gamtiniu kataklizmu poziuriu..nepamirskit, kad Lietuva - Marijos zeme… :)

 82. klajūnas rašė:

  toKalifornija
  naivus isitikinimas, kad elitas tik valdo pagal “objektyvius dėsnius”. taip mano tie, kas tiesiogiai su jais nesusidūrė, nepateko “po ratais”, su kuriais jie vaziuoja per viska ir paskui net neatsisuka. jie ne tik objektyviai valdo, turėdami galios pranašumą, bet sadistiškai tyčiojasi žmonių ir tuo tyčiojimusi mėgaujasi kaip pramoga, kuri kelis kartus perkopia tai, kas objektyviai būtina valdant. nematau jokio atsakingumo… Kai kas su NWO susipažinęs tik iš filmų, o kitiems tai reali gyvenimo patirtis.

 83. 2 Klajunas rašė:

  tai cia klajunas jau turbut save prie disidentu ar tremtiniu jau priskiria :) ir kaip gi tau pavyko realiai patirti ju valdymo metodus ? o tai ka zmones tai nesitycioja is zmoniu, valdzia, bosai, direktoriai ir panasiai ? visada bet koks zymiai labiau galingesnis pravaziuoja pro silpnuosius, tai vyko ir vyks. Tik as klausiu kur Jusu revoliucionieriu planas kas bus konkreciai kitaip ir kaip bus valdoma, kokia pasaulio strategija planuojama vietoj tu nvvo ? visi didieji atradimai, statiniai ir panasiai buvo statomi ant zmoniu kaulu, tikekimes gal ateitiyje tai bus robotu griauciai :) nors zinoma, kur deti tuos 7 milijardus ? dar kai pagalvoji jie labai geranosiki kad 1 bent paliks ir tai sakyciau per daug. as asmeniskai tikrai mielai isideciau mikrochipa kad galeciau per valanda uzsikrauti programas kokias tik onriu, taip kaip matricoje, tai juk nuostabu. visi suprantame kad zmogu reikia tobulinti, o jo nepatobulinsi jau kitaip kaip tik per technine intervencija.

 84. klajūnas rašė:

  to 2 Klajunas
  gerai, kad prasitarei apie mikročipą. Jį tu ne pats įsidėsi bet tau įdės NWO, ir padarys su kompiuteriu valdomu zombiu. Bet apie tai nesiplėsiu, siūlau paskaityti mano blogą http://mindcontrol.blogas.lt . Su NWO kuriam Lietuvoje atstovauja VSD esu susidūręs būtent per “mikročipą” (čia tai pataikyta į dešimtuką). Tik noriu dar kartą pakartoti - mikročipą ne įsidėsi bet įdės, ir programas ne užsikrausi, bet tau užkraus, o pats būsi tik NWO zombis.

 85. erika rašė:

  to 2klajunas…noreciau jusu paprasyti, kad pasistengtumete siame bloge diskutuoti kulturingai…taip pat siulau ir kitiems palaikyti cia aukstesni diskusiju lygi, nei delfo komentaruose…
  2klajunas, jeigu kazkas nesutinka su jusu nuomone, tai pabandykit oponenta ramiai ir kulturingai itikinti argumentais, o ne “gaisdiskais” issisokimais…

 86. erika rašė:

  vien jau anonimiskas pasivadinimas kelia painiavas…visa mano ankstesne zinute skirta to2klajunas, bet kai kreipiesi asmeniskai 2klajunas, jau gaunasi painiava…
  Gerbkime vienas kita ir kiekviena isakyta nuomone…

 87. makaule rašė:

  to kalifornija.
  Pasidomėk netik apie 911 bet dar plačiau, apie viską kas šitame bloge buvo rašoma. Taip pat pageidautina kad perskaitytum Biblija ir darytum taip kaip ten sakoma. Tu dar nesi pabudęs ir išorinė įtaka tau dar labai didelė ir dar esi valdomas senų stereotipų ir dogmų. Free your mind. Pradžią padarei gerą bet ties tuom ir apsistojai. Ne dėl pinigų ar valdžios viskas vyksta ir vyko pasaulyje jau n tūkstantmečių o dėl mūsų sielų.. Buvau toks pats kaip ir tu ir reikėjo bent pora metų pasiknaisiot visame kame. O kai susidarė bendras vaizdas, patikėk manim, apsiverkiau ne vieną kartą nes to net didžiausiose fantazijose nebūčiau įsivaizdavęs ir suprantu kodėl ankščiau to nepripažinau ir nemačiau. Aš dar toli gražu nuo tikros teisybės ir tuo labiau nenoriu pasirodyt daug žinantis ar išmintingas nes dar tikrai nedaug žinau ir suprantu. Tai kas iš pradžių atrodė paprasta dabar tapo neįtikėtinai kebliais labirintais. Nepasitikėk niekuom ir netikėk viskuom kol pats neįsitikinsi, bet niekada neneik ko nesupranti, nes męs čia ne kažką įrodinėjam “štai čia yra teisybė o čia melas” arba “to negali būt” arba “štai čia vat tikra teisybė ir kitaip negali” bet diskutuojam ir bandom susidėliot bendrą vaizdą.

 88. Viskas gerai, noriu tik padrąsinti “Kaliforniją”, ar “2Klajūnas”??, jog padėtis kontroliuojama. Kiekviena liga turi simptomus. Ir jeigu jie pasireiškia, vadinasi turime orientyrus kaip gydytis. Mes čia nagrinėjame dvasines blogio ištakas. Ir jeigu dabar žmogus pasidarė TOKS su visais minimais epitetais, visa tai yra tik pasekmė to, kad iš žmogaus buvo tyčiojamasi gal keliolika tūkstančių metų. Žmogus yra programuojamas padaras. Įleisk vaiką į mišką gyventi su vilkais, jis vilku ir tampa. Bet tada grįžti atgal iš tapti žmogumi yra sunkiau. Lengviausia pasakyti, kad žmogus yra godus, egoistas ir pan. Jeigu taip kalbama, vadinasi prastai žinoma, kad gi yra iš tikrųjų žmogus, kokia jo tikroji prigimtis ir kas gi iš tikrųjų yra planeta Žemė. Elito tikslas ne pinigai, ne valdžia, ne kontrolė . Tikslas yra - neleisti žmonės tapti žmonėmis. Štai tada, kaip problema iškelta, atsiranda ir sprendimas – valdžios vertikalė. Nereikia daug ypatingų sąlygų, kad žmogus atskleistų savo šviesią pusę ir pradėtų gyventi kaip Žmogus, o ne kaip gyvulys. Žmogus yra tobulas Dievo kūrinys ir klaidos nėra jokios, klaida yra tik vienintelė - gyventi nenormaliomis sąlygomis. Negatyvi populiarizacija, kurią čia per įvairius Insaiderius deklaruoja elitas, atseit neva auklėdamas žmoniją, iš tikrųjų Dievo akyse yra - sunkus nusikaltimas. Ir ateis laikas, kai Dievo vardu surengsime jiems baisų teismą. Ar bent tuo tikiu.
  Reikalas tame, kad yra paruošti alternatyvūs galimi žmonijos vystymosi scenarijai. Nors vienas iš tokios studijos autorių prieš metus buvo nunuodytas, o kitas turėjo oficialiai mirti, bet likti gyvu kita pavarde. Ir negalvokit, kad čia pavienių išsišokėlių, kaip Icke, Venturos ar Jones pasvaičiojimai. Jeigu yra rezistencija vadinasi yra ir organizuoti žmonės, kurie visa tą reikalą daro. Jeigu tos komandos nebūtų, šiandien mes sirgtume ir mirtume nuo paukščių ir kiaulių gripo, mums būtų suleistos vakcinos, nebūtų atskleistas Climat Gate’as ir mokėtume už orą tūkstančius iš savo kišenių ir t.t.
  Aš taip pat kai visa tai pamačiau, kai sužinojau, ką jie darė ir ką jie planuoja, vos neapsiblioviau. Iš tikrųjų sunku pakelt, suviškint tokią informaciją. Bet tada kokie keliai: arba tu kapituliuoji, arba, jeigu kažkiek turi širdyje meilės, bandai kažką daryt. Man būtų žymiai sunkiau gult į karstą suvokiant, kad visa tai žinojau ir nieko nedariau. Gal būt užtenka to, kad šiuo klausimu turi aiškia moralinę poziciją ir kvieti kiekvieną mąstantį žmogų tokią moralinę poziciją turėti. Tada bus lengviau mirti. Už idėją.
  Ir dar: Objektyvių dėsnių socialiniuose procesuose nebūna yra tik susitarimo taisyklės, kurios žmonėms parduodamos kaip “objektyvūs dėsniai”. Kas bent kiek yra prisilietęs prie lingvistikos ir kvantinės teorijos, tas žino, kaip veikia protas ar smegenys, tas puikiai supranta, kaip tie dėsniai yra “padaromi” ir “parduodami”.

 89. Kalifornija rašė:

  Labai malonus ir grazus Gintaro paaiskinimas cia. As tikrai sutinku, kad pasaulyje vyskta kova uz sielas. Tai daznai galima pajausti savo gyvenimo kelyje, kada reikia rinktis, bet is kitos puses juk renkiesi individualiai irgi, pagal savo dnr savybe ir biologini lauka, kuri nulemta anksciau buvusiu dariniu. Beje, gal kas nors galetu man pakomentuoti o kas gi tie Indigo vaikai is tiesu yra ir negi cia irgi nvvo projektas ? Ir kaip yra su bulgarijos ziniuose Vanga, kuri aiskiai visam pasauliui parode kad laikas nera tai ka mes suvokiame, kad visi ivykiai kurie ir buvo ir bus yra jau visada ivyke ? kodel net jos pacios gyvenimas, jei skaitete jos biografija, buvo lemtingai visa laika kaip tarsi trumpinamas, kad per dideli vidini skausma ir nelaimingo likimo ji igaletu pradeti matyti aiskeriagyste ? kas ja valde ? Del mikrpcipo, sakoma nera tokiu kodu kuriu nebutu imanoma nulauzti, tad net neabejoju kad tikrai tas chipas ir jo valdymas bus nulauzti is karto po pasirodymo. o tada, ka noresi ta isiintaliuosi. gaila, bet tai visgi bus ne greiciau nei po kokiu 20 metu aisku is viso. beje, o jus isivaizduojate kaip bus imanoma visus suchipuoti ? taip, eu, ir amer lengvai, per pora menesiuku turbut, bet azija, ir kitas laukines tautas kaip i>

 90. klajūnas rašė:

  Tai, kad CŽV vykdo eksperimentus su psichotronine technika nuo 1950 m. (MKULTRA, Pandora project ir t.t.), o gal dar anksčiau, - vieša paslaptis. Galima įsivaizduoti, kiek jie pažengę dabar. Kalbos apie elektrodus matyt prilygsta akmens amžiaus technologijoms ir dabar valdoma pats sąmonės-jutimų laukas ne elektrodais, bet bangomis. Pati naujausia informacija 7800 veteranų padavė į teismą CŽV, dėl neteisėtų eksperimentų. Tai tv naujienų informacija. CŽV manchurian candidate technologijos yra realybė, ir tokios technologijos gali paaiškinti kai kurių žmonių iš pažiūros nepaaiškinamą elgesį.

  http://peacepink.ning.com/profiles/blogs/7800-us-veterans-are-suing-the

 91. makaule rašė:

  Manau kad praside po truputi.. Tas sprogimas oro uoste yra tam tikras “Startas” iš rusijos pusės. Ir kaip tyčia radau pora gerų senų perliukų. Kas dar nematė atkreipkit dėmęsį į datas ir tai ką jis šneka netik apie būsimą 911 bet ir apie Rusiją. (antrame filmuke)
  Pirmas: youtube.com/watch?v=a8Hk1-BpXO8
  Antras: youtube.com/watch?v=4hJEJAytVRc
  O čia vienas iš paskutinių: youtube.com/watch?v=8EXjupDdaD0&feature=bulletin
  kuris labai gerai atspindi viską kas dabar dedasi ir kas bus globaliai..

 92. makaule rašė:

  Kaip “netikėta” !!!

  “Užsienio šalių vadovai reiškia solidarumą su Rusija”

  “Šioje kovoje mes esame kartu”, - sakoma NATO generalinio sekretoriaus pareiškime po sprogimo tarptautinio Domodedovo oro uosto atvykimo salėje.
  “Todėl NATO ir Rusijos Taryba turi stiprinti bendradarbiavimą kovoje su terorizmu”, - sakė A.F.Rasmussenas susitikimo tarp aukšto lygio NATO ir Rusijos pareigūnų Briuselyje išvakarėse.
  “Tai bendra grėsmė, prieš kurią turime stoti drauge. NATO išreiškia savo solidarumą su Rusijos gyventojais ir vyriausybe”, - sakė įvykio “šokiruotas” A.F.Rasmussenas.
  Dėl sprogimo Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas atidėjo savo kelionę į antradienį prasidėsiantį Pasaulio ekonomikos forumą Davose, Šveicarijoje, ir šalyje paskelbė sustiprinto saugumo padėtį.

  “Police state” Rusijoj kaip ir JAV jau visiškai ant slenksčio. Tepadeda mums Dievas.

 93. Žinoma, kad prasideda. Matyt Rusijoje su tokiais projektais kaip “terorizmas” šiek tiek kitaip, informacija nuteka iš vidurinių grandžių greičiau, ne viskas perkama už u j . Antai jau interfaxas rašo, kad bevei visas domodedavo personalas žinojo, kad žažkas bus, fsb sukiojosi gal mėnesį ten.

  Dėl mikročipų yra viena problema. Yra nustatyta, jeigu kyja stipri elektromagnetinė audra, na pvz, dėl padidėjusio saulės aktyvumo (o jis didėja nuolat), sistemos gali išsiderinti ir neveikti. Be to elektromagnetinę audrą galima sukelti ir dirbtinai. manau, kad mikrochipai yra jau praeitis, tai ganėtinai pasenusi technologija. Dabar viskas eina ant nanotechnologijų.

  Dėl indigo vaikų, tai galiu pasakyti, jog tai new age propagandinis šou. Galima tik kalbėti apie genų mutacijas, kurios vyksta žmogui gyvenant ne normaliomis sąlygomis, valgant fast foodą, nuo chemtrailų, floruoto vandens ir t.t. Žmogaus organizmas, matyt, irgi prisitaiko. Yra pavyzdžiui nustatyta, kad afrikoje živ infekuotų tėvų vaikai paveldi absoliutų atsparumą živ infekcijai. Ir dėl to dlobalistas yra didelis galvos skausmas. Nes populiacijos kontrolės programa per virusines ligas praktiškai žlunga. Virusas ne tik, kad nesustabdė populiacijos didėjimo, bet dar netgi iššaugė mutacijas. Bet oficialiai dėl to tylima.

  Kitas dalykas dėl gyventojų pertekliaus. man kažkaip kužda nuojauta, jog skaičius 7 milijardai yra pritemptas. Jeigu JTO sugebėjo suklastoti klimato pokyčių duomenis ir paversti spekuliaciją CO2 talonais pelningu verslu, tai kodėl negali tūti taip, kad poluliacijos duomenys taip pat klastojami. Kažkas paskaičiavo, kad jeigu aritmetiškai sudėti tuos skaičius, kuriuos skelbia valstybių statistikos, tai gyventojų planetoje realiai būtų tik apie 4 milijardus. Tai iš kur tada tie 3 papildomi atsiranda? Kažkur youtubėj yra filmukai, kuriuose grafiškai pavaizduota, kad realiai gyventojų yra tik apie 4,5 milijardo, o Kinija ir Indija savo statistiką išpūtė dirbtinai. Bet aš tų filmukų niekaip nesugebu surasti. Gal išėmė?

 94. makaulei,
  Tuos dalykus Aleksas yra sudėjęs į Fall of Rebublic. Šiemet jis labai sunerimęs dėl dolerio
  youtube.com/watch?v=ruRfCaBc_i4. Ir manau, kad pagrįstai. Ar neatsitiks taip, kad doleris bus atšauktas dar šiais metais?

 95. Makaule rašė:

  Gintarai, įsivaizduoji kas bus jei doleris bus atšauktas ? :) Aš tai nesugebu. Tada griūna netik JAV bet ir kitų didžiųjų ekonomika, riaušės, demonstracijos, vežimas į vadinamąsias Fema camps ir kiti jų paruošti fokusai.. Panašu kad 2012 Londono olimpinių su gražiais vaizdais danguje ir dievais kalbančiais galvoje nesulauksim :)
  Nemačiau to filmo. Reiks būtinai peržiūrėt, bet visko neįmanoma sukimšt per trumpą laiką, o pabaiga panašu jau arti.
  Galima sakyt turim atsakymą į Kalifornijos klausimą “o jus isivaizduojate kaip bus imanoma visus suchipuoti ? taip, eu, ir amer lengvai, per pora menesiuku turbut, bet azija, ir kitas laukines tautas kaip” Azija tai pagrinde Rusija su Kinija. O kitų ir nesistengs sučipuot - juos paprasčiausiai išnaikins iki minimumo, nes ypač tų kur gyvena kalnuotose vietovėse tikrai nesugaudys. Putinas dabar kaip tik suorganizavo pretekstą tam scenarijui. Jaučiu ateinančiomis dienomis sulauksim dar ne vieno tokio “išpuolio” skirtingose šalyse, o tada prasidės įsiveržimai į ale teroristų gyvenamas teritorijas. Vakar padarytas didelįs žingsnis link NWO - “Solidarumas prieš terorizmą” dabar belieka laukt sustiprintos saugumo padėties visose įtakingiausiose valstybėse o mažesni ir dar mažesni tokie kaip LT prisijungs automatiškai nes beveik visi priklauso alijansams. Finale belieka pasireikšt Š.Korėjai, Iranui ir tada baisu pagalvot. Nepamenu kur mačiau, bet kalbėjo apie GB populiarią tarnybą kuri užsiima čekiukų išrašymu už nevietoj pastatytą automobilį. Tai jiems yra duota 3 identifikacinės kortelės. Vienas darbuotojas susidomėjo kodėl ne viena o trys. Tai poto išsiaiškino kad visa policija ir kariškiai jau seniai ruošiasi kariniam konfliktui, o visiems tokiems tuo metu bus suteikti įgaliojimai atlikt policijos vaidmenį. Vienoje iš kortelių užrašyti žodžiai kuriuos pareigūnas privalo ištart suimdamas žmogų.

 96. erika rašė:

  Siaip kalbant apie finansinius reikalus…tai sie metai yra ypatingi…nes 1345 metais ivyko pirmoji globaliacijos salygota krize ir siemet yra lygiai 666 metai nuo tos datos…o zinant kaip elitas megsta grazius skaicius, o butent sitas skaicius jiems nesa sekme, tai finansines sistemos “perinstaliavimo” galbut galima tiketis ir siais metais..
  Jeigu kam idomu placiau susipazinti su viduramziais vykusio pirmo globaliacijos etapo priezastimis ir pasekmemis, tai trumpai buvo diskutuota pries metus…galite pasiskaityti…
  http://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=542&d=2820

 97. erika rašė:

  to makaule..
  oho kokia panika tu cia keli:)…o vienas internetinis puslapis, kuris greit viska issiaiskina, raso, kad siu sprogimu priezastis yra tokia, kad Medvedevas pries kelias dienas lankesi Palestinoje ir neuzsuko i Iraeli, uz tai jam buvo priminta kas valdo pasauli ir parodyta, kad po tokiu jo “bajeriu” jo dalyvavimas Davose nepageidaujamas…tik tiek…

 98. makaule rašė:

  Gal ir panikuoju truputi.. Tik parašiau kas man iš visko galvoj susidėliojo. Žinoma, viskas gali būt žymiai taikiau, pvz masinis cheminio ir biologinio giklo panaudojimas. Juokauju.. :) Nuomonių daug, o tikros teisybės kaip visad niekas nežino.

 99. Vienoje iš laidų Alexas buvo radęs neįtikėtinai didelį karstų sandėlį, kažkur keli milijonai sukrauta. Įdomu kam? Aš manau, jog Iranui buvo leista sodrinti uraną. Saakaašvilis atėjo tam, kad padaryti poligoną puolimui. Rožių revoliucijos Kirgistane - taip pat tam tikslui.

  Maskvoj buvau dar praėjusių metų rudenį ir galiu pasakyti, jog tokios griežtos policinės tvarkos neesu matęs net SSR laikais. Tave gali bet kur už bet ką sulaikyti iš uždaryti 3-4 kartais net 15 parų, jeigu neduosi vokelyje u.j. Amerikoje jau beveik tas pat, bet ten aš nebuvau, negaliu pasakyti.

  Aleksas Fall of Republic kalba apie Special Drawing Rights (SDRs). Specialios skolinimosi teisės (nežinau kaip tiksliai skamba). Pasirodo, kad šitas daiktas jau senai egzistuoja ir jį galima naudoti kaip rezervinę valiutą. Faktinai tai ir daroma patyliukais. ://en.wikipedia.org/wiki/Special_Drawing_Rights

 100. Kalifornija rašė:

  Sveiki vel visi, malonu skaityti tikrai besidominciu globaliais reiskiniais ir kaip matau musu nera daug - Gintaras, Klajunas, Makaule ir Erika. Beje, Erika tikrai mane stebini, nes retai sutiksi moteri taip gerai lt besidomincia ne tik nvvo bet ir Amerikos birzomis :) Beje, as irgi ten prekiauju, kaip pagalvoji jei sukasi milijardai niekuo nepadengtu skaiciuku- popieriu, tai galvoju ir man turetu koks bent priklausyti milijonas bent, uztat ir zvejoju ten savo dali, kazkodel kai saskaita padideja bent kokiais 4 nuliuku skaiciais, tai toks malonus jausmas, taciau malonus del to, kad kazkokia, nors ir mikroskopine dali, bet atemu is tu nvvo kurie leidzia i apyvarta is esmes legaliai bet nusikalstamai tuos popierinius fantikus. Visi gi supranta, turtinga nebusi siais laikais su milijonais, reikia bent milijardo. o beje, siaip treideriai sako kad dabar toks jausmas kad prie birzos prijungta didziule doleriu slanga. O kalbos apie dolerio zlugima jau senai sklando. Turbut girdejai kad ten atspausdino keleta trilijonu doleriu brokuotu, bet kazkodel vis tiek juos ruosiasi leisti i apyvarta, nezinau, ar cia Jusu saite skaiciau ar kazkur kitur, bet tikrai skaiciau. Beje, Erika, kazkaip keli simpatijas man labai, idomu kaip tu atrodai ir kaip kiti gyvenimo niuancai.
  Siand nusipumpuoju is linkom ta naujausia filma Ztgeeist Mowing forwardd. Kol kas kitur dar jo nemaciau ideto. bus idomu tuoj paziureti, ka ten naujo pasako. Siaip jau kalbant apie ta terroro akta, na kazkaip nezinau, matau kad jus cia labai jau baimiu perimti, artodo o ka, negali is tiesu kazkoks savizudis susisporgdinti ? butinai visur ta nvvo iziureti ? Siaip tai speju kad jei spec butu dare, tai kazka ispudingesnio butu sugalvoje. nereikejo ir savizudzio gi, ten laukiamojoj salej butu pakake ir lagamina pastatyti koki. zodziu, gal nereikia tiek paranoju visgi :)

 101. Čia paėmiau iš atoveiksmis.lt , chebra nepatingėjo išversti

  Tai neįtikiėtina Alex’o Jones’o TV-Radio transliacija, kurioje laidos svečias buvo globalistų insaideris Lindsey Williams. Šis asmuo prieš porą metų Alex’o Jones’o ladoje perspėjo apie naftos kainos smarkų kritimą ir niekas negalėjo tuo patikėti, bet po poros mėnesių tai įvyko. Šį kartą Lindey Williams pasakė, kad dviejų-trijų savaičių bėgyje žlugs Euras.

  Svarbiausios interviu ištrauos:

  LINDSEY WILLIAMS:

  “… tu turi ruoštis jau dabar. Leiskit grįšiu vėl prie signalinių pranešimų, nes ši dalis bus grynai apie Europos Sąjungą, ir aš čia ne juokauju. Aš tik noriu jus išmokyti išgirsti tuos elito signalinius žodžius, kadangi jūs tai galėsite daryti patys… Europos Sąjunga turės didžiulę problemą. Aš jau buvau apie tai informuotas, iš pradžių žlugs euras, o po jo Amerikos doleris. Kad ir kas benutiktų, jūs tik turite dvi-tris savaites”

  “Gerai. Jis man pasake šitaip anadien, jis pasake: “Lindsey, aš parodysiu tau, kaip reikia girdėti šituos paprastus žodžius. Ir aš tau juos dabar pasakysiu. Ir aš pasistengsiu tai kuo geriau padaryti. Aš noriu išmokyti tave, kaip išgirsti pranešimus, skirtus elitui.” Jis pasakė keletą pavyzdžių. Sako: “Tu klausykis jų ir tada pats išsiaiškink kaip juos suprasti”. Štai čia vienas: “Tu tikriausiai tai matei per nacionalinę televiziją”. Liepė pasiklausyti per nacionalinį monetarinį fondą, sako: “Jie tai pasakė vos prieš kelias dienas, dabar pabandyk išgirsti signalinius žodžius ir paaiškink juos”. Jis pasakė: “Penkiolikos labiausiai išsivysčiusių šalių vyriausybės, įskaitant JAV, Japoniją ir Jungtinę Karalystę, Ispaniją ir Graikiją, privalo surinkti 10.2 Trilijono, ir taip, išgirdai mane teisingai, aš nesakiau milijono ar milijardo, bet 10.2 trilijono dolerių, kad sumokėtų ne ką kitą, o tik šių šalių įsikolinimų procentus”. Ir tada jis man sako: “Ar jie tai gali padaryt?” Ir… Ir aš sakau NE. Aš sakau, kad tai visiškai neįmanoma. Tada jis man sako: “Gerai, paklausyk iki galo”. Jis sako: “Visi tie 10.2 trilijono, kuriuos jie turi surinkti, kad sumokėtų vien savo įsiskolinimų palūkanas - tai yra 27% visų šitų šalių kartu paėmus bendros ekonominės produkcijos suma(combined annual economic output)”. Jis pasake: “Kapelione - to neįmanoma sumoketi”. Gerai, jis mane mokino klausytis. Jau prieš metų metus. Aš išmokau klausytis tų signalinių žodžių. Bet jis man dar padeda surasti ryšius tarp tų signalinių žodžių. Ir aš padedu jums juos suprasti. Gerai. Jis pasakė: “Jei tai negali būti padaryta, tai ką jie darys su ta skola?” Aš sakau, kad jie negalės jos sumokėti. Jis sako: “Tai tiesa”. Jis sako: “Tai kas bus su pinigais, JAV ir Japonijos ir Britanijos ir Ispanijos ir Graikijos ir kitų šalių?” Ir aš atsakiau, jog jie žlugs. Jisai sako: “Dabar tu pradedi suprasti pranešimą”, sako: “Mes jums visą laiką sakėm, kas bus, bet vidutinis amerikietis neturi žalio supratimo apie tai, ką mes bandom pasakyti”. Sako: “Leisk man tau parodyti dar keletą signalinių žodžių”. sako: “Paimk COMEX SILVER EXCHANGE. Paklausyk, ką jie tau sakė praeitą savaitę. Ar tu pasiruošęs?” sako: “Ar žinai kas yra COMEX SILVER EXCHANGE? Jie yra tie, kurie laiko sidarbą savo seifuose turtingiausiems žmonėms pasaulyje. Žmonėms Kinijoje ir Japonijoje, ir Rusijoje, žodžiu turtingiems pasaulio žmonėms. Ir tada jie duoda jiems popieriuką, sakantį, kad mes saugom šitą sidarbą jums”. Toliau jis sako: “COMEX SILVER EXCHANGE paskelbė, tiesiog prieš dieną, kad jie turi 107mln. uncijų sidabro savo saugyklose”. Žmonės, jūs klausotės? Jie turi 107 milijonų uncijų saugyklose, bet jie turi kontraktinių obligacijų už 720 milijardų uncijų, kur už tiek jie yra išdalinę popieriukus, kuriuose parašyta kad jie gali būti iškeisti į sidabrą, ir kurį jie gali pristatyti jei bus pareikalauta. Dabar jis sako: “Kapelione, kiekvieną dieną, kai žmonės paprašo jiems atiduoti tą fizinį sidabrą, kas atsitiks su sidabro kaina?” Sako: “Ponas Fromas jums tą sakė jau prieš du metus, kad vienintelis dalykas, į kurį galima investuoti yra sidabras ir auksas”. Aš neparduodu sidabro ir aukso, paklausykit Alekso Džonso, jis jums pasakys kur jo nusipirkti. Ką aš bandau pasakygt, tai kad prieš du metus, jie man sakė, kad vienintelis dalykas, kur tu Kapelione gali investuotii savo pingus yra sidabras ir auksas. Kainos taip užkilo, kad dauguma žmonių jo jau negali įpirkti. Bet aš tave perspėjau tuo laiku, kai galėjai vieną unciją gauti už 600-700 dolerių. Tau vertėjo jį pirktis nedelsiant

 102. Dar nepaminėjau, kad šita laida buvo NM išvakarėse

 103. kostas rašė:

  Čia apie tuos plastikinius grabus. Mes esame raudoname sąraše, ar geltoname?

  rutube.ru/tracks/2575335.html?confirm=ffeff3e11a37d0f88642478bc3721739&v=01d43a4fa49b7f7b309b408304bbfd9e

 104. makaule rašė:

  Žinoma kad raudoname - juk viską paaiškino :) Kai tik viskas prasidės reiks iškart dūmti į kokį bunkerį miške..

 105. erika rašė:

  to Gintaras..siaip tokiu “insaideriu” pranesimu pasirodo reguliariai…nezinau…dabar nesidomiu siais dalykais…bet esme yra tame…jeigu zvelgsim i netolima laikotarpi…tai reikia suprasti, kad sistema galetu griuti ne todel, kad kazkas ja is isores sugriaus…bet todel, kad ja del tam tikru savo tikslu sugriaus pats elitas…nes niekas is isores pakolkas sugriauti sios sitemos nepajegus…todel, kad elito rankose yra “stakles” pinigams spausdinti ir visa mass media…tokiu budu elitas gali nesunkiai ispresti visus iskilusius sunkumus…todel sistema gali griuti ir grius…tik tada, kai to panores pats elitas ..o ne tada, kai ja kazkas panikuodamas is isores sugriaus…kaip rasoma straipsnyje…be to ir skaiciai ten is fantastikos srities…o siaip, kad del spausdinamu pinigu kiltu hiperinfliacija, tai jie turi buti spausdinami ne po kelis trilijonus per metus, bet gerokai didesniais kiekiais…taip pat ir siuo metu krentanti Au kaina rodo, kad siuo metu fin.sistemai jokio pavojaus nera…O siaip atkreipkit demesi kaip jie suranda tai Graikija, tai Ispanija , taiAirija….dabar lyg ir paskutiniu metu Japonija klibina….ir pradeda triuksmauti per visa pasauli…atrodo, kad tos salys staiga per viena nakti prasiskolino ir niekas anksciau nieko nezinojo…bet juk viskas yra senai zinoma, visi skaiciai atviri..visu saliu skolu duomenys visiems prieinami…tiesiog kai reikia valiutu kursus pareguliuoti norima kryptimi…mass media patriuksmauja…paskui ir vel nutyla…o del SDR, tai cia kaip valiutu krepselis…sudarytas…ir TVF salims skolina SDR, o ne eurus ar dolerius…SDR, tai virtualus valiutu krepselis..

 106. erika rašė:

  to Kalifornija
  “Sveiki vel visi, malonu skaityti tikrai besidominciu globaliais reiskiniais ir kaip matau musu nera daug - Gintaras, Klajunas, Makaule ir Erika.”
  taip tikrai, teisingai pastebejai… musu labai mazai, todel turime labai myleti, gerbti ir saugoti vieni kitus:)…del “kitu niuancu” tai cia ne tos pakraipos puslapis…bet gal kai Gintaras kada nors ji patobulins, tai lankytoju pageidavimu koki kampeli ir niuncams issiaiskinti paskirs.:DD

 107. Makaule rašė:

  Dėl bakso tai kaip ir viskas aišku. Dabar betrūksta tik paleisti tą vadinamą “antį” kad ir pvz koks wikileaks, kuris pradėjo spartint duomenų viešinimą, “netyčia” paskelbia nenuginčijamus duomenis su visais popieriniais/audio/video įrodymais kad “baksas” ir euras yra verti tik tiek kiek vertas popieriukas ant kurio atspausdinti skaičiukai. Automatiškai žlunga ir kitos pagrindinės valiutos nes jos buvo pririštos prie stebuklingų krepšelių arba/ir visi sukaupti rezervai buvo šių dviejų valiutų pavidalu. Tada per purvasklaidą keliama panika ir visi pradeda panikuoti nes pasirodo kad viskas kas žmogui beliko tai tik stogas virš galvos ir likes maistas šaldytuve. Jau pradedu pavydėt kaimiečiams, jie bent nemirs badu kokius metus, du, poto/beto ir miškas arti “kad su rogėm nuvažiuot” gražesnės šakos pasieškot.. Aš kaip visad perdėtai “optimistiškas” :) Juk tie karstai ir “Fema camps” apie kuriuos jau seniai visi žinom ir Gintaras vėl priminė kaip faktą nestovės tušti, kaip ir tie požeminiai miestai/bazės kuriuos jau ~20 metų stato ?! Labai gerai pamenu sceną iš matricos kai pirmą kartą juos persekiojo vadinami “sentinelai” tuneliuose kuriuose jie ten “skraidė” ir Neo paklausė “kur mes randamės ?” Atsakymą manau visi girdėjot ? Ir tas filmas 1999 metų, ir viena pažystama man visai atsitiktinai prasitarė kad kunigų seminarijoj šis filmas įeiną į jų mokymo programą. Idomios asociacijos sakyčiau..

 108. erika rašė:

  tai labai gerai, kad tokie filmai ieina i kunigu mokymo programa…juk filme tame Neo simboliuoja antikrista…nors siaip visi new ageai svajojai tokiais tapti…t.y dievais kaip neo…tai ju idealas…
  ENhttp://www.youtube.com/watch?v=ueD_-ozFtDs
  RUhttp://www.youtube.com/watch?v=Nz6lTVUg_2w&feature=related
  nuo 3:30 min…
  Is54-16Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to destroy.
  Iz54-16Ziurek! As sukuriau kalvi, kuris ipucia anglyse ugni ir nusikala iranki, tinkama darbui. As sukuriau ir niokotoja, kuriam skirta naikinti.
  dar sitam puslapyje galima siek tiek paskaityti…http://grailcode.net/ ivedus matrix i paieskos laukeli (ctrl+F)
  “it becomes very interesting to note that in the Masonic-inspired Matrix film, the Antichrist archetype protagonist called ‘Neo’ never realizes his own destiny and fate until at the end of the film as he enters the room 303 (to represent 33º) is shot to death, assassinated, killed, yet only by dying (baptism of Blood) does he become initiated, possessed, and imbued with great supernatural power then resurrects to immediately destroy his enemies”

 109. Dėl filmo Matrix - tai yra visų jų valdomų revoliucijų esmė. 1999 m. buvo aiškus messenge’as saviems, kam reikia, kad “proces pošol” finalinė stadija. Neo ne kas kita o jų juodasis mesijas-antichristas. Jis žinoma herojus, revoliucionierius “tvarkos iš chaoso”. Visi herojai, visa okultinė simboloka ten suvaryta atitinkama tvarka. Bet be viso ko ten yra ir gerų idėjų

  Tobulinti esamo blogo su kitomis rublikomis tikrai kol kas neplanuoju. Planuoju tik pakeisti dislokacijos vietą. Jei kam tokios mintys kyla dėl kitokių rubrikų, tai manau, reikėtų susimąstyti, jog tokiems klausimams dabar absoliučiai nėra laiko. Yra svarbesnių dalykų. Kristus juk sakė, palik visa tai … ir eik su manimi. O visa kita paskui bus duota. Šiandien aš kenčiu dėl to, kad darbas neleidžia man pasinerti visa galvą, nors idėjų turiu daug. Šeima jau apsiprato, nes ir taip laiko išprotėjusiu. …

  Neesu didelis finansinių rinkų žinovas, mane labiau domina propagandinė pusė. Per daug paskurtiniu metu girdisi gąsdinimų. Kartais pagalvoju, kad Aleksas (infowars.com) yra lengvai pakabinamas ant visokių insaiderių gandų. Tiesa, nereikia pamiršti, kad jis savo laidą vadina šou, ir kiekvienam šou reikalingos sensacijos. Tik gaila, kad apart jo nėra daug žinomų ir gerai informuotų analitikų, kurie on-line operatyviai duotų įvertinimus to kas vyksta. gal čia ir slypi atsakymas? Klausimas, kodėl iki šiol jo neuėmė, nors jis prieš globalistus čiulba jau 10 metų? Arba jau per vėlu, arba dar ne metas, arba jis reikalingas patiems globalistams. Aleksas viską krauna ant bildenbergerių, esą jie čia pagrindiniai šitame globaliniame scenarijuje. Manau, kad ne jie pagrindiniai, yra dar virš jų šeimininkai. Bildenbergeriai nėra pats aukščiausias elito rangas (konceptualnaja vlast), kur priimami sprendimai. Čia gal būt mąstoma, kaip spendimus paversti praktika ir jos įgyvendinti planetos regionuose. O ta konceptualnaja vlast yra iš viso tylios pelės, kurių niekur nesimato. Tiesa pasakius aš juos mačiau astraliniame plane, nes jie ne visiškai šio pasaulio gyventojai. Ir aš šiame straipsnyje neišsigalvojaui ir neprifantazavau. Ir manau, kad jie žino ką daro, nes jie visą laiką tą patį darė.

 110. Dėl 1345 krizės, kažkaip iki šiol nebuvo į akis papuolusi tokia informacija. Iki 1314 - reli europos finansinė institucija buvo tamplierių ordinas. Po to kai Pilypas gražusis sudegino de Mole, ir perėmė ordino turtą, ten pylyse-bankuose nieko ypatingo nerado. Tuo tarpu tamplieriai anksčiau skolindavo už palūkanas ir vedė nelegalią finasinę politiką už monarchų nugarų. Dėl to jie ir buvo likviduoti. Viską kas liko tamlietiais dar 1303 metais operatyviai buvo išvežę į britanijos salas ir antra kryptimi, į mosulmonų valdomą ispaniją-portugaliją. Ar elitas per 40 metų būdamas praktiškai pogrindyje galėjo vėl mobilizuotis taip greitai. Kita konkuruojanti firma tamplieriams buvo popiežius. Sunku pasakyti gal tuo metu krizės buvo narūralios, kaip jau pasakyta tame forume, t.y. dėl mažojo ledynmečio ir epidemijos. Nežinau.

 111. Kalifornija rašė:

  2 All: tikiuosi kad paziurejose ta filmuka moving forrvard ? kazkodel jokiu atsiliepimu apie ji nematau cia. tiesa ir as jo viso nespejau paziureti. tik pirma valanda is beveik triju. bet siaip aisku ten ne toks ispudingas kaip pirma dalis.
  Visgi, noriu jusu paklausti apie tam tikrus objektyvius desnius, na pvz nevok, tai negi ir sis desnis jusu manymu nera objektyvus, suvokiant kad zmonija vienas organizmas ir kad is vieno sono paemus kitas kencia, todel tokie dalykai tipo nera geri. bet is tikruju tai mane labiau jaudina kodel tas desniis ir jo atoveiksmis taip puikiai veikia (na tikrai tik prasau nesakykite kad cia ju transliuojama plokstele irgi) kodel as asmeniskai irgi galejau tai isitikinti ne karta ? buvo atveju kai paplaudavau, o po kiek laiko prarasdavau lygiai tiek kiek buvo paplauta ? ir beje, ne viena syki taip suveike, atvejai labai skirtingi kaip tai pasireiksdavo, bet pasireiksdavo isupdingai ir labai isimintinai. Negi nesutinkate kad Lazarevas teisingas savo knyguose rasydamas apie tu desniu mechanika ? ir apskirtai, ka manote apie jo teorijas ?
  2 Erika: o tai tu pati prekiauji birzose, nes traideriu puslapis juk jiems gi skirtas, be to matau kad labai gerai fin ivykiuose gaudaisi :) Kalbant apie niuancus tai as esu vyr, tad cia ne tu nemazumu temas lieciau :) tiesiog idomu ar tu vedusi, kiek metu tau ? Kazkaip isivaizduoju tave labai sviesiai ir tikrai domeini del savo visapusiskumo :)

 112. makaule rašė:

  Gintarai, vat tą patį apie Alex’ą ir aš buvau pagalvojęs ir bandžiau ieškot sąsajų. Ir kas labiausiai užkliuvo tai tai kad Alex’as visiškai nekalba apie religiją. Visų savo darbų jie jau nebegali paslėpt ir net nebeslepia, o Alex’as pastatytas kaip opozicija, kuri neva viską aiškiai parodo ir įrodo visus jų darbelius ir skatina visus kovai, tik ta jo opozicija lygiai toks pats nukreipimas nuo tikros tiesos kuri žymiai gilesnė. Męs labai gerai žinom kad praregėt ir nueit ten kur reikia galim tik eidami su Kristumi, daug melsdamiesi netik už save bet ir už visus. Reikia labai rimtai visiems pradėt dirbt su savimi. Apie tai su Erika mes jau kalbėjom.
  O ta informacija yra labai gerai norint įvaryt tą vadinamą Dievo baimę netikintiems, tad manau kuo daugiau jos iškelsim tuo betkokiu atveju bus geriau. Tai neblogai veikia ir keletas žmonių iš mano pusės per visą tai įtikėjo.

  Kalbant apie “išprotėjimus” turbūt tiek aš tiek Erika tiek visi kiti dalyvaujantys šiame forume kiekvienas gali tuom pasigirt :)
  Žinoma tu iš mūsų labiausiai trenktas. :D

 113. Kalifornija rašė:

  Skaitete gal delfyje - B.Obama: Jungtinėms Valstijoms atėjo palydovo momentas. “Atėjo mūsų kartos “palydovo momentas”, - pareiškė jis. idomiai gi skamba, ir kas cia per uzuominos nvvo stiliujoe ? ?o vel ta reklama tipo usa buvo menulyje, komedija tikrai gi, niekas dar ten nebuvo is gyvos zemes gyventoju.

 114. makaule rašė:

  2 Kalifornija. Kai turėsi laiko pažiūrėk šito video visas dalis o jei neturi laiko tai bent nuo 4 dalies: youtube.com/watch?v=5Ls7lcturUQ

 115. anonimas rašė:

  maladiec, skaitau beveik pazodziui, respektukas ;)

 116. anonimas rašė:

  |tu tik nieko nebijok|
  malonu, Kolegos, mano vardas Gintautas

 117. Atsakant kalifornijai į klausimą dėl Zeitgeist. Šitą klausimą jau esu išnagrinėjęs. Ar nekyka minčių, kodėl projektas pavadintas Venus, Venera. Juk tai Aušrinė ryto žvaigždė masonų ir Liuciferio simbolis. Jie visus paslepia savo mesendžus per zimboliką. Atsidaryk 2010 kovo mėnesio įrašus. (nuorodos kairėje) Jei nėra laiko, tai pacituosiu:

  Atskirų eilučių verti Peter Joseph Zeitgeist filmai (Zeitgeist. The Movie, Zeitgeist. Addendum). Prieš 2-3 metus jie man asmeniškai padarė didelį įspūdį. Į daug ką atkreipė dėmesį, ko nebuvome pratę stebėti ar žinoti. Įtaigiu hipnotizuojančiu stiliumi žiūrovas prikaustomas prie kėdės 2-3 valandoms. Faktų virtinė, aktualūs interviu, įtikinamai suregzti montažai, animacija ir kiti dalykai byloja apie tai, jog autorius išmano savo darbą ir žino ką daro. Bet po santykinai teisingos diagnostikos (nors yra nemažai teiginių dėl kurių būtų galima ginčytis), pasiūloma nauja koncepcija - projektas “Venus”. Tai puikus utopistinis peizažas, kaip turėtų žmonija pertvarkyti savo gyvenimą į geresnį. Sąmonės inversijos, arba dvasinio kelio klausimas kaip ir praslysta antrame plane ir iki galo neužakcentuojamas, lyg pačiam Peteriui Josephui tai ne itin būtų svarbu. Tuo tarpu jis siūlo pasaulinį Zeigeist sąjūdį, kaip alternatyvą kaip liaudies frontą kovai su Naujosios Pasaulio Tvarkos sąmokslu. Pasakyčiau jos visa tai šaunu be galo. Pritariu, kad to reikia. Bet yra vienas “bet”. Susimąstau apie tai, “kur aš visa tai jau mačiau”. Ar ne dažnai mes matome tą patį scenarijų: sąmokslininkai ir pasipriešinimo sąjūdžiai. Dvi barikados, dvi stovyklos, Gėris ir Blogis…. ?

  Panašus scenarijus matomas ir kituose šiuolaikinės pop kultūros šedevruose, pavyzdžiui, tokiuose kaip brolių Wachowsky trilogijoje “Matrica” (The Matrix). Rusų rašytojas Viktoras Pelevinas pastebėjo gana taikliai: tragiška žmonijos padėtis, nors ir metaforų, ir alegorijų pagalba diagnozuojama teisingai, tačiau išeitis pasiūloma standartinė - nauja “Matrica”. Kokybiškai geresnė, bet ji vis viena nauja. V. Pelevinas tai vadina tvartu ir sako, kad senas tvartas pakeičiamas nauju arba pamainomos tik iškabos prie laiko durų. Kvantinės psichologijos terminais kalbant, įsitikinimų sistema, kuri lėmė senos, neefektyvios objektyvios tikrovės natūralų fiasco, pakeičiama nauja, atnaujinta. Bet ji vis viena tebelieka “mašinų produktu”. Čia mašinos simbolizuoja kolektyvines programas lemiančias bendrinį tikrovės vaizdą. Artima šiai alegorijai yra valdomų revoliucijų idėja, kuomet grupė išminčių (arba spec. tarnybų agentų) rezonuoja su saujelės disidentų nepatenkinimu esamo režimo gebėjimais kontroliuoti situaciją bei efektyviai valdyti šalį. Tuomet inicijuojami zuikių maištai “iš apačios”. Iš pradžių neva atskleidžiama, apnuoginama tiesa. Į dienos šviesą iškeliamos nutylėtos socialinės-ekonominės bėdos, represijos, neteisybė, korupcija, žodžio laisvės ribojimai ir kas tik nori. Visa tai atskleidžia sąjūdžiai “iš apačios”, kad liaudis pabustų iš miego. Disidentai tampa tautos lyderiais ir veda naciją į naują, geresnį gyvenimą, naujos gerovės visuomenės linkui. Po kiek laiko buvę disidentai supranta, jog be socialinės kontrolės technologijų, be melo, be nutylėjimų politikos ir jiems patiems nebus įmanoma apseiti melo ištroškusioje ir iliuzijų prisotintoje visuomenėje, todėl imamasis tų pačių priemonių vergovei atkurti, kurios buvo naudojamos iki tol valdžioje buvusių oligarchų. Viskas vėl pasisuka ta pačia vaga ir iš esmės pamatai, jog niekas taip ir nepasikeitė, išskyrus tai, jog melo prievartos ir zombinimo aparatas, kuriuo naudojasi senieji, neefektyvūs nuversti lyderiai tapo kur kas subtilesnis ir rafinuotesnis naujųjų šeimininkų rankose, padabintose tautiniais motyvais.

 118. Kadangi šitas traktatas “gimė” daug anksčiau, negu buvo įdėtas į blogą, aš jo sąmoningai neredagavau. Dabar mano požiūris šiek tiek “patobulėjo”, kai pradėjau gilintis į masonų veiklos principus. Paprastai tokiose valdomose revoliucijose (beje, būkim biedni, bet teisingi, toks buvo ir mūsų sąjūdis) jokios dialektikos nėra. Jei sistema tampa neefaktyvi, ateina metas ją keiti. Ir ji pakeičiama moksliniu principu “tvarka iš chaoso”, kai akivaizdžiai nesusitvarko su jai keliamais reikalavimais, kai ji pilnai atitarnauja ir išsemia savo galimybes. Taip buvo ir su marksizmo ideologija ir su sovietų sąjunga. Jeigu nevaldysi abiejų “revoliucijos” pusių, gojai gali paimti valdžią. Šiandien esama socialinė, ekonominė politinė sistema, kuri vaizdžiai kalbant susideda iš dviejų polių - socializmas ir kapitalizmas (kairė-dešinė) yra atgyvenusi. Kapitalizmas (neoliberalizmas, laisva rinka, etc) irgi yra gilioje krizėje ir akivaizdu, kad šiandien esamos sistemos niekas nesiruošia reanimuoti. Sistema faktinai yra “paleista nuo kalno” ir rieda į natūralią savo pabaigą. Žmonėms tik stengiamasi pateikti papudruotą vaizdą pro langą, jog nieko ypatingo nevyksta. Kaip alternatyva tam yra parengti keli modeliai: švelnesnės ar radikalesnės formos globali diktatūra. Projektas Venus siūlo vadinamą liberajųjį technokratinį feodalizmą, ką mes visi vadiname nauja pasaulio tvarka, tačiau pereinat į tai neskausmingai, pamažu, kad neištiktų šokas, visą infrastruktūrą refomuojant pamažu, laipsniškai, cikliškai. Josephas net nekalba apie tai, jog esamas elitas bus likviduotas ir nutesitas.
  Nagrinėjant įvairias revoliucijas, ypatingai per paskutinius 2-3 šimtus metų aiškiai matėsi, jog tos pačios struktūros žmonės dalyvauja abiejose barikadų pusėse. Kalbant apie dabartinę revoliuciją, čia irgi nieko naujo viskas taip pat yra valdoma iš abiejų pusių. Ir Peter Joseph yra vienas iš tokių valdomų revoliucionierių, typo esantis mūsų pusėje. Bet jis yra toks pat globalistas ir bedievis, kaip ir Rotšildas. Jis pastato visus saulės dievus ir Jėzų į vieną eilę, lyg tai būtų tas pat dievas. Tai ir yra naujos eros religijos esmė. Bet juk reikalas tame, kad nei vienas saulės dievas nenumirė už žmogų. David Icke irgi yra “pakabintas” ant tos pačios nesamonės, atseit Jėjus yra eilinis saulės dievas.
  Kalbant apie jazminų revoliucijas Arabų šalyse, atrodo, kad mosadas yra tinkamai išmokęs valdyti tokias technologijas. Tai geraiu veikia negu raketos žemė-žemė.

 119. Dėl Alex. Atrodo, kad “Endgame”, tame filmo epizode, kai jis rėkauja per megafoną prie viešbučio Kanadoje kur susirinkę bildenbergegiai, prisipažįsta, kad jis tiki dievu. Vis dėl to linkstu prie minties jog šitas vaikinas ne itin malonus šitai publikai. Kai buvo kiaulių gripo pikas 2009 rudenį jis ir išvedė į dienos šviesą profesoriaus Gorovico tyrimą apie deivido rokfelerio projektą. Vien dėl to, projektas galėjo patirti milijardines sumas nuostolių ir neatliko savo užduoties - sunaikinti arti milijardo populiacijos, juk PSO po po verkė, kad daugiau nei pusė numatytų vakcinų liko nepanaudota vien dėl panikos, kurią pasėjo Gorovicas, Aleksas , Ventura ir kiti. Jis nenuimamas vien todėl, kad reikalingas kitiems tikslams. Per jį, t.y. per insaiderius galima plauti smegenis tai tikslinei grupei, kuri jo klausosi. Tokiu atveju vėl gi, netiesiogiai, tačiau kontroliuojamos abi barikadų pusės. Bet kai ateis metas jį tikrai nuims.

 120. klajūnas rašė:

  Zeitgeist projekta galima daug kritikuoti, bet klausimą jie kelia gerą. Ką daryti su sistema, kuri nepateisina daugumos žmonių lūkesčių. O galima pasakyti ir dar griežčiau - veda civilizaciją prie visiško kracho. Šio filmo autoriai nori mus įtikinti, kad dėl visko kalta sistema. Žmogus nėra blogas, blogu jį padaro esama tvarka. Kelti šį klausimą verčia pati globalinė situacija. Bet galima dėl daug ko abejoti. Pirmiausia dėl to kieno šis projektas iš tikro yra. Ar tai nėra tik bandymas užimti tokio klausimo kėlėjų ir sprendimo siūlytojų nišą, kad jeigu sistema bus keičiama radikaliai, tai naujoje tvarkoje jie išsaugotų savo kontrolę ir vistiek liktų lyderiais veikiančiais iš už širmos. Bet į šį klausimą atsakyti man asmeniškai nepakanka informacijos.
  Dėl naujausio filmo Moving Forward, tai man įspūdžio didelio nepadarė, aiškinami visiems žinomi ir savaime suprantami dalykai, ir dar labai siauru moksliniu technokratiniu požiūriu. Bandoma įpiršti nuomonę, kad mokslas ir technologijos gali išspręsti visas problemas, o visas valdymas bus kibernetizuotas, valdys ne žmonės, bet kompiuteriai. Ar tai realu? Bet klausimas vis tiek yra - ką daryti su ydinga sistema, jeigu yra žmonių, galinčių atsakyti geriau už Zeitgeist, kodėl jie tyli.

 121. Apie naujus messendžus:
  Madvedevas Davose: “….. “Šiuolaikinė civilizacija technologiniu požiūriu gana tobula, jeigu palyginsime ją su tuo, kas buvo prieš šimtą du šimtus metų, tačiau pakanka vienos gamtos anomalijos ar technologinės klaidos, ir visi regionai gali atsidurti ant ekologinės katastrofos slenksčio, o žemynai - atkirsti vienas nuo kito kaip ir ankstesniais šimtmečiais”.

  O dabar Obama: „Mes padidinsime investicijas į medicinos ir biologijos tyrimus, į informacijos technologijas ir ypač į ekologijos požiūriu švarias technologijas, - tęsė jis. - Taip mes sustiprinsime savo saugumą, apginsime savo planetą ir sukursime nesuskaičiuojamą skaičių naujų darbo vietų“.

  Įdomu nuo ko jie ruošiasi ginti planetą? Iššifravus messendžą gaunasi taip, kad darbo vietų skaičius bus padidintas karinio plečiamo pramoninio komplesko sąskaita. Taigi, karas?

 122. Makaule rašė:

  Apie visų bandomą įpiršti atsiet naują modernesnę civilizaciją , arba kitaip “Dievo karalystės” statymą žemėje visada turiu labai gerą atsakymą iš Šv.Rašto.

  “Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. 51 Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti,­ 52 staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui.

  Aš labiau linkęs tikėti kad tikintieji išeis į tą vadinamą 4 dimensiją kur juos pasitiks Kristus ir kiti šventieji kurie jau prieš tai ištrūko iš žemų vibracijų 3D. Čia toks maloniai nuteikiantis video: youtube.com/watch?v=x3rSyAuicvM

 123. erika rašė:

  Sveiki….siandien gavau el.pastu laiska, kuris manau labai tinka sios dienos diskusijai :)

  Gal kartais teko gridėti, apie Billi Grem‘o dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo Rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV.
  Pokalbių laidos vedėja Džein Kleison uždavė klausimą: Kaip Dievas leido tokiai baisybei įvykti?
  Anna Grem atsakė labai išsamiai ir blaiviai. Ji pasakė:
  Aš tikiu, kad Dievas, lygiai kaip ir mes, sielojasi dėl to, kas įvyko. Tačiau mes patys metai iš metų vijome Dievą lauk iš mūsų mokyklų, iš mūsų valdžios, iš mūsų gyvenimo. Ir aš manau, kad Dievas, pats būdamas džentelmenu, tiesiog atsitraukė. Ar galime mes tikėtis iš Dievo palaiminimo ir apsaugos, jei patys tuo tarpu reikalaujame, kad Jis mus paliktų?
  Prisiminkime…
  Man atrodo, kad viskas prasidėjo tada, kada Medlin Miureij O‘Chara (neseniai ji buvo nužudyta) pareiškė, kad mokykla ne vieta maldai. Ir mes tarėme: „Gerai“.
  Poto kažkas pasakė, kad mokykloje geriau neskaityti Biblijos (Knygos, kurioje mokoma: Nežudyk, Nevok, Mylėk artimą, kaip patį save!). Ir mes tarėme „Gerai“.
  Kiek laiko praėjus Dr. Bendžaminas Spokas pasakė, kad mums nedera savo vaikams taikyti fizinės bausmės, kada jie blogai elgiasi, nes tuo mes pakenksime jų mažoms asmenybėms – mes galime pakenkti jų savigarbai (Dr. Spoko sūnus nusižudė). Ir mes atsakėme: „Jis specialistas ir žino, apie ką kalba“. Taigi, ištarėme „Gerai“.
  Poto kažkas pasakė, kad mokytojai ir direktoriai neturi teisės bausti mūsų vaikų. O mokyklos administracija kuo griežčiausiai uždraudė savo mokytojams netgi prisiliesti prie nusikaltusių mokinių, nes jai nereikalinga neigiama reklama ir juo labiau ji nenori atsakyti už tai teisme (yra didelis skirtumas tarp bausmės ir tvirkinimo, išpėrimo, žeminimo ar mušimo). Ir mes atsakėme „Gerai.
  Po visko kažkas pasakė: „Leiskime mūsų dukterims daryti abortus, jeigu jos šito nori. Joms netgi nereikės to pasakoti savo tėvams“. Ir mes atsakėme „Gerai“.
  Tada kažkoks protingas mokyklos tarybos narys pasakė: „Berniukai visada yra berniukai ir visada tuo užsiėminės. Taip kad, duokime mūsų sūnums tiek prezervatyvų, kiek jie nori, kad jie galėtų linksmintis, kaip jiems patinka. O mums neteks pasakoti jų tėvams, kad prezervatyvus jie gavo mokykloje“. Ir mes atsakėme „Gerai“.
  Poto kažkas iš mūsų išrinktos aukščiausios valdžios pasake, kad nesvarbu, kas vyksta mūsų asmeniniame gyvenime, jei mes gerai atliekame savo darbą. Ir, sutikdami su tuo, mes pasakėme, kad mums nesvarbu, kas (įskaitant ir prezidentą) kuo užsiima asmeniniame gyvenime, jei mes turime darbus ir ekonomika tvarkoje.
  Tada kažkas pasakė: „Spausdinkime žurnalus su nuogomis moterimis ir vadinkime tai sveiku praktiniu išaukštintu moters kūno grožio vertinimu.“ Ir mes pasakėme „Gerai“. Tada kaikurie su tokiu aukštu vertinimu žengė toliau ir ėmė publikuoti nuogų vaikų fotografijas, netgi talpindami jas Internete. Ir mes pasakėme: “Gerai, jie turi žodžio laisvę“.
  Po visko, pramogų industrija tarė: „Darykime filmus ir teleprogramas, propaguojančias prievartą, šventvagystę, piktžodžiavimą, uždraustą seksą. Įrašykime muziką, skatinančią vartoti narkotikus, skatinančią išprievartavimus, žmogžudystes, savižudybes ir satanizmą“. Ir mes atsakėme: „Tai viso labo pramoga, neigiamo efekto ši muzika neneša, niekas į ją rimtai nežiūri, taip kad, galite tęsti taip ir toliau“.
  O dabar mes klausiame savęs, kodėl mūsų vaikai neturi sąžinės, kodėl ji negali atskirti blogo nuo gero, kodėl jie nesusimąsto, žudo nepažįstamus, savo bendraklasius ir patys save. Galbūt, jei mes rimtai ir giliai susimąstysime, tai galėsime tai suprasti. Aš manau, kad čia veikia taisyklė: „Ką pasėsi, tą ir pjausi“.
  Vienas jaunas žmogus rašo: „Brangus Dieve, kodėl Tu neišgelbėjai mažos mergaitės, kuri buvo nužudyta savo mokyklos klasėje? Nuoširdžiai tavo, susirūpinęs studentas“. Štai atsakymas: „Brangus susirūpinęs studente, Manęs į mokyklą neįleidžia. Nuošidržiai tavo, Dievas“.
  Juokinga, kaip lengva žmonėms atsikratyti Dievo, o poto stebimės, kodėl pasaulis virsta pragaru.
  Juokinga, kada mes tikim tuo, ką sako laikraščiai, ir abejojame tuo, ką sako Biblija.
  Juokinga, kad visi nori patekti į dangų, tuo tarpu netikėdami, negalvodami, nekalbėdami ir nedarydami nieko iš to, ko moko Biblija.
  Juokinga, kada kažkas sako „Aš tikiu Dievu“, bet pats seka paskui šėtoną, tarp kitko, taip pat tikintį Dievu…
  Juokinga, kad mums taip lengva teisti, ir taip sunku kai teisia mus kiti.
  Juokinga, kai elektroniniu paštu išsiuntinėti juokeliai išplinta šviesos greičiu, tačiau prieš išsiųsdami toliau pranešimą, kuriame kalbama apie Dievą, žmones dukart pagalvoja.
  Juokinga, kad viskas nepagarbaus, grubaus, gašlaus ir vulgaraus ramiai sau talpinama Internete, o mokyklose ar darbo vietoje neįmanoma atvira diskusija apie Dievą.
  Juokinga, kad galima būti „visomis rankomis už“ Kristų sekmadieniais, bet likti nepastebimu krikščionimi visą likusią savaitę.
  Jūs dar nesijuokiate???
  Juokinga, kad, persiųsdami šį laišką, jūs jį išsiųsite vos keletui žmonių iš savo adresų knygelės, nes jūs nesate įsitikinę, kuo jie tiki, arba ką jie apie jus pagalvos…

 124. Šitą aš irgi esu gavęs. Gerai parašyta.

 125. Kažkam jie vis dėl to ruošiasi

  Будучи одним из крупнейших дилеров сублимированных продуктов в США в течение ряда лет, могу вам сказать, что это довольно зловещее событие. В США существует менее десятка пищевых производств сублимационной сушки, среди которых Mountain House является крупнейшим. В среду вечером я связывался с одним из их крупнейших дилеров. Он заявил, что у Mountain House на складах осталось только четыре упакованных в фольгу блюда. И представители компании сказали моему другу-дилеру, что «будет ещё хуже».

  Они не подтверждают, сколько закупило американское правительство, это просто мнение моего друга, что «они затарились основательно!» Я настойчиво порекомендовал бы, учитывая мрачные прогнозы и продолжение погодных войн, что вам стоит ускорить наполнение собственных запасов и расширять источники получения продовольствия. Наводнения, пожары, снежные бури и саранча, не говоря уже о вымораживании вкупе с эпическими снегопадами в тех местах, где обычно не бывает снежно, должны стать дополнительным стимулом в виде пинка под зад, чтобы делать запасы и дополнительные элементы, которые понадобятся в случае чрезвычайного положения.

 126. makaule rašė:

  Erikai,
  Tai kas čia dabar pesimistas ? Tik nesakyk kad aš ?! :)

 127. klajūnas rašė:

  ir šioje diskusijoje ir internete vis perskaitau arba išgirstu kalbant apie dimensijas ir vibracijas, su kuriomis neva bus susijusi 2012 “transformacija”. gal kas žino kur gauti rimtos info, kuri būtų pagrįsta kažkokia teorija, ne vien tvirtinimais, kurie paramstomi tik populiariu autoritetu, atseit, jeigu “rimtas žmogus” šneka, tai yra tikra, net jeigu neįrodoma. dimensija yra materialus dalykas, kuris susijęs su materialiu judėjimu ir forma. 4 dimensija reiškia tik tiek, kad judėjimo trajekorijos pasidarys sudėtingesnės, bet tai ir liks tik materiali dimensija, analogiška žinomoms trijoms dimensijoms? kas yra vibracijos? materialios terpės perduodamas susižadinimas ir informacija. nuo žemų ar aukštų vibracijų priklauso materialios sąveikos. Ar tai reiškia, kad pasikeitus vibracijoms, keisis kažkokios materialios sąveikos? gal kas žino rimtą teoriją? iš kur gauti realios info? Zeitgeist bent jau kalba apie apčiuopiamus dalykus, nors ir problemos labai susiaurinamos ir supaprastinamos. Gyvenime paprastų situacijų ir sprendimų nebūna. bet Zeitgeistišką transformaciją 2012 - galima įsivaizduoti. Sistemos keitimas keičiant dimensijas ir vibracijas, tikintis kad neliks jokių ydingos monetarinės ekonominės sistemos problemų - man kažkokia nesuprantama magija. ar be žodžių ir tvirtinimų yra dar kas nors, į ką būtų galima atsiremti. Ką materialios transformacijos turi bendra su tikėjimu?

 128. klajūnas rašė:

  ir šioje diskusijoje ir internete vis perskaitau arba išgirstu kalbant apie dimensijas ir vibracijas, su kuriomis neva bus susijusi 2012 “transformacija”. gal kas žino kur gauti rimtos info, kuri būtų pagrįsta kažkokia teorija, ne vien tvirtinimais, kurie paramstomi tik populiariu autoritetu, atseit, jeigu “rimtas žmogus” šneka, tai yra tikra, net jeigu neįrodoma. dimensija yra materialus dalykas, kuris susijęs su materialiu judėjimu ir forma. 4 dimensija reiškia tik tiek, kad judėjimo trajekorijos pasidarys sudėtingesnės, bet tai ir liks tik materiali dimensija, analogiška žinomoms trijoms dimensijoms? kas yra vibracijos? materialios terpės perduodamas susižadinimas ir informacija. nuo žemų ar aukštų vibracijų priklauso materialios sąveikos. Ar tai reiškia, kad pasikeitus vibracijoms, keisis kažkokios materialios sąveikos? gal kas žino rimtą teoriją? iš kur gauti realios info? Zeitgeist bent jau kalba apie apčiuopiamus dalykus, nors ir problemos labai susiaurinamos ir supaprastinamos. Gyvenime paprastų situacijų ir sprendimų nebūna. bet Zeitgeistišką transformaciją 2012 - galima įsivaizduoti. Sistemos keitimas keičiant dimensijas ir vibracijas, tikintis kad neliks jokių ydingos monetarinės ekonominės sistemos problemų - man kažkokia nesuprantama magija. ar be žodžių ir tvirtinimų yra dar kas nors, į ką būtų galima atsiremti. Ką materialios transformacijos turi bendra su tikėjimu?1

 129. klajūnas rašė:

  P.S. o jeigu kalbėti apie “dvasines dimensijas”, tai bent jau mano dvasia iš viso yra nedimensinė esybė, kažkas panašaus į gryną intensyvumą, be matavimų ir krypties. tai po transformacijos gal atsivers pirma dvasinė dimensija, 1D?

 130. erika rašė:

  as tai nelabai susigaudau tose dimensijose…zinau, kad esu cia, ir zinau, kur noriu papulti - i amzinybe, kur absoliutus geris…o kokia cia ir kokia ten dimensija, tai nezinau…del tos minimos dvasines tranformacijos, kai noretumete pereiti dvasiniame lygyje i 1D , tai cia greiciausiai veiksmas vyks pagal New Age filosofija…bet tada kiek suprantu, tai jus Klajunai niekur nepapulsite, jeigu nieko su savim nedarysite… reikia su savim dirbti…ir dirbti rimtai…pagrinde, tai medituoti atsijungus prota, kuris dabar trukdo jums pajausti savo tobuluma…dar kitaip galima pasakyti, kad jusu tikslas , medituojant pratintis prie aukstesniu savo norimos 1D dazniu…todel turetumet vizualizuoti ir isivaizduoti meile, geri ir pan…nes atejus valandai X, turesite tuos aukstesnius daznius pademonstruoti praktikoje…ir jeigu egamina islaikysite, tai transformacija praeisite..jeigu ne , tai liksite uz borto…ir vel kartosite kursa is pradziu…o siaip jeigu labai stengsites ir medituodamas sugebesit zymiai tuos daznius paaukstinsit ir egamina islaikysit…tai atsiranda galimybe jums paciam Dievu tapti…
  Bet tokioj senoj pasaku knygoj raso:
  Pr3-4 Bet žaltys tarė moteriai: „Jūs tikrai nemirsite! 5 Ne! Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta“. 6 Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, ji skynėsi jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė. 7 Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė sau juosmens aprišalus.
  Liudna pasakos pabaiga…norejo buti kaip dievai, bet suprato, kad yra nuogi..taigi…nieko naujo siam pasaulyje…istorija kartojasi…kuo zmones gunde pries 6 tukstancius metu, tuo gundo ir dabar..:)

 131. klajūnas rašė:

  esu įsitikinęs, kad visi papulsime ten, kur lemta papulti pagal tai, kaip sutvarkyta ši tikrovė. Bet man vistiek neaišku dėl tų “vibracijų” ir “dažnių”. Kas vibruoja ir kieno tai dažniai, kokia yra teorija? Juk negali būti dažniai be to, kas vibruoja. Pasakyti reikia pakelti dažnį, kad išlaikytum egzaminą - galima, bet jeigu neaišku kieno tas dažnis yra tai bus tik tuščias žodis. žinau kas yra elektromagnetinės vibracijos ir dažnis. EM lauke irgi suprantu, kad kuo aukštesnis dažnis, tuo lengviau pereiti per kitas substancijas. pvz. rentgeno spinduliai skrodžia materiją kiaurai, t.y. “praeina”. kokį dažnį pakelia meditacija? Suprantu, kad meditacija keičia žmogaus sąmonę. pozityvios sąvokinės kategorijų vizualizacijos gali supozityvinti žmogaus elgesį. čia panašiai kaip teigiamos nuostatos ir nusiteikimai, iš kurių visuomenei daug naudos. bet prie ko čia dažniai?

 132. makaule rašė:

  Na sakykim galima įsivaizduoti ir pafantazuoti kad yra kaip ir EM bangu principu, yra tam tikras nešantysis dažnis ant kurio “pakabinta” mūsų realybė, arba kitaip tariant jis moduliuotas visais dažniais kuri sudaro visą mums dabar suvokiamą realybę. Ir sakykim visi tie mūsų blogų emocijų dažniai yra žemiausi palyginus su visais kitais. Ir atėjus tam tikram momentui tie dažniai bus nufiltruoti žemų dažnių filtru ir tada bendras mūsų realybės dažnių vidurkis bus dirtinai tarsi pakeltas. Tie kurie bus apsisunkinę žemesniais dažniais tie nepralys pro tų dažnių filtrą. Galima prifantazuot n variantų kad ir pvz galima tikėt kad mūsų visata yra ne kas kita kaip holograma, kuri pvz tam tikrą prizmę bus “perkirsta” pusiau ir pasidarys dvi identiškos hologramos iš kurių viena bus patobulinta t.y bus nufiltruoti tie žemi “blogio” dažniai. Arba mes kiekvienas esam maži dibtiniai intelektai kompiuterniame Dievo žaidime. Gali pasiskaityt dar šitokį variantą: scribd.com/doc/28967462/Out-of-the-Matrix-Report kuris labai populiarus. Kiekvienam yra duota laisva valia ką pasirinkti ir kuom tikėti, bet išėjimas iš dabartinės vadinamos maticos yra labai siauras ir sunku jį rast, kaip koks QUEST žaidimas, tik kaip suprantu laikas per kurį turi atrast išėjimą yra apribotas laike, ir laikrodukas musa paskutines minutes, ir jei neišeini laiku bus GAME OVER. Aš pasilieku su Šv.Raštu, nes tai ne žmogaus išmintis, tai Dievo išmintis. O kad tai suprast tai turi bent atsiverst ir paskaityt. Kas dar labiau įtikino tai kad įtikėjęs suvoki kodėl ankščiau netikėjai, ir kodėl kiti netiki, - ogi todėl kad to neįmanoma paaiškint žmogiška išmintimi, o jei ir bandysi tai niekas vistiek tavim netikės ir tu supranti kodėl. Kaip ten parašyta “O jeigu Evangelija yra paslėpta, tai ji paslėpta žūstantiems, kuriems šio amžiaus dievas apakino protus; netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa.”

 133. erika rašė:

  kas vibruoja:).. turbut musu mintys, is musu smegenu sklindantys signalai…o konkretus skaiciai pateikiami tokie…
  В светоносных вибрационных технологиях есть классификация вибраций, входящих в тонкие тела Человека (Скворцов А. В. Хмелинская Е. В. ПОСЛАННИКИ ДАЛЬНИХ МИРОВ, стр. 67). Это - созидательные вибрации, то есть, высочайшие, высшие и высокие, где норма - 100 процентов и выше для каждого вида. И разрушительные вибрации: нижайшие, низшие, низкие, которых в принципе не должно быть у человека.
  По результатам теста, в настоящее время, нижайшие вибрации присутствуют в диапазоне: выше 0 и до 2,7 герц; низшие - свыше 2,7 и до 9,7 герц; низкие - свыше 9,7 и до 26 герц; высокие - свыше 26 и до 56 герц; высшие - свыше 56 и до 115 герц; высочайшие - свыше 115 и до 205 герц; (свыше 205 герц - кристальные вибрации или вибрации новой, 6 расы на планете Земля).
  Когда же возникают разрушительные вибрации? Оказывается, они появляются у человека в результате действия его негативных личностных качеств или эмоций. Так горе дает вибрации от 0,1 до 2 герц; страх от 0,2 до 2,2 герц; обида от 0,6 до 3,3 герц; раздражение от 0,9 до №3,8 герц; возмущение от 0,6 до 1,9 герц; самость дает вибрации максимально 2,8 герц; вспыльчивость (гневливость) - 0,9 герц; вспышка ярости - 0,5 герц; гнев - 1,4 герц; гордыня - 0,8 герц; гордость - 3,1 герц; пренебрежение - 1,5 герц; превосходство - 1,9 герц; жалость - 3 герц.
  Если человек живет чувствами, то он имеет совершенно другие вибрации:
  соответствие от 38 герц и выше;
  • приятие Мира таким, какой он есть, без возмущения и других негативных эмоций - 46 герц;
  • великодушие - 95 герц;
  • вибрации благодарности (спасибо) - 45 герц;
  • сердечной благодарности - от 140 герц и выше;
  • единство с другими людьми - 144 герц и выше;
  • сострадание - от 150 герц и выше, (а жалость только 3 герца);
  • любовь, что называется, головой, то есть, когда человек понимает, что любовь это хорошее, светлое чувство и большая сила, но сердцем любить еще не получается, вибрации - 50 герц;
  • любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому - от 150 герц и выше;
  • любовь безусловная, жертвенная, принятая во вселенной от 205 герц и выше.

 134. klajūnas rašė:

  kam čia tas pseudomokslinis žargonas. pasakymas, kad keičiasi “žemės vibracijų fonas” paprastai išverčiamas, kad “pozityvėja žmonių nusiteikimas ir nuostatos”. Aš pirmenybę teikiu psichologinėms sąvokoms, o ne pseudomoksliniam žargonui. koks tikslas emocija prilyginti kažkokiam dažniui. gal tikintis, kad tai kas sąmonėje yra tik kaip efemeriškas vaiduoklis, taps kažkuo reliu, fizikine realybe. Man pasakymas ne “mylėkim vienas kitą”, bet “kelkim dažnius”, skamba juokingai. kas mes radijo imtuvai ir siųstuvai? ir dėl filtrų aš abejoju. kad bus filtruojama visa visata, ar žemė. ir dėl aukštėjačių vibracijų (emocijų pozityvėjimo vienas kito atžvilgiu) aš abejoju. pasaulyje emocijos labai negatyvios.:)

 135. erika rašė:

  “kam čia tas pseudomokslinis žargonas. pasakymas, kad keičiasi “žemės vibracijų fonas” paprastai išverčiamas, kad “pozityvėja žmonių nusiteikimas ir nuostatos”. ”
  ne taip suprantate…pagal visokias teorijas sudiktuotas ivairiu chenelingu ir transuojanciu..o gal but yra ir realus mokslininku ismatavimai…dabar dideja zemes vibraciju dazniai ir …zmonems bus butina prisitaikyti prie siu pasikeitimu aukstinant savo vibraciju daznius…pagooglinkit apie zemes vibracijas…o del pseudomokslinio zargono, tai cia ne mokslininku draugija susirinko…todel ir zargonai tokie..paprasti, aiskus ir suprantami kievienam cia skaitanciam:) ir as asmeniskai labai dziaugiuosi delto…tai labai didelis sio blogo privalumas..

 136. Klajūno klausimas teisingas ir geras.

  Bet nežinau, ar man pavyks atsakyti trumpai

  Į šitą klausimą iš dalies esu atsakęs

  „Klasikinė ir anapusinė tikrovė“ http://qmagija.blogas.lt/date/2010/05 ir „Tiltas tarp pasaulių“
  http://qmagija.blogas.lt/date/2010/04
  Iš tikrųjų yra didžiulė klaida ne klasikiniams reiškiniams užkrauti klasikines sąvokas, tokias, kaip „laukai“, „vibracijos“, „dažiniai“, „dimensijos“ ir taip toliau. Dėl panašių bandymų „pritempti“ ne klasikinius (anapusinius) reiškinius prie klasikinių (šio pasaulio) kategorijų pyko daugelis fizikų. Bet čia matyt yra kažkokia žmogaus yda, kad žmonės racionaliu protu nepaaiškinamus dalykus nori pritempti prie prie suprantamų klasikinio pasaulio sąvokų. Dėl to ir gaunasi painiavos. Senosiose (sanskrite, hebrajų, etc.) kalbose būdavo atskira terminologija dvasiniams reiškiniams apibūdinti, todėl senosios kultūros nepainiodavo - sidha, dharma, karma, etc. – visi žinodavo ką tai reiškia, kad tie dalykai yra už x-y-z koordinačių ribos. Prisipažįstu, kad net pats nepastebėjau, kaip persisunkiau šita a-lia klasikine terminologija, kalbant apie ne žemiškus reikalus. Anksčiau aš tos klaidos nedarydavau. Bet skaitant literatūrą, bendraujant su žmonėmis, ypatingai su ezoterinio profilio veikėjais, nori nenori visu tuo persisunki.
  Iš tirtųjų jokia klasikinė kategorija, kalbant apie dvasinius ir kvantinius procesus netinka. Todėl Jėzus, Buda ir kiti kalbėjo palyginimais, vengdami tiesioginių definicijų, žinodami, jog žmogaus žemiškas protas, prirakintas prie x-y-z, supras dvasinius dalykus tiesiogiai, pagal žemiškas kategorijas. Ir deja, taip yra šiandien, dėl to mes šiandien ir turime naują pasaulio tvarką.
  Žodis „vibracijos“ atėjo iš Hermio Trismegisto. Vienas iš hermetizmo postulatų teigia, kad viskas kūrinijoje vibruoja, t.y.turi savo „bangą“ arba dažinių diapazoną. Bet šitas teiginys „viskas vibruoja“ yra matyt išverstas iš kažkokio „specifinio“ termino, kurio atitikmens nėra jokioje kitoje kalboje.
  Apie pasaulių „lygmenis“ žinios atėjo ir vedų tradicijų, induizmo, daugiausia per teosofus (Blavatskaja, Šteineris, Beili, Rerichas ir t.t.). Pagal teosofiją, sąmonė išeina iš vienio, per evoliucijos ciklą į vienį ir sugrįžtą, pereina visas materijos tankio pakopas. Pirmas, žemiausias lygmuo yra mineralai, paskui – augalai, paskui – gyvūnai, žmonės, angelai, archangelai ir t.t.
  Iš tikųjų tai nėra „dimensijos“, mes tą terminą vartojam, tam, kad supaprastinti kalbėjimą. Bet tuo pačiu darome didelę klaidą, nes jokiu ten dimensijų, kurias galima būtų pamatuoti, kaip EM vibracijas nėra. Čia kitokio pobūdžio vibracijos. Tai – ciklai. EM „Vibracijų“ terminas paimtas kaip tam tikra metafora, kad būtų suprantamiau. Moksliškas terminas būtų kitoks. Kvantinėje teorijoje galimi alternatyvūs pasauliai yra skirstomi pagal vadinamąsias „materijos tankio matricas“. Susiraskite S.Doronino „Kvantavaja magija“ http://www.ppole.ru, ten tas principas aprašytas. Bet pagal šį principą negalima tiksliai apibrėžti, jog štai čia yra 3 lygmuo, ten – ketvirtas, o štai dar aukščiau yra penktas. Manau, kad tie suskirstymai ezoterikoje yra sąlyginiai. Kažkoks čennelingas pasakė ir viso priima kaip už dogmą. Kvantinėje fizikoje yra tik trys tankio matricos kategorijos: švari būsena, t.y. atitikmuo atmanui-brahmanui, mišri būrsena (t.y. hatha joga) ir pati žemiausia – pilnai diskretiška, arba išreikšta būsena, atitinkanti mūrų loginį, racionalų materialinį pasaulį, o iš tikrųjų – maja-iliuzinį. Tas trečiasis lygmuo netgi nėra įmanomas, nes praktiškai visos būsenos yra mišrios. Visi mes esame tam tikra prasme jogai, nes nešiojame Dievo kibirkštį ir pasirenkame savo kelią, kuris neišvengiamai veda prie vienybės naujoje, dvasinėje kokybėje. Mišrios kodėl, todėl, kad sistemos dalys, kurios tankėjant materijai, dėl atsirandančių energetinių-informacinių mainų (dekoherencija), „ištraukia“ viena kitą iš švarios kvantinės (superpozicinės) būsenos ne iki galo. T.y. vis viena išlieka parametrų, kurie išlaiko pačia sistemą ir jos elementus tam tikra dalimi vieningoje būsenoje. Visas tas skirstymas į pasaulius paremtas tuo, jog tas papildomas „dėmuo“ atsiranda dėl to, kad individai save atranda per kolektyvinę sąmonę, arba priešinga kryptimi - jie pamiršta kas tokie yra, t.y. kolektyvinę sąmonę.
  Tam, kad tiksliai papasakoti, reikia palyginimų ir alegorijų. Skruzdėlyno gyventojai, iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog yra pavieniai individai, tačiau kiekvienas iš elementų elgiasi tarytum puikiai veikiančios mašinos dalys. Ir visas skruzdėlynas atrodo, kaip vieninga gyva būtybė. Tokia sinchonizacija atsiranda dėl kolektyvinės sąmonės, kuri per DNR struktūrą koordinuoja kiekvieno individo veiklą. Tik skirtumas tarp bičių-skruzdžių ir žmonių yra tas, jog vabzdžiai, turėdami kolektyvinę sąmone, kiekvienas asmeniškai neturi individualios sąmonės. Ketvirtas lygmuo žmogaus sąlygomis reikštų, kad žmonės, tobulindami individualumą, per sąmoningą veiklą, t.y. suvokdami sąmoningai, susijungia į kolektyvines struktūras, ką ir simbolizuoja Kristaus sąmonė. Sekantis laiptelis, t.y. vadinamasis 5 lygmuo – kai žmogus ne tik tarp žmonių, bet ir su visa supančia aplinka-gamta, kosmosu, jaučiasi kaip vieningas audinys, tuo pačiu neprarasdamas asmeninės patirties ir individualumo. Tokia vienybė galima tik vieninteliu kelių, per meilę, kuri kaip cementas suriša kvantines sistemas nuo fotono iki žmogaus.
  Jeigu šiuolaikiniai mokslininkai ir ezoterikai kalba apie sąmonės vibracijas, tai arčiausiai realybės yra vadinamoji smegenų ritmų teorija. http://lt.wikipedia.org/wiki/Smegen%C5%B3_bangos. Teta Alfa ir aukščiau yra tie dažiniai, kurie apjungia individą į bendrus informacinius laukus. Beta ir žemiau – išskiria. Dauguma žmonių gyvena Beta ir Gama diapazone.

 137. klajūnas rašė:

  Ačiū už išsamų atsakymą.

  Tik noriu pacituoti Wikipedijos str. apie smegenų bangas, į kurį davėte nuoroda.

  “Jei nustatomas hiperaktyvumas, panika, didelė baimė, išgąstis, įtampa, itin produktyvios protinės veiklos aktyvumas (peak performance), tai dažniausiai pasireiškia esant gama bangų aktyvumui.”

  Gama bangos yra didžiausias dažnis, nuo 35 iki 130 Hz. bet tai reiškia, kad stiprios neigiamos emocijos susijusios ne su žemais, bet su aukščiausiais dažniais.

 138. Iš tikrųjų tie visi kalbėjimai apie vibracijų pasikeitimus paremti čenelingais, bet ne mokslu. Mokslas tik fiksuoja, kad pasikeitė faradėjaus linijų struktūta, kad golfstreem’as pakeitė savo vagą, kad pasislinko ašigaliai tam tikru laipsniu, kad šyka klimatas, nors iš tiesų - šala ir artėja ledynmetis, kad pasikeitė Šumano rezonansas, kad dėl viso to atsirado daugiau klimatiniu katasrofų ir t.t. Visi šie geomagnetiniai pasikeitimai šiandien yra mokslinis faktas. Bet tai neįrodo tiesiogiai, kad keičiasi kažkokios bendros vibracijos, apie kurias kalba ezoterikai ir kontaktuotojai su ne žemiškomis būtybėmis.
  Galiu tik pasakyti asmeninę prielaidą, kad tie čenelingai ir sukūrė tuos geomagnetinius kokyčius, nes sąmonė yra pirminė materijos atžvilgiu. Štai kalbi, kalbi tūkstantį kartų apie tuos 2012 metus, visokias vibracijas, o žmonės ir patiki, dėl to susikuria lūkesčiai, tikėjimai, jog taip gali būti. Materija, “reaguodama” į tokius lūkesčius ima ir pradeda transformuotis. Tad mes vėl grįžtame į hermetizmą, kuris sako, jog materija persiformuoja, pagal vystymosi ciklus. Saikas, rusiškai - miera (matas), arba (sąmoninga arba ne) įsitikinimų sistema, pagal kurią kinta materija. Čia ir yra New Age raktas, kaip galima valdyti materiją. Dvasinis pasaulis negali daryti tiesioginės įtakos x-y-z materijai. Bet dvasinis pasaulis yra sistemos sudedamoji dalis darant įtaką žmonijos sąmonei ir įsitikinimams. Tuomet materija transformuojasi, nes persitvarko atitinkamai esamo sąmonės turinio.
  Bet jeigu dar giliau apsižiūrėsime - pamatysime ciklus. Vat atėjo metas, bifurkacijos taškas, kai sistema save jau išsėmė. Taigi, ją teikia pakeisti. Turi įvykti revoliucija, kaip matricoje. Bet kadangi sistema susideda ir subjekto ir objekto, tai objektas prašo subjekto, kad ją pakeitų ir tam tika dalimi deleguoja save į subjektą. Gaunasi toks šokimas valsu. Tu darai žingsnį - gauni atsaką, gavęs atsaką, vėl darai žingsnį ir t.t. taip ir sukiesi ciklais, kurie veda prie Vienio. Matricoje mašinos sukuria Neo, ir tikisi, kad jis pakeis pasenusią sistemą, nes senoji jau save išsėmė. Šiaip, kaip pagalvoji, tai masoniška arba elito filosofija labai teisinga, ji remiasi dvasiniais evoliucijos dėsniais. Tik bėda ta, kad jie, žinodami Visatos dėsnius, procesą nori pakreipti sau naudinga linkme, tačiau tai nepavyks.

 139. Taip, Klajūnai, tu visiškai teisus

 140. erika rašė:

  jeigu pasiziuresite filma youtubej “raising eden” arba “Новый Эдем: Сингулярность и 2012″ 37 dali…tai ten yra aptariamas tas 2012 egaminas t.y zero point….atkreipkit demesi…kaip 9.37 min.minima piramide su ant jos uzdedama plyta.. :)

 141. makaule rašė:

  Su tom vibracijom vėlgi labai daug teorijų yra, nes EEG fiksuojami smegenų elektromagnetiniai virpesiai parodo tik smegenų aktyvumą. Gali būt ir taip kad įėjus į alfa režimą, kai nuraminami smegenys, suaktyvėja konkorežinė liauka kuri pradeda skleist žymiai aukštesnius virpesius kurie perduodami visam kūnui ir kurių nefiksuoja EEG ir kiti prietaisai, ir kuo mes labiau slopinam smegenis tuo aukštesnius virpesius liaukutė skleidžia. Kuo aukštesnį dažnį ji skleidžia lastelėms tuo labiau “atsiskleidžia” informacija esanti DNR, ta prasme suaktyvimanos visos DNR grandinės molekulės, nes tarpai tarp molekulių ir pats molekulių dydis yra labai mažas , ir kuo aukštesnis dažnis tuo trumpesnė banga, kuo trumpesnė banga tuo daugiau molekulių “užgaunama” ir suaktyvinama esanti jose esanti kvantinė informacija. Daug kur manoma kad DNR yra sukaupti visi prisiminimai, visos patirtys, viskas kas buvo praeituose gyvenimuose galbūt net per milijonus ir net mlrd metų, kai buvom pvz mineralu, poto gėlyte, o gal net gyvenom kitoj planetoj o gal net kitoj galaktikoj. Tarp DNR molekulių tarpai matuojami nm tai dažniai turėtų siekti THz, o toks EM dažnių diapazonas atitinka mums regimą šviesą. Konkorėžinė liauka reaguoja į šviesą, ( http://lt.wikipedia.org/wiki/Kankor%C4%97%C5%BEin%C4%97_liauka ) vadinasi reaguoja į tą dažnį, vadinasi yra laidininkas, o laidininkas gali veikti imtuvo -/arba siųstuvo principu, mūsų atveju šiuo laidininku šviesa perduodama į DNR ir sakykim tam tikrais grįžtamaisias ryšiais grįžta su atitinkamais dažnių pokyčiais į smegenis kurios atitinkamai reaguoja į gautą info. Arba ji veikia kaip tam tikras akumuliatorius ir poto išnaudoją šviesą reikiamu metu, arba pats yra tik šaltinis kuris sugeba skleist šviesą. Pagal visas patirtis ją įjungt kažkodėl lengviau esant tamsoje. Jei ką tai aš nei biologas nei fizikas, nei chemikas.. Galima būtų plėtot iki begalybės ir išvedinėt begalę naujų teorijų..

 142. klajūnas rašė:

  Nežinau kaip yra su konkorežinės liaukos vibracijomis ir jų poveikiu genetiniai atminčiai, jeigu tokia yra. Tačiau yra ir kitas paaiškinimas. Konkorežinė liauka išskiria ne tik melaniną, kuris sukelia miego būseną smegenyse, bet ir natūralų haliucinogeną DMT. Apie jį Wikipedijoj tokia informacija http://lt.wikipedia.org/wiki/DMT . Šis haliucinogenas išsiskiria sapnuojant arba priešmirtinėje būsenoje ir žmogus mato haliucinacijas, kurias interpretuoti galima įvairiai. Niekada nesu patyręs vizualinių haliucinacijų, jeigu sapnų nelaikysime haliucinacijomis, todėl vertinti negaliu. Todėl sunku pasakyti ar tai, kas matoma yra genetinė atmintis, realios vizijos, ar tik sensorinės fantazijos, kaip sapnuojant. Tai, kas matoma priklauso ne nuo dažnių, bet nuo cheminės molekulės, kuri užkemša receptorius neuronuose ir jis pradeda veikti nenormaliai.

 143. erika rašė:

  Del vizualiniu priesmirtiniu haliucinaciju, tai skaiciau tokia knyga http://www.sena.lt/psichologija_sociologija/jakoby_bernard-ir_tu_gyveni_amzinai/96055
  Joje raso, kad apibendrinus daugybe NDE(near death experience) galima padaryti tokias isvadas…kad bunant toje busenoje matomi labai ivairus vaizdiniai…vaidai priklauso nuo asmens ispazistamu filosofiju ar religiju..t.y galima sakyti, jog tie vaizdai yra visiskai itakoti musu suvokimo..matome, ka norime matyti:)…bet visi isgyvenentys pozityvius potyrius (nes 30 proc. sudaro siaubingi ir baisus potyriai) mato sviesa…kuria apibudina lygiai taip pat…ir jeigu tuose isgyvenimuose mato savo artimuosius ar pazistamus, tai visada tik tuos, kurie yra mire ir niekada nemato tu, kurie yra tuo metu gyvi ir gyvena zemeje…vadinasi tai nera tik bet kokie atsitiktiniai vaidiniai…haliucinacijos…jeigu siaip kalbeti apie kitas vizualizacijas, tai niekada jos manes nedomino, nelabai turiu ka pasakyti…tik atkreipsiu demesi, kad sis straipsnis butent ir gime po jo autoriaus tam tikru vizualiniu patirciu.. ir itariu, kad Gintaras labai norejo pamatyti reptilijas, bet ju nepamate…pamate, kitka…pamate tai, apie ka pasakojama per masonu iniciacijas ir butent ta “tiesa” pateikiama jiems mainais uz savanoriska Dievo dovanos…laisvos valios atsisakyma iki gyvenimo pabaigos… prisiekiama besalygiskai vykdyti visus nurodymus… (tik masonams visa istorija pateikiama atvirksciai - ten kur biblijoje geris, tai pas juos blogis, o ten kur blogis, pas juos geris) ir mano nuomone Gintaro pamatytas vaizdas visai tikroviskas…nepaisant jo isankstinio nusiteikimo…todel as manau, kad tai nera vien atsitiktiniai vaizdiniai…
  O del konkorezines liaukos, tai galbut ji gali isskirti daugybe ivairiu medziagu ir salygoti ivairius pokycius..jos siejimas su trecios akies t.y sestos cakros atverimu, o tai ne tik haliucinacijos ir trancedentines keliones…sakykim si liauka taip pat siejama ir su septintos cakros atverimu, su tuo taip vadinamu nusvitimo jausmu…

 144. Mano patirtis sako, kad smegenys pačios iš savęs negali fantazuoti. Pavyzdžiui, kaip mokslas gali paaiškinti tai, jog gaunama informacija nėra iš atminties. Jeigu tu neesi net susidūręs su faktais, kuriuos pamatai. Vadinasi kažkas gali tave “maitinti” informacija, kuri nėra grynai tavo. Arba tu, išreiškęs ketinimą, valią, gauni atsakymą. gal būt mus nuolat bombarduoja informacija apie viską visatoje, bet mes užsidedame matricos filtrą ir tik girdime tai ko norime?

 145. Vytautas rašė:

  http://www.starlion44.narod.ru/ Tik gerai susipazinus su siuo saitu ir sekanciais pasidarys aisku kodel dabar tokia padetis ZEMEJE. PERSPEJIMAS: skaitant si ir kitas http://www.newagemasters.ru/ zinias sekite savo savijauta nes nepasiruosusiam priimti tokias zinias(ieinama i aukstu vibraciju sriti) gali pasireiksti fizinio kuno sutrikimai.Vytautas.

 146. ABocaBattbiani rašė:

  When it comes to [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347539890313819]Buy Accutane On Line[/url] affordable, effective health care reform in America, [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347582261160567]Tamoxifen Online[/url] there’s only one question that really needs to [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348183653048379]What Is Better Levitra Viagra Cialis[/url] be asked right now: What works?

  In other words, [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347022329977614]Sterility Symptoms[/url] what works to keep people healthy? [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349674510031286]Zithromax For Treatment Of Chlamydia[/url] What’s affordable, safe [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179347943155855738]Flagyl Uses[/url] and supports the long-term health of the [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348075066718552]Cipro 250 Mg[/url] population? What’s available right [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349585393644914]Buy Thyroxine Uk[/url] now that can help people get healthy [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347216001950420]Cheap Cialis India[/url] and remain healthy?

  Those answers [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348926300712268]Viagra For Cheap[/url] aren’t difficult. They’re found, [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347268011324886]Cialis Alternative[/url] in fact, in the fresh produce section of [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348970458341383]Viagra Attorney Columbus[/url] every grocery store in America, and [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347171823353808]Natural Cialis[/url] even more answers are [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348642832878874]Propecia And Rogaine[/url] found in the dietary [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347105364615152]Cialis 20[/url] supplement sections of [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348954385776333]Viagra Commercial Canyon Filmed[/url] health food stores. [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179346954868787003]Side Effects Of Gabapentin[/url] In America today, [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348029826954911]Order Cheap Cytotec[/url] we don’t have a lack of good [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348359537003570]Renova Group[/url] answers to the current health [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349653010016698]Pulmonary Hypertension Sildenafil[/url] care crisis; what [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348904590998453]Viagra Manufacturer[/url] we have is too many [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347063509650847]Azithromycin For Strep Throat[/url] people [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349080604968755]Viagra Uk Cost Pill[/url] asking the wrong [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347693364081044]Diclofenac Misoprostol[/url] questions!

  Instead of asking, [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347419337617311]Bactrim Rash[/url] “What works?” we have health care reform lobbyists [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179346974187742124]Furosemide Buy Online[/url] and pharmaceutical [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349272351769206]Acyclovir Capsules[/url] pushers putting [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347334184865424]Women Taking Cialis[/url] their efforts into a [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348488167920527]Generic Nexium Online[/url] completely different [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347560413043574]Sildenafil Vardenafil[/url] question: “What’s profitable?”

  The entire [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348118008003554]Compra Cialis[/url] health care reform conversation taking place [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348818700048298]Bought Viagra Fuerteventura[/url] today is based around that question: What’s profitable? How [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347443815571770]Amoxicillin 2000 Mg[/url] can we make the most money by requiring the most people to participate in our profit-making system? That’s the real reason behind [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347083550039703]Cialis Cheapest Lowest Price[/url] mandatory health [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347042148060259]Bupropion Xl 300 Mg[/url] insurance requirements, by the way.

  But what if we threw out [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179346995503199435]Clopidogrel Trials[/url] everything we think we [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347519749252650]Side Effects Of Aldara[/url] know about health care right now and started from scratch? Toss out the [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349166206524423]Viagra Larger Forever[/url] current complex system of failed treatments, [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348096025655965]Cialis Lilly[/url] failed insurance plans and the [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347149727765172]20mg Cialis[/url] monopolistic practices [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347736368285190]Reverse Aging Skin[/url] that dominate western [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348993564762501]Pharmacy Viagra[/url] today. What if we started with a blank slate?

  If we started over, [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349147793529589]Viagra Price Comparison[/url] ouldn’t the first and most important [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347193440798119]Cialis Independent Review[/url] question simply be “What works?”

  A universe [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349629358336038]Singulair Dosage[/url] of possibilities to consider
  Answering that [url=http://www.formspring.me/MinnieHolan/q/179347127451816287]Acheter Cialis France[/url] question necessarily involves considering all the possibilities [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348882117917246]Viagra Online No Prescription[/url] of what works. We’ve got to look at what works in the known universe, not just what works in one system of [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348139000491352]Cialis Professional Vs Cialis[/url] medicine. Proponents of western medicine, as you well [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348399311593070]Priligy Kaufen[/url] know, want to limit the entire discussion of health care reform to their own narrowly-defined [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348772004848519]Can Viagra Be Used By Women[/url] systems of chemical intervention, ineffective disease screening, medically [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348006896690544]Prednisone For Sale[/url] unjustified surgeries and deadly chemotherapy treatments. But that’s not an [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348161159003792]Buy Cheap Celebrex[/url] honest answer to the “what works” question… it’s only a predetermined, narrow interpretation of the question that ultimately lends little value toward finding real health care solutions.

  In answering the [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347604671327218]Tadalafil Half Life[/url] “what works?” question, we’ve got to [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179347987376407820]Antifungal Solutions[/url] consider healing foods, nutritional supplements, exercise, stress reduction, vibrational medicine, Traditional Chinese Medicine, spiritual medicine, healing through intention, body work, chiropractic care, mind-body medicine, the healing arts and much more. Not surprisingly, once you open up the possibility of answers to include the entire universe of possibilities, you quickly begin to discover safe, affordable and highly effective healing modalities that can help people prevent and eliminate disease while enhancing lifelong health and happiness.

  For example, [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348051964496166]Clomid Dosage[/url] simple dietary changes alone can eliminate 70% of [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348378675613026]Best Product For Hair Growth[/url] cancers all by themselves. Combined with superfood nutrition (which is ridiculously affordable compared to urgent medical care), sunshine, exercise and stress reduction, we can prevent 90% of all cancers using what we know right now — without a single visit to a hospital or a clinic. (And without a single additional dollar being spent to “find a cure.”)

  The censorship of healing foods
  Grocery stores are [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349439863884784]Viagra Cialis Levitra Sample Pack[/url] loaded with anti-cancer [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347669926305857]Montelukast Price[/url] foods like broccoli, cabbage, celery, citrus fruits, grapes, bean [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347632840286118]Order Sildenafil[/url] sprouts and blueberries. And yet none of these anti-cancer foods can be described as anti-cancer foods by the companies selling them, [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347648862523536]Paroxetine 10 Mg[/url] according to U.S. federal law [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348598411004536]Canadian Propecia[/url] (FDA regulations). Sadly, our own federal government has outlawed companies from telling the truth about what works to keep people healthy. Any company daring to say that “broccoli contains anti-cancer [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349103749130282]Viagra Logo[/url] medicine,” for example, would be immediately [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348689955880968]Impotence Propecia[/url] subject to arrest, inventory confiscation and prison time for its executives.

  The [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348205517963967]What Is Thedrug Levitra[/url] fact that people in Washington D.C. are even discussing [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348532564625036]Sildenafil Citrate Online[/url] health care [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348620997323420]Buy Propecia International Pharmacy[/url] reform without first attempting to end the censorship [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347714453050489]Metronidazole 500mg Used For[/url] of true statements [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348511119152399]Neurontin Fibromyalgia[/url] about what works is astonishing. How can a nation hope to achieve [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349468284485215]Valtrex Sale[/url] affordable, lasting health if it is [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348466437222748]Nolvadex Online[/url] illegal for sellers of fresh fruits [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349059260147071]Viagra In The Water[/url] and vegetables to accurately [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348250770306092]Generic Levitra 32[/url] describe the remarkable health [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349608382621440]Strattera Liver[/url] benefits of those products?

  Logically, [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348272505189744]Levitra Alternative[/url] the very first step to serious health reform in [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179352198088520563]Plavix Use[/url] America must involve ending [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348665830243578]Oxandrolone With Propecia[/url] the censorship [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349540493623801]Canada Tadalafil[/url] of truthful [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349189916917029]Viagra Benefits[/url] health claims for foods, dietary supplements, [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348554953811635]Levaquin Tendonitis[/url] herbal remedies and other [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349014142026546]Negative Effects Of Viagra[/url] natural medicines. [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349694768512016]Zithromax And Birth Control Pills[/url] Because [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349418615540403]Brand Name Viagra[/url] when it comes to “what works” that’s affordable, safe and readily available right [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179348227982660603]Gastric Bypass Use Levitra[/url] now, you can’t do better [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349316631033075]Wellbutrin Sr 150 Mg Side Effects[/url] than foods, superfoods, supplements and herbs. What you eat has [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348444110946622]Paxil Order[/url] more impact on your health [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349342904149733]Natural Alternative To Viagra[/url] than anything else. Thus, any serious [url=http://www.formspring.me/DuaneGriepentro/q/179347963770864518]Kamagra Gel Side Effects[/url] effort at health care reform must include serious [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348792858940949]Buy Sublingual Viagra Online[/url] discussions about [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349293440734071]Xenical Online Without Prescription[/url] improving what Americans eat.

  Because, let’s face it, [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349035876910198]Cheapest Place To Buy Viagra Online[/url] the American diet is atrocious. It’s so universally awful that people don’t [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179348838417459118]Viagra Paypal[/url] even recognize it as awful anymore. Consuming junk food, processed [url=http://www.formspring.me/TandraSondag/q/179348579851204613]Lasix Buy[/url] food and soda pop is just accepted as routine instead of being seen as an extremely [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349567819510875]Cheap Tadalafil Online[/url] self-destructive habit leading to disease. Clearly, if you’re asking the question [url=http://www.formspring.me/ClariceMuzzarel/q/179349126771665287]Sample Of Viagra[/url] “What works?” you quickly come to the realization that the Standard American Diet [url=http://www.formspring.me/JosefineBleimeh/q/179349716784410021]Zithromax Chlamydia[/url] doesn’t work. It creates a population stricken [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347762079364555]Telephone Orders Kamagra[/url] by cancer, heart [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347836251437716]Kamagra Without Prescription[/url] disease, diabetes, mental [url=http://www.formspring.me/CharityVodder/q/179347857822739524]Kamagra St-100[/url] health disorders and worse.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 147. online pharmacy is a trusted, affordable, and reliable mail order pharmacy which provides high quality prescription drugs. How many - drugs [url=http://buy-renova.cheapchemical.info/buy-renova.html]online renova european[/url] . pharmacology courses online palmetto health richland medical education!

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 148. comment5, http://www.formspring.me/noiselessly55 tramadol 377, 3303, http://www.formspring.me/cheerfulness44 generic ambien cr, paternity, http://www.formspring.me/quick69 diflucan for thrush, civil, http://www.formspring.me/disguised86 zithromax for strep throat, croak, http://www.formspring.me/mammy83 100mg viagra, :-D, http://www.formspring.me/parasites99 prednisone flushing, }:->, http://www.formspring.me/gdre27 ultram narcotic, Ý:-), http://www.formspring.me/outflank85 about prozac, 2599, http://www.formspring.me/surrender74 low dose prednisone, (_!_), http://www.formspring.me/tactician09 lorazepam pills, >:-D

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 149. morivanndos rašė:

  Если вы еще не слышали звуков этого летнего моря, прочистите уши и услышьте!
  http://more.com

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 150. The original online “no prescription necessary” pharmacy and prescription medication information site. How pills dosing [url=http://buy-mucuna.cheapchemical.info/brand-mucuna.html]purchase mucuna - american[/url] high ?.. facts teen drugs - veternarian medical board complaints al..

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 151. comment7, http://www.formspring.me/processional85 klonopin for sleep, \m/_, http://www.formspring.me/forewarning98 differin for acne, gallantry, http://www.formspring.me/parasites99 can prednisone cause diabetes, sail, http://www.formspring.me/gebannan54 tramadol high, airs, http://www.formspring.me/stapole83 uses for clonazepam, :-), http://www.formspring.me/sharpsburg48 order lasix, plague, http://www.formspring.me/consulting94 street price of vicodin, :-(, http://www.formspring.me/syh55 viagra spain, 5245, http://www.formspring.me/kettles73 symptoms of diazepam withdrawal, heal, http://www.formspring.me/bowshot07 levitra professional online, 8420

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 152. My computer can’t find “logon.exe” and I think it is blocking google! HELP!?

 153. Can you unlock iPhone 4? I just bought a used iPhone 3GS with iOS 4.0.2. Do I have to jailbreak it first or unlock it first? Please tell me how to jailbreak and unlock it. Thank you so much!

 154. How are Facebook Likes counted? Would u like eminem to top MJ on facebook likes?

 155. Exactly about how to unlock a 2g iphone how to unlock iphone for tmobile Facts about how to unlock 3g iphone

 156. Old computer, how do I make it run faster?

 157. Advantages All of the inquiry you happen to be sure ask as soon as lingo along the lines of Buy Facebook Likes shows up is actually: Exactly how you Buy Facebook Likes? More specifically, which kind of develop is usually Buy Facebook Likes? To understand. facebook fan buy

 158. Jonathan rašė:

  Wish to know far more facebook application development twitter follower Launch Any challenge that you’ll be likely to question once lingo along the lines of Buy Facebook Likes appears is: Just how will you Buy Facebook Likes? Particularly, kinds of generate can be Buy Facebook Likes? Maintain reading.

 159. Ralf rašė:

  protectively via figuring out how regarding unlock iphone 3gs 4.0 unlock iphone 3gs for free You’ll unlock iPhone 4 if you are not absolutely delighted by the skills provided your own personal iPhone service. To sling this approach outside, yourself don�t must engineering smarts. With searchengines like yahoo, you’ll discover vital critical

 160. Yourrrre able to unlock iPhone 4 if you are not properly thrilled with the support at your individual iPhone agency. To keep this process through, most people don�t are technologies knowledgeable. Using yahoo and google, you will see that useful imp unlock iphone 4 4.1

 161. O as gi zino cholesterolis

 162. I just want to tell you that I’m new to blogging and site-building and definitely savored you’re website. Most likely I’m want to bookmark your blog . You absolutely come with terrific well written articles. Kudos for sharing with us your blog site.

 163. After reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you aren’t ranking nearly as well in Google as you could be. I possess a handful of blogs myself and I think you should take a look here: http://seopressors.org You’ll find it’s a very nice tool that can bring you a lot more visitors. Keep up the quality posts

 164. Good job on this article! I really like how you presented your facts and how you made it interesting and easy to understand. Thank you.

Komentuokite